Nieuws

Directiesecretaresse (interim) 11 uur
Voor de provincie Utrecht zoekt PAsearch een directiesecretaresse (interim) voor minimaal 6 maanden en 24-32 uur per week. Uurtarief in overleg. Je primaire verantwoordelijkheid is het bieden van excellente secretariële ondersteuning samen met de directiesecretaresse aan de algemeen directeur/provinciesecretaris. Samen ontzorgt je de directeur. Je...
pasearch topvacature
Lage-inkomensvoordeel vervalt en afbouw loonkostenvoordeel ouderen 17 uur
Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft. Stimulans voor mensen met kwetsbare positie op arbeidsmarkt Het LIV...
flexmarkt flex
Omzet ManpowerGroup Nederland nog maar heel weinig gekrompen 17 uur
Flexnieuws.nl Omzet ManpowerGroup Nederland nog maar heel weinig gekrompen
flexnieuws flex
Tjebbe van Oostenbruggen (NSC): “Met Wet TTA kunnen we paal en perk stellen aan uitbuiting” 19 uur
Flexnieuws.nl Tjebbe van Oostenbruggen (NSC): “Met Wet TTA kunnen we paal en perk stellen aan uitbuiting”
flexnieuws flex
Gezamenlijk traineeship in publieke sector voor werven en behouden inkooptalent 20 uur
Flexnieuws.nl Gezamenlijk traineeship in publieke sector voor werven en behouden inkooptalent
flexnieuws flex
Private equity partij CVC neemt meerderheidsbelang in House of Talents 1 dag
Flexnieuws.nl Private equity partij CVC neemt meerderheidsbelang in House of Talents
flexnieuws flex
Van chaos naar controle: stop met urenregistratie in Excel 1 dag
Flexnieuws.nl Van chaos naar controle: stop met urenregistratie in Excel
flexnieuws flex
De schadelijke effecten van HRM 1 dag
HRM heeft meerwaarde voor mens en organisatie. Dat is inmiddels keer op keer uit onderzoek naar voren gekomen. En nog steeds wordt daar onderzoek naar gedaan. Inmiddels is er echter ook aandacht voor de andere kant van de medaille: overdaad aan HRM kan wel degelijk schaden.18 april 2024
hr praktijk management
Welovehumans tilt recruitment-sector AI-tijdperk in 1 dag
Binnen een paar minuten een zelf-optimaliserende shortlist met de best matchende kandidaten én met één klik zelf contact leggen: dat is de belofte waarmee techbedrijf welovehumans (wlh) de recruitmentmarkt opschudt. De zelflerende software van wlh neemt naast eerdere werkervaring van kandidaten onder meer competenties, vaardigheden en motivatie...
flexmarkt flex
Albert Heijn opnieuw de meest favoriete werkgever onder bijbaners in Nederland 1 dag
Evenals voorgaande jaren is Albert Heijn ook dit jaar de meest favoriete werkgever voor een bijbaan, gevolgd door Jumbo. Kruidvat is de top-3 ingekomen (vanaf plek 10), terwijl McDonald’s en de Politie de top-5 completeren. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 2.090 studenten en scholieren in Nederland in 2023. Supermarkten...
flexmarkt flex
Loondoorbetaling bij feestdagen: hoe werkt dat ook alweer? 1 dag
Flexnieuws.nl Loondoorbetaling bij feestdagen: hoe werkt dat ook alweer?
flexnieuws flex
Arbeidsparticipatie niet verder toegenomen 1 dag
De groei van de arbeidsparticipatie, die in het laatste halfjaar van 2023 vrijwel onafgebroken doorging, is begin dit jaar tot stilstand gekomen. In maart had 73,2 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk, dat is hetzelfde percentage als in februari. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent. De werkloosheid nam in de...
cbs economie
AWVN: dalende trend loonafspraken houdt aan in maart 2 dagen
Flexnieuws.nl AWVN: dalende trend loonafspraken houdt aan in maart
flexnieuws flex
Adviseur Werving en Selectie (interim) 2 dagen
Voor de provincie Utrecht zoekt pzSearch een Adviseur Werving en Selectie (interim) voor minimaal 12 maanden en 36-40 uur per week. Uurtarief in overleg. Samen met de collega adviseurs W...
hrbanen.nl vacatures
Adviseur Werving en Selectie (interim) 2 dagen
Voor de provincie Utrecht zoekt pzSearch een Adviseur Werving en Selectie (interim) voor minimaal 12 maanden en 36-40 uur per week. Uurtarief in overleg. Samen met de collega adviseurs W...
pzsearch topvacature
Directiesecretaresse (interim) 2 dagen
Voor vervoerregio Amsterdam zoekt PAsearch een directiesecretaresse (interim) voor minimaal 12 maanden en 32-36 uur per week. Uurtarief in overleg. Als directiesecretaresse voer je het secretariaat van de MRA Directie. Deze directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Je bent hét aanspreekpunt voor collega’s en externen die contact...
pasearch topvacature
Werknemers zonder pensioen 2022 2 dagen
Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.
cbs economie
Eerste Kamer stemt definitief tegen extra verhoging minimumloon 2 dagen
Zoals vorige week al duidelijk werd, heeft de Eerste Kamer op 16 april 2024 tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door, maar de reguliere indexering wél. Voorafgaand aan de parlementsverkiezing was een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer nog voor een...
personeelsnet management
Belastingdienst heft handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 op 2 dagen
Het speelt natuurlijk al wat langer, maar komt nu steeds dichterbij: het opheffen van het handhavingsmoratorium Wet DBA. De Belastingdienst gaat per 1 januari 2025 weer handhaven op arbeidsrelaties van zzp’ers. Zij moet dan bepalen of het om een ‘echte’ zzp’er gaat of dat de arbeidsrelatie valt te kwalificeren als een dienstverband. In dat laatste...
flexmarkt flex
Steeds meer mensen op zoek naar nieuwe baan 2 dagen
Flexnieuws.nl Steeds meer mensen op zoek naar nieuwe baan
flexnieuws flex
Thuiswerkers wonen kwartier verder van werk 3 dagen
De enkele reistijd van de woning van werknemers naar het vaste adres van hun werkgever was in 2023 naar eigen zeggen gemiddeld 32 minuten. Mensen die thuiswerken zijn, als ze naar hun werk gaan, gemiddeld een kwartier langer onderweg dan werknemers die niet thuiswerken. Het wegvallen van de reistijd of reiskosten is dan ook voor de helft van de...
cbs economie
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving 3 dagen
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige jaarlijkse enquête die de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland volgt en de gevolgen ervan voor hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid.
cbs economie
Uren ABU-Marktmonitor krimpen ook in periode 3, beeld eerste kwartaal diffuus 3 dagen
Flexnieuws.nl Uren ABU-Marktmonitor krimpen ook in periode 3, beeld eerste kwartaal diffuus
flexnieuws flex
Organisaties kritischer op HR-kandidaten - Zo ziet het ideale profiel van de HR-professional anno 2024 eruit 3 dagen
Veel organisaties zijn de laatste maanden strenger geworden met het aannemen van HR-professionals. Welke HR-professionals zijn momenteel veelgevraagd? En naar welke skills en competenties zijn organisaties vooral op zoek?Topic: 
hr praktijk management
ABU marktmonitor: uren en omzet dalen minder hard 3 dagen
In de tweede periode van 2024 daalde het aantal uren nog met 10% en de omzet met 2%. In periode 3 is de daling iets minder dramatisch. Niettemin is er nog steeds sprake van een daling. Het aantal uren daalde met 8% en de omzet met 1%. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als [...] Het bericht ABU marktmonitor: uren en omzet dalen...
flexmarkt flex
Recordomzet van € 2,6 miljard voor HeadFirst Group 3 dagen
HR-tech dienstverlener HeadFirst Group heeft over 2023 een recordomzet gerealiseerd van 2,6 miljard euro, een volledig organische groei van 21 procent ten opzichte van 2022. De netto omzet steeg met 20 procent naar 76 miljoen euro, wat geleid heeft tot een EBITDA-conversie van 50%. Deze resultaten vormen een goede basis voor verdere groei in 2024...
flexmarkt flex
Kabinet investeert de komende jaren een miljard in sociaal ontwikkelbedrijven 3 dagen
Het kabinet maakt in de Voorjaarsnota extra geld vrij waarmee gemeenten sociaal ontwikkelbedrijven beter kunnen organiseren. Het gaat om een bedrag van bijna €600 miljoen voor de periode 2025-2034. Met al eerder toegezegde middelen voor onder meer de financiering van beschut werk, gaat er de komende jaren in totaal ongeveer een miljard euro naar...
flexmarkt flex
Normenkader WTTA: ‘Essentiële controles op beloning nog niet goed uitvoerbaar voor controlerende instellingen’ 3 dagen
Flexnieuws.nl Normenkader WTTA: ‘Essentiële controles op beloning nog niet goed uitvoerbaar voor controlerende instellingen’
flexnieuws flex
91 procent uitstroom bijstand naar loondienst na 1,5 jaar nog uit bijstand 4 dagen
Bijna driekwart van de 49 duizend personen die in 2021 uit de bijstand stroomden naar een baan in loondienst, werkte ook anderhalf jaar later in loondienst. Vooral bijstandsontvangers jonger dan 35 jaar stroomden relatief vaak uit naar een baan in loondienst. Van de totale groep uitstromers naar loondienst was 91 procent ook na anderhalf jaar uit...
cbs economie
Recruiters voor Rechtvaardigheid: een oproep tot actie tegen discriminatie op de arbeidsmarkt 4 dagen
Veel uitzendbureaus haalden opgelucht adem toen de Eerste Kamer op 26 maart 2024 het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verwierp. Recruiters vinden het juist een buitengewone gemiste kans om iedereen die op zoek is naar een baan gelijke kansen te geven. Het wegstemmen van het wetsvoorstel was dan ook een enorme...
flexmarkt flex
EU-landen eens over soepeler regels voor arbeidsmigranten 4 dagen
Werknemers van buiten de Europese Unie die hier op een werkvisum verblijven, krijgen binnenkort meer speling om van baan te wisselen of een tijdje werkloos te zijn. De EU-lidstaten hebben hierover nieuwe afspraken goedgekeurd en zullen die binnen twee jaar gaan toepassen.
hr praktijk management
Blauwe kaart: nieuwe regels voor hoogopgeleide arbeidsmigranten 4 dagen
Net als in Nederland, wordt de bevolking in de hele Europese Unie steeds ouder. Om de economie te stutten en sociale voorzieningen op peil te houden, blijven arbeidsmigranten nodig. De EU-lidstaten hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt om legale arbeidsmigratie te bevorderen. Onderdeel van de afspraken is dat gekwalificeerde migranten eenvoudiger...
personeelsnet management
Aanzienlijk deel 55+ ambtenaren ziet zich zonder passende maatregelen voortijdig uitvallen 4 dagen
Het merendeel van de oudere gemeenteambtenaren ziet zichzelf niet doorwerken tot hun 67ste. Bijna twee op de drie 55-plussers wil er eerder mee stoppen, deels omdat ze zich niet in staat achten hun huidige werk tot pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. 
hr praktijk management
Wijziging van dienstverband met zieke werknemer en gedeeltelijk ontslag: recht op compensatie voor de transitievergoeding? 4 dagen
Als het dienstverband met een zieke werknemer – nadat deze twee jaar ziek is geweest - wordt beëindigd, kan werkgever aanspraak maken op compensatie van het UWV voor de betaalde transitievergoeding. Als het dienstverband al gedurende de wachttijd (wanneer sprake is van een opzegverbod) eindigt, bestaat het recht op compensatie niet.15 april...
hr praktijk management
Recruiters willen actie nu wet tegen discriminatie is weggestemd 4 dagen
Een collectief van recruiters roept op tot actie en hernieuwde aandacht om discriminatie in het wervingsproces te bestrijden. De Eerste Kamer heeft onlangs nog een wet afgeschoten die discriminatie bij werving en selectie moest voorkomen, maar het collectief vindt dat er juist wél wettelijke maatregelen nodig zijn om een einde te maken aan...
personeelsnet management
L&D Monitor 2024: ‘Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing’ 4 dagen
Steeds meer HR-professionals zijn tevreden over de aandacht voor L&D binnen hun organisatie, blijkt uit de jaarlijkse Studytube L&D Monitor 2024. En dat L&D aan terrein wint lijkt logisch. Door de grote tekorten aan talent is leren en ontwikkelen in 2024 cruciaal voor elke organisatie. Homam Karimi, Founder &...
hr praktijk management
EY-rapport: diversiteit Europese organisaties blijft achter, mede door AI-tools 4 dagen
Europese bedrijven scoren onvoldoende op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI), zo luidt de conclusie van de onderzoekers. Experimenten wijzen op grote winst voor de inzet van arbeidsmigranten en kenniswerkers.11 april 2024...
hr praktijk management
Baanzoekers moeten meer hun best doen om aan een baan te komen 6 dagen
In het eerste kwartaal van 2024 is duidelijk te zien, zowel bij werkgevers (vraag) als bij werknemers en baanzoekers (aanbod) dat de arbeidsmarkt is gekanteld. Sinds het begin van covid en de start van de hyperkrapte op de arbeidsmarkt, is de krapte terug naar ‘normale’ proporties. Inmiddels is duidelijk dat de arbeidsmarkt over haar hoogtepunt...
flexmarkt flex
‘Vitaliteit is eigenlijk niets anders dan aandacht hebben voor de mensen in je bedrijf’ 1 week
Vitaliteit is bepalend voor de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Het is daarom essentieel om ook op de werkvloer aandacht te besteden aan vitaliteit. Vitale medewerkers zijn gemotiveerder, fitter en meer stressbestendig, wat zich uit in positieve energie, minder ziekteverzuim en betere prestaties.
hr praktijk management
Recruiter (interim) 1 week
Voor de gemeente Utrecht zoek pzSearch een recruiter (interim) voor minimaal 3 maanden en gemiddeld 32-36 uur per week. Uurtarief is max. 70 euro (incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw). Samen met andere recruiters binnen dit team, vindt en enthousiasmeer jij de juiste kandidaten om te komen werken voor onze mooie stad. Jij bent het...
pzsearch topvacature
Recruiter (interim) 1 week
Voor de gemeente Utrecht zoek pzSearch een recruiter (interim) voor minimaal 3 maanden en gemiddeld 32-36 uur per week. Uurtarief is max. 70 euro (incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw). Samen met andere recruiters binnen dit team, vindt en enthousiasmeer jij de juiste kandidaten om te komen werken voor onze mooie stad. Jij bent het...
hrbanen.nl vacatures
HR Business Partner (interim) 1 week
Voor de gemeente Utrecht zoekt pzSearch een HR Business Partner (interim) voor minimaal 6 maanden en gemiddeld 32 uur per week. Hybride werken is mogelijk. Max. uurtarief is 74 euro per uur (incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw). Als HR-business partner ben je de schakel tussen HRM en het management van de Gemeente Utrecht. Je adviseert...
pzsearch topvacature
HR Business Partner (interim) 1 week
Voor de gemeente Utrecht zoekt pzSearch een HR Business Partner (interim) voor minimaal 6 maanden en gemiddeld 32 uur per week. Hybride werken is mogelijk. Max. uurtarief is 74 euro per uur (incl. reiskosten en overige kosten, excl. btw). Als HR-business partner ben je de schakel tussen HRM en het management van de Gemeente Utrecht. Je adviseert...
hrbanen.nl vacatures
Ruim een derde werknemers in Nederland wil ‘functie elders’ 1 week
‘Het gaat wel prima’ is niet meer goed genoeg voor bedrijven om werknemers binnenboord te houden. 30% van de medewerkers heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie. Ruim een derde (35%) is van plan dit te doen. Zelfs bij de groep enthousiastelingen, de promoters, is de loyaliteit minder dan voorheen. [...] Het...
flexmarkt flex
Onbenut arbeidspotentieel succesvol ingezet met pilot NBBU en NLwerktaanwerk 1 week
Flexnieuws.nl Onbenut arbeidspotentieel succesvol ingezet met pilot NBBU en NLwerktaanwerk
flexnieuws flex
Randstad Nederland opent eenmalig Inzendbureau: ‘Tijd om status quo rond statushouders te doorbreken.’ 1 week
Vandaag opende Randstad Nederland eenmalig het “Randstad Inzendbureau”. Het talentbedrijf wil daarmee aandacht vragen voor de uitdagingen en vooral de kansen bij het ontsluiten van het arbeidspotentieel van statushouders. In Almere opende wethouder Froukje de Jonge samen met algemeen directeur Werner Klaassen van Randstad Nederland en statushouder...
flexmarkt flex
Volgens de Arbeidsinspectie wijst alles op platform YoungOnes in de richting van een arbeidsovereenkomst 1 week
Flexnieuws.nl Volgens de Arbeidsinspectie wijst alles op platform YoungOnes in de richting van een arbeidsovereenkomst
flexnieuws flex
Arbeidsinspectie en YoungOnes verschillen duidelijk van mening in platformdiscussie 1 week
Flexnieuws.nl Arbeidsinspectie en YoungOnes verschillen duidelijk van mening in platformdiscussie
flexnieuws flex
Arnoud Raskin, Streetwize, over natuurlijk leiderschap: 'We gooien zoveel talent weg' 1 week
Arnoud Raskin doet maatschappelijk werk wereldwijd, op een ongebruikelijke manier. Hij tekent de levensverhalen op van mensen die aan de rand van de samenleving toch hun talenten weten te ontplooien. Daar kunnen ook leiders veel van leren. Topic: 
hr praktijk management
De HR Podcast afl. 93 - Hoogleraar Charissa Freese over HR-strategie in technologische veranderingen 1 week
In deze aflevering van de HR Podcast is Charissa Freese te gast. Charissa is Vice Dean van TIAS School for Business en Society, bijzonder Hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid aan de Tilburg University, en expert op het gebied van arbeidsrelaties en arbeidsmarkt.Topic: ...
hr praktijk management

Pagina's