flexnieuws

49 nieuwsberichten gevonden
Ultimatum aan NS voor betere arbeidsvoorwaarden
2 dagen
CNV Vakmensen stelt een ultimatum aan NS voor een beter cao-bod. Stemt het spoorbedrijf voor 12 augustus 16.00 uur niet in met de cao-eisen van CNV-leden, dan volgen er acties. De vorige cao liep tot 1 juli 2022. De nieuwe cao is in onderhandeling en de werknemers vinden dat de werkgever onvoldoende waardering toont in beloning en andere arbeidsvoorwaarden. Waardering vertalen in betere arbeidsvoorwaarden In het ultimatum eist CNV Vakmensen een cao van 1 of 2 jaar met elk jaar 4,5%...
Arbeidsmigratie vraagt om gezamenlijke visie en aanpak
3 dagen
Arbeidsmigratie vraagt om gezamenlijke visie en aanpak. ‘Begin with the end in mind’, schrijft Peter Loef (ABU) op ABU.nl Hieronder leest u de tekst van zijn blog: “De discussie over arbeidsmigratie kent vele invalshoeken, belangen, risico’s en kansen. Beleidsmakers, politiek en belanghebbenden houden elkaar in een houdgreep. Ieder rapport dat wordt gepubliceerd biedt de versnipperde belanghebbenden handvatten om een punt te maken. Jammer, arbeidsmigratie is een wicked problem...
Kennismigranten buiten EU interessant voor schaarse arbeidsmarkt
3 dagen
Kennismigranten buiten EU zijn interessant arbeidspotentieel voor schaarste arbeidsmarkt Nederland verliest aantrekkelijkheid op gebieden als tolerantie, huisvesting en gezondheidszorg Kennismigranten van buiten de EU willen langer of permanent in Nederland blijven en hebben ook vaker de intentie om Nederlands te leren en de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Onder kennismigranten van binnen de EU is dit veel minder het geval. Het aantrekken van kennismigranten van buiten de EU heeft een...
Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd
4 dagen
Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt een overgangsperiode. In deze periode krijgen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland....
SNF keurmerk huisvesting arbeidsmigranten aangescherpt, inspecteurs checken alle locaties
4 dagen
Het SNF keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten is bedoeld om de kwaliteit te verbeteren en te bewaken. Dit jaar wordt een inhaalslag gemaakt vanwege aanscherping van de eisen. Hoe worden de inspecties uitgevoerd? Interview met Margot Ronner, projectmanager bij SNF 100% controle Sinds 1 september 2021 zijn de eisen voor het SNF keurmerk aangescherpt. SNF heeft per die datum de zogenoemde 100% controle ingevoerd, dat wil zeggen alle bekende locaties, verhuurd aan arbeidsmigranten door...
Behoud medewerker in gevaar door afname urgentie digitalisering?
5 dagen
Behoud medewerker in gevaar door afname urgentie digitalisering? • Waar zijn jouw collega’s? Flexibilisering en remote werken vragen om digitalisering • Urgentie om te digitaliseren lijkt af te nemen onder HR-professionals • Afschalen kantoorruimte (nog) geen reden om te digitaliseren • Privacy- en databeveiliging steeds lager op het prioriteitenlijstje van de HR-professional Ondanks de flexibilisering van werktijden en de groeiende mogelijkheden tot remote werken vermindert de urgentie rondom...
Betaald ouderschapsverlof verwerken in loonadministratie
6 dagen
De inwerkingtreding van het betaalde ouderschapsverlof staat op de stoep. Hoe verwerk je dit in de loonadministratie? Nettie Alkema Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert Betaald ouderschapsverlof Op dit moment hebben werknemers wel recht op ouderschapsverlof, maar is dit verlof meestal onbetaald. Een nieuwe Europese richtlijn brengt hier verandering in. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus a.s. in werking en ook uitzendkrachten hebben dan recht op deze vorm van...
Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht
6 dagen
Het groeitempo in de flexbranche vlakt in 2023 verder af vanwege de personeelstekorten in combinatie met de toegenomen kans op een recessie. Naast de structureel krappe arbeidsmarkt door vergrijzing en vergroening, zet ook nieuwe regelgeving het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk. Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht Het grootste risico voor de sector wordt het ongelijke speelveld tussen uitzendkrachten en zzp’ers, dat ontstaat door de...
VvDN: nog geen antwoord minister op open brief
1 week
Op 7 juli heeft de VvDN een open brief gestuurd aan minister Van Gennip vanuit het perspectief van detacheerders, als reactie op haar hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt van 5 juli 2022. De organisatie is nog in afwachting van een reactie. Flexibiliteit voor ondernemers Met de brief wilde de Vereniging van Detacheerders Nederland de aandacht van de minister vestigen op het feit dat het zeer wel mogelijk is om ‘ondernemers de flexibiliteit te bieden die zij nodig hebben om in te spelen...
Pro Industry neemt Wolfram Chain over
1 week
Pro Industry, een arbeidsbemiddelaar voor de proces- en maakindustrie, neemt Wolfram Chain over, een uitzendorganisatie in transport en logistiek. De bedrijven gaan als partners verder, maar blijven als aparte labels actief in de uitzendbranche. Groei Dankzij de overname kan Wolfram Chain verder investeren in digitalisering, IT en nieuwe vestigingen. De overname is in lijn met de ambitie van Pro Industry om haar aandeel in de markt nog verder te vergroten. Wolfram Chain heeft sinds de...
Labour Power Company neemt International Flex Job over
1 week
International Flex Job (IFJ), met het kantoor op het terrein van Royal Flora Holland, maakt met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 deel uit van Labour Power Company (LPC). Met deze overname wordt de geografische spreiding in Nederland verder uitgebreid op weg naar de gewenste landelijke dekking. Het is de achtste overname sinds de start begin 2020 en de tweede dit jaar. Bloemen en planten International Flex Job (IFJ) is in 2008 opgericht door Sjaak Geerlings. Het bedrijf is vooral actief...
Hoe verwerk je de PAWW in de loonadministratie?
1 week
De inwerkingtreding van de PAWW staat op de stoep. Hoe verwerk je dit in de loonadministratie? Nettie Alkema Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert PAWW Zoals bekend zijn uitzendorganisaties per 1 augustus a.s. verplicht om de bijdrage voor de PAWW, de Private Aanvulling WW en WGA, op het loon van de werknemer in te houden. Daarnaast moet de werkgever deze bijdrage ook weer compenseren door middel van een bruto toeslag op het loon. Dit laatste is een specifieke uitzendaangelegenheid, voor...
Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona
1 week
Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder vaak binnen een jaar zonder baan te zitten. Daarmee was de werknemersdynamiek terug op het niveau van voor corona. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Minder mensen zonder werknemersbaan Het aantal baanwisselingen wordt bepaald op basis van de situatie van werknemers in januari en december...
Randstad boekt wereldwijd omzetgroei
1 week
Randstad heeft in Q2 een grote omzet geboekt, vooral vanwege de gespannen arbeidsmarkt. Werkgevers daarom schakelen vaker flexbedrijven in om medewerkers te krijgen. Dit blijkt uit de kwartaalrapportage van Randstad. Omzet +13% De brutomarge van Randstad was 21,2%, en de omzet groeide met 13% tot 6,9 miljard euro, vooral dankzij de ontwikkelingen wereldwijd, en in Zuid-Europa. Dat gold onder andere voor Italië (+20%), het Iberisch schiereiland (+15%), Australië en Nieuw-Zeeland (+16%), India (+...
Drie op de tien contracten bevat verbod op nevenwerkzaamheden
1 week
Maar liefst 29% van de werkenden heeft momenteel een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst staan, terwijl dat straks niet meer mag. En 48% moet toestemming vragen voor nevenwerkzaamheden naast de vaste baan. Dat blijkt uit onderzoek door Panelwizard in opdracht van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1.250 werkenden. Verboden volgens EU-richtlijn Aanleiding hiervoor is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus 2022...
Salaris verplicht in vacatureteksten: waar of niet waar?
1 week
Salaris verplicht in vacatureteksten: waar of niet waar? Nicol Tadema Column door Nicol Tadema, nicol.nl ‘Vanaf 1 augustus is het in Nederland verplicht om het salaris in vacatureteksten te vermelden.’ Ik kon mijn ogen en oren niet geloven. Het stond op social media en steeds meer mensen kwamen naar mij toe met die mededeling. Zou dit het einde betekenen van vage termen als ‘marktconform’, ‘passend’ of ‘concurrerend’ salaris in vacatureteksten? Ik stem vóór. Voordelen salarisvermelding Wie...
Overstap vanuit beschut werk wordt makkelijker
1 week
Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen. Minister Schouten voor Participatie vereenvoudigt de overstap door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor internetconsultatie. Beoordeling UWV vervalt Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig. Voor hen is beschut werk beschikbaar....
Tariefstijging van 10% voor zzp’ers en gedetacheerden in 2022
2 weken
Zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders zijn in H1 2022 gemiddeld 4,7% duurder geworden. Over heel dit jaar wordt een tariefstijging van 10,3% verwacht, waarbij inflatie en schaarste de stuwende krachten zijn. Dit blijkt uit data en het tariefvoorspellingsmodel van Intelligence Group en HeadFirst Group. Hiermee overstijgt het de gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel, die voor de eerste helft van 2022 bleef steken op 3,1%. Inflatie en schaarste drijven uurtarief...
Maatregelen tegen schijnzelfstandigheid, reacties uit de markt
2 weken
De maatregelen tegen schijnzelfstandigheid van minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij leiden tot veel reacties uit het veld. Hieronder een samenvatting, maar eerst even een kort overzicht van de hoofdlijnen en de voorgestelde maatregelen. Het kabinet wil schijnzelfstandigheid op drie hoofdlijnen aanpakken: Een gelijker speelveld voor contractvormen in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en in de fiscale behandeling. Meer duidelijkheid over de criteria voor arbeidsrelaties: het...
Meer nieuwkomers op de werkvloer
2 weken
Het aantal mensen met een nieuwe baan is in het afgelopen jaar gestegen. In Q1 2022 waren er ruim 1,9 miljoen werkenden die korter dan twaalf maanden terug met hun nieuwe baan waren gestart. Dat zijn er bijna 400.000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Eurostat. De toename van de nieuwkomers geldt vooral voor werknemers, en in mindere mate voor zelfstandigen. Het gaat zowel om mensen die (opnieuw) beginnen met werken als om mensen die van...
Werkloosheid iets gestegen naar 3,4 procent in juni 2022
2 weken
Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 18 duizend per maand toe, ondanks een lichte afname in juni. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juni 161 duizend lopende WW-uitkeringen. Niet-...
Arbeidsmarkt iets minder krap dan hoogtepunt in voorjaar
2 weken
Het aantal openstaande vacatures in Nederland is de laatste tijd stabiel gebleven. Op dit moment ligt het vacatureniveau 40% boven het niveau van voor de pandemie. Een jaar geleden was dit slechts 10%. Dit blijkt uit de maandelijkse analyse van vacaturesite Indeed. Druk op kinderopvang Waar het aantal vacatures in de kinderopvang in het eerste kwartaal van dit jaar nog toenam met ruim tien procentpunt, is dit in de afgelopen maand met ruim zeven procentpunt afgenomen. Wel ligt het niveau in de...
Persoonlijke boetes voor managers van flexbedrijven
2 weken
Minister Van Gennip (SZW) wil malafide praktijken bestrijden van leidinggevenden in de flexbranche, vanwege de manier waarop zij omgegaan met ingehuurde arbeidskrachten. Daarom wil zij hen persoonlijk kunnen beboeten als zij bij herhaling nieuwe uitzendbureaus oprichten. Bovendien wil zij de Wet Bibob gaan toepassen bij certificering. Vluchtig ondernemerschap Een belangrijke oorzaak voor het voortduren van malafide praktijken is vluchtig ondernemerschap: het gemak waarmee uitleners hun...
Vakbonden en werkgevers oneens over toekomst flexwerk
2 weken
Minister Van Gennip (SZW) volgt een advies van werkgevers en vakbonden om flexwerk te beperken en een dienstverband interessanter te maken. Maar beide partijen verschillen van mening over de interpretatie van hun eigen advies. Volgens NRC zijn er meerdere voorstellen waar verschil van inzicht over bestaat. Gelijkwaardig versus pensioen Een van die punten is het advies dat voor uitzendkrachten ‘het totaal aan arbeidsvoorwaarden ten minste gelijkwaardig’ moet zijn aan collega’s met...
HR Fintech bedrijf Blue Services Group investeert in HR, finance en IT
2 weken
HR Fintech bedrijf Blue Services Group investeert verder in HR, finance en IT Ervaren professionals Gertjan van Dam en Marc da Silva Curiel treden toe als partners en directie. De Gelderse dienstverlener voor de uitzendbranche Blue Services Group, heeft twee ervaren directieleden uit HR, Finance en IT toegevoegd aan haar dagelijks bestuur. Ondernemers Gertjan van Dam en Marc da Silva Curiel treden als compagnons tot de directie van het bedrijf toe en zullen samen met oprichters Piet Hein...
DOCKR en Bikeshift bieden samen bakfietsen en fietskoeriers
2 weken
DOCKR gaat samenwerken met Bikeshift. Daardoor kunnen zij hun klanten zowel duurzame elektrische bedrijfsbakfietsen als flexibel inzetbare fietskoeriers bieden. DOCKR is een aanbieder van flexibele all-in abonnementen voor elektrische bedrijfsbakfietsen. Bikeshift is een recruitmentplatform voor fietskoeriers. Personeelstekort en parkeerkosten De samenwerking speelt in op twee uitdagingen van bezorgdiensten en andere logistieke dienstverleners. De fietskoeriers van Bikeshift kunnen...
Meer kennismigranten van buiten de EU in 2021
2 weken
Er kwamen in 2021 meer immigranten naar Nederland dan het jaar ervoor. Vooral het aantal immigranten van buiten de Europese Unie of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) steeg. Binnen deze groep vond de grootste stijging plaats onder asielmigranten en kennismigranten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over migratiemotieven. Meer asiel- en kennisimmigranten van buiten EU In 2021 kwamen 208.000 immigranten naar Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit...
Herstel economie staat haaks op welzijn van werknemer
2 weken
Het welzijn van werknemers is in 2021 gedaald met 2%, ondanks de economische opleving. Vooral werk-privébalans en gezondheid zijn verslechterd. Ook het verzuim is hoog: 8,6% van de werknemers had 20 verzuimdagen of meer. Dit blijkt uit de tweede editie van de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO, waarin het welzijn van Nederlandse werknemers in 17 sectoren is onderzocht op basis van 89 variabelen en zeven categorieën: werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke...
Een derde van werknemers zit vast in gouden kooi
2 weken
Vier op de tien werknemers zit vastgeroest in de huidige functie, en 44% vindt het werk te saai en eenvoudig. Ongemotiveerde werknemers zijn minder productief, minder succesvol in samenwerking en ervaren minder werkplezier. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. Betrokkenheid versterken Ruim een derde van de werknemers in Nederland zegt in een gouden kooi te zitten. Het...
MBO Raad bezord over afname mbo-studenten
2 weken
Jongeren kiezen minder vaak voor het mbo, omdat in de samenleving steeds meer gericht is op een ‘hogere’ opleiding. In combinatie met vergrijzing betekent dat een nog groter tekort aan vakmensen. Dit zegt voorzitter Adnan Tekin in het NOS Radio 1 Journaal. Basisonderwijs Volgens de MBO Raad moet het basisonderwijs kinderen al stimuleren om een praktisch beroep te kiezen, en moet het bedrijfsleven beter laten zien wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in de bouw of in techniek....

Pagina's

Abonneren op flexnieuws