economie

32 nieuwsberichten gevonden
Meer werklozen, maar ook meer werkenden met nieuwe meetmethode
1 dag
Vanaf volgend jaar publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode, die dit jaar al is toegepast naast de bestaande systematiek. Uit de eerste resultaten blijkt dat de nieuwe methode meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld brengt.
3 december: deadline aanmelden kleineondernemersregeling
4 dagen
Onderzoek: Bijna de helft van de startende ondernemers en zzp’ers ziet graag af van btw-aangifte Uit een flitspeiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna de helft van de startende ondernemers en zzp’ers graag afziet van de btw-aangifte. Het gaat hierbij om ondernemers die zelf hun btw-aangifte doen. Voor ondernemers met een structurele jaaromzet van € 20.000 of minder is dat mogelijk door deel te nemen aan de kleineondernemersregeling. De Belastingdienst roept deze ondernemers op om te...
Maaike Grovenstein gekozen tot Freelancer of the Year 2021
4 dagen
Zaterdag 20 november 2021 zijn de winnaars van de Freelancer of the Year Awards 2021 bekendgemaakt. De deskundige jury maakte tijdens de live visual radio-uitzending van de Ondernemer op New Business Radio bekend dat Maaike Grovenstein, met haar bedrijf Fysio Maaike, zich een jaar lang Freelancer of the Year (FOTY) mag noemen. Tot beste starter werd gekozen Loraine van Niekerk met haar bedrijf Cookie Doos. Renate van Lith, met haar bedrijf Renate van Lith fotografie, ging er met de...
Aantal bijstandsontvangers gedaald tot niveau net voor coronacrisis
4 dagen
Eind september 2021 ontvingen 419 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 5,5 duizend minder dan een jaar eerder en ruim 2 duizend minder dan eind maart 2020, net voor het begin van de coronacrisis.
SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020
1 week
Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2020.
Migrantenmonitor 2019
1 week
Migrantenmonitor, over migranten in Nederland die afkomstig zijn uit (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie (EU). Om hoeveel personen het gaat en of zij hier werken (en zo ja, in welke regio en sector zij werkzaam zijn), studeren en/of een werkende partner hebben.
Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
1 week
Werkzame personen van 15 tot 75 jaar met een beroep als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten, verbijzonderd naar geslacht, 2003-2021
Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020
1 week
Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan in Schagen en Nederland, 2019 en 2020.
Aantal banen per SBI per maand, juni-augustus* 2021
2 weken
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, juni – augustus* 2021
5 tips voor zzp’ers om geen belastingvoordeel mis te lopen
2 weken
Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat de helft van de startende ondernemers en zzp’ers pas bij de aangifte inkomstenbelasting checkt of zij recht hebben op aftrekposten. Het gaat hierbij om ondernemers die zelf hun btw-aangifte regelen of gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Daarnaast checken 3 op de 10 na een verandering binnen hun onderneming niet wat voor gevolgen dit heeft voor hun belastingen. Dit vergroot de kans dat startende ondernemers en zzp’ers...
‘Meer dan helft van zzp’ers kunnen huidig werkaanbod niet aan’
2 weken
De uitspraak over het werkaanbod is een expertquote van Casper Zwart, Knab, in het kader van ANP Expert Support. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is ook te merken onder zzp’ers. 6 op de 10 zzp’ers geven aan dat ze meer werk aangeboden krijgen dan dat ze kunnen leveren. 17% van de zzp’ers heeft sinds deze zomer het (uur)tarief verhoogd. Nog eens 23% is van plan dit in de komende drie maanden te doen. De tariefverhoging bedraagt gemiddeld 11%. Dat blijkt uit onderzoek van...
Nederlanders laten € 163 miljoen liggen door onbekendheid met middelingsregeling
2 weken
Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft nog nooit van de middelingsregeling gehoord. Met deze regeling kun je belastinggeld terugkrijgen als je inkomen in de afgelopen vijf jaar schommelde. Nederlanders laten hiermee opgeteld € 163 miljoen liggen bij de Belastingdienst. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.600 klanten gecombineerd met een analyse van openbare kamerstukken. Bij een sterk wisselend inkomen kunnen Nederlanders hun inkomens van drie opeenvolgende jaren middelen. De te...
Kleinere stijging burn-outklachten bij zzp’ers dan werknemers
2 weken
In 2020 hadden 1,2 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de werkstress, publiceert. Deze cijfers over 2020 laten zien dat de situatie van werknemers in Nederland niet is verslechterd gedurende de corona pandemie, maar ook dat de week van de werkstress nog altijd hard nodig is: werkstress is en blijft een belangrijke reden voor verzuim en uitval, ook tijdens de coronacrisis. Werkstress is al jaren...
Ondernemers verwachten dat hybride werken blijft
2 weken
De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken.
Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt
2 weken
Er zijn beduidend meer ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) die verwachten in 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, dan ondernemers die krimp voorzien.Tegelijkertijd hebben steeds meer ondernemers moeite met het vinden van personeel.
Werkloosheid gedaald tot niveau van voor coronacrisis
2 weken
Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met 4 duizend per maand en kwam in oktober uit op 277 duizend. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 21 duizend per maand naar 9,2 miljoen.
AZW: vacatures naar branche en regio, 2017-2021
2 weken
Vacatures zorg en welzijn, AZW-hoofdbranche, RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, 4e kwartaal 2017 - 2e kwartaal 2021
AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02
2 weken
Zorg en welzijn breed: (aandeel) stromen van werknemers van en naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn, naar branche, provincie, dienstjaren, leeftijd, opleidingsniveau en contracttype 1ste kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2021
AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2018
2 weken
Zorg en welzijn smal; werknemers en zelfstandigen naar kenmerken van werknemers en zelfstandigen, branche en regio, 2012-2018
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
2 weken
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2021
AZW: uitstroom stagiairs en onderwijsvolgende werknemers, 2010KW01-2021KW02
2 weken
AZW; uitstroom van stagiairs en onderwijsvolgende werknemers onder de 25 jaar uit zorg en welzijn, naar branche, regio, 1e kwartaal 2010 tot en met 2e kwartaal 2021
Economie groeit met 1,9 procent in derde kwartaal 2021
2 weken
Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2021 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.
Economisch beeld verbetert
2 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november verbeterd.
Werkgelegenheid in derde kwartaal naar nieuw record
2 weken
Een verdere groei van het aantal vacatures, samen met een dalende werkloosheid, leidden in het derde kwartaal van 2021 tot een nog grotere spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden 126 vacatures. Het aantal banen nam toe met 162 duizend en kwam voor het eerst boven de 11 miljoen.
SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 2
2 weken
Tabellen in opdracht van SZW over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie ultimo juni, september en december 2020.
Werknemers en bedrijven naar SBI-code, leeftijd en Veiligheidsregio, 2020
3 weken
Werknemers en aantallen bedrijven naar 4- of 5-cijferige SBI-code, aandeel werknemers jonger dan 40 jaar en Veiligheidsregio, laatste vrijdag voor Kerst 2020.
Berekenwijze SES score per wijk/buurt
3 weken
In deze rapportage wordt beschreven op welke wijze het CBS een sociaal economische statusscore per wijk en buurt kan berekenen.
Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017
3 weken
Deze tabellen betreffen (kenmerken van) langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor re-integratie bij eigen werkgever (1e spoor) of andere werkgever (2e spoor), die ziek zijn geworden tussen juli 2016 en juni 2017, naar baan einde loondoorbetalingsperiode.
Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020
3 weken
Werknemers verbijzonderd naar verschillende aspecten van het werk als verzuim, arbeidsongevallen, arbeidsomstandigheden en inkomen, 2020
Het aandeel thuiswerkers per beroep, 2020
3 weken
Het aandeel mensen met werk dat incidenteel of gewoonlijk thuiswerkt per beroep, 2020

Pagina's

Abonneren op economie