economie

40 nieuwsberichten gevonden
Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
5 uur
Deze tabellenset beschrijft voor vrouwelijke werknemers in de overgang in 2021 in welke mate overgangsklachten van invloed zijn op het werk, of zij dit bespreken en of zij behoefte hebben aan meer steun op het werk.
Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk
5 uur
In 2021 gaven 173 duizend vrouwelijke werknemers aan dat overgangsklachten weleens van invloed op hun werk waren; dit is 55 procent van alle vrouwelijke werknemers in de overgang. Bij 8 procent speelde dit dagelijks, 9 procent had er wekelijks last van. Vrouwen in de overgang hebben vaker last van burn-outklachten
Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
9 uur
Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), november 2021
In april opnieuw meer mensen met betaald werk
23 uur
Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 38 duizend per maand verder gestegen naar 9,5 miljoen. Het aantal werklozen nam in dezelfde periode met gemiddeld 13 duizend per maand af. In april 2022 waren er 316 duizend werklozen, 3,2 procent van de beroepsbevolking.
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
1 dag
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 4e kwartaal 2021
Bedrijfsongeluk als zzp’er, wie betaalt de (letsel)schade?
1 dag
Als je als zzp’er te maken krijgt met een bedrijfsongeluk brengt dit veel consequenties met zich mee. Na het ongeluk kan je als zelfstandige bijvoorbeeld geen inkomen genereren en heb je geen recht hebben op een ziektewetuitkering. Er ontstaat vaak veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en een mogelijke schadevergoeding. In sommige gevallen kan je jouw (tijdelijke) opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade. Lees er hieronder meer over. Wanneer is de werkgever...
ACM komt met leidraad over regels voor platformbedrijven en online ondernemers
1 dag
Online platforms, zoals marktplaatsen, zoekmachines en boekingssites, hebben meer duidelijkheid nodig over hoe ze invulling moeten geven aan de Platform-to-Business-verordening. Dat blijkt uit een marktverkenning die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gedaan. De verordening bevat onder meer regels over welke informatie ondernemers horen te krijgen die via online platforms diensten of artikelen aan consumenten aanbieden. Er gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State waarin wordt...
Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal
2 dagen
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, was het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 nagenoeg even groot als een kwartaal eerder.
Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen
3 dagen
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden.
Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal
3 dagen
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100.
Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
3 dagen
Personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten, verbijzonderd naar beroep en geslacht, 2003-2021
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
6 dagen
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2021.
Dag van de ZZP’er, er zijn nog gratis tickets
6 dagen
Op zaterdag 4 juni zwaaien de deuren van Hart van Holland in Nijkerk open en zal de Dag van de ZZP’er (#dvdzzp) 2022 worden gehouden. De Dag van de ZZP’er is hét zzp-event van het jaar waar je als (z)zp’er, freelancer of interim professional écht bij moet zijn. Het is een dag vol inspiratie en motivatie met vele mogelijkheden om te netwerken, kennis op te doen op het informatieplein of seminars en workshops te bezoeken. Dankzij hoofdpartners Movir, Hiscox en KPN zijn de gratis...
Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
1 week
Deze tabellen bevatten informatie over aantal personen met pensioenaanspraken per geboortejaar, uitgesplitst naar bedrag opgebouwd ouderdomspensioen en migratieachtergrond, stand per 31-12-2019
Nederlandse ondernemers optimistisch over hun bedrijf ondanks uitdagingen na de pandemie
1 week
Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van PayPal, blijkt dat Nederlandse midden- en kleinbedrijven veel kansen zien na de pandemie en flexibele financiering overwegen om groei te stimuleren en zich te beschermen tegen financiële onzekerheden. 78% van het Nederlandse mkb voelt zich positief over hun bedrijf, ondanks alle zorgen en uitdagingen waarvoor zij komen te staan na de pandemie. Dit blijkt uit een Ipsos-onderzoek in opdracht van PayPal onder 506 kleine en middelgrote bedrijven in...
Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
1 week
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2021.
AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19
1 week
AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19
Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
1 week
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of bij de doorstart van een bedrijf na een faillissement werknemers met bepaalde achtergrondkenmerken vaker worden meegenomen naar het nieuwe bedrijf dan andere types werknemers. Het onderzoek geeft echter geen antwoord op de achterliggende oorzaken.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
2 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Economisch beeld wat positiever
2 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april wat positiever dan in maart.
Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
3 weken
Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021
3 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.
Meer stakingen in 2021
3 weken
Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren.
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
3 weken
Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2019/’20 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.
Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen
3 weken
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen.
AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021
3 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2021 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021
3 weken
Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.
Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
3 weken
Een pilot onderzoek naar opleidingsvereisten in vacatureteksten. Een onderzoek met behulp van machine learning.
De arbeidsmarkt in cijfers 2021
3 weken
Dit is de zevende keer dat De arbeidsmarkt in cijfers verschijnt. In deze editie staan de jaarcijfers van 2021 centraal, op basis van de gegevens die per begin april 2022 beschikbaar waren. Na de onstuimige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2020, het eerste coronajaar, was 2021 een jaar van herstel. De werkloosheid nam af, het aantal vacatures nam toe en in meerdere opzichten werden records gebroken op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
SUPERFREELANCER, een boek vol praktische tips voor de freelancer met ambitie
3 weken
Dit is een interview met Edwin Dijkstra. Vijftien jaar geleden startte Edwin als marketeer, waarvan de laatste tien jaar als freelancer. Zijn lessen deelt hij in zijn boek SUPERFREELANCER, een boek vol praktische tips voor de freelancer met ambitie.  Hoe en waarom ben je ondernemer geworden? Tien jaar geleden werkte ik parttime en runde ik mijn eigen webshop. Die webshop flopte en mijn baan stopte. Ik stond voor een tweesprong: of ik ga weer in dienst bij een bureau, waar ik weer voor klanten...

Pagina's

Abonneren op economie