economie

24 nieuwsberichten gevonden
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q3
2 dagen
De tabellen ‘Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio’ en ‘Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), kenmerken mobiliteit, regio’ op AZW StatLine bevatten cijfers over de mobiliteit van werknemers binnen een branche in zorg en welzijn, tussen branches binnen zorg en welzijn en van/naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn. In enkele gevallen komt het voor dat deze cijfers een plotselinge, niet herkenbare stijging of daling vertonen.
Werknemers zonder pensioen 2022
2 dagen
Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.
Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
1 week
Deze publicatie geeft de resultaten van een analyse en statistische beschrijving van bedrijven met ‘AI-vacatures’ voor de periode 2020-2023.
‘Hoogopgeleide zzp’ers in Nederland: een bron van geluk en productiviteit’
1 week
Hoogopgeleide zzp’ers zijn gelukkige werkers én leveren een aanzienlijke economische waarde aan de Nederlandse samenleving. Maar liefst drie op de tien werknemers streven naar het ondernemerschap als zzp’er, vooral onder mannen en jongeren. Deze drang naar zelfstandigheid toont zich in diverse sectoren, met name in de financiële dienstverlening en de bouw & industrie, waar de aantrekkingskracht voor potentiële zzp’ers groot is. Hoewel het ontbreken van financiële voordelen in...
Meer vrouwen én mannen in grote deeltijdbanen
1 week
Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben steeds vaker deeltijdwerk van 20 tot 35 uur per week. In 2023 hadden relatief meer mannen een grote deeltijdbaan dan tien jaar eerder, terwijl relatief minder mannen voltijd werkten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Aantal werklozen licht toegenomen
1 week
In januari waren er 368 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2 duizend per maand. Deze lichte toename kwam niet doordat meer mensen hun baan verloren, maar doordat meer mensen op zoek gingen naar werk. Als deze mensen niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind januari 167 duizend...
Economie groeit in vierde kwartaal 2023 met 0,3 procent
1 week
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2023 met 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De groei volgt op drie achtereenvolgende kwartalen waarin het bbp daalde. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens.
Spanning op de arbeidsmarkt blijft even hoog
1 week
Met een daling van zowel het aantal werklozen (-6 duizend) als het aantal vacatures (-5 duizend) bleef de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 net zo gespannen als in het derde kwartaal. Tegenover elke 100 werklozen stonden opnieuw 114 vacatures. Het aantal banen blijft groeien. In het vierde kwartaal kwamen er 45 duizend bij. Het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar is verder toegenomen tot 73,2 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
1 week
Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2023
Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
2 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Dordrecht, 2022.
Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
2 weken
Onderzoek naar demografische- en arbeidseconomische kenmerken van (de bedrijven van) architecten in Nederland, 2021.
Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
3 weken
Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2020 t/m 2022.
Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
3 weken
Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers samengesteld over de demografische kenmerken en emigratie van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast zijn diverse kenmerken over Oekraïense vluchtelingen opgenomen die als werknemer in loondienst zijn. Ook zijn er cijfers opgenomen met betrekking tot wijzigingen in het type dienstverband van Oekraïense vluchtelingen die als werknemer in loondienst zijn.
Meer dan de helft van Oekraïense vluchtelingen in loondienst
3 weken
Op 1 november 2023 werkte 55 procent van de circa 78 duizend 15- tot 65-jarige vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit in loondienst in Nederland. Dat is een toename ten opzichte van een jaar eerder: op 1 november 2022 was het aandeel werknemers nog 44 procent. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
3 weken
Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio (indeling 2024), 2020, 2021 en 2022.
SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
3 weken
Tabellen over startende banen in 2022 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er een maand later nog sprake van een baan was.
SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
3 weken
Tabellen over startende banen in 2022 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er bij einde van maand zes volgend op de startende baan nog sprake van een baan was.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
3 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
3 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2023.
Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
3 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Arnhem, juni 2023.
Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
3 weken
Herkomst medewerkers van Centraal Bureau voor de Statistiek, oktober 2023.
Economisch beeld verslechtert verder
3 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatiever dan in december, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van januari presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.
Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
3 weken
Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2016-2022.
Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
3 weken
Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2022.
Abonneren op economie