or

417 nieuwsberichten gevonden
Naleving arboregels bij veel bedrijven niet op orde
7 uur
De meerderheid van de bedrijven in Nederland leeft de arboregels niet of onvoldoende na. Dat blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd. Wel blijkt de naleving iets te verbeteren in vergelijking met eerdere jaren. De inspectie bekeek in hoeverre bedrijven in … Het bericht Naleving arboregels bij veel bedrijven niet op orde verscheen eerst op ORnet.
Veel minder cao’s afgesloten in juni
14 uur
Het aantal nieuw afgesloten cao's is in juni uitgekomen op 14, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is zeer laag vergeleken met andere jaren: juni is meestal een topmaand met 50 tot 60 nieuwe cao's. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao's en bij een belangrijk … Het bericht Veel minder cao’s afgesloten in juni verscheen eerst op ORnet.
Wanneer zijn uitlatingen op sociale media reden voor ontslag?
14 uur
Wat moet een werkgever van haar werknemers accepteren en wat niet? Zijn negatieve uitlatingen over de werkgever op sociale media altijd reden voor ontslag? Arbeidsrechtjurist Edith van Schie zet een aantal opvallende cases op een rij. ‘Alle blanke mensen zijn racisten. De meesten realiseren niet eens dat jullie bestaan, privileges en succes als een ras is gebaseerd op de ruggen, het bloed en de dood van gekleurde mensen. Jullie hele bestaan is doordrenkt van racisme.’ Deze...
Proactief aan de slag met opleidingsplan?
16 uur
Er is geen officieel beleid geformuleerd over het opleidingsplan van de organisatie. Wat kunnen we als ondernemingsraad doen om hier meer proactief mee aan de slag te kunnen gaan? Hoe kunnen we in een eerder stadium meegenomen worden in processen? In het kader van een proactieve ondernemingsraad … Het bericht Proactief aan de slag met opleidingsplan? verscheen eerst op ORnet.
Geen sprake van verwijtbaar slecht beleid
1 dag
Bij de Ambulance Amsterdam bestaan al jaren problemen met de werkdruk. Ondanks afspraken met de vakbond FNV en diverse maatregelen daaromtrent lukt het niet om die problemen op te lossen. De FNV start daarom een enquêteprocedure. De Ondernemingskamer onderkent dat er sprake is van een serieus … Het bericht Geen sprake van verwijtbaar slecht beleid verscheen eerst op ORnet.
Verandertrajecten: de rol van de or bij fusie of overname
1 dag
De meerwaarde van fusies en overnames is lang niet altijd duidelijk. Hoe kan de ondernemingsraad daarmee omgaan? 5 belangrijke tips voor de or om het verandertraject te helpen slagen. Door Rob Latten Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, betoogt dat 65 tot 85 procent … Het bericht Verandertrajecten: de rol van de or bij fusie of overname verscheen eerst op ORnet.
Wanneer is informatie uit de OV vertrouwelijk?
1 dag
Ondernemingsraden hebben een zelfstandig recht om met de medewerkers te communiceren. Toch is het verstandig als de or en de bestuurder samen afspraken maken over hoe zij het verslag van de overlegvergadering aan de medewerkers bekend maken. Door Hans van den Hurk De or-voorzitter trilde nog … Het bericht Wanneer is informatie uit de OV vertrouwelijk? verscheen eerst op ORnet.
Heeft uw bedrijf een loonkloof? Zo kwam APG ervan af
3 dagen
Krijgen vrouwen minder betaald dan mannen? Pensioenverstrekker APG dacht van niet, maar een onderzoek wees anders uit. Het bedrijf besloot de loonkloof vanaf juni 2019 te dichten, vertelt HR-directeur Marloes Sengers. De actie heeft ook andere bedrijven aangezet tot onderzoek. De NS zou wel eens het tweede bedrijf in Nederland kunnen zijn dat de salarissen gelijk trekt. APG trok veel media-aandacht met het gelijktrekken van de salarissen. Uit intern onderzoek in samenwerking met de Erasmus Q-...
M/V in medezeggenschap
5 dagen
Nu het Nederlands vrouwenelftal heel goed presteert op het WK is er weer veel zin en onzin geschreven over verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwenvoetbal is bezig aan een inhaalslag en ja daarom is het soms slecht en soms goed. Dat Angela de Jong in het AD dat koppelt aan allerlei invalshoeken … Het bericht M/V in medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Gall & Gall: or trekt zich terug uit overleg avr
5 dagen
Ruim een jaar nadat Gall & Gall overstapte op een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) heeft de ondernemingsraad (or) van Gall & Gall zich teruggetrokken uit het overleg met de directie over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de 1.400 werknemers. Onderhandelen is een taak van de vakbond, vindt de … Het bericht Gall & Gall: or trekt zich terug uit overleg avr verscheen eerst op ORnet.
‘Plaats wijzigingen over de WAB niet alleen op intranet’
5 dagen
Willemijn Boskma is HR manager bij data consultancy- en marketingbureau Artefact Benelux. Hoe kijkt zij aan tegen de veranderingen die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt? En wat gaat ze doen om haar medewerkers te informeren? Willemijn Boskma Hoe heb jij de ontwikkelingen rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gevolgd? ‘Toen de Tweede Kamer eenmaal had gestemd voor de WAB was ik wel heel benieuwd of de wet er daadwerkelijk ging komen, dus sindsdien volg ik het nieuws...
Met deze 4 stappen blijft u verzuim én arbeidsongeschiktheid de baas
5 dagen
Het ziekteverzuim in Nederland stijgt opnieuw. Vorig jaar steeg dat percentage naar 4,3% en bij grote bedrijven (200+ werknemers) zelfs naar 5,2% (CBS). Wilt u voorkomen dat het aantal arbeidsongeschikte medewerkers en uw kosten uiteindelijk ook toenemen? Lees in deze gastblog van Marieke Jesse, Senior Consultant Verzuim en Arbeidsongeschiktheid, hoe u dit het beste aanpakt en wees deze cijfers de baas. Marieke Jesse Stap 1: Breng huidig verzuim in beeld Zorg voor een goed inzicht in het...
Or Amsterdamse brandweer stapt op
6 dagen
De ondernemingsraad (or) van de brandweer Amsterdam stopt ermee. Het besluit tot opheffing is genomen omdat er volgens de voorzitter geen progressie is geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de or. De or heeft een brief geschreven aan de medewerkers van de brandweer … Het bericht Or Amsterdamse brandweer stapt op verscheen eerst op ORnet.
Mag ik werknemers hun rookpauzes afnemen?
6 dagen
Mag ik de rokers binnen mijn bedrijf die nu een rookruimte hebben en regelmatig rookpauzes nemen die privileges afnemen? Ja, dat mag. Maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren. Instructierecht Een werkgever heeft instructierecht. Dat betekent dat hij vrij is om de werkwijzen, procedures en regels in zijn bedrijf te bepalen, zolang die maar redelijk zijn. Regels over roken en niet-roken binnen een bedrijf vallen ook onder dit instructierecht, maar daarbij moet de werkgever zich wel houden aan de...
Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak
6 dagen
Werkgevers die te weinig mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, staat straks een boete van € 5.000 per baan te wachten. Anderzijds stelt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) bedrijven met meer arbeidsbeperkten in dienst een bonus in het vooruitzicht. Van Ark informeert de Tweede … Het bericht Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak verscheen eerst op ORnet.
Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC
1 week
De ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn sterk verdeeld over het strafrechtelijk onderzoek naar bronnen binnen het ministerie die vertrouwelijke informatie hebben gelekt over onderzoeksinstituut WODC. Dat blijkt uit een brief van de ondernemingsraad (or). Anderhalf jaar … Het bericht Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC verscheen eerst op ORnet.
Poster: de veranderingen van de WAB op een rij
1 week
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen om de verschillen tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie? Om het overzichtelijk te maken vindt u in de poster hoe de situatie nu is, wat de nieuwe situatie wordt en vanaf wanneer dit geldt.  Download de poster   Meer lezen over de WAB: Is werken met oproepkrachten straks onmogelijk? Compensatie transitievergoeding voor mkb’ers op komst Het bericht...
Instelling or en de grens van 50 werknemers
1 week
Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad? En hoe zit het met flexibele tijdelijke contracten? Wanneer een organisatie 50 medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder een ondernemingsraad instellen. Personeel dat … Het bericht Instelling or en de grens van 50 werknemers verscheen eerst op ORnet.
5 tips om de beste werkplek te zijn voor werknemers
1 week
Wat is het succes achter een goed HR-beleid en het bieden van een goede werkplek voor werknemers? Top teams in de ranglijst van ‘Best Workplaces’ van Nederland geven u vijf gouden tips. 1. Communiceer regelmatig met medewerkers Uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA is bekroond tot ‘Best Large Workplace‘ en hun basis is communicatie. ‘Het belangrijkst is dat mensen veel met hun teamleden en leidinggevende praten. Bespreek in dit soort gesprekken de ontwikkelingen en...
Wat helpt jonge medewerkers met keuzestress?
1 week
Een derde van de wereldwijde beroepsbevolking bestaat uit millennials. Deze groep heeft te maken met een grenzeloos aanbod van mogelijkheden waaruit het soms moeilijk is te kiezen. Hoe kunt u als HR jonge medewerkers ondersteunen als ze keuzestress hebben en over hun twijfels willen praten? Casus De 26-jarige Rosita is nog maar kort in vaste dienst. Ze heeft het naar haar zin en werkt samen met fijne collega’s. Een paar maanden geleden zag ze een vacature die haar aandacht trok. ‘Ik werd...
Universiteit moet schade vergoeden na onzorgvuldige sollicitatieprocedure
1 week
Een universiteit die achter de rug van een sollicitant om referenties opvroeg, handelde onrechtmatig. De organisatie moet de sollicitant een schadevergoeding betalen. Hoe komt de rechtbank tot dit oordeel?  Wat eraan voorafging Een wetenschapper solliciteert bij een universiteit als hoogleraar. Hij wordt gevraagd om drie referenten op te geven. Op de sollicitatieprocedure is NVP-sollicitatiecode van toepassing, de universiteit heeft zichzelf aan die code verbonden. In deze code staat onder meer...
Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris
1 week
Het or-werk wordt steeds complexer. Kies daarom niet automatisch voor een or-lid als secretaris. Het mag anders: een freelance ambtelijk secretaris, de uitvoering van het secretariaat bij niet-or-leden of extern. Als de medezeggenschap maar goed gemanaged wordt. Daar heeft de bestuurder ook belang … Het bericht Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris verscheen eerst op ORnet.
Wangedrag van or-lid of niet?
1 week
Op verzoek van zowel de ondernemer als de ondernemingsraad heeft de kantonrechter in eerste aanleg een or-lid uitgesloten van de werkzaamheden van de ondernemingsraad, op grond van artikel 13 Wor. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof anders. Bij de vraag of sprake is van een ernstige … Het bericht Wangedrag van or-lid of niet? verscheen eerst op ORnet.
Spreek met stijl en verdubbel je impact
1 week
‘Ja dat is een goed idee! Gaan we doen!’ Hoe krijg je het voor elkaar dat de bestuurder dit zegt over jouw voorstel? Door af te stemmen, je woorden zó kiezen dat ze aansluiten bij de bestuurder en je boodschap onvermijdelijk lijkt. Dat is de truc. Door Isaäk Mol Voor dat afstemmen bestaan … Het bericht Spreek met stijl en verdubbel je impact verscheen eerst op ORnet.
De Mantel der Liefde
1 week
Ik schrijf deze column een ochtend later dan gepland. Gisteren lukte het me namelijk niet. Ik had een mantelzorgdag. Mijn schoonvader moest, voor eventuele verlenging van zijn rijbewijs, zijn rijvaardigheid laten testen. Vanwege de lange wachttijden bij het CBR mocht hij niet meer zelf naar de … Het bericht De Mantel der Liefde verscheen eerst op ORnet.
‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’
1 week
De Eerste Kamer is dinsdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. De Vakcentrale voor Professionals wijst werkgevers en werknemers op de arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe AOW-regels. Zo kan het zijn dat het pensioen eerder moet worden … Het bericht ‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’ verscheen eerst op ORnet.
Te laat voor or-verkiezingen?
1 week
Als ondernemingsraad hebben we in ons reglement een termijn ingesteld waarin iemand zich kan aanmelden als kandidaat. Voor de komende verkiezingen zijn er voldoende kandidaten om deze door te laten gaan, maar een kandidaat heeft zich één dag te laat aangemeld. Mag deze persoon nog meedoen met de … Het bericht Te laat voor or-verkiezingen? verscheen eerst op ORnet.
Vind in 7 stappen de beste aanbieder voor preventief medisch onderzoek
1 week
Ben je op zoek naar aanbieder om een preventief medisch onderzoek (PMO) uit te voeren? Deze korte checklist geeft je houvast waar je op kunt letten bij het zoeken naar de juiste PMO-aanbieder. Het liefst wil je dat de uitslag de medewerker in beweging zet om met zijn of haar eigen gezondheid aan de slag te gaan.  Er zijn veel aspecten waar je rekening mee moet houden bij het zoeken naar een PMO-aanbieder. Zijn er speciale risico’s waar naar gekeken moet worden? Wat is je budget? Wat wil je dat...
Meest gemaakte fouten bij het inrichten van de nieuwe HR-cyclus
2 weken
De traditionele HR-cyclus gaat op de schop en organisaties schaffen het beoordelingsgesprek af. Medewerkers zijn namelijk ontevreden over de klassieke jaarcyclus en willen meer aandacht voor groei en ontwikkeling. Toch blijkt het in de praktijk vaak niet eenvoudig te zijn om deze switch te maken. Waar moet je nou op letten als je deze ontwikkelstap gaat maken? 1. Stoppen met beoordelen, maar je stopt niet Een verandering is lastig, daar weten wij alles van. Je wil de gesprekken op een andere...
Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën
2 weken
Organisaties ondergaan voortdurend veranderingen. Voor de ondernemingsraad is het van belang om inzicht te verkrijgen in de veranderstrategie. Inzicht in de verschillende soorten veranderstrategieën is handig om te kunnen discussiëren over de risico’s. Zo kan de or de slaagkans van de verandering … Het bericht Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or