personeelsnet

274 nieuwsberichten gevonden
Bedrijven zetten weer nieuwe vacatures op internet, teken van herstel
2 dagen
Er is opnieuw een signaal dat voorlopig het ergste achter de rug lijkt met de coronacrisis. Want bedrijven zetten weer volop nieuwe vacatures online. De afgelopen dagen zijn nog maar 15 procent minder vacatures gepubliceerd dan in dezelfde periode van vorig jaar. In totaal zijn er nog wel ruim een derde minder vacatures, maar steeds meer beroepsgroepen laten een trendbreuk zien als eerste teken van herstel.
Wie verdient wat: laagste HR-salaris is hoger dan inkomen van IC-verpleegkundige
4 dagen
In 2019, toen we nog niets wisten van het coronavirus, werd de arbeidsmarkt gestaag krapper. Dat zorgde voor een gemiddelde salarisstijging van gemiddeld 2,3 procent. HR-professionals deden goed mee, want hun salarissen stegen gemiddeld met 2,21 procent. Maar in 2020 slaat de coronacrisis een flink gat in het loongebouw. Daardoor laait ook de discussie op hoe we mensen in vitale beroepen waarderen. Want een IC-verpleegkundige verdient nu nog minder dan een medewerker personeelszaken.
FNV maakt weg vrij naar uitwerking van het pensioenakkoord voor iedereen
5 dagen
De weg naar een nieuw pensioenstelsel is vrijgemaakt, nu ook het FNV-ledenparlement van Nederlands grootste vakbond heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Eerder stemden leden van andere vakbonden al in met de verdere uitwerking van het stelsel dat de Nederlandse pensioenen gaat hervormen. De vakbondsleden hadden daarmee het lot van de pensioenen van alle Nederlanders in handen.
Vacatures alleen voor vrouwen openstellen, is in strijd met de wet
1 week
Wie meer vrouwen in de organisatie wil krijgen, mag voorkeursbeleid voeren. Dat is wel aan strenge regels gebonden, want je maakt daarbij een uitzondering op de gelijke behandeling van mensen. Organisaties mogen vergaande maatregelen nemen om meer vrouwen te benoemen, maar vacatures alleen openstellen voor vrouwen, gaat te ver en is in strijd met de wet.
Overzicht: Dit regelt het coronanoodpakket 2.0 voor werkgevers en werknemers
1 week
Het tweede noodpakket voor de coronacrisis, geeft ondernemers ruimte om de komende maanden hun bedrijf weer op te starten. Net als het eerste noodpakket, is alles gericht op het behoud van banen en bedrijvigheid. Het pakket omvat loonkostensubsidie, belastingmaatregelen, compensatie voor omzetdaling, een verlengde regeling voor ZZP’ers en een tegemoetkoming voor flexkrachten. Personeelsnet zet hier de hoofdlijnen van het coronanoodpakket 2.0 op een rijtje.
Coronacrisis: Vanaf 30 juni tegemoetkoming vaste laten MKB aanvragen
1 week
De coronacrisis heeft een grote impact op veel MKB-bedrijven. Het kabinet keert een belastingvrije tegemoetkoming uit aan getroffen bedrijven om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voorwaarde is dat zij een omzetdaling van tenminste 30 procent hebben geleden door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen tot een maximum van 50.000 euro.
Kinderen onder de 16 mogen geen maaltijden meer bezorgen vanaf 1 juli 2020
1 week
Maaltijdbezorgers moeten vanaf 1 juli 2020 tenminste 16 jaar zijn. Kinderen mogen niet in gevaarlijke omstandigheden werken en ook niet op de tijden dat maaltijden vaak worden bezorgd. Daarom is nu expliciet in de regelgeving vastgelegd dat maaltijdbezorging geen werk is voor kinderen onder de 16 jaar.
Coronacrisis: vanaf 6 juli kunt u loonkostensubsidie NOW 2.0 aanvragen
2 weken
Op donderdag 25 juni presenteert het kabinet de voorwaarden waaronder werkgevers gebruik kunnen maken van het tweede coronanoodpakket voor juni t/m september 2020. Vanaf 6 juli kunnen bedrijven de nieuwe loonkostensubsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen. Groot verschil met de eerdere NOW-regeling is, dat de boete op ontslag van een enkele medewerker verdwijnt. Maar ontslag van meer dan 20 werknemers, moet verplicht aan de vakbonden worden voorgelegd.
Vooral grotere bedrijven vragen medewerkers om salaris in te leveren
2 weken
Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat vooral grotere bedrijven een loonoffer vragen van hun werknemers. Bij vier van de tien bedrijven waar dat gebeurt blijft het zelfs niet bij vragen, want daar leggen de werkgevers eenzijdig het loonoffer op. CNV waarschuwt werknemers dat dit duizenden euro's kan schelen als het bedrijf daarna alsnog failliet gaat.
Coronacrisis: 5 fiscale aandachtspunten voor werkgevers
2 weken
De afgelopen maanden bleven veel kantoren ongebruikt en werkten werknemers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. De Belastingdienst zet daarom nog enkele belangrijke aandachtspunten op een rijtje.
Werkgevers willen dure cao-afspraken schrappen omdat die herstel bemoeilijken
3 weken
Veel bedrijven hebben het moeilijk door de coronacrisis. Om te overleven moeten ze op hun uitgaven letten. Daarom willen werkgevers nu ook beknibbelen op de personeelskosten. Ze willen cao’s openbreken en afzien van eerder gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over loonsverhoging. Ook afspraken over roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten op de helling.
Werkloosheid loopt op naar 7 procent, vacaturemarkt een derde gekrompen
3 weken
De coronacrisis kost mensen hun baan en dat zijn vooral flexwerkers en zelfstandigen. Zij krijgen de zwaarste klappen in de coronacrisis. Het noodpakket van de overheid houdt de werkgelegenheid nu nog redelijk overeind, maar toch zal de werkloosheid fors oplopen naar 7 procent in 2021. De echte toename van de werkloosheid wordt dit jaar pas na de zomervakantie verwacht, als de grote werkgevers reorganisatieplannen gaan doorvoeren. De vacaturemarkt heeft de grootste krimp overigens nu wel gehad...
Tóch geen zelfstandigenverklaring en minimumtarief zzp’er
3 weken
Het kabinet gaat toch geen minimumtarief van 16 euro invoeren voor zzp’ers. De maatregel blijkt niet effectief voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, terwijl het de bedoeling was om hen juist te beschermen. Ook de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een hoog tarief is van de baan. Het kabinet gaat wél door met de webmodule die de werkrelatie van zzp’ers moet vaststellen, al is dat de komende tijd nog wel in de vorm van een pilot. Tot 2021 zal de Belastingdienst bovendien niet...
Akkoord over uitwerking pensioenakkoord, dit jaar geen verlaging
3 weken
Het kabinet heeft na lang onderhandelen de uitwerking van het pensioenakkoord rond gekregen met vakbonden en werkgeversorganisaties. In het nieuwe stelsel verdwijnt het gegarandeerde pensioenbedrag en zullen pensioenen eerder stijgen als het goed gaat met de beleggingen. Het komende jaar hoeven de meeste pensioenfondsen geen pensioenkorting door te voeren.
WETEN: Dit verandert voor HR vanaf juli 2020
1 maand
In deze verwarrende tijden, waarin we collega’s soms alleen nog maar op een beeldschermpje zien, hebben we van alles aan ons hoofd. Dan is het handig om een reminder te krijgen waar we nog even extra op moeten letten. Daarom zet Personeelsnet hier op een rijtje wat er voor HR verandert vanaf 1 juli 2020.
Nederlandse werknemer is honkvast, kwart wil bijscholing
1 maand
Van de Nederlandse beroepsbevolking wil maar 8% dit jaar van baan wisselen. Driekwart wil juist graag bij de huidige werkgever blijven. ​ Wel overweegt 25% zich bij- of om te scholen. Vooral werkende jongeren zijn dat van plan: bijna de helft van de 18- tot 24-jarigen wil zich nu graag laten omscholen.
Lonen stijgen een stuk minder in de marktsector sinds coronacrisis
1 maand
De gemiddelde loonsverhoging in cao’s bij bedrijven in de marktsector, is met +1,8 procent bescheiden te noemen. Door de coronacrisis verkeren bedrijven in onzekerheid over de toekomst en dat heeft zijn weerslag op de loonafspraken. Werknemers in de zorg en het onderwijs hebben nu eens geluk: daar stijgen de cao-lonen nog wel met gemiddeld 3,5 procent sinds de crisis.
Coronacrisis: getroffen flexwerkers kunnen vanaf 22 juni toch noodgeld krijgen
1 maand
Er komt toch nog een noodregeling voor flexwerkers die zonder werk en geld zitten door de coronacrisis. De regeling is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Vanaf 22 juni kunnen zij 550 euro per maand krijgen.
Pensioenfondsen krabbelen verder op, akkoord kan korting voorkomen
1 maand
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opgelopen van 90% naar 92%. Na de daling in april krabbelde de rente wat op in mei. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 98% terwijl deze minimaal 100% moet zijn. Op basis van de huidige regels zou dat voor eind 2020 betekenen dat pensioenfondsen de pensioenen moeten afstempelen. Alleen een pensioenakkoord of ingrijpen door de politiek kan dat nog verhinderen.
Minder vacatures, minder sollicitanten, dus arbeidsmarkt blijft krap
1 maand
De coronacrisis heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar het nettoresultaat is dat deze krap blijft. Weliswaar willen veel minder mensen een overstap maken naar een andere werkgever, maar is tegelijkertijd ook het vacatureaanbod geslonken. Daardoor blijft de krapte op de arbeidsmarkt in stand, hoewel er flinke verschillen zijn tussen sectoren en beroepen.
Vier van de tien thuiswerkers is minder productief
1 maand
Driekwart van de thuiswerkers is tevreden met de nieuwe werksituatie en kan daar goed mee omgaan. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de communicatie goed verloopt en informatie alle medewerkers sneller bereikt. Wel lijdt de productiviteit ernstig nu veel mensen vanuit huis hun taken doen, want vier van de tien thuiswerkers is nu minder productief dan voor de coronacrisis.
Coronanoodpakket 2.0 alweer aangepast: Toch een ontslagboete
1 maand
De inkt van het nieuwe coronanoodpakket voor bedrijven is nog niet droog, of er zijn alweer belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Allereerst krijgen bedrijven nu een maand langer ondersteuning van de overheid, zeker tot 1 oktober 2020. Verder is er toch weer een forse ontslagboete voor bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling en 20 of meer medewerkers ontslaan, zonder daarover eerst een akkoord te bereiken met de vakbonden.
Coronacrisis: noodpakket banen en economie 2.0, geen regeling voor flexwerkers
1 maand
De komende maanden zullen meer ondernemers hun bedrijf weer opstarten, terwijl andere bedrijven door de coronacrisis nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. Het nieuwe noodpakket 2.0 voor de coronacrisis, zal daarom vooral gericht zijn op het behoud van banen, terwijl bedrijven intussen wel mogen reorganiseren. Een regeling speciaal voor flexwerkers heeft zoveel nadelen, dat minister Koolmees die niet wil invoeren.
Coronacrisis: inhoud en wijzigingen noodpakket 1 en 2 NOW-regeling
1 maand
Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit voor het noodpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Doel is nog steeds om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar het wordt wel eenvoudiger voor bedrijven om te reorganiseren en eventueel zonder boete over te gaan tot ontslag van medewerkers.
Vakbond CNV start Meldpunt Vakantiegeld voor werknemers
1 maand
Onderzoek van vakbond CNV laat zien dat 8% van de Nederlandse werknemers hun vakantiegeld niet krijgt, eind deze maand. Nog eens 11% van de werkenden weet niet of er vakantiegeld wordt uitgekeerd. De vakbond lanceert daarom een meldpunt waar werknemers hun beklag kunnen doen. Want vakantiegeld is een wettelijk recht.
Medewerkers leveren nog liever bonus in dan vakantiegeld
1 maand
Als het bedrijf in problemen komt door de coronacrisis, leveren medewerkers liever hun bonus in dan dat er uitstel komt op de uitbetaling van hun vakantiegeld. Wettelijk gezien, moeten werkgevers het vakantiegeld voor 30 juni 2020 uitbetalen.
We missen collega’s, maar helft Nederlanders wil na corona toch thuiswerken
2 maanden
Nu veel Nederlanders door de coronacrisis thuiswerken, is na twee maanden een tweedeling te zien. Iets meer dan de helft wil thuiswerken ook na september doorzetten, terwijl de andere helft het liefst zo snel mogelijk weer naar de oude werkplek terugkeert. De werknemers die terug willen keren naar hun werk missen collega’s, verandering van omgeving en kunnen zich op kantoor beter concentreren. Thuis is maar saai, ook doordat het fietstochtje naar het werk niet meer nodig is.
Vakantiegeld hoger voor bijna alle werknemers, uitstel niet goed mogelijk
2 maanden
Een vakantie in een ver buitenland zit er dit jaar voor veel Nederlanders waarschijnlijk niet in. Maar werknemers die eind mei hun vakantiegeld ontvangen, kunnen toch een meevaller tegemoet zien. Want het netto vakantiegeld valt hoger uit dan vorig jaar. De betaling van vakantiegeld uitstellen vanwege de coronacrisis, is niet goed mogelijk. Wettelijk moet het vakantiegeld uiterlijk in juni zijn uitgekeerd.
Coronacrisis: FNV wil geen boetevrij ontslag in nieuw steunpakket
2 maanden
Bedrijven die steun krijgen van de overheid vanwege de coronacrisis, mogen tijdens het volgende steunpakket personeel zonder boete ontslaan. Minister Koolmees (SZW) heeft het plan om bedrijven die staatssteun ontvangen vanaf 1 juni meer lucht te geven om noodzakelijke reorganisaties door te voeren. Vakbond FNV vreest dat ondernemers straks hun werknemers ontslaan en de staatssteun gebruiken voor andere dingen.
Coronacrisis: economie stapsgewijs open tot september, thuiswerken blijft de norm
2 maanden
Nu de coronacrisis beter beheersbaar is, krijgen burgers en ondernemingen in Nederland vanaf 11 mei iets meer ruimte. Het kabinet heeft een stappenplan gepresenteerd voor opening van de economie. Uitgangspunt blijft dat iedereen zich aan de bekende uitganspunten houdt om besmettingen tegen te gaan. Eén van de pijlers waar de openingsstrategie op rust, is dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven werken zolang dat kan.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet