personeelsnet

230 nieuwsberichten gevonden
4 tips om millennials door de corona-isolatie te helpen
8 uur
Sporten, uit eten met vrienden of de kroeg in met collega’s: Er wordt tijdens de huidige corona-crisis vooral gekeken naar wat niet meer kan. De maatregelen zijn voor niemand makkelijk, maar al helemaal niet voor de millennials. Juist deze generatie is gewend veel sociale contacten te onderhouden en buiten de deur te ontspannen. Daarom heeft coach en millennial-expert Manou van Eerten 4 tips voor millennials om deze tijd van social distancing door te komen.
Vraagt u vanaf 6 april de NOW-regeling aan? Doe dan snel aangifte loonheffingen
3 dagen
Organisaties die door de coronacrisis geconfronteerd worden met tenminste 20% daling van de omzet, kunnen gecompenseerd worden voor salarisbetaling uit het noodfonds van de overheid. Als u gebruik maakt van deze regeling, doe dan wel snel ook aangifte loonheffingen. Want die heeft u nodig bij de aanvraag.
Coronacrisis: vanaf 6 april 2020 aanvraag tegemoetkoming loonkosten (NOW-regeling)
6 dagen
Organisaties die de geconfronteerd worden met een omzetverlies van minstens 20 procent op concernniveau, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de loonkosten. Werknemers moeten dan wel in dienst blijven en krijgen het volledige salaris doorbetaald, want de regeling is bedoeld om werknemers in dienst te houden. De tegemoetkoming kan in eerste instantie voor 3 maanden worden aangevraagd. Daarna kan verlenging volgen, eventueel onder andere voorwaarden.
4 trends: personeelsstrategie focussen op welzijn en gezondheid
1 week
Overal ter wereld richten werkgevers zich nu op de gezondheid, het financiële welzijn en de ambities van hun personeel. Toch heeft maar drie van de tien HR-leiders een strategie voor welzijn en gezondheid. De economische terugslag die eraan komt, zal het invoeren van nieuwe personeelsstrategieën waarschijnlijk beïnvloeden en versnellen. Daarbij zijn 4 trends waar te nemen.
Noodloket coronacrisis (TOGS) geopend voor ondernemers
1 week
Het noodloket voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, is geopend. Bedrijven kunnen daar een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro aanvragen om hun vaste lasten te betalen. Vanaf vandaag is de reikwijdte van de regeling uitgebreid naar extra groepen ondernemers, zoals winkeliers in de non-foodsector. Aanvragen is nog niet zo eenvoudig, want de website waar dit kan is al dagen overbelast. Maar het kan nog tot 26 juni 2020. De nieuwe regeling voor werktijdverkorting is overigens...
Uitleg verlenging vastleggen contracten (addendum) en aanpassen overwerkregel
1 week
Werkgevers krijgen van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen om de lage WW-premie toe te passen, bijvoorbeeld met een addendum. Die klus moest klaar zijn voor 1 april, maar werkgevers krijgen nu vanwege de coronacrisis uitstel tot 1 juli 2020. Ook is de maatregel aangepast voor meer dan 30% overwerk bovenop de contracturen. Tijdelijk geldt in dat geval niet de hoge WW-premie.
Alle ouders krijgen te veel betaalde bijdrage kinderopvang terug
2 weken
Ouders die hun kinderen niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen vanwege de coronacrisis, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. De kinderopvangorganisaties blijven wel geld houden om noodopvang te bieden met een goede kwaliteit.
Opletpunten uit het corona-noodpakket voor HR: uitstel addendum naar 1 juli 2020
2 weken
HR-professionals kunnen druk zijn met de maatregelen uit het noodpakket voor de coronacrisis, maar krijgen van het kabinet ook nog een beetje lucht. Want sommige regels worden eenvoudiger, terwijl er tot 1 juli 2020 uitstel komt voor het opstellen van een addendum voor het verkrijgen van de lage WW-premie. Hierbij de opletpunten voor de HR-praktijk.
Coronacrisis: Dit zijn de 11 maatregelen van het Noodpakket voor Banen en Economie
2 weken
Het kabinet heeft een noodpakket aangekondigd om bedrijven en zzp’ers overeind te houden tijdens de coronacrisis. De bedoeling is dat daarmee ook banen en inkomens van medewerkers worden beschermd. Door de maatregelen, kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen en krijgen zelfstandigen een uitkering. Voor het noodpakket zijn miljarden euro’s beschikbaar.
Coronacrisis: werkgevers en vakbonden vragen deze 7 maatregelen van het kabinet
2 weken
Nu de coronacrisis voortduurt, hebben vakbonden en werkgevers een eisenpakket naar het kabinet gestuurd met maatregelen om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te behouden. Sinds de vorige crisis is de arbeidsmarkt sterk veranderd. Bestaande regelingen moeten daarom bij de tijd worden gebracht en ruimer worden toegepast, met extra aandacht voor zzp’ers en flexwerkers. Een Corona-noodfonds moet hen inkomenssteun bieden en geld vrijmaken voor bedrijven, zodat zij de lonen van werknemers kunnen...
Hoger ziekteverzuim in 2019 | zorgsector kent hoogste verzuim
3 weken
Het ziekteverzuim onder werknemers is in 2019 gestegen van 3,8 naar 4,4 procent. De zorg kent met 5,7 procent. Maar ook bij waterbedrijven en afvalbeheer en bij de overheid is het ziekteverzuim hoog.
Coronacrisis: maatregelen voor bedrijven die in de problemen komen
3 weken
Tot 31 maart 2020 moeten werknemers in heel Nederland zoveel mogelijk thuiswerken of hun werktijden spreiden. Bij griepachtige klachten moeten werknemers thuisblijven. Ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen beroep doen op diverse maatregelen die het kabinet heeft getroffen.
Enthousiast, flexibel, gepassioneerd: vacatures lijken te veel op elkaar
3 weken
Werkgevers omschrijven beschikbare functies nogal eens met dezelfde woorden. Hun vacatureteksten zijn doorspekt met termen als ‘enthousiast, flexibel en gepassioneerd’. Maar daarmee is het onderscheidend vermogen van die vacatureteksten niet erg groot. Met wat extra moeite, zou het beter kunnen lukken om de juiste kandidaat te selecteren.
Update Coronacrisis: geen handen meer schudden, thuiswerken en werktijden spreiden
3 weken
In Nederland moeten we elkaars handen niet meer schudden zolang het Coronavirus COVID-19 actief is. Dat is een oproep die premier Rutte gisteravond deed op advies van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Het kabinet doet ook een beroep op werkgevers om werknemers uit de provincie Noord-Brabant de komende 7 dagen zoveel mogelijk thuis te laten werken en werktijden te spreiden. Werkgeversorganisaties volgen de adviezen op en zullen lonen van getroffen werknemers doorbetalen als thuiswerken...
Gelijkheid: werknemers willen cultuuromslag die bovendien zorgt voor meer winst
4 weken
Een inclusieve cultuur op het werk, dat vinden werknemers steeds belangrijker. Ze vinden de juiste werkcultuur noodzakelijk om goed werk te kunnen leveren. En ook ruim tweederde van de werkgevers (68 procent) vindt dat een inclusieve cultuur op het werk essentieel is voor het succes van hun bedrijf. Maar de weg naar die cultuuromslag willen werkgevers en werknemers op een andere manier afleggen.
Maak pensioen begrijpelijker, sluit aan bij persoonlijke situatie van werknemer
4 weken
Ruim de helft (52%) van de Nederlandse werknemers is matig of niet goed financieel voorbereid op hun pensionering. Dat geldt speciaal voor werknemers met een lager inkomen. Dat is zorgelijk, omdat individuele keuzes steeds meer impact hebben op het toekomstige pensioen. Werkgevers hebben al een informatieplicht, maar zouden veel duidelijker moeten communiceren welke gevolgen de pensioenkeuzes hebben op het leven van werknemers.
Privacy van sollicitant beter gewaarborgd met vernieuwde NVP Sollicitatiecode
1 maand
Vandaag  is de nieuwe NVP Sollicitatiecode gepubliceerd. De gedragscode voor werving en selectie is opnieuw bij de tijd gebracht sinds de voorgaande versie uit 2017. De nieuwe code is in lijn gebracht met de privacywetgeving en gaat ook in op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie die steeds meer wordt gebruikt. Dat laatste mag bijvoorbeeld alleen als dat wetenschappelijk onderbouwd is en er zorgvuldig wordt omgesprongen met persoonlijke gegevens van kandidaten.
7 focuspunten voor coronavirus: HR speelt cruciale rol
1 maand
Omdat het COVID-19 virus onrust blijft zaaien, is er een taak voor HR weggelegd om bedrijven aan het werk te houden. Dat kan bijvoorbeeld met toegesneden personeelszorg, door slim roosteren, een brede inzet van thuiswerk en het stimuleren van flexibiliteit bij managers en medewerkers. Organisaties krijgen het advies om hun noodplannen te richten op 7 focuspunten, waarin HR een cruciale rol moet vervullen.
Pensioenen hard geraakt door coronavirus, aanpassen rekenrente bespreekbaar
1 maand
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gedaald van 101 naar 95 procent. Deze klap werd uitgedeeld door de verspreiding van het coronavirus. Hierdoor ontstond onrust op de financiële markten en aandelen kregen rake klappen. Het geld van beleggers stroomde naar veilige havens, waardoor de rente nog eens extra daalde. Er zijn nu signalen dat het kabinet de risicovrije rekenrente toch wil aanpassen.
Pensioenregeling, reiskosten en scholing zijn favoriete arbeidsvoorwaarden
1 maand
Zowel werknemers als werkgevers hebben pensioen op de eerste plaats staan als favoriete arbeidsvoorwaarde. Maar liefst 93 procent van de werkende Nederlanders vindt een pensioenregeling belangrijk. Van de werkgevers denkt 88 procent daar hetzelfde over. In vacatures benadrukken veel werkgevers daarom dat zij een pensioenregeling bieden.
Coronavirus: dit kunnen werkgevers en werknemers zelf doen
1 maand
Het coronavirus COVID-19 is nog niet in Nederland geconstateerd, maar die mogelijkheid is wel degelijk aanwezig. Werkgevers en werknemers kunnen zich voorbereiden om verspreiding van het coronavirus (en van andere virussen zoals het ‘gewone’ griepvirus) zo veel mogelijk te voorkomen.
Werkgelegenheid in het MKB groeit dubbel zo hard als de economie
1 maand
De werkgelegenheid in het MKB is in 2019 met 3,1% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei ligt gemiddeld al enkele jaren boven de 3% en daarmee boven het bruto binnenlands product in het vierde kwartaal, dat door het CBS op 1,5% is becijferd. Wel biedt het MKB relatief veel flexbanen en tijdelijke contracten.
Kantoortuin geeft stress; maak voor iedere 5 tot 10 werkplekken een stilteplek
1 maand
Acht van de tien bedrijfsartsen merkt dat werknemers stress krijgen van de kantoortuin. In open kantoorruimtes moet daarom een minimumaantal stiltewerkplekken komen om zonder afleiding te kunnen werken. Dat zou kunnen helpen om het ziekteverzuim onder mensen met een kantoorbaan terug te dringen.
Deze algoritmes maken het werk van HR makkelijker, maar AVG stelt strenge grenzen
1 maand
Een sollicitatiegesprek met een robot, besluitvorming over het werk door computers, of dataverzameling door smartwatches om de gezondheid van medewerkers te monitoren. HR krijgt de beschikking over algoritmes die beslissingen nemen over mensen. Maar hoe weten we zeker dat die algoritmes ook echt de juiste beslissingen nemen? De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat het verwerken van persoonsgegevens door algoritmes, niet zomaar mag.
Eenvoudiger regels moeten meer mensen met arbeidshandicap aan werk helpen
1 maand
De helft van de mensen met een arbeidshandicap heeft geen werk, maar wil wel graag aan de slag. Een nieuwe wet moet het daarom vanaf 2021 voor werkgevers eenvoudiger en aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden.
Meer vertrouwen in eHealth als werkgever het aanbiedt
1 maand
Nederlandse werknemers staan welwillend tegenover het gebruik van eHealth. Dat kan bijvoorbeeld een online bewegingsprogramma zijn, een digitale coach voor stoppen met roken of gezonde voeding, of videobellen met een psycholoog. Negen van de tien werknemers zijn bereid zo’n eHealthoplossing te willen uitproberen.
Opdrachtgever moet vanaf 1 maart melding buitenlandse opdrachtnemer controleren
1 maand
Als u werkt met buitenlandse opdrachtnemers, bent u vanaf 1 maart 2020 verplicht te controleren of zij zich inschrijven bij een online meldpunt van de overheid. Ook moet u controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en ze eventueel corrigeren. Doet u dat niet, dan bent u daar mede-aansprakelijk voor en kunnen hoge boetes volgen.
Leerbudget bevordert inzetbaarheid uitzendkrachten
1 maand
Uitzendkrachten die een leerbudget krijgen, maken daar dankbaar gebruik van. Ruim tweederde zegt veel geleerd te hebben, vooral voor het uitoefenen van hun werk. Door het leerbudget denken uitzendkrachten beter na over hun ontwikkeling. Bovendien versterkt het hun zelfvertrouwen.
Meer koopkracht door hogere lonen in nieuwste cao’s
1 maand
Werknemers kunnen in 2020 rekenen op meer koopkracht. De loonstijgingen die de afgelopen maanden in cao’s zijn afgesproken, overstijgen namelijk ruim de inflatie. De lonen stijgen nu gemiddeld meer dan 3 procent, terwijl de inflatie voor 2020 is geraamd op 1,6 procent.
Jonge medewerker gevraagd: wanneer mag je onderscheid maken bij personeelswerving?
2 maanden
Een waterleidingbedrijf zoekt een bedrijfsjurist die 'het team verrijkt met de nieuwste inzichten en een frisse blik'. De wervingsadvertentie vraagt om een kandidaat met maximaal drie jaar werkervaring en daarmee maakt het bedrijf verboden onderscheid op basis van leeftijd. Leeftijdsdiscriminatie mag niet, maar soms kan er toch een goede reden zijn om onderscheid te maken tussen mensen. Personeelsnet zet hier op een rij hoe het zit.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet