personeelsnet

14 nieuwsberichten gevonden
Zo laat je de HR-afdeling van je bedrijf zo efficiënt mogelijk werken
2 dagen
Vaak kost het planners onnodig veel tijd om medewerkers op de juiste wijze over opdrachten te verdelen. Het toepassen van een tool voor de urenregistratie van medewerkers is een goede eerste stap richting het vereenvoudigen van het workforcemanagement binnen organisaties.
Werkende AOW’er aantrekkelijker: nog maar 6 weken loon betalen bij ziekte
6 dagen
Sinds 2016 is het arbeidsrecht soepeler voor werkgevers die een AOW’er in dienst nemen. Zo hoeft de werkgever de AOW’er maar 13 weken loon door te betalen bij ziekte, in plaats van 104 weken voor andere werknemers. In de afgelopen tijd is gekeken of werkende AOW’ers jongeren verdringen op de arbeidsmarkt, omdat zij immers goedkoper zijn voor de werkgever. Daar is niets van gebleken en daarom wordt de termijn van loondoorbetaling nog korter. Vanaf 1 juli 2023 hoeft de werkgever nog maar 6 weken...
De 13 meest succesvolle trainingen op de werkplek vergeleken
6 dagen
Zowel werkgevers als werknemers kunnen profiteren van opleidingen en trainingen. Met meer kennis en kunde, kan de productiviteit omhoog gaan en wordt het werk vaak interessanter. Het trainen van personeel kost tijd, inzet en geld, dus is het verstandig om vooraf kritisch te bekijken welke methode het meest effectief is. Een onderzoek naar de 13 beste trainingsmethoden op en rond de werkplek, maakt het eenvoudiger om te kiezen voor een training die past bij het doel en uw budget. Daar zijn ook...
Laadpaal voor elektrische auto vergoeden bij werknemer thuis
6 dagen
Voor werknemers is de keuze voor een elektrische leaseauto aantrekkelijk, omdat over (een deel van) de aanschafprijs een lage bijtelling geldt voor privégebruik. Bij een elektrische auto, hoort een laadpaal. De werkgever mag die bij de werknemer thuis laten plaatsen, want de voordelen zijn al verwerkt in de bijtelling. Voor werknemers die met hun eigen auto reizen, geldt dat u een laadpaal mag plaatsen, zolang dat past binnen de onbelaste vergoeding per kilometer die u de werknemer betaalt.
Maakt ChatGPT de HR-adviseur overbodig, of is de software niet zo intelligent als het lijkt?
1 week
Met de plotselinge introductie van het vraag- en antwoordprogramma ChatGPT, heeft iedereen toegang tot een schat aan kennis die in keurig Nederlands op je scherm verschijnt. Studenten laten het programma hun boekbesprekingen maken, techneuten gebruiken het om code te schrijven en ondernemers krijgen instant-productomschrijvingen die ze zo op hun website kunnen plaatsen. En de werkgever, wat kan die met de intelligente software? Maakt het de HR-adviseur misschien overbodig, omdat je als...
Nieuwe procedure arbeidsongeval: werkgever moet leren door zelfonderzoek
1 week
De Arbeidsinspectie gaat anders optreden na een ernstig arbeidsongeval. Door werkgevers zelf over de oorzaken en verbeteringen te laten rapporteren, verbetert de veiligheidscultuur op het werk en wordt herhaling voorkomen. De werkgever krijgt twee weken de tijd om de werkgeversrapportage met het verbeterplan op te stellen. Als dat niet naar behoren gebeurt, volgt alsnog de gebruikelijke inspectie en kan een boete worden opgelegd.
Helft hybride werknemers is te verleiden om andere dag op kantoor te werken
1 week
Kantoren zijn het drukst bezet op maandag, dinsdag en donderdag, terwijl woensdag en vrijdag het minst populair zijn. Maar bijna de helft (44%) van hybride werkende medewerkers, laat zich best overhalen om andere dagen op kantoor te werken dan ze nu doen. Dat kan met een gratis lunch of diner op kantoor, activiteiten met collega’s of met werkgerelateerde trainingen.
Het takenpakket van een bedrijfsarts
2 weken
Wanneer je je als werknemer ziekmeldt bestaat de kans dat de bedrijfsarts contact met je opneemt. Er wordt dan besproken in hoeverre jouw situatie je arbeidsgeschiktheid beïnvloedt, welk werk je wel of niet kan uitvoeren en op welke termijn je weer aan de slag kunt. Maar het takenpakket van een bedrijfsarts bestaat uit veel meer dan alleen het vaststellen van ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van risico’s op de werkvloer en het signaleren van beroepsziekten als...
Regeringscommissaris: vertrouwenspersoon bij alle bedrijven, maar liever geen HR-adviseur
2 weken
Regeringscommissaris Mariëtte Hamer is positief over een initiatiefwet van GroenLinks die vertrouwenspersonen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in alle bedrijven verplicht stelt. Voorwaarde is wel dat vertrouwenspersonen tijd en geld moeten krijgen om te professionaliseren. Dat moet snel geregeld worden in aanvullende regelgeving. HR-adviseurs moeten goed nadenken voordat zij de taak van vertrouwenspersoon op zich nemen. Want het gevaar van ‘dubbele petten’ is reëel, omdat...
Wetswijziging: Rapporteren over beloningsbeleid bij meer dan 100 werknemers
2 weken
Nieuwe Europese regels voor gelijke beloning gaan gelden voor organisaties vanaf 100 werknemers. De EU-richtlijn wordt vertaald in een Nederlandse wet voor transparantie over gelijke beloning. Hierin is ook een duidelijke rol vastgelegd voor vakbonden en de ondernemingsraad. Grote organisaties moeten hun beloningsbeleid evalueren en jaarlijks rapporteren over loonverschillen. Werknemers krijgen recht op informatie over hun beloning ten opzichte van collega’s. Bij benadeling, kunnen zij...
De rol van de HR-professional bij het oplossen van personeelstekorten in 2023
2 weken
Het werk van de HR-professional is van groot belang bij het oplossen van personeelstekorten. Een tekort aan personeel kan leiden tot een vermindering van productiviteit, een verhoogde werkdruk voor bestaande werknemers en een verminderde klanttevredenheid. HR-professionals spelen daarom een cruciale rol in het identificeren van de oorzaken van personeelstekorten en het ontwikkelen van oplossingen om deze te verhelpen.
Werkgevers houden vast aan beproefde methodes van werving en selectie
3 weken
Iedereen aannemen die zich aanmeldt, dat ziet slechts 6 procent van de werkgevers een goed idee. Vooral als er diploma’s en certificaten nodig zijn voor het werk, biedt ‘open hiring’ geen oplossing om openstaande vacatures te vervullen. Ruim driekwart van de werkgevers blijft vertrouwen op de beproefde methodes van werving en selectie.
Grote rol werkgever in actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
3 weken
Na breed overleg met maatschappelijke organisaties, wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Er komt een actieprogramma met maatregelen die de overheid en de maatschappij gaan volgen. Daarin krijgen werkgevers een bijzondere verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij beleid opstellen voor een veilige werkomgeving. Werkgevers moeten het beleid niet alleen op papier zetten, maar ook het belang ervan uitdragen binnen de organisatie.
HR-beleidsagenda 2023: hogere eisen aan een mensgericht HR-beleid
3 weken
HR-beleid is alleen effectief als we de context meenemen waarin de organisatie opereert. En in 2023 gaat de samenleving het werk van de HR-adviseur flink beïnvloeden. Organisaties die hun HR-beleid tegen het licht houden, willen weten of dat nog wel bijdraagt aan het werkplezier van werknemers zodat zij bij de organisatie willen blijven werken. Want de schaarste aan personeel gaat de HR-beleidsagenda beheersen. Als we onze welvaart willen behouden, zal Nederland met arbeidsmigranten blijven...
Abonneren op personeelsnet