personeelsnet

300 nieuwsberichten gevonden
Werkgever mag Corona-app op zakelijke telefoons niet verplichten
1 dag
Nu er een tweede coronagolf dreigt, zoeken werkgevers naar legale mogelijkheden om te bepalen of hun werknemers al of niet besmet zijn met het virus. Heel veel mag er níet, omdat werkgevers op geen enkele manier medische gegevens mogen verwerken. Maar als straks de Coronamelder-app eindelijk werkt, is het dan geen goed idee om die verplicht op zakelijke telefoons te installeren? Misschien wel, maar de wet geeft geen aanknopingspunten voor een verplichting. En ook het arbeidsrecht is niet altijd...
Werkgevers en vakbond willen snel overgangsregime pensioenstelsel
2 dagen
Werkgeversorganisaties en vakbond FNV willen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel, afspraken maken over een speciaal overgangsregime. Ze willen geen problemen vooruitschuiven, maar in de tussentijd ook geen onnodige problemen veroorzaken. Want als er nu niets gebeurt, dreigt het korten van pensioenen of het verhogen van premies.
Modaal netto maandsalaris gaat in 2020 met 45 euro omhoog
2 dagen
Nederlanders met een modaal inkomen (€2.778), kunnen in 2021 gemiddeld op 45 euro meer nettosalaris per maand rekenen. De stijging van 2 procent komt door lagere belastingen en een hogere arbeidskorting.
Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2021
1 week
De economie groeit in 2021 met 3,5 procent, maar de werkloosheid loopt ook op. Het kabinet gaat daarom de economie met tientallen miljarden ondersteunen. Bedrijven krijgen de tijd om zich aan te passen, werknemers kunnen hulp krijgen bij omscholing voor ander werk. HR-professionals zullen het dus druk krijgen met de ondersteuning van hun organisatie én het personeel. Zij moeten daarnaast ook nog weten welke andere ontwikkelingen er volgend jaar op stapel staan. Voor hen zet Personeelsnet de...
HR in de troonrede van 2020: investeren om banen en economie te redden
1 week
Na een enorme krimp door de coronacrisis, zal de Nederlandse economie in 2021 weer groeien. Hoeveel precies, is nog onzeker, want bij een tweede coronagolf kan de groei een stuk lager uitvallen. Koning Willem Alexander toonde in zijn troonrede van 15 september 2020 medeleven met alle mensen die door corona getroffen zijn. Er was ook lof voor de veerkracht van werknemers, ouders en ondernemers. Personeelsnet selecteerde de punten uit de troonrede 2020 die van belang zijn voor HR-professionals.
Vakbond FNV eist 5% meer cao-loon in 2021 bij sectoren waar het goed gaat
1 week
De dag voor Prinsjesdag, presenteert Nederland’s grootste vakbond FNV haar looneis voor 2021. In ‘vitale sectoren’ en in sectoren waar het goed gaat, moeten de cao-lonen met 5 procent omhoog. Waar het slecht gaat, zet de bond in op herverdeling van werk. Verder moet het minimumloon naar minimaal 14 euro, want de crisis mag van de bond ‘niet worden afgewenteld op werkend Nederland’.
Prinsjesdag: economie groeit, maar werkloosheid stijgt
2 weken
Het kabinet verwacht voor volgend jaar vooralsnog een economische groei van 3,5 procent. De werkloosheid loopt verder op, maar gemiddeld stijgt de koopkracht van Nederlanders met 0,8 procent.
Herstel vacaturetrend zet gestaag door
2 weken
Het aantal vacatures ligt met -26 procent nog steeds onder de vacaturetrend van vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen.
Coronacrisis: Tozo-uitkering voor zelfstandigen met vermogensoets tot 1 juli 2021
3 weken
De coronasteun voor zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot de zomer van 2021. Met de Tozo worden zelfstandig ondernemers ondersteund die vanwege de coronacrisis te maken hebben met derving van inkomsten en liquiditeitsproblemen. Naast de partnertoets uit de Tozo2, wordt in de Tozo3 vanaf 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets op spaargeld ingevoerd.
Coronacrisis: geld uit sociaal pakket helpt bij omscholing van werknemers
3 weken
Nu de coronacrisis aanhoudt, wordt steeds duidelijker dat de vraag naar bepaalde werkzaamheden de komende tijd zal uitblijven. Voor sommige mensen betekent dit dat ze zich moeten om- en bijscholen zodat ze andere taken kunnen vervullen binnen het bedrijf waar ze werken, of bij een andere werkgever. Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket.
Coronacrisis: nog 9 maanden loonsubsidie door NOW 3.0 voor getroffen bedrijven
3 weken
Vanaf 1 oktober 2020 wordt de regeling voor loonkostensubsidie met drie keer drie maanden verlengd. De NOW 3.0 ondersteunt bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. In overleg met werkgevers en vakbonden is gekozen voor een verlenging van negen maanden, zodat bedrijven en werknemers de tijd krijgen om op te krabbelen of om de bakens te verzetten. Wel ligt de lat voor het aanvragen van de loonkostensubsidie nu hoger dan voorheen, maar de lonen van werknemers mogen naar beneden...
Coronacrisis: Overzicht derde steunpakket met 3 pijlers en 8 maatregelen
3 weken
Voorlopig zijn we nog niet van het Coronavirus af en zullen bedrijven last houden van de beperkende maatregelen. De afgelopen maanden zijn door de overheid al tientallen miljarden in de economie gepompt, om banen te behouden en hulp te bieden aan werknemers, bedrijven en zelfstandigen. Vanaf 1 oktober 2020 zal een derde steunronde in werking treden. Hier ziet u een overzicht van de 8 maatregelen die het kabinet neemt om de economie door de coronacrisis heen te loodsen.
Meer werkplezier dan vorig jaar, maar dat komt níet door het thuiswerken
1 maand
Tweederde van de Nederlandse werknemers ervaart veel werkplezier en waardeert dat zelfs met een 8 of hoger. Het werkplezier van Nederlandse werknemers is in 2020 hoger dan een jaar geleden, maar dat komt níet omdat we meer vanuit huis werken. Want de meest tevreden werknemers, werken nog steeds het liefst op kantoor. Dat geldt vooral voor werknemers van MKB-bedrijven, want die ervaren de meeste waardering op hun werk.
Ondernemers omarmen vakantiekracht nu het nog extra druk is
1 maand
Veel sectoren ervoor hebben gekozen om nog méér vakantiekrachten te werven dan vorig jaar. Dat geldt vooral voor de horecabranche, maar ook in de schoonmaak was veel meer werk voor vakantiekrachten. In de huidige zomer leunen deze branches zwaarder op de inzet van studenten en scholieren. Ook dit is een effect van de coronacrisis, want na tijden van stilte is het nu extra druk.
Coronacrisis: Thuiswerken blijft ook na 1 september 2020 de regel
1 maand
Het kabinet wil dat werknemers ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk blijven thuiswerken. Dat is nodig omdat het coronavirus weer aan terrein wint. In plaats van aangekondigde versoepelingen vanaf 1 september 2020, trekt het kabinet de teugels nu juist weer strakker aan. ‘We hebben laten zien dat we het virus onder controle kunnen krijgen, nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden’, aldus minister-president mark Rutte.
Zo vraagt u gratis ontwikkeladvies aan voor uw werknemers
1 maand
Nu de toekomst door de coronacrisis voor veel mensen onzekerder wordt, moeten velen zich voorbereiden op de overstap naar ander werk. Onzekerheid is er ook voor bedrijven, die moeite moeten doen om de vaardigheden van hun werknemers up-to-date te houden. Daarom komt het mooi uit dat u sinds 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies kunt aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Werkgevers: snel en verplicht testen na brononderzoek
1 maand
VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat werknemers die in contact zijn gekomen met corona besmette mensen, meteen verplicht worden getest. Dat zeggen zij in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge (Volksgezondheid) voor deze mensen voorstelt. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om medewerkers te verplichten zich te laten testen.
Werken met warm weer
1 maand
Hoewel we in Nederland alles graag tot achter de komma regelen, bestaan er geen wettelijke grenswaarden over hitte op de werkplek. Wel zijn indicaties te geven over hoe warm het mag zijn, voordat hittestress toeslaat.
Jongeren en mannen hebben meer moeite met LGBTI-collega
1 maand
Eén op de tien medewerkers wil liever samenwerken met een collega die hetero is. Vooral mannen (17%) zien de samenwerking met een LGBTI-collega niet zo zitten. Opvallend is dat vooral jongeren moeite hebben met een collega die niet heteroseksueel is.
Te oud, niet wit of een vrouw: werkgever discrimineert maar wil er niets aan doen
1 maand
Meer dan de helft van de werknemers is ooit gediscrimineerd tijdens een sollicitatie. De werkgever vond hen te oud, ze waren niet wit of ze waren een vrouw. Maar werkgevers zien het probleem niet en hebben ook geen zin om diversiteitsbeleid in te voeren. Werknemers weten wel beter: zo werd een vrouw die de Nederlandse achternaam van haar man ging gebruiken, ineens wél uitgenodigd voor sollicitaties.
Top 20: Vacaturesite nu effectiever om een baan te vinden
1 maand
Het eigen netwerk is niet meer zo belangrijk om een baan te vinden, want tegenwoordig vindt nog maar één op de zes mensen zo betaald werk. Dat aandeel stijgt naar 36 procent, als je indirecte netwerken meetelt, zoals sociale media, uitzendbureaus en wervings- en selectiebureaus. In de top 20 vacaturekanalen, staan vacaturesites nu op de eerste plaats.
Werknemer betaalt door thuiswerken maandelijks ruim 40 euro extra uit eigen zak
1 maand
Tijdens de coronacrisis is thuiswerken de norm geworden. Werknemers die vanuit huis werken, moeten daardoor zelf 2 euro per dag extra betalen. Bij een vijfdaagse werkweek, komen de extra kosten neer op 43,30 euro per maand. Deze kosten kunnen zij niet aftrekken van hun belasting. Daarom zouden werkgevers moeten bekijken of zij deze extra kosten kunnen vergoeden.
We werken iets minder thuis, maar vinden het nu wel veel leuker
2 maanden
Nederlanders lijken zich langzamerhand neer te leggen bij het nieuwe normaal. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Bijna de helft wil dat vaker blijven doen als de coronacrisis voorbij is, ondanks fysieke en psychische klachten die zij soms ervaren. Ook vergaderen op afstand lijkt niet meer weg te denken na de coronacrisis.
Naar deze 20 beroepen is nu nog nauwelijks vraag op de arbeidsmarkt
2 maanden
De arbeidsmarkt was in het tweede kwartaal 2020 nog steeds relatief krap en het werven van talent blijft dus lastig. Wel zijn er duidelijke signalen dat er minder schaarste is over de totale breedte van de arbeidsmarkt. De top 20 beroepen waarvan de vraag het meest is gedaald, geven een triest beeld van de gevolgen van de coronacrisis.
CNV-onderzoek: werkgevers steeds lakser met coronaregels
2 maanden
Een op de 5 werkenden geeft aan dat hun werkgever steeds lakser omgaat met de coronaregels. Bij werkenden in de industrie (29%), ICT (24%) en in de zorg (24%) is dit het hoogst.
Coronacrisis: vertel werknemers vooraf over rechten en plichten op vakantie
2 maanden
Nu het coronavirus (tijdelijk) voor minder besmettingen zorgt in Europa, is het weer toegestaan om naar het buitenland te reizen. Het is wel verstandig om werknemers te wijzen op de risico’s en de gevolgen van reizen tijdens de coronacrisis. Als vakantielanden tijdens het verblijf naar code oranje gaan, kunnen zij bijvoorbeeld vast komen te zitten. Bij terugkeer naar ons land moeten reizigers uit oranje en rode gebieden in quarantaine gaan. In sommige gevallen, kan de werkgever dan salaris...
Bedrijven zetten weer nieuwe vacatures op internet, teken van herstel
2 maanden
Er is opnieuw een signaal dat voorlopig het ergste achter de rug lijkt met de coronacrisis. Want bedrijven zetten weer volop nieuwe vacatures online. De afgelopen dagen zijn nog maar 15 procent minder vacatures gepubliceerd dan in dezelfde periode van vorig jaar. In totaal zijn er nog wel ruim een derde minder vacatures, maar steeds meer beroepsgroepen laten een trendbreuk zien als eerste teken van herstel.
Wie verdient wat: laagste HR-salaris is hoger dan inkomen van IC-verpleegkundige
2 maanden
In 2019, toen we nog niets wisten van het coronavirus, werd de arbeidsmarkt gestaag krapper. Dat zorgde voor een gemiddelde salarisstijging van gemiddeld 2,3 procent. HR-professionals deden goed mee, want hun salarissen stegen gemiddeld met 2,21 procent. Maar in 2020 slaat de coronacrisis een flink gat in het loongebouw. Daardoor laait ook de discussie op hoe we mensen in vitale beroepen waarderen. Want een IC-verpleegkundige verdient nu nog minder dan een medewerker personeelszaken.
FNV maakt weg vrij naar uitwerking van het pensioenakkoord voor iedereen
2 maanden
De weg naar een nieuw pensioenstelsel is vrijgemaakt, nu ook het FNV-ledenparlement van Nederlands grootste vakbond heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Eerder stemden leden van andere vakbonden al in met de verdere uitwerking van het stelsel dat de Nederlandse pensioenen gaat hervormen. De vakbondsleden hadden daarmee het lot van de pensioenen van alle Nederlanders in handen.
Vacatures alleen voor vrouwen openstellen, is in strijd met de wet
2 maanden
Wie meer vrouwen in de organisatie wil krijgen, mag voorkeursbeleid voeren. Dat is wel aan strenge regels gebonden, want je maakt daarbij een uitzondering op de gelijke behandeling van mensen. Organisaties mogen vergaande maatregelen nemen om meer vrouwen te benoemen, maar vacatures alleen openstellen voor vrouwen, gaat te ver en is in strijd met de wet.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet