personeelsnet

341 nieuwsberichten gevonden
Coronacrisis: Welk aanbod moet u oproepkrachten doen na dit coronajaar?
2 dagen
Na 12 maanden moet u aan oproepkrachten een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod is gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden. Maar hoe zit dat, als u voor de oproepkracht afgelopen jaar NOW heeft aangevraagd? Of als de oproepkracht afgelopen jaar veel minder, of juist meer, heeft gewerkt dan normaal? Kelly Weijdt en Linda Jacobs van Alex Advocaten, geven hier antwoord op deze, en ook andere, vragen.
Wie overuren niet uitbetaalt, kan rekenen op hoger ziekteverzuim
3 dagen
Een medewerker die zich ziek meldt, doet dat niet altijd wegens ziekte. Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren omdat de werknemer de avond ervoor te veel heeft gedronken, als compensatie voor niet uitbetaalde uren of om een vakantie iets te verlengen.
Thuiswerker is bang voor ontslag en neigt naar een burn-out
3 dagen
Thuiswerken is niet geschikt voor alle werknemers. Want de helft van de Nederlandse mkb-medewerkers heeft last van burn-outverschijnselen nu ze thuis moeten werken. Werknemers ervaren te weinig verschil tussen werk en privé, waardoor ze ‘altijd aan staan’. Ook vrezen thuiswerkers dat ze ‘onzichtbaar’ worden voor de werkgever en vrezen zij voor ontslag. Vooral jongere werknemers tussen de 18 tot 25 jaar hebben veel vitaliteit verloren.
Hottest Jobs van 2021: Pizzabakkers, fietskoeriers, maar ook structureel werk
1 week
Door de coronacrisis verschuift de vraag naar werknemers. Zo zitten werkgevers ineens te springen om supermarktmanagers, pizzabakkers, IC-verpleegkundigen en fietskoeriers. Los van corona, zijn er structureel meer vacatures in de ICT en techniek. Maar ook in de bouw, onderwijs, analyse en onderzoek en in de zorg is blijvend veel vraag naar personeel.
Door meetellen NOW-banen vallen arbeidsmarktcijfers nog mee
1 week
De stand van de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2020 verslechterd, maar al met al vallen de cijfers nog mee. Het aantal banen daalde licht en er zijn minder vacatures. Positief is, dat de werkloosheid afnam met 35 duizend. Een kanttekening is er wel te maken bij de cijfers: banen die door de overheid overeind worden gehouden met de NOW-regeling, tellen als volwaardige banen mee.
Alleen nog maar op kantoor werken? Dat gaat écht niet meer gebeuren
1 week
Een ruime meerderheid van 85 procent van de thuiswerkende Nederlanders, wil voortaan zelf bepalen vanuit welke locatie zij werken. Alleen maar thuiswerken, heeft daarbij niet de voorkeur. Maar alle dagen terug naar kantoor, ziet een grote meerderheid gewoon niet meer gebeuren.
Omvang leerbudget niet altijd bekend bij managers en HR-professionals
1 week
Twee derde van de Nederlandse werknemers weet niet hoeveel leerbudget er voor hem of haar beschikbaar is. En ook de helft van de leidinggevenden heeft geen antwoord op die vraag. Niet vreemd dus, dat bijna zes van de tien HR-professionals merkt dat de beschikbare leermiddelen voor een deel onbenut blijven.
Tweede lockdown raakt flexwerkers met variabele contracten het hardst
2 weken
De coronamaatregelen hebben grote invloed op het werkende leven van veel Nederlanders. Zo daalde tijdens de tweede lockdown het totale aantal gewerkte uren van mensen met een niet-kantoorbaan met ruim een derde ten opzichte van de eerste week na de zomervakantie. Medewerkers met variabele contracten werden het hardst geraakt. Zij zagen het aantal gewerkte uren met bijna 37% dalen en zelfs met meer dan 42% vlak na de kerstvakantie.
Millennials hebben geen keuzestress meer en zijn druk op zoek naar werk
2 weken
Hoger opgeleide millennials hebben het door de coronacrisis zwaar op de arbeidsmarkt. Naast mensen uit de horeca, cultuursector en de evenementenbranche, gaat het ook om jonge werknemers die het afgelopen jaar bij een reorganisatie ontslagen zijn, of van wie het contract niet is verlengd door de coronacrisis. De baanonzekerheid en het gebrek aan perspectief leidt bij veel mensen tot veel stress.
Criteria voor thuiswerken: spoedwet en meer handhaving op werklocaties
3 weken
Nu een derde coronagolf dreigt, wil het kabinet ‘alles op alles zetten’ om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken dat ook doet. Want het werk is de op twee na grootste besmettingsbron. Volgende week worden criteria voor thuiswerken gepubliceerd waarmee inspectiediensten gaan handhaven. Ook komt er een spoedwet om werklocaties te sluiten waar een bronbesmetting plaatsvindt. Maar een verplichting om thuis te werken, komt er niet.
Werkgever krijgt ondersteuning bij inrichten eigen teststraat
3 weken
Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland  in samenwerking met het ministerie van VWS een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl.
Harder optreden tegen werkgevers die thuiswerken verbieden?
1 maand
Werknemers die ondanks de coronacrisis niet thuis mogen werken, terwijl het werk op de arbeidsplaats niet veilig kan gebeuren, kunnen dit melden bij de Inspectie SZW. Als op de werkplek sprake is van een onveilige situatie, kan de inspectie het werk op grond van de Arbowet stilleggen. Dit zijn toezeggingen van het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. Maar de praktijk lijkt weerbarstiger. Er is nu bovendien geen wettelijke mogelijkheid om bedrijven te sluiten als er een bronbesmetting is,...
Uitbreiding coronasteunpakket, vaste vergoeding reiskosten mag tot 1 april 2021
1 maand
Het kabinet breidt het coronasteunpakket verder uit omdat ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Zo gaat de NOW-loonkostensubsidie omhoog. Het kabinet houdt er ook rekening mee dat we meer gaan thuiswerken en gaat nadenken over de fiscale mogelijkheden voor een thuiswerkvergoeding. Voorlopig mag u de vaste reiskostenvergoedingen van werknemers langer onbelast vergoeden, nu tot 1 april 2021.
CORONACRISIS: Werkgeversverklaring avondklok en andere maatregelen 20 januari 21
1 maand
De Britse variant van het Coronavirus maakt nieuwe maatregelen noodzakelijk. Het kabinet roept werkgevers en werknemers op om nieuwe afspraken te maken over thuiswerken en rekening te houden met de avondklok. Personeel dat in de avonduren aan het werk is, moet een werkgeversverklaring kunnen tonen.
Tips voor personeel met kinderen; vakbonden en werkgevers willen coronaverlof
1 maand
Nu de schoolsluiting weer langer duurt, lijkt de rek er bij werkende ouders wel uit te zijn, merken werkgevers en vakbonden. Werkende ouders ‘lopen op hun tandvlees en vallen uit’, volgens vakbond FNV. Werkgeversorganisatie AWN ziet dat ouders nu een lastige ‘balanceeract’ uitvoeren om alles in evenwicht te houden. Daarom moet er een vorm van coronaverlof voor ouders komen, vinden vakbonden en werkgevers. Ze dringen er bij het demissionaire kabinet op aan om dit mogelijk te maken.
Werkgevers hebben zorgen over geestelijk welzijn van hun werknemers
1 maand
Vier van de tien Nederlandse werkgevers gaat het komend jaar meer aandacht besteden aan de gezondheid van hun werknemers. Zij maken zich vooral zorgen om het geestelijk welzijn van hun personeel. Als deel van de oplossing, gaan werkgevers meer flexibele werkuren mogelijk maken. Nauwelijks verrassend is dat werkgevers daarnaast inzetten op meer thuiswerken en daarom soms kantoorruimte verminderen.
Webmodule geeft aanwijzing of u zelfstandige voor opdracht mag inhuren
1 maand
Wanneer u een klus heeft, wilt u daarvoor wellicht een zelfstandige inhuren. De omstandigheden van het werk bepalen of dat mag, want soms zijn die dusdanig dat volgens de Wet DBA eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Om de arbeidsrelatie eenvoudiger te beoordelen, is het kabinet daarom een pilot gestart met een online vragenlijst.
Vaccinatie: Dit kan HR doen om prikken te bevorderen
1 maand
Als voldoende Nederlanders een prik laten zetten, kan Nederland weer normaal functioneren. Het is daarom voor werkgevers aantrekkelijk als hun personeel gevaccineerd wordt. Maar verplichten mag niet, net zomin als bijhouden welke werknemers een prik hebben gehad en welk niet. Het is frustrerend, maar als werkgever mag je niet zoveel. Wel kun je vanuit HR proberen, het zo aantrekkelijk mogelijk maken om een prik te laten zetten.
Bedrijfsartsen zijn nog niet nodig bij vaccineren
1 maand
Nu er eindelijk vaccins zijn in Nederland, is het de vraag wie de komende tijd de prikken tegen het coronavirus gaat zetten. In de voorbereiding was eerst een actieve rol voorzien voor bedrijfsartsen, maar dat is nu niet meer het geval. De bedrijfsartsen concentreren zich nu op hun rol als vraagbaak over vaccinatie voor werknemers en werkgevers.
BREXIT: Grensarbeiders houden rechten, maar moeten speciale pas aanvragen
1 maand
Voor de Brexit konden Nederlanders en Britten zonder veel problemen in elkaars land werken. Nu het VK geen lid meer is van de EU, wordt het als ‘derde land’ beschouwd. Dat is een probleem voor grenswerkers die aan de overkant werkten, maar in hun eigen land woonden. Mensen die voor 1 januari 2021 al als grensarbeider werkten, moeten daarvoor een document aanvragen. Dat geldt voor Nederlanders die werken in het VK, maar ook andersom.
Pensioenfondsen hoeven niet te korten en blijven hoopvol over 2021
1 maand
De meeste Nederlandse pensioenfondsen hoeven hun pensioenen niet te korten, hoewel hun gemiddelde dekkingsgraad in 2020 is teruggelopen van 103% naar 100%. Omdat geen korting nodig is zolang de dekkingsgraad minimaal 90% is, lijken kortingen afgewend; hooguit zal een enkel pensioenfonds nog beperkte kortingen moeten doorvoeren.
Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding tot 31 januari 2021
2 maanden
Werknemers die nu thuiswerken, ontvangen vaak nog een vaste reiskostenvergoeding die gebaseerd is op de tijden dat ze nog iedere dag naar hun werk gingen. Vanaf 2021 mag dat niet meer en moet de vaste vergoeding gebaseerd zijn op hun werkelijke reispatroon. De invoering van deze regel gaat echter pas op 1 februari 2021 in.
Coronacrisis: Kabinet dwingt thuiswerken af door scholen en kinderopvang te sluiten
2 maanden
Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december tot (ten minste) dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe. Doel is de zorg te ontlasten en daarvoor moeten onze contacten worden beperkt. Nederland moet nu echt meer gaan thuiswerken, want daar is de klad in gekomen. Het kabinet sluit in de lockdown alle scholen en de kinderopvang, waardoor meer ouders wel vanuit huis moeten werken.
Volgsoftware inzetten om medewerkers te controleren mag niet zomaar
2 maanden
Nu de meeste Nederlanders thuiswerken, zoeken werkgevers naar manieren om hun personeel te controleren. Daarvoor zetten zij soms employee monitoring software in. Maar medewerkers voelen zich met de volgsoftware begluurd. Ze verwachten van hun manager een ondersteunende rol, maar ongezien meekijken schaadt juist het vertrouwen. De privacywetgeving verbiedt het systematisch volgen van personeel als dat in het geheim gebeurt. Bovendien moet de ondernemingsraad ook eerst instemmen voordat u de...
Coronacrisis: loonondersteuning NOW3 niet soberder vanaf 1 januari 2021
2 maanden
Het steun- en herstelpakket voor banen en economie wordt niet versoberd vanaf januari 2021 en breidt zelfs wat uit. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. De versobering van NOW3 gaat niet door; de regeling blijft vanaf 1 januari 2021 gelijk aan de huidige regeling. Verder stelt het kabinet speciale ‘coronabanen’ in.
Vakbond CNV waarschuwt leden voor ‘tekenbonus’ bij snel ontslag
2 maanden
Als er ontslagen vallen bij reorganisaties, is het de laatste tijd een rommeltje, waarschuwt vakbond CNV. Bedrijven hanteren de ontslagvolgorde niet, of ze geven te weinig transitievergoeding. De laatste tijd bieden werkgevers vaker een ‘tekenbonus’ als de werknemer snel instemt met de geboden ontslagvergoeding. Maar onderhandelen kan vaak meer opleveren, stelt de vakbond.
We zijn meer online gaan leren, maar missen wel de medecursisten
2 maanden
Het jaar 2020 was ook voor de opleiders en trainers anders dan anders. Door de coronacrisis is een forse groei te zien van online leren, maar de sociale component van leren blijft toch belangrijk. Daarom kiest een meerderheid van de bedrijven toch voor een klassikale cursus of voor een combinatie van online en klassikaal.
Hoger ziekteverzuim door coronacrisis: HR bezorgd over psychische klachten
2 maanden
Bij ruim een kwart van de organisaties stijgt het ziekteverzuim sinds de aangescherpte coronamaatregelen eind september. Door de aandacht voor corona, letten mensen meer op en melden zich eerder ziek. Maar opvallend veel klachten zijn van psychische aard, melden HR-afdelingen.
Deze 6 voorstellen moeten de arbeidsmarkt straks robuuster maken
2 maanden
Kunnen de economie en de arbeidsmarkt robuuster worden gemaakt, zodat zij beter bestand zijn tegen economische neergang en regelrechte crises, zoals corona? Volgens een platform van werkgevers, verzekeraars en onderwijs, moet de arbeidsmarkt daarvoor straks drastisch veranderen. Bedrijven moeten investeren in mensen, maar krijgen daar flexibiliteit voor terug. Zo moeten vaste arbeidscontracten minder vast worden, waardoor het verschil tussen vast en flexibel personeel kleiner wordt. Wel komen...
Bedrijven die werknemer niet toelaten na temperatuurmeting, zitten fout
2 maanden
In een poging het coronavirus buiten de deur te houden, meten sommige bedrijven de temperatuur van werknemers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateert na onderzoek bij twee grote bedrijven dat zij hiermee de privacywet AVG overtreden. Bij één bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Dat is niet toegestaan, ook niet als medewerkers toestemming geven.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet