personeelsnet

19 nieuwsberichten gevonden
Eerste Kamer stemt definitief tegen extra verhoging minimumloon
4 dagen
Zoals vorige week al duidelijk werd, heeft de Eerste Kamer op 16 april 2024 tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door, maar de reguliere indexering wél. Voorafgaand aan de parlementsverkiezing was een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer nog voor een extra verhoging van het minimumloon. Maar in de Senaat stemde de BBB, de grootste fractie, nu tegen uit vrees voor de extra kosten, vooral door de...
Blauwe kaart: nieuwe regels voor hoogopgeleide arbeidsmigranten
6 dagen
Net als in Nederland, wordt de bevolking in de hele Europese Unie steeds ouder. Om de economie te stutten en sociale voorzieningen op peil te houden, blijven arbeidsmigranten nodig. De EU-lidstaten hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt om legale arbeidsmigratie te bevorderen. Onderdeel van de afspraken is dat gekwalificeerde migranten eenvoudiger aan het werk kunnen in beroepen waarvoor diploma’s nodig zijn.
Recruiters willen actie nu wet tegen discriminatie is weggestemd
6 dagen
Een collectief van recruiters roept op tot actie en hernieuwde aandacht om discriminatie in het wervingsproces te bestrijden. De Eerste Kamer heeft onlangs nog een wet afgeschoten die discriminatie bij werving en selectie moest voorkomen, maar het collectief vindt dat er juist wél wettelijke maatregelen nodig zijn om een einde te maken aan discriminatoire praktijken die kansen op de arbeidsmarkt beperken.
De grote verbouwing: van 10 naar 3 soorten bijzonder verlof
1 week
Het verlofstelsel is in de afgelopen jaren behoorlijk ingewikkeld geworden. Wie zorg wil verlenen aan naasten of kinderen, kan in Nederland gebruikmaken van tien verschillende verlofvormen. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen, gelden zeven verschillende regelingen. Minister van Gennip stelt daarom een grote verbouwing voor, waardoor het aantal verlofvormen wordt teruggebracht van tien naar drie.
Flexibeler arbeidsmarkt zorgde voor grote instroom arbeidsmigranten
1 week
Nederland heeft honderdduizenden arbeidsmigranten, die een toenemend beroep doen op onze publieke voorzieningen. Het ironische is, dat politieke partijen die willen dat er minder migranten zijn, de afgelopen jaren allerlei maatregelen hebben genomen waardoor er meer arbeidsmigranten zijn gekomen. Want juist de flexibilisering van de arbeidsmarkt en versoepeling van ontslagregels, maakten het voor werkgevers (te) aantrekkelijk om werknemers uit andere landen in te zetten, meestal via...
Geen extra verhoging minimumloon en AOW, vakbonden boos
1 week
Vakbonden FNV en CNV uiten scherpe kritiek op de BBB-fractie in de Eerste Kamer, want die partij heeft aangegeven om volgende week tegen de extra verhoging van het Wettelijk minimumuurloon (WML) te stemmen. Hierdoor stijgen ook sociale uitkeringen en de AOW niet extra mee met de welvaartsgroei. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is juist blij dat de rekening niet opnieuw bij ondernemers wordt neergelegd.
HR-talent blijft schaars, werkt graag thuis met flexibele werktijden
1 week
HR-professionals blijven lastig te werven, want ze zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt. Het salaris blijft een belangrijke factor bij het werven van HR-talent, maar uit recent onderzoek blijkt dat de inhoud van het werk, zelfstandigheid in de functie en de mogelijkheid voor thuiswerken ook belangrijke factoren zijn om HR-professionals te werven. En bij sollicitaties, ontmoet de HR-professional graag het management waarmee zij of hij gaat samenwerken.
Kabinet werkt aan personeelstekort en financiering kinderopvang
1 week
Het personeelsverloop in de kinderopvang is erg groot en de wachttijden voor ouders blijven te lang. De minister van SZW neemt samen met de sector maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken, huidige medewerkers te behouden en meer uren werken te stimuleren. Het kabinet gaat ook door met het voornemen om de kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper te maken, waardoor meer werken lonender wordt. Daarbij is het de bedoeling om de vergoeding direct uit te keren aan de...
WAB: Flexwerker ontvangt vaak geen transitievergoeding
1 week
Uitzendkrachten en flexwerkers worden te vaak weggestuurd zonder dat zij een transitievergoeding ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat komt doordat er kennelijk nog steeds onduidelijkheid is over het recht op transitievergoeding en er geen harde sancties op staan als de werkgever de vergoeding niet betaalt. Werknemers moeten zelf in actie komen als zij ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen.
Overwerk zonder premiestijging bij vast contract vanaf gemiddeld 30 uur
1 week
Vanaf 1 januari 2025 worden de mogelijkheden voor overwerk verruimd. Dan is het mogelijk om werknemers maximaal 30% te laten overwerken zonder WW-premiestijging, als zij een vast contract hebben van gemiddeld 30 uur of meer per week. Die grens ligt nu nog bij vaste contracten van 35 uur en meer. Zo krijgen werkgevers meer flexibiliteit voor werknemers met een vast contract, zonder kostenstijging.
34 oplossingen: werkgevers richten zich vooral op behoud van personeel
2 weken
Zes van de tien werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Omdat nieuw personeel vinden daardoor erg lastig is, spant driekwart zich extra in om personeel voor de organisatie te behouden. Om werkgevers een handje te helpen, heeft uitvoeringsorganisatie UWV 34 oplossingen uitgewerkt waarmee zij de krapte op de arbeidsmarkt te lijf kunnen gaan.
Videobellen voor een ziekmelding? Werkgever gaat daarmee snel in de fout
2 weken
Medewerkers die zich ziek melden, moeten dat meestal doen door ’s ochtends kort met hun leidinggevende te telefoneren. Daarbij moet de manager erg opletten, want medische gegevens mag de organisatie op geen enkele manier verwerken, dat moet u aan de bedrijfsarts overlaten. Nu we meer gewend zijn geraakt aan videobellen, zijn er organisaties die willen dat de medewerker zich ook bij ziekte op die manier afmeldt voor het werk. Maar mag een werkgever dat wel verplichten, videobellen voor een...
Oudere werknemer voelt grotere betrokkenheid bij de organisatie
2 weken
Werknemerstevredenheid en verbondenheid met het bedrijf, zijn van groot belang voor de productiviteit van organisaties. Vooral werknemers die langer bij hetzelfde bedrijf werken, voelen zich verbonden met hun werkgever. Maar ook de mogelijkheid om het eigen werk in te delen, komt de verbondenheid ten goede.
Nog 20 jaar werkstress: zo kan HR anticiperen
3 weken
De komende twintig jaar zal de werkstress onder nog verder toenemen door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Want vergrijzing, hybride werken en kunstmatige intelligentie hebben een directe invloed op de mentale belastbaarheid van werkenden. Ook zullen werknemers meer moeten gaan zorgen voor ouderen in hun omgeving, ook onder werktijd. HR-adviseurs kunnen daarop inspelen met preventief beleid om de werkstress te verminderen en het welzijn van werknemers te waarborgen.
Arbeidsmarktdiscriminatie blijft, maar Eerste Kamer verwerpt wet
3 weken
Opnieuw is duidelijk dat er een nieuwe politieke wind waait in Den Haag, waar partijen na de verkiezingen duidelijk anders stemmen over sociaal-economische onderwerpen dan daarvoor. Want de wet tegen discriminatie bij sollicitaties is dinsdagavond 26 maart verworpen door de Eerste Kamer. Minister Van Gennip (SZW) was de senatoren eerder nog tegemoetgekomen door de wet af te zwakken, maar dat heeft haar niet geholpen. Het is niet zo dat de Eerste kamer denkt dat er helemaal geen discriminatie...
AI-dilemma’s op het werk: 9 actiepunten voor HR
3 weken
Artificial Intelligence (AI) lijkt dé sleutel tot hogere productiviteit. Tegelijkertijd is er het risico dat medewerkers achter gaan lopen op technische ontwikkelingen en zich minder betrokken voelen, daarom is het belangrijk dat bedrijven ervoor zorgen dat zij hun medewerkers meenemen. Maar het werken met kunstmatige intelligentie is niet zonder dilemma’s. HR moet daarom in actie komen om de organisatie en de medewerkers op een verantwoorde wijze met AI te laten werken.
Sollicitant wil helderheid vooraf over gebruik AI in selectieprocedure
3 weken
HR-adviseurs en recruiters moeten in hun werving- en selectieproces serieus rekening houden met kunstmatige intelligentie. Want een kwart van de werknemers zet AI al in bij sollicitaties, of is van plan dat te doen. Maar organisaties maken zelf ook gebruik van AI bij het vinden van nieuwe werknemers. Een derde van de organisaties gebruikt een vorm van kunstmatige intelligentie in hun werving- en selectieproces. Sollicitanten willen daar vooraf helderheid over. Een derde vreest namelijk voor...
Bonnen, bloemen, rouwkransen: persoonlijke attentie of belastbaar loon?
3 weken
Er is iets te vieren of gedenken en als goede werkgever markeert u dat met mooie bloemen. Maar voor de belastingdienst zijn die bloemen niet altijd gelijkwaardig. Want als u die geeft om een tienjarig dienstverband te markeren, telt zo'n bos als belastbaar loon. Maar geeft u het zelfde boeket altijd als een medewerker jarig is, dan telt dit als een onbelaste persoonlijke attentie. Een recent besluit, probeert nu nog eens duidelijkheid te geven over de ‘kleinegeschenkenregeling’.
10 vragen over controle op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025
3 weken
Wie een freelancer of zzp’er inhuurt, hoeft geen belastingen en premies af te dragen, terwijl dat voor een werknemer wel moet. Daarom moet u van de wetgever goed opletten of de ingehuurde zzp’er toch niet een werknemer is. U moet daarvoor gebruik maken van een goedgekeurde modelovereenkomst en aan allerlei vereisten voldoen. Probleem is alleen, dat de wetgeving in de praktijk onwerkbaar is en de Belastingdienst niet meer controleert op schijnzelfstandigheid. Maar dat gaat vanaf 2025 veranderen.
Abonneren op personeelsnet