personeelsnet

337 nieuwsberichten gevonden
Deze 6 voorstellen moeten de arbeidsmarkt straks robuuster maken
2 dagen
Kunnen de economie en de arbeidsmarkt robuuster worden gemaakt, zodat zij beter bestand zijn tegen economische neergang en regelrechte crises, zoals corona? Volgens een platform van werkgevers, verzekeraars en onderwijs, moet de arbeidsmarkt daarvoor straks drastisch veranderen. Bedrijven moeten investeren in mensen, maar krijgen daar flexibiliteit voor terug. Zo moeten vaste arbeidscontracten minder vast worden, waardoor het verschil tussen vast en flexibel personeel kleiner wordt. Wel komen...
Bedrijven die werknemer niet toelaten na temperatuurmeting, zitten fout
3 dagen
In een poging het coronavirus buiten de deur te houden, meten sommige bedrijven de temperatuur van werknemers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateert na onderzoek bij twee grote bedrijven dat zij hiermee de privacywet AVG overtreden. Bij één bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Dat is niet toegestaan, ook niet als medewerkers toestemming geven.
Werken waar je wil een recht? Geef uw mening online
3 dagen
Door de coronacrisis zijn veel meer mensen thuis gaan werken. De verwachting is dat in de toekomst thuiswerken ‘normaler’ wordt, waarbij de werkweek zal bestaan uit een combinatie van thuiswerken en werk op kantoor. Een nieuwe wet geeft de werknemer straks meer rechten om te werken op de plek waar hij/zij dat graag wil. Dat kan thuis zijn, maar juist ook op kantoor of een andere arbeidslocatie.
Vanaf 1 december 2020 weer kosteloos loopbaanadviezen aanvragen
3 dagen
Vanaf 1 december 2020 komen weer kosteloze loopbaanadviezen beschikbaar. Werknemers die zich willen bij- of omscholen, kunnen gratis gebruik maken van het loopbaanadvies. Een loopbaancoach helpt de werknemer de goede richting op en kan begeleiden bij de keuze.
Webmodule inhuur zelfstandigen vanaf 11 januari 2021 online
1 week
Wie een zelfstandige wil inhuren voor een klus, moet goed opletten dat de fiscus de opdrachtnemer niet als werknemer beschouwt. Want als het tegenzit, moet u als opdrachtgever alsnog werknemerspremies afdragen. Vroeger kon u een VAR-verklaring vragen, maar nu moet u met modelcontracten werken van de Wet DBA. Maar de wet wordt al een tijdje niet gehandhaafd, omdat deze in de praktijk niet werkt. Vanaf januari 2021 start een pilot met een webmodule waarmee vooraf duidelijkheid ontstaat of een...
Gevolgen thuiswerken lang voelbaar,  extra richtlijnen nodig voor de werkvloer
1 week
Tijdens de tweede lockdown zorgt thuiswerken voor meer stress onder werknemers dan in de eerste lockdown. Sommige werknemers hebben nu zelfs helemaal geen contact meer met hun leidinggevende. ‘Als we niet oppassen krijgen we te maken met de gevolgen van alle opgebouwde stress, fysieke ongemakken en werk-zingevingsvraagstukken’. Extra Arbo-richtlijnen voor thuiswerken zijn dringend nodig.
Vier vragen en antwoorden over corona op de werkplek
1 week
Werkgevers hebben veel vragen rondom corona op de werkvloer. Wat als een werknemer ziek wordt op het werk of een werknemer nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is met het virus?
Combinatievergoeding voor reizen en thuiswerken kan nog niet belastingvrij
2 weken
Als het aan werkgevers ligt, blijven werknemers ook na de coronacrisis enkele dagen per week thuiswerken. Daarom moet de vaste reiskostenvergoeding op de schop en plaatsmaken voor een ‘waarjewerkt-budget’ voor reizen en thuiswerken. Dat budget moet dan wel, net als de huidige reiskostenvergoeding, belastingvrij vergoed kunnen worden. Dat kan nog nu niet binnen de huidige werkkostenregeling (WKR), terwijl werknemers de extra kosten ook niet van hun belasting mogen aftrekken. Het kabinet moet...
Coronacrisis: vanaf vandaag kunt u NOW3 aanvragen bij UWV
2 weken
Werkgevers die gebruik willen maken van de derde tijdelijke Noodmaatregel OverbruggingWerkgelegenheid (NOW3) kunnen vanaf maandag 16 november (9.00 uur) een aanvraag indienen bij UWV. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de periode van oktober tot en met december 2020. Aanvragers krijgen eerst een voorschot van UWV; later volgt dan nog wel een verrekening op basis van de exacte omzetdaling.
Ophoping van frustratie: op vrijdag is ziekmelding vaker psychisch gerelateerd
3 weken
Op vrijdag is het aandeel ziekmeldingen het laagst van de reguliere werkweek. Maar ziekmeldingen die op vrijdag worden gedaan, zijn vaker psychisch gerelateerd. Ze zijn het gevolg van een ‘ophoping van frustratie' opgedaan in de voorafgaande werkweek. Daardoor duren deze ziekmeldingen tot wel 20 procent langer dan ‘andere' ziekmeldingen.
Fors minder loonstijging in nieuwe cao’s
3 weken
De gedeeltelijke lockdown van begin november, heeft forse invloed op de onderhandelingen over cao’s. In oktober 2020 zijn 19 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten met de vakbonden overeengekomen, maar veel cao-onderhandelingen stagneren opnieuw. Wat het niet eenvoudiger maakt, is dat de vakbonden vaak blijven vasthouden aan de looneis van 5 procent. Toch is de loonstijging in de wél afgesloten cao’s fors lager dan een jaar geleden.
Werknemer krijgt vanaf 2021 lagere vergoedingen vanwege thuiswerken
3 weken
Tot eind van dit jaar mogen werkgevers nog de gebruikelijke vaste vergoedingen geven aan werknemers, ook als zij voor een deel thuiswerken. Maar vanaf 1 januari 2021 is dat afgelopen. Dan moet voor hun reiskostenvergoeding worden gerekend met het daadwerkelijke reispatroon. De vergoeding wordt dan lager, omdat werknemers op thuiswerkdagen niet reizen. Bovendien hebben werknemers op hun thuiswerkdagen geen recht meer op een vergoeding voor kleine kosten.
Steeds jonger een chronische ziekte, leefstijlgeneeskunde op het werk kan helpen
3 weken
Werknemers met chronische gezondheidsproblemen zijn minder goed inzetbaar, verzuimen meer en zijn daardoor ook minder productief. Chronische ziekten, zoals diabetes, komen op steeds jongere leeftijd voor. En omdat we niet alleen langer leven maar ook langer werken, zal ook het aantal werknemers met een chronische aandoening verder stijgen. Daarom moet er meer aandacht komen voor leefstijlgeneeskunde op het werk voor mensen met chronische aandoeningen.
Werkgevers, vakbonden en kabinet maken strengere afspraken over thuiswerken
3 weken
In een poging om het coronavirus de kop in te drukken, roepen werkgevers, vakbonden en het kabinet iedereen op om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Omdat thuiswerken niet overal goed lukt, gaan ze samen in kaart brengen waar er nog knelpunten zitten. Als er signalen komen uit bedrijven waar werknemers toch gedwongen naar kantoor moeten komen, gaan vakbonden daar melding van maken. Verder gaan winkels beter hun best doen om hun klanten en personeel beter te beschermen.
Thuiswerken vinden we steeds leuker, maar liever niet voor altijd
1 maand
Sinds halverwege maart werk veel mensen niet meer op kantoor, maar vanuit hun eigen woning. Na een gewenningsperiode, blijkt tweederde inmiddels niet anders meer te willen. Thuiswerkers waarderen het dat ze geen reistijd meer kwijt zijn. Ook hebben ze meer tijd voor hun privéleven over. Hoe tevreden werknemers ook zijn, ze werken liever niet alle dagen thuis. Want het contact met collega’s wordt wel gemist.
Uitstel compensatie transitievergoeding voor ondernemer die bedrijf stopt wegens ziekte
1 maand
Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatieaanvraag indienen bij UWV voor de transitievergoeding, wanneer zij een werknemer ontslaan na langdurige ziekte. Daarnaast geldt vanaf 2021 nog een compensatieregeling, voor het geval dat de ondernemer het bedrijf moet stoppen door pensionering of overlijden. Als de ondernemer het bedrijf moet stoppen wegens ziekte of gebreken, kan ook compensatie worden verleend. Maar die regeling wordt voorlopig uitgesteld.
‘Quarantainefonds met looncompensatie nodig als werknemers thuisblijven’
1 maand
Als werknemers uit voorzorg in quarantaine gaan, moet de werkgever wel het salaris doorbetalen. Een claim indienen bij de ziekteverzuimverzekeraar kan niet, want de werknemer is niet ziek. Vooral kleine werkgevers kunnen dan flink in de problemen komen. Vakbonden én de werkgevers pleiten daarom voor een quarantainefonds waar werkgevers de salariskosten terug kunnen vragen van werknemers die in quarantaine zitten.
Coronacrisis: derde steunpakket uitgebreid, mensen inzitten bij cruciale sectoren
1 maand
Nederland is opnieuw in gedeeltelijke lockdown en dat kan nog wel duren tot half december, of nog langer. Het kabinet gaat daarom meer bedrijven steun geven om de grootste klappen van de coronacrisis op te vangen. Bovenop het bestaande derde steunpakket, komen daarom aanvullende steunmaatregelen voor ondernemers. Opvallend onderdeel van de plannen is om mensen die nu plotseling zonder werk zitten, in te zetten als ondersteuning in vitale sectoren.
HR-professional vindt geld minder belangrijk dan waardering, werkbalans en sfeer
1 maand
De Nederlandse HR-professional maakt zich meer zorgen over de economie, maar een overgrote meerderheid vreest niet voor de eigen baan. Leuke collega’s, een fijne werksfeer en een goede werk-privébalans zijn voor de HR-professional nog steeds veel belangrijker dan bonussen of het salaris.
Werknemer weet weinig over pensioen, maar wil wel dat werkgever het regelt
1 maand
Bij de keuze voor een nieuwe baan is pensioen een belangrijke en bepalende factor binnen de arbeidsvoorwaarden. Maar liefst 92 procent van de Nederlandse werknemers en werkzoekenden verwacht dat hun werkgever de opbouw van pensioen regelt. Loon inleveren voor een beter pensioen zien veel jongeren niet zitten, terwijl ouderen dat juist wel zouden willen.
Vijf tips om corona-burnouts bij werknemers te voorkomen
1 maand
Een werknemer met een burn-out kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag, exclusief vervangingskosten en productieverlies. En experts verwachten dat het aantal burnouts de komende maanden flink zal stijgen. Daarmee kosten burnouts bedrijven wel tienduizenden euro’s per werknemer. Bovendien zorgen ze voor veel persoonlijk leed.
TOP-campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan
1 maand
Duizenden Nederlanders krijgen jaarlijks ernstige problemen met hun lijf door hun werk. Werknemers met klachten werken vooral in de bouw, industrie, zorg, land- en tuinbouw en vervoer en opslag. Hun klachten kosten zeven miljoen verzuimdagen per jaar. Dat is een kostenpost voor werkgevers van 1,5 miljard euro, nog los van de zorgkosten. Het ministerie van SZW start daarom met een voorlichtingscampagne om beroepsziekten door lichamelijke (over)belasting aan te pakken.
Zes lessen voor HR over thuiswerken in coronatijd
1 maand
Nu veel mensen weer vanuit huis werken, is extra aandacht voor het welzijn van de thuiswerkers noodzakelijk. Managers moeten hun sturing aanpassen en HR moet bewuster omgaan met beleidsinstrumenten. Want niet alle werknemers presteren even goed vanuit huis. Sommigen worden er zelfs heel erg ongelukkig van. In de afgelopen tijd probeerden onderzoekers de gevolgen van thuiswerken in kaart te brengen. Hier ziet u welke zes lessen ze met ons delen.
Aan de hobby onder werktijd, Nederland blij met betere balans werk en privé
1 maand
De coronacrisis brengt veel narigheid, maar er zijn ook enkele lichtpuntjes voor werknemers. Zo heeft tweederde van de Nederlanders tijdens de lockdown een betere verhouding tussen werk en privé gevonden, blijkt uit onderzoek. Misschien komt dat wel omdat een fors deel van de werkenden lekker gaat sporten onder werktijd, een hazenslaapje doet, of tijd besteedt aan hun hobby. Want dat gebeurt écht, blijkt uit ander onderzoek.
Kluseconomie biedt kansen, maar zet werkenden soms ook knel
1 maand
Op internet zijn sites actief die als werkplatform de vraag en aanbod van arbeid bij elkaar brengen. Voorbeelden daarvan zijn Werkspot, Helpling of Clickworker: daarop bieden consumenten en bedrijven klussen aan die vervolgens door een platformwerker worden aangenomen. Maar de arbeidsrelatie van platformwerkers, is niet altijd even duidelijk. Veel werkplatforms zetten de werkers als zzp’ers in, maar het is de vraag of dat terecht is.
Werknemers willen verplicht mondkapje op de werkvloer 
1 maand
Werkend Nederland heeft behoefte aan duidelijkheid vanuit het kabinet over de coronaregels op het werk. Als werknemers moeten kiezen tussen een verplicht mondkapje op het werk, of een dringend advies daarvoor, kiest tweederde voor een verplichting. Dit geldt voor zowel klanten, omstanders als voor werkenden zelf.
4 miljard belastingkorting naar bedrijven die investeren voor banen
1 maand
Door de coronacrisis krimpt de economie. Daarom is het belangrijk dat bedrijven blijven investeren, bijvoorbeeld in nieuwe machines, en daarmee hopelijk ook werkgelegenheid kunnen behouden.  Het kabinet wil dat stimuleren met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK), waarmee investeringskosten worden verrekend met de loonheffing. De regeling gaat twee jaar duren en is vooral gunstig voor het MKB.
Arbeidsmarkt alleen nog krap voor ICT en technische beroepen
1 maand
Het aantal ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen is sinds het voorjaar ruim verdubbeld naar 11.400 in de afgelopen zomer. Van een krappe arbeidsmarkt is geen sprake meer, want in de meeste gebieden van ons land is deze nu gemiddeld tot ruim. Alleen onder ICT en technische beroepen is nu nog sprake van krapte.
Rookruimte op het werk moet vanaf 2022 definitief dicht
1 maand
Alle rookruimtes op het werk moeten vanaf 1 januari 2022 definitief gesloten worden. Een half jaar daarvoor, vanaf 1 juli 2021, gaan de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen op slot. Vanaf 2022 zijn daarmee alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs en overheid volledig rookvrij. Sinds 1 juli 2020 gelden de rookregels (en verboden) overigens ook voor de e-sigaret.
Flexibele cao voor herstel, of is dat ‘herverdelen van onzekerheid’?
1 maand
De arbeidsvoorwaarden die in cao’s zijn afgesproken, staan het herstel van bedrijven in de weg, vindt werkgeversorganisatie AWVN. De werkgevers willen arbeidsvoorwaarden daarom verder flexibiliseren door snel te kunnen op- en afschalen met het vaste personeel. Bijvoorbeeld door werknemers flexibel in te zetten in andere functies, de lonen (tijdelijk) te verlagen en door eenzijdig ploegendiensten te wijzigen. Maar als die regels nu al zouden gelden, ‘waren de inkomens van 2 miljoen werknemers de...

Pagina's

Abonneren op personeelsnet