cbs

208 nieuwsberichten gevonden
Arbeidsmarktkenm. uitstromers vso pro 2013/’14-2017/’18
15 uur
Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18
15 uur
Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.
Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18
15 uur
Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.
Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017
1 dag
Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.
Sociale fondsen in tijden van hoog- en laagconjunctuur
6 dagen
Tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren is de financiële positie van de sociale fondsen sterk verbeterd. Zo zijn de premies meer toegenomen dan de uitkeringen.
Statistisch Bulletin nr. 9
6 dagen
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Deelname aan opleidingen 20 t/m 64 jaar
1 week
Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.
Nederland Handelsland 2019
1 week
Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet. Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse...
Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2018
1 week
Technische beroepen, technische sectoren, arbeidsmarktregio’s, provincies.
Beroep salarisadministrateurs 2015 en 2018
1 week
Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2015 en 2018.
Banen Defensie naar woonprovincie werknemer, 2018
1 week
Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.
AZW-smal: Mobiliteit zorg en welzijn leeftijd 2010-2019
2 weken
Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019
Tabellen re-integratievoorzieningen, HY1 2019
2 weken
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Labour Market Policy Database - 2018, YG- monitor
2 weken
Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.
SRG-uitstroom Fase 2, 2018
2 weken
Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Vooral minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar
2 weken
Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager
Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017
2 weken
Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
Componenten van werkloosheid
3 weken
Componenten (oorzaken) van werkloosheid statistisch bepaald.
Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005
3 weken
Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.
Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers
3 weken
Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.
Bijstandspopulatie Heerlen, 2015-2017
4 weken
In welke mate komen potentiële risicofactoren voor bij personen die langer, korter of niet bijstand ontvangen.
Werkloosheid 25- tot 45-jarigen in juli gestegen
1 maand
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend per maand toegenomen. In juli waren er 9,0 miljoen werkenden. Ook het aantal werklozen is sinds mei gestegen, met gemiddeld 4 duizend per maand naar 313 duizend in juli.
Economisch beeld fractie minder gunstig
1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus een fractie minder gunstig.
Bbp groeit met 0,5 procent in tweede kwartaal 2019
1 maand
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.
Bijna net zoveel vacatures als werklozen
1 maand
In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6 duizend toe tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde met 11 duizend naar 305 duizend. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen.
Ruim 220 duizend mensen werken niet vanwege zorgtaken
1 maand
Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met bijna een derde afgenomen. In 2018 gaven 211 duizend vrouwen en 12 duizend mannen zorgtaken als reden om niet te kunnen of willen werken. In 2008 ging het om 305 duizend vrouwen en 8 duizend mannen.
Statistisch Bulletin nr. 8
1 maand
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Looncomponenten pensioenopbouw, 2018
1 maand
Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2018
1 maand
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Werknemers in 2018 gemiddeld 65 jaar bij pensionering
1 maand
De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Pagina's

Abonneren op cbs