cbs

20 nieuwsberichten gevonden
Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022
6 uur
Regionaal-Economische kengetallen mkb
Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021
3 dagen
Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021
Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt
3 dagen
Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap van HBO/WO-niveau zonder betaald werk en hun afstand tot de arbeidsmarkt, uit de Enquête Beroepsbevolking 2020.
Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen
5 dagen
Van de circa 65 duizend Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 november 2022 in Nederland verbleven, had 46 procent betaald werk als werknemer.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
5 dagen
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Economisch beeld negatief
6 dagen
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in januari negatief.
Omzet en verloonde uren in specifieke branches
6 dagen
Omzetontwikkeling per kwartaal vanaf 2013 van de kappersbranche en de schoonheidsverzorgingsbranche en ontwikkeling van verloonde uren per maand vanaf 2010 van de wasserijen, de kappers en schoonheidsverzorging en de sauna's.
Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021
6 dagen
Deze tabel toont statushouders en nareizigers met een bijstandsuitkering tot 6 jaar na vestiging in Nederland. De getoonde jaren betreffen 2014-2021.
Standen en stromen van de WIA 2021
1 week
Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2021 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2021 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2021 nog in de WIA zaten.
Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022
1 week
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2022.
Regionaal-Economische Kengetallen 2022 – deel 1
2 weken
Regionaal-Economische kengetallen
Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor
2 weken
Waar mogelijk wordt in het Jaarrapport aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland komt aan bod. Nieuw dit jaar is aandacht voor werknemers in het brede jeugddomein en wat zij vinden van de werkomstandigheden. In aanvulling hierop is een rondgang gemaakt langs een aantal gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland om verder in te gaan op de arbeidsmarktuitdagingen van de Jeugdzorg. Het...
Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
2 weken
Indicatoren thema’s demografie, mobiliteit, arbeid, landbouw en vastgoed 2012 t/m 2022 Provincie Limburg
Jonge mannen hebben nu vaker betaald werk dan jonge vrouwen
2 weken
In december 2022 lag de nettoarbeidsparticipatie van jonge mannen hoger dan die van jonge vrouwen. Vanaf 2003, het jaar waarin het CBS de arbeidsparticipatie begon te meten, lag die bij vrouwen van 15 tot 25 jaar hoger dan bij mannen van die leeftijd. Vorig jaar haalden de mannen de vrouwen in.
Werkloosheid in december verder gedaald
2 weken
In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze periode met gemiddeld 45 duizend per maand.
Re-integratie en bijstand, 2022-Q2
2 weken
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 2e kwartaal 2022
Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen
2 weken
In 2021 had 2,8 % van de werknemers in transport- en logistieke beroepen een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3%. Bijna 1 op de 5 werknemers met een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting, bijvoorbeeld door intimidatie of stress, als belangrijkste oorzaak.
Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021
2 weken
Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de jaren 2020 en 2021.
Aantal werknemersbanen Caribisch Nederland met ruim 50 procent toegenomen
3 weken
Het aantal banen van werknemers in loondienst in Caribisch Nederland is tussen 2011 en 2021 gegroeid met 53 procent naar 13,6 duizend. De toename van het aantal banen was op Bonaire twee keer hoog als op Sint Eustatius en Saba.
Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven
3 weken
Een factsheet met feiten en cijfers over gemeente Eindhoven en haar inwoners.
Abonneren op cbs