cbs

520 nieuwsberichten gevonden
Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020
11 uur
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
Economisch beeld wat minder negatief half september
11 uur
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder negatief. De economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur.
Recordaantal werkenden van eerste op tweede kwartaal zonder werk
5 dagen
Bijna 340 duizend mensen die betaald werk hadden in het eerste kwartaal van 2020 hadden in het tweede kwartaal geen werk meer. Zij werden werkloos of verlieten (tijdelijk) de arbeidsmarkt. Dit is een recordafname.
Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus
6 dagen
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand.
Wisselingen arbeidsmarkt, augustus
6 dagen
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in mei, waren er 330 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 96 duizend gestegen.
Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19
1 week
Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.
Caribisch Nederland: relatief veel tijdelijke werknemers op Saba
1 week
In 2018 had 72 procent van de 15- tot 75-jarigen op Caribisch Nederland betaald werk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba telden in 2018 respectievelijk 11,2 duizend, 1,9 duizend en 1,2 duizend werkenden.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1
1 week
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020
Statistisch Bulletin nr. 09
1 week
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Hoe gaat het met Nederland in coronatijd?
2 weken
Hoe vergaat het Nederland in de coronaperiode?
Nederland Handelsland, 2020
3 weken
Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet. Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse...
Genderscan van ondernemerschap in Nederland
3 weken
Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.
Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor
3 weken
Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.
VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018
3 weken
Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.
Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020
3 weken
Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in december 2019.
AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, 2017-2020
3 weken
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020
AZW: grootteklasse en werknemers van bedrijven 2020
3 weken
Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020
Sociaal domein: cohort 2015, uitstroom 2015/’20
3 weken
Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020
AZW-verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
3 weken
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 2010-2020
AZW smal: arbeidsmarkt, veiligheidsregio, maand, 19/’20
3 weken
Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020
Kleinere groei aantal werknemers zorg en welzijn in eerste kwartaal 2020
3 weken
De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn was in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd was de uitstroom hoger. Per saldo groeide het aantal werknemers in het eerste kwartaal van 2020 nog steeds, maar minder sterk dan in de laatste jaren.
AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2020
3 weken
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2020
Hbo verpleegkunde (croho 34560) 2017/’18 - 2019/’20
4 weken
Hbo verpleegkunde: Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studie- en sectorendement 2017/’18 – 2019/’20
Studie-uitval na 1e jaar, 2016/'17 - 2018/'19
4 weken
Studie-uitval na het 1e jaar, zorg en welzijn opleidingen; ISCED, opleidingsniveau, 2016/'17 - 2018/'19
Studie-uitval, tekortberoepen, 2015/'16 - 2018/'19
4 weken
Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal/voltijd), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2018/'19
Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020
1 maand
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
SRG-uitstroom Fase 2, 2019
1 maand
Tabellen over startende banen in 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Arbeidsdeelname vooral gedaald onder thuiswonende kinderen
1 maand
In het tweede kwartaal van 2020 waren er 59 duizend minder werkenden (15 tot 75 jaar) dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De afname was het grootst bij werkenden die bij hun ouders thuis wonen. Vergeleken met een jaar eerder waren er 39 duizend minder thuiswonenden met betaald werk.
Gebruik Tozo in juni 2020
1 maand
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Verdere stijging werkloosheid in juli
1 maand
In juli 2020 is de werkloosheid gestegen tot 4,5 procent. Tegelijk steeg ook het aantal werkenden.

Pagina's

Abonneren op cbs