cbs

432 nieuwsberichten gevonden
In maart 413 duizend personen met algemene bijstand
5 dagen
Eind maart 2020 telde Nederland 413 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 2 duizend minder dan aan het eind van het vierde kwartaal van 2019, maar duizend meer dan eind februari 2020.
AZW: Pendel, woon- en werkregio, 2016-2018
6 dagen
Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018
AZW-smal: Uitstroom werknemers, baanselectie, 2017-2019
6 dagen
Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019.
Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen
6 dagen
Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen, 2003 - 2019
AZW: ontstane vacatures, branche, RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, 2017-2018
6 dagen
Ontstane online vacatures binnen zorg en welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, van 2017 en 2018.
AZW-smal: Uitstroom werknemers, 55+, branche, 2017-2018
6 dagen
Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal; 55+, branche, mobiliteitskenmerk, 2017-2018
Werkzame beroepsbevolking, 2019
1 week
Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren
Wisselingen arbeidsmarkt, april
1 week
Overzicht van wisselingen van arbeidsposities in april
160 duizend minder mensen met werk in april
1 week
Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003).
Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies?
1 week
De bijzondere maatregelen die gelden tijdens de coronocrisis stelt het CBS voor uitdagingen bij het samenstellen van werkloosheidscijfers.
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019
2 weken
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2019.
Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019
2 weken
Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari 2019.
Economie in laagconjunctuur
2 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen.
Economie krimpt met 1,7 procent in eerste kwartaal 2020
2 weken
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de grootste krimp na het eerste kwartaal van 2009.
Vooral uitzendkrachten in eerste kwartaal vaker zonder werk
2 weken
IIn het eerste kwartaal van 2020 waren er 1,8 miljoen werknemers met een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2019 waren dat er nog 1,9 miljoen. De afname is het grootst bij het aantal uitzendkrachten.
Aantal vacatures daalt met 60 duizend in eerste kwartaal
2 weken
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 waren er 60 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder. Het gemiddelde aantal banen groeide met 23 duizend, minder dan in de voorgaande kwartalen. Het gemiddelde aantal werklozen daalde in het eerste kwartaal met 39 duizend.
Statistisch Bulletin nr. 05
2 weken
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Gebruik Tozo in maart 2020
3 weken
Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en het aantal personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maart 2020.
Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar
3 weken
In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken.
Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020
3 weken
Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim
Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019
3 weken
Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2019 nog in de WIA zaten.
Recordaantal verloren arbeidsdagen in 2019 door stakingen onderwijs en zorg
1 maand
In 2019 waren er 26 werkstakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Een recordaantal werknemers (319 duizend) was betrokken bij de stakingen, waardoor het aantal verloren arbeidsdagen opliep tot 391 duizend. Dat was het grootste aantal in 25 jaar
Loonkloof mannen en vrouwen blijft slinken
1 maand
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden.
De arbeidsmarkt in cijfers 2019
1 maand
Dit is de vijfde keer dat De arbeidsmark in cijfers verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2019 centraal, op basis van de gegevens zoals die per begin april 2020 beschikbaar waren. In 2019 werden op de arbeidsmarkt verschillende recordcijfers uit 2018 verder aangescherpt. Zo was het aantal banen eind 2019 gestegen tot 10,8 miljoen. Sinds het dieptepunt van economische crisis begin 2014 waren er 1 miljoen banen bijgekomen. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit. De werkzame...
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019
1 maand
Rapportage met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werkgeversenquête, uitgesplitst naar branche.
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e meting 2019
1 maand
Rapportage en maatwerktabellen met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werknemersenquête, uitgesplitst naar (sub)branche.
Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2019
1 maand
Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2019.
WW-uitkeringen naar leeftijd/regio, februari/maart 2020
1 maand
Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse en provincie, februari en maart 2020
Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018
1 maand
Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Pagina's

Abonneren op cbs