cbs

162 nieuwsberichten gevonden
Economisch beeld iets minder gunstig
17 uur
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli iets minder gunstig.
Uurlonen, 2006-2018
1 dag
Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018
Werknemers Schiphol, 2017
1 dag
Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17
4 dagen
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.
Statistisch Bulletin nr. 7
5 dagen
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk
1 week
Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.
Werkende armen in Den Haag, 2015-2017
1 week
Kenmerken van werkende armen in Den Haag
1 op de 5 brugklassers werkt later in droomberoep
1 week
Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. Kapper, piloot en dierenarts waren populaire beroepen. Achttien jaar later, in 2017, werkte ruim 18 procent ook daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak.
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16
1 week
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .
4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid
1 week
41 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft geen voorziening voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid.
Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2019
1 week
De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.
Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
2 weken
TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de ZEA 2019 en biedt een overzicht van de eerste resultaten.
Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2019
2 weken
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
Kenmerken schoolverlaters en arbeidspositie vijf jaar later
2 weken
Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf jaar later een baan en hoeveel verdienen ze dan gemiddeld per uur?
AZW Nieuwsflits juni 2019
2 weken
Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.
Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux
2 weken
Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.
Conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid
3 weken
De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid is berekend en zegt iets over de lange termijn ontwikkeling.
Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019
3 weken
Ook volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.
Economisch beeld fractie minder gunstig
3 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig.
Uitgaven voor sociale uitkeringen nemen verder toe
3 weken
De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven.
Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018
3 weken
Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.
Aantal werkenden neemt verder toe
3 weken
In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q4
3 weken
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.
Werkend Nederland, 2018
3 weken
Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI
Werk gerelateerde psychische vermoeidheid werknemers
4 weken
De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking
4 weken
Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018
7 procent van de werkenden wil minder uren werken
4 weken
7 procent van de werkzame beroepsbevolking wil minder uren werken, ook als dat gevolgen heeft voor de verdiensten. De afgelopen jaren is het aantal werkenden dat minder uren wil werken toegenomen.
Statistisch Bulletin nr. 06
1 maand
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland
1 maand
Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.
Factsheet Familiebedrijven in Gelderland
1 maand
Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Pagina's

Abonneren op cbs