cbs

255 nieuwsberichten gevonden
Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2019
1 dag
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.
Economisch beeld minder gunstig
1 dag
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw minder gunstig.
Statistisch Bulletin nr. 11
1 dag
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Meer werklozen, maar arbeidsmarkt blijft krap
1 dag
De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2019 afgenomen, maar blijft hoog. In het derde kwartaal waren er 319 duizend werklozen, 14 duizend meer dan in het tweede kwartaal.
In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw
2 dagen
In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw. Bij beroepen op de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk of daalde.
Basisschoolleraren en PABO-studenten in Den Haag, 2019
3 dagen
Omvang en ontwikkelingen basisschoolleraren in Den Haag, 2019
Cijfers voor de wijkatlas Leidschendam-Voorburg
1 week
Cijfers volgens nieuwe wijkindeling van Leidschendam-Voorburg
Bijzondere bijstand 2018
2 weken
In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2018 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
2 weken
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/'18.
Samenloop algemene en bijzondere bijstand 2018
2 weken
Onderzoek naar samenloop van algemene en bijzondere bijstand in 2018
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2019
2 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Nauwkeurigheid van groeivoeten bij classificatiefouten
2 weken
Het bepalen van de nauwkeurigheid van ontwikkelingen bij classificatiefouten.
Jongeren zonder startkwalificatie werken minst vaak
2 weken
In 2018 had ruim twee derde van de jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk. Jongeren met een startkwalificatie waren vaker aan het werk dan jongeren zonder startkwalificatie.
Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018
2 weken
Vakbondsleden en belangrijkste reden om geen vakbondslid te zijn onder werknemers naar provincie en COROP-gebied, 2018
AZW Nieuwsflits oktober 2019
3 weken
Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd. De AZW Nieuwsflits verschijnt per juni 2019 ieder kwartaal. En is ook te benaderen via www.AZWinfo.nl.
Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond
3 weken
Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent.
Migrantenmonitor, 2017
3 weken
Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.
Ruim helft flexwerkers na jaar nog in flexibele schil
3 weken
Van de 771 duizend werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan zat 54 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil: zij hadden in 2017 een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen in.
AZW: uitstroom, leeftijd werknemers; kwartaal 1 ‘18/19
3 weken
AZW-smal: aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en branche.
Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg
4 weken
Factsheets - 2019: Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg (Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn)
Aantal werkenden verder gestegen
4 weken
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend.
Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking
4 weken
In september waren 323 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juni, waren dat er 313 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus gestegen.
Meer mensen zoeken werk, minder mensen vinden werk
4 weken
Het aantal werklozen is in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst in 5,5 jaar hoger dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen stijgt doordat meer mensen die niet actief waren op de arbeidsmarkt op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag raken.
Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018
4 weken
In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16
1 maand
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .
AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 1e meting 2019
1 maand
Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW voor branche Jeugdhulp. Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.
Standen en stromen van werknemers in de WIA 2018
1 maand
Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2018 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2018 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2018 nog in de WIA zaten.
Economisch beeld fractie minder gunstig
1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder gunstig.
Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2019
1 maand
Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.
Statistisch Bulletin nr. 10
1 maand
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Pagina's

Abonneren op cbs