cbs

24 nieuwsberichten gevonden
Loon uitwonende studenten Rotterdam, 2021
7 uur
Loon uitwonende nationale en internationale studenten van 21 jaar en ouder per onderwijssoort, woonachtig in Rotterdam.
Reden van het ziekteverzuim van werknemers VVT, 2022
1 dag
Deze tabel bevat cijfers over de reden van het ziekteverzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).
Bijstand, eerste kwartaal 2023
2 dagen
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2022
2 dagen
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Uurlonen, jaarlonen inclusief bijzondere beloning en arbeidsvolume, 2021-2022
2 dagen
Uurlonen, jaarlonen inclusief bijzondere beloning en arbeidsvolume, 2021-2022
Economisch beeld weer negatiever
2 dagen
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei opnieuw negatiever.
Nog steeds minder dan 400 duizend mensen in de bijstand
2 dagen
Eind maart 2023 ontvingen 397 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Al drie kwartalen op rij is het aantal bijstandsontvangers gelijk en ligt het op het laagste niveau sinds begin 2013. Ten opzichte van vorig jaar maart waren er 9 duizend bijstandsontvangers minder.
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
1 week
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 4e kwartaal 2022
In 2022 opnieuw meer werknemers in zorg en welzijn
1 week
In 2022 kwamen 175 duizend nieuwe mensen werken in de sector zorg en welzijn, het hoogste aantal sinds eind 2010.
AZW-Breed; (Uitstroom) werknemers van GI, 2019KW01-2022KW04
1 week
AZW-Breed; Uitstroom van werknemers uit Gecertificeerde Instellingen (GI), 1e kwartaal 2019 - 4e kwartaal 2022.
Vacatures 1946-1996
1 week
Een voor breuken en onderschatting gecorrigeerde tijdreeks van het aantal vacatures in Nederland, 1946-1996
ESF+ nulmeting kwetsbare arbeidsmarktpositie
2 weken
Tabellen met informatie over de aanwezigheid van kenmerken van een kwetsbare arbeidsmarktpositie bij werkende en niet-werkende deelnemers aan Europees Sociaal Fonds (ESF) projecten, 2016-2022.
Culturele diversiteit Gemeente Rotterdam, oktober 2022
2 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Rotterdam, oktober 2022.
Werkloosheid in april afgenomen
2 weken
In april waren 343 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, 3,4 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 6 duizend per maand. Het aantal werkenden steeg in dezelfde periode met gemiddeld 9 duizend per maand naar 9,7 miljoen.
Duurzame uitstroom uit de bijstand Schagen, 2019-2021
2 weken
Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan, voor Schagen en Nederland, 2019, 2020 en 2021.
Economie krimpt in eerste kwartaal 2023 met 0,7 procent
2 weken
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2023 met 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2022.
Krapte op de arbeidsmarkt blijft op zelfde niveau in eerste kwartaal
2 weken
In het eerste kwartaal van 2023 is de werkloosheid licht afgenomen en het aantal banen opnieuw toegenomen. Er waren 2 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder en er kwamen 63 duizend banen bij. Het aantal openstaande vacatures bleef gelijk. Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt hoog.
Re-integratie en bijstand, 2022-Q3
2 weken
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2022.
Pensioenleeftijd 2022
2 weken
Deze tabel bevat informatie over de aantallen gepensioneerden, naar leeftijd en naar bedrijfstak.
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022
3 weken
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2022.
Werkzame beroepsbevolking naar herkomst 2020, 2021 en 2022
3 weken
Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de jaren 2020, 2021 en 2022.
Werkzame personen, november 2021
3 weken
Werkzame personen naar bedrijfstak/branche en grootteklasse bedrijf van de voornaamste werkkring en deeltijdfactor, november 2021
AZW-breed: reden van werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers, 2022
3 weken
Deze tabel bevat cijfers over de reden van het werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, AZW-breed. De gegevens zijn afkomstig van de Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Het verslagjaar is 2022.
Culturele diversiteit Rabobank, januari 2023
3 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Rabobank, januari 2023
Abonneren op cbs