cbs

619 nieuwsberichten gevonden
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
2 dagen
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2020.
Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
3 dagen
Indicatoren thema’s landbouw, wonen, arbeid en milieu 2017 t/m 2020 Provincie Limburg.
Stapeling tijdens de coronapandemie
1 week
Dashboard met de resultaten van onderzoek naar de stapeling van het gebruik van regelingen en voorzieningen en enkele vormen van problematiek in het sociaal domein gedurende de coronapandemie.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
1 week
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Loonverschil tussen top en gewone werknemer iets kleiner
1 week
Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets kleiner geworden. Het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 5,9 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven.
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
1 week
Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2018/’19 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.
Weinig stakingen in 2020
1 week
Coronajaar 2020 kende weinig stakingen, maar naar verhouding veel verloren arbeidsdagen. Er waren 9 werkstakingen, waarvan 6 in het eerste kwartaal. Daar waren 211 duizend arbeidsdagen mee gemoeid. De meeste arbeidsdagen gingen verloren in het onderwijs.
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
1 week
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2020
Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
1 week
In deze tabel is de gemiddelde loonkloof berekend bij de grootste duizend bedrijven voor de jaren 2010-2020
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
1 week
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2020
Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
2 weken
Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2020 naar cluster, op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De arbeidsmarkt in cijfers
2 weken
Dit is de zesde keer dat De arbeidsmarkt in cijfers verschijnt. In deze editie staan de jaarcijfers van 2020 centraal, op basis van de gegevens die per begin april 2021 beschikbaar waren. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Doorgaans reageert de arbeidsmarkt met enige vertraging op economische ontwikkelingen. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de arbeidsmarkt anders dan in...
Werkloosheid verder gedaald
3 weken
In maart 2021 waren 326 duizend mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 14 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 8 duizend mensen met betaald werk bij.
Wisselingen arbeidsmarkt, maart
3 weken
In maart waren 326 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december 2020, waren er 368 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 42 duizend afgenomen.
Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
3 weken
Verlenging duur kinderopvangtoeslag bij werkloosheid, 2013-2019
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Methode
3 weken
Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020. Deze enquête onder werknemers in Nederland beschrijft onder meer arbeidsongevallen, ziekteverzuim en werkdruk.
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Resultaten
3 weken
Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers in 2020, uitgesplist naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. Aan bod komen onder meer arbeidsongevallen, ziekteverzuim, inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden en werkdruk.
1 op 5 werknemers kwam in 2020 (vrijwel) niemand tegen tijdens het werk
3 weken
Eind 2020 gaf 22 procent van alle werknemers aan tijdens het werk hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting te hebben. In 2018 was dat nog 10 procent. De mate van telefonisch en digitaal contact bleef in deze periode vrijwel gelijk.
NEA 2020 Resultaten in vogelvlucht
3 weken
In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 in woorden en figuren.
Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
3 weken
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
3 weken
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, november 2020 – januari* 2021
Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
3 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, februari 2021
Grootste loonkostenstijging in 12 jaar
3 weken
De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn in 2020 met 3,1% gestegen ten opzichte van 2019. Dit is de grootste stijging na 2008. Hoewel er in 2020 minder werd uitgegeven aan loonkosten, viel het bedrag per gewerkt uur hoger uit, doordat werknemers als gevolg van de coronacrisis aanzienlijk minder uren maakten.
Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
4 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van HTM Personenvervoer, november 2020
Economisch beeld wat negatiever
4 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april negatiever dan een maand eerder.
Arbeidsparticipatie statushouders stagneert
4 weken
Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam de afgelopen jaren toe, maar de toename is tijdens de coronacrisis tot stilstand gekomen.
Barometer culturele diversiteit
1 maand
Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit een dashboard gemaakt met cijfers over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt.
Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
1 maand
gegevens over werknemers die in 2020 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2020 nog in de WIA zaten.
Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020
1 maand
In 2020 gingen ruim 94 duizend werknemers met pensioen. Dat is 30 procent meer dan in de twee voorgaande jaren. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers bedroeg 65,5 jaar, een half jaar hoger dan in 2019.
Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden, 2020
1 maand
Tabellen over de (gemiddelde) leeftijd bij pensionering en het aantal gepensioneerden naar leeftijd, tot en met 2020.

Pagina's

Abonneren op cbs