cbs

379 nieuwsberichten gevonden
Cao-lonen 3,1 procent gestegen in eerste kwartaal 2020
3 dagen
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Na het eerste kwartaal van 2009 is de loonstijging niet meer zo groot geweest.
Resultaten Gepromoveerdenonderzoek 2019
3 dagen
In 2019 heeft het CBS voor de derde keer onderzoek gedaan onder gepromoveerden. Doel van dit onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat.
Cyberweerbaarheid onder zzp’ers
4 dagen
Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.
Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017
4 dagen
Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.
Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2020
5 dagen
Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018
5 dagen
In 2018 gaven werknemers in het onderwijs het vaakst aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk (bijna 3 op de 10). Werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, en politie en brandweer, vonden hun werk het vaakst emotioneel veeleisend. Van de gespecialiseerde verpleegkundigen was dit ruim 43 procent.
Psychisch belastend werk naar beroep
5 dagen
Psychische belasting van werknemers van 15 tot 75 jaar naar beroepsniveau en beroepsgroep.
SRG-uitstroom Fase 1, 2019
5 dagen
Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Incassoratio vorderingen algemene bijstand
5 dagen
Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.
Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018
1 week
Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.
Banen in Leiden, 2014-2017
1 week
Banen in Leiden naar SBI code, 2014-2017
8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België
1 week
Bijna 80 duizend mensen die in 2017 in Duitsland of België woonden, werkten als werknemer in Nederland. Ruim 20 duizend pendelaars werkten in de zakelijke dienstverlening. Ook in de industrie en de groot- en detailhandel werkten meer dan 10 duizend mensen. In de gezondheidszorg werken 8 duizend mensen.
Economisch beeld half maart nauwelijks veranderd
1 week
In het economisch beeld van half maart zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet zichtbaar.
Bbp groeide met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019
1 week
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2019.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3
1 week
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.
AZW: uitstroom baan, sector, regioplus-regio 2010-2019
1 week
Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019
Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector
2 weken
Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector, 2017, 2018
Pilot Barometer culturele diversiteit - aanvulling
2 weken
Migratieachtergrond van werknemers van een pilotorganisatie
Wisselingen arbeidsmarkt, februari
2 weken
In februari 2020 waren 274 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in november, waren dat er 324 duizend.
Werkloosheid verder gedaald naar 2,9 procent in februari
2 weken
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen.
AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2010-2018
2 weken
Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.
AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2010-2018
2 weken
Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.
Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk
2 weken
Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk.
Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017
2 weken
(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.
Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016
2 weken
(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.
Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
2 weken
De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.
Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018
2 weken
De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.
Ziekteverzuim onder werknemers in 2019 verder toegenomen
2 weken
Het ziekteverzuim onder werknemers is in 2019 gestegen tot 4,4 procent. In 2018 was dat nog 4,3 procent, in 2014 3,8 procent. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim (5,7 procent). Van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven had 44,1 procent griep of verkoudheidsklachten, meer dan in 2014 (40,2 procent).
Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018
3 weken
De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.
Statistisch Bulletin nr. 03
3 weken
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Pagina's

Abonneren op cbs