cbs

23 nieuwsberichten gevonden
Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
1 dag
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
1 dag
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Nederlands VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
1 week
Arbeidskenmerken, arbeidsmarktpositie en terugkeer in het onderwijs van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeente Den Haag voor de periode 2011/’12 tot en met 2017/’18.
Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
1 week
Cijfers over de bevolking van 15 tot 75 jaar naar geslacht, verbijzonderd naar positie in de werkkring en onderverdeling naar “12 uur of meer per week” en “ILO definitie”.
Werkloosheid in juni onder 300 duizend
1 week
In mei 2021 waren 309 duizend mensen werkloos. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 10 duizend per maand. Het aantal werkenden nam gemiddeld over de afgelopen drie maanden af met 4 duizend per maand.
Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
2 weken
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari – april* 2021
AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
2 weken
Zorg en welzijn breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche, 4e kwartaal 2020
Economisch beeld iets positiever
2 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli iets positiever.
Minder banen betrokken bij tweede en derde ronde NOW
2 weken
Bij de tweede en derde ronde van steunmaatregelen voor het behoud van werknemersbanen (NOW2 en NOW3.1) waren aanzienlijk minder banen betrokken dan bij de eerste (NOW1). Bij bedrijven die in 2020 NOW-steun aanvroegen daalde het aantal flexbanen tijdens perioden met strenge coronamaatregelen.
Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
2 weken
Aanvullende statistiek over aantallen werknemersbanen bij bedrijven die in 2020 NOW hebben ontvangen.
Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
2 weken
Definitieve cijfers over de uitsplitsing van de werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse, voor diverse regionale indelingen, 2015-2020
1 op 5 werkenden rond Amsterdam in bedrijfseconomisch beroep
2 weken
In en rond Amsterdam wonen relatief veel werkenden met een bedrijfseconomisch of administratief beroep. In het zuidoostelijk deel van Noord-Brabant zijn beroepen in techniek en ICT oververtegenwoordigd, in en rond Nijmegen en Groningen waren dat zorg- en welzijnsberoepen.
ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
3 weken
ZZP'ers in de gemeente Den Haag en (persoons)kenmerken, 2015-2019 zelfstandigen
AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
3 weken
Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2020
AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
3 weken
Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019
Arbeidsproductiviteit lager in 2020
3 weken
De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in het coronajaar 2020 met 1,8 procent afgenomen ten opzichte van 2019. Dit is veruit de grootste afname sinds de kredietcrisis (2009).
Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
3 weken
Aanvullende statistiek over aantallen nieuwe, beëindigde en hervatte werknemersbanen in 2019 en 2020.
Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2021
3 weken
Deze publicatie bevat gegevens over de woonsituatie van personen van 70 jaar en ouder, per gemeente, per kwartaal, 2018-2021. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.
Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
3 weken
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 4e kwartaal 2020.
Werknemersbanen namen in 2020 vooral af door achterblijven nieuwe banen
3 weken
In december 2020 waren er in totaal 8,5 miljoen werknemersbanen, 264 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal banen liep terug tijdens de lockdowns van maart tot en met mei en van oktober tot en met december.
Ruim helft zzp’ers ziet vraag tijdens coronacrisis afnemen
3 weken
Begin 2021 geeft ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de vraag naar hun producten en diensten is afgenomen tijdens de coronacrisis. Het percentage dat de financiële situatie van het bedrijf als (zeer) goed beoordeelt is sinds begin 2019 afgenomen van 53 tot 40.
Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 in vogelvlucht
3 weken
In deze resultaten in vogelvlucht geven CBS en TNO een toegankelijke eerste indruk van de resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 in woorden en figuren.
Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
3 weken
De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.
Abonneren op cbs