cbs

19 nieuwsberichten gevonden
Economie groeit met 2,6 procent in tweede kwartaal 2022
2 dagen
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2022 met 2,6 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.
Labour Market Policy Database, 2021
4 dagen
Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.
Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
1 week
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2022 – juni* 2022
SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
1 week
Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2022.
Werkloosheid opnieuw toegenomen
1 week
Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18 duizend per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe.
Nederland in cijfers, editie 2022
1 week
Nederland in cijfers editie 2022 geeft antwoord op een kleine selectie van 36 vragen over ons land. In boekvorm met infographics en beeld, aangevuld met tekst en figuren in de webpublicatie. Het boekje is te downloaden met de knop 'pdf' onder de foto in de publicatie. De vragen: Hoe komt het CBS aan de cijfers? Hoeveel fietsen we gemiddeld per week? Wie werken het vaakst in deeltijd? Hoeveel mensen bezochten Bonaire per cruiseschip? Zijn we tevreden over onze woning...
Kassamedewerkers werken het vaakst in deeltijd
1 week
In 2021 werkte 48 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in deeltijd. Kassamedewerkers deden dit het vaakst met 94 procent deeltijdwerkenden.
AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
2 weken
Deze tabel bevat gegevens over de samenhang tussen de werkbeleving van werknemers in de zorg- en welzijnssector en hun mobiliteit in de periode 2020-2021 aan de hand van informatie uit de tweede meting 2020 van de AZW Werknemersenquête.
AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
2 weken
Deze tabel bevat gegevens over de kwalificaties van werknemers en zelfstandigen, uitgesplitst naar branche en regio.
Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
3 weken
Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2022 Provincie Limburg
Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen
3 weken
Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de overstap van een flexibel naar een vast contract.
Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
3 weken
Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten in gemeente Den Haag een jaar voor en jaar na peilmoment, okt 2017 t/m okt 2020
Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
3 weken
Werksituatie afgestudeerde studenten die een PABO- of lerarenopleiding hebben gevolgd, maart 2022
SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
3 weken
Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in 2021 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.
Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen
3 weken
Duizenden just-in-time processen werden vertraagd door ontbrekende onderdelen en afnemers zagen hun waar wegrotten (Vermeulen & Goslinga, 2021; RTL Nieuws, 2021). Economisch adviseurs van de Amerikaanse president doopten het jaar 2021 tot het jaar dat internationale productieketens en onderlinge afhankelijkheden tussen landen onderwerp van gesprek werden aan de keukentafel (Council of Economic Advisers, 2022).
SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
3 weken
Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2021 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie juni 2021 en september 2021.
Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2021
3 weken
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Economisch beeld iets verbeterd
3 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in augustus iets beter dan in juli.
Opnieuw minder mensen in de bijstand
3 weken
Eind juni 2022 ontvingen 401 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is het laagste aantal in negen jaar tijd. Ten opzichte van eind juni vorig jaar zijn er ruim 22 duizend bijstandsgerechtigden minder.
Abonneren op cbs