cbs

23 nieuwsberichten gevonden
AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021
1 dag
Instroom en uitstroom werknemers per economische sector, incl. zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 t/m 1e kwartaal 2021
Aantal banen per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
2 dagen
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2020 – juli 2021
Bijna 2 procent minder werknemersbanen in Caribisch Nederland in 2020
6 dagen
Het aantal banen van werknemers in loondienst op Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Bonaire ging het om 240 banen minder, op Sint Eustatius en Saba bleef het aantal werknemersbanen vrijwel gelijk.
Aantal werkenden opnieuw toegenomen
1 week
Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. Hiermee waren in september 292 duizend mensen werkloos.
Steeds minder werkenden willen langere arbeidsduur
1 week
Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal van 2021 waren dit er 759 duizend, 54 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020.
In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
1 week
Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.
AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
2 weken
Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2020 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
Economisch beeld verbetert
2 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober verbeterd.
Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
2 weken
Werknemers geboren in het buitenland die werken bij een bedrijf in de gemeente Schagen, naar maand en bedrijfstak, 2018.
Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
2 weken
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 1e kwartaal 2021.
Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
3 weken
Aandeel van 40-jarige vrouwen aan het totaal aantal arbeidsuren van een paar, naar geboortegeneratie 1955 tot 1960 t/m geboortegeneratie 1975 tot 1980
Allebei werken is voor vrouwen van 40 met partner steeds meer de norm
3 weken
Vrouwen van 40 jaar maken steeds vaker deel uit van een koppel waarvan beide partners betaald werk hebben. Van de jongste generatie, geboren in de tweede helft van de jaren zeventig, was 60 procent deel van een werkend paar.
Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
3 weken
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar wijk voor alle gemeenten in Nederland.
Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
3 weken
Uitval na het 1e jaar uit mbo-, hbo- en wo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn; 2015/'16 t/m 2019/'20.
Bijstand, derde kwartaal 2021
3 weken
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
4 weken
Arbeids- en uitkeringssituatie van personen in Oost-Gelderland, naar gemeente en achtergrondkenmerken, 2019 en 2020.
Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
4 weken
Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2020.
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e kwartaal 2021
4 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.
SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
4 weken
Tabellen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over personen met een Tozo uitkering levensonderhoud ultimo juni 2020 naar of zij werken of bijstand of re-integratie/participatievoorziening ontvangen, situatie juni 2020 en september 2020.
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e kwartaal 2021
4 weken
Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2021.
Van casuïstiek naar statistiek
4 weken
Rapport over methodiek en 3 casussen die vertaald zijn naar 3 tabellen als onderdeel van het resultaat van een methode-ontwikkeling om van casussen statistieken te maken.
Hulptabel AZW mbo instroom
4 weken
Deze hulptabel geeft inzicht in de mbo-opleidingen op AZW StatLine op het niveau van dossier, kwalificatie en crebocode.
Barometer culturele diversiteit
4 weken
Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit het dashboard met cijfers over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt geüpdatet.
Abonneren op cbs