cbs

621 nieuwsberichten gevonden
Culturele diversiteit VPRO 2019
2 dagen
Culturele diversiteit onder werknemers van VPRO, 2019
Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
2 dagen
Culturele diversiteit onder werknemers van PostNL Nederland, november 2020
Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
2 dagen
Culturele diversiteit onder werknemers van Ahold Delhaize, september 2020
Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
2 dagen
Cijfers over werknemers en werknemersbanen bij familiebedrijven in de provincie Overijssel per gemeente
Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
2 dagen
CBS-gegevens over personen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en het aantal werknemers met een (niet-Nederlandse) EU/EFTA-nationaliteit dat op hetzelfde adres samenwoont met andere personen uit deze doelgroep in 2019.
Arbeidsparticipatie jongeren in tweede helft 2020 deels hersteld
3 dagen
De stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren sinds 2016, kwam aan het begin van de coronacrisis tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van 65,9 naar 60,3 procent, even hoog als in het eerste kwartaal van 2016. Daarna steeg de arbeidsdeelname naar 62,7 procent.
ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
4 dagen
Deze tabel bevat gegevens over het aantal ZZP’ers per wijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2019.
Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
5 dagen
Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm, 1 januari 2020
Regionaal-Economische Kengetallen
5 dagen
Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.
Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen
5 dagen
Eind 2020 waren er 38 duizend mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexwerknemers. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen is wel gegroeid. Er waren eind 2020 vooral minder mensen werkzaam in dienstverlenende beroepen.
Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020
6 dagen
Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.
Grote verschillen in verdeling van uurloon per bedrijfstak
6 dagen
De verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. In de handel is dit verschil het grootst. In de horeca worden de laagste uurlonen betaald.
StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
6 dagen
Overzicht van de ruim 140 lopende StatLine-tabellen van het CBS met uitkomsten over lonen of loonkosten.
Uurlonen, 2006-2019
1 week
In deze tabellen staan uurlonen per percentiel weergegeven.
Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
1 week
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Utrecht, oktober 2020
Culturele diversiteit Achmea december 2020
1 week
Culturele diversiteit onder werknemers van Achmea, december 2020
Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
1 week
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Den Haag, juli 2019 en juli 2020
Maandcijfers gewerkte uren EBB
1 week
Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend vanaf 2013 tot nu.
Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
1 week
Gemiddeld persoonlijk inkomen van de werkzame beroepsbevolking, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau, 2018 en 2019
Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020
1 week
In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34 duizend werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
2 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
2 weken
Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
2 weken
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, september 2020 – november* 2020
Wisselingen arbeidsmarkt, januari
2 weken
In januari waren 337 duizend mensen werkloos. In vergelijking met drie maanden eerder is het aantal werklozen met 69 duizend afgenomen, gemiddeld 23 duizend per maand.
Werkloosheid gedaald naar 3,6 procent
2 weken
In januari waren 337 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 23 duizend per maand. Dat is de sterkste daling sinds de start van de maandcijfers in 2003.
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
2 weken
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 2010-2020
Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
2 weken
Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2019
Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
2 weken
Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2019
Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
2 weken
Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio, 2019
Economie krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
2 weken
In het vierde kwartaal van 2020 is de economie met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. De krimp van het bbp bedroeg in 2020 3,8 procent.

Pagina's

Abonneren op cbs