cbs

576 nieuwsberichten gevonden
AZW smal: kerncijfers arbeidsmarkt per maand, 2019-2020
5 dagen
Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en veiligheidsregio per maand, januari 2019 - juli 2020
Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2020
6 dagen
Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).
Wisselingen arbeidsmarkt, oktober
6 dagen
In oktober waren 406 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juli, waren er 419 duizend werklozen. De ontwikkeling van de werkloosheid is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking.
Werkloosheid licht gedaald
6 dagen
In oktober waren 406 duizend mensen werkloos, dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 4 duizend per maand.
Licht herstel arbeidsdeelname onderwijsvolgende jongeren in derde kwartaal
6 dagen
De arbeidsdeelname van jongeren is na een aanzienlijke daling in het tweede kwartaal van 2020 weer gestegen. De stijging deed zich echter alleen voor bij jongeren die onderwijs volgen. In het derde kwartaal van 2020 hadden 1,3 miljoen jongeren betaald werk. Dat is 62,1 procent van alle 15- tot 25-jarigen.
Tozo september 2020, voorlopige cijfers
1 week
Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), september 2020.
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08
1 week
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2008, 2009, 2013 en 2018 van mbo-uitstromers schooljaar 2007/’08
Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
1 week
Tabellen en kaart met verschillende achtergrondkenmerken van werknemers geboren in het buitenland die wonen of werken in de gemeente Schagen.
Helft oudere werknemers wil langer door bij kortere werkweek
1 week
Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. De helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep geeft aan langer te willen doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week.
Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag
1 week
Monitor die laat zien hoeveel en welke mensen elk half jaar zijn in- en uitgestroomd in de bijstand in de gemeente Den Haag.
Economie veert deels terug met groei van 7,7 procent in derde kwartaal 2020
1 week
Na de ongekende krimp van 8,5 in het tweede kwartaal van 2020 is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2020 met 7,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.
Economisch beeld minder negatief half november
1 week
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november minder negatief. De economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur.
Culturele diversiteit Aegon Nederland NV juli 2020
1 week
Culturele diversiteit onder werknemers van Aegon Nederland NV, juli 2020
Meer banen en vacatures in het derde kwartaal
1 week
In het derde kwartaal van 2020 waren er 164 duizend banen meer dan een kwartaal eerder. Als gevolg van de coronacrisis was het aantal banen een kwartaal eerder nog met 297 duizend afgenomen.
Statistisch Bulletin nr. 11
1 week
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Inkomende grenspendelaars naar woonregio, 2018
1 week
Cijfers over werknemers die werkzaam in Nederland zijn en die in België of Duitsland wonen naar woonregio, 2018
Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens
1 week
In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden.
Horeca grootste werkgever op Bonaire
1 week
In 2019 waren er bijna 11 duizend werknemersbanen op Bonaire. De horeca, inclusief hotels en vakantieappartementen, is met 1,6 duizend banen de grootste werkgever.
Bijzondere bijstand 2019
2 weken
In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2019 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018
3 weken
Tabellen met arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak en provincie, verslagjaar 2018.
Nederland Handelsland, 2020
3 weken
Nederland Handelsland 2020 bevat informatie over de internationalisering in Nederland. Aan bod komen exportverdiensten, de werkgelegenheid, het aandeel in de handel, investeringen, multinationals en vrouwelijk ondernemerschap.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2020
3 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2019
3 weken
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2019
Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond
3 weken
Dashboard pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond, 2019-2020
Uitstroom uit de langdurige bijstand
3 weken
Maatwerktabel over langdurige bijstandsontvangers eind 2018 en uitstroom naar werk eind 2019, met en zonder loonkostensubsidie in 2019.
Tozo nader voorlopig, april 2020
4 weken
Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2020
Banen in afval(water)inzameling- en behandeling, 2019
1 maand
Aantal banen van werknemers en aantal werknemers in de ‘afvalinzameling- en behandeling’ en ‘afvalwaterinzameling- en behandeling’, 2019
Bijstandshuishoudens met kostendelers, 2018
1 maand
Bijstandshuishoudens met kostendelers naar huishoudsamenstelling, januari 2018
AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 2e meting 2019
1 maand
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten 2e meting 2019 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)

Pagina's

Abonneren op cbs