management

3009 nieuwsberichten gevonden
Voorkom een burn-out na de vakantie
20 uur
Juist na een vakantie komt uitval door burn-out regelmatig voor. Niet gek, want wie uitgeput met vakantie gaat, rust onvoldoende uit. En gedrag is moeilijk te veranderen, waardoor gestrest werken ook na de vakantie ‘de norm’ blijft. Medewerkers lopen zo extra risico op een burn-out en uiteindelijk ook op uitval van werk. Wat kun je doen als leidinggevende?
Voor 6 op de 10 werknemers is het werk veranderd door corona-maatregelen
22 uur
Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers aan dat hun werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd, blijkt uit onderzoek van TNO onder ruim 10.000 werknemers*. De resultaten lijken te duiden op een goede veerkracht bij de werknemers.18 september 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Aegon komt met moderne cao. Onder meer met recht op onbereikbaarheid
1 dag
Deze week is er met FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor de werknemers van Aegon gesloten. De cao is in corona tijd onderhandeld, waaronder een groot deel virtueel. Gedurende de coronacrisis heeft Aegon haar medewerkers zoveel mogelijk de ruimte geboden om de juiste balans tussen werk en privé te creëren. Zo werd het minimum aan werkuren per dag voor medewerkers met jonge kinderen op 4 uur gesteld, zodat zij de ruimte hadden om ook zorgtaken te verrichten.18 september...
Flexibele pensioenpremie: belegger PGGM ziet hier grote voordelen in
1 dag
Een variabele premie levert een beter pensioen op. Dat stellen deskundigen van pensioenbelegger PGGM op basis van een onderzoek. De deskundigen denken daarbij dat werknemers en gepensioneerden van een deels flexibele premie het meest profiteren.
Wat is het diploma van de coronageneratie straks waard?
1 dag
Naar goed gebruik begin je een column niet met ‘ik’. Volgens de kenners staat daar al jaren de ‘niet lezen’ straf op. Daarom verdoezel ik het met wat introzinnen. Het kan niet anders. Daar gaat-ie dan: ik maak me zorgen.
Kom uit je stoel onder werktijd
1 dag
Lichamelijke activiteit houdt je lichamelijk en mentaal fit. Het is goed voor je creativiteit, je humeur, voor je productiviteit. Het versterkt je afweersysteem, ook niet onbelangrijk in tijden van corona. Niks nieuws, maar toch lijken we dat tijdens het werk massaal te vergeten. Thuis misschien nog meer dan op kantoor. Hoe maak je er een gewoonte van om regelmatig uit je stoel te komen?Topic: Arbo
De HR Podcast – Afl. 25 Shell - Een nieuwe kijk op talentontwikkeling en leren
2 dagen
Shell innoveert ingrijpend in talentontwikkeling en leren. In een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen moesten daarvoor de muren tussen afdelingen worden afgebroken om helder zicht te krijgen op het potentieel van de organisatie. Het formeel ‘classroom leren’ is minder belangrijk en learning on the job staat nu centraal.17 september 2020Topic: Talent management
Doe je voordeel met de no-riskpolis
2 dagen
De no-riskpolis is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die momenteel nog weinig bekendheid heeft. Té weinig zelfs, vinden wij. Niet alleen voor de organisaties die een beroep kunnen doen op de regeling weten is het vaak onbekend, maar ook de mensen op wie de regeling van toepassing is weten dit doorgaans zelf niet.17 september 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Is er nu nog iemand die pal voor zijn eigen mensen gaat staan?
2 dagen
Dat COVID-19 de wereld compleet op z’n kop heeft gezet is geen nieuws, maar hoe zit het met de arbeidsmarkt? Nu het coronastof enigszins is opgetrokken kunnen we misschien heel voorzichtig een tussenbalans opmaken. En vooral ook: hoe staat het met de beloftes van werkgevers? Blijven deze beloftes ook overeind bij zware tegenwind?
Daling werkgeluk door corona onder alleenstaande thuiswerkers
2 dagen
Thuiswerken als gevolg van corona heeft een negatieve op medewerkers zonder gezin of partner. Alleenstaanden gaven hun werkgeluk vóór corona een 7,4 en dit is in juni gedaald naar een 6,9, een significant verschil. Medewerkers met een partner en medewerkers met kinderen beoordelen hun werkgeluk nagenoeg hetzelfde voor en tijdens corona.16 september 2020Topic: Tomorrow@work
Prinsjesdag 2020: de belangrijkste punten voor HR op een rij
2 dagen
Op 15 september 2020 zijn tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2021 gepresenteerd. PW. vroeg Ralph Koks, arbeidsjurist bij SD Worx, de belangrijkste punten voor HR- professionals op een rij te zetten én toe te lichten.
Netto maandsalaris werknemers stijgt in 2021
3 dagen
Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen (€2.778) stijgt in 2021 met 45 euro. Dat is een stijging van 2,0 procent. Werknemers die twee keer modaal verdienen, zien hun nettosalaris stijgen met 50 euro per maand. Dit is een stijging van 1,4 procent.16 september 2020Topic: Loon & belonen
Werk en inkomen: belangrijkste kabinetsplannen voor 2021
3 dagen
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt, aldus het kabinet op Prinsjesdag. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid. Tegelijk oworden mensen en bedrijven ondersteund bij de omschakeling naar de veranderde economie.16 september 2020Topic: Loon & belonen
Nog steeds geen duidelijkheid over zzp’ers
3 dagen
Het kabinet heeft besloten de Wet DBA voor zzp'ers te vervangen, omdat hij niet voor duidelijkheid en rust heeft gezorgd. Nieuwe wet- en regelgeving zou per 1 januari 2021 in moeten gaan, maar dat lijkt niet te gebeuren. Wat is de stand van zaken?
Prinsjesdag 2020: De Grote Alles is Anders Show
3 dagen
Niets is wat het was. Nederland legde zichzelf altijd een strenge begrotingsdiscipline op, maar nu lijken er geen grenzen voor begrotingstekorten en overheidsschulden te bestaan. De presentatie van de Miljoenennota was dan ook een Grote Alles is Anders Show. Zo lijkt het althans.
Prinsjesdag: 1,4 miljard voor begeleiding van werk-naar-werk en omscholing
3 dagen
Het stimuleren van werk is hét wapen in de strijd tegen de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet trekt daarom ruim een miljard euro uit voor een aanvullend sociaal pakket.
Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2021
3 dagen
De economie groeit in 2021 met 3,5 procent, maar de werkloosheid loopt ook op. Het kabinet gaat daarom de economie met tientallen miljarden ondersteunen. Bedrijven krijgen de tijd om zich aan te passen, werknemers kunnen hulp krijgen bij omscholing voor ander werk. HR-professionals zullen het dus druk krijgen met de ondersteuning van hun organisatie én het personeel. Zij moeten daarnaast ook nog weten welke andere ontwikkelingen er volgend jaar op stapel staan. Voor hen zet Personeelsnet de...
Prinsjesdag 2020: Defensie zet nadrukkelijk in op personeelsbeleid
3 dagen
Volgend jaar wil het ministerie van Defensie zich nadrukkelijk profileren als moderne werkgever in de hoop nieuw personeel aan te trekken.
Prinsjesdag 2020: nieuw pensioenstelsel is voor 1 januari 2022 voorzien
3 dagen
Het kabinet streeft ernaar de wetgeving rond een nieuw pensioenstelsel op 1 januari 2022 in werking te laten treden.
Prinsjesdag 2020: zorgen over toenemende ongelijkheid
3 dagen
In 2019 is de inkomensongelijkheid in Nederland verder toegenomen. Een bestuursvoorzitter verdient nu 32 keer zo veel als de gemiddelde werknemer. Dat schrijft het kabinet in de miljoenennota 2021.
Prinsjesdag 2020: Koopkrachtverbetering door corona onzeker
3 dagen
Niet eerder waren de koopkrachtplaatjes die het kabinet presenteert zo onzeker als nu. Gemiddeld genomen lijkt er voor bijna alle groepen een koopkrachtverbetering, echter wie zijn baan verliest, gaat er juist hard op achteruit.
HR in de troonrede van 2020: investeren om banen en economie te redden
3 dagen
Na een enorme krimp door de coronacrisis, zal de Nederlandse economie in 2021 weer groeien. Hoeveel precies, is nog onzeker, want bij een tweede coronagolf kan de groei een stuk lager uitvallen. Koning Willem Alexander toonde in zijn troonrede van 15 september 2020 medeleven met alle mensen die door corona getroffen zijn. Er was ook lof voor de veerkracht van werknemers, ouders en ondernemers. Personeelsnet selecteerde de punten uit de troonrede 2020 die van belang zijn voor HR-professionals.
Troonrede 2020: hoofdpunten op gebied personeel, werk en economie
3 dagen
De Troonrede staat dit jaar in het teken van de coronacrisis. Hieronder de belangrijkste citaten op het gebied van personeel, werk en economie.
Een future-proof HR beleid: vandaag werken aan het personeel van morgen
3 dagen
In de nasleep van de recente uitbraken van COVID-19 bevinden veel bedrijven zich in een overgangsperiode. Organisaties zijn gedwongen om snel moeilijke beslissingen te nemen door teams te herstructureren, hun bedrijfsmodel te veranderen of over te stappen op werken op afstand. Hoe we vandaag reageren op deze uitdagingen zal uiteindelijk bepalen hoe goed we ons aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ dat op ons wacht na deze economische en gezondheidscrisis.15 september 2020Topic: Loopbaan...
NOW en mogelijke alternatieven
4 dagen
De coronacrisis slaat hard toe en de tweede golf dient zich aan. Per 1 oktober 2020 wordt de huidige NOW-regeling met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Maar niet iedere werkgever kan of wil daar gebruik van maken. Wat zijn de alternatieven?
Wat verwacht HR van Prinsjesdag 2020?
4 dagen
Prinsjesdag 2020 wordt anders dan andere jaren. Toch zijn er genoeg belangrijke onderwerpen om over te praten. Welke onderwerpen moeten er volgens HR-professionals op de agenda staan?
Prinsjesdag 2020: de grote klap komt nog
4 dagen
Wat valt er tijdens Prinsjesdag op het gebied van personeel & werk te verwachten? PW.-hoofdredacteur Martijn van der Kooij blikt vooruit. Komt het hoge woord eruit in de Troonrede of Miljoenennota?
Vakbond FNV eist 5% meer cao-loon in 2021 bij sectoren waar het goed gaat
4 dagen
De dag voor Prinsjesdag, presenteert Nederland’s grootste vakbond FNV haar looneis voor 2021. In ‘vitale sectoren’ en in sectoren waar het goed gaat, moeten de cao-lonen met 5 procent omhoog. Waar het slecht gaat, zet de bond in op herverdeling van werk. Verder moet het minimumloon naar minimaal 14 euro, want de crisis mag van de bond ‘niet worden afgewenteld op werkend Nederland’.
De volgende stap in Talent Management volgens Bersin is de Talent Marketplace
4 dagen
Talent Management tools hebben het vorige decennium voor een samensmelting van losse disciplines gezorgd binnen HR. De volgende stap is het koppelen van de interne recruitment functie voor doorstroom, ook wel interne mobiliteit, in een Talent Marketplace.14 september 2020Topic: HR Tech
Meer zekerheden voor uitzendkrachten: via cao of wet? Onderhandelaars nieuwe cao starten verdeeld
4 dagen
De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten zijn gestart. De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten via de cao. Vakbond FNV pleit juist voor verandering van wetgeving.14 september 2020Auteur: Hugo-Jan Ruts ZipconomyTopic: Uitzenden

Pagina's

Abonneren op management