management

1247 nieuwsberichten gevonden
Bedrijfszorg of reguliere zorg? De beste keuze bij verzuim 
2 dagen
Als een werknemer beginnende klachten heeft of al is uitgevallen, kan een werkgever zowel bedrijfszorg als reguliere zorg inschakelen. Wat is slimmer en vooral efficiënter? 
Boete voor overtreding relatiebeding in arbeidsovereenkomst?
2 dagen
Een detacheringsbedrijf hanteert een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Bij ontslag moet de werknemer hierdoor verplicht de relatie met de inlener in stand houden en die bevorderen. Echter gaat dat soms mis en moet de rechter oordelen… Lees meer over deze praktijkcase.  Wat eraan voorafging Een werknemer is op tijdelijke basis in dienst bij een detacheringsbedrijf. In zijn arbeidsovereenkomst staat onder het kopje relatiebeding het volgende: “Ongeacht de wijze waarop de...
5 stappen naar een echte cultuurverandering
2 dagen
Een cultuurverandering doorvoeren in uw organisatie. Veel HR-professionals denken dan meteen aan inspirerende workshops of langere opleidingstrajecten. Helaas… mensen over die cultuurverandering laten praten, zet weinig zoden aan de dijk. De volgende vijf stappen werken wel.
Deze woorden schrikken af in vacatures
2 dagen
Nieuw onderzoek van LinkedIn onder werknemers en HR-professionals onthult de impact van taalgebruik op het aantrekken  van talent en de verschillen in hoe mannen en vrouwen reageren op bepaalde woorden. De helft van de Nederlandse vrouwen (49%) zegt dat het woord ‘agressief’ in vacatures afschrikt in plaats van aantrekt. Dat terwijl er wereldwijd 50.000 vacatures op LinkedIn staat waarin dat woord in voorkomt.23 augustus 2019Topic: Recruitment 2.0
Startup zet recruiter buitenspel
2 dagen
Bij het online recruitmentplatform Kareer worden professionals door middel van artificial intelligence en machine learning gekoppeld aan bedrijven. Niet de recruiter, maar de professional zélf krijgt betaald zodra deze benaderd wordt door een bedrijf.
De opmars van de strategische HR business partner
3 dagen
Steeds meer organisaties voegen een HR business partner toe aan hun human resources afdeling. Het aantal vacatures voor HR business partner is de laatste maanden opvallend gegroeid, met 56% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018, terwijl het totaal aantal HR vacatures met 29% steeg.22 augustus 2019Topic: Strategisch HR
Medewerkers met kinderen functioneren goed
3 dagen
Een groot deel van de Nederlandse ouders is op de werkvloer in aanraking gekomen met stereotypen over het ouderschap. Het grootste vooroordeel is dat ouders vaker vrij moeten nemen en dat ze minder tijd hebben om te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Indeed, de nummer één vacaturesite. Verder is gebleken dat een kwart van de vrouwen verwacht dat haar leidinggevende het ouderschap als nadeel ziet. Bij mannen ligt dat percentage op 16 procent.22 augustus 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Rechtsstelsel nog niet klaar voor negatieve gevolgen big data
3 dagen
Het Nederlands recht is niet klaar voor de negatieve gevolgen van big data voor de maatschappij zo meldt Computable naar aanleiding van onderzoek van Tilburg Institute for Law, Technology en Society (TILT).22 augustus 2019Topic: HR Analytics
Loon flexwerker helft lager dan bij vast werk
3 dagen
Het gemiddelde loon voor werknemers met een flexibel arbeidscontract is bijna de helft lager dan dat voor werknemers met een vast contract. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend.
Upskillen en reskillen: zo werkt dat in de praktijk
4 dagen
Als talent schaars is, moet je als organisatie de talenten in eigen huis verder ontwikkelen. Upskillen en reskillen, heet dat. Organisatiepsycholoog Mirjam Baars legt uit wat dat in de praktijk betekent.
Hoe maak je medewerkers learning agile?
4 dagen
Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers voortdurend wendbaar zijn. Deze wendbaarheid moeten zij niet alleen in hun werk laten zien. Het is ook belangrijk dat medewerkers wendbaar zijn als het om hun leren gaat.
Hoe leert een organisatie van burn-out?
4 dagen
Bij re-integratie van werknemers met een burn-out is te weinig aandacht voor het voorkomen van terugval. Psycholoog Agathe Hania deelt een aantal tips. Uit een onderzoek van Zilveren Kruis blijkt dat werkgevers weinig leren van een burn-out. Slechts 33 procent van de werknemers die al eens is uitgevallen met een burn-out, heeft het idee dat de werkgever er iets van heeft geleerd. Bij de re-integratie wordt nog te weinig gesproken over het voorkomen van een terugval. Dit is echter wel van belang...
Privébijtelling elektrische auto’s steeds minder gunstig
4 dagen
Dit jaar is de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak aangepast en wat minder aantrekkelijk gemaakt. Met het Klimaatakkoord wordt deze bijtelling verder versoberd. Op termijn biedt het rijden met een volledig elektrische auto geen belastingvoordeel meer ten opzichte van andere auto’s.
Vijf proeftijdtips bij kortdurende arbeidscontracten
5 dagen
Of u een proeftijd kunt afspreken, is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden kan geen (rechtsgeldig) proeftijdbeding worden overeengekomen. Hoe kunt u het gemis van de mogelijkheid om een proeftijd in korte tijdelijke contracten overeen te komen opvangen? Werkgevers en werknemers hebben bij het aangaan van een eerste arbeidsovereenkomst de mogelijkheid om een proeftijd af te spreken. De proeftijd is bedoeld om te ondervinden of de...
WAB en ambtenaren: hier moet u mee aan de slag
5 dagen
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaat dan in: voor ambtenaren gaat de WAB dan dus ook gelden. Arbeids- en ambtenarenrecht jurist Marije Schneider bespreekt twee onderwerpen uit de WAB die voor de ambtenaar belangrijk zijn.  Download de whitepaper   Meer over Ambtenarenrecht: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Het nieuwe ambtenarenrecht – 9 wijzigingen Meer over de...
De 4 variabelen die veerkracht beïnvloeden
5 dagen
Hoe vergroot je het welzijn op de werkvloer? Volgens psycholoog Martin Appelo moet een werkgever zijn medewerkers vooral voorzien van controlemogelijkheden en sociale steun. Dat klinkt misschien voor de hand liggend – maar het leidt soms tot verrassende adviezen.
Meerderheid zet digitale transformatie niet in om customer experience te verbeteren
5 dagen
Volgens ruim de helft van de CFO’s (56%) gaat de digitale transformatie zorgen voor veel minder banen op de arbeidsmarkt. Toch staat de digitale transformatie bij de meeste CFO’s (62%) pas een jaar of korter op de agenda. De voornaamste reden voor de CFO om te starten met de digitale transformatie is opvallend. De helft van de CFO’s noemt namelijk het verlagen van de kosten als hoofdreden (51%). Het uiteindelijk verbeteren van de customer experience wordt het minst vaak genoemd als reden om te...
Gelukkig en productiever als we minder op kantoor werken
5 dagen
Nederlandse kantoormedewerkers die geregeld buiten kantoor werken, zijn daardoor naar eigen zeggen gelukkiger en productiever. Driekwart stelt dat het positief is voor hun werk-privé balans. Maar werken na de reguliere werktijd, ziet een meerderheid niet graag. Of dat nou thuis is, of op kantoor.
Termijnen voor verkiezing OR-leden moeten korter
6 dagen
Ondernemingsraden zijn er om alle personeelsleden te vertegenwoordigen, maar in de praktijk zijn er maar weinig jongeren en flexwerkers actief in de OR. De SER adviseert nu om de termijnen waarbinnen OR-leden zich kandidaat kunnen stellen korter te maken, waardoor medewerkers met een tijdelijk contract zich eenvoudiger kandidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad.
Werkgevers willen minder onzekerheid door akkoord over werk en inkomen
6 dagen
Nu de economische groei iets afvlakt moet Nederland meer investeren. Er moet een Balansakkoord komen waarin afspraken staan hoe we omgaan met nieuwe technologie en nieuwe concurrentie, met werkzekerheid en loonkosten, inkomens en lasten en met kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Dat stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Ontslag op staande voet voor te laat komen
6 dagen
Een werknemer die regelmatig te laat komt, en dat in de urenadministratie verhult voor zijn werkgever, wordt op staande voet ontslagen. Is hier sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet?
Welk gedrag draagt nu echt bij aan meer werkgeluk?
6 dagen
Mensen zijn gewoontedieren. Maar liefst 40% van ons gedrag wordt bepaald door gewoontes, want op die manier gebruiken onze hersenen zo min mogelijk energie en werken ze zo efficiënt mogelijk. Dat betekent trouwens ook dat ons brein eigenlijk helemaal niet zo dol is op het aanleren van nieuwe dingen. We hebben onze wilskracht nodig om iets nieuws te leren en die bron is helaas niet onuitputtelijk. 19 augustus 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Geen boetes? Behandel zwangere medewerkers niet anders
6 dagen
Het is verboden om rekening te houden met de zwangerschap bij het nemen van een beslissing over de loopbaan van een zwangere vrouw. De werkneemster moet worden behandeld zoals ze zou zijn behandeld als ze niet zwanger was. Toch gaat het nogal eens mis. Een werkgever moet er echt voor waken dat hij zich schuldig maakt aan verboden onderscheid. Niet alleen kan een impulsieve reactie of ondoordachte beslissing grote financiële gevolgen hebben, al valt dat in sommige gevallen ook heel erg mee. Het...
Low tech tools for HR professionals
6 dagen
I am a big fan of cool HR tech. There are also many low- or non tech tools that can be very useful for the HR professional. Some tools out of my toolbox. 1. Calculator The good old calculator belongs in every HR toolbox. Don’t overestimate your calculating capabilities. Use your machine, iPhone or the calculator on your laptop. 2. Checklist Checklists are powerful. Al time management systems start with basic to-do lists. I use Asana, but I also create a daily To-Do list on paper. Make a...
Werkgever geeft verkeerde opzegtermijn door. Wie draait ervoor op?
1 week
Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, meldt de werkgever dat de opzegtermijn een maand bedraagt. Later blijkt dat er helemaal geen tussentijdse opzegmogelijkheid was en vordert de werkgever een gefixeerde schadevergoeding. Wat eraan voorafging Een werknemer treedt in januari 2018 in dienst bij een detacheringsbureau. Hij wordt aangenomen voor de duur van het project waarop hij gedetacheerd wordt met een uiterlijke datum van 3 januari 2019. In november 2018 komen de partijen...
Zo kunnen uw medewerkers altijd en overal veilig samenwerken
1 week
Flexibel werken staat hoog op het wensenlijstje van Nederlandse werknemers. Ze willen hun werk en privéleven beter combineren, bijvoorbeeld door thuis nog even een document af te maken nadat ze hun kinderen van school hebben gehaald. Of eerst nog tijdens de ochtendspits een belangrijke vergadering voorbereiden, om daarna pas in de auto te stappen. Nu de arbeidsmarkt erg krap is, zijn werkgevers extra gemotiveerd om flexibel werken ook technisch mogelijk te maken. Maar dat moet dan wel veilig...
Personeelsbeleid met een deadline
1 week
Welke HR-thema’s zijn voor uw bedrijf essentieel? Dat is sowieso een belangrijke vraag voor HR, maar hij wordt nóg belangrijker als uw bedrijf wil groeien, en dat binnen vijf tot zeven jaar. Dan heb je niet de tijd om van alles te gaan proberen. Dan moet je kiezen. En die keuzes zijn leerzaam – ook voor HR-afdelingen zonder deadline.
Twee derde vlucht in verzuim door levensloopstress
1 week
Er is onvoldoende oog voor de levensloopstress van werkend Nederland. Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Iedereen krijgt te maken met gebeurtenissen die grote impact hebben, zoals mantelzorg, schulden, een conflict op de werkvloer of echtscheiding.16 augustus 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Loonbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid bij zwangerschap/bevalling
1 week
Wanneer een werkneemster ziek wordt tijdens haar zwangerschap of bevalling dan zijn er twee mogelijkheden inzake de doorbetaling van het loon.
Masterclass HR Tech and the Employee Experience
1 week
Masterclass HR Tech and the Employee Experience On August 22, 2019, I will conduct a Masterclass for clients and relations of Effectory in Amsterdam. I am able to give a couple of tickets away to the followers of the HR Trend Institute. Target group: HR directors/ Senior HR professionals. Some free tickets for the followers of the HR Trend Institute If you are interested, please follow the link below. First come/ first serve!   I would like to be considered for the Masterclass HR Tech and...

Pagina's

Abonneren op management