Nieuws

466 nieuwsberichten gevonden
ABU: vier toekomstscenario’s voor werk in 2030 3 dagen
De ABU wilde weten hoe werken eruit ziet in 2030: de belangrijkste ontwikkelingen, mogelijke scenario’s, de economie, de arbeidsparticipatie en het welzijn. Strategiebureau Futureproof heeft dit in opdracht van de ABU onderzocht. Uitzendbranche in 2030 ABU-bestuurslid Dimitri Yocarini: “Denk aan trends als demografie, de evaluatie van de waarde...
flexnieuws flex
Total Compensation: Times are a Changin’ 3 dagen
Five Recommendations for Total Compensation Packages in the Post-COVID Era It’s no secret that today’s work environment has changed from what it was just over a year ago. Whether your staff has worked from home or had to report to work in person during the pandemic, it’s likely that your needs have changed along with evolving work environments. To...
recruiting tools recruitment
Bedrijven in de vitale sector moeten mensen centraal stellen in hun beveiligingsstrategie 3 dagen
Uit onderzoek van Zembla blijkt dat een groot deel van de vitale bedrijven in Nederland onvoldoende beschermd is tegen e-mailaanvallen. 43 van de 100 onderzochte bedrijven heeft de e-mailsystemen niet optimaal hebben beveiligd. Tot de 100 zogenoemde vitale bedrijven die Zembla onderzocht behoren banken, energieproducenten, drinkwaterbedrijven,...
managers online tips
Wat de or moet weten over vaccineren tegen covid 3 dagen
Een werkgever kan vaccineren niet verplicht stellen. Maar hij kan een werknemer die vaccinatie weigert wel overplaatsen, ergens anders laten werken of opdragen om ander werk te doen. Mits dat het laatste redmiddel is om te voldoen aan zijn zorgplicht voor alle werknemers en bezoekers. Het kabinet … Het bericht Wat de or moet weten over...
ornet or
Per stafdienst een or instellen? 3 dagen
Bij de Belastingdienst is de topstructuur gewijzigd. Als gevolg daarvan is ook de medezeggenschapsstructuur gewijzigd. Een van de oude ondernemingsraden die hierdoor is opgeheven is het daar niet mee eens en is een procedure begonnen. Binnen het primaire proces zijn negen (nieuwe) … Het bericht Per stafdienst een or instellen? verscheen...
ornet or
New CEIPAL Tools Aim to Tackle Diversity Gap 5 dagen
CEIPAL launched what it calls the industry’s first AI-driven solution to address diversity, equity and inclusion within the existing workforce as well as across talent acquisition sources. The solution leverages advanced technology to provide hiring organizations with complete visibility into their own workforce and hiring processes, then helps to...
recruiting tools recruitment
Nieuw handboek inhuur externe arbeidskrachten 5 dagen
Max Boodie, Peter Donker van Heel, Rob de Laat en Paul Oldenburg hebben een handboek geschreven voor iedereen die zich bezighoudt met de inhuur van uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Het boek ‘Professioneel inhuren van externe arbeid’ is een nieuwe versie van hun boek ‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’...
flexnieuws flex
ACM start marktverkenning naar Platform-to-Business Verordening 5 dagen
De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoeken hoe online platformbedrijven omgaan met de regels uit de Platform-to-Business Verordening en tegen welke problemen ondernemers aanlopen die in deze markt actief zijn. Op een online platform kunnen ondernemers hun diensten of goederen, bijvoorbeeld speelgoed, boeken of maaltijdbezorging, aanbieden...
flexnieuws flex
De stille kracht 5 dagen
In onze “nieuw” ingestelde ondernemingsraad begint ieder lid inmiddels een beetje zijn plek te vinden. Afgelopen week kwamen we voor de allereerste keer fysiek bij elkaar voor een training. Leuk en interessant om te zien hoe we steeds meer op elkaar ingespeeld raken. En hoe ieder hierin op eigen … Het bericht De stille kracht verscheen...
ornet or
Loonkostenvoordeel Banenafspraak 6 dagen
Loonkostenvoordeel Banenafspraak Door Wouter de Jager, Senior Consultant Whk, werkzaam bij VCSW Wouter de Jager Op 1 april 2015 is de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Het concrete doel hiervan is dat er 150.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de overheidssector dienen hier...
flexnieuws flex
Citrix onderzoek laat stand van zaken rond veilig remote werken zien 6 dagen
Het was als het vervangen van een motor van een vliegtuig terwijl het in de lucht vloog, zo omschreef een van de security beslissers de verschuiving naar werken op afstand, die de pandemie vorig jaar forceerde. En het is er niet eenvoudiger op geworden, blijkt uit The State of Security in a Hybrid World, een onderzoek van Citrix Systems, Inc.
managers online tips
Hybride werken maakt een einde aan wachtwoorden 6 dagen
Ciscos Duo Security publiceert een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat ondernemingen steeds vaker afstappen van wachtwoorden en kiezen voor 'gemakkelijke' authenticatiemethoden voor hybride werknemers. Hoewel het totale aantal Duo MFA authenticaties het afgelopen jaar met 39 procent is toegenomen, neemt biometrische authenticatie nog...
managers online tips
The External Workforce: The Key to Navigating Labor Shortages 6 dagen
More than a year and a half into the COVID-19 pandemic, as a society, we’ve collectively learned a lot of lessons. People will panic buy toilet paper. Dining al fresco is the new “in” thing. Supply chains weren’t as resilient as we thought in 2020. And lastly, the way we manage workforces may never be the same again. The pandemic shed light on the...
recruiting tools recruitment
Jury’s Still Out on TikTok Resumes 6 dagen
In July, TikTok earned itself a fair amount of press by announcing a month-long pilot program of TikTok Resumes, a service designed to “continue expanding and enhancing” the company’s capabilities as a recruiting channel. TikTok Resumes was meant to encourage job seekers to “creatively and authentically showcase their skillsets and experiences.”...
recruiting tools recruitment
Ontwikkel jouw or naar een professioneel niveau 6 dagen
Naar een professionele ondernemingsraad. Het ontwikkeltraject Naar een professionele ondernemingsraad is bedoeld voor ondernemingsraden die zich willen ontwikkelen tot een adviesteam met een invloedrijke rol binnen de organisatie. Dat kan een ondernemingsraad zijn die nog onervaren is, maar … Het bericht Ontwikkel jouw or naar een...
ornet or
Kantoor van de toekomst Gemeente Helmond: succes dankzij agile aanpak 6 dagen
Jordie van Berkel stuurt voor de gemeente Helmond een programma aan voor de ontwikkeling van een modern, circulair en open gemeentehuis. Ze boekt succes met een agile aanpak die bij gemeentelijke overheden nog bepaald niet gebruikelijk is en is vooral heel pragmatisch in haar aanpak: 'Eerst vertrouwen en een mandaat, daarna goede mensen...
hr praktijk management
Bijna 2 procent minder werknemersbanen in Caribisch Nederland in 2020 6 dagen
Het aantal banen van werknemers in loondienst op Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Bonaire ging het om 240 banen minder, op Sint Eustatius en Saba bleef het aantal werknemersbanen vrijwel gelijk.
cbs economie
Meet the Maker: Dean Da Costa’s “Sourcing Links” OSINT Tool 6 dagen
We’re always excited when Dean pulls one of his own creations out of the bag, and today is no exception. He walks us through his custom-created “Sourcing Links” OSINT tool, which contains the holy grail of search capabilities to rev up your sourcing game a notch. In this video, Dean shows you how to use his personal Sourcing...
recruiting tools recruitment
Or, neem de circulaire economie hoogst serieus 6 dagen
Met alle aandacht voor de energietransitie, de klimaatverandering en corona lijkt de komst van de circulaire economie een beetje te zijn ondergesneeuwd. Toch is er alle reden om de circulaire ontwikkelingen hoogst serieus te nemen. Ook voor organisaties en ondernemingsraden. Dan is de eerste … Het bericht Or, neem de circulaire economie...
ornet or
Werkperspectief.NL – waarom dit platform, hoe werkt het? 6 dagen
Werkperspectief.NL – waarom dit platform, hoe werkt het? Er is een nieuw platform, Werkperspectief.NL, waar werkenden worden geholpen om een ander beroep te kiezen. Het komt voort uit een convenant tussen vijftien sectorfondsen. Het idee hiervoor ontstond aan het begin van de coronacrisis, toen de luchtvaart opeens stil lag en de uitzendbranche...
flexnieuws flex
Toch geen hogere pensioenen volgend jaar 6 dagen
Het hing in de lucht door stijgende dekking en een lagere ondergrens. Maar toch gaan de pensioenen van de 5 grootste fondsen volgend jaar niet omhoog. Dat blijkt uit de kwartaalberichten van de vijf grootste pensioenfondsen. De pensioenen indexeren op de lonen en de prijzen mag vanaf 1 januari … Het bericht Toch geen hogere pensioenen...
ornet or
Fiscale regels reiskosten- en thuiswerkvergoedingen 2022. Enkele voorbeelden 6 dagen
Net zoals we nu kennen bij de reiskosten voor het reizen naar de vaste werkplek, wordt het straks ook mogelijk om, in plaats van een vergoeding per thuiswerkdag, een vaste vergoeding voor (in dit geval) thuiswerken toe te kennen. Als de werkgever afspraken met de werknemer maakt over het aantal structurele thuiswerk- en kantoordagen, kan de...
hr praktijk management
Mkb-omzet zakelijke dienstverlening stijgt 6 dagen
Mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening zagen hun omzet in het derde kwartaal flink stijgen. Maar er zijn ook zorgen over personeelstekorten en het terugbetalen van de NOW-steun. Dit blijkt uit de MKB Barometer van Teamleader, een onderzoek onder 300 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten. NOW-steun Maar liefst 44% realiseerde een...
flexnieuws flex
Stemming voor Recruitment Tech Awards is open. Bekijk hier de genomineerden 6 dagen
Tijdens het Hybride Recruitment Tech Event op 18 november, offline te Utrecht of online te volgen, worden weer twee Recruitment Tech Awards uitgereikt. Een award voor beste recruitmentcase en een award voor beste innovatieve recruitmenttool. Je kunt nu je stem uitbrengen op een van de 6 genomineerden.21 oktober 2021Auteur: Redactie HR Tech...
hr praktijk management
Randstad Q3 2021 omzetgroei 21 procent 6 dagen
Randstad rapporteert over het derde kwartaal van dit jaar een omzetgroei van 21%. Dat is 5% meer dan twee jaar geleden, voor de coronacrisis. De onderliggende EBITA bedroeg € 298 miljoen. De EBITA-marge was 4,7% en de brutomarge kwam uit op 19,9%, een stijging van 100 bp op jaarbasis. “We zien nog steeds veel beweging in de volle breedte van ons...
flexnieuws flex
Sander van ’t Noordende volgt Jacques van den Broek op bij Randstad 6 dagen
Jacques van den Broek stopt in maart 2022, aan het eind van zijn tweede termijn, als CEO van Randstad. Het bedrijf draagt Sander van ’t Noordende voor als zijn opvolger. Henry Schirmer en Chris Heutink zullen voorgedragen worden voor een volgende termijn in het dagelijks bestuur. Jacques van den Broek was CEO sinds 2014 en lid van het...
flexnieuws flex
Belemmeringsverbod: wel voor uitzendkrachten, niet voor zzp’er 1 week
Een uitzendbureau mag een zzp’er niet belemmeren rechtstreeks voor de klant te werken, zo oordeelde een rechter. Marita (Köster Advocaten) is het daar principieel mee oneens. Want het belemmeringsverbod geldt niet voor zelfstandigen. Het bericht Belemmeringsverbod: wel voor uitzendkrachten, niet voor zzp’er verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt flex
Nederlandse werknemers wereldwijd het minst gestrest 1 week
Wereldwijd zijn Nederlandse medewerkers het minst gestrest, zo blijkt uit het Health on Demand rapport van adviesbureau Mercer. 30 procent van de Nederlanders geeft aan wel een beetje stress te ervaren. Toch ligt dit percentage wereldwijd veel hoger, namelijk op 50 procent. De situatie in Nederland is echter niet helemaal zorgeloos.
managers online tips
Aantal werkenden opnieuw toegenomen 1 week
Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 22 duizend per maand naar 9,1 miljoen in september. Het totaal aantal werklozen nam in dezelfde periode af met gemiddeld 2 duizend per maand. Hiermee waren in september 292 duizend mensen werkloos.
cbs economie
Steeds minder werkenden willen langere arbeidsduur 1 week
Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal van 2021 waren dit er 759 duizend, 54 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020.
cbs economie
Tech Recruiting Velocity in a Candidate Market: Part Three 1 week
Wrap It Up: Velocity in Tech Recruiting In the first piece of this trilogy, we discussed prioritization and the steps needed to help you shift into high-speed recruiting in a candidate’s market. The second article focused on small adjustments that can be made to maintain recruiting velocity and improve candidate experience and throughput. Here, we...
recruiting tools recruitment
Actiepuntenlijst of complete notulen? 1 week
De or ontving altijd de gehele notulen van de directieverslagen. Nu wil men het notuleren van die vergadering beperken tot alleen een actiepuntenlijst. Hebben wij hier iets over te zeggen als or? De interne werkwijze van de directie zelf, zoals de wijze van notuleren van de directievergaderingen, … Het bericht Actiepuntenlijst of...
ornet or
STAR, Or-Quest, Sentijn en ECC werken samen onder The Specialist Group 1 week
STAR, Or-Quest, Sentijn en ECC werken samen onder The Specialist Group Interview met CEO Sil Hoeve over The Specialist Group (TSG) Sil Hoeve Kun jij me helpen ons verhaal te vertellen? zei Sil Hoeve. “Wij zijn doeners. Wij werken intensief samen met onze klanten om technische projecten te realiseren, maar vinden het moeilijk om dat over te brengen...
flexnieuws flex
Negen weken extra betaald verlof voor ouders 1 week
Vanaf augustus 2022 krijgen beide ouders in het eerste levensjaar van hun kindje negen weken gedeeltelijk betaald verlof. Dit is bepaald in de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) die medio oktober door de eerste Kamer is aangenomen.18 oktober 2021Topic: Arbeidsvoorwaarden
hr praktijk management
🔒 De opmars van on demand uitzenden 1 week
Platformwerk lijkt niet langer voorbehouden aan zzp’ers. Platforms en uitzendwerk gaan prima samen. Vooral in de kluseconomie voorziet het platform in een groeiende behoefte. Het bericht 🔒 De opmars van on demand uitzenden verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt flex
Het werk van de toekomst: welke van deze vijf banen heb jij in 2030? 1 week
Het coronavirus heeft niet alleen de economie, maar ook de beroepsbevolking drastisch veranderd. Net zoals de uitvinding van het vliegtuig voor een volledig nieuw beroep 'piloot' zorgde, zorgen innovaties rond hybride werken, AI en cyberbeveiliging dat er nieuwe functies ontstaan. Deze functies kunnen inspelen op de gigantische...
managers online tips
Surprising Expectations Around Returning to Work 1 week
While most American workers have returned to the office, roughly half say they don’t want to go back. On top of that, a majority of those currently working from home expect their employers to require proof of vaccination and implement a mandatory mask policy when they return to the office. A Harris poll commissioned by OfficeSpace Software found a...
recruiting tools recruitment
Wacht niet met aanvraag definitieve berekening NOW 1 week
Nog steeds moet meer dan 1 werkgever op elke 3 die de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft gekregen vragen om de definitieve berekening. Het UWV, dat de regelingen uitvoert, is een mediacampagne begonnen om werkgevers hiertoe op te roepen. Aanvragen moeten … Het bericht Wacht niet met aanvraag...
ornet or
De vier fasen van zelforganisatie: Dumpen, dromen, durven en doen. Een case 1 week
Wendbaarheid staat hoog op de agenda. En het belang is in de coronacrisis alleen maar urgenter geworden. Bij Human Capital Group hadden we ook de wens naar meer wendbaarheid. De coronacrisis heeft de urgentie van deze ontwikkeling verhoogd. Daarom hebben we de crisis aangegrepen om samen met onze consultants in een deel van onze organisatie...
hr praktijk management
Waarom zou je moeten werken met ISO45001? 1 week
Hoe geef je de aandacht voor veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden vorm en jouw organisatie? Het is het beste om je arbobeleid gestructureerd aan te pakken, zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet. Daar helpt een managementsysteem bij. Daarmee maak je je streven ook tastbaar voor … Het bericht Waarom zou je moeten...
ornet or
Werkgevers bezorgd over vinden en behoud talent 1 week
Werkgevers verwachtendat het lastig zal zijn om gekwalificeerd personeel te kunnen vinden. En om huidige werknemers te behouden. Dit blijkt uit de Salarisgids 2022 van recruitmentbureau Robert Half. Het bericht Werkgevers bezorgd over vinden en behoud talent verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt flex
Convenant van sectoren leidt tot Werkperspectief.NL 1 week
Zestien sectoren, samen goed voor 3.2 miljoen werkenden (36% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking) hebben de handen ineengeslagen om te werken aan werkperspectief voor Nederland. Het doel van de convenantpartners Werkperspectief.NL is sectoren met grote tekorten helpen aan instroom en het aanpakken van knelpunten. Samen bieden zij...
flexnieuws flex
De vierdaagse werkweek, is dat wat? 1 week
Is het muziek in je oren of vloeken in de kerk? Hangt er net van af hoe je tegen werken aankijkt. En ook welk werk je doet. Vier dagen per week werken in plaats van vijf geeft meer kwaliteit aan je leven. Roept de een. Zo komt het werk niet af, en worden de kosten alleen maar hoger. Zegt de … Het bericht De vierdaagse werkweek, is dat...
ornet or

Pagina's