management

72 nieuwsberichten gevonden
De schadelijke effecten van HRM
3 dagen
HRM heeft meerwaarde voor mens en organisatie. Dat is inmiddels keer op keer uit onderzoek naar voren gekomen. En nog steeds wordt daar onderzoek naar gedaan. Inmiddels is er echter ook aandacht voor de andere kant van de medaille: overdaad aan HRM kan wel degelijk schaden.18 april 2024
Eerste Kamer stemt definitief tegen extra verhoging minimumloon
4 dagen
Zoals vorige week al duidelijk werd, heeft de Eerste Kamer op 16 april 2024 tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2% per 1 juli niet door, maar de reguliere indexering wél. Voorafgaand aan de parlementsverkiezing was een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer nog voor een extra verhoging van het minimumloon. Maar in de Senaat stemde de BBB, de grootste fractie, nu tegen uit vrees voor de extra kosten, vooral door de...
Organisaties kritischer op HR-kandidaten - Zo ziet het ideale profiel van de HR-professional anno 2024 eruit
4 dagen
Veel organisaties zijn de laatste maanden strenger geworden met het aannemen van HR-professionals. Welke HR-professionals zijn momenteel veelgevraagd? En naar welke skills en competenties zijn organisaties vooral op zoek?Topic: 
EU-landen eens over soepeler regels voor arbeidsmigranten
6 dagen
Werknemers van buiten de Europese Unie die hier op een werkvisum verblijven, krijgen binnenkort meer speling om van baan te wisselen of een tijdje werkloos te zijn. De EU-lidstaten hebben hierover nieuwe afspraken goedgekeurd en zullen die binnen twee jaar gaan toepassen.
Blauwe kaart: nieuwe regels voor hoogopgeleide arbeidsmigranten
6 dagen
Net als in Nederland, wordt de bevolking in de hele Europese Unie steeds ouder. Om de economie te stutten en sociale voorzieningen op peil te houden, blijven arbeidsmigranten nodig. De EU-lidstaten hebben daarom nieuwe afspraken gemaakt om legale arbeidsmigratie te bevorderen. Onderdeel van de afspraken is dat gekwalificeerde migranten eenvoudiger aan het werk kunnen in beroepen waarvoor diploma’s nodig zijn.
Aanzienlijk deel 55+ ambtenaren ziet zich zonder passende maatregelen voortijdig uitvallen
6 dagen
Het merendeel van de oudere gemeenteambtenaren ziet zichzelf niet doorwerken tot hun 67ste. Bijna twee op de drie 55-plussers wil er eerder mee stoppen, deels omdat ze zich niet in staat achten hun huidige werk tot pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. 
Wijziging van dienstverband met zieke werknemer en gedeeltelijk ontslag: recht op compensatie voor de transitievergoeding?
6 dagen
Als het dienstverband met een zieke werknemer – nadat deze twee jaar ziek is geweest - wordt beëindigd, kan werkgever aanspraak maken op compensatie van het UWV voor de betaalde transitievergoeding. Als het dienstverband al gedurende de wachttijd (wanneer sprake is van een opzegverbod) eindigt, bestaat het recht op compensatie niet.15 april 2024Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Recruiters willen actie nu wet tegen discriminatie is weggestemd
6 dagen
Een collectief van recruiters roept op tot actie en hernieuwde aandacht om discriminatie in het wervingsproces te bestrijden. De Eerste Kamer heeft onlangs nog een wet afgeschoten die discriminatie bij werving en selectie moest voorkomen, maar het collectief vindt dat er juist wél wettelijke maatregelen nodig zijn om een einde te maken aan discriminatoire praktijken die kansen op de arbeidsmarkt beperken.
L&D Monitor 2024: ‘Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing’
6 dagen
Steeds meer HR-professionals zijn tevreden over de aandacht voor L&D binnen hun organisatie, blijkt uit de jaarlijkse Studytube L&D Monitor 2024. En dat L&D aan terrein wint lijkt logisch. Door de grote tekorten aan talent is leren en ontwikkelen in 2024 cruciaal voor elke organisatie. Homam Karimi, Founder &...
EY-rapport: diversiteit Europese organisaties blijft achter, mede door AI-tools
6 dagen
Europese bedrijven scoren onvoldoende op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI), zo luidt de conclusie van de onderzoekers. Experimenten wijzen op grote winst voor de inzet van arbeidsmigranten en kenniswerkers.11 april 2024...
‘Vitaliteit is eigenlijk niets anders dan aandacht hebben voor de mensen in je bedrijf’
1 week
Vitaliteit is bepalend voor de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Het is daarom essentieel om ook op de werkvloer aandacht te besteden aan vitaliteit. Vitale medewerkers zijn gemotiveerder, fitter en meer stressbestendig, wat zich uit in positieve energie, minder ziekteverzuim en betere prestaties.
Arnoud Raskin, Streetwize, over natuurlijk leiderschap: 'We gooien zoveel talent weg'
1 week
Arnoud Raskin doet maatschappelijk werk wereldwijd, op een ongebruikelijke manier. Hij tekent de levensverhalen op van mensen die aan de rand van de samenleving toch hun talenten weten te ontplooien. Daar kunnen ook leiders veel van leren. Topic: 
De HR Podcast afl. 93 - Hoogleraar Charissa Freese over HR-strategie in technologische veranderingen
1 week
In deze aflevering van de HR Podcast is Charissa Freese te gast. Charissa is Vice Dean van TIAS School for Business en Society, bijzonder Hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid aan de Tilburg University, en expert op het gebied van arbeidsrelaties en arbeidsmarkt.Topic: ...
De grote verbouwing: van 10 naar 3 soorten bijzonder verlof
1 week
Het verlofstelsel is in de afgelopen jaren behoorlijk ingewikkeld geworden. Wie zorg wil verlenen aan naasten of kinderen, kan in Nederland gebruikmaken van tien verschillende verlofvormen. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen, gelden zeven verschillende regelingen. Minister van Gennip stelt daarom een grote verbouwing voor, waardoor het aantal verlofvormen wordt teruggebracht van tien naar drie.
Flexibeler arbeidsmarkt zorgde voor grote instroom arbeidsmigranten
1 week
Nederland heeft honderdduizenden arbeidsmigranten, die een toenemend beroep doen op onze publieke voorzieningen. Het ironische is, dat politieke partijen die willen dat er minder migranten zijn, de afgelopen jaren allerlei maatregelen hebben genomen waardoor er meer arbeidsmigranten zijn gekomen. Want juist de flexibilisering van de arbeidsmarkt en versoepeling van ontslagregels, maakten het voor werkgevers (te) aantrekkelijk om werknemers uit andere landen in te zetten, meestal via...
Kun je iemand ontslaan wegens een ernstig alcoholprobleem?
1 week
Alcohol en werken in een ziekenhuis staan op gespannen voet met elkaar. Dat blijkt ook uit de volgende zaak die speelde bij de kantonrechter Tilburg. Werkgever acht een werkneemster ongeschikt voor haar functie door haar alcoholprobleem en ontslaat haar. De kantonrechter gaat daar echter niet in mee.10 april 2024Topic: Ontslag
Geen extra verhoging minimumloon en AOW, vakbonden boos
1 week
Vakbonden FNV en CNV uiten scherpe kritiek op de BBB-fractie in de Eerste Kamer, want die partij heeft aangegeven om volgende week tegen de extra verhoging van het Wettelijk minimumuurloon (WML) te stemmen. Hierdoor stijgen ook sociale uitkeringen en de AOW niet extra mee met de welvaartsgroei. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is juist blij dat de rekening niet opnieuw bij ondernemers wordt neergelegd.
Met meer aandacht voor vrouwspecifieke gezondheidsklachten is veel winst te behalen. Drie suggesties hoe
1 week
Vrouwspecifieke gezondheidszaken krijgen (en verdienen!) steeds meer aandacht. En dat is ook belangrijk voor de werkvloer, want er zijn 1,9 miljoen werkende vrouwen tussen de 40-65 jaar, waarvan een gedeelte overgangsklachten ervaart. Als we hier gemakkelijker met elkaar over gaan spreken, komen we tot betere oplossingen 'hoe hiermee om te gaan' aldus coach en consultant Melissa Schouman.10 april 2024Topic: 
Tweets ambtenaar op Walcheren worden smakeloos en grof bevonden. Genoeg reden voor ontslag?
1 week
De tweets van een ambtenaar op Walcheren leverden klachten op. De werkgever wil de arbeidsovereenkomst ontbinden. Maar ook ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting. Een beperking daarvan moet niet verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de openbare dienst. Welke factoren neemt de kantonrechter in overweging? 
CEO Top Employers Institute David Plink: 'Doordat ik me kwetsbaar opstelde, gunden mensen me een kans voor verbetering'
1 week
Hij vond zichzelf geen beste leider. En toen zijn medewerkers dat ook te kennen gaven, wist hij zichzelf stap voor stap te verbeteren. Tijdens het Leadership in HR Summit 2024 op 17 april deelt David Plink zijn ervaringen. “Als leider kun je 20 fouten maken en ik maakte er zeker 18 van.”Topic:...
HR-talent blijft schaars, werkt graag thuis met flexibele werktijden
1 week
HR-professionals blijven lastig te werven, want ze zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt. Het salaris blijft een belangrijke factor bij het werven van HR-talent, maar uit recent onderzoek blijkt dat de inhoud van het werk, zelfstandigheid in de functie en de mogelijkheid voor thuiswerken ook belangrijke factoren zijn om HR-professionals te werven. En bij sollicitaties, ontmoet de HR-professional graag het management waarmee zij of hij gaat samenwerken.
Kabinet werkt aan personeelstekort en financiering kinderopvang
1 week
Het personeelsverloop in de kinderopvang is erg groot en de wachttijden voor ouders blijven te lang. De minister van SZW neemt samen met de sector maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken, huidige medewerkers te behouden en meer uren werken te stimuleren. Het kabinet gaat ook door met het voornemen om de kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper te maken, waardoor meer werken lonender wordt. Daarbij is het de bedoeling om de vergoeding direct uit te keren aan de...
WAB: Flexwerker ontvangt vaak geen transitievergoeding
1 week
Uitzendkrachten en flexwerkers worden te vaak weggestuurd zonder dat zij een transitievergoeding ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat komt doordat er kennelijk nog steeds onduidelijkheid is over het recht op transitievergoeding en er geen harde sancties op staan als de werkgever de vergoeding niet betaalt. Werknemers moeten zelf in actie komen als zij ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen.
Overwerk zonder premiestijging bij vast contract vanaf gemiddeld 30 uur
1 week
Vanaf 1 januari 2025 worden de mogelijkheden voor overwerk verruimd. Dan is het mogelijk om werknemers maximaal 30% te laten overwerken zonder WW-premiestijging, als zij een vast contract hebben van gemiddeld 30 uur of meer per week. Die grens ligt nu nog bij vaste contracten van 35 uur en meer. Zo krijgen werkgevers meer flexibiliteit voor werknemers met een vast contract, zonder kostenstijging.
Kennisinstituut: 'Gemeenten aan zet nu wet gelijke kansen is gesneuveld'
2 weken
Nu de Wet gelijke kansen bij werving en selectie is verworpen door de Eerste Kamer, moeten gemeenten de handschoen oppakken. Dat stelt Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. ‘Objectief werven en selecteren is ook in het voordeel van werkgevers, want zo vinden ze de mensen die het beste voor de functie zijn toegerust.'
34 oplossingen: werkgevers richten zich vooral op behoud van personeel
2 weken
Zes van de tien werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Omdat nieuw personeel vinden daardoor erg lastig is, spant driekwart zich extra in om personeel voor de organisatie te behouden. Om werkgevers een handje te helpen, heeft uitvoeringsorganisatie UWV 34 oplossingen uitgewerkt waarmee zij de krapte op de arbeidsmarkt te lijf kunnen gaan.

Pagina's

Abonneren op management