management

3024 nieuwsberichten gevonden
Versoepelde maatregelen voor administratie opleidingssubsidies
11 uur
De gevolgen van Covid-19 hebben overal in de zorg een gigantische impact. De werkdruk is alleen maar opgelopen en voor zorgmedewerkers is het nog belangrijker om zich te kunnen focussen op hun primaire taak, namelijk patiëntenzorg verlenen. Gelukkig worden er overal maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, ook bij subsidieverstrekkers.Topic: Loopbaan & opleiding
Corona voor de rechter: 5 rechtszaken waarin COVID-19 een hoofdrol speelde
1 dag
Alles wat in de maatschappij gebeurt, heeft invloed op de werkvloer. Zo ook corona. Van ontslag op staande voet wegens het niet naleven van de regels tot een conflict over thuiswerken. Lees de vijf zaken waarin de coronacrisis de arbeidsverhoudingen op scherp zette.
Managers moeten sturen op well-being
1 dag
Opstarten na de vakantie kostte me meer moeite dan normaal. Van lekker buiten zijn naar uren zoomen achter mijn computerbeeldscherm was al een grote omslag. Weer opstarten in een coronaregime van vooral thuis werken viel niet mee. Om me heen hoorde ik collega’s hetzelfde verzuchten.
Werkgever mag Corona-app op zakelijke telefoons niet verplichten
1 dag
Nu er een tweede coronagolf dreigt, zoeken werkgevers naar legale mogelijkheden om te bepalen of hun werknemers al of niet besmet zijn met het virus. Heel veel mag er níet, omdat werkgevers op geen enkele manier medische gegevens mogen verwerken. Maar als straks de Coronamelder-app eindelijk werkt, is het dan geen goed idee om die verplicht op zakelijke telefoons te installeren? Misschien wel, maar de wet geeft geen aanknopingspunten voor een verplichting. En ook het arbeidsrecht is niet altijd...
Wat doet u om medewerkers inzetbaar te houden?
2 dagen
Kent u de uitvalrisico’s onder de medewerkers van uw organisatie? Heeft u een effectief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Hoeveel tijd besteedt u aan dit onderwerp? En heeft de corona-uitbraak impact op uw beleid op dit gebied? Wilt u weten waar u nu staat? Doe dan mee aan dit onderzoek van HR-dienstverlener Robidus en HR Praktijk.21 september 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Wanneer is je RI&E verlopen?
2 dagen
Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers zijn geen vanzelfsprekendheid. Daarom is een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie ook zo belangrijk: die brengt de risico’s van iedere functie helder in beeld en vormt daarmee een goede basis voor je arbobeleid. Elke organisatie moet een RI&E met bijbehorend plan van aanpak hebben. En up-to-date houden. Hoe doe je dat en wat zijn daarvoor de natuurlijke momenten?Topic: Arbo
Herplaatsingsonderzoek: tips & tricks voor de praktijk
2 dagen
Het staat in iedere vaststellingsovereenkomst bij ontslag: ‘de werknemer kan niet worden herplaatst in een andere passende functie’ of ‘een herplaatsingsonderzoek heeft geen resultaat gehad’. Het herplaatsingsonderzoek is een van de voorwaarden voor een rechtsgeldig ontslag, naast het hebben van een goede reden voor ontslag. Waar moet je op letten bij een herplaatsingsonderzoek?
Is personeelsretentie nog een optie? Doe mee aan ons onderzoek
2 dagen
Is retentie van personeel tijdens deze ongekende crisis mogelijk? Deel je ervaring met PW. pro Insights. Invultijd: circa 5 minuten.
Werkgevers en vakbond willen snel overgangsregime pensioenstelsel
2 dagen
Werkgeversorganisaties en vakbond FNV willen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel, afspraken maken over een speciaal overgangsregime. Ze willen geen problemen vooruitschuiven, maar in de tussentijd ook geen onnodige problemen veroorzaken. Want als er nu niets gebeurt, dreigt het korten van pensioenen of het verhogen van premies.
Discriminatievrije arbeidsmarkt: tijd voor een internationale werkvloerrevolutie
2 dagen
'Gaat iemand jou pijn doen?', vroeg het zesjarige zoontje vanVivian Acquah. Zij had hem net uitgelegd waarom er in Amerika een man genaamd George Floyd was doodgegaan. Omdat dit een vraag is die geen enkel kind anno 2020 aan zijn moeder zou hoeven stellen, besloot Acquah in actie te komen. Als workplace wellness advocate richt zij haar pijlen om te beginnen op de werkvloer.
Modaal netto maandsalaris gaat in 2020 met 45 euro omhoog
2 dagen
Nederlanders met een modaal inkomen (€2.778), kunnen in 2021 gemiddeld op 45 euro meer nettosalaris per maand rekenen. De stijging van 2 procent komt door lagere belastingen en een hogere arbeidskorting.
Werkgeluk staat nu vijf jaar op de agenda: wat is er bereikt?
2 dagen
In 2015 werd werkgeluk een nieuwe trend. Inmiddels zijn we een Week van het Werkgeluk, boeken, onderzoeken en honderden werkgelukdeskundigen rijker maar staat de medewerkersbeleving nog steeds op 7,1. “We hebben in Nederland een paar CEO-roergangers nodig die helemaal gaan voor werkgeluk.”
Ontslag op staande voet of corona-paniek? [rechtspraak]
2 dagen
Twee koks van een Aziatisch restaurant vertrekken plotseling. Volgens de werknemers zijn zij op staande voet ontslagen, maar volgens de werkgever is hier sprake van acute corona-paniek.
The Eisenhower matrix and various other grids for HR
2 dagen
What is a consultant without a grid? 2×2 grids are part of the toolkit of almost any consultant. There are many HR related grids, and we have collected a few for your inspiration and entertainment. And not only 2×2’s. Examples of HR grids The Action Priority matrix One of my favourites. Also called the impact x effort matrix. My version looks a bit different: the best is low effort/ high impact. Blake Mouton Managerial Grid The good old grid of Blake...
HR-instrumenten – voorbeelden van experts die je verder helpen
5 dagen
Goed personeelsbeleid richt zich op drie vitale onderdelen. De instroom van (nieuwe) medewerkers, de doorstroom van medewerkers en het uitstroomproces. Welke instrumenten passen op korte- en lange termijn binnen jouw HR-beleid? Welke HR-instrumenten heb jij nodig om de medewerkers te boeien en te binden, te ontwikkelen - én te werven?
Voorkom een burn-out na de vakantie
5 dagen
Juist na een vakantie komt uitval door burn-out regelmatig voor. Niet gek, want wie uitgeput met vakantie gaat, rust onvoldoende uit. En gedrag is moeilijk te veranderen, waardoor gestrest werken ook na de vakantie ‘de norm’ blijft. Medewerkers lopen zo extra risico op een burn-out en uiteindelijk ook op uitval van werk. Wat kun je doen als leidinggevende?
Voor 6 op de 10 werknemers is het werk veranderd door corona-maatregelen
5 dagen
Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers aan dat hun werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd, blijkt uit onderzoek van TNO onder ruim 10.000 werknemers*. De resultaten lijken te duiden op een goede veerkracht bij de werknemers.18 september 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Aegon komt met moderne cao. Onder meer met recht op onbereikbaarheid
5 dagen
Deze week is er met FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor de werknemers van Aegon gesloten. De cao is in corona tijd onderhandeld, waaronder een groot deel virtueel. Gedurende de coronacrisis heeft Aegon haar medewerkers zoveel mogelijk de ruimte geboden om de juiste balans tussen werk en privé te creëren. Zo werd het minimum aan werkuren per dag voor medewerkers met jonge kinderen op 4 uur gesteld, zodat zij de ruimte hadden om ook zorgtaken te verrichten.18 september...
Flexibele pensioenpremie: belegger PGGM ziet hier grote voordelen in
5 dagen
Een variabele premie levert een beter pensioen op. Dat stellen deskundigen van pensioenbelegger PGGM op basis van een onderzoek. De deskundigen denken daarbij dat werknemers en gepensioneerden van een deels flexibele premie het meest profiteren.
Wat is het diploma van de coronageneratie straks waard?
5 dagen
Naar goed gebruik begin je een column niet met ‘ik’. Volgens de kenners staat daar al jaren de ‘niet lezen’ straf op. Daarom verdoezel ik het met wat introzinnen. Het kan niet anders. Daar gaat-ie dan: ik maak me zorgen.
Kom uit je stoel onder werktijd
6 dagen
Lichamelijke activiteit houdt je lichamelijk en mentaal fit. Het is goed voor je creativiteit, je humeur, voor je productiviteit. Het versterkt je afweersysteem, ook niet onbelangrijk in tijden van corona. Niks nieuws, maar toch lijken we dat tijdens het werk massaal te vergeten. Thuis misschien nog meer dan op kantoor. Hoe maak je er een gewoonte van om regelmatig uit je stoel te komen?Topic: Arbo
De HR Podcast – Afl. 25 Shell - Een nieuwe kijk op talentontwikkeling en leren
6 dagen
Shell innoveert ingrijpend in talentontwikkeling en leren. In een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen moesten daarvoor de muren tussen afdelingen worden afgebroken om helder zicht te krijgen op het potentieel van de organisatie. Het formeel ‘classroom leren’ is minder belangrijk en learning on the job staat nu centraal.17 september 2020Topic: Talent management
Doe je voordeel met de no-riskpolis
6 dagen
De no-riskpolis is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die momenteel nog weinig bekendheid heeft. Té weinig zelfs, vinden wij. Niet alleen voor de organisaties die een beroep kunnen doen op de regeling weten is het vaak onbekend, maar ook de mensen op wie de regeling van toepassing is weten dit doorgaans zelf niet.17 september 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Is er nu nog iemand die pal voor zijn eigen mensen gaat staan?
6 dagen
Dat COVID-19 de wereld compleet op z’n kop heeft gezet is geen nieuws, maar hoe zit het met de arbeidsmarkt? Nu het coronastof enigszins is opgetrokken kunnen we misschien heel voorzichtig een tussenbalans opmaken. En vooral ook: hoe staat het met de beloftes van werkgevers? Blijven deze beloftes ook overeind bij zware tegenwind?
Daling werkgeluk door corona onder alleenstaande thuiswerkers
1 week
Thuiswerken als gevolg van corona heeft een negatieve op medewerkers zonder gezin of partner. Alleenstaanden gaven hun werkgeluk vóór corona een 7,4 en dit is in juni gedaald naar een 6,9, een significant verschil. Medewerkers met een partner en medewerkers met kinderen beoordelen hun werkgeluk nagenoeg hetzelfde voor en tijdens corona.16 september 2020Topic: Tomorrow@work
Prinsjesdag 2020: de belangrijkste punten voor HR op een rij
1 week
Op 15 september 2020 zijn tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2021 gepresenteerd. PW. vroeg Ralph Koks, arbeidsjurist bij SD Worx, de belangrijkste punten voor HR- professionals op een rij te zetten én toe te lichten.
Netto maandsalaris werknemers stijgt in 2021
1 week
Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen (€2.778) stijgt in 2021 met 45 euro. Dat is een stijging van 2,0 procent. Werknemers die twee keer modaal verdienen, zien hun nettosalaris stijgen met 50 euro per maand. Dit is een stijging van 1,4 procent.16 september 2020Topic: Loon & belonen
Werk en inkomen: belangrijkste kabinetsplannen voor 2021
1 week
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt, aldus het kabinet op Prinsjesdag. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid. Tegelijk oworden mensen en bedrijven ondersteund bij de omschakeling naar de veranderde economie.16 september 2020Topic: Loon & belonen
Nog steeds geen duidelijkheid over zzp’ers
1 week
Het kabinet heeft besloten de Wet DBA voor zzp'ers te vervangen, omdat hij niet voor duidelijkheid en rust heeft gezorgd. Nieuwe wet- en regelgeving zou per 1 januari 2021 in moeten gaan, maar dat lijkt niet te gebeuren. Wat is de stand van zaken?
Prinsjesdag 2020: De Grote Alles is Anders Show
1 week
Niets is wat het was. Nederland legde zichzelf altijd een strenge begrotingsdiscipline op, maar nu lijken er geen grenzen voor begrotingstekorten en overheidsschulden te bestaan. De presentatie van de Miljoenennota was dan ook een Grote Alles is Anders Show. Zo lijkt het althans.

Pagina's

Abonneren op management