management

61 nieuwsberichten gevonden
'Voor de inbedding van Diversiteit en Inclusie zijn gedragsverandering en inclusief leiderschap noodzakelijk'
2 dagen
Inclusieve organisaties, waar werknemers zich thuis en veilig voelen, zijn productiever, creatiever en succesvoller. Maar inclusie gaat verder dan het volgen van een workshop, hiervoor is inclusief leiderschap nodig.23 september 2022Topic: Duurzame inzetbaarheid
Verzuim door psychische klachten neemt langzaam toe
3 dagen
Het verzuim door psychische klachten neemt langzaam toe. De afgelopen periode lag dit circa 10% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het gemiddelde verzuimpercentage daalde wel. In augustus naar 4,0% ten opzichte van 4,5% in juli 2022. Daarmee ligt het gemiddelde verzuimpercentage nagenoeg op het gebruikelijke niveau van vóór corona in augustus 2019. 22 september 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Werknemer en werkgever vinden D&I belangrijk, maar stagneert door gebrek aan structuur en strategisch belang
3 dagen
De werkgever moet diversiteit en inclusie (D&I) hoger op de agenda zetten, vindt bijna de helft (45%) van de werknemers in Nederland. Drie van de vijf Nederlanders vindt dat de werkgever er meer aandacht aan moet besteden. ‘Veel van de D&I-activiteiten gebeuren op basis van vrijwilligheid. Die vrijwilligheid geeft het gevoel dat de werkgever dit minder belangrijk vindt.’22 september 2022Topic: Duurzame inzetbaarheid
Melding integriteitskwesties: succesfactoren en lessen
3 dagen
Het melden door medewerkers van een integriteitsschending in de organisatie is altijd beladen. Het leidt snel tot onrust en de uitkomst is ongewis. Kan dat beter? Het Huis van de Klokkenluiders liet er onderzoek naar doen door de Universiteit Utrecht. Die vond drie duidelijke succesfactoren.22 september 2022Topic: Beoordelen & functioneren
Het belang van hoor- en wederhoor bij ontslag op staande voet
3 dagen
Een ontslag op staande voet alleen in uitzonderlijke situaties is toegestaan en hiervoor strenge eisen gelden. Eén van die eisen is dat moet zijn voldaan aan het beginsel van hoor- en wederhoor. Veel rechters hechten een groot belang aan dit beginsel, zo bleek ook uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam.22 september 2022Topic: Ontslag
Kritiek op arbeidsmarktplannen kabinet: 'Meer ruimte voor maatwerk in cao’s was effectiever geweest'
4 dagen
In de Miljoenennota probeert het kabinet arbeid aantrekkelijker te maken, onder andere door werkgeverslasten te verlagen en om de werkkostenregeling te verruimen. Er is echter weinig enthousiasme voor de maatregelen vanuit werkgeversorganisaties.21 september 2022Auteur: Beeld: © Ministerie van FinanciënMartijn BeekmanTopic: Loon & belonen
BEWAREN: Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2023
4 dagen
Het kabinet Rutte IV belandt van crisis in crisis, waardoor het soms lijkt dat er geen aandacht meer is voor andere problemen, zoals de arbeidsmarkt. Maar achter de schermen wordt druk gewerkt aan plannen die de HR-professional in 2023, en de jaren erna, flink bezig zullen houden. Flexwerk moet aanbanden en een vast contract wordt de norm. De pensioenen worden hervormd en daar zal HR ook mee aan de slag moeten. Het concurrentiebeding gaat op de schop, net als de regels voor detachering. Er komt...
De HR Podcast Afl. 69 – Online klusplatformen zijn (g)een oplossing in de huidige arbeidsmarkt
5 dagen
Online platformen voor tijdelijk werk (‘klussen’) zijn nu enorm populair. Want de arbeidsmarkt is nog altijd oververhit. En werknemers willen vaak tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar wat leveren deze online platfomen werkgevers op en zijn ze op de langere termijn de oplossing voor onze personeelstekorten? Of maken die selectieve, in- en uitstappende arbeidskrachten het probleem juist groter? En wat betekent het voor de werkvloer, leidinggeven en faciliteiten voor medewerkers als een groot...
HR in de troonrede van 2022: oplossingen voor een land dat in onzekerheid leeft
5 dagen
De troonrede die Koning Willem Alexander uitsprak op Prinsjesdag 2022, stond in het teken van de financiële problemen voor de bevolking door de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie die daarmee gepaard gaat. Nederland verkeert in onzekerheid en velen uiten hun ontevredenheid over de aanpak van het kabinet. Dat was deze Prinsjesdag ook voor de Koning duidelijk merkbaar, omdat de koninklijke stoet op verschillende plekken werd geconfronteerd met luide protesten van boeren en ontevreden...
Hoogte kilometervergoeding of duur betaald ouderschapsverlof? Meeste HRM'ers hebben geen idee
6 dagen
Hoeveel bedraagt de belastingvrije kilometervergoeding in 2023? 20 cent per kilometer, 23 cent of 21? Geen idee? Dan behoor je tot de 51% van de Nederlandse HR-professionals. En hoeveel werkweken betaald ouderschapsverlof mogen ouders sinds 2 augustus opnemen? En tot welk bedrag wordt de 30%-regeling beperkt? Grote kans dat je het niet weet. Nederlandse HR-professionals beschikken namelijk over onvoldoende kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR. 19 september 2022Topic: ...
FNV wil dat lonen zo’n 12 procent stijgen in 2023: ‘er is een loongolf nodig’
6 dagen
We kunnen er elk jaar de klok op gelijk zetten: de dag voor Prinsjesdag, presenteert vakbond FNV traditiegetrouw zijn arbeidsvoorwaardennota met de looneis voor het komende jaar. De FNV zal bij de cao-onderhandelingen in 2023 van werkgevers eisen dat zij de volledige inflatie van zo’n 12 procent gaan compenseren. Daarbij zal de bond ook inzetten op automatische prijscompensatie en een minimumloon van 14 euro. Het zijn 'extreme tijden' en daarom is volgens de bond ‘een loongolf nodig, omdat...
Marcel Levi: 'Leiderschap is overal. Of liever gezegd, leiderschap kan van iedereen gevraagd worden'
6 dagen
Al jaren is het bedrijfsleven doordrongen van de noodzaak om snel te kunnen inspelen op veranderingen. En dus om anders leiding te geven. Marcel Levi, ten tijde van de coronacrisis CEO van het UCLH, pleit dan ook voor 'de professional in de lead'.Topic: Leiderschap & Management Development
Na tekenen contract haken nieuwe werknemers steeds vaker af vanwege betere kans. Wat te doen?
6 dagen
Iemand heeft net een arbeidscontract ondertekend, maar haakt op het laatste moment af. Dit gebeurt in de huidige arbeidsmarkt steeds vaker. Werkgevers staan machteloos, tenzij er specifieke afspraken gemaakt worden aldus advocaat arbeidsrecht Astrid Zuidinga.19 september 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
We leven langer: pensioenleeftijd naar 68 jaar in 2040 en dekking pensioenen lager
1 week
De levensverwachting van een pasgeboren baby in Nederland stijgt voor een jongetje naar 90,0 jaar en voor een meisje naar 92,8 jaar. Omdat we steeds ouder worden, moeten pensioenfondsen daar genoeg geld voor reserveren. Daardoor daalt hun dekkingsgraad met 1 procentpunt naar 127%. Een ander effect van het langer leven, is dat de pensioenleeftijd in 2040 op 68 jaar uitkomt.
Drie stappen voor een toekomstbestendig beleid dat de Employee Experience optimaliseert
1 week
Met zoveel discussie over de stijgende kosten van levensonderhoud en inflatie, is er een verschuiving gaande om grip te krijgen op de daadwerkelijke drijfveren voor het aantrekken en behouden van werknemers, die verder gaan dan salaris alleen. Het is dan ook belangrijker dan ooit om werknemers te informeren en te betrekken bij hun arbeidsvoorwaardenpakket.Topic: Werkomgeving en employee experience
'Benut de intrinsieke motivatie van werknemers en stel hen in staat hun ontwikkeling in eigen hand te nemen'
1 week
Nidhi Singh, Global Learning & Development Lead bij Royal HaskoningDHV, deelt tijdens HR DAY 2022 een aantal best practices en succesverhalen over hoe je professionals die zichzelf 24/7 willen ontwikkelen het best kunt faciliteren. Wij spraken haar over haar bijdrage op 4 oktober.16 september 2022Topic: Loopbaan & opleiding
2022: een optelsom van veel kleine arbeidsrechtelijke wijzigingen
1 week
Het jaar 2022 zal de arbeidsrechtelijke boeken niet ingaan als het jaar van vele omwentelingen of ingrijpende wetswijzigingen. Toch is het beeld dat wet- en regelgeving in HR-land in een rustig vaarwater zou zijn gekomen bedrieglijk. Door een optelsom aan kleine veranderingen is er wel degelijk meer veranderd dan direct zichtbaar aan de oppervlakte. 16 september 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
Onderzoek: heb aandacht voor hoe managers en medewerkers HR-activiteiten beleven – Dat kan namelijk weleens uiteenlopen
1 week
HR-managers moeten meer aandacht besteden aan hoe hun HR-activiteiten ervaren worden door medewerkers. Uit onderzoek door wetenschappers van Tilburg University blijkt namelijk dat als werknemers het aanbod weliswaar klein maar wél effectief vinden, dat een groter positief effect heeft dan wanneer het aanbod groter is maar als ineffectief wordt gezien.15 september 2022Topic: HR-afdeling
Veel vragen over plicht om kilometers bij te houden
1 week
De Tweede Kamer heeft veel vragen aan het kabinet gesteld over het plan om per 1 januari 2023 alle werkgevers met meer dan 100 man personeel te verplichten reiskilometers te registreren.15 september 2022Topic: Loon & belonen
De Woon-werkgever: mobiliteit mengt zich in de strijd van employer branding
1 week
Door de krapte op de arbeidsmarkt is de strijd om de gunst van de werknemer heviger dan ooit. Een krachtige uitstraling van jouw merk vraagt om een uitgekiende employer branding strategie. Wil je jong talent overtuigen en waardevol personeel behouden dan is een aantrekkelijk mobiliteitsaanbod daarin onmisbaar. In ons e-book lees je meer over de laatste mobiliteitstrends en hoe je als werkgever jouw mobiliteitsbeleid daar perfect op aan kan laten sluiten. 15 september 2022Topic: Beoordelen...
Zorgen over salaris: moeten de lonen omhoog of gaan we meer uren werken?
1 week
Bijna twee op de vijf Nederlanders maakt zich nu al zorgen of ze volgend jaar genoeg salaris ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien. Hun loon houdt de stijgende prijzen niet bij en vakbond FNV heeft daar een oplossing voor: werkgevers moeten minimaal de inflatie compenseren, die nu op 12 procent staat. Werkgeversorganisaties wijzen dat idee af. Als mensen meer loon willen, moeten ze maar meer uren gaan werken, stellen ze. Maar in een krappe arbeidsmarkt lijkt dat juist een manier om...
40% vindt dat werkgever te weinig doet voor behoud werknemers
1 week
Directies luisteren niet goed naar hun medewerkers zo vindt een ruime meerderheid van werkend Nederland. Om gehoord te worden zouden ze graag zien dat de directie zich wat meer laat zien. Ook zegt een groot deel dat hun werkgevers ronduit te weinig doen om huidige medewerkers te behouden. 13 september 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
Prinsjesdag: ruim kwart werkende Nederlanders heeft positieve belastingwijzigingen nodig om rond te komen
1 week
Ruim een kwart (26%) van de werkende Nederlanders weet niet hoe volgend jaar rond te komen en hoopt dan ook dat op Prinsjesdag positieve belastingwijzigingen voor de werknemer worden aangekondigd. Ook hoopt een even groot percentage dat op Prinsjesdag een wetgeving wordt aangekondigd waardoor flexwerkers sneller een vast contract krijgen. Voor de kant van de werkgever is er ondanks druk op het salaris begrip als men geen loonsverhoging krijgt.13 september 2022Topic: Loon & belonen
Werknemers willen graag met de directie in gesprek op de werkvloer
1 week
Organisaties moeten alles uit de kast halen om personeel te vinden én te behouden. Dat zit niet in grote cadeaus maar juist in basale zaken. Ruim de helft van de medewerkers zou graag eens de directie op de werkvloer zien, zodat zij kenbaar kunnen maken waar zij in hun werk tegenop lopen. En zo’n werkbezoek door de directie is best een goed idee, want tweederde vindt dat directies niet goed naar hun (uitvoerend) personeel luisteren. Betrokkenheid is erg belangrijk, want werknemers zetten zich...
Sociale en milieu-impact: actieve inzet bedrijven gewenst - eigen gedrag medewerkers loopt echter achter
1 week
Driekwart van de medewerkers vindt het belangrijk dat hun werkgever zich actief inzet voor ESG. Een bijna evengroot aantal geeft zelfs aan dat ze een stap terug zouden doen in salaris om voor zo’n werkgever te werken. Met actieve inzet bedoelen de respondenten wel wat meer dan alleen statements op social media. Hoewel veel respondenten duurzame verwachtingen hebben van bedrijven, blijkt uit het onderzoek dat er nog winst te behalen valt in het eigen gedrag.12 september 2022Topic: ...
Aantal uren dat werknemers op dag zitten is gestegen - Nationale Beweegminuut gaat weer van start
1 week
Nederland is Europees kampioen zitten. In  geen enkel ander Europees land zit zo’n groot deel, namelijk 32% van de volwassen bevolking, meer dan 8,5 uur per dag. Om deze ontwikkeling tegen te gaan start vandaag (opnieuw) de Nationale Beweegminuut. Met instructievideo’s, factsheets en online communicatiemiddelen. Doe ook mee met Willy Wartaal en Olga Commandeur.12 september 2022Topic: Arbo
Van de vrouwen werkt 70% in deeltijd
1 week
In 2021 werkte 48 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in deeltijd, vrouwen vaker dan mannen.
In 10 stappen bouwen aan een perfecte employee journey
2 weken
De grote vraag van iedere werkgever: hoe zorg ik voor betrokken werknemers? Het antwoord is: door te bouwen aan de perfecte employee journey. De employee journey begint bij het eerste contactmoment en eindigt bij de uitdiensttreding van een medewerker. Of je nou de employee journey al in kaart hebt gebracht of je begint vanaf het nulpunt, dit 10-stappenplan biedt een helpende hand voor iedere werkgever. Zo zorgen we samen voor positieve touchpoints met betrokken medewerkers als resultaat.9...
Hersenonderzoeker Dick Swaab: 'Leidinggevenden overschatten zichzelf vaak'
2 weken
Ons karakter ligt grotendeels vast. Beslissingen nemen we onbewust. Leidinggevenden kunnen daarom ook maar beperkt invloed uitoefenen op hun medewerkers. Hoe kunnen organisaties dan toch het beste uit hun personeel halen? Daarover geeft neurowetenschapper Dick Swaab een presentatie tijdens HR DAY 2022.Topic: Leiderschap & Management Development
CAO VVT: 5 dingen die u moet weten
2 weken
Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat zorgmedewerkers, naast een gezondheidsrisico, ook een groot inkomensrisico lopen. Om een forse daling in het inkomen te voorkomen, verandert de CAO van de Verpleeg-, en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (VVT). Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2022. In de CAO VVT wordt een aanvullende WGA-hiaatverzekering verplicht. Daarnaast moet u de huidige Private Aanvullende WW (PAWW) zelf uitvoeren via een private verzekeraar. 8 september...

Pagina's

Abonneren op management