management

1899 nieuwsberichten gevonden
Cao-akkoord Achmea. Urenvermindering en proef onbeperkt opleidingsbudget
1 dag
Medewerkers bij Achmea krijgen een nieuwe cao van 2 jaar en een contractloonstijging van 1%. Verder zijn er diverse andere afspraken gemaakt zoals een urenvermindering met behoud van salaris. De nieuwe cao is een verdere invulling van de ‘Agenda voor de toekomst’ uit de vorige cao met als centrale thema's: ‘een leven lang werken, leren en zorgen’ en ‘inkomen nu & later’.17 januari 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Loonafspraken in december hoger dan ooit
1 dag
De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in december 3,10 procent. De loonstijgingen zoals afgesproken in december waren hoger dan ooit. Hiermee wordt de stijgende trend van het afgelopen maanden voortgezet.17 januari 2020Topic: Loon & belonen
Álle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen
1 dag
De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen eraan geloven. In 2022 volgt het bedrijfsleven. De rookpauzes mogen nu al van werknemers worden afgenomen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om alle rookruimtes in Nederland te sluiten. Dit was al een afspraak, maar nu wordt het proces met een...
Nederland geen voorloper als het gaat om goed werk
2 dagen
Er zijn de laatste jaren veel banen bijgekomen. Maar als het gaat om goed werk, is Nederland in Europees perspectief geen voorloper, zo blijkt uit studies van de OESO en Eurofound. In het rapport 'Het betere werk' formuleert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie: grip op geld, grip op het werk, grip op het leven.16 januari 2020Topic: Employee benefits
Werkgevers: ‘Meer investeren in werknemers’
2 dagen
‘Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Er moeten vooral investeringsafspraken worden gemaakt gericht op gezond langer werken, met gelijke kansen voor alle medewerkers, meer aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld het met elkaar bewaken van de werk- privébalans. Zorgen dat bedrijven wendbaar en innovatief kunnen zijn is daarbij essentieel.’16...
Kandidaten vragen vooral uw aandacht tijdens het sollicitatiegesprek
2 dagen
Wie kandidaten uitnodigt voor een vacature, wil natuurlijk een goede keus kunnen maken uit verschillende kandidaten. Het is dan wel zo netjes om ook rekening te houden met de mensen aan de andere kant van de tafel. Kandidaten maken tijd vrij, bereiden zich voor en doen hun best om zich optimaal te presenteren. Tijdens het sollicitatiegesprek willen kandidaten graag alle aandacht van hun potentiële werkgever, maar in de praktijk wil dat niet altijd lukken.
4x vraag & antwoord over HR-innovatie: ‘weg met clean desk policy’
2 dagen
‘HR heeft invloed op het onderling delen van ideeën of informatie in de organisatie.’ Volgens socioloog Koster is dit een must voor een goed innovatief personeelsbeleid. Hierbij 4 vragen én antwoorden over HR-innovatie. 1. Heeft HR invloed op het uitwisselen van ideeën of informatie? ‘HR kan zeker stimuleren dat er informatie wordt gedeeld. Bijvoorbeeld door geen clean desk policy te gebruiken, maar door iedereen het werk waar ze mee bezig zijn open te laten liggen. Dus als je...
#IkPas: 5 tips voor alcoholpreventie op het werk
2 dagen
Een nieuw jaar, nieuwe voornemens. Zoals de volksgezondheidscampagne Dry January twee jaar geleden is overgewaaid uit Engeland. In Nederland doen dit jaar meer dan 40.000 deelnemers mee met de IkPas-uitdaging om hun alcoholgebruik in januari even op pauze te zetten. Welk goed werkgeverschap kan HR in alcoholpreventie laten zien? Hoe voorkom je arbeidsongevallen, verzuim en verminderd functioneren van medewerkers als gevolg van overmatig alcoholgebruik? Casus ‘Ik maak me tamelijk zorgen over Rob...
De transitievergoeding vanaf 1 januari 2020, een stuk eenvoudiger
3 dagen
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wordt de regeling van de transitievergoeding aanmerkelijk vereenvoudigd. De vergoeding bedraagt voortaan voor iedere werknemer 1/3de maandsalaris per dienstjaar. De uitzonderingen die golden voor werknemers die korter dan twee jaar of juist langer dan 10 jaar in dienst waren en voor 50-plussers vervallen. Alleen via cao’s blijven uitzonderingen mogelijk. Een uniforme regeling dus.16 januari 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in...
De HR Podcast – Afl. 11 Jumbo: Met 7 zekerheden van opinies naar datagedreven HR
3 dagen
Net als veel andere organisaties onderneemt Jumbo initiatieven om van opinies en buikgevoel naar een meer fact based HR-beleid te komen. Aan de hand van 7 zekerheden heeft Jumbo daarin grote stappen gezet.16 januari 2020Topic: HR Analytics
Establishing Workplace Habits: 10 suggestions
3 dagen
The power of habits Although I like variety and change, I am also a big fan of well established habits. Part of my time is spend on daily, weekly or annual habits. Examples: Daily: meditating (with Headspace). A cold shower. No meat. Seven hours sleep. Weekly: 3-4 times running, total at least 30K. Bi-weekly: Ajax home match (during the season). Annually: Certain runs (like the Posbankloop and the Zevenheuvelenloop). A couple of weeks in the sun during the winter. Habits at work Habits can be...
Modernisering HR-cyclus draagt bij aan hogere engagement
3 dagen
Hoewel veel bedrijven nog steeds werken met een traditionele HR-cyclus van (half)jaarlijkse functionering- en beoordelingsgesprekken heeft dit een negatief effect op de engagement van medewerkers. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Intuo onder 104 bedrijven. 15 januari 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Ervaren werkdruk toegenomen door technologie en maatschappelijke veranderingen
3 dagen
De werkdruk die werknemers ervaren is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen, onder meer door het gebruik van technologie en door veranderende normen en waarden in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).15 januari 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Whitepaper | Innovatief personeelsbeleid: wat, waarom en hoe?
3 dagen
De zoektocht naar innovatieve HR-praktijken en hoe een organisatie dat moeten invullen leidt al snel tot verwarring. Niet tot concrete inzichten. Tijd om eens wat meer helderheid te krijgen! Deze whitepaper geeft inzicht in het wat, waarom en hoe van innovatief personeelsbeleid: Wat is innovatief personeelsbeleid? Wat zijn voorwaarden voor innovatief personeelsbeleid? Waarom doet HR-innovatie ertoe? Hoe kun je personeelsbeleid innoveren? Download de whitepaper Het bericht Whitepaper...
Hoe samenwerking wél kan slagen (70% mislukt)
4 dagen
Maar liefst twee op de drie keer loopt samenwerking uit op een fiasco. Dat is geen reden om er niet meer in te investeren, zegt socioloog Ferry Koster. In zijn XpertHR College geeft hij HR tips voor verbetering. ‘In serious games kun je ervaren wat er gebeurt als je geen openheid van zaken geeft.’ Het webinar is het vervolg op het XpertHR College over innovatief personeelsbeleid van 3 december 2019. Ferry Koster is expert op het gebied van arbeid, organisatie en management. Bij Erasmus...
Bijna helft MKB-ondernemers weet niet precies hoe digitale ontwikkelingen in te zetten voor groei
4 dagen
Volgens twee derde van de MKB-ondernemers is digitalisering noodzakelijk voor de toekomstige groei van hun organisatie. Desondanks weet 49 procent van de ondervraagden niet precies hoe digitale ontwikkelingen kunnen worden ingezet om de onderneming te laten groeien, zo blijkt uit onderzoek van October onder 1.023 Nederlandse ondernemers.14 januari 2020Topic: HR Tech
Compensatie transitievergoeding
5 dagen
Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aangezien de wetgever dit onwezenlijk acht is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.14 januari 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Hoe werkt de compensatieregeling voor slapende dienstverbanden?
5 dagen
Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding in werking. Dan kan de werkgever een vergoeding krijgen, wanneer hij afscheid neemt van een langdurig (twee jaar) zieke werknemer waaraan hij een transitievergoeding moet betalen. Bij veel werkgevers roept deze regeling vragen op. Daarom geeft mr. Heleen Veldink, advocaat Arbeidsrecht bij Berntsen Mulder Advocaten hier de nodige uitleg.
Gepensioneerde werknemer krijgt vergoeding na slapend dienstverband
5 dagen
Een bijna gepensioneerde werknemer met een slapend dienstverband vraagt – zonder succes – om beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met een transitievergoeding. Van het hof moet de werkgever de inmiddels gepensioneerde werknemer nu alsnog een schadevergoeding van 77.000 euro betalen. Compensatie door UWV behoort misschien nog tot de mogelijkheden, zegt het hof. Wat eraan voorafging Een onderwijsondersteuner is sinds 2014 arbeidsongeschikt. Hij krijgt vanaf 2016 eerst een WGA-  en later een...
Wetswijzigingen en wetsvoorstellen in 2020
5 dagen
In 2020 wordt het arbeidsrecht op meerdere punten gewijzigd. Deze whitepaper geeft een overzicht van de wijzigingen waar HR in 2020 mee te maken heeft. Wetten en wijzigingen die o.a. aan bod komen: WAB Geen transitievergoeding bij een vervangende cao-regeling Verlichting van de verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Wnra Download de whitepaper Het bericht Wetswijzigingen en wetsvoorstellen in 2020 verscheen eerst op XpertHR Actueel.

Pagina's

Abonneren op management