management

78 nieuwsberichten gevonden
De HR Podcast afl. 97 - HR-projecten succesvol aansturen
1 dag
De aanvliegroute van HR-projecten ontbeert vaak een heldere en doordachte aanpak. Erik Marcelis, docent projectmanagement, legt uit hoe dat beter kan, waardoor projectmatig werken HR-professionals en teams helpt om meer impact te hebben en tot betere resultaten te komen.Topic: 
Populairste werkgever moet een vijfde van het personeel lozen
1 dag
Het kan raar lopen in het leven: de aanstaande regeringscoalitie kondigt aan meer dan een vijfde van de rijksambtenarenbanen te gaan schrappen, terwijl de Rijksoverheid voor het vijfde jaar de ‘Meest Favoriete Werkgever’ van Nederland is. Vooral jongeren vinden de overheid een aantrekkelijke werkgever, omdat je daar unieke vaardigheden leert en maatschappelijk relevant werk doet. Gecombineerd met de mogelijkheid om flexibel (thuis) te werken, is de overheid een ware magneet voor de jongere...
Loon stopzetten als werknemer niet meewerkt aan re-integratie?
2 dagen
Een langdurig zieke medewerker is verplicht om actief mee te werken aan zijn haar re-integratie op het werk. Tijdens werkuren moet de werknemer bereikbaar zijn voor de werkgever en de arbodienst. De werkgever kan de werknemer bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts sturen of re-integratie-activiteiten laten verrichten. Het komt voor dat er misverstanden zijn, of dat de werknemer niet voldoende meewerkt aan de re-integratie. Dan heeft de werkgever, als uiterste middel, de optie om de betaling van het...
Werkgever liet geschil volledig escaleren
2 dagen
Een ambtenaar heeft toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Toch ontstaat daarover een geschil. Wie zat fout: de werknemer of de werkgever?Topic: Ontslag
40-urige werkweek voor veel Nederlanders achterhaald
2 dagen
Ruim zes op de tien werkende Nederlanders vinden 40 uur werken per week te veel. Bovendien geeft ruim een derde aan bang te zijn bij hun bestaande werkgever een burn-out te krijgen, een angst die vooral jongeren bezighoudt. In deze leeftijdsgroep is dan ook sprake van een grote behoefte aan hulp van de werkgever.
Verklaring Omtrent Gedrag wordt binnenkort ook digitaal verstuurd
2 dagen
Steeds meer werkgevers vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van hun medewerkers. In branches als de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Binnenkort is de VOG voor iedereen digitaal te ontvangen. Aanvragen zijn eenvoudig online te regelen bij de screeningsautoriteit Justis. Deze dienst waarschuwt voor commerciële partijen die online aanbieden om de VOG-aanvraag af te handelen. Want hun dienstverlening kost veel geld, terwijl deze aanbieders niets anders doen dan wat u zelf...
Hoger vakantiegeld voor werknemers net onder modaal
3 dagen
Hoewel vakantiegeld lang niet altijd meer in één keer wordt uitbetaald, ontvangen veel werknemers deze maand toch hun langverwachte jaarlijkse extraatje. Door belastingmaatregelen, is dit jaar een opvallende nivellering te zien: net onder modaal, stijgt het vakantiegeld flink, maar bij 3x modaal gaat er ruim 600 euro af in vergelijking met het voorgaande jaar.
Deze punten uit het hoofdlijnenakkoord zijn van belang voor HR
1 week
De onderhandelaars in Den Haag van PVV, BBB, NSC en VVD zijn eruit: er is een akkoord op hoofdlijnen om Nederland te besturen in 2024-2028. In deze rechtse coalitie zijn migratie en bestaanszekerheid belangrijke speerpunten. De relevantie van het akkoord voor HR op een rijtje.
Naomi Ellemers, commissie Van Rijn: 'Maak manier waarop collega’s met elkaar omgaan vast onderdeel van ontwikkelingstrajecten'
1 week
Krijgen organisaties ooit grip op ongewenst gedrag? De oplossing moeten we zoeken in het leiderschap, concludeert prof. dr. Naomi Ellemers, lid van de commissie Van Rijn die grensoverschrijdend gedrag onderzocht bij de publieke omroep.Topic: 
Bezuinigingen coalitie: kortere WW, geen verhoging mimimumloon
1 week
De coalitiepartijen hebben bij het hoofdlijnenakkoord een financiële onderbouwing gegeven die pas later bekend werd. Daar staan opmerkelijke maatregelen in, zoals verkorting van de WW-duur naar 18 maanden, verhoging van de AWF-premie en een beperking van de compensatie transitievergoeding voor kleine ondernemers. Ook gaat het minimumloon niet extra omhoog en dus ook niet de AOW en sociale uitkeringen. Zoals eerder bekend krijgen sommige rijksambtenaren het zwaar: zij gaan in 2026 één jaar op de...
Coalitieplannen: positief voor ondernemers of aanval op de vakbond?
1 week
Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen heeft positieve uitgangspunten, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij willen graag met het aanstaande kabinet en de vakbonden afspraken maken om het ondernemersklimaat verder te versterken en gericht te investeren in de regio. Maar of de vakbonden daar veel zin in hebben, is de vraag. Want vakbond FNV ziet in het akkoord een ‘aanval op solidariteit, op ambtenaren en op de vakbond.’
Coalitieplannen 2025: hoofdlijnen voor HR en werkgevers
1 week
Met de presentatie van een hoofdlijnenakkoord, hebben de aanstaande coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hun visitekaartje afgegeven. Naast migratie, veiligheid, rechtszekerheid en koopkrachtverbetering, zet de coalitie in op een breed scala aan sociaal-economische hervormingen. Personeelsnet geeft hieronder een uitgebreid overzicht van de maatregelen die HR-professionals en werkgevers moeten kennen.
Leidinggevende is niet bevoegd om verlenging contract toe te zeggen: contract alsnog verlengd?
1 week
Werknemer krijgt de toezegging van zijn leidinggevende dat zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Later blijkt dat de leidinggevende niet bevoegd was om een dergelijke toezegging te doen. Mag de werknemer in zo’n geval gerechtvaardigd vertrouwen op de toezegging die door de leidinggevende is gedaan? En kan de werkgever aan de toezegging worden gehouden?15 mei 2024Topic: Beoordelen & functioneren
Terug van nooit weggeweest: het belang van vaardigheden is vanzelfsprekender dan ooit…
1 week
Dat je een functie alleen maar kon doen als je de juiste vaardigheden had, lijkt in deze tijd een idee uit een ver verleden. Maar niets is minder waar, weet HR-directeur Maarten van Beek.15 mei 2024Topic: Loopbaan & opleiding
Nederlanders willen geen 40-urige werkweek meer
1 week
Wie wil er nog 40 uur per week voltijds werken? Een meerderheid van de Nederlanders niet meer. Acht van de tien vrouwen en bijna de helft van de mannen hebben geen zin (meer) om een volle werkweek aan het werk te zijn. Want Nederlandse werknemers hechten vooral aan een juiste balans tussen werk en privéleven. Bovendien vreest een derde een burn-out op te lopen bij de huidige werkgever. Vooral jongeren zijn hier beducht op (40%).
Arbeidskrapte blijft hoog, werkgevers geven vaker een vast contract
1 week
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 iets afgenomen, maar blijft nog steeds hoog met 110 vacatures per 100 werklozen. Werkgevers proberen mensen te binden en bieden hun vaker een vast contract aan.
De HR Podcast afl. 96 - Gijs Staverman en Rick de Rijk over de leider als dj
1 week
Hoe kan het werk van een landelijk bekende dj met een groot publiek helpen de verschillende facetten van leiderschap beter te doorgronden? In aflevering 96 van de podcast van CHRO, HR Praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR gaan Toine Al en Ruud Coumans in gesprek met radio-dj Gijs Staverman en Rick de Rijk van Gooiconsult. 
Verlofregelingen rondom geboorte
1 week
Verlofregelingen rondom geboorte zijn complex. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer een contract wordt beëindigd tijdens het verlof? En hoe zit het met het opbouwen van vakantiedagen? Wat gebeurt er met verzuim tijdens de verlofperiode en worden de regels anders bij een meerling?14 mei 2024...
TNO en CBS: 38% werknemers vindt (aanvullende) maatregelen nodig tegen werkdruk en -stress
1 week
Het aandeel werknemers dat burn-outklachten (psychische vermoeidheid door het werk) ervaart, is in 2023 iets gedaald. Ook het percentage werknemers dat (aanvullende) maatregelen nodig vindt laat een lichte daling zien.14 mei 2024...
Arnoud Raskin over natuurlijk leiderschap: ‘Ik geloof er heilig in dat iedereen potentieel heeft’
1 week
Managers kunnen veel leren van straatkinderen. Dat is de stellige overtuiging van Arnoud Raskin, sociaal ondernemer en ontwikkelaar van innovatieve leiderschapsopleidingen. Volgens hem kan iedereen iets positiefs bijdragen. ‘De vraag is alleen: wordt de context geschapen waarin dat kan?’Topic: ...
Mag je met camera’s toezicht houden op werknemers?
1 week
Ze zijn overal om ons heen en het worden er ook steeds meer. Ze zitten verborgen in deurbellen, auto’s en huishoudelijke apparaten. En camera’s verschijnen ook steeds vaker ook op de werkvloer. Wie in een winkel werkt, bij een bank, of in de horeca weet al dat je als werknemer overal in de gaten kan worden gehouden. Maar er hangen soms ook camera’s op plekken die minder bekend zijn. Meestal uit veiligheidsoverwegingen, maar ook wel om diefstal op te sporen of om te bekijken of werkprocessen...
MKB-ondernemers: Europese arbeidsmarkt kan beter en socialer
1 week
De welvaart in Nederland is drie procent hoger, omdat we gebruik kunnen maken van de Europese interne markt. Dat is nog los van de andere voordelen die de Europese Unie aan ondernemers biedt, zoals het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal. Ondernemers maken daar dankbaar gebruik van, maar de concurrentiekracht moet omhoog, want de EU heeft last van tegenwind van andere grootmachten. Nederlandse ondernemersorganisaties presenteren daar een plan voor, onder meer door het...
Generatie Z boeien en binden: welke L&D-strategie werkt?
1 week
Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010, is momenteel de jongste generatie op de werkvloer. Het zijn echte digital natives en daar zul je je L&D-strategieën op af moeten stemmen. We verkennen enkele effectieve manieren om deze ‘Zoomers’ te engageren, gebaseerd op recente resultaten uit de Studytube L&D Monitor 2024.Topic: Talent management
Hoger loon maakt gelukkig en zorgt voor meer productiviteit
1 week
Omdat bedrijven nog steeds moeite hebben om personeel te vinden, gaan de lonen flink omhoog. Dat druist in tegen de Nederlandse reflex om lonen vooral te matigen, want dat zou immers beter zijn voor de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van ons land. Maar economen denken daar nu anders over: hogere lonen kunnen juist tot hogere groei en productiviteit leiden.
Ziek en vakantie wist je datjes
1 week
Wist je dat de opbouw van vakantie tijdens ziekte volledig doorloopt, maar de werkgever tijdens ziekte wel vakantiedagen kan afschrijven wanneer de werknemer vakantie geniet/opneemt? En dat de werkgever die gebruik maakt van een collectieve bedrijfssluiting ook van zieke werknemers kan verlangen dat vakantiedagen over die periode worden afgeschreven, tenzij... 13 mei 2024Topic: Ziekteverzuim & re...
Gemeente Capelle houdt staygesprekken relatief vroeg in loopbaan
1 week
Exitgesprekken zijn nuttig om te achterhalen waarom medewerkers vertrekken. Minstens zo belangrijk is om te weten waarom ze blijven. Gemeente Capelle aan den IJssel voegde aan de gebruikelijke gesprekkencyclus het zogeheten ‘staygesprek’ toe.Topic: 
30%-regeling versoberd sinds 1 januari 2024 - Hoe zit het ook alweer met deze regeling voor expats?
1 week
Heb je werknemers met de 30%-regeling in dienst of wil je juist expats aantrekken? Dan hebben de recente ontwikkelingen impact voor je organisatie en voor de werknemers die gebruik maken van de regeling. Topic: 
Stel het perfecte team samen met talentontwikkeling
1 week
Hoe versterk je teams en verbeter je de productiviteit van elk teamlid zonder in de valkuil van beklemmend micromanagement te trappen? Met talentontwikkeling. Lees hier wat hier precies inhoudt en hoe je het effectief inzet.Topic: 
De toekomst van werk: hoe gaan rollen op de werkvloer veranderen?
1 week
Door alle aandacht voor AI vergeten we soms dat andere onderwerpen óók een belangrijke rol spelen bij de aankomende veranderingen op de werkvloer. Benieuwd welke? Hierbij een blik op de toekomst.Topic: 
Kabinet biedt UWV ruimte voor groot experiment met sollicitatieplicht
2 weken
Het kabinet wil meer inzicht krijgen in de meest effectieve methoden om mensen met een WW-uitkering weer aan werk te helpen. Het uitvoeringsinstituut gaat een grote groep werkzoekenden opsplitsen en willekeurig toegewezen begeleidingstrajecten aanbieden. Na verloop van tijd wordt bekeken welke manier van begeleiden het beste werkt.

Pagina's

Abonneren op management