personeelsnet

23 nieuwsberichten gevonden
Populairste werkgever moet een vijfde van het personeel lozen
1 dag
Het kan raar lopen in het leven: de aanstaande regeringscoalitie kondigt aan meer dan een vijfde van de rijksambtenarenbanen te gaan schrappen, terwijl de Rijksoverheid voor het vijfde jaar de ‘Meest Favoriete Werkgever’ van Nederland is. Vooral jongeren vinden de overheid een aantrekkelijke werkgever, omdat je daar unieke vaardigheden leert en maatschappelijk relevant werk doet. Gecombineerd met de mogelijkheid om flexibel (thuis) te werken, is de overheid een ware magneet voor de jongere...
Loon stopzetten als werknemer niet meewerkt aan re-integratie?
2 dagen
Een langdurig zieke medewerker is verplicht om actief mee te werken aan zijn haar re-integratie op het werk. Tijdens werkuren moet de werknemer bereikbaar zijn voor de werkgever en de arbodienst. De werkgever kan de werknemer bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts sturen of re-integratie-activiteiten laten verrichten. Het komt voor dat er misverstanden zijn, of dat de werknemer niet voldoende meewerkt aan de re-integratie. Dan heeft de werkgever, als uiterste middel, de optie om de betaling van het...
Verklaring Omtrent Gedrag wordt binnenkort ook digitaal verstuurd
2 dagen
Steeds meer werkgevers vragen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van hun medewerkers. In branches als de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Binnenkort is de VOG voor iedereen digitaal te ontvangen. Aanvragen zijn eenvoudig online te regelen bij de screeningsautoriteit Justis. Deze dienst waarschuwt voor commerciële partijen die online aanbieden om de VOG-aanvraag af te handelen. Want hun dienstverlening kost veel geld, terwijl deze aanbieders niets anders doen dan wat u zelf...
Hoger vakantiegeld voor werknemers net onder modaal
3 dagen
Hoewel vakantiegeld lang niet altijd meer in één keer wordt uitbetaald, ontvangen veel werknemers deze maand toch hun langverwachte jaarlijkse extraatje. Door belastingmaatregelen, is dit jaar een opvallende nivellering te zien: net onder modaal, stijgt het vakantiegeld flink, maar bij 3x modaal gaat er ruim 600 euro af in vergelijking met het voorgaande jaar.
Bezuinigingen coalitie: kortere WW, geen verhoging mimimumloon
1 week
De coalitiepartijen hebben bij het hoofdlijnenakkoord een financiële onderbouwing gegeven die pas later bekend werd. Daar staan opmerkelijke maatregelen in, zoals verkorting van de WW-duur naar 18 maanden, verhoging van de AWF-premie en een beperking van de compensatie transitievergoeding voor kleine ondernemers. Ook gaat het minimumloon niet extra omhoog en dus ook niet de AOW en sociale uitkeringen. Zoals eerder bekend krijgen sommige rijksambtenaren het zwaar: zij gaan in 2026 één jaar op de...
Coalitieplannen: positief voor ondernemers of aanval op de vakbond?
1 week
Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen heeft positieve uitgangspunten, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij willen graag met het aanstaande kabinet en de vakbonden afspraken maken om het ondernemersklimaat verder te versterken en gericht te investeren in de regio. Maar of de vakbonden daar veel zin in hebben, is de vraag. Want vakbond FNV ziet in het akkoord een ‘aanval op solidariteit, op ambtenaren en op de vakbond.’
Coalitieplannen 2025: hoofdlijnen voor HR en werkgevers
1 week
Met de presentatie van een hoofdlijnenakkoord, hebben de aanstaande coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hun visitekaartje afgegeven. Naast migratie, veiligheid, rechtszekerheid en koopkrachtverbetering, zet de coalitie in op een breed scala aan sociaal-economische hervormingen. Personeelsnet geeft hieronder een uitgebreid overzicht van de maatregelen die HR-professionals en werkgevers moeten kennen.
Nederlanders willen geen 40-urige werkweek meer
1 week
Wie wil er nog 40 uur per week voltijds werken? Een meerderheid van de Nederlanders niet meer. Acht van de tien vrouwen en bijna de helft van de mannen hebben geen zin (meer) om een volle werkweek aan het werk te zijn. Want Nederlandse werknemers hechten vooral aan een juiste balans tussen werk en privéleven. Bovendien vreest een derde een burn-out op te lopen bij de huidige werkgever. Vooral jongeren zijn hier beducht op (40%).
Arbeidskrapte blijft hoog, werkgevers geven vaker een vast contract
1 week
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 iets afgenomen, maar blijft nog steeds hoog met 110 vacatures per 100 werklozen. Werkgevers proberen mensen te binden en bieden hun vaker een vast contract aan.
Mag je met camera’s toezicht houden op werknemers?
1 week
Ze zijn overal om ons heen en het worden er ook steeds meer. Ze zitten verborgen in deurbellen, auto’s en huishoudelijke apparaten. En camera’s verschijnen ook steeds vaker ook op de werkvloer. Wie in een winkel werkt, bij een bank, of in de horeca weet al dat je als werknemer overal in de gaten kan worden gehouden. Maar er hangen soms ook camera’s op plekken die minder bekend zijn. Meestal uit veiligheidsoverwegingen, maar ook wel om diefstal op te sporen of om te bekijken of werkprocessen...
MKB-ondernemers: Europese arbeidsmarkt kan beter en socialer
1 week
De welvaart in Nederland is drie procent hoger, omdat we gebruik kunnen maken van de Europese interne markt. Dat is nog los van de andere voordelen die de Europese Unie aan ondernemers biedt, zoals het vrije verkeer van goederen, diensten, mensen en kapitaal. Ondernemers maken daar dankbaar gebruik van, maar de concurrentiekracht moet omhoog, want de EU heeft last van tegenwind van andere grootmachten. Nederlandse ondernemersorganisaties presenteren daar een plan voor, onder meer door het...
Hoger loon maakt gelukkig en zorgt voor meer productiviteit
1 week
Omdat bedrijven nog steeds moeite hebben om personeel te vinden, gaan de lonen flink omhoog. Dat druist in tegen de Nederlandse reflex om lonen vooral te matigen, want dat zou immers beter zijn voor de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van ons land. Maar economen denken daar nu anders over: hogere lonen kunnen juist tot hogere groei en productiviteit leiden.
Kabinet biedt UWV ruimte voor groot experiment met sollicitatieplicht
2 weken
Het kabinet wil meer inzicht krijgen in de meest effectieve methoden om mensen met een WW-uitkering weer aan werk te helpen. Het uitvoeringsinstituut gaat een grote groep werkzoekenden opsplitsen en willekeurig toegewezen begeleidingstrajecten aanbieden. Na verloop van tijd wordt bekeken welke manier van begeleiden het beste werkt.
Ontslagdossier opstellen: doe dit, voordat u een werknemer ontslaat
2 weken
In Nederland zijn werknemers wettelijk beschermd, waardoor de werkgever niet zomaar personeel kan ontslaan. De ontslagregels worden strikt toegepast en als de werkgever fouten maakt, zullen die bij de kantonrechter of het UWV worden afgestraft. Belangrijkste opletpunt is, dat de werkgever een redelijke grond voor het ontslag heeft en die ook met bewijzen kan onderbouwen. Bijna net zo belangrijk is, dat de werknemer voorafgaand aan het ontslag nog een oprechte kans krijgt om zich te verbeteren,...
Illegale arbeid te winstgevend door lage boetes en pakkans
2 weken
Wie mensen van buiten de EU zonder geldige werkvergunning laat werken, overtreedt de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Als de Arbeidsinspectie daar achter komt, kan de werkgever een boete krijgen. Maar de pakkans is laag en ook de boetes zijn niet meegestegen met de inflatie. Daardoor kunnen kwaadwillende werkgevers het zich permitteren om toch illegale arbeid te gebruiken. Want zelfs met een boete, is dat nog winstgevend.
Nieuw pensioenstelsel: Overzicht van drie premieovereenkomsten
3 weken
Het Nederlandse pensioenstelsel gaat aanzienlijk veranderen door de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Deze wet verplicht werkgevers om hun bestaande pensioenregelingen vóór 1 januari 2027 te herzien. Afhankelijk van de politieke ontwikkelingen kan deze deadline mogelijk wel worden uitgesteld.
Hoogste loonstijging, maar ook meeste stakingen in 2023
3 weken
Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar op sociaal-economisch gebied. Want het bedrijfsleven werd geconfronteerd met de meeste stakingen sinds 50 jaar. Verder waren er forse loonstijgingen, vooral vanwege hoge inflatiecijfers die het heel moeilijk maakten om de loonstijging enigszins te dempen.
Hoe verhoog je de toegevoegde waarde van HR?
3 weken
Wat draagt HR precies bij aan de organisatie en hoe verbeter je de resultaten van de HR-functie? Het lastig is de waarde van HR in exacte cijfers uit te drukken. Maar de voortdurende vraag naar HR-adviseurs, opleidingsspecialisten en recruiters geeft wel aan dat bedrijven HRM nodig hebben. De HR-afdeling moet zich blijven bewijzen in een bedrijfslandschap dat snel verandert en steeds weer nieuwe uitdagingen kent. Hoe kan HR zijn toegevoegde waarde dan vergroten, zodat het een wezenlijke...
Regionale Werkcentra moeten arbeidsmarkt in Nederland versterken
3 weken
De Nederlandse arbeidsmarkt blijft kampen met aanhoudende arbeidstekorten. Om de arbeidskrapte aan te pakken, komen er 35 Werkcentra verspreid over het hele land. In een werkcentrum gaan overheidsinstanties samenwerken met, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties om de regionale arbeidsmarkt te versterken.
Vakantiegeld 2024: lagere inkomens krijgen meer, hoge inkomens minder
4 weken
In 2024 zullen Nederlanders met een inkomen beneden modaal, meer vakantiegeld ontvangen dan vorig jaar. Degenen met een bovenmodaal inkomen, ontvangen hetzelfde of minder vakantiegeld dan vorig jaar. Deze veranderingen komen vooral door aanpassingen in de inkomensafhankelijke loonheffingskorting.
Leuke extra’s motiveren je personeel om bij je te blijven
4 weken
Met de krapte op de arbeidsmarkt zie je dat ondernemers steeds nadrukkelijker het belang ervan inzien om personeel voor langere tijd aan zich te binden. Je moet er als werkgever voor zorgen dat je medewerkers zich gezien voelen en een aangenaam gevoel krijgen bij de gedachte dat ze voor jouw organisatie mogen werken. Het komt daarbij lang niet alleen neer op het bieden van een goed salaris (al helpt dat natuurlijk wel mee!). Maar vaak zijn het juist de collega’s, de waardering van de baas en de...
Vier tips om niet-werkgerelateerd verzuim tegen te gaan
4 weken
Slechts 19 procent van de zieke medewerkers wijdt hun verzuim aan werkomstandigheden. Het grootste deel van het verzuim heeft dus niet, of maar voor een deel, te maken met het werk. Dergelijk niet-werkgerelateerd verzuim is niet te beheersen met een reorganisatie of een andere manier van werken. Werkgevers zullen in plaats daarvan meer oog moeten hebben voor de echte achtergronden van dit verzuim. Psycholoog Ellen Botman deelt 4 tips om niet-werkgerelateerd verzuim tegen te gaan.
Concurrentie om personeel verhoogt kosten voor werkgevers
4 weken
De strijd om personeel aan te trekken en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken. Vooral financiële prikkels zijn populair, zoals aanbrengpremies of plaatsing in een hogere salarisschaal. Dat verhoogt de kosten voor werkgevers aanzienlijk. Verder proberen werkgevers mensen te binden met ontwikkelingsmogelijkheden en hybride werken, waarmee ze werk en privé beter kunnen combineren.
Abonneren op personeelsnet