personeelsnet

284 nieuwsberichten gevonden
Werkgevers: snel en verplicht testen na brononderzoek
16 uur
VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat werknemers die in contact zijn gekomen met corona besmette mensen, meteen verplicht worden getest. Dat zeggen zij in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge (Volksgezondheid) voor deze mensen voorstelt. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om medewerkers te verplichten zich te laten testen.
Werken met warm weer
3 dagen
Hoewel we in Nederland alles graag tot achter de komma regelen, bestaan er geen wettelijke grenswaarden over hitte op de werkplek. Wel zijn indicaties te geven over hoe warm het mag zijn, voordat hittestress toeslaat.
Jongeren en mannen hebben meer moeite met LGBTI-collega
6 dagen
Eén op de tien medewerkers wil liever samenwerken met een collega die hetero is. Vooral mannen (17%) zien de samenwerking met een LGBTI-collega niet zo zitten. Opvallend is dat vooral jongeren moeite hebben met een collega die niet heteroseksueel is.
Te oud, niet wit of een vrouw: werkgever discrimineert maar wil er niets aan doen
1 week
Meer dan de helft van de werknemers is ooit gediscrimineerd tijdens een sollicitatie. De werkgever vond hen te oud, ze waren niet wit of ze waren een vrouw. Maar werkgevers zien het probleem niet en hebben ook geen zin om diversiteitsbeleid in te voeren. Werknemers weten wel beter: zo werd een vrouw die de Nederlandse achternaam van haar man ging gebruiken, ineens wél uitgenodigd voor sollicitaties.
Top 20: Vacaturesite nu effectiever om een baan te vinden
1 week
Het eigen netwerk is niet meer zo belangrijk om een baan te vinden, want tegenwoordig vindt nog maar één op de zes mensen zo betaald werk. Dat aandeel stijgt naar 36 procent, als je indirecte netwerken meetelt, zoals sociale media, uitzendbureaus en wervings- en selectiebureaus. In de top 20 vacaturekanalen, staan vacaturesites nu op de eerste plaats.
Werknemer betaalt door thuiswerken maandelijks ruim 40 euro extra uit eigen zak
2 weken
Tijdens de coronacrisis is thuiswerken de norm geworden. Werknemers die vanuit huis werken, moeten daardoor zelf 2 euro per dag extra betalen. Bij een vijfdaagse werkweek, komen de extra kosten neer op 43,30 euro per maand. Deze kosten kunnen zij niet aftrekken van hun belasting. Daarom zouden werkgevers moeten bekijken of zij deze extra kosten kunnen vergoeden.
We werken iets minder thuis, maar vinden het nu wel veel leuker
3 weken
Nederlanders lijken zich langzamerhand neer te leggen bij het nieuwe normaal. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Bijna de helft wil dat vaker blijven doen als de coronacrisis voorbij is, ondanks fysieke en psychische klachten die zij soms ervaren. Ook vergaderen op afstand lijkt niet meer weg te denken na de coronacrisis.
Naar deze 20 beroepen is nu nog nauwelijks vraag op de arbeidsmarkt
3 weken
De arbeidsmarkt was in het tweede kwartaal 2020 nog steeds relatief krap en het werven van talent blijft dus lastig. Wel zijn er duidelijke signalen dat er minder schaarste is over de totale breedte van de arbeidsmarkt. De top 20 beroepen waarvan de vraag het meest is gedaald, geven een triest beeld van de gevolgen van de coronacrisis.
CNV-onderzoek: werkgevers steeds lakser met coronaregels
4 weken
Een op de 5 werkenden geeft aan dat hun werkgever steeds lakser omgaat met de coronaregels. Bij werkenden in de industrie (29%), ICT (24%) en in de zorg (24%) is dit het hoogst.
Coronacrisis: vertel werknemers vooraf over rechten en plichten op vakantie
1 maand
Nu het coronavirus (tijdelijk) voor minder besmettingen zorgt in Europa, is het weer toegestaan om naar het buitenland te reizen. Het is wel verstandig om werknemers te wijzen op de risico’s en de gevolgen van reizen tijdens de coronacrisis. Als vakantielanden tijdens het verblijf naar code oranje gaan, kunnen zij bijvoorbeeld vast komen te zitten. Bij terugkeer naar ons land moeten reizigers uit oranje en rode gebieden in quarantaine gaan. In sommige gevallen, kan de werkgever dan salaris...
Bedrijven zetten weer nieuwe vacatures op internet, teken van herstel
1 maand
Er is opnieuw een signaal dat voorlopig het ergste achter de rug lijkt met de coronacrisis. Want bedrijven zetten weer volop nieuwe vacatures online. De afgelopen dagen zijn nog maar 15 procent minder vacatures gepubliceerd dan in dezelfde periode van vorig jaar. In totaal zijn er nog wel ruim een derde minder vacatures, maar steeds meer beroepsgroepen laten een trendbreuk zien als eerste teken van herstel.
Wie verdient wat: laagste HR-salaris is hoger dan inkomen van IC-verpleegkundige
1 maand
In 2019, toen we nog niets wisten van het coronavirus, werd de arbeidsmarkt gestaag krapper. Dat zorgde voor een gemiddelde salarisstijging van gemiddeld 2,3 procent. HR-professionals deden goed mee, want hun salarissen stegen gemiddeld met 2,21 procent. Maar in 2020 slaat de coronacrisis een flink gat in het loongebouw. Daardoor laait ook de discussie op hoe we mensen in vitale beroepen waarderen. Want een IC-verpleegkundige verdient nu nog minder dan een medewerker personeelszaken.
FNV maakt weg vrij naar uitwerking van het pensioenakkoord voor iedereen
1 maand
De weg naar een nieuw pensioenstelsel is vrijgemaakt, nu ook het FNV-ledenparlement van Nederlands grootste vakbond heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord. Eerder stemden leden van andere vakbonden al in met de verdere uitwerking van het stelsel dat de Nederlandse pensioenen gaat hervormen. De vakbondsleden hadden daarmee het lot van de pensioenen van alle Nederlanders in handen.
Vacatures alleen voor vrouwen openstellen, is in strijd met de wet
1 maand
Wie meer vrouwen in de organisatie wil krijgen, mag voorkeursbeleid voeren. Dat is wel aan strenge regels gebonden, want je maakt daarbij een uitzondering op de gelijke behandeling van mensen. Organisaties mogen vergaande maatregelen nemen om meer vrouwen te benoemen, maar vacatures alleen openstellen voor vrouwen, gaat te ver en is in strijd met de wet.
Overzicht: Dit regelt het coronanoodpakket 2.0 voor werkgevers en werknemers
1 maand
Het tweede noodpakket voor de coronacrisis, geeft ondernemers ruimte om de komende maanden hun bedrijf weer op te starten. Net als het eerste noodpakket, is alles gericht op het behoud van banen en bedrijvigheid. Het pakket omvat loonkostensubsidie, belastingmaatregelen, compensatie voor omzetdaling, een verlengde regeling voor ZZP’ers en een tegemoetkoming voor flexkrachten. Personeelsnet zet hier de hoofdlijnen van het coronanoodpakket 2.0 op een rijtje.
Coronacrisis: Vanaf 30 juni tegemoetkoming vaste laten MKB aanvragen
1 maand
De coronacrisis heeft een grote impact op veel MKB-bedrijven. Het kabinet keert een belastingvrije tegemoetkoming uit aan getroffen bedrijven om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voorwaarde is dat zij een omzetdaling van tenminste 30 procent hebben geleden door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen tot een maximum van 50.000 euro.
Kinderen onder de 16 mogen geen maaltijden meer bezorgen vanaf 1 juli 2020
1 maand
Maaltijdbezorgers moeten vanaf 1 juli 2020 tenminste 16 jaar zijn. Kinderen mogen niet in gevaarlijke omstandigheden werken en ook niet op de tijden dat maaltijden vaak worden bezorgd. Daarom is nu expliciet in de regelgeving vastgelegd dat maaltijdbezorging geen werk is voor kinderen onder de 16 jaar.
Coronacrisis: vanaf 6 juli kunt u loonkostensubsidie NOW 2.0 aanvragen
1 maand
Op donderdag 25 juni presenteert het kabinet de voorwaarden waaronder werkgevers gebruik kunnen maken van het tweede coronanoodpakket voor juni t/m september 2020. Vanaf 6 juli kunnen bedrijven de nieuwe loonkostensubsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen. Groot verschil met de eerdere NOW-regeling is, dat de boete op ontslag van een enkele medewerker verdwijnt. Maar ontslag van meer dan 20 werknemers, moet verplicht aan de vakbonden worden voorgelegd.
Vooral grotere bedrijven vragen medewerkers om salaris in te leveren
1 maand
Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat vooral grotere bedrijven een loonoffer vragen van hun werknemers. Bij vier van de tien bedrijven waar dat gebeurt blijft het zelfs niet bij vragen, want daar leggen de werkgevers eenzijdig het loonoffer op. CNV waarschuwt werknemers dat dit duizenden euro's kan schelen als het bedrijf daarna alsnog failliet gaat.
Coronacrisis: 5 fiscale aandachtspunten voor werkgevers
1 maand
De afgelopen maanden bleven veel kantoren ongebruikt en werkten werknemers thuis. Dat kan gevolgen hebben voor de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. De Belastingdienst zet daarom nog enkele belangrijke aandachtspunten op een rijtje.
Werkgevers willen dure cao-afspraken schrappen omdat die herstel bemoeilijken
1 maand
Veel bedrijven hebben het moeilijk door de coronacrisis. Om te overleven moeten ze op hun uitgaven letten. Daarom willen werkgevers nu ook beknibbelen op de personeelskosten. Ze willen cao’s openbreken en afzien van eerder gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over loonsverhoging. Ook afspraken over roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten op de helling.
Werkloosheid loopt op naar 7 procent, vacaturemarkt een derde gekrompen
1 maand
De coronacrisis kost mensen hun baan en dat zijn vooral flexwerkers en zelfstandigen. Zij krijgen de zwaarste klappen in de coronacrisis. Het noodpakket van de overheid houdt de werkgelegenheid nu nog redelijk overeind, maar toch zal de werkloosheid fors oplopen naar 7 procent in 2021. De echte toename van de werkloosheid wordt dit jaar pas na de zomervakantie verwacht, als de grote werkgevers reorganisatieplannen gaan doorvoeren. De vacaturemarkt heeft de grootste krimp overigens nu wel gehad...
Tóch geen zelfstandigenverklaring en minimumtarief zzp’er
1 maand
Het kabinet gaat toch geen minimumtarief van 16 euro invoeren voor zzp’ers. De maatregel blijkt niet effectief voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, terwijl het de bedoeling was om hen juist te beschermen. Ook de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een hoog tarief is van de baan. Het kabinet gaat wél door met de webmodule die de werkrelatie van zzp’ers moet vaststellen, al is dat de komende tijd nog wel in de vorm van een pilot. Tot 2021 zal de Belastingdienst bovendien niet...
Akkoord over uitwerking pensioenakkoord, dit jaar geen verlaging
1 maand
Het kabinet heeft na lang onderhandelen de uitwerking van het pensioenakkoord rond gekregen met vakbonden en werkgeversorganisaties. In het nieuwe stelsel verdwijnt het gegarandeerde pensioenbedrag en zullen pensioenen eerder stijgen als het goed gaat met de beleggingen. Het komende jaar hoeven de meeste pensioenfondsen geen pensioenkorting door te voeren.
WETEN: Dit verandert voor HR vanaf juli 2020
2 maanden
In deze verwarrende tijden, waarin we collega’s soms alleen nog maar op een beeldschermpje zien, hebben we van alles aan ons hoofd. Dan is het handig om een reminder te krijgen waar we nog even extra op moeten letten. Daarom zet Personeelsnet hier op een rijtje wat er voor HR verandert vanaf 1 juli 2020.
Nederlandse werknemer is honkvast, kwart wil bijscholing
2 maanden
Van de Nederlandse beroepsbevolking wil maar 8% dit jaar van baan wisselen. Driekwart wil juist graag bij de huidige werkgever blijven. ​ Wel overweegt 25% zich bij- of om te scholen. Vooral werkende jongeren zijn dat van plan: bijna de helft van de 18- tot 24-jarigen wil zich nu graag laten omscholen.
Lonen stijgen een stuk minder in de marktsector sinds coronacrisis
2 maanden
De gemiddelde loonsverhoging in cao’s bij bedrijven in de marktsector, is met +1,8 procent bescheiden te noemen. Door de coronacrisis verkeren bedrijven in onzekerheid over de toekomst en dat heeft zijn weerslag op de loonafspraken. Werknemers in de zorg en het onderwijs hebben nu eens geluk: daar stijgen de cao-lonen nog wel met gemiddeld 3,5 procent sinds de crisis.
Coronacrisis: getroffen flexwerkers kunnen vanaf 22 juni toch noodgeld krijgen
2 maanden
Er komt toch nog een noodregeling voor flexwerkers die zonder werk en geld zitten door de coronacrisis. De regeling is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Vanaf 22 juni kunnen zij 550 euro per maand krijgen.
Pensioenfondsen krabbelen verder op, akkoord kan korting voorkomen
2 maanden
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opgelopen van 90% naar 92%. Na de daling in april krabbelde de rente wat op in mei. De beleidsdekkingsgraad daalde naar 98% terwijl deze minimaal 100% moet zijn. Op basis van de huidige regels zou dat voor eind 2020 betekenen dat pensioenfondsen de pensioenen moeten afstempelen. Alleen een pensioenakkoord of ingrijpen door de politiek kan dat nog verhinderen.
Minder vacatures, minder sollicitanten, dus arbeidsmarkt blijft krap
2 maanden
De coronacrisis heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar het nettoresultaat is dat deze krap blijft. Weliswaar willen veel minder mensen een overstap maken naar een andere werkgever, maar is tegelijkertijd ook het vacatureaanbod geslonken. Daardoor blijft de krapte op de arbeidsmarkt in stand, hoewel er flinke verschillen zijn tussen sectoren en beroepen.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet