flexnieuws

1910 nieuwsberichten gevonden
CPB verwacht minder snelle stijging werkloosheid
3 weken
Het Centraal Planbureau heeft de centraal economische raming voor 2021 en 2022 gepubliceerd. Het planbureau verwacht dat de werkloosheid minder hard stijgt dan eerder werd aangenomen, met de kanttekening dat het voorlopige ramingen zijn, omdat de ontwikkeling van de coronapandemie nog onzeker is. Ontwikkeling werkloosheid De werkloosheid loopt op tot 5% van de beroepsbevolking rond de jaarwisseling, om vervolgens af te nemen tot 4,5% eind 2022. In juli 2020 verwachtte het CPB nog een stijging...
Invoering Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven, een terugblik
3 weken
Johan van Eekhout Invoering van de Adequate Pensioenregeling voor payrollbedrijven. Een terugblik na drie maanden. Column door Johan van Eekhout, Managing Partner Van Eekhout Groep en Voorzitter Pensioenorde Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), is dan (na uitstel van 1 jaar) per 1 januari jl. de adequate pensioenregeling een feit. In dit stuk wil ik graag terugkijken op de invoering en mijn ervaringen daarover delen. Al in 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)...
CAO voor Uitzendkrachten – voortgang en inzet onderhandelingen
3 weken
Dit jaar willen ABU en NBBU met de vakbonden een nieuwe cao afsluiten. Het streven is te komen tot een transparante cao, die opstap en transitie van werkenden ondersteunt en uitzendkrachten een goede arbeidsmarktpositie geeft. Dat melden de beide uitzendbrancheorganisaties. Uit de berichten blijkt dat de onderhandelingen moeizaam verlopen. Cao-onderhandelaars Mark Poort (ABU) en Bart-Jeroen Croll (NBBU) lichten hun inzet toe: “Uit de voorstelbrieven die ABU en NBBU naar de vakbonden hebben...
USG People biedt medewerkers gratis sneltest aan
3 weken
Vanaf vrijdag 26 maart biedt USG People Nederland directe medewerkers en flexwerkers kosteloos een sneltest aan. Zo wil het bedrijf bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving. Medewerkers die corona gerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met een corona-patiënt kunnen een afspraak maken op een testlocatie. USG People is een van de eerste hr-dienstverleners die medewerkers de mogelijkheid biedt zich gratis te laten testen. USG People is het moederbedrijf van Unique,...
Stepping stone, opstapje, kans
3 weken
Stepping stone, opstapje, kans Aart van der Gaag Door Aart van der Gaag, commissaris van het project Op naar de 100.000 banen Ik ben al lang een aanhanger van de ‘stepping stone-theorie’. De theorie van het opstapje: door uitzendwerk op te pakken, vergroot je je kans op een permanente plek op de arbeidsmarkt. De laatste tijd raakte dit mooie effect van het uitzenden wat in de verdrukking. Flexwerk staat er politiek niet altijd even mooi op. De ware rol van uitzenden sneeuwt vaak...
Aantal vacatures voor chauffeurs nam toe in Q4 2020
4 weken
Het aantal vacatures voor chauffeurs neemt toe, volgens de sectormonitor transport en logistiek. De arbeidsmarkt in de sector toont herstel in het vierde kwartaal. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, en ook het aantal werknemers, nemen toe. In het beroepsgoederenvervoer is er weer sprake van omzetgroei, na omzetverlies in de twee voorgaande kwartalen door de coronacrisis. Wel blijft de WW-instroom hoger dan een jaar eerder. Ook de uitstroom naar pensioen loopt op. Dit blijkt uit de...
Vakbonden: 12 april landelijke manifestatie voor CAO Beroepsgoederenvervoer
4 weken
Vakbonden organiseren op 12 april landelijke manifestatie voor cao beroepsgoederenvervoer en roepen werkenden in de sector op die dag vrij te houden. FNV Transport...
Handboek Loonheffingen 2021
4 weken
De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2021, uitgave maart gepubliceerd. Daarin zijn ook de Nieuwsbrieven Loonheffingen 2021 geïntegreerd. Zie ook: Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, uitgave 2 Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, uitgave 3 Bron: Belastingdienst, maart 2021
Invloed van corona op salaris werknemers beperkt
4 weken
De coronacrisis lijkt voorlopig weinig invloed te hebben op het salaris van werkende Nederlanders. Slechts 5% geeft aan dat in de afgelopen periode salaris is ingehouden, en 75% verwacht dit jaar gewoon een salarisverhoging te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder meer dan 1200 werknemers en 250 werkgevers, over de perceptie van salaris. Salarisverhoging ter discussie Van de ondervraagde werknemers in Nederland verwacht slechts 5% in het komende jaar een lager bedrag...
Periode loondoorbetaling bij ziekte wordt later verkort
1 maand
De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht. Dit schrijft minister Koolmees in antwoord op Kamervragen. Niet per 1 april Eerder had minister Koolmees de Kamer laten weten dat hij van plan was om de overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW per 1 april 2021 te laten vervallen. Naast de periode van...
Randstad benoemt Sander van ’t Noordende in RvA
1 maand
Sander van ’t Noordende is benoemd in de Raad van Aandeelhouders van Randstad. Hij werd hiervoor genomineerd door Randstad Beheer – van oprichter Frits Goldschmeding – dat de meerderheid van de aandelen bezit. Eerder bouwde Van ’t Noordende gedurende 32 jaar een veelzijdige internationale loopbaan op bij Accenture. Hij heeft zich tevens geprofileerd als ambassadeur van gelijke kansen voor medewerkers, met name waar het gaat om de positie van LHBT’ers in het...
Hoe ervaren flexkrachten het beroep klantcontactmedewerker?
1 maand
Welke gevolgen heeft corona op de zingeving die flexkrachten ervaren in klantcontactcenterwerk? Medewerkers ervaren meer zingeving in hun contacten met klanten, al geven ze ook aan dat hun waardering voor het vak iets is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek dat Olympia en Stichting KIRC (Kennisinstituut voor Klantinteractie) in het voorjaar van 2020 hebben gedaan en dat zij opnieuw deden in het najaar van 2020. De resultaten uit afgelopen najaar tonen een toename van de mate waarin...
ABU meldt opnieuw stijging uren en omzet uitzenden
1 maand
De ABU meldt opnieuw een stijging van het aantal uitzenduren en de uitzendomzet. In periode 2, van 1 tot en met 28 februari (week 5-8), steeg het aantal uren met 6% en steeg de omzet met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast. De ontwikkelingen per sector zijn als volgt: Administratieve sector: Het aantal uren steeg met 21% en de omzet is gestegen met 18% ten...
Eerlijk platformwerk. Onmogelijk?
1 maand
Anika Keuter Eerlijk platformwerk. Onmogelijk? Door Anika Keuter De Europese Commissie vroeg lidstaten in 2016 of ze voorbereid zijn op de opkomst van platforms als Deliveroo, Temper en Helpling. Als we nu, vijf jaar later, antwoord moeten geven, wat zou het antwoord van Nederland dan zijn? Welke ontwikkelingen zijn er? En is de huidige wet- en regelgeving nog wel toereikend voor de opkomende platformeconomie? Wat gaat er goed en wat kan beter of moet anders? Een eerste verkenning. Eerlijk werk...
CBS: minder voltijds werkende zelfstandigen in 2020
1 maand
Sinds de eerste lockdown in 2020 is het aantal voltijds werkende zelfstandigen elk kwartaal lager geweest dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. Dit meldt het CBS. Meer zelfstandigen in deeltijd Vanaf Q4 2019 is het aantal zelfstandigen elk kwartaal gegroeid. Gedurende 2020 nam het aantal zelfstandigen die in deeltijd werken toe. In Q4 waren er 49.000 meer zelfstandigen met een arbeidsduur van minder dan 20 uur per week dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Bij zelfstandigen die 20 tot 35 uur...
ABN AMRO: arbeidsmarkt vraagt om hervorming
1 maand
Het volgende kabinet gaat een flinke kluif hebben aan de hervorming van de arbeidsmarkt. Het aantal contractvormen moet omlaag, maar over hoe dat moet zijn de meningen verdeeld. Dit blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Flexibele arbeidsmarkt Op drie landen na is Nederland de meest flexibele arbeidsmarkt van Europa. Maar liefst 27% van de Nederlandse werknemers heeft een flexibel contract (14%) of is zzp’er (13%), zo blijkt uit cijfers van de OECD. Alleen in Spanje, Polen en Griekenland...
Adecco ontvangt loonsteun en keert in het buitenland winst uit
1 maand
Het Zwitserse moederbedrijf van uitzendbureau Adecco keert honderden miljoenen dividend uit aan aandeelhouders. Dit terwijl Adecco Nederland behoort tot de 25 grootste ontvangers van loonsteun via de zogeheten NOW-regeling. Dit blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Hetzelfde geldt voor DAF Trucks en IT-bedrijf Atos, die ook tot de 25 grootste ontvangers behoren. Nederlands bedrijf Loonsteun Moederbedrijf Land Winstuitkering Adecco 55 miljoen Adecco Invest SA Zwitserland 365 miljoen...
AVG: AI, algoritmes en automatische besluitvorming
1 maand
Gerrit van Rooij AVG: AI, algoritmes en automatische besluitvorming Column onder redactie van Gerrit van Rooij Functionaris Persoonsgegevens (FG) van HelloFlex group “In mijn rol als Functionaris Persoonsgegevens krijg ik regelmatig vragen over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meestal zijn deze vrij simpel te beantwoorden, maar ik krijg ook vragen waar ik wat langer over moet nadenken. De AVG geeft niet altijd eenduidige en evidente antwoorden. Soms is het handig met iemand te...
HoorayHR wordt eerste mini app partner van Bizcuit
1 maand
HoorayHR wordt de eerste mini app partner van Bizcuit HoorayHR is een alles-in-één HR-tool voor ondernemers. HoorayHR wordt de eerste partner van Bizcuit die als mini app aan de Bizcuit gebruikers wordt gepresenteerd. Dat betekent dat HoorayHR wordt opgenomen in de Bizcuit in-app marketplace. Bizcuit gebruikers kunnen zo vanuit de Bizcuit app direct starten met HoorayHR en al hun HR-zaken regelen. Naast de reguliere functies wordt Bizcuit verrijkt met de slimme oplossingen van HoorayHR....
Werkloosheid blijft 3,6 procent in februari 2021
1 maand
In februari 2021 waren 340 duizend mensen werkloos, dat is net als in januari 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 13 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 16 duizend mensen met betaald werk bij. In februari bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind februari 286 duizend lopende WW-uitkeringen. In...
Hoe kun je denkfouten rond flex en werkloosheid nuanceren?
1 maand
Hoe kun je denkfouten rond flex en werkloosheid nuanceren? Door Patrick Hustinx, Senior Beleidsadviseur Sociale Zekerheid, ABU Patrick Hustinx Ik schreef erover in deel 1 van dit tweeluik: de soms vreemde verbanden die worden gelegd in de veronderstelde fouten bij de beprijzing van flexibele contracten. Om echt goed te bepalen of en zo ja in welke mate beprijzing van flexibele arbeid nodig is, is extra onderzoek nodig. Wat zouden we moeten onderzoeken? Ten eerste: we moeten geen appels met...
HeadFirst Group neemt Sterksen over
1 maand
HeadFirst Group neemt recruitment dienstverlener Sterksen over. Sterksen is een toonaangevende speler in het segment IT...
Toeslag over onregelmatige uren of overwerkuren, hoe bepaal je dat?
1 maand
Toeslag over onregelmatige uren of overwerkuren? Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero Door Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero Linda is werkzaam als inspecteur van Bureau Cicero, een inspectie-instelling die onder meer controles uitvoert voor het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Voordat Linda als inspecteur aan de slag ging, was zij werkzaam als financieel manager van een uitzendbureau, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op dit terrein. Linda vindt het jammer dat de uitzendbranche...
Maak kennis met de SETU – webinar 22 april 2021
1 maand
22 APRIL 2021 WEBINAR ‘MAAK KENNIS MET DE SETU’ Om de flexbranche goed te faciliteren bij de standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer, is in 2007 op initiatief van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) de stichting SETU opgericht. Digitalisering van werkprocessen zorgt voor kostenbesparing, reductie van handmatige fouten en snellere verwerking van gegevens. Data is direct beschikbaar in geautomatiseerde systemen. De SETU-standaarden zijn ontwikkeld door de grote...
Kabinet breidt coronasteun ondernemers verder uit
1 maand
Ondernemers die hun zaak door de coronamaatregelen (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten het subsidiepercentage voor de TVL te verhogen naar 100%. Ook breidt het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit met nog eens 130 miljoen euro. Hiermee biedt het kabinet extra steun aan huishoudens die door...
NBBU: inkomenszekerheid voor alle werkenden is financieel haalbaar
1 maand
Een bruto uitkering tot 25.000 euro per jaar, voor alle werkenden bij verlies van werk of arbeidsongeschiktheid, is haalbaar. Dit zou een mogelijkheid zijn inkomenszekerheid anders vorm te geven. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de NBBU. Zekerheid hangt nu af van contractvorm Zekerheden zijn momenteel opgebouwd rond de contractvorm van werkenden. Die contractvorm is mede bepalend of je een huis kunt kopen, of je verzekerd bent tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en hoe lang je van...
Next Gen Work gaat samenwerken met FYBE Finance
1 maand
Next Gen Work, een community van 350 IT-ondernemers van The Future Group, gaat in zee met het Amsterdamse FYBE Finance, een community die (startende) professionals in finance aan elkaar verbindt. Op dit moment staan zelfstandigen er in de financiële sector er door de coronacrisis vaak alleen voor. Netwerk Detacheerders rekenen forse percentages en steken weinig tijd in ontwikkeling. Het nieuwe platform moet ondernemende finance professionals samenbrengen. Dedmer Taekema, oprichter van FYBE...
Om- en bijscholing daalt ondanks actief beleid
1 maand
Het kabinet is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om meer werkende Nederlanders te stimuleren zich te laten om- of bijscholen. Met het project ‘Leven Lang Ontwikkelen’ stimuleerde het kabinet ontwikkeling tijdens de loopbaan. Het percentage werkende Nederlanders dat aan onderwijsactiviteiten deelnam is de afgelopen jaren echter gedaald. Afgelopen vijf jaar Opleidingsinstituut Competence Factory bracht aan de hand van cijfers van het CBS van februari 2021 in kaart in hoeverre...
Arbeidsmarkt blijft herstellen, personeelstekort in de zorg vlakt wat af
1 maand
ederlandse arbeidsmarkt blijft herstellen • Personeelstekort in zorg vlakt wat af • Beauty- en wellness-sector zet stap richting herstel • Horeca- en toerisme sector nog steeds in zwaar weer De arbeidsmarkt in Nederland is in de afgelopen maand opnieuw wat hersteld. Het vacatureniveau ligt op dit moment hoger dan in begin januari, toen nog sprake was van een stabilisatie van de vacaturetrend. Dit komt naar voren uit de maandelijkse analyse van vacaturesite Indeed. Het landelijke vacatureniveau...
Verkiezingen 17 maart 2021 – keuzes voor de arbeidsmarkt
1 maand
Hoe wil de politiek aan de slag gaan met de adviezen van de Commissie Borstlap voor regulering van werk? Wat waren ook alweer de aanbevelingen van de Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid? Lees meer Tijdens het ABU-BNR arbeidsmarktdebat dit voorjaar, zei Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau: “We hebben goede plannen en adviezen op tafel liggen. Ik roep politici op om niet te cherrypicken daaruit: we hebben een groter plan nodig voor onze economie...

Pagina's

Abonneren op flexnieuws