management

808 nieuwsberichten gevonden
Compensatieregeling Transitievergoeding
2 maanden
Loondoorbetaling tijdens ziekte en de transitievergoeding zijn twee financiële verplichtingen die je als werkgever hebt wanneer je een medewerker in dienst hebt die langdurig ziek is.14 maart 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Werknemer eist 6,5 ton schadevergoeding na ontslag
2 maanden
Een werknemer wiens contract met wederzijds goedvinden is geëindigd, vraagt toch nog via de rechter om een hoge schadevergoeding. Is er wettelijke ruimte voor deze ‘extra’ vergoeding? Wat eraan voorafging Een werknemer werkt meer dan 25 jaar bij een grote verzekeraar als er een reorganisatie plaatsvindt. Na een interne sollicitatieronde wordt hij overtollig verklaard. Hij tekent bezwaar aan tegen dit besluit maar dat wordt ongegrond verklaard. De partijen bekijken vervolgens de...
3 tips om modernetijdziektes bij medewerkers te voorkomen
2 maanden
Stress, overgewicht, burn-out en andere modernetijdziektes hangen nauw met elkaar samen. Op welke zaken heeft HR invloed zodat medewerkers gezonder, fitter en evenwichtiger worden? Casus Kristel heeft spanningen nu haar kinderen een voor een de deur uit gaan. “Het zorgen zit in mijn genen”, zegt ze met een zachte stem, “maar ik voel me snel angstig als het om mijn kinderen gaat. Ik maak me altijd zorgen en beeld me in dat er van alles met ze kan gebeuren”. Daarnaast heeft Kristel last van...
Werkgever 'bemoeit' zich graag met scheiding en andere privéproblemen van medewerker
2 maanden
Werk en privé zijn steeds meer met elkaar verweven. Dit blijkt ook uit de mate waarin er volgens werkgevers een (belangrijke) rol voor hen is weggelegd wanneer een medewerker met privéproblemen, zoals een scheiding, kampt. 14 maart 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Vakanties voorbij, dus meer zieken
2 maanden
De griepepidemie in Nederland laat zich nog niet verslaan. Hoewel de griep op zijn retour leek te zijn, melden zich nu toch weer meer mensen ziek met griepklachten. De epidemie houdt nu dertien weken aan, meldt gezondheidsinstituut Nivel.
Sollicitant kan ‘financieel CV’ meenemen bij sollicitatie
2 maanden
Verschillende regelingen kunnen het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om iemand in dienst te nemen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Loonkostenvoordeel bijvoorbeeld, maar ook een no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Omdat werkzoekenden en werkgevers vaak niet weten waar zij recht op hebben, is er nu een online hulpmiddel van de overheid dat de voordelen uitrekent en in een ‘financieel CV’ zet.
4 voordelen van diversiteitsbeleid
2 maanden
Organisaties benutten het potentieel van medewerkers niet of onvoldoende. Voor HR is het zaak om beleid te maken dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. De opbouw van het medewerkersbestand kan daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn. Het afstemmen van de organisatiedoelen en diversiteitsbeleid lopen daarin synchroon.Topic: Strategisch HR
Payrolling, het formele werkgeverschap
2 maanden
Payrolling is in het afgelopen decennium flink toegenomen. Payrollbedrijven nemen het formele werkgeverschap op zich, maar bemoeien zich in de praktijk met name met de loonbetaling aan de werknemer.
Optimaliseer de relatie tussen vast en flex
2 maanden
Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn er steeds meer manieren om de gevraagde capaciteit in te vullen. De vraag hoe je je flexibele schil inricht wordt zowel belangrijker als complexer. Wat is hier de toegevoegde waarde van een Managed Service Provider (MSP)? Brainnet-directeur Anne Meint Bouma legt het uit en voorspelt: ‘Vanuit de huidige ontwikkelingen zullen een MSP en HR elkaar steeds vaker vinden.’Topic: HR-afdeling
Klokkenluider krijgt bescherming van Europa
2 maanden
Er komt een Europese klokkenluiderswet die garandeert dat werknemers die misstanden rapporteren over bijvoorbeeld corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels zijn beschermd tegen ontslag, degradatie of vervolging.
WAB: Deskundigen uiten zorgen in beraad Eerste Kamer
2 maanden
Dinsdag zullen deskundigen in een beraad in de Eerste Kamer hun zorgen uiten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onder anderen Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam ziet de wet liever niet ingevoerd worden zo meldt het Financieele Dagblad.12 maart 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Zo vraag je straks transitievergoeding voor zieke werknemer terug
2 maanden
Veel werkgevers houden een werknemer na twee jaar ziekte ‘slapend’ in dienst, omdat ze geen transitievergoeding willen (of kunnen) betalen. Maar vanaf 1 april 2020 treedt een compensatieregeling in werking, waarmee werkgevers de betaalde transitievergoeding kunnen terugvragen. Dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Let wel op, dat u belangrijk bewijsmateriaal moet bewaren om in aanmerking te komen voor terugbetaling!
Tom Haak’s podcasts, interviews, video’s and more
2 maanden
► Article on the website of Blueprintt, Brazil (in Portuguese) ► Column “Checklist Smart Workplace” (in Dutch) ► Interview by TalentWunder (video) ► Interview by Remote-How (video) ► Interview by Smarp: “How to improve internal communications” ► Interview for HR Experience 2019 UPOTREBA POTENCIJALA, JAČANJE I RAZVOJ VEŠTINA JE EVROPSKI I GLOBALNI PRIORITET ► Interview by Mher Mardoyan (Vancouver Recruiter) This is one clip of a series of six, that can be found...
Maatwerk in Performance Management: waar moet je rekening mee houden?
2 maanden
In de moderne HR-cyclus is sprake van een continue dialoog. Dat vraagt om situationele ondersteuning en maatwerk. Waar houd je rekening mee? Wat is de leerstijl van de medewerker? 11 maart 2019Topic: Beoordelen & functioneren
Werkplezier en vitaliteit zijn ook te meten
2 maanden
‘Op mijn werk bruis ik van energie’. Deze stelling staat in de Werkenergieanalyse, een instrument om de bevlogenheid en vitaliteit van medewerkers te meten. Loopbaanadviseur Jacqueline Scherpenzeel ontwikkelde de vragenlijst voor haar kandidaten, maar gemeenten, zorginstellingen, het onderwijs en bedrijven zetten hem ook al in. ‘Een ijsbreker voor medewerkers die vastlopen, maar niet weten waardoor’, zegt een HR-adviseur die de analyse inhuurt. Jacqueline Scherpenzeel Veel concurrentie heeft...
Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in de top
2 maanden
Voor de jaarlijkse Internationale Vrouwendag, op 8 maart, hebben verschillende organisaties onderzoeksresultaten bekendgemaakt over de positie van vrouwen in Nederlandse organisaties. Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in topposities. Maar er is in Nederland nog veel te doen.
Werkgevers willen lijst met zware beroepen, overheid moet vroegpensioen betalen
2 maanden
In een poging het pensioenoverleg vlot te trekken, hebben de werkgeversorganisaties een oud plan afgestoft. Ze willen een lijst met zware beroepen opstellen waarvoor eerdere pensionering mogelijk moet zijn. Pijnpuntje is wel, dat de overheid de rekening daarvoor moet betalen.
Gebrek aan periodieke scholing breekt werkgever op in de rechtszaal [rechtspraak]
2 maanden
Dat de technische medewerker van een school een leerling niet tot twee keer toe had moeten duwen, weet hij zelf ook wel. Maar is dit zo ernstig dat van de school in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met hem te laten voortduren? De werknemer vecht zijn ontslag op staande voet aan.
SCP: vrouwen behouden minder vaak leidinggevende functie
2 maanden
Vrouwen behouden minder vaak dan mannen een leidinggevende positie als ze een lagere functie krijgen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Opgestaan, plaats vergaan…. Volgens het SCP bekleden hierdoor ook minder vrouwen topposities dan mannen.
SCP: vrouwen behouden minder vaak hoge functie
2 maanden
Vrouwen behouden minder vaak dan mannen een leidinggevende positie als ze een lagere functie krijgen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een vandaag verschenen rapport. Volgens het SCP bekleden hierdoor ook minder vrouwen topposities dan mannen.
Is it time to replace your CHRO?
2 maanden
I was talking to a client about the profile of the new CHRO (or Chief People Officer) they wanted to hire. The CEO asked me what my observations in other organisations were. In my answer I covered seven elements I have seen many times. 1. The HR agenda is not connected to the most urgent business When I read HR Plans, it is often very difficult to see the connection to the most urgent business issues. Most HR plans are very general. Please compare the high level picture of your HR plan with...
Gezondheidsmanagement: wat is het en hoe boek je er succes mee?
2 maanden
Een gezond bedrijf met gezonde medewerkers. Welke HR-professional wil dat niet? Gezondheidsmanagement biedt volop kansen.
Diversiteitsnorm: Minister gaat over op ‘namen en shamen’ bedrijven
2 maanden
De top van grote Nederlandse bedrijven bevat te weinig vrouwen volgens minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven. Van de 200 grootste Nederlandse bedrijven voldoen slechts 13 aan de diversiteitsnorm van de overheid. Daarom is ze overgegaan op het openbaar maken van de lijst met namen van bedrijven en hun cijfers.8 maart 2019Topic: Participatiewet
3 Redenen waarom organisaties in 2019 zullen stoppen met het jaarlijkse MTO
2 maanden
Jaarlijkse medewerkerstevredenheidmetingen tonen alleen momentopnamen. Wij geloven dat dit anders kan én moet. En gelukkig zijn wij niet de enigen. Steeds meer bedrijven durven de stap te maken van traditionele jaarlijkse metingen naar pulse of continue metingen.8 maart 2019
Robotcollega bij één op de drie welkom
2 maanden
Een groot deel van werkend Nederland (42%) ziet grote tijdwinst ontstaan door robotisering en kunstmatige intelligentie. Bij een op de drie werknemers is een ‘robotcollega’ van harte welkom.
Vrouwendag: hoe HR iets extra’s kan doen voor vrouwen
2 maanden
Het is Internationale Vrouwendag! Reden genoeg om als HR iets extra’s te doen voor vrouwen en hun waardering te geven. Zo blijkt ook uit onderzoek dat zij het erg goed doen in het HR-werkveld. Zoals u zelf misschien al uit ervaring weet, zijn vrouwen goed vertegenwoordigd in HR. Dit varieert van een juniorpositie tot aan een seniorpositie. Het onderzoek van Global HR Barometer bevestigt dit, waarbij twee derde van de deelnemers een vrouw én HR-leider bleek te zijn. Naast HR zijn er...
1,6 miljard euro naar opleidingen en trainingen voor werknemers
2 maanden
Dat de arbeidsmarkt verandert wordt steeds duidelijker. De kans is heel groot dat een flink deel van de beroepsbevolking over tien jaar niet meer dezelfde werkzaamheden uitvoert. Werkgevers en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen. Tijdige bij- en omscholing is noodzakelijk om werk te behouden tot aan de pensioenleeftijd.8 maart 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
'Streefcijferwet geflopt. Voer afdwingbare quota in’
2 maanden
De streefcijferwet, ingevoerd in 2015, moest zorgen voor minstens 30 procent vrouwen als bestuurders en commissarissen in grote bedrijven in 2020. Na vijf jaar moeten we concluderen dat de wet is geflopt aldus Linda Senden, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Utrecht en Mirella Visser, strategisch adviseur Nederlandse VrouwenRaad. Zij pleiten in de volkskrant dan ook voor stevigere maatregelen.8 maart 2019Topic: Participatiewet
De vijf kenmerken van een goede leercultuur
2 maanden
Zoek ‘leercultuur’ in de Dikke Van Dale en je vindt het niet. Toch weten we allemaal wat we met een leercultuur bedoelen: de cultuur die heerst binnen een bedrijf als het gaat om het al dan niet blijvend leren en ontwikkelen. Hoe een goede leercultuur eruitziet verschilt per bedrijf. Dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk wel randvoorwaarden om een goede leercultuur te creëren. Wij noemen hier vijf.Topic: Loopbaan & opleiding
Arbeidsmarktcommunicatie: werken bij ING
2 maanden
De wereld hangt van beloftes aan elkaar. Links en rechts wordt van alles beloofd, in commercials, online, in winkels, waar eigenlijk niet? En uiteraard ook in de wereld van werving.

Pagina's

Abonneren op management