management

59 nieuwsberichten gevonden
De vijf meest gemaakte fouten bij de aanpak psychisch verzuim
2 weken
Steeds meer professionals vallen uit door psychische klachten. Er worden ook nog veel fouten gemaakt bij de aanpak van psychisch verzuim. Bedrijven zouden daar veel slimmer mee om kunnen gaan. Ze kunnen daarvoor beroep doen op vijf nieuwe inzichten uit neurowetenschappelijk onderzoek.
Webinar: Ontdek de populairste arbeidsvoorwaarden in 2022
2 weken
Een auto van de zaak, onbeperkt vakantiedagen of een individueel keuzebudget: je arbeidsvoorwaarden kunnen nét het verschil maken voor (toekomstige) medewerkers. Maar hoe pak je dit succesvol aan anno 2022? Ontdek alles wat je moet weten tijdens het gratis webinar op 19 mei!Topic: Arbeidsvoorwaarden
Ebook: Matching in een krappe markt
2 weken
Nu de coronacrisis achter de rug lijkt te zijn en we weer terug naar kantoor gaan, is de spanning op de arbeidsmarkt alleen maar toegenomen. Het goede nieuws is dat de economie ondanks de crisis toch in de plus staat, maar de keerzijde voor bedrijven is dat het nu nog moeilijker is om geschikt personeel te vinden dan voor corona. Het aantal openstaande vacatures breekt record na record, terwijl de werkloosheid historisch laag staat.4 mei 2022Topic: Recruitment 2.0
‘Als het gaat om het klimaat, vragen we HR een beetje rebellie te tonen’
2 weken
Cruciaal! Een sleutelrol! Vraag Charlotte Extercatte wat we mogen verwachten van de HR-manager in het realiseren van klimaatdoelen van organisaties, en ze is er meteen duidelijk over: die rol mag op geen enkele manier onderschat worden. 'Het is juist de HR-manager die samen met de facility manager de brug kan slaan tussen beleid en praktijk. We kunnen versnellen door woorden om te zetten in daden. Een beter klimaat begint op je werk!'Topic: Duurzame inzetbaarheid
Verbod nevenwerkzaamheden straks enkel toegestaan met rechtvaardigingsgrond
2 weken
Op 19 april jl. heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer en beoogt de gelijknamige EU-richtlijn uiterlijk op 1 augustus 2022 te implementeren. Eén van de onderdelen van die richtlijn is een (significante) wijziging in de regelgeving omtrent nevenwerkzaamheden. In dit artikel leest u wat deze wijziging inhoudt.3 mei 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
Het stay-gesprek: eenvoudige interventie met grote impact op werknemer en organisatie
2 weken
Wie goed en enthousiast zijn werk doet is tevreden. Menige leidinggevende maakt deze vergissing. Die steekt er daarom weinig energie in om bij individuele medewerkers te peilen hoe het is gesteld met motieven om te blijven in een bepaalde baan. Toch is het raadzaam om te investeren in samen zoeken naar ervaringen die medewerkers overtuigen om te blijven. Topic: Beoordelen & functioneren
Wie wordt de Hybride Werkgever van het Jaar? Doe mee met de Zo Werkt Het Award 2022
2 weken
Om het inspirerende aanpassingsvermogen van bedrijven te vieren, reikt landelijk mobiliteitsplatform Zo Werkt Het op 14 juni de awards uit aan de beste Hybride Werkgevers van het Jaar! Deze campagne is een blijk van waardering voor organisaties die in het afgelopen jaar een stap verder zijn gegaan om het hybride werken een stuk makkelijker en leuker te maken voor hun werknemers.3 mei 2022Topic: Tomorrow@work
Medewerkerstevredenheid: wat is slim om te meten?
2 weken
Gewoon tevredenheid meten lijkt inmiddels voorgoed achterhaald. Maar wat is dan wél slim om te meten? De overtreffende trap van medewerkerstevredenheid.3 mei 2022Topic: HR Analytics
Verlagen salarissen toegestaan. Ook zonder instemming (deel) werknemers
2 weken
Met Bedrijf X ging het niet goed. Ook een reorganisatie mocht niet baten. Na overleg met de ondernemingsraad en het personeel besloot Bedrijf X dan ook om per 1 januari 2021 de salarissen te verlagen. Een deel van de werknemers ging niet akkoord en startte een procedure.3 mei 2022Topic: Loon & belonen
Gericht HR-beleid voor jonge vrouwen: veel ongewenste aandacht, vooral van externen
2 weken
HR-professionals kennen het belang van een open werksfeer, omdat medewerkers dan het beste uit zichzelf kunnen halen. We vinden het belangrijk dat collega’s prettig met elkaar omgaan en sturen daar ook op. Maar vergeet vooral niet om ook verder te kijken, naar klanten, patiënten, leerlingen of passagiers bijvoorbeeld. Want vooral daar zijn de daders te vinden van ongewenste seksuele aandacht, agressie en geweld.
H.U.G. Digital. Dé plek om elkaar (online) te ontmoeten als HR
2 weken
H.U.G: niet zomaar een HR-conferentie. Personio heeft H.U.G in 2019 opgericht om een uniek evenement te creëren waarin de HR-branche met elkaar in contact kan komen, kan groeien en van elkaar kan leren door best practices, eerlijke lessen en inspirerende inzichten te delen. H.U.G Digital biedt je de inzichten waarvan je niet wist dat je ze nodig had, in formats die uitdagen en inspireren. Mis het daarom niet: koop nu je ticket en neem in 2022 deel, zodat je op het scherpst van de snede kunt...
Vacaturemarkt stabiliseert, maar vraag naar HR-professionals groeit door
2 weken
De groei van de arbeidsmarkt stabiliseert, terwijl nog steeds heel veel vacatures open staan. De arbeidsmarkt blijft daarom nog onveranderd krap. De vraag naar HR-professionals en recruiters neemt nog wel steeds enorm toe: het vacatureniveau voor HR-functies is 89 procent boven het niveau van vòòr de pandemie. Bedrijven versterken hun HR-afdelingen voor het werven, aannemen, inwerken en scholen van personeel.
Kantoormedewerkers kunnen in Nederland zeer flexibel werken
2 weken
Nederland is koploper flexibel werken. In ons land kunnen zes van de tien kantoormedewerkers profiteren van flexibele werkuren. Ook voert Nederland de toon als het gaat om de keuze van de werkplek. Want de helft van de Nederlandse kantoormedewerkers kiest zelf waar en wanneer ze werken. Dat aandeel is een stuk hoger dan het Europese gemiddelde van 39%.
Vijf tips om aan de slag te gaan met watervaldoelstellingen in je organisatie
2 weken
In deel 1 van dit artikel zijn de organisatorische verbeteringen en voordelen van waterval doelstellingen in de organisatie onder de loep genomen. In dit tweede artikel, krijg je vijf tips om van start te gaan met watervaldoelstellingen. Na het lezen hiervan weet je hoe je organisatiedoelstellingen kan definiëren, watervaldoelstellingen uitrolt in de organisatie en hoe je de voortgang bewaakt. 29 april 2022Topic: Leiderschap & Management Development
Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen
2 weken
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Dit percentage wordt elk jaar kleiner. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.29 april 2022Topic: Loon & belonen
Goed idee: medewerkers vloerenbedrijf zelf aan de slag met duurzaamheid
3 weken
Omdat duurzaamheid niet alleen gaat over producten en hoe en waar deze geproduceerd worden, is vloerenbedrijf Uzin Utz onder de naam ‘U GROW’ een programma gestart voor álle medewerkers. Vaak ligt een idee ter verbetering of besparing ‘dicht bij huis’ zo is de gedachte. Het vloerenbedrijf heeft hierbij de overtuiging dat als er samengewerkt wordt door alle collega’s en duurzame ideeën gedeeld worden, er gemakkelijk kleine én grote stappen gemaakt kunnen worden om steeds duurzamer te werken en...
Officiële waarschuwing uit personeelsdossier
3 weken
Onlangs werd, in mijn optiek, een opvallende uitspraak uit 2019 gepubliceerd op rechtspraak.nl. Het ging om een officiële waarschuwing. Het komt natuurlijk wel vaker voor dat een werknemer een officiële waarschuwing krijgt en die waarschuwing door de werkgever aan het personeelsdossier wordt toegevoegd. Ook komt het vaker voor dat de werknemer hier dan schriftelijk tegen protesteert en verzoekt dat protest in dat zelfde dossier te stoppen om zo negatieve dossieropbouw tegen (proberen) te gaan....
De HR Podcast – afl. 62 – Hoe HR met meer breinkennis meer impact kan maken
3 weken
HR draait om mensen, en dan vooral: gedrag en het sturen en beïnvloeden daarvan. Dat vraagt om kennis van het menselijk brein. Hoewel in de laatste jaren de belangstelling voor het brein is gegroeid, is er op de werkvloer nog een wereld te winnen. Interventies worden nog te veel gedaan zonder voldoende inzicht in de oorzaken van het gedrag waar de interventie op gericht is, zegt neurowetenschapper en psycholoog Marcia Goddard. 28 april 2022Topic: Leiderschap & Management Development
Gabriël Anthonio, hoogleraar leiderschap: 'Ook voor HR geldt: veranderen begint bij jezelf'
3 weken
Een deel van ons HR-instrumentarium is verouderd, zegt Gabriël Anthonio, hoogleraar Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid. Tijdens het congres '(R)evolutie van de Talent Journey' van de HR Academy gaat hij in op de vraag hoe HR-functionarissen beter hun werk kunnen doen.Topic: Leiderschap & Management Development
5 tips om reisgedrag van medewerkers duurzamer te maken
3 weken
Om werknemers bewust te maken van de mogelijkheid om minder, op andere manieren, schoner, of níet te gaan reizen met (onder andere) CO2-reductie als resultaat, is inzicht in gedrag nodig. Zodat passende alternatieven kunnen worden geboden. Hiertoe heeft de Rijksoverheid samen met werkgevers een overzicht met inzichten en een aantal tips opgesteld. Topic: Arbeidsvoorwaarden
4 fiscale aandachtspunten bij remote werken in het buitenland
3 weken
Wellicht doet u het al of denkt u erover ermee te beginnen: remote werken vanuit het buitenland. Door werknemers uit het buitenland de flexibiliteit van thuiswerken te bieden, wordt u een uiterst interessante werkgever voor deze grote pool aan potentiële werknemers. Maar wist u dat u in het land van uw werknemers wel een salarisadministratie moet draaien? En hoe zit dat eigenlijk met sociale zekerheid en pensioenen? 18 april 2022Topic: Loon & belonen
Remote werken in het buitenland: 4 belangrijke arbeidsrechtelijke punten
3 weken
We werken steeds meer remote, zowel in binnen- en buitenland. Door werken vanuit het buitenland mogelijk te maken, openen bedrijven hun deuren voor allerlei nieuwe mogelijkheden. Maar remote werken in het buitenland brengt ook plichten met zich mee.26 april 2022Topic: HR-afdeling
Vijf aandachtspunten bij remote werken in Nederland
3 weken
De coronapandemie heeft remote werken versneld. Maar nu gaan we pas echt beginnen. Bedrijven moeten antwoord geven op de structurele vragen die remote werken met zich meebrengt. Hoeveel mogen uw werknemers thuiswerken? Wat vindt u toelaatbaar? Welke vergoedingen mag u geven? Maar ook: Wat gaat u doen met binding van werknemers met uw organisatie? Hoe zorgt u dat uw mensen gemotiveerd blijven? Hoe behoudt u de loyaliteit van uw werknemers? 9 mei 2022Topic: Tomorrow@work
Rapport: Employee experience in Nederland 2022
3 weken
Hoe beleeft werkend Nederland het werk? Lees het in het nieuwe onderzoek naar de medewerkerbeleving in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder 5100 respondenten werkzaam in 13 branches.25 april 2022Topic: Beoordelen & functioneren
Transparante sollicitatieprocedure binnenkort verplicht: 12 richtlijnen
3 weken
Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, werkt de overheid aan een wet die uitzendbureaus verplicht om een verzoek tot discriminatie te melden bij de Arbeidsinspectie. Daarvoor moeten werkgevers een transparantie sollicitatieprocedure (gaan) hanteren. Een goed idee, vindt het College voor de Rechten van de Mens, dat 12 richtlijnen geeft voor sollicitatieprocedures die volgens het wetsvoorstel eerlijk kunnen worden ingericht.
Whitepaper: Stroomlijn bedrijfsprocessen
3 weken
Grip op de (financiële) bedrijfsvoering is voor elke (zakelijke) dienstverlenereen randvoorwaarde voor succes. Goede urenregistratie, facturatie enrelatiebeheer zijn hiervoor dé onmisbare basis.22 april 2022Topic: HR Tech
Corona op de werkvloer: 5 opvallende uitspraken
4 weken
Onlangs in o.a. het Algemeen Dagblad*, naar aanleiding van de Kroniek twee jaar corona-arbeidsrechtspraak, een overzicht van de vijf meest opvallende corona-arbeidsuitspraken.20 april 2022Topic: Ontslag
Grote werkgevers moeten werknemers vanaf 2023 schoner laten reizen
4 weken
Meer dan de helft van het personenverkeer is onderweg voor het werk. Werkgevers hebben daarmee de sleutel in handen om het personenvervoer te verduurzamen. Vanaf 2023 worden grote werkgevers daarom verplicht om gegevens aan te leveren over zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van hun werknemers. In eerste instantie blijft het bij rapporteren van gebruikte brandstoffen en gereisde kilometers. Maar als het doel van minder CO2-uitstoot daarmee niet in zicht komt, krijgen de bedrijven vanaf...
Corona: niet meer thuis blijven na contact met positief getest persoon
4 weken
Het is voor werknemers niet meer nodig om thuis in isolatie te gaan, nadat zij in contact zijn geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus. Wel moeten zij extra alert blijven op mogelijke klachten en als die er zijn een zelftest doen. Verder is het verstandig om uit de buurt te blijven van mensen met een zwakke gezondheid.

Pagina's

Abonneren op management