management

3255 nieuwsberichten gevonden
Ernesto de Miranda (Graydon): ‘Durf als leider je kwetsbaarheid te tonen’
1 week
Bij Graydon verkende men net de mogelijkheden van thuiswerken, toen de coronacrisis uitbrak. Toen kwam alles opeens in een stroomversnelling, vertelt Ernesto de Miranda, Group HR Director van Graydon.
Update from the HR Trend Institute 2020/9
1 week
In this update: New episode in the series “Talking HR Trends with Natal and Tom 11 HR Trends for 2021: The video The Personal User Guide Talking HR Trends with Natal and Tom Multifunctional HR … End of silos? In this episode of “Talking HR Trends with Natal and Tom” the conversation is about how HR can work in a multifunctional way, crossing borders and breaking silos. Solving complex issues benefits from a multifunctional approach, looking at all the stakeholders of...
Coronacrisis op de werkvloer: lessons learned
1 week
Ondernemers hebben al een half jaar last van de coronacrisis. Dit heeft geleid tot veel vragen en onduidelijkheid over rechten en plichten van werkgever en werknemer: over loon, wijziging arbeidsvoorwaarden, privacy, etc. Op basis van enige rechtspraak daarover en onze eigen advisering daarover zetten wij enkele “best practices” voor u als ondernemer op een rij. Zo bent u goed voorbereid als de tweede coronagolf dit najaar zijn invloed op de arbeidsrelatie zal hebben.24 november 2020Topic:...
Een historische grens
1 week
Nederlanders zijn in 2019 gemiddeld na hun 65e met pensioen gegaan; om precies te zijn, met 65 jaar en 1 maand. Daarmee is een bijna magische grens overschreden. De eerste zeven jaren van deze eeuw lag het gemiddelde nog rond de 61 jaar. Het gaat dus hard.
Webmodule inhuur zelfstandigen vanaf 11 januari 2021 online
1 week
Wie een zelfstandige wil inhuren voor een klus, moet goed opletten dat de fiscus de opdrachtnemer niet als werknemer beschouwt. Want als het tegenzit, moet u als opdrachtgever alsnog werknemerspremies afdragen. Vroeger kon u een VAR-verklaring vragen, maar nu moet u met modelcontracten werken van de Wet DBA. Maar de wet wordt al een tijdje niet gehandhaafd, omdat deze in de praktijk niet werkt. Vanaf januari 2021 start een pilot met een webmodule waarmee vooraf duidelijkheid ontstaat of een...
Agile leiderschap tijdens disruptieve periodes: mini lessons
1 week
Hoe kan je organisatie tot bloei komen tijdens een wereldwijde disruptie? En hoe verandert de HR-rol als we medewerkers niet meer hoeven en kunnen controleren en monitoren? Door agile leiderschap toe te passen schep je voorwaarden voor intrinsieke motivatie van alle werkenden.23 november 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Hoe geef je nu echt inhoud aan duurzame inzetbaarheid?
1 week
Van 23 t/m 27 november 2020 is het de Week van de Duurzame Inzetbaarheid. Een thema waar landelijke aandacht voor gevraagd wordt. Titus Kramer, CEO van onder meer arbodienst Capability en preventieplatform Qragt, deelt in dit artikel zijn visie. Volgens hem is het de hoogste tijd om duurzame inzetbaarheid echt concreet te gaan maken om te voorkomen dat werknemers in de ‘verzuimfuik’ zullen belanden.23 november 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Gevolgen thuiswerken lang voelbaar,  extra richtlijnen nodig voor de werkvloer
1 week
Tijdens de tweede lockdown zorgt thuiswerken voor meer stress onder werknemers dan in de eerste lockdown. Sommige werknemers hebben nu zelfs helemaal geen contact meer met hun leidinggevende. ‘Als we niet oppassen krijgen we te maken met de gevolgen van alle opgebouwde stress, fysieke ongemakken en werk-zingevingsvraagstukken’. Extra Arbo-richtlijnen voor thuiswerken zijn dringend nodig.
Integriteit: ook HR-medewerker mag niet zo maar in personeelsdossiers snuffelen
1 week
Ondanks eerdere waarschuwingen leest een HR-medewerker van KLM personeelsdossiers waar ze niets mee te maken heeft. Ze betaalt een hoge prijs voor haar nieuwsgierigheid.
Vier vragen en antwoorden over corona op de werkplek
1 week
Werkgevers hebben veel vragen rondom corona op de werkvloer. Wat als een werknemer ziek wordt op het werk of een werknemer nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is met het virus?
Ongelijke behandeling door zwangerschap: 4 op de 10 werkende vrouwen overkomt het
1 week
Vier op de tien vrouwen wordt op de arbeidsmarkt nog steeds benadeeld vanwege een zwangerschap of een pasgeboren kind. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens in een onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is er niets veranderd, zegt het mensenrechteninstituut.
11 HR Trends to take into account for 2021
1 week
HR professionals follow the trends The HR Trend Institute was founded in 2014. In the last six years every year in November we published an overview of the HR trends we sensed for the coming year. 2015: 9 emerging HR trends for 2015 2016: 11 HR trends for 2016 2017: 10 HR Trends for 2017 2018: 8 major trends for 2018 2019: 10 inspiring HR trends for 2019 2020: 12 HR trends for 2020 Each year the challenge is if we can come up with a new inspiring list. This is for you to decide! The megatrends...
Het pensioenakkoord: dé kans om je arbeidsvoorwaardenbeleid te updaten
1 week
De knoop is doorgehakt: er komt een nieuw pensioenstelsel. Dat duurt nog even, maar dat geeft werkgevers juist de ruimte om zich voor te bereiden en het pakket aan arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de huidige tijd. “Het is een mooie kans als je je anders wilt positioneren als werkgever”, tipt Myra van Herwijnen van VLC & Partners.
Breng de vitaliteit in kaart via het PMO
1 week
Deze week werd bekend dat medewerkers met een ziektekostenverzekering bij Menzis vanaf volgend jaar ook via de bedrijfsarts een gecombineerde leefstijlinterventie kunnen aanvragen. Maar hoe kun je als organisatie ervoor zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met hun leefstijl?
Trendstrateeg Lieke Lamb: ‘Corona leidt tot versnelde veranderingen op de arbeidsmarkt’
1 week
PW. vroeg trendstrateeg Lieke Lamb vooruit te kijken naar 2021. Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Herstelt de economie?
Moderne gesprekscyclus: stel doel en ontwikkeling medewerker centraal
1 week
De traditionele gesprekscyclus van functioneren en beoordelen werkt demotiverend, dat hebben genoeg onderzoeken aangetoond. Onderwijskundige Annet van Duren pleit voor een moderne gesprekscyclus op basis van ontwikkelgerichte gesprekken.Topic: Loopbaan & opleiding
Qragt challenget de traditionele arbodienstverleners
2 weken
Wat als we onszelf als arbodienst nou eens overbodig konden maken. Want geloof het of niet, directeur Ronald Donkers had voorheen een hekel aan arbodiensten. Die werken vaak nog op een wijze die niet meer aansluit op de problemen waarmee werknemers tegenwoordig geconfronteerd worden. Topic: Arbo
3 tips voor leidinggevenden om een burn-out tsunami te voorkomen
2 weken
In de ziekteverzuimcijfers is het nog niet zichtbaar, maar de ‘dit kan zo niet langer’ verhalen vliegen je om de oren. Niet altijd in de eerste vijf minuten van een gesprek, maar wel als je even doorvraagt. Thuiswerkers hebben het zwaar daar achter hun scherm.
Meest gestelde vragen over corona op de werkvloer op een rij
2 weken
Werkgevers hebben veel vragen rondom corona op de werkvloer. Wat als een werknemer ziek wordt op het werk of een werknemer nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is met het virus? Ralph Koks, Manager Tax & Legal bij SD Worx, geeft een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.19 november 2020Topic: Arbo
Hoge Raad: bedoeling van partijen niet langer relevant bij beoordeling zzp-contract
2 weken
Onlangs deed de Hoge Raad een belangrijke en interessante uitspraak over de beoordeling van de arbeidsrelatie. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de uitvoering leidend is en niet wat partijen onderling hebben afgesproken in een contract. Wat betekent dit in de praktijk?19 november 2020Topic: Wet DBA en zzp'ers
What's next for HR?
2 weken
An HR survey conducted by Personio and Censuswide 18 november 2020Topic: Strategisch HR
Thuiswerken kan 'zachte' organisatieaspecten negatief beïnvloeden
2 weken
Als alle werknemers die dat kunnen, ook na de coronacrisis een dag extra vanuit huis gaan werken, kan dat op lange termijn leiden tot extra kosten voor hun werkgevers. Deze kosten hangen samen met de effecten van minder samenwerken, een minder grote betrokkenheid bij de organisatie en isolatie en stress. De kosten kunnen oplopen van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro.18 november 2020Topic: Tomorrow@work
VodafoneZiggo legt beleid voor hybride werken vast
2 weken
VodafoneZiggo heeft naar eigen zeggen als eerste organisatie van Nederland een hybride beleid ontwikkeld voor de lange termijn, waarbij thuiswerken op gelijke voet staat met werken op kantoor. Iedereen die wil, mag de helft van de tijd thuis werken; ook als alles weer normaal wordt. Het beleid is nadrukkelijk bedoeld voor alle kantoormedewerkers, onafhankelijk van positie of functie. De ondernemingsraad is inmiddels akkoord met het nieuwe beleid.18 november 2020Topic: Tomorrow@work
Jaarurennorm of oproepovereenkomst?
2 weken
Bent u bekend met de mogelijkheden van de jaarurennorm als alternatief voor de oproepovereenkomst? Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de jaarurennorm (of: jaarurensystematiek / jaarurenovereenkomst) het overwegen waard als vorm van een flexibel contract. Wat zijn de voordelen?Topic: Arbeidsrelaties
'Nieuwe arbo-richtlijnen nodig vanwege thuiswerken'
2 weken
Thuiswerken zorgt voor meer stress onder werknemers dan tijdens de eerste lockdown dit voorjaar. Om de gevolgen hiervan in te dammen moeten er nieuwe extra arbo-richtlijnen komen. Dat bepleit prof. dr. Willem van Rhenen, stress expert bij Arbo Unie.18 november 2020Topic: Arbo
Hoe steun je een rouwende collega?
2 weken
Als HR-medewerker komt het steeds vaker voor dat je een collega online treft die in een periode van rouw zit. Bijvoorbeeld doordat een naaste aan corona is overleden. Hoe reageer je hierop? Wat kun je beter wel en niet doen?
Werkstress cijfers: extremere pieken
2 weken
Het is de week van de werkstress 2020, en juist nu, in de 2e coronagolf, neemt de beleving van werkstress en ontevredenheid toe onder medewerkers en managers. Dat tonen de wekelijkse enquêteresultaten van meer dan 50 Nederlandse organisaties en 3500 professionals.17 november 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
De symptomen zijn niet het probleem
2 weken
Achterliggende oorzaken vinden met Simon Sinek’s Waarom, Wat en Hoe! Daarover gaat dit blog van Uco van Veen.
Maak je arbeidsvoorwaardenbeleid coronaproof
2 weken
De manier waarop mensen hun werk doen heeft in 2020 grote veranderingen ondergaan. Dit maakt het noodzakelijk om het arbeidsvoorwaardenbeleid onder de loep te nemen.
Werkstress - Inzicht in stressfactoren én energiebronnen
2 weken
In deze aanhoudende coronacrisis nemen de psychische problemen onder de beroepsbevolking toe. Bijna 30% ervaart nu meer werkstress dan voor de pandemie(1). En dat terwijl het aantal werkenden met burn-outklachten al jaren groeit: van 8% in 2007 naar 17% in 2019(2). Niet voor niets trekken werkgevers aan de bel. Hoe is het tij te keren?Topic: Arbo

Pagina's

Abonneren op management