management

975 nieuwsberichten gevonden
4 vragen over Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
5 dagen
De ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vindt officieel plaats per 1 januari 2020. Om goed voorbereid te zijn, zoals de voorbereiding op de AVG, brengt senior advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Marije Schneider u alvast alles bij. 1. Wat houdt de wet in? De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat de positie van de ambtenaar verandert. De arbeidsverhouding van een ambtenaar wordt kort gezegd straks hetzelfde als de arbeidsverhouding van een ‘...
Onderzoek duurzame inzetbaarheid: er is nog veel te verbeteren
5 dagen
Werkgevers zijn zich bewust van het belang van vitaliteit op de werkvloer, maar van structureel beleid is vaak nog onvoldoende sprake, zo blijkt uit onderzoek onder HR-professionals. Topic: Duurzame inzetbaarheid
Wat doen Nederlandse werkgevers om werknemers inzetbaar te houden
6 dagen
Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. Maar wat doet de Nederlandse werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie? Welke thema’s leven in de directiekamer? Welke instrumenten worden in de praktijk (al) aangeboden? En hoeveel medewerkers maken feitelijk gebruik van die instrumenten?18 juni 2019Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Zeven procent van de werkenden wil minder uren werken
6 dagen
De afgelopen jaren daalde het aantal werkenden dat meer uren wil werken terwijl het aantal werkenden dat liever minder uren zou willen werken juist toenam. Bij de laatstgenoemden ging het om 7 procent in het eerste kwartaal van 2019. Dat meldt het CBS aan de hand van nieuwe cijfers.
Offboarding: zo doen Traffic Builders en Google dat
6 dagen
De laatste indruk die je als organisatie maakt, heeft gevolgen voor hoe oud- medewerkers terugkijken op jouw organisatie en op de periode dat ze bij jou in dienst waren. Zo heeft Google Xoogler opgericht voor ex-Googlers en worden vertrekkende Traffic Builders geroast. In deze blog neem ik je mee in fase 3 van de employee journey: uitstroom. Over het belang van een goede offboarding.18 juni 2019Topic: Employee benefits
Hoe vervult u uw vacatures?
6 dagen
Vanwege de historisch lage werkloosheidscijfers en het grote aantal openstaande vacatures is er momenteel sprake van flinke krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe gaat u met deze schaarste om?18 juni 2019Topic: Werving & selectie
AWVN: ‘Alle werkenden moeten aan de basis gelijk worden behandeld’
6 dagen
Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN, is al jaren bezig met een plan voor nieuwe sociale zekerheid voor alle werkenden. Het tij lijkt hem nu mee te zitten nu de commissie Borstlap met ideeën komt over de vernieuwing van sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Die ze precies presenteren op het moment dat de AWVN haar 100ste verjaardag viert.18 juni 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
What are the innovations in Diversity and Inclusion?
6 dagen
The HR Trend Institute Dialogues, edition 2 This is the second edition of the HR Trend Institute Dialogues. Working together with our partner CircleLytics are usingthe brainpower of our international community to get better insights in areas related to HR trends and HR innovations. Of course, we will share these insights. Edition 2: Innovations in Diversity and Inclusion What is your professional view? At the HR Trend Institute we are currently looking into innovations in the diversity and...
Drie kenmerken van succesvolle e-learning
6 dagen
Met kwalitatief sterke e-learning komen je medewerkers verder. Maar door de wildgroei aan aanbieders is het lastig kiezen welk platform nu het beste is. Waar moet je op letten bij het kiezen van e-learning voor jouw organisatie? Online Academy zet 3 belangrijke punten voor je op een rij.
Beroepsziekten te lijf met de RI&E
1 week
Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen raken (deels) arbeidsongeschikt. Met de juiste maatregelen kun je beroepsziekten te lijf gaan. De verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt met een gestructureerde aanpak. Leer er meer over tijdens de vijfde Week van de RI&E.
Open hiring: hoe ga je om met de ontwikkeling van medewerkers
1 week
Twee Nederlandse bedrijven begonnen dit voorjaar een pilot met open hiring voor de werving van personeel. De eerste ervaringen zijn positief, maar hoe zorg je voor goede begeleiding en talentontwikkeling van deze vooraf onbekende medewerkers?
Zieke brandweerman staat zonder WNRA met lege handen [rechtspraak]
1 week
Als de nood aan de man is, wordt van brandweerlieden verwacht dat ze zich in het gevaar storten om anderen te redden. Maar als een brandweerman ziek wordt, blijkt er voor hem geen redder in nood te zijn. Kan hij een voorschot nemen op de Wet normalisering ambtenarenrecht?
Succesvol HR-issues oppakken in kleine stappen
1 week
Vóór het inzetten van een HR Interim Manager worstelt een organisatie vaak met grote, complexe problemen. Denk aan een organisatie die moet reorganiseren, mensen die werkdruk ervaren of een HR-proces dat herschreven moet worden.  Hoe pak je deze HR-issues het beste aan? Om HR-issues van een dergelijke omvang en complexiteit enigszins behapbaar te maken, kies ik er vaak voor meer te concretiseren en stappen in te bouwen. Daarin ben ik niet uniek. Iedereen die ooit heeft gewerkt aan een groter...
De employee journey: voorbeelden van on-, re- en crossboarding
1 week
Het behoud van talenten is minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers met plezier naar hun werk komen en bij je blijven? In deze blog neem ik je mee in fase 2 van de employee journey: werken bij de organisatie. Met voorbeelden van Tony’s Chocolonely en VodafoneZiggo.17 juni 2019Topic: Employee benefits
Personalisation and Customisation in Recruitment
1 week
In my article “10 inspiring trends for 2019” I put “Personalisation” on the first place of the ten trends covered in the article. In “Personalisation in HR – Some ideas” I gave some more background on personalisation and customisation. How can you use personalisation and customisation to improve your recruitment efforts? Some suggestions. 1. Candidates can create their own job With ‘Nike by You” you can co-create your own shoe online. Where...
FNV stemt in met pensioenakkoord
1 week
Vakbond FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord, dat gesloten is met de werkgevers en het kabinet. Daarmee is de weg vrij om de hervormingen van het pensioenstelsel door te voeren.
Ontslag op staande voet na kleine fraude terecht?
1 week
Een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat voor fraude van een geringe waarde, moet het ontslag voor de rechter verdedigen. Houdt het ontslag stand? Wat eraan voorafging Een kassamedewerkster bij een bouwmarkt is sinds 2013 in dienst. Op haar arbeidsovereenkomst is een huishoudelijk reglement van toepassing. Een van haar taken is het scannen van de klantenkaart als een klant afrekent. Die krijgt daarvoor kortingscoupons die bij een volgende aankoop ingewisseld kunnen worden. De...
Hoeveel tijd besteedt u per dag aan persoonlijke ontwikkeling?
1 week
13 minuten per werkdag. Zoveel tijd besteden managers van bedrijven in Nederland aan hun eigen ontwikkeling. Bovendien zou bijna de helft hiervan liever leervormen zien die beter aansluiten bij de tijd die zij hebben.14 juni 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Generieke ontwikkeling voor toptalent niet genoeg
1 week
In veel organisaties loopt de ontwikkeling van toptalent niet of nauwelijks synchroon met de strategie van de organisatie. Adviseur talent- en management development Rino Schreuder en organisatieadviseur Simon Noorman pleiten voor een specifieke talentontwikkeling voor topmedewerkers op cruciale posities. Maar hoe pak je dat aan als HR?
De twee pijlers van een winnende verzuimaanpak
1 week
Zorginstelling Vincent van Gogh won dit jaar de Vernet Health Ranking Award in de categorie GGZ. Een nieuwe verzuimaanpak, ingegeven door stijgend verzuim na een reorganisatie, ligt volgens HR-manager Joep Janzing aan de basis van deze winst. Een best practice.
Burn-out: Wat kunnen medewerkers zélf doen?
1 week
We raken er niet over uitgepraat. Veel Nederlandse werknemers krijgen te maken met burn-outklachten. Wat kan de medewerker zelf doen om burn-out tegen te gaan?
Wees de startmotor voor vernieuwing
1 week
Verandermanagement is de laatste jaren zelf sterk in verandering. Er komt steeds meer nadruk op de leer- en ontwikkelkant van veranderen, naast de traditionele geplande veranderaanpak. Tijdens verandertrajecten wordt steeds vaker gesproken over experimenteren, leren en doen.
Vakantiewerk door scholieren en studenten
1 week
Met vakantiewerkers worden bedoeld scholieren, studenten en andere studerenden die in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling of in de periode tussen twee opleidingen in tijdelijk werk verrichten.
Van Football Manager tot HR-analytics Professional
1 week
Joost Hoedjes, Lead HR-analytics bij Provincie Zuid-Holland, is een Analytics Translator pur sang. Als kind was hij al geïntrigeerd door de statistieken in zijn voetbalboekjes en naar het verhaal achter de cijfers. Omdat hij goed de verbinding weet te leggen tussen data en de business, mag hij als pionier het HR-analytics team opzetten binnen de Provincie Zuid-Holland. Hoe ziet de HR-analytics reis van Joost eruit?13 juni 2019Topic: HR Analytics
Vier op de vijf werkgevers heeft last van de krappe arbeidsmarkt
1 week
Werkgevers trekken alle registers open op de huidige krappe arbeidsmarkt. Vrijwel alle denkbare immateriële en materiële instrumenten worden gebruikt om medewerkers aan te trekken of te behouden.
Hoe berekent u de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020?
1 week
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling voor de transitievergoeding. Hoe berekent u de vergoeding vanaf 1 januari 2020? Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu ontstaat dat recht pas vanaf het moment waarop een dienstverband twee jaar bestaat. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit is voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar (nu geldt...
‘Verlofregels opgelegd door Europa is geen goed idee’
1 week
Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht minimaal tien dagen kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Ook krijgen beide ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat komt door een richtlijn die het Europees Parlement onlangs heeft aangenomen. Is dit een goede ontwikkeling? De Europese richtlijn geeft ouders recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan minstens twee maanden moeten worden doorbetaald. De richtlijn geeft de partner van de vrouw die is...
Onderzoek onder millennials: topmanagers moeten sociale agenda niet als marketing-ding inzetten
1 week
Nederlandse millennials zijn iets minder positief dan hun leeftijdsgenoten wereldwijd als het gaat om economische en sociale vooruitgang en de bijdrage die bedrijven en overheden leveren aan de samenleving. Dit blijkt uit onderzoek door Deloitte onder 13.416 millennials uit 42 landen.13 juni 2019Topic: Employee benefits
Werkgevers schalen nieuwe medewerkers hoger in en bieden vast contract aan
1 week
Werkgevers trekken alle registers open op de huidige krappe arbeidsmarkt. Vrijwel alle denkbare immateriële en materiële instrumenten worden gebruikt om medewerkers aan te trekken of te behouden. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden.14 juni 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Eneco: ‘Externe merkbelofte intern waarmaken’
1 week
Met de campagne ‘Heel Nederland schakelt om’ belooft Eneco dat iedereen moeiteloos mee kan doen aan de energietransitie. Om die boodschap intern waar te maken hanteert de energiereus binnenshuis de slogan ‘Heel Eneco schakelt om’. Wat dat concreet betekent en wat de lessons learned zijn vertelt Communicatie en HR-directeur Jeroen Overgoor. Topic: Employee benefits

Pagina's

Abonneren op management