management

3024 nieuwsberichten gevonden
Prinsjesdag: 1,4 miljard voor begeleiding van werk-naar-werk en omscholing
1 week
Het stimuleren van werk is hét wapen in de strijd tegen de gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet trekt daarom ruim een miljard euro uit voor een aanvullend sociaal pakket.
Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2021
1 week
De economie groeit in 2021 met 3,5 procent, maar de werkloosheid loopt ook op. Het kabinet gaat daarom de economie met tientallen miljarden ondersteunen. Bedrijven krijgen de tijd om zich aan te passen, werknemers kunnen hulp krijgen bij omscholing voor ander werk. HR-professionals zullen het dus druk krijgen met de ondersteuning van hun organisatie én het personeel. Zij moeten daarnaast ook nog weten welke andere ontwikkelingen er volgend jaar op stapel staan. Voor hen zet Personeelsnet de...
Prinsjesdag 2020: Defensie zet nadrukkelijk in op personeelsbeleid
1 week
Volgend jaar wil het ministerie van Defensie zich nadrukkelijk profileren als moderne werkgever in de hoop nieuw personeel aan te trekken.
Prinsjesdag 2020: nieuw pensioenstelsel is voor 1 januari 2022 voorzien
1 week
Het kabinet streeft ernaar de wetgeving rond een nieuw pensioenstelsel op 1 januari 2022 in werking te laten treden.
Prinsjesdag 2020: zorgen over toenemende ongelijkheid
1 week
In 2019 is de inkomensongelijkheid in Nederland verder toegenomen. Een bestuursvoorzitter verdient nu 32 keer zo veel als de gemiddelde werknemer. Dat schrijft het kabinet in de miljoenennota 2021.
Prinsjesdag 2020: Koopkrachtverbetering door corona onzeker
1 week
Niet eerder waren de koopkrachtplaatjes die het kabinet presenteert zo onzeker als nu. Gemiddeld genomen lijkt er voor bijna alle groepen een koopkrachtverbetering, echter wie zijn baan verliest, gaat er juist hard op achteruit.
HR in de troonrede van 2020: investeren om banen en economie te redden
1 week
Na een enorme krimp door de coronacrisis, zal de Nederlandse economie in 2021 weer groeien. Hoeveel precies, is nog onzeker, want bij een tweede coronagolf kan de groei een stuk lager uitvallen. Koning Willem Alexander toonde in zijn troonrede van 15 september 2020 medeleven met alle mensen die door corona getroffen zijn. Er was ook lof voor de veerkracht van werknemers, ouders en ondernemers. Personeelsnet selecteerde de punten uit de troonrede 2020 die van belang zijn voor HR-professionals.
Troonrede 2020: hoofdpunten op gebied personeel, werk en economie
1 week
De Troonrede staat dit jaar in het teken van de coronacrisis. Hieronder de belangrijkste citaten op het gebied van personeel, werk en economie.
Een future-proof HR beleid: vandaag werken aan het personeel van morgen
1 week
In de nasleep van de recente uitbraken van COVID-19 bevinden veel bedrijven zich in een overgangsperiode. Organisaties zijn gedwongen om snel moeilijke beslissingen te nemen door teams te herstructureren, hun bedrijfsmodel te veranderen of over te stappen op werken op afstand. Hoe we vandaag reageren op deze uitdagingen zal uiteindelijk bepalen hoe goed we ons aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ dat op ons wacht na deze economische en gezondheidscrisis.15 september 2020Topic: Loopbaan...
NOW en mogelijke alternatieven
1 week
De coronacrisis slaat hard toe en de tweede golf dient zich aan. Per 1 oktober 2020 wordt de huidige NOW-regeling met drie tijdvakken van drie maanden verlengd. Maar niet iedere werkgever kan of wil daar gebruik van maken. Wat zijn de alternatieven?
Wat verwacht HR van Prinsjesdag 2020?
1 week
Prinsjesdag 2020 wordt anders dan andere jaren. Toch zijn er genoeg belangrijke onderwerpen om over te praten. Welke onderwerpen moeten er volgens HR-professionals op de agenda staan?
Prinsjesdag 2020: de grote klap komt nog
1 week
Wat valt er tijdens Prinsjesdag op het gebied van personeel & werk te verwachten? PW.-hoofdredacteur Martijn van der Kooij blikt vooruit. Komt het hoge woord eruit in de Troonrede of Miljoenennota?
Vakbond FNV eist 5% meer cao-loon in 2021 bij sectoren waar het goed gaat
1 week
De dag voor Prinsjesdag, presenteert Nederland’s grootste vakbond FNV haar looneis voor 2021. In ‘vitale sectoren’ en in sectoren waar het goed gaat, moeten de cao-lonen met 5 procent omhoog. Waar het slecht gaat, zet de bond in op herverdeling van werk. Verder moet het minimumloon naar minimaal 14 euro, want de crisis mag van de bond ‘niet worden afgewenteld op werkend Nederland’.
De volgende stap in Talent Management volgens Bersin is de Talent Marketplace
1 week
Talent Management tools hebben het vorige decennium voor een samensmelting van losse disciplines gezorgd binnen HR. De volgende stap is het koppelen van de interne recruitment functie voor doorstroom, ook wel interne mobiliteit, in een Talent Marketplace.14 september 2020Topic: HR Tech
Meer zekerheden voor uitzendkrachten: via cao of wet? Onderhandelaars nieuwe cao starten verdeeld
1 week
De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten zijn gestart. De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten via de cao. Vakbond FNV pleit juist voor verandering van wetgeving.14 september 2020Auteur: Hugo-Jan Ruts ZipconomyTopic: Uitzenden
Martijn Scheen (WUR): ‘Je moet altijd proberen te verleiden op inhoud’
1 week
Mensen verleiden op inhoud van je voorstellen. Dat werkt altijd beter dan verplichten, zegt Martijn Scheen, HR-directeur van de Wageningen University & Research (WUR). Maar hoe lastig is dat in een wereld vol autonome wetenschappers? ‘Als de basis niet op orde is, vinden ze HR een kostenpost. Maar als je waarde levert, zien ze ook echt wel: hé, ze helpen mij. Dat maakt het werk hier zo leuk.’ Topic: Strategisch HR
Liveblog Prinsjesdag 2020: HR-nieuws over personeel & werk
1 week
PW. volgt Prinsjesdag 2020 op de voet. In deze liveblog vind je nieuws over personeel en werk dat je als HR-professional niet mag missen.
Aanpak duurzame re-integratie krijgt waardering
1 week
Uit het onafhankelijke Partner of Choice-onderzoek onder lezers van kennisplatform Arbo kwam Arbo Unie onlangs uit de bus als de arbodienstverlener waar organisaties het liefst zaken mee doen. Een mooi compliment natuurlijk en we vernieuwen onze dienstverlening continu om deze beoordeling te kunnen blijven ontvangen.11 september 2020Topic: Arbo
Leeftijdsdiscriminatie verschillend beoordeeld [rechtspraak]
1 week
Een hiring manager geeft voor een vacature de voorkeur aan kandidaten met maximaal tien jaar ervaring. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de werkgever zich daarom schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie. De rechter oordeelt anders. Waarin zit hem het verschil?
To Track or Not to Track? The Balancing Act of Managing Employee/Employer Transparency
1 week
Employee monitoring technology has grown significantly both in scope and type over the past decade. Forms of workplace surveillance that used to be limited to the largest corporate employers, for high-level tracking of email volume or network-bandwidth requirements, now encompasse a range of tools that provide a high degree of visibility and oversight into almost every aspect of the daily behaviour of individual workers. Employee monitoring software increasingly popular Barclays bank is the...
Vijf stappen naar duurzame inzetbaarheid
1 week
Niemand zal ontkennen dat het belangrijk is om werknemers gezond en gemotiveerd te houden tot aan de pensioendatum. Toch hebben veel organisaties moeite om het thema duurzame inzetbaarheid in de praktijk handen en voeten te geven. Hoe pak je dat aan? Vijf stappen zijn essentieel.
Inclusiviteit is een state of mind
1 week
Het is hoog tijd dat mooie woorden een halt worden toegeroepen. Dat we écht de mouwen opstropen en aan de slag gaan met inclusiviteit. Niet stoppen als het heet wordt en gaat schuren. We moeten daar doorheen met moed, lef, kwetsbaarheid en een onbevooroordeelde nieuwsgierigheid naar jezelf en elkaar toe.
15 Nederlandse organisaties in top 125 Best Workplaces van Europa
1 week
Van de 125 beste werkgevers van Europa zijn er vijftien afkomstig uit Nederland. De sterke punten van deze werkgevers? Het betrekken van medewerkers bij beslissingen over hun werk en werkomgeving, transparante communicatie en het ontbreken van voortrekgedrag.
Praktische focus op talentontwikkeling
1 week
Het talent in je organisatie kennen en ontwikkelen geeft positieve energie, intrinsieke motivatie en meer kansen voor optimale inzetbaarheid. Het is dé manier voor werk-nemer en organisatie om wendbaar te blijven, stellen Helma Schuldink van Margolin en Peter Lijster van Zorg van de Zaak. Maar hoe breng je het potentieel in kaart?
Groeien met de growth mindset
1 week
De ontwikkeling van medewerkers ‘gaat vliegen’ als zij worden ingezet op hun sterke punten (versterk wat werkt!) en als zowel de medewerkers als de leidinggevende hun ‘fixed mindset’ inruilen voor een ‘growth mindset’.
NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag
1 week
De coronacrisis houdt veel ondernemers nog in de greep. Omzet staat nog altijd onder druk, terwijl kosten doorlopen – zoals loonkosten. Het Kabinet heeft daarom een derde steunpakket aangekondigd dat aan ondernemers compensatie geeft voor door te betalen loonkosten. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf 16 november een aanvraag bij UWV doen voor loonkostensubsidie op basis van deze NOW 3.0. Die regeling wordt anders dan NOW 2.0. Wat betekent NOW 3.0 voor de ondernemer én de mogelijkheden...
Terugblik op de coronacrisis voor HR
1 week
2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de coronacrisis. Hoe begon het ook al weer en wat betekende het coronavirus voor HR?
Veel bijval in Kamer voor voorstel voor minimumuurloon
2 weken
Een voorstel van de PvdA om een minimumuurloon in te voeren, kan in de Tweede Kamer in ieder geval op veel sympathie rekenen. Ook de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn positief.
Helft werknemers wil graag (weer) naar kantoor
2 weken
Ongeveer de helft van de werknemers wil graag (weer) naar kantoor: 48% is het er mee eens of helemaal mee eens om weer op de werkvloer te verschijnen. Maar onder werknemers die ver - meer dan 30 km - moeten reizen is dit enthousiasme een stuk minder groot (38%). Van de werkende Nederlanders verwacht driekwart deze maand meerdere dagen naar kantoor te gaan.9 september 2020Topic: Tomorrow@work
Prinsjesdag: economie groeit, maar werkloosheid stijgt
2 weken
Het kabinet verwacht voor volgend jaar vooralsnog een economische groei van 3,5 procent. De werkloosheid loopt verder op, maar gemiddeld stijgt de koopkracht van Nederlanders met 0,8 procent.

Pagina's

Abonneren op management