management

60 nieuwsberichten gevonden
Personeelskrapte? Pak de internationale kansen
2 weken
Inhuren internationaal talent is eenvoudiger dan je denkt. Het blijft hoe dan ook momenteel een heidens karwei om in Nederland hoog getalenteerd personeel te werven. Een oplossing kan zijn om talenten aan te trekken vanuit Europa maar ook vanuit verre streken. Dat klinkt voor veel mensen lastiger dan het is. “Het is stukken eenvoudiger geworden om verre talenten aan te trekken”, merkt Teddy Dimitrova, die zich al jaren in Nederland bezighoudt met recruitment van buitenlandse hoogopgeleide...
Mismatch tussen kandidaat en vacature nu extra vervelend door arbeidskrapte
2 weken
Het valt niet altijd mee om precies het juiste talent op de juiste plaats te krijgen. Dan is het heel vervelend wanneer een kandidaat toch niet goed blijkt te passen bij het bedrijf.  De impact van zo’n mismatch tussen kandidaat en vacature komt extra hard aan in de huidige krappe arbeidsmarkt, want een goede vervanger is nu niet zomaar één-twee-drie te vinden.
'Leren en ontwikkelen staat hoog op de agenda van zowel CEO’s als HR én medewerkers'
2 weken
Wat zijn de trends op het gebied van Learning & development? We vroegen het Timo Ket, Territory Manager NL bij Rise Up. Een van de partners tijdens HR DAY 2022.7 september 2022Topic: Loopbaan & opleiding
De HR Podcast afl. 68 – Hoe de Radboud Universiteit Nijmegen bouwt aan duurzaam HR-beleid
2 weken
Hoe geef je een organisatiecultuur die in 100 jaar is opgebouwd een 180-gradendraai? Terwijl de uitdagingen voor HR-afdelingen diverser en complexer zijn dan ooit. Voor de werkende generaties zijn purpose, innovatie, welzijn en balans nu speerpunten. Wat zet je als maatschappelijk toonaangevende organisatie voor duurzaam HR-beleid nu hoog op de HR-agenda en wat laat je als hype voorbijgaan?7 september 2022Topic: Strategisch HR
Werkdruk op zich bestaat niet, maar je kunt het wel creëren - en ook af laten nemen
2 weken
In steeds meer sectoren gaan werknemers gebukt onder toenemende werkdruk, zo berichten het CBS, de Kamer van Koophandel en diverse werkgeversorganisaties op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Als oorzaak wordt het huidige personeelstekort genoemd. Hierdoor komen werknemers steeds vaker overspannen thuis te zitten. De oplossing lijkt eenvoudig: 1) meer personeel aannemen om de werkdruk te verminderen en 2) op zoek gaan naar een betere balans tussen werkbelasting en belastbaarheid. Maar...
Ontbinding op de cumulatiegrond
2 weken
Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van, primair, een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond), subsidiair, de ongeschiktheid van werknemer tot het verrichten van de bedongen werkzaamheden (d-grond), en meer subsidiair, een combinatie van omstandigheden genoemd in voornoemde gronden (i-grond), zodanig dat van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, oftewel de cumulatiegrond.6 september 2022Topic: Ontslag
Minder dan de helft ervaart voldoende waardering op het werk
2 weken
Slechts 40 procent van de medewerkers van Nederlandse bedrijven en organisaties ervaart op dit moment voldoende waardering. Daarnaast zegt 15 tot 20 procent van de medewerkers helemaal geen erkenning, aandacht of beloning te ervaren.6 september 2022Topic: Beoordelen & functioneren
33% vrouwelijke millennials heeft zich wel eens onveilig gevoeld op het werk
2 weken
De afgelopen jaren was er veel aandacht voor seksuele veiligheid. Toch signaleert maar één op de vier werknemers dat er meer aandacht is voor veiligheid op de werkvloer sinds de MeToo-beweging. Dat blijkt uit onderzoek (onder 1000 Nederlanders) door Workplace Giving, een bedrijf dat programma’s biedt voor vitaliteitsbeleid. Eén op de drie vrouwelijke millennials heeft zich daarbij wel eens onveilig gevoeld op het werk.6 september 2022Topic: Duurzame inzetbaarheid
Werkend Nederland: 'Open organisatiecultuur en emotionele veiligheid vragen nog altijd om continue aandacht'
2 weken
Voel jij je emotioneel veilig bij je werkgever? Kun je dingen bespreekbaar maken met je leidinggevende en met je collega’s? Is er voldoende aandacht binnen je bedrijf voor inclusiviteit en diversiteit? Ja? Dan behoor je tot een meerderheid in Nederland. 6 september 2022
Mismatch kandidaat vacature: helft organisaties overkomt het
2 weken
Iets meer dan de helft (52%) van de werkgevers heeft weleens een kandidaat geworven die toch niet bleek te passen bij het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Robert Half. In het onderzoek laat ruim zes op de tien (61%) managers weten dat zo’n mismatch vandaag de dag een nóg negatievere impact heeft dan 12 maanden geleden.6 september 2022Topic: Werving & selectie
Recruitment meestal nog handwerk, maar ondoorzichtige algoritmes rukken op
2 weken
Het idee dat computers de recruitmentwereld volledig hebben overgenomen, strookt niet met de praktijk. Want de meeste handelingen in het werving- en selectieproces, worden nog steeds persoonlijk uitgevoerd door werkgevers, HR-professionals en recruiters. Maar bijna iedereen zet vacatures nu online en maakt daardoor vaak (onbewust) gebruik van algoritmes, waarvan de werking niet volledig bekend is. Dan kan het gebeuren dat werkgevers, vaak onbedoeld, de wet overtreden door de werking van het...
Tevreden leider zorgt voor tevreden medewerkers  
2 weken
Mensen die ontevreden zijn in hun huidige baan, hebben vaak niet de benodigde middelen om de reden voor dat onvoldane gevoel te onderzoeken. Daardoor stagneren hun loopbanen, raken ze onthecht en een minder productief. Bedrijven zien dan ook dat werknemers aanzienlijk minder betrokken zijn. Managers die meer zelfinzicht krijgen in hun persoonlijke drijfveren en werkprestaties worden zelf productiever. Bovendien krijgen zij meer oog voor de capaciteiten en werktevredenheid van hun medewerkers.
Onbelaste vergoeding thuiswerken is voor helft organisaties niet toereikend
2 weken
Bij de helft van de organisaties komen werknemers niet uit met de vergoedingen voor thuiswerken en reiskosten. En vier op de tien bedrijven heeft moeite bij het uitbetalen van de reiskostenvergoeding, omdat die tot maar 19 cent onbelast is.
Werkend Nederland: “open organisatiecultuur en emotionele veiligheid vragen nog altijd om continue aandacht”
3 weken
Jezelf kunnen zijn en zaken bespreekbaar kunnen maken steeds belangrijker Voel jij je emotioneel veilig bij je werkgever? Kun je dingen bespreekbaar maken met je leidinggevende en met je collega’s? Is er voldoende aandacht binnen je bedrijf voor inclusiviteit en diversiteit? Ja? Dan behoor je tot een meerderheid in Nederland. Uit ons medewerkerbelevingsonderzoek 2022 dat we hebben gehouden onder 5.100 medewerkers in dertien branches blijkt dat Nederland over het algemeen een open en goede...
Minimumloon stijgt in één keer met 176 euro per maand in 2023
3 weken
Om de koopkracht van Nederlanders in 2023 te repareren, presenteert het kabinet op Prinsjesdag een pakket maatregelen dat tussen de 14 en 16 miljard euro gaat kosten. ‘Bronnen’ hebben het koopkrachtpakket aan verschillende media gelekt. Daaruit komt het beeld naar voren dat de loonbelasting gaat dalen, terwijl vermogenden meer gaan afdragen. Het meest opmerkelijk is dat het minimumloon volgend jaar in één keer met 10 procent omhoog gaat en dus niet in drie stappen, zoals het kabinet eerder nog...
5 stappen naar een effectieve personeelsstrategie
3 weken
Een goed geïmplementeerde ‘personeelsstrategie' kan veel bedrijven, zowel groot als klein, helpen om te groeien en hun werk naar een hoger plan te brengen. We spraken over de argumentatie achter het opstellen van een personeelsstrategie met Ross Seychell, de Chief People Officer van Personio. Dit moet je weten over personeelsstrategieën en waar ze uit moeten bestaan. En waarom het hebben van een personeelsstrategie een wereld van verschil kan betekenen voor jouw bedrijf. Topic: ...
HR van snelgroeiende bedrijven blinkt uit in ontwikkelen, communicatie en binding
3 weken
Snelgroeiende bedrijven hebben HR-teams die hecht samenwerken met senior managent. Ze hebben een goed zicht op wat nodig is voor de business. Goede werving is opvallend genoeg geen hele belangrijke voorwaarde om snel te groeien.31 augustus 2022Auteur: Henk VlamingTopic: Loopbaan & opleiding
Sociale zekerheid
3 weken
Als werkgever heb je diverse financiële verplichtingen ten aanzien van je medewerkers. Naast de loonbetalingsplicht bij ziekte zijn er verschillende sociale lasten en premies af te dragen. Wanneer je organisatie in volume toeneemt, groeien deze lasten met je mee. Gelukkig zijn er mogelijkheden om op deze lasten te besparen. 31 augustus 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
W&S: Algoritmes (bv LinkedIn) discrimineren en sluiten uit - veel werkgevers onbekend met risico's
3 weken
Vrijwel alle werkgevers gebruiken in meer of mindere mate algoritmes voor werving en selectie. Dat het gebruik van algoritmes kan leiden tot discriminatie en uitsluiting is maar beperkt bekend. Ook controleren werkgevers systemen nauwelijks op eerlijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens.31 augustus 2022Topic: Recruitment 2.0
What’s Quiet Quitting, why’s it happening & what can HR do?
3 weken
What is quiet quitting? Quiet quitting is trending as a people topic. Some TikTokers have been posting about logging off on time, muting Slack and Microsoft Teams and then talking about the benefits of doing just enough to maintain the job and not going above and beyond. This has gone viral and it’s causing a big stir. What does Quiet Quitting mean for HR and people teams? Why are people Quiet Quitting? There are several theories surrounding the reasons behind Quiet Quitting. Work-to-...
35 procent werkenden bereid secundaire arbeidsvoorwaarden in te leveren voor hoger salaris
3 weken
Bijna twee op de vijf Nederlanders (38%) maken zich nu al zorgen of hun salaris volgend jaar toereikend zal zijn voor hun levensonderhoud. Daarbij verwacht nog eens 34 procent dat zelfs hun jaarlijkse salarisstijging onvoldoende zal zijn om hun huidige levensstandaard in 2023 voort te zetten.30 augustus 2022Topic: Loon & belonen
Krijg grip op de financiële lasten als gevolg van langdurig ziekteverzuim
3 weken
Als werkgever draag je de zorg voor je medewerkers. Dit uit zich in diverse verplichtingen zoals het verstrekken van de benodigde informatie en kennis bij instroom, het faciliteren van opleidingsmogelijkheden en het verzorgen van de juiste begeleiding bij ziekte. Er zijn ook een grote financiële verplichtingen. Naast de vanzelfsprekende loonbetalingsplicht zijn er verschillende sociale lasten en premies af te dragen. Hiermee verzeker je je medewerkers tegen de financiële gevolgen van...
Ongewenst gedrag op de werkvloer: 'Knuffelen deed ik bij gelegenheid met vrijwel alle collega's'
3 weken
Zo luidt een van de verklaringen van de directeur van werkgever in een ontbindingsprocedure die een werknemer startte omdat volgens hem sprake is geweest van stelselmatig en langdurig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door de directeur van werkgever en dat werkgever tekort is geschoten in zijn verplichting om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.30 augustus 2022Topic: Ontslag
Verzuimmanagement voor leidinggevenden
3 weken
Wat verstaan we nu precies onder verzuimmanagement? Hoe kun je verzuim zo goed mogelijk begeleiden, of beter nog, hoe kun je het voorkomen? Wie zijn er allemaal betrokken bij verzuim en hoe belangrijk is de rol van de leidinggevende eigenlijk? Hoe kan de wet verbetering poortwachter je ondersteunen en als iemand toch langdurig ziek wordt, hoe pak je dan de re-integratie aan? Antwoorden op deze vragen en nog heel veel meer lees je in dit e-book. Wat verstaan we nu precies onder...
Waarom jouw organisatie een DEI-budget nodig heeft - tips en richtlijnen
3 weken
De laatste tijd merk ik dat organisaties niet genoeg budget creëren om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie te versterken. Zonder een aangewezen budget voor DEI-projecten kunnen degenen die deze projecten uitvoeren gemakkelijk overweldigd of afgeleid raken. Helaas leidt dit scenario vaak tot mislukking. In dit artikel geef ik tips voor het maken van een DEI-budget dat werkt voor jouw organisatie. 30 augustus 2022Topic: Duurzame inzetbaarheid
Actief beleid en concrete afspraken kunnen helpen bij tegengaan bias en stigma thuiswerken
3 weken
Werkgevers worstelen: thuiswerken, hybride werken of helemaal terug naar kantoor zo bericht Villa VdB.  "Je hoort her en der dat er mailtjes verstuurd worden door bedrijven dat iedereen weer op kantoor moet komen", vertelt organisatiepsycholoog Aukje Nauta. Ook onderzoeker Organisatiegedrag bij Universiteit Leiden Helen Pluut ziet dat men in het hybride werken nog echt zoekende is. “Hybride werken heeft grote voordelen, maar het moet wel in goede banen worden geleid”29 augustus 2022
Grote bedrijven krijgen werknemers niet terug naar kantoor, HR kan helpen
3 weken
Het merendeel van de Nederlandse werknemers, wil nog het liefst hybride werken en ziet een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor niet zitten. Vooral grote organisaties hebben moeite om hun personeel weer terug op de werkplek te krijgen. Mensen die hybride werken, vinden dat de werkgever een goede onderbouwing moet geven waarom het nodig is om terug op kantoor te komen. Toch zijn er ook groepen medewerkers die wél weer graag naar hun werk reizen. HR moet daarom verschillende groepen in kaart...
Twee websites helpen u om werknemers voor te lichten over nieuw pensioen
3 weken
De wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel is nu echt ingezet. Daadoor zullen alle pensioenregelingen in Nederland gaan veranderen. Het duurt nog wel enkele jaren voordat de overgang naar het nieuwe stelsel overal definitief is ingevoerd. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders belangrijke keuzes moeten maken. Geen tijd om achterover te leunen, dus. Twee websites, ook gericht op HR-professionals en OR-leden, geven u middelen om het proces goed...
Objectief werven en selecteren: AWVN start oefentraject. Je kunt je nog aanmelden
3 weken
Om iedereen gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt en de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan start AWVN samen met 5 à 7 werkgevers Communities of Practice (CoP’s). Een jaar lang oefenen ze samen met een bewezen methode die inclusieve werving en objectieve selectie bevordert aldus de werkgeversorganisatie. Je kunt je organisatie nog aanmelden.29 augustus 2022Topic: Werving & selectie

Pagina's

Abonneren op management