management

66 nieuwsberichten gevonden
Voltijds minimumloner verdient netto minstens €38,13 meer
2 weken
Twee keer per jaar wordt het Wettelijk minimumloon (WML) vastgesteld. Op 1 juli 2024 gaat het bruto minimumuurloon van 13,27 euro naar 13,68 euro. Werknemers met een votijds werkweek van 36 uur gaan daardoor netto 38,13 euro meer verdienen per maand. Wie voltijd 40 uur per week werkt met minimumuurloon, gaat er netto 43,32 euro op vooruit. De stijging is deze keer relatief hoog.
De juiste interventie op het juiste moment: versnel herstel, voorkom verzuim
2 weken
Een ziekmelding van een werknemer is een cruciaal moment om als werkgever in actie te komen. Want wordt op tijd ondersteuning geboden, dan kan herstel versneld worden. Voorbeelden uit de praktijk.Topic: 
‘Beste baas, ik wil een tussenjaar’ - Wat werkgevers moeten weten over onbetaald verlof
2 weken
Wat als je werknemer ineens zegt een tussenjaar te willen? Werkgevers zijn niet verplicht dit te honoreren maar in de huidige tijd wil je medewerkers wél tegemoetkomen. Dit zijn de spelregels.5 juni 2024Topic: Arbeidsvoorwaarden
Gelijk werk, gelijk loon: HR-tips voor de nieuwe EU-richtlijn loontransparantie
2 weken
Ben jij al klaar voor de nieuwe EU-richtlijn voor loontransparantie? Vanaf juni 2027 moeten bedrijven met meer dan 150 werknemers hierover gaan rapporteren. Dit betekent dat je je binnenkort moet voorbereiden. Maar geen zorgen, Salure helpt je op weg!Topic: 
H1: Chronische vermoeidheid op de werkvloer voorkomen. Enkele tips
2 weken
Bijna een derde van de werkende Nederlanders herinnert zich niet wanneer zij zich voor het laatst echt uitgerust voelden en bijna een kwart van hen ervaart langdurige emotionele uitputting zo blijkt uit recent onderzoek van OneFit. Wat kun je doen om chronische vermoeidheid op de werkvloer te voorkomen of te verhelpen?
ESG: van de standaard ken- en stuurgetallen naar transparant en duurzaam HR
2 weken
HR-professionals reiken managementteams vaak standaard personeelskengetallen aan. Getallen waar het management niet altijd op stuurt. Want aan welke knoppen gedraaid moet worden om iets te bereiken, blijft vaak onduidelijk. Met de CSRD komt daar gelukkig verandering in zo stelt advocaat Hinrich Slobbe.5 juni 2024Topic: HR Analytics
Meer samenwerken verzacht personeelsschaarste bij gemeenten
2 weken
Kleinere gemeenten hebben meer last van uitstroom van schaarse medewerkers dan grotere. De slag om talent kunnen ze alleen de baas worden door slim samen te werken. Zo ook bij de gemeente Roosendaal.Topic: ...
Inzicht: Ziekteverzuim daalt, maar zorgen om burn-out bij jongeren
2 weken
Het totale ziekteverzuim in Nederland is vorig jaar licht gedaald naar 5,3%. Werknemers verzuimen iets korter én iets minder vaak. Tegelijk is er wel een stijging te zien in het langdurig verzuim. Opvallend is dat er meer jongeren (van 25 tot 35 jaar) langdurig arbeidsongeschikt zijn. Ze hebben stress door prestatiedruk, sociale druk, financiële onzekerheid en vallen soms ook al uit door mantelzorg. Werkgevers doen er goed aan om in gesprek te blijven met al hun werknemers. Want aandacht voor...
Rechtse kiezers willen vroegpensioen, bond dreigt met staking
2 weken
Eind 2025 lopen afspraken af die het mogelijk maken om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Na die tijd moeten werkgevers weer een RVU-boete betalen en is het financieel niet houdbaar meer om eerder met pensioen te gaan. Nadat het nieuwe kabinet is aangetreden, moeten er daarom snel afspraken worden gemaakt over de voortzetting van het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk, vindt vakbond FNV. Er staat weliswaar niets over in het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen...
Hoe en wat van de Regeling vervroegd uittreden (RVU)
2 weken
Eind 2025 loopt de regeling voor vroegpensioen af, waarmee werknemers met zwaar werk drie jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Als deze regeling niet wordt verlengd, moeten werkgevers weer een strafheffing betalen als zij werknemers met vroegpensioen sturen.
Seksuele intimidatie: bij kleine bedrijven is de baas vaak ook dader
2 weken
In kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers, zijn vrouwen bovengemiddeld slachtoffer van seksuele intimidatie. Er heerst daar soms een sfeertje waarin vrouwen vogelvrij zijn. Bij kleine bedrijven werken geen HR-adviseurs en zijn geen protocollen voor grensoverschrijdend gedrag. Vrouwen kunnen daar met klachten ook niet bij hun baas terecht, want in veel gevallen is die namelijk juist degene die de vrouwen ongewenst seksueel benadert. Goedwillende kleine werkgevers zouden afspraken tóch...
Lessen voor HR: Defensie weerde vrouwen door aanpassen functie-eisen
3 weken
Het is een bekend probleem: organisaties waar vooral mannen werken, krijgen het benauwd als vrouwen daar ook aan de slag willen. In het Nederlandse leger werken nu wel meer vrouwen, maar het is ze de afgelopen decennia bepaald niet gemakkelijk gemaakt. Door steeds weer nieuwe (functie-) eisen te stellen, konden vrouwen niet goed doorstromen binnen de organisatie. Welke lessen kunnen HR-adviseurs trekken, als ze deze valkuilen willen omzeilen?
De HR Podcast afl. 98 - Kim Inpijn, CPCO Bugaboo over innovatie op de HR-agenda
3 weken
Innovatie en groei, maar ook duurzaamheid en diversiteit zijn kernbegrippen bij Bugaboo. Chief People & Culture Officer Kim Inpijn werkt aan een cultuur die deze strategie ondersteunt. De hoge gunfactor van het merk helpt daarbij: “We vullen vacatures meestal binnen twee maanden op.”Topic: 
Teams goed op elkaar afstemmen met neuro re-alignment - de do's & don'ts
3 weken
In de dynamische en snel veranderende werkomgeving is het van cruciaal belang dat teams goed op elkaar zijn afgestemd. Sharon van Sprang, coach en spreker tijdens HR Day vertelt over welke rol neuro re-alignment hierbij kan spelen en wat deze methode teams en organisaties oplevert....
(Be)dreigend ontslag op staande voet: context van belang
3 weken
Laatste tijd zie ik opvallend veel ontslag op staande voet zaken waarbij reden voor het ontslag verband houdt met (be)dreigingen die werknemer richting werkgever (en/of collega's) had geuit. Dat context dan belangrijk is volgt wel uit die uitspraken.28 mei 2024Topic: Ontslag
Remote Workforce Report
3 weken
Onderzoek van Remote laat zien hoe bedrijven in verschillende regio's van de wereld aankijken tegen verspreid werken en hoe factoren als talentacquisitie, kostenbesparing en werknemerservaringen hen motiveren om globale teams op te zetten. 27 mei 2024
Talentbehoud in een tijdperk van AI en flexibel werk: vijf sleutels tot succes
3 weken
De meest recente gegevens van LinkedIn laten zien dat 70% van de professionals in Nederland overweegt om van baan te wisselen in 2024. Hierdoor is het behoud van talent een van de grootste uitdagingen voor HR-professionals. Marjolijn Kleijn, LinkedIn Director Benelux Talent Solutions, deelt dan ook vijf concrete stappen die HR-managers kunnen nemen om te investeren in werknemers.
OneFit Vitaliteitsgids
3 weken
Benieuwd hoe het met de vitaliteit op de Nederlandse werkvloeren is gesteld? Wil je tips over hoe je als werkgever kan investeren in vitaliteit? Download de OneFit Vitaliteitsgids en krijg waardevolle inzichten waarmee jij medewerkers kan behouden en nieuw talent kan aantrekken. 28 mei 2024
Hardenberg voerde vlootschouw uit om toekomstbestendigheid organisatie te meten
3 weken
Hardenberg zet de ontwikkeling van eigen medewerkers een tandje hoger. De gemeente wil minder afhankelijk zijn van de roodgloeiende arbeidsmarkt en heeft een personeelsscan uitgevoerd, om de uitvoeringskracht te meten.Topic: 
Verzuim: starter valt uit met burn-out door nare jeugdervaringen
3 weken
Het is nauwelijks voorstelbaar voor werkgevers, maar ook jonge medewerkers kunnen uitvallen met een burn-out. Dit leidt soms tot verbazing en ongeloof richting de bedrijfsarts, omdat het dan gaat om werknemers die nog nauwelijks werkervaring hebben. Het stereotype beeld bij veel werkgevers is nog steeds dat ouderen veel ziek zijn en jongeren flexibel, zonder de behoefte aan vastigheid. Echter, starters hechten juist enorm aan een fijne werkgever die oog heeft voor hun dromen en ambities. Ze...
Vrouwen succesvoller: gelijke betaling voor zzp’er m/v
3 weken
Vrouwelijke professionals blijken meer succes te hebben bij het verkrijgen van opdrachten dan hun mannelijke tegenhangers. Dat succes vertaalt zich in de beloning van vrouwelijke professionals, zowel zelfstandig als in loondienst. Want recente data-analyse laat zien dat de uurtarieven voor vrouwelijke professionals nu op gelijk niveau liggen als dat van mannen.
Tuinbouwbedrijf hoeft geen belasting te betalen over gratis lunches - zijn onderdeel van arbobeleid
3 weken
Tuinbouwbedrijf Koppert Cress hoeft geen belasting te betalen over de gratis, gezonde lunches die het personeel heeft gekregen. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een geschil tussen de Westlandse teler van kiemplanten en andere eetbare bloemen en planten en de Belastingdienst. Het is echter niet zo dat andere bedrijven nu aanspraak kunnen maken op het gelijk.
Drie kwart ondernemers probeert productiviteit te verhogen – vooral met technologie, minder met training
3 weken
Drie kwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Meest genoemde maatregelen zijn investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Trainingen voor medewerkers zijn het minst vaak genoemd als maatregel.
Een derde heeft geen verplichte OR, controle aangescherpt
3 weken
Van de OR-plichtige ondernemingen heeft geen 31 procent geen ondernemingsraad (OR). Dat moet veranderen, vindt de minister van SZW, want een OR die goed functioneert, zorgt voor verbinding en dialoog tussen directie en de werkvloer. Dat is belangrijk voor bedrijven die economische gezond willen blijven. De minister kondigt daarom beleidsmaatregelen aan om de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) te bevorderen. Zij wil dat beter wordt gecontroleerd of bij ondernemingen de verplichte...
SER stelt handreiking Diversiteit en inclusie op: 'Valt veel winst te behalen op korte termijn'
3 weken
Terwijl veel organisaties zich voornamelijk richten op de verre stip aan de horizon, valt er juist aanzienlijke winst te behalen op korte termijn. Dat blijkt uit de handreiking Impact maken op diversiteit & inclusie: Een springplank naar duurzame verandering van de SER.
Bij 22% van de verzuimende werknemers was het verzuim (deels) het gevolg van het werk
3 weken
In 2023 gaf 35,5% van alle werknemers aan een langdurige ziekte, aandoening of handicap te hebben. Twee derde van alle werknemers gaf aan dat er geen (verdere) aanpassingen in de werkplek of in de werkzaamheden nodig zijn in verband met hun gezondheid.
Malafide uitzendbureaus: 7000 keer ontslag op staande voet
3 weken
In het dagelijks werk van de HR-adviseur, komt ontslag op staande voet hoogst zelden voor. Maar uitzendbureaus die arbeidsmigranten leveren aan de vleesverwerkende industrie, zetten deze ontslagvorm massaal in om goedkoop van mensen af te komen. De buitenlandse arbeidskrachten krijgen dan direct geen salaris en huisvesting meer, maar kennen hun rechten niet, zodat niemand van hen ooit naar de rechter stapt om het ontslag aan te vechten. Sterker nog, ze gaan daarna vaak weer aan de slag voor...
HR-talent blijft schaars, werkt graag thuis met flexibele werktijden
2 maanden
HR-professionals blijven lastig te werven, want ze zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt. Het salaris blijft een belangrijke factor bij het werven van HR-talent, maar uit recent onderzoek blijkt dat de inhoud van het werk, zelfstandigheid in de functie en de mogelijkheid voor thuiswerken ook belangrijke factoren zijn om HR-professionals te werven. En bij sollicitaties, ontmoet de HR-professional graag het management waarmee zij of hij gaat samenwerken.
Kabinet werkt aan personeelstekort en financiering kinderopvang
2 maanden
Het personeelsverloop in de kinderopvang is erg groot en de wachttijden voor ouders blijven te lang. De minister van SZW neemt samen met de sector maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken, huidige medewerkers te behouden en meer uren werken te stimuleren. Het kabinet gaat ook door met het voornemen om de kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper te maken, waardoor meer werken lonender wordt. Daarbij is het de bedoeling om de vergoeding direct uit te keren aan de...
WAB: Flexwerker ontvangt vaak geen transitievergoeding
2 maanden
Uitzendkrachten en flexwerkers worden te vaak weggestuurd zonder dat zij een transitievergoeding ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat komt doordat er kennelijk nog steeds onduidelijkheid is over het recht op transitievergoeding en er geen harde sancties op staan als de werkgever de vergoeding niet betaalt. Werknemers moeten zelf in actie komen als zij ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen.

Pagina's

Abonneren op management