management

2765 nieuwsberichten gevonden
Coronacrisis: Vanaf 30 juni tegemoetkoming vaste laten MKB aanvragen
1 week
De coronacrisis heeft een grote impact op veel MKB-bedrijven. Het kabinet keert een belastingvrije tegemoetkoming uit aan getroffen bedrijven om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voorwaarde is dat zij een omzetdaling van tenminste 30 procent hebben geleden door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen tot een maximum van 50.000 euro.
Thuiswerken is ook tijdens pandemie geen recht
1 week
Een werkgever verwacht van zijn werknemers dat ze op kantoor werken tijdens de lockdown. Een medewerker voelt zich daar zeer ongemakkelijk bij. Wanneer ze er met haar werkgever niet uitkomt, stapt ze naar de rechter om af te dwingen dat ze tot tenminste 1 september mag thuiswerken.
1 juli: Vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners
1 week
Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. De partners ontvangen tijdens dit aanvullende verlof een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De uitkering wordt betaald door UWV; de werkgever hoeft het loon gedurende deze verlofweken niet door te betalen. De partner mag het aanvullende geboorteverlof opnemen gedurende 6 maanden na de dag van de geboorte van het kind. Het aanvullende geboorteverlof mag pas worden opgenomen als eerst gebruik is gemaakt van...
Kinderen onder de 16 mogen geen maaltijden meer bezorgen vanaf 1 juli 2020
1 week
Maaltijdbezorgers moeten vanaf 1 juli 2020 tenminste 16 jaar zijn. Kinderen mogen niet in gevaarlijke omstandigheden werken en ook niet op de tijden dat maaltijden vaak worden bezorgd. Daarom is nu expliciet in de regelgeving vastgelegd dat maaltijdbezorging geen werk is voor kinderen onder de 16 jaar.
Vervroegde definitieve beschikking Wtl 2019
1 week
Fijn nieuws van de belastingdienst: organisaties die in 2019 voor de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) in aanmerking kwamen krijgen hun definitieve berekeningen al tussen 24 en 30 juni opgestuurd. Dit is bijna een maand eerder dan vorig jaar! Nog fijner, ook de uitbetalingstermijn is verkort. In plaats van zes weken na ontvangst van de berekeningen, krijgen organisaties nu al uitbetaald in de eerste week van juli 2020.Topic: Loon & belonen
Kinderen aan het werk: wat mag wel en wat mag niet?
1 week
Kinderarbeid is een naar woord. Toch zijn er in Nederland veel kinderen aan het werk. En dat is lang niet altijd illegaal. Wat mag wel en wat mag niet?
Werkgeluk bevorderen is meer dan het creëren van beleving
1 week
Werkgeluk wint steeds meer aan populariteit, ook bij organisaties in de publieke sector. Deze organisaties beseffen dat werkgeluk integreren in je organisatie niet zweverig of abstract is, maar een directe bijdrage levert bij het behalen van je organisatiedoelstellingen. Topic: Arbeidsvoorwaarden
Wat is het gevolg van bedrijfseconomisch ontslag voor de NOW 2.0?
1 week
De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli  worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Een van de voorwaarden in de NOW 2.0 is dat de werkgever gedurende de periode van 1 juni en 30 september 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen.26 juni 2020Topic: Loon & belonen
Mildheid, diversiteit en leiderschap
1 week
Deze bijzondere en bizarre tijden, waarin wereldleiders met een vrij hoog ik- en ‘eigen land eerst’-gehalte hun landen en bewoners proberen te leiden, zijn om allerlei redenen boeiend. Een niet vaak genoemde eigenschap van goede leiders is mildheid, waaraan nog vaak een gebrek bestaat. Hetzelfde geldt voor oog hebben voor diversiteit.
NOW 2.0: nieuwe maatregelen tweede noodpakket
1 week
Het kabinet heeft de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september) gepubliceerd. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen.  De maatregelen voor de NOW 2.0 zijn officieel gepubliceerd. De volledige uitwerking verscheen in een kamerbrief. Zo zijn er enkele verschillen vergeleken met de...
Geen beding maar wel ontslag door nevenwerkzaamheden?
1 week
Een calculator die naast zijn werk ook berekeningen voor anderen doet, wordt op staande ontslagen als zijn werkgever daar achter komt. Hij heeft geen nevenwerkzaamhedenbeding in zijn contract. Mocht de werkgever hem ontslaan? Wat eraan voorafging Een werkvoorbereider en calculator bij een aannemingsbedrijf is sinds 2015 in dienst. In zijn arbeidsovereenkomst is geen geen nevenwerkzaamheden-, concurrentie-, of geheimhoudingsbeding opgenomen. In december 2019 hoort de werkgever hem aan de...
Recruitmentbureau: ‘Onbeperkt verlof is kwestie van vertrouwen’
1 week
Onbeperkt vakantiedagen opnemen, dat klinkt als het walhalla. Toch gaan de werknemers van het Zwolse arbeidsbemiddelingsbureau Target niet vaker weg dan anderen. ‘Ze waarderen het dat ze optimale vrijheid en veel vertrouwen krijgen’, zegt Managing Partner Kees-Jan Vaartjes. Ook door de coronacrisis is de verlofregeling niet veranderd. Kees-Jan Vaartjes Het Zwolse bedrijf Target bestaat uit twee onderdelen: Target Search (executive search) en Target Technology (detachering). Het bureau is actief...
Regeling NOW 2.0 gepubliceerd
1 week
Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden.25 juni 2020Topic: Loon & belonen
Hoe HR tijdwinst boekt door digitalisering
1 week
De COVID-19 problematiek is ook op HR-afdelingen duidelijk aanwezig. Juist in de deze crisistijd vervullen veel HR- professionals een sleutelrol binnen hun organisatie als het gaat om veiligheid, communicatie, advies en beleid rondom COVID-19. De HR-afdeling staat daarin voor grote uitdagingen. Alles lijkt tegelijk te komen en de situatie verandert voortdurend. Op veel HR-afdelingen ligt daardoor de werkdruk hoger dan normaal. Topic: Arbo
Vanaf 1 juli gaat de WIEG in: Geboorteverlof uitgebreid
1 week
Vanaf 1 juli wordt het geboorteverlof voor partners met nog eens vijf weken uitgebreid. Volgens Emiel Maliepaard van Atria, - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis zorgt dit voor een cultuuromslag.24 juni 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Tom Haak’s HR Action Cube
1 week
Tom Haak’s HR Action Cube The HR Tech Conference Nigeria 2020 was opened with a keynote by Tom Haak. In this keynote he introduced Tom Haak’s HR Action Cube. He covered several dimensions of the cube: The burning business issues, and the impact on these issues of the COVID-19 crisis; Important HR trends; The HR enablers, as people analytics, HR tech, agile methodologies, design thinking and holistic HR. The video of his presentation is now available on YouTube. The post Tom Haak...
Verstoorde arbeidsrelatie tussen zorgorganisatie en haar professionals door COVID-19; wat nu?
1 week
Het psychologisch contract, de arbeidsrelatie tussen de werkgever in de zorg en de werknemer, de professional, krijgt door de COVID-19 een ander karakter. Zorgprofessionals, lees ook begeleiders hebben door COVID-19 meer risico in de uitvoering van hun vak ervaren. Ze hebben veel moeten dragen. Een applaus of een extra presentje is dat dan wel genoeg? 24 juni 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Medewerker betrokken bij werkgever, maar wel vanuit huis
1 week
De betrokkenheid van medewerkers bij hun werkgever is tijdens de coronacrisis gegroeid. Tegelijkertijd zijn medewerkers ook zeer tevreden over thuiswerken en staan maar weinigen te trappelen om weer naar kantoor te gaan.24 juni 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Cumulatieve ontslaggrond heeft ontslag nog niet versoepeld
1 week
In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de acht ontslaggronden van de WWZ begin dit jaar aangevuld met de zogeheten cumulatieve ontslaggrond. Dit komt erop neer dat meerdere ontslaggronden samen reden kunnen zijn voor een volwaardig ontslag. Dit moet ontslag gemakkelijker maken. Maar is dat in de praktijk ook zo?
Corona-advies voor thuiswerken geeft geen recht op thuiswerken
1 week
Een werkneemster die aan het begin van de coronacrisis thuiswerkte, wil blijven thuiswerken omdat haar collega’s zich niet aan de afstandsmaatregelen houden. Maar een algemeen advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geeft geen recht op thuiswerken. Wat eraan voorafging Een werknemer werkt als commercieel medewerker binnendienst en service coördinator bij een leverancier van keukenapparatuur voor de horeca. Op 15 maart vraagt de werkgever de medewerkers per e-mail om in...
Een nieuw sociaal akkoord
2 weken
De effecten van de coronacrisis voor de werkgelegenheid worden nu snel zichtbaar. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de afgelopen maanden volgens het UWV explosief gestegen. Het CBS signaleert een grote daling van het aantal mensen met betaald werk en van het aantal vacatures. Ook de bijstandscijfers nemen toe. En dat is nog maar het begin
Vervoersbedrijf RET: ‘We komen flexibeler uit de crisis’
2 weken
Verplichte mondkapjes, opstandige passagiers, leidinggeven op afstand. Voor het Rotterdamse openbaar vervoersbedrijf RET was de lockdown een intensieve periode. ‘De coronacrisis heeft alles op zijn kop gezet,’ zegt manager gezondheidsmanagement Tecla Aerts. ‘Maar we zijn er daadkrachtiger uitgekomen.’ ‘Veilig reizen doen we samen’, staat met grote letters op de website van de RET. Vanaf 1 juni rijden de Rotterdamse trams, bussen en metro’s weer met de normale dienstregeling, al is de maximale...
Werknemer met vaste baan is zorgenkindje van coronacrisis
2 weken
Het zijn niet de uitzendkrachten waarover we ons zorgen moeten maken in de coronacrisis. Het zijn de werkenden met een vaste baan die nu gaan merken dat ze minder transitievermogen hebben. Dat zegt Raymond Puts, directeur van werkgeversorganisatie AWVN.
7 redenen waarom culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk is
2 weken
Ook HR kan niet om de maatschappelijke- en politieke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit heen. Die aandacht leidt er ook toe dat het CBS vanaf 1 juli regelmatig gegevens over diversiteit in sectoren gaat publiceren. Hierbij redenen van Rijksoverheid waarom culturele diversiteit op de werkvloer een meerwaarde is voor organisaties. Barometer per 1 juli Het CBS gaat vanaf 1 juli regelmatig bijgewerkte gegevens publiceren over de culturele diversiteit in bedrijfssectoren en in het...
Loket aanvragen tegemoetkoming TOFA is geopend
2 weken
Flexwerkers die nauwelijks tot geen inkomen hebben door de coronacrisis en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is in het leven geroepen voor flexwerkers, die in februari 2020 een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Daarbij mag hun sv-loon in april ook niet hoger zijn geweest dan € 550. Wat...
Coronacrisis: vanaf 6 juli kunt u loonkostensubsidie NOW 2.0 aanvragen
2 weken
Op donderdag 25 juni presenteert het kabinet de voorwaarden waaronder werkgevers gebruik kunnen maken van het tweede coronanoodpakket voor juni t/m september 2020. Vanaf 6 juli kunnen bedrijven de nieuwe loonkostensubsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen. Groot verschil met de eerdere NOW-regeling is, dat de boete op ontslag van een enkele medewerker verdwijnt. Maar ontslag van meer dan 20 werknemers, moet verplicht aan de vakbonden worden voorgelegd.
Vooral grotere bedrijven vragen medewerkers om salaris in te leveren
2 weken
Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat vooral grotere bedrijven een loonoffer vragen van hun werknemers. Bij vier van de tien bedrijven waar dat gebeurt blijft het zelfs niet bij vragen, want daar leggen de werkgevers eenzijdig het loonoffer op. CNV waarschuwt werknemers dat dit duizenden euro's kan schelen als het bedrijf daarna alsnog failliet gaat.
Meer inzicht in diversiteit
2 weken
De afgelopen jaren is er vanuit de overheid veel aandacht geweest voor het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ook werkgevers het belang van een divers personeelsbestand zijn gaan inzien. En niet zonder reden. Topic: Werving & selectie
Ontslag wegens ongewenste activiteiten in vrije tijd [rechtspraak]
2 weken
Een werkgever moet aan zijn imago denken. Maar betekent dat ook dat je een werknemer na 25 jaar mag ontslaan omdat je niet blij bent met wat hij in zijn vrije tijd doet?
5 aandachtspunten voor werkgevers in coronatijd
2 weken
Werkdagen zien er voor veel werkgevers en medewerkers anders uit. Vooral als de meesten door de coronacrisis thuiswerken. Dit kan vragen oproepen over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of het faciliteren van thuiswerken. Hierbij vijf aandachtspunten die van belang zijn tijdens de coronacrisis. 1. Verruiming vrije ruimte De vrije ruimte is voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Werkgevers mogen dit percentage van hun fiscale loon onder...

Pagina's

Abonneren op management