economie

36 nieuwsberichten gevonden
Barometer Culturele Diversiteit het Rijk, december 2023
1 dag
Herkomstland werknemers van het Rijk, december 2023
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23
2 dagen
Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit studiejaar 2022/’23.
Man-vrouwverschil arbeidsparticipatie laatste jaren niet verder afgenomen
2 dagen
Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven. In het eerste kwartaal van 2024 had 77,1 procent van alle mannen van 15 tot 75 jaar betaald werk. Van de vrouwen was dat 68,9 procent, een verschil van ruim 8 procentpunt. Vijf jaar geleden, in het eerste kwartaal van 2019, was dat ook al zo. In de jaren daarvoor werd het verschil nog gestaag kleiner, vooral in het eerste decennium van de eeuw. Dit meldt het CBS.
AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
3 dagen
Deze tabellen bevatten cijfers over de mobiliteit van verpleegkundigen op basis van een inschrijving in het register in het kader van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
Minder nieuwe studenten verpleegkunde en verzorgende
3 dagen
De instroom van nieuwe mbo-studenten verpleegkunde is in het studiejaar 2023/’24 met 20 procent afgenomen vergeleken met twee jaar eerder. In dat jaar was er een piek in de instroom. Ook bij de hbo-studie verpleegkunde daalde het aantal nieuwe studenten in die periode, met 26 procent. De instroom van studenten verzorgende IG (mbo) nam zelfs met een derde af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn over opleidingen in zorg en welzijn.
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
3 dagen
De tabellen ‘Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit, regio’ en ‘Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), kenmerken mobiliteit, regio’ op AZW StatLine bevatten cijfers over de mobiliteit van werknemers binnen een branche in zorg en welzijn, tussen branches binnen zorg en welzijn en van/naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn. In enkele gevallen komt het voor dat deze cijfers een plotselinge, niet herkenbare stijging of daling vertonen.
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023
1 week
Tabellen rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023.
Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022
1 week
Herkomstland werknemers van Cito, 2022.
Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022
1 week
Herkomstland werknemers van Gemeente Diemen, 2022.
Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022
1 week
Herkomstland werknemers van Gemeente Groningen, 2022
Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022
1 week
Herkomstland werknemers van Gemeente Zwolle, 2022.
Werkloosheid in april licht toegenomen
1 week
Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden toegenomen, met gemiddeld 2 duizend per maand. In april waren er 375 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De toename van de werkloosheid sluit aan bij het verslechterde economische beeld van Nederland in april. UWV registreerde eind april 170 duizend lopende WW-uitkeringen, 4 duizend minder dan in maart.
Economie krimpt in eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent
1 week
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal 2024 met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal 2023. De lichte daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de export van goederen en aan een grotere onttrekking aan de voorraden. De daling van de export goederen hangt samen met de krimp van de industrie.
Arbeidsmarkt in eerste kwartaal iets minder krap
1 week
De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 iets minder geworden. Met 110 vacatures per 100 werklozen is de spanning echter nog steeds hoog. Er kwamen in het eerste kwartaal 13 duizend werklozen bij, het aantal vacatures steeg licht. Het aantal banen nam opnieuw toe (+42 duizend). Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Minder flexibele en meer vaste werknemers
1 week
In het eerste kwartaal van 2024 was 28 procent van de werkzame beroepsbevolking een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn 2,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar, 30 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De daling zat vooral bij werknemers met een tijdelijk dienstverband, tenzij het ging om tijdelijke dienstverbanden met uitzicht op vast. Die groep groeide juist. Ook het aantal uitzendkrachten werd kleiner. Dat melden het CBS en TNO op basis van een gezamenlijke...
NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht
1 week
Deze publicatie geeft inzicht in de arbeidsomstandigheden van werknemers van 15 tot 75 jaar op basis van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2023.
Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer
1 week
In 2023 kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Deze enquête is ingevuld door bijna 62 duizend werknemers.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023
2 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
2 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023
2 weken
Deze tabel bevat informatie over personen met een loonkostensubsidie per gemeente. Dit zijn personen waaraan een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of een forfaitaire loonkostensubsidie is verstrekt door gemeenten. Het gaat om peilmomenten 1, 15, 22 en 31 december van de jaren 2021, 2022 en 2023. De tabel bevat lopende, beëindigde en beëindige en herstarte loonkostensubsidies.
Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
2 weken
Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2023 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023
3 weken
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en arbeidsmarktregio in 2023
Werken en wonen in Amersfoort
3 weken
Cijfers over het aantal banen in Amersfoort per sector in 2021.
De arbeidsmarkt in cijfers 2023
3 weken
Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2023, aan de hand van de cijfers die het CBS hierover in huis heeft.
In 2023 meeste stakingen in meer dan halve eeuw
3 weken
In 2023 waren er 52 werkstakingen. Dat is het grootste aantal in meer dan 50 jaar. In 1972 werd het werk nog vaker neergelegd: 58 keer. In totaal gingen vorig jaar 142 duizend arbeidsdagen verloren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Verdiende lonen in 2023 meer gestegen dan cao-lonen
3 weken
Het gemiddelde bruto verdiende uurloon steeg in 2023 met 7,0 procent. Dit is de grootste loonstijging in 45 jaar. De bruto verdiende lonen namen meer toe dan de cao-lonen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe uitkomsten.
Werknemersacties, 2023
3 weken
Aantal werknemersacties dat plaats vond in 2023.
Economisch beeld verslechtert opnieuw
3 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april negatiever dan in maart, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van april presteerden 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
3 weken
Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in studiejaar 2021/’22 hun diploma hebben behaald, uitgesplitst naar instelling en regio.
AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023
3 weken
Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de november-december meting van de werknemersenquête (WNE) 2023, specifiek voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening).

Pagina's

Abonneren op economie