flexnieuws

345 nieuwsberichten gevonden
Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020
2 maanden
  | Download CAO Groothandel Eieren » |   6 februari 2019 CAO-naam CAO Groothandel Eieren Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020 > Onderhandelingsresultaat Groothandel in Eieren 2019-2020 (24-01-19) Looptijd Een 2 jarige cao van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Loonmutaties – 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2019 voor lonen boven de cao schalen – 2,25% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – Voor chauffeurs...
Nieuw onderzoek Recruitment Kengetallen
2 maanden
De recruitmentsector heeft behoefte aan kengetallen en benchmarks ter ondersteuning van het management. Dit onderzoek vraagt Nederlandse bedrijven onder andere naar workload, fullfillmentratio, time to hire, budget en kwaliteit, en legt verbanden daartussen. Het onderzoek Recruitment Kengetallen beantwoordt vragen van recruitmentmanagers, zoals: Wat is de gangbare workload van een recruiter? Hoe scoort onze organisatie ten opzichte van anderen op cost per hire, doorlooptijd e.d.? Hoe kunnen de...
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen door Tweede Kamer
2 maanden
Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is op 5 februari aangenomen door de Tweede Kamer. D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De overige fracties, PvdA, SP, GroenLinks, PVV, PvdD, DENK en 50PLUS, stemden tegen het wetsvoorstel. Het Kamerdebat vond plaats op donderdag 31 januari 2019. Op dinsdag 5 februari werd erover gestemd. Bij het wetsvoorstel zijn moties en amendementen ingediend. De onderstaande amendementen en moties zijn aangenomen...
Grensregio Nederland | Duitsland start arbeidsmarktplatform
2 maanden
Economische groei, het tegengaan van het tekort aan vakkrachten en veelzijdige baankansen: dat zijn enkele van de vele voordelen die een Nederlands-Duitse arbeidsmarkt te bieden heeft. In Burgers’ Zoo in Arnhem is onlangs tijdens een meeting het startschot voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend arbeidsmarktplatform in de Euregio Rijn-Waal gegeven. Doel is om de belemmeringen voor enerzijds werkgevers, die personeel uit het buurland willen aannemen, en anderzijds werknemers, die er...
Verplicht scholingsbudget uitzendbureaus vaak onbekend
2 maanden
Maar liefst 68,7 procent van de werkende Nederlanders weet niet dat uitzendbureaus een verplicht ‘scholingspotje’ hebben waar uitzendkrachten gebruik van kunnen maken. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Pay for People, onder 1093 respondenten. Van de flexwerkers, waaronder uitzendkrachten, is 60,8 procent niet op de hoogte van het scholingsbudget. Kans op scholing onvoldoende bekend Van de vrouwen is 73,1 procent niet op de hoogte van het bestaan van het scholingspotje, bij de...
DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar
2 maanden
Interview met Adriana Stel, directeur van DOORZAAM, samen voor duurzame inzetbaarheid STAF en STOOF zijn samengegaan in een nieuwe stichting. ‘Het gaat erom dat mensen duurzamer kunnen werken als uitzendkracht, maar ook als vaste kracht. In onze aanpak draait het om het verbeteren van de arbeidsmarktkansen van de uitzendkracht.’ Adriana Stel wijst op de nieuwe naam en het logo. Het is net aangebracht op de wand. De cirkels verbeelden de verbinding tussen uitzender en opdrachtgever; daartussen...
Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans
2 maanden
Uw kostprijs en de Wet Arbeidsmarkt in Balans De WAB komt er echt! Het is duidelijk: de Wet Arbeidsmarkt in Balans komt. Toen ik dit artikel schreef, was er nog niet gestemd, maar ik ben ervan uit gegaan dat de voor de kostprijs relevante moties ook zijn aangenomen. Ook al is de manier waarop een en ander precies wordt vormgegeven nog niet bekend, het effect van de WAB op de kostprijs van uitzenden, detacheren en payrollen kan desondanks al tamelijk nauwkeurig worden berekend. Naast de...
Sieneke Maij wordt CFO van Brainnet
2 maanden
Brainnet breidt per 1 februari 2019 haar huidige directieteam uit met Sieneke Maij. Zij is sinds 2016 werkzaam bij Brainnet als Manager Finance...
Wat is van waarde?
2 maanden
Wat is van waarde? Een van de vele heimelijke genoegens die ik heb, is het kijken naar Tussen Kunst...
Failliet: Zsb-uitzendbureau te Middelburg
2 maanden
1 februari 2019 Zsb-uitzendbureau B.V. te Middelburg (KvK: 61776653) is op 31 januari 2019 door de rechter failliet verklaard. Bron: Faillissementen.com, 1 februari 2019
Failliet: Stipt 4people te Menaam
2 maanden
1 februari 2019 Stipt 4people te Menaam, handelend onder Miss Joe Uitzendburo, Salesgeheimen, Telemarketing Academy En Klanten Aantrekken Als Honing (KvK: 71774947) is op 30 januari 2019 door de rechter failliet verklaard. Bron: Faillissementen.com, 31 januari 2019
Wijziging tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019
2 maanden
| Download CAO Uitzendkrachten ABU | 1 februari 2019 Naam CAO Uitzendkrachten ABU Download CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 > CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 (31-01-19) De gewijzigde tekst van CAO Uitzendkrachten ABU 2017-2019 (code loonheffing 633) looptijd 05-11-2017 – 31-05-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 31 januari 2019
Principeakkoord CAO Metalektro 2018-2020
2 maanden
| Download CAO Metalektro » | 1 februari 2019 CAO-naam CAO Metalektro | CAO Grootmetaal Download Eindbod CAO Metalektro 2018-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De looptijd is van 1 juni 2018 tot 1 december 2020. Loonmutaties Loonsverhoging van 3,5% per 1 februari 2019; per 1 augustus 58 euro bruto erbij; 116 euro erbij op 1 januari 2020. De verhogingen gelden ook voor uitzendkrachten. Arbeidsvoorwaarden Dankzij een generatiepact krijgen oudere werknemers de gelegenheid minder te werken en...
STAF en STOOF worden DOORZAAM
2 maanden
STAF en STOOF zijn samengevoegd en gaan voortaan verder onder de naam DOORZAAM. Partijen betrokken bij de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche; Algemene Bond Uitzendondernemingen en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen en FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV zijde zijn op 16 november 2017 een principeakkoord over de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche 2018-2019 overeengekomen. Eind 2018 zal er een nieuwe stichting zijn, waarin STAF (Stichting Arbo Flexbranche)...
ManpowerGroup Q4 2018 omzetdaling 4%
2 maanden
ManpowerGroup heeft de resultaten over het vierde kwartaal 2018 bekend gemaakt. In Q4 is de omzet 4% gedaald, en de nettowinst per aandeel 21%. De resultaten werden positief beïnvloed door de verkoop van vertaalactiviteiten in Nederland, en negatief door de sterke dollar ten opzichte van andere valuta. Over heel 2018 bedroeg het bedrijfsresultaat van ManpowerGroup $556.7 mln, tegen $545.4 mln in 2017. De resultaten werden negatief beïnvloed door herstructureringskosten, en positief door...
Stijging SEU examens toont kwaliteitsbewustzijn flexbranche
2 maanden
Stijging SEU examens bevestigt doorzettende trend kwaliteitsbewustzijn flexbranche De groei van de uitzendbranche en de toename van risico’s door veranderende wet- en regelgeving vertaalden zich ook in 2018 door in een stijgend aantal examenkandidaten van de Stichting Examens Uitzendbranche. Liefst 3005 kandidaten schreven zich in voor het examen. Daarmee doorbreekt SEU de magische grens van 3000; een aantal dat in het afgelopen decennium nog niet is voorgekomen. Het slagingspercentage...
38% millennials werkt tot 70e jaar
2 maanden
Maar liefst 38% van de Nederlandse millennials denkt op zijn of haar zeventigste nog aan het werk te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van ManpowerGroup onder 1119 Nederlandse millennials. Ontwikkeling Van alle ondervraagden is de overgrote meerderheid bereid om tijd (94%) en geld (75%) te investeren in hun professionele ontwikkeling, om over de juiste vaardigheden te beschikken in toenemende digitalisering en flexibilisering. Tevreden Hoewel millennials vaak van werkgever zouden wisselen, zegt...
Meer vaste aanstellingen voor baanwisselaars
2 maanden
De laatste drie jaar hebben meer mensen bij wisseling van baan een vast contract gekregen. Daartegenover staat een even sterke daling van het aantal flexcontracten. Degenen die na een baanwisseling een tijdelijk of flexibel contract krijgen, verwachten steeds vaker een vast contract te krijgen. Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group over de periode 2015-2018. Laatste twee jaar De verschuiving van flex naar vast gebeurde vooral in de laatste twee jaar....
Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten nemen toe
2 maanden
Psychosociale arbeidsbelasting en burn-outklachten blijven toenemen De stijging in burn-outklachten hangt samen met een dalende autonomie en stijgende taakeisen. Zie de factsheet Arbobalans 2018 Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-out klachten bij werknemers. Maar niet alle werknemers hebben even vaak klachten. Ondanks de slechtere arbeidsomstandigheden rapporteren oproep- en invalkrachten en...
Verbeterd Eindbod CAO Essity Gennep 2018-2020
2 maanden
| Download CAO Essity Gennep » | 30 januari 2019 Naam CAO Essity Gennep Download Verbeterd Eindbod CAO Essity Gennep 2018-2020 > Verbeterd Eindbod CAO Essity Gennep 2018-2020 (21-01-19) Looptijd De looptijd is van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020 derhalve 24 maanden. Loonsverhogingen – 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2019 – 3,25% loonsverhoging per 1 januari 2020 Bron: CNV Vakmensen, 28 januari 2019
Eindbod CAO Zwembaden 2019-2020
2 maanden
| Download CAO Zwembaden » | 30 januari 2019 Naam CAO Zwembaden Download Eindbod CAO Zwembaden 2019-2020 > Eindbod CAO Zwembaden 2019-2020 (18-12-18) Looptijd De looptijd van de cao is 2 jaar, te weten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Loonsverhogingen – 1,25% loonsverhoging per 1 juli 2019 – 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2020 Bron: CNV Vakmensen, 28 januari 2019
SVB kiest Between Staffing voor inhuur externen
2 maanden
Vanaf 1 februari 2019 voorziet Between Staffing de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als exclusief partner van tijdelijk personeel. Het gaat voornamelijk om ICT-professionals, maar Between Staffing zal ook professionals voor andere posities aanleveren. Het gaat om een contractwaarde van enkele tientallen miljoenen per jaar. Professionals met verschillende expertises De professionals die Between gaat inzetten ondersteunen de SVB op verschillende gebieden. Op het gebied van ICT valt onder meer te...
Gerechtshof: inconveniënten onderdeel van inlenersbeloning
2 maanden
Inlenerbeloning 3.0: inconveniënten maken onderdeel uit van de inlenersbeloning (het periodeloon) Als u dacht dat u wist wat wel en niet onder de inlenersbeloning valt, dan ‘komt u van een koude kermis thuis’. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 15 januari 2019 dat zogenoemde ‘inconveniënten’ onderdeel uitmaken van de inlenersbeloning uit de NBBU-cao. Meer in het bijzonder dat ze onderdeel uitmaken van het ‘periodeloon’. Het gerechtshof oordeelde dat, ingevolge het bepaalde in artikel 22 lid...
Wijziging tekst CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019
2 maanden
| Download CAO Tentoonstellingsbedrijven | 30 januari 2019 Naam CAO Tentoonstellingsbedrijven Download CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019 > CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019 (28-01-19) De gewijzigde tekst van CAO Tentoonstellingsbedrijven 2018-2019 (code loonheffing 1193) looptijd 01-01-2018 – 31-12-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 28 januari 2019
Wijziging tekst CAO Retail Non Food 2018-2020
2 maanden
| Download CAO Retail Non Food | 30 januari 2019 Naam CAO Retail Non Food CAO Fashion Sport & Lifestyle CAO MITEX Download CAO Retail Non Food 2018-2020 > CAO Retail Non Food 2018-2020 (28-01-19) De gewijzigde tekst van CAO Retail Non Food 2018-2020 (code loonheffing 727) looptijd 01-07-2018 – 31-12-2020 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 28 januari 2019
Flexwet Koolmees treft kansarme werknemers
2 maanden
Kwetsbare werknemers zijn het slachtoffer als de Tweede Kamer instemt met de plannen van minister Koolmees (SZ) om flexwerk aan banden te leggen. Hiervoor waarschuwen uitzendkoepels NBBU en ABU en belangenorganisatie Cedris, aldus een artikel in het FD. Payrolling aanpakken De nieuwe arbeidswet moet de kloof tussen vast en flex dichten door WW-premies voor flexwerk te verhogen en ongewenste vormen van payrolling aan te pakken. Payrollen mag, maar tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als loondienst...
Wijziging tekst CAO Uitvaartbranche 2018-2019
2 maanden
| Download CAO Uitvaartbranche | 30 januari 2019 Naam CAO Uitvaartbranche Download CAO Uitvaartbranche 2018-2019 > CAO Uitvaartbranche 2018-2019 (28-01-19) De gewijzigde tekst van CAO Uitvaartbranche 2018-2019 (code loonheffing 3768) looptijd 01-01-2018 – 31-12-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 28 januari 2019
YoungCapital snelste HR-groeier
2 maanden
Recruitmentspecialist YoungCapital is met 465 miljoen euro de snelste groeier (43%) binnen de HR-branche, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. “Hiermee zijn we de snelste autonome groeier in de branche”, zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. Zelf opleiden YoungCapital heeft sinds vorig jaar een eigen geaccrediteerde HBO-opleiding voor software development en investeert al enige jaren in traineeships in IT, finance en engineering. “In deze sectoren is er sprake van een groot tekort....
Otto beboet voor stakingsbreking Jumbo
2 maanden
Uitzendbureau Otto Work Force uit Venray is door de kantonrechter van Den Bosch beboet voor het leveren van uitzendkrachten aan supermarkt Jumbo tijdens een staking. Het bedrag van de boete moet nog worden bepaald. De vakbonden claimden 500.000 euro vanwege onder meer reputatieschade en gemaakte kosten. Hectiek In april 2017 zou de leiding van Jumbo tijdens een staking bij het distributiecentrum in Woerden hebben ‘geschoven’ met acht uitzendkrachten van Otto. Volgens de supermarkt...
Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)
2 maanden
Wet Werk en Zekerheid | WWZ » De Tweede Kamer evalueert vandaag de Wet werk en zekerheid (Wwz) op basis van het halfjaarlijkse rapport van minister Koolmees. De evaluatie is gerelateerd aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die donderdag wordt besproken. De WAB moet het perspectief op een vast contract voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt vergroten. Het evaluatierapport gaat in op drie onderwerpen: flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Flexibele arbeid Het...

Pagina's

Abonneren op flexnieuws