flexnieuws

637 nieuwsberichten gevonden
Akkoord CAO Dagrecreatie 2019-2020
1 maand
| Download CAO Dagrecreatie » | 27 mei 2019 Naam CAO Dagrecreatie Download Akkoord CAO Dagrecreatie 2019-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Loonsverhogingen – 2,00% loonsverhoging per 1 juli 2019 – 1,00% loonsverhoging per 1 oktober 2019 – 1,50% loonsverhoging per 1 juli 2020 – 1,25% loonsverhoging per 1 oktober 2020 Arbeidsvoorwaarden – De belangrijke mogelijkheid om bij een...
Campagne om taboe op schulden te doorbreken
1 maand
Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke...
VRF-webinar over debat WAB in Eerste Kamer
1 maand
VRF Advocaten heeft op 21 mei jl. een webinar gehouden met een nabeschouwing van het debat in de Eerste Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in de balans. Bekijk de samenvatting van dit webinar. Piet Meij van de NBBU en Bob Weghorst van Payroll Timing/Persoonality komen hierin aan het woord. Zij hebben samen met arbeidsrecht advocaten Hendarin Mouselli en Sander van Riel vragen beantwoord van kijkers in een interactief programma. Ellen van Hierden, directeur van Artra, was gespreksleider. Bron: VRF...
Meer arbeidsbeperkten aan het werk
1 maand
Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze moeten elkaar ook makkelijker vinden, het werk moet vaster zijn, en beter betalen. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak ‘Het Breed Offensief’ van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). In de voortgangsbrief die ze vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en blijven....
SER: meer hulp voor statushouders
1 maand
De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een effectievere ondersteuning van vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Er is meer maatwerk nodig, en een sluitende regionale infrastructuur waarop gemeenten, werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen. Tweederde in bijstand Vandaag verschijnt het SER-rapport Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers. Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden....
Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021
1 maand
| Download CAO HIDHA » | 23 mei 2019 CAO Hidha Ook bekend als: CAO Huisarts in dienst bij huisarts Download Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021 > Principeakkoord CAO HIDHA 2019-2021 (21-05-19) Looptijd De cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging per 1 september 2019 – 3,0% loonsverhoging per 1 augustus 2020 Arbeidsvoorwaarden – In de vorige cao staat dat als parttime Hidha’s gedurende een periode van 26 weken meer dan 10%...
Eerste Kamer en Wet Arbeidsmarkt in balans
1 maand
Op maandag 20 mei heeft de Eerste Kamer vergaderd over het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De meerderheid van de Kamer lijkt voor invoering te zijn. Op 28 mei a.s. wordt erover gestemd. Wat zijn de uitkomsten van het debat, met name voor de flexbranche in enkele grote lijnen? En hoe zit het met de uitvoerbaarheid? De ICT-operatie die nodig is voor uitvoering van de wet is bijvoorbeeld zeer omvangrijk. Arbeidsmarkt als waterbed De Eerste Kamer vreest, net als de Raad van State,...
Gelijke beloning? Prima, maar WAB doet geen recht aan realiteit
1 maand
Gelijke beloning? Prima, maar WAB doet geen recht aan realiteit Bob Weghorst, directeur payrolling bij Persoonality/Timing, is een van de experts die de senatoren in de Eerste Kamer van praktische informatie heeft voorzien om de knelpunten in de uitvoeringspraktijk van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) te verduidelijken. Inmiddels, na het debat op 21 mei jl, is bekend dat een meerderheid van de Eerste Kamer geneigd is voor de invoering van de wet te stemmen. Op 28 mei a.s. wordt er gestemd....
Nieuwe tekst CAO Vlakglas 2018-2020
1 maand
| Download CAO Groothandel in Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf | 22 mei 2019 Naam CAO Vlakglas CAO Stamicarbon BVCAO Groothandel in Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf Download CAO Vlakglas 2018-2020 > CAO Vlakglas 2018-2020 (22-01-19) De complete tekst van CAO Vlakglas 2018-2020 (code loonheffing 199) looptijd 01-07-2018 – 30-06-2020 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 22 januari 2019
VNO-NCW en Randstad: Nederlands talent interesseren voor banen in Brussel
1 maand
Toenemend belang Europa vergt sterkere vertegenwoordiging in Brussel, zo vinden VNO-NCW en Randstad. Juist nu het belang van de EU groeit en Nederland unieke kennis en competenties kan inbrengen in de Europese besluitvorming dreigt ons land ondervertegenwoordigd te raken in Brussel. Komende jaren gaat namelijk een derde van de Nederlandse topambtenaren bij de Europese Commissie met pensioen. Ook droogt de pijplijn met nieuw talent op doordat er (te) weinig Nederlanders actief zijn op lagere...
Nieuwe tekst CAO Arcadis 2018-2019
1 maand
| Download CAO Arcadis | 22 mei 2019 Naam CAO Arcadis Download CAO Arcadis 2018-2019 > CAO Arcadis 2018-2019 (17-01-19) De complete tekst van CAO Arcadis 2018-2019 (code loonheffing 392) looptijd 01-04-2018 – 01-04-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 22 januari 2019
CAO Upfield 2018-2021
1 maand
CAO Upfield met nieuws en downloads van CAO-teksten Nieuws geen nieuws Formele naam CAO Upfield Ook bekend als Code loonheffing 4028 SBI code Soort CAO bedrijf AVV Ingangsdatum AVV Expiratiedatum Algemeen verbindend verklaard nee CAO Ingangsdatum 02-07-2018 CAO Expiratiedatum 30-06-2021 Complete tekst(en) > CAO Upfield 2018-2021 (21-12-18)
CAO Stichting De Maasveren Lith 2017-2021
1 maand
CAO Stichting De Maasveren Lith met nieuws en downloads van CAO-teksten Nieuws geen nieuws Formele naam CAO Stichting De Maasveren Lith Ook bekend als Code loonheffing 4029 SBI code Soort CAO bedrijf AVV Ingangsdatum AVV Expiratiedatum Algemeen verbindend verklaard nee CAO Ingangsdatum 01-07-2017 CAO Expiratiedatum 31-12-2021 Complete tekst(en) > CAO Stichting De Maasveren Lith 2017-2021 (03-01-19)
CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019
1 maand
CAO Breedband en Telecommunicatie met nieuws en downloads van CAO-teksten Nieuws 16-05-19 Nieuwe tekst CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019 Formele naam CAO Breedband en Telecommunicatie Ook bekend als Code loonheffing 4056 SBI code Soort CAO branche AVV Ingangsdatum AVV Expiratiedatum Algemeen verbindend verklaard nee CAO Ingangsdatum 01-07-2018 CAO Expiratiedatum 31-12-2019 Complete tekst(en) > CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019 (09-05-19)
Nieuwe tekst CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019
1 maand
| Download CAO Breedband en Telecommunicatie | 16 mei 2019 Naam CAO Breedband en Telecommunicatie Download CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019 > CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019 (09-05-19) De complete tekst van CAO Breedband en Telecommunicatie 2018-2019 (code loonheffing 4056) looptijd 01-07-2018 – 31-12-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 9 mei 2019
Internetconsultatie implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
1 maand
De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel implementatie herziene detacheringsrichtlijn is gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt de herziene detacheringsrichtlijn geïmplementeerd, die tot doel heeft een nieuwe en betere balans te vinden tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie en het zorgen voor een gelijk speelveld, en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers, waaronder met name de bescherming van...
Monsterboard lanceert Monster Studios voor video-vacatures
1 maand
Monsterboard lanceert dinsdag een nieuwe app voor werkgevers: Monster Studios. Met de app kunnen recruitment- en HR-teams gemakkelijk en snel videovacatures opnemen, bewerken en publiceren via hun smartphone. De toevoeging van video in een vacature maakt het enerzijds voor recruiters en HR managers mogelijk om de voordelen van de vacature, de persoonlijkheid van de werkgever en de bedrijfscultuur beter over te brengen op werkzoekenden. Anderzijds geeft de app kandidaten waardevolle informatie...
Vleesverwerkers op de Veluwe werken onveilig en niet eerlijk
1 maand
Uit een controle van de Inspectie SZW in samenwerking met UWV en Belastingdienst bij vijf vleesverwerkers op de Veluwe blijkt dat deze bedrijven overtredingen maken op het gebied van veilig en eerlijk werken. Vier van de vijf bedrijven hebben eerder al een boete gekregen van de Inspectie. Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De overtredingen varieerden van het niet dragen van de verplichte beschermende kleding in de vleessector tot het...
Zo maak je van jouw kennis dé ‘Unique Buyer Reason’
1 maand
Zo maak je van jouw kennis dé ‘Unique Buyer Reason’ Neem certificering mee in je verkoopverhaal Column door Barbara Kramer, SEU ‘Huh, hoor ik je denken, Unique Buyer Reason, waar gaat dit over?’ UBR staat voor de reden waarom een opdrachtgever juist bij jóuw bureau de opdracht neerlegt. Niet te verwarren met het alom bekende Unique Selling Point (USP), dat vaak niet zo uniek blijkt te zijn. Als je vanuit je opdrachtgever, oftewel de UBR, redeneert kun je je veel beter onderscheiden dan via...
De waarde van uitzenden vandaag met het oog op morgen
1 maand
De waarde van uitzenden vandaag met het oog op morgen Op 13 mei jl. was het jaarlijkse ABU-congres. Opnieuw een bijeenkomst met voor mij veel bekende gezichten. Dit keer toog iedereen naar Den Haag om elkaar te zien. Om te vertellen dat het heel goed gaat. Om het met elkaar eens te zijn. En vooral om de waarde van uitzendwerk en flexwerk te belichten. Klinkt dit cynisch? Dit is oprecht niet zo bedoeld. Met mijn uitzendkilometers op de teller ben ik zelf een van die gezichten geworden. Ook ik...
Verwachtingen bij debat Eerste Kamer over de WAB
1 maand
Op maandag 20 mei en dinsdag 21 mei debatteert de Eerste Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in balans. Hoe kijken stakeholders uit de flexbranche naar dit debat en wat verwachten zij ervan? Jurriën Koops, algemeen directeur ABU “Wij verwachten een scherpe discussie in de Eerste Kamer,” zegt Koops namens de ABU. “Dat is ook goed, want er is veel kritiek op het wetsvoorstel. Het is belangrijk dat de Eerste Kamer er grondig naar kijkt. Wij verwachten geen fundamentele veranderingen....
HR trend – focus op behoud en ontwikkeling van medewerkers
1 maand
HR-professionals zullen in 2020 voor het eerst sinds vijf jaar niet langer werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist scholing en behoud van huidige medewerkers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’* van AFAS Software, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Performa. Hoewel 2019 nog wel in het teken staat van het aantrekken van nieuw talent, stagneert deze trend volgend jaar naar verwachting. De drie bedrijven maakten een ranglijst van HR-...
Picnic sluit zich aan bij Retail-cao
1 maand
Online supermarkt Picnic sluit zich aan bij een cao voor de retailsector. Het bedrijf heeft daarover afspraken gemaakt met brancheorganisatie INretail. De werknemers van Picnic in de distributiecentra krijgen meer loon, meldt Picnic. Toch organiseert FNV maandag acties in het distributiecentrum in Utrecht. Vakbond FNV wil via de rechter afdwingen dat Picnic zich aansluit bij de cao voor supermarkten, maar Picnic vindt dat die cao niet geschikt is voor de vele typen werknemers en contracten waar...
4 Minutes gaat chauffeurs en beladers uitzenden bij Twente Milieu
1 maand
4 Minutes gaat voor Twente Milieu onder meer op zoek naar chauffeurs en beladers. Twente Milieu is de milieu organisatie van acht Twentse gemeentes. Aan 4 Minutes werd de opdracht gegeven om komende jaren het merendeel van de flexibele krachten te leveren. Twente Milieu, bekend van de afvalinzameling in Twente, merkt al jaren de krapte op de arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. Een belangrijk selectiecriterium tijdens de aanbesteding was dan ook in welke mate het uitzendbureau altijd...
Akkoord CAO HISWA 2017-2020
1 maand
| Download CAO HISWA » | | Download CAO Zeilmakerij » | 17 mei 2019 Naam CAO HISWA CAO Houten en Kunststoffen Jachtbouw en CAO Zeilmakerij (CAO SZS) Download Akkoord CAO HISWA 2017-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2020. Loonsverhogingen – 1,50% loonsverhoging per 1 oktober 2018 – €75,- loonsverhoging per 1 februari 2019 – €50,- loonsverhoging per 1 april 2020 Arbeidsvoorwaarden – Tijdens de...
Akkoord CAO Kappers 2019-2020
1 maand
| Download CAO Kappers » | 17 mei 2019 CAO-naam CAO Kappersbedrijf Download Akkoord CAO Kappers 2019-2020 > Akkoord CAO Kappers 2019-2020 (16-05-19) Looptijd De cao voor het kappersbedrijf heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot 1 februari 2020. Loonmutaties – 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – De vergoeding voor het branchediploma en de reiskostenvergoeding van 19 cent per km worden niet verhoogd. Bron: ANKO, 16 mei 2019
CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019
1 maand
CAO Dalli De Klok Hoensbroek met nieuws en downloads van CAO-teksten Nieuws 17-05-19 Nieuwe tekst CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019 Formele naam CAO Dalli De Klok in Hoensbroek Ook bekend als Code loonheffing 4055 SBI Code Soort CAO branche AVV Ingangsdatum AVV Expiratiedatum Algemeen verbindend verklaard CAO Ingangsdatum 01-05-2018 CAO Expiratiedatum 01-07-2019 Complete tekst(en) > CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019 (07-05-19)
Nieuwe tekst CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019
1 maand
| Download CAO Dalli De Klok Hoensbroek | 17 mei 2019 Naam CAO Dalli De Klok Hoensbroek Download CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019 > CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019 (07-05-19) De complete tekst van CAO Dalli De Klok Hoensbroek 2018-2019 (code loonheffing 4055) looptijd 01-05-2018 – 01-07-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 7 mei 2019
Akkoord CAO Avebe 2018-2019
1 maand
| Download CAO Avebe » | 17 mei 2019 Naam CAO Avebe Download Akkoord CAO Avebe 2018-2019 > Akkoord CAO Avebe 2018-2019 (10-05-19) Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 juli 2018 tot en met 1 juli 2019. Loonsverhogingen – 3,50% loonsverhoging per 1 juli 2018 Arbeidsvoorwaarden – Partijen stellen voor uitzendkrachten, die structureel werk verrichten, ook structureel werk te bieden inde vorm van een vast dienstverband bij Avebe. Bron: CNV Vakmensen, 17...
Wijziging tekst CAO Orgelbouw 2019-2021
2 maanden
| Download CAO Orgelbouw | 16 mei 2019 Naam CAO Orgelbouw Download CAO Orgelbouw 2019-2021 > CAO Orgelbouw 2019-2021 (13-05-19) De complete tekst van CAO Orgelbouw 2019-2021 (code loonheffing 621) looptijd 01-01-2019 – 31-12-2021 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 13 mei 2019

Pagina's

Abonneren op flexnieuws