flexnieuws

345 nieuwsberichten gevonden
Welles nietes een detacheringsovereenkomst?
1 maand
Toelichting door Myrthe van den Heuvel Welles nietes een detacheringsovereenkomst? En wat als de Waadi in beeld komt? Het vonnis van het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:259) onderstreept het belang van het maken van duidelijke (schriftelijke) afspraken bij het ter beschikking stellen van personeel en dat algemene voorwaarden op de juiste wijze overeengekomen moet worden. In deze casus betrof het een uitbener die uiteindelijk bij de inlener in dienst is getreden, waar de uitlener meent dat...
Sligro Food Group en HOBIJ continueren samenwerking
1 maand
Sligro Food Group en HOBIJ continueren samenwerking Ook de komende 3 jaar zal HOBIJ de inzet van uitzendkrachten voor Sligro Food Group verzorgen. Na een uitvoerig tendertraject hebben beide partijen de overeenkomst ondertekend, waarmee de samenwerking opnieuw is geformaliseerd. Op diverse locaties verspreid door het land worden uitzendkrachten ingezet in de logistieke en productieprocessen, vooral op de distributie- en bezorgcentra en binnen de productiebedrijven van Sligro Food Group....
Regeling compensatie transitievergoeding
1 maand
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd Download: Regeling compensatie transitievergoeding De Regeling compensatie transitievergoeding is dinsdag in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. Wet en regeling gaan over de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen, als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli...
Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw 2019-2020
1 maand
| Download CAO Waterbouw » | 26 februari 2019 Naam CAO Waterbouw Download Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw 2019-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De nieuwe cao heeft de looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Loonsverhogingen – 2,25% loonsverhoging per 1 april 2019 – 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – Ook worden de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26, 27 en 29 per 1 april met...
Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollkrachten
1 maand
Wet arbeidsmarkt in balans | Wab Op 15 februari 2019 heeft het ministerie van SZW het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd voor internetconsultatie. Tot 16 maart is het mogelijk om te reageren. Adequate pensioenregeling Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer...
AVV CAO Bouw en Infra 2019
1 maand
| Download CAO Bouw en Infra | 26 februari 2019 AVV CAO Bouw en Infra 2019 Download: AVV CAO Bouw en Infra 2019 (21-02-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 februari 2019, nr. 11350, onder UAWnr. nr. 12066.
HRM in de Overheid – uitdagingen in krappe arbeidsmarkt
1 maand
HRM in de Overheid – uitdagingen in krappe arbeidsmarkt Hoe vind je nog personeel voor je organisatie bij deze arbeidsmarkt? En hoe profileer je jezelf als aantrekkelijk werkgever? Interactieve workshop  Op 11 april a.s. vindt de achtste editie van het jaarcongres HRM in de Overheid plaats, waarbij deze vragen centraal centraal staan in een paneldiscussie. Aan de hand van praktijkervaringen kijken en vergelijken de gemeenten Nijmegen, Amstelveen, Heerde hoe zij in hun personeelsbehoefte...
Steeds meer scholieren met bijbaan
1 maand
In 2018 hadden ruim 236.000 scholieren (15-20 jaar) in het voortgezet onderwijs betaald werk. Daarmee had bijna 50% van deze scholieren een bijbaan. In 2013 was dat nog 42%. Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor. Havisten het vaakst Havisten hebben het vaakst een bijbaan (54%). Daarna volgen vwo’ers (49%) en vmbo’ers (47%). De gemiddelde vmbo-leerling is wel jonger dan de gemiddelde havist of vwo-leerling. Meisjes hebben vaker werk dan jongens, al is dit verschil niet zo groot. Havisten...
Interesse in ‘hipsterbanen’ fors gestegen
1 maand
De hipstercultuur heeft voor een stijgende interesse in gerelateerde banen gezorgd. De afgelopen vier jaar is de interesse van werkzoekenden in ‘hipsterbanen’ verdrievoudigd. Dit blijkt uit gegevens van vacaturesite Indeed. Stijging van 120% De community lijkt inmiddels geen alternatieve stroming meer te zijn. Sinds 2015 is het aantal zoekopdrachten van werkzoekenden naar banen als barista’s, bartenders, tattoo-artists en yoga-instructeurs met 120% gestegen, van 91 zoekopdrachten per miljoen...
Wijziging tekst CAO Dans 2016-2019
1 maand
| Download CAO Dans | 25 februari 2019 Naam CAO Dans Download CAO Dans 2016-2019 > CAO Dans 2016-2019 (22-02-19) De gewijzigde tekst van CAO Dans 2016-2019 (code loonheffing 1577) looptijd 01-07-2016 – 31-12-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 22 februari 2019
PostNL neemt Sandd over
1 maand
PostNL en Sandd bundelen hun krachten door samenvoeging van hun postnetwerken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de postbezorging voor heel Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. PostNL en Sandd informeren vandaag al hun medewerkers over de plannen. Vandaag wordt ook de melding gedaan bij de ACM, waarmee het goedkeuringstraject formeel wordt gestart. PostNL neemt alle aandelen van Sandd over, onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de...
Onderhandelingsakkoord CAO APG 2018-2020
2 maanden
| Download CAO APG » | 22 februari 2019 CAO-naam CAO APG Download Onderhandelingsakkoord CAO APG 2018-2020 > Onderhandelingsakkoord CAO APG 2018-2020 (14-02-19) Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 november 2018 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 1,0% eenmalige uitkering per 1 januari 2020 – 2,0% loonsverhoging per 1 april 2020 Arbeidsvoorwaarden – Vergoeding ‘Leven in balans’ gaat van € 150,- naar € 200,-...
FNV daagt Picnic voor rechter
2 maanden
De FNV start een rechtszaak tegen online supermarkt Picnic. Het bedrijf weigert voor zijn medewerkers de supermarkt-cao toe te passen. Medewerkers krijgen daardoor 2 euro per uur te weinig loon.  FNV had het bedrijf tot en met vrijdag gegeven om te reageren, maar Picnic liet weten dat het volhardt in zijn standpunt. Middeleeuws Marianne Jekkers, bestuurder FNV: ‘We willen graag met Picnic in gesprek om te zien hoe het een écht moderne werkgever kan zijn. Daar hoort wat ons betreft een bodem bij...
50 jaar minimumloon van kracht
2 maanden
Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient, daalde in de eerste decennia na invoering. Daarna lag het een tijdlang stil. In 2017 werd iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen betaald volgens het minimumloon. Dat meldt het CBS. Hoogte minimumloon meestal in lijn met cao-lonen Het eerste wettelijk minimumloon was 611,70 gulden per maand, oftewel 277,58 euro. Vanaf 1 januari 2019 geldt...
Onderhandelaarsakkoord CAO Zoetwaren 2019-2020
2 maanden
| Download CAO Zoetwarenindustrie » | 21 februari 2019 CAO-naam CAO Zoetwarenindustrie Download Onderhandelaarsakkoord CAO Zoetwaren 2019-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 2,5% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – Vanaf nu geldt voor alle werknemers (ook ouderen) één afbouwregeling van ploegentoeslagen. De afbouwregeling...
Permanente educatie, wens of noodzaak?
2 maanden
Barbara Kramer Permanente educatie, wens of noodzaak? Een leven lang leren, de WAB, scholingsbudgetten voor flexkrachten. Het nieuws staat bol van de mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. In onze branche ligt de focus rondom scholing vooral bij de flexkracht. Maar hoe zit dit met de vaste medewerkers van uitzend- en payroll organisaties? De toename van het aantal SEU examens bewijst dat werkgevers in de flexbranche oog hebben voor de kwaliteit en het kennisniveau van hun medewerkers. Maar...
Jumbo moet distributiewerkers nabetalen
2 maanden
| Download CAO Jumbo Distributie » | Supermarktketen Jumbo moet distributiewerkers nabetalen. Dit is het gevolg van de uitspraak van de rechter die onlangs oordeelde dat de cao nog steeds geldt. Jumbo keert het achterstallige loon deze maand nog uit. Recht op cao-loon De nabetaling kan voor sommige distributiewerkers oplopen tot 1.300 euro, afhankelijk van leeftijd en functie, zo meldt FNV. Het cao-loon wordt nabetaald met terugwerkende kracht vanaf 26 februari 2018. Op die datum heeft...
PayOK keurmerk bevordert juiste CAO-verloning
2 maanden
PayOK keurmerk bevordert juiste procedure voor toepassing CAO-loon Interview met Gerlof Roubos, directeur van Stichting PayOK De juridische ketenaansprakelijkheid voor CAO-verloning is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Opdrachtgevers kunnen het PayOK-keurmerk verplicht stellen aan hun leveranciers. Het geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat het juiste CAO-loon wordt betaald in de keten. Gelijk loon voor gelijk werk De controle op het betalen van de zogenoemde...
AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2019-2020
2 maanden
| Download CAO Gemaksvoedingsindustrie | 20 februari 2019 AVV CAO Gemaksvoedingsindustrie 2018-2020 Download: AVV CAO Gemaksvoeding 2019-2020 (13-02-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingsindustrie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 februari 2019, nr. 10095, onder UAWnr. nr. 12064.
PostNL stopt met contracting in sorteercentra
2 maanden
PostNL heeft besloten om te stoppen met contracting en te gaan werken met uitzendkrachten in zijn pakkettensorteercentra. Dat meldt PostNL dinsdag in een persbericht. Vakbond FNV heeft Tempo-Team (een dochter van Randstad) en PostNL gedreigd met een rechtszaak. De vakbond beschuldigde PostNL van ontduiking van de eigen cao. Lees meer 1.800 medewerkers Randstad geeft aan dat het dreigement van FNV niet de directe verandering in gang heeft gezet. ‘Er werd al veel eerder over gesproken. Het...
ABU week 1-4: uitzendomzet blijft gelijk, uitzenduren dalen 4%
2 maanden
De ABU heeft de marktontwikkelingen in de uitzendbranche gepubliceerd over periode 1 2019 (week 1 – 4). ABU, marktontwikkelingen uitzenduren, week 1-4, 2019 In deze periode daalde het aantal uren met 4% en de omzet bleef gelijk (0%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast. De ontwikkelingen per sector zijn als volgt: Administratieve sector Het aantal uren daalde...
PayOK sluit overeenkomst met drie inspectie instellingen
2 maanden
De Stichting PayOK heeft met drie inspectie instellingen een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van inspecties. Het gaat om Bureau Cicero, Normec FLC en Normec VRO. De Stichting PayOK beheert een keurmerk waarbij ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk geworden sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarin is bepaald dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning...
Sollicitatiebrief schrijven? 4 tips
2 maanden
Blog: Lucas Koren, YoungCapital 4 ultieme tips om je te onderscheiden met je sollicitatiebrief Hoe schrijf je een sollicitatiebrief? Het doel is natuurlijk om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, maar hoe kun je je onderscheiden van de rest? Je zult namelijk niet de enige zijn die solliciteert. In deze blog lees je onmisbare tips om je te onderscheiden van andere kandidaten. #1 Zorg voor een goede opbouw Allereerst, hoe bouw je een sollicitatiebrief op? Begin altijd met een...
Nieuwsbrief Loonheffingen 2019, 4e uitgave
2 maanden
De Belastingdienst heeft op 15 februari de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave Er zijn vier onderwerpen toegevoegd: Bedragen gemiddeld uurloon lage-inkomensvoordeel 2019 Tarief 2e schijf speur- en ontwikkelingswerk omhoog Maximale looptijd 30%-regeling van 8 naar 5 jaar Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2019 zijn daardoor verplaatst van punt 10...
WW-premie en Wet Arbeidsmarkt in balans
2 maanden
Op 8 februari heeft Minister Koolmees zijn Aanbiedingsbrief lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief presenteert hij een aantal conceptbesluiten die nadere invulling geven aan de WAB. In deze column ga ik dieper in op het ‘Conceptbesluit Wfsv premiedifferentiatie WW’ en de ‘Conceptregeling Wfsv premiedifferentiatie’. Ik zal eerst een korte samenvatting geven van beide documenten en daarna ingaan op de gevolgen van deze premiedifferentiatie in de...
Brunel Q4 omzetstijging 16%
2 maanden
Brunel heeft de cijfers over het vierde kwartaal van dit jaar bekend gemaakt. De omzet over Q4 bedroeg €245 miljoen, 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De EBIT groeide met 69% naar €10,7 miljoen, met een EBIT-marge van 4,4%. Het bedrijf beschikt nu over een recordaantal van 13.000 specialisten en professionals. 2018 De omzet over heel 2018 groeide met 16% naar €915 miljoen. De EBIT groeide met 90% naar €34,1 miljoen, met een EBIT-marge van 3,7%. De resultaten in het Midden-Oosten,...
AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019
2 maanden
| Download CAO Transport | CAO Beroepsgoederenvervoer | 15 februari 2019 AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 Download: AVV CAO Beroepsgoederenvervoer 2019 (11-02-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 februari 2019, nr. 8768, onder UAWnr. nr. 12062.
ACM onderzoekt mogelijkheid prijsafspraken kwetsbare zzp’ers
2 maanden
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of ze kwetsbare zzp’ers kan helpen bij het maken van collectieve tariefafspraken met opdrachtgevers. Voor een groeiende groep zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het lastig om rond te komen. Tot deze groep zzp’ers horen bijvoorbeeld pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs. Zzp’ers mogen op dit moment onderling geen prijsafspraken maken vanwege het kartelverbod. Verschillende partijen pleiten al langer voor...
Eindbod CAO Slagers 2019
2 maanden
| Download CAO Slagers » | 14 februari 2019 CAO-naam CAO Slagersbedrijf Download Eindbod CAO Slagers 2019 > Eindbod CAO Slagers 2019 (04-02-19) Looptijd De looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Loonmutaties – 2,50 % loonsverhoging per 1 maart 2019 Arbeidsvoorwaarden – hogere jeugdlonen in de cao; – duidelijkere reiskostenregeling waarbij € 0,15 per km wordt betaald boven de 10 km enkele reis. Er wordt maximaal 55 km enkele reis (dus 110 km...
Maatregelen voor mensen met schulden
2 maanden
De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is vertraagd. Het kabinet neemt daarom tijdelijke maatregelen, zodat mensen met schulden de tussenliggende periode kunnen overbruggen. | Wet vereenvoudiging beslagvrije voet | Staatssecretaris Van Ark (SZW) schrijft aan de Tweede Kamer dat de tussenmaatregelen effect moeten hebben voor de groep die te maken heeft met een te laag vastgestelde beslagvrije voet. De vertraagde wet moet vervolgens op 1 januari 2021 ingaan, als tenminste op tijd aan de in de...

Pagina's

Abonneren op flexnieuws