flexnieuws

1023 nieuwsberichten gevonden
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – checklist
1 maand
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020 De Rijksoverheid heeft hierover informatie gepubliceerd met handige checklists: Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en...
Inspectie SZW – 7 mechanismen die bijdragen aan oneerlijk werk
1 maand
De Inspectie SZW geeft een overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt bloeit, maar er is een donkere kant. 7 mechanismen bevorderen oneerlijk werk. Het aantal klachten en meldingen over oneerlijk werk is de afgelopen jaren met een derde gegroeid, zo verklaart de Inspectie SZW. Er is sprake van grote groep arbeidskrachten die flexibel werken, lage inkomsten hebben, en fysiek zwaar werk verrichten. Druk op loonontwikkeling Het grote internationale arbeidspotentieel en de...
Leden VNC verwerpen cao-akkoord KLM
1 maand
De leden van de sectie KLM van de vakbond voor cabinepersoneel, VNC, verwerpen het cao-akkoord dat de onderhandelaars met KLM hebben bereikt. Meer dan 80% van de ledenraad van VNC vindt het loonbod van KLM te laag, in combinatie met de looptijd. Structurele loonsverhoging De bond stelt: “KLM maakt de laatste jaren enorme winsten en de economie draait goed, de Ledenraad vindt het dan ook hoog tijd voor een goede structurele loonsverhoging.” Drie stakingen De luchtvaartmaatschappij en...
Aantal jongeren met afstand tot arbeidsmarkt moet omlaag
1 maand
Er zijn ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel van deze jongeren hebben hun schoolopleiding niet afgemaakt. Zij ervaren knelpunten op weg naar school of werk; veel hulpinstanties werken voor hen onvoldoende samen. Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). Voortijdig schoolverlaten verminderen De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om in beeld te brengen hoe gemeenten nog meer dan nu regie kunnen...
Onderhandelingsresultaat CAO Beveiliging 2019-2021
1 maand
| Download CAO Beveiliging » | 4 oktober 2019 Naam CAO Beveiliging Download Onderhandelingsresultaat CAO Beveiliging 2019-2021 > Onderhandelingsresultaat CAO Beveiliging 2019-2021 (16-09-19) Looptijd De nieuwe cao Beveiliging heeft een looptijd van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021. Loonsverhogingen – 2,80% loonsverhoging in 2020 Arbeidsvoorwaarden – Deel-A en deel-B worden verder geintegreerd. – Partijen zoeken of eenpassende fietsvergoedingaanvullend in de...
Vier jaar langer ondersteuning voor ouderen die werkloos worden
1 maand
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd met vier jaar. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen ook de komende jaren aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2020 in gaan. Ouderen tegemoet komen De arbeidsmarkt verandert en mensen werken steeds langer door...
Boete voor postbedrijf vanwege normtijden bezorging
1 maand
Een postbezorgbedrijf heeft een boete gekregen van 289.000 euro van de Inspectie SZW. Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overlegd waaruit blijkt hoeveel uur medewerkers daadwerkelijk werkten. Het bedrijf werkt feitelijk met normuren. De Inspectie SZW kon daarom niet controleren of de medewerkers wel minimaal het wettelijk minimumloon kregen. Het bedrijf had de daadwerkelijk gewerkte uren ook moeten registreren. Feitelijke urenregistratie Naar aanleiding van een...
EQ minstens zo belangrijk als IQ
1 maand
Hoewel acht op de tien Nederlandse bedrijven aangeeft dat emotionele intelligentie (EQ) een belangrijke vaardigheid is voor werknemers, vindt bijna de helft (48%) dat emotionele intelligentie onvoldoende aandacht krijgt in het wervingsproces. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van recruitmentbureau Robert Half onder 300 managers met bevoegdheid om personeel aan te nemen. Emotionele intelligentie belangrijk maar onderbelicht Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties...
Opleidingskosten aftrekbaar van transitievergoeding
1 maand
De opleidingskosten voor een andere functie bij een andere werkgever zijn nu al aftrekbaar van de transitievergoeding. Dat wordt nu ook mogelijk voor de opleidingskosten voor een andere functie bij hetzelfde bedrijf. Opleidingskosten ten bate van de functie die iemand heeft, mogen niet worden afgetrokken van de transitievergoeding. Achtergrond Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe...
Wijziging tekst CAO Metalektro HP 2018-2020
1 maand
| Download CAO Metalektro HP | 3 oktober 2019 Naam CAO Metalektro HP Download CAO Metalektro HP 2018-2020 > CAO Metalektro HP 2018-2020 (02-10-19) De gewijzigde tekst van CAO Metalektro HP 2018-2020 (code loonheffing 488) looptijd 01-06-2018 – 01-12-2020 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 2 oktober 2019
UWV onderzoekt WGA-dienstverlening
1 maand
Het ministerie van SZW en UWV willen de dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering verbeteren. Daarom start vanaf 1 oktober een onderzoek onder deze werkzoekenden. Naar verwachting zijn de resultaten in 2024 bekend. Ondersteuning werkzoekenden UWV ondersteunt werkzoekenden met een WGA-uitkering bij re-integratie zodat zij weer (meer) aan het werk kunnen gaan tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid. Om te weten welke dienstverlening werkt voor wie en...
Onderhandelingsresultaat CAO ProRail 2019-2020
1 maand
| Download CAO ProRail » | 3 oktober 2019 CAO-naam CAO ProRail Download Onderhandelingsresultaat CAO ProRail 2019-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De looptijd van de cao is 18 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 2,00% loonsverhoging per 1 oktober 2019 – 2,80% loonsverhoging per 1 april 2020 Arbeidsvoorwaarden – Consignatievergoeding wordt verhoogd naar € 25 en € 12,50. – Onderzoek met betrekking tot inconveniënten vergoeding voor...
CAO-lonen met 2,6 procent gestegen in derde kwartaal 2019
1 maand
In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6 procent gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3,0 procent. Dit meldt het CBS. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in het derde kwartaal wordt dinsdag 8 oktober bekend. In de eerste twee maanden van dat kwartaal was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent. Kleinste loonstijging bij de gesubsidieerde instellingen De lonen stegen in het derde...
KVK: recordaantal starters in eerste drie kwartalen van 2019
1 maand
KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in de eerste drie kwartalen van 2019 10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% meer faillietverklaringen dan in de eerste negen maanden van 2018. In de afgelopen vijf jaar werden er niet eerder zoveel starters in de eerste drie kwartalen van het jaar ingeschreven in het Handelsregister. Starters De groei van het aantal starters komt vooral door startende parttime zzp’ers: 24% meer dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar, oftewel 7.163 meer. Er...
Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo
1 maand
Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee een flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden ontwikkeld kan worden. Hiervoor stelt minister Van Engelshoven €20 miljoen beschikbaar. Regionale arbeidsmarkten kunnen hierdoor samenwerken en soepeler inspelen op vraag en aanbod van personeel. Passend, flexibel en innovatief onderwijs “Met deze subsidie kunnen mbo-scholen zorgen voor een betere...
Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021
1 maand
| Download CAO Groothandel Bloemen en Planten » | 1 oktober 2019 CAO-naam CAO Groothandel Bloemen en Planten Download Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021 > Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021 (30-09-19) Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (2 jaar). Loonmutaties – 2,50 % loonsverhoging per 1 januari 2020 – 2,25 % loonsverhoging per 1 januari 2021 – 0,5% eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering in...
Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?
1 maand
Elisabeth Klein Hofmeijer Begrijpt u nog de verschillen tussen de oproepovereenkomst, de payrollovereenkomst of de uitzendovereenkomst? Toelichting door Elisabeth Klein Hofmeijer Momenteel maken veel bedrijven gebruik van arbeidsovereenkomsten in allerlei soorten en maten. Tot nu toe bestaan wettelijk gezien alleen de algemene arbeidsovereenkomst en de uitzendovereenkomst. Hier brengt de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) verandering in. Vanaf 2020 kent de wet twee extra overeenkomsten: de oproep...
Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2019-2020
1 maand
| Download CAO Jeugdzorg » | 1 oktober 2019 Naam CAO Jeugdzorg Download Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2019-2020 > Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2019-2020 (30-09-19) Looptijd De looptijd van 21 maanden: van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. Loonsverhogingen – € 800,- eenmalige uitkering in december 2019 – 4,00% loonsverhoging per 1 januari 2020 – € 200,- eenmalige uitkering in juni 2020 Arbeidsvoorwaarden – De werknemer heeft recht om in je vrije...
Nieuwe tekst CAO Huisartsenzorg 2019-2020
1 maand
| Download Huisartsenzorg | 1 oktober 2019 Naam Huisartsenzorg Download CAO Huisartsenzorg 2019-2020 > CAO Huisartsenzorg 2019-2020 (01-10-19) De complete tekst van CAO Huisartsenzorg 2019-2020 (code loonheffing 721) looptijd 01-03-2019 – 31-12-2020 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 1 oktober 2019
AVV CAO Railinfrastructuur 2019
1 maand
| Download CAO Railinfrastructuur | 1 oktober 2019 AVV CAO Railinfrastructuur 2019 Download: AVV CAO Railinfrastructuur 2019 (01-10-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Railinfrastructuur. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 oktober 2019, nr. 41919.
Wijziging AVV CAO Recreatie 2019-2020
1 maand
| Download CAO Recreatie » | 1 oktober 2019 AVV CAO Recreatie 2019-2020 Download: AVV CAO Recreatie 2019-2020 (01-10-19) Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Recreatie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 oktober 2019, nr. 49007.
NBBU pleit voor basisregeling in wendbare arbeidsmarkt
1 maand
Wendbare arbeidsmarkt vraagt om nieuwe zekerheden De NBBU pleit voor invoering van een basisregeling voor alle werkenden, want die garandeert gelijkwaardigheid tussen vaste en flexibele arbeidsvormen. Regulering van Werk De NBBU heeft de commissie Regulering van Werk een position paper aangeboden die een oplossing biedt voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Deze denkrichting biedt zekerheden voor alle partijen op de arbeidsmarkt, ondernemers, werkgevers en werkenden. Daarmee kan een kader...
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020
1 maand
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020 Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). De wijzigingen betreffen de volgende vier onderdelen: Vernieuwing van de financieringssystematiek voor het Bbz 2004; Afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart, zij kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente en indien die ontbreekt, bij de gemeente...
Onderhandelingsresultaat CAO KLM Grondpersoneel 2019-2022
1 maand
| Download CAO KLM Grondpersoneel » | 1 oktober 2019 CAO-naam CAO KLM Grondpersoneel Download Akkoord CAO KLM Grondpersoneel 2019-2022 > nog niet beschikbaar Looptijd De cao loopt van 1 juni 2019 tot 1 maart 2022. Loonmutaties In totaal is er een loonstijging van 8,5% gedurende de looptijd van de cao van 2 jaar en 9 maanden. In het eerste cao-jaar is de loonsverhoging 3,5%. Naast de structurele loonsverhoging wordt ook de vakantietoeslag verhoogd. Bij de berekening van de vakantietoeslag...
ABU week 33-36: omzet uitzendbranche daalt met 4 procent
1 maand
De ABU heeft de uren en omzet in de uitzendbranche van periode 9 2019 (week 33 – 36) gepubliceerd. In deze periode daalde het aantal uren met 8% en de omzet daalde met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast. De ontwikkelingen per sector zijn als volgt: • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 10% en de omzet daalde met 5% ten opzichte van dezelfde...
Reserveringen 2020
1 maand
Reserveringspercentages 2020 In 2020 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen. Deze percentages zijn terug te vinden in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten zoals die vanaf 30 december geldt voor ABU en NBBU. Ze zijn te vinden in bijlage I van de cao. Vakantiedagen Vanaf 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao’s van ABU en NBBU. Door de harmonisatie van de twee cao’s hebben beide vanaf...
Premies 2020
1 maand
Premies 2020 Over de trend kunnen we dit jaar kort zijn: die is fors stijgend. Dat heeft diverse oorzaken die kunnen worden samengevat met de woorden WAB en nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. De WAB zorgt voor een fors hogere WW-premie en kosten voor transitievergoeding en in de nieuwe CAO is het vakantiegeld voortaan 8,33% i.p.v. 8%. De NBBU-leden krijgen ook nog te maken met een extra vakantiedag. Daarbovenop komt voor veel uitzendbureaus de afschaffing van de sectorverloning. Vanaf volgend...
Kostprijs 2020 tips & tricks
1 maand
Kostprijs 2020 tips...
CBS: toegenomen werkdruk in de zorg
1 maand
Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Ook bijna de helft van de werkgevers in de sector geeft aan dat de werkdruk is opgelopen. Toch is ruim drie kwart van de werknemers in de zorg- en welzijnssector tevreden of zeer tevreden met hun werk. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van de werknemers- en werkgeversenquêtes zorg en welzijn die het CBS dit jaar heeft uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma...
Nieuwe tekst CAO Duyvis 2018-2019
1 maand
| Download CAO Duyvis | 27 september 2019 Naam CAO Duyvis Download CAO Duyvis 2018-2019 > CAO Duyvis 2018-2019 (12-09-19) De complete tekst van CAO Duyvis 2018-2019 (code loonheffing 2962) looptijd 01-10-2018 – 30-09-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 12 september 2019

Pagina's

Abonneren op flexnieuws