flexnieuws

569 nieuwsberichten gevonden
Failliet: Wpf Groep te Heerenveen
3 maanden
4 maart 2019 Wpf Groep B.V. te Heerenveen (KvK: 65149513) is op 26 februari 2019 door de rechter failliet verklaard. Bron: Faillissementen.com, 27 februari 2019
Failliet: Fair Personeelsdiensten te Enschede
3 maanden
4 maart 2019 Fair Personeelsdiensten B.V. te Enschede (KvK: 59159758) is op 28 februari 2019 door de rechter failliet verklaard. Bron: Faillissementen.com, 1 maart 2019
Wijziging tekst CAO Hoveniersbedrijf 2018-2020
3 maanden
| Download CAO Hoveniersbedrijf | 4 maart 2019 Naam CAO Hoveniersbedrijf Download CAO Hoveniersbedrijf 2018-2020 > CAO Hoveniersbedrijf 2018-2020 (28-02-19) De gewijzigde tekst van CAO Hoveniersbedrijf 2018-2020 (code loonheffing 243) looptijd 01-07-2018 – 30-06-2020 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 28 februari 2019
Federgon: uitzenduren België licht gedaald in januari
3 maanden
De Belgische uitzendfederatie Federgon ziet een lichte daling van de uitzendactiviteit in de maand januari. In januari 2019 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -0,02% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Dit is het gemiddelde resultaat van een toename van het aantal uren in het arbeiderssegment met +0,54%, en een afname in het bediendesegment met -0,78%. In vergelijking met de maand januari van vorig jaar liet de...
Omzet zakelijke dienstverlening 8,4% hoger in Q4 2018
3 maanden
De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2018 8,4 procent hoger dan een jaar eerder. De omzetstijging is vergelijkbaar met de voorgaande kwartalen. De omzetstijging van de IT-dienstverlening was 8,5 procent, 1,5 procentpunt hoger dan vorig kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers. Omzet IT-dienstverleners 8,5 procent hoger De omzet van IT-dienstverleners was in het vierde kwartaal 8,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is meer dan in...
YoungCapital NEXT nieuwe merknaam voor opleidingen
3 maanden
De opleidingstak van recruitmentspecialist YoungCapital, waaronder de hbo-opleiding en traineeships vallen, heet vanaf vandaag YoungCapital NEXT. Met de lancering van de nieuwe merknaam komen de namen YoungCapital Academy en YoungCapital Professionals te vervallen. ‘‘YoungCapital NEXT dicht de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Peeters, Director YoungCapital NEXT. “De opleidingstak heeft een enorme groei en professionaliseringsslag doorgemaakt. De lancering van dit...
Onderhandelingsresultaat CAO ING 2019-2020
3 maanden
| Download CAO ING » | Download CAO ING Bank » | 28 februari 2019 CAO-naam CAO ING Bank Download Onderhandelingsresultaat CAO ING 2019-2020 > Onderhandelingsresultaat CAO ING Bank 2019-2020 (28-02-19) Looptijd De cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 3,00% loonsverhoging per 1 september 2019 – 0,75% eenmalige uitkering per 1 april 2020 – 3,00% loonsverhoging per 1 september 2020 Bron: CNV Vakmensen, 28 februari...
Q Work groeit hard
3 maanden
Q Work bestaat bijna drie jaar! Q Work groeide uit het Belgische uitzendbureau Q Jobs (opgericht in 2003) en heeft in Nederland inmiddels 3 vestigingen: in Dongen, Breda en Weert. In België zijn het er inmiddels 25! We focussen ons vooral op technische en knelpuntberoepen (zoals bijvoorbeeld werkvoorbereiders en monteurs), maar doen zoveel meer dan dat. Bij Q Work kun je ook terecht voor banen in de industrie, office, bouw en logistiek. Voor ons is kwaliteit en het opbouwen van een...
Internetconsultatie bijstand zelfstandigen (Bbz)
3 maanden
Het ministerie van SZW heeft het wijzigingsvoorstel Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gepubliceerd voor internetconsultatie. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een re-integratie-instrument voor starters en een sociaal vangnet voor startende en gevestigde zelfstandigen. Kern van het Bbz is dat het bedrijf of zelfstandig beroep van de startende of gevestigde zelfstandige (potentieel) levensvatbaar is, zodat na enige tijd bijstandsverlening niet meer nodig...
24.000 minder bijstandsuitkeringen in 2018
3 maanden
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2018 met 24.000 gedaald. In 2017 was er nog een daling van 8.000. Eind 2018 telde Nederland 433.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Sterke daling onder jongeren In 2018 is het aantal bijstandsgerechtigden in alle drie de leeftijdsgroepen gedaald. De daling was het sterkst onder jongeren tot 27 jaar: 6.000 minder (14%). Het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand verminderde met 16.000 (9...
Wijziging tekst CAO Primair Onderwijs | PO 2018-2019
3 maanden
| Download CAO Primair Onderwijs | 28 februari 2019 Naam CAO Primair Onderwijs Download CAO Primair Onderwijs 2018-2019 > CAO PO 2018-2019 (27-02-19) De gewijzigde tekst van CAO Primair Onderwijs | PO 2018-2019 (code loonheffing 1494) looptijd 01-01-2018 – 28-02-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 27 februari 2019
Onderhandelingsresultaat CAO ASR 2019-2020
3 maanden
| Download CAO ASR » | 27 februari 2019 CAO-naam CAO ASR Download Onderhandelingsresultaat CAO ASR 2019-2020 > Onderhandelingsresultaat CAO ASR 2019-2020 (21-02-19) Looptijd De looptijd van de CAO is twee jaar: van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging per 1 maart 2019 – 3,0% loonsverhoging per 1 maart 2020 Bron: CNV Vakmensen, 25 februari 2019
Principeakkoord CAO Zeevisbedrijf 2019-2020
3 maanden
| Download CAO Zeevisbedrijf » | 27 februari 2019 CAO-naam CAO Zeevisbedrijf CAO Haringpakkers, schuur-, erf- en technisch personeel Download Principeakkoord CAO Zeevisbedrijf 2019-2020 > Principeakkoord CAO Zeevisbedrijf 2019-2020 (21-02-19) Looptijd De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 (24 maanden). Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging 1 februari 2019 – 2,5% loonsverhoging 1 februari 2020 Arbeidsvoorwaarden – De gelijkstelling van...
Coolprofs en YoungCapital – traineeship junior consultants
3 maanden
CoolProfs is een samenwerking aangegaan met YoungCapital voor het trainen en werven van junior consultants. Eric ten Harkel, algemeen directeur van CoolProfs, en Maurice Peeters, Director Professionals...
Welles nietes een detacheringsovereenkomst?
3 maanden
Toelichting door Myrthe van den Heuvel Welles nietes een detacheringsovereenkomst? En wat als de Waadi in beeld komt? Het vonnis van het Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:259) onderstreept het belang van het maken van duidelijke (schriftelijke) afspraken bij het ter beschikking stellen van personeel en dat algemene voorwaarden op de juiste wijze overeengekomen moet worden. In deze casus betrof het een uitbener die uiteindelijk bij de inlener in dienst is getreden, waar de uitlener meent dat...
Sligro Food Group en HOBIJ continueren samenwerking
3 maanden
Sligro Food Group en HOBIJ continueren samenwerking Ook de komende 3 jaar zal HOBIJ de inzet van uitzendkrachten voor Sligro Food Group verzorgen. Na een uitvoerig tendertraject hebben beide partijen de overeenkomst ondertekend, waarmee de samenwerking opnieuw is geformaliseerd. Op diverse locaties verspreid door het land worden uitzendkrachten ingezet in de logistieke en productieprocessen, vooral op de distributie- en bezorgcentra en binnen de productiebedrijven van Sligro Food Group....
Regeling compensatie transitievergoeding
3 maanden
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd Download: Regeling compensatie transitievergoeding De Regeling compensatie transitievergoeding is dinsdag in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. Wet en regeling gaan over de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen, als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli...
Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw 2019-2020
3 maanden
| Download CAO Waterbouw » | 26 februari 2019 Naam CAO Waterbouw Download Onderhandelingsresultaat CAO Waterbouw 2019-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De nieuwe cao heeft de looptijd van één jaar, te weten van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Loonsverhogingen – 2,25% loonsverhoging per 1 april 2019 – 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – Ook worden de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26, 27 en 29 per 1 april met...
Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollkrachten
3 maanden
Wet arbeidsmarkt in balans | Wab Op 15 februari 2019 heeft het ministerie van SZW het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd voor internetconsultatie. Tot 16 maart is het mogelijk om te reageren. Adequate pensioenregeling Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer...
AVV CAO Bouw en Infra 2019
3 maanden
| Download CAO Bouw en Infra | 26 februari 2019 AVV CAO Bouw en Infra 2019 Download: AVV CAO Bouw en Infra 2019 (21-02-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 februari 2019, nr. 11350, onder UAWnr. nr. 12066.
HRM in de Overheid – uitdagingen in krappe arbeidsmarkt
3 maanden
HRM in de Overheid – uitdagingen in krappe arbeidsmarkt Hoe vind je nog personeel voor je organisatie bij deze arbeidsmarkt? En hoe profileer je jezelf als aantrekkelijk werkgever? Interactieve workshop  Op 11 april a.s. vindt de achtste editie van het jaarcongres HRM in de Overheid plaats, waarbij deze vragen centraal centraal staan in een paneldiscussie. Aan de hand van praktijkervaringen kijken en vergelijken de gemeenten Nijmegen, Amstelveen, Heerde hoe zij in hun personeelsbehoefte...
Steeds meer scholieren met bijbaan
3 maanden
In 2018 hadden ruim 236.000 scholieren (15-20 jaar) in het voortgezet onderwijs betaald werk. Daarmee had bijna 50% van deze scholieren een bijbaan. In 2013 was dat nog 42%. Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor. Havisten het vaakst Havisten hebben het vaakst een bijbaan (54%). Daarna volgen vwo’ers (49%) en vmbo’ers (47%). De gemiddelde vmbo-leerling is wel jonger dan de gemiddelde havist of vwo-leerling. Meisjes hebben vaker werk dan jongens, al is dit verschil niet zo groot. Havisten...
Interesse in ‘hipsterbanen’ fors gestegen
3 maanden
De hipstercultuur heeft voor een stijgende interesse in gerelateerde banen gezorgd. De afgelopen vier jaar is de interesse van werkzoekenden in ‘hipsterbanen’ verdrievoudigd. Dit blijkt uit gegevens van vacaturesite Indeed. Stijging van 120% De community lijkt inmiddels geen alternatieve stroming meer te zijn. Sinds 2015 is het aantal zoekopdrachten van werkzoekenden naar banen als barista’s, bartenders, tattoo-artists en yoga-instructeurs met 120% gestegen, van 91 zoekopdrachten per miljoen...
Wijziging tekst CAO Dans 2016-2019
3 maanden
| Download CAO Dans | 25 februari 2019 Naam CAO Dans Download CAO Dans 2016-2019 > CAO Dans 2016-2019 (22-02-19) De gewijzigde tekst van CAO Dans 2016-2019 (code loonheffing 1577) looptijd 01-07-2016 – 31-12-2019 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 22 februari 2019
PostNL neemt Sandd over
3 maanden
PostNL en Sandd bundelen hun krachten door samenvoeging van hun postnetwerken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de postbezorging voor heel Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. PostNL en Sandd informeren vandaag al hun medewerkers over de plannen. Vandaag wordt ook de melding gedaan bij de ACM, waarmee het goedkeuringstraject formeel wordt gestart. PostNL neemt alle aandelen van Sandd over, onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de...
Onderhandelingsakkoord CAO APG 2018-2020
4 maanden
| Download CAO APG » | 22 februari 2019 CAO-naam CAO APG Download Onderhandelingsakkoord CAO APG 2018-2020 > Onderhandelingsakkoord CAO APG 2018-2020 (14-02-19) Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 november 2018 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 1,0% eenmalige uitkering per 1 januari 2020 – 2,0% loonsverhoging per 1 april 2020 Arbeidsvoorwaarden – Vergoeding ‘Leven in balans’ gaat van € 150,- naar € 200,-...
FNV daagt Picnic voor rechter
4 maanden
De FNV start een rechtszaak tegen online supermarkt Picnic. Het bedrijf weigert voor zijn medewerkers de supermarkt-cao toe te passen. Medewerkers krijgen daardoor 2 euro per uur te weinig loon.  FNV had het bedrijf tot en met vrijdag gegeven om te reageren, maar Picnic liet weten dat het volhardt in zijn standpunt. Middeleeuws Marianne Jekkers, bestuurder FNV: ‘We willen graag met Picnic in gesprek om te zien hoe het een écht moderne werkgever kan zijn. Daar hoort wat ons betreft een bodem bij...
50 jaar minimumloon van kracht
4 maanden
Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient, daalde in de eerste decennia na invoering. Daarna lag het een tijdlang stil. In 2017 werd iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen betaald volgens het minimumloon. Dat meldt het CBS. Hoogte minimumloon meestal in lijn met cao-lonen Het eerste wettelijk minimumloon was 611,70 gulden per maand, oftewel 277,58 euro. Vanaf 1 januari 2019 geldt...
Onderhandelaarsakkoord CAO Zoetwaren 2019-2020
4 maanden
| Download CAO Zoetwarenindustrie » | 21 februari 2019 CAO-naam CAO Zoetwarenindustrie Download Onderhandelaarsakkoord CAO Zoetwaren 2019-2020 > nog niet beschikbaar Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties – 3,0% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 2,5% loonsverhoging per 1 januari 2020 Arbeidsvoorwaarden – Vanaf nu geldt voor alle werknemers (ook ouderen) één afbouwregeling van ploegentoeslagen. De afbouwregeling...
Permanente educatie, wens of noodzaak?
4 maanden
Barbara Kramer Permanente educatie, wens of noodzaak? Een leven lang leren, de WAB, scholingsbudgetten voor flexkrachten. Het nieuws staat bol van de mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. In onze branche ligt de focus rondom scholing vooral bij de flexkracht. Maar hoe zit dit met de vaste medewerkers van uitzend- en payroll organisaties? De toename van het aantal SEU examens bewijst dat werkgevers in de flexbranche oog hebben voor de kwaliteit en het kennisniveau van hun medewerkers. Maar...

Pagina's

Abonneren op flexnieuws