cbs

143 nieuwsberichten gevonden
Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019
9 uur
Ook volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.
Economisch beeld fractie minder gunstig
9 uur
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig.
Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018
4 dagen
Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.
Aantal werkenden neemt verder toe
4 dagen
In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q4
5 dagen
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.
Werkend Nederland, 2018
5 dagen
Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI
Werk gerelateerde psychische vermoeidheid werknemers
6 dagen
De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking
6 dagen
Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018
7 procent van de werkenden wil minder uren werken
6 dagen
7 procent van de werkzame beroepsbevolking wil minder uren werken, ook als dat gevolgen heeft voor de verdiensten. De afgelopen jaren is het aantal werkenden dat minder uren wil werken toegenomen.
Statistisch Bulletin nr. 06
1 week
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland
1 week
Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.
Factsheet Familiebedrijven in Gelderland
1 week
Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland
Boetevorderingen met datum besluit
1 week
Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014
Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016
1 week
Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden 2018
2 weken
Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.
Monitor Statushouders Groningen, 2014-2017
2 weken
Monitor over statushouders in gemeente Groningen.
Dynamiek banen van werknemers
2 weken
Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.
3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017
2 weken
Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen.
Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017
2 weken
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
2 weken
AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.
Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018
2 weken
Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.
Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019
3 weken
Aantal indicatoren verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019.
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018
3 weken
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.
Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans
3 weken
In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.
Arbeidsproductiviteit regio Zwolle, 2012-2016
3 weken
Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.
Meer ‘grote’, minder ‘kleine’ anderhalfverdieners
3 weken
In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het verdienerstype dat bij deze stellen het meest voorkomt.
Pilot gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018
3 weken
Pilot gemeentelijke benchmark op basis van gegevens van statushouders die in 2014-2018 een verblijfsvergunning kregen.
Loonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2016
3 weken
Het CBS deed voor 2016 onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
Uurloon grensgebieden hoogst in België
3 weken
In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.
Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren
3 weken
Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018 en eind maart 2019 was de afname het sterkst bij jongeren tot 27 jaar en het kleinst bij 45-plussers.

Pagina's

Abonneren op cbs