Nieuws

25 nieuwsberichten gevonden
Culturele diversiteit Gemeente Den Bosch, 2020 1 dag
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Den Bosch, 2020
cbs economie
Culturele diversiteit Menzis, 2019 1 dag
• Culturele diversiteit onder werknemers van Menzis, 2019
cbs economie
Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021 2 dagen
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, april – juni 2021
cbs economie
Aantal werkenden verder toegenomen 2 dagen
In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in de genoemde leeftijdsgroep met gemiddeld 33 duizend per maand naar 9,1 miljoen.
cbs economie
AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020 2 dagen
Deze tabel bevat gegevens over ziekteverzuim volgens werknemers van 15 t/m 75 jaar in de periode 2014 -2020 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
cbs economie
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1 4 dagen
tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2021.
cbs economie
Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003 4 dagen
In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een tweede kwartaal vanaf 2003. Net als in voorgaande kwartalen was het verzuim in de zorg hoog ten opzichte van andere bedrijfstakken
cbs economie
Looncomponenten pensioenopbouw, 2020 1 week
Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw
cbs economie
AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019 2 weken
Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2019
cbs economie
Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor 2 weken
Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.
cbs economie
Labour Market Policy Database, 2020 2 weken
Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.
cbs economie
Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021 2 weken
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
cbs economie
SRG-uitstroom Fase 2, 2020 2 weken
Tabellen over startende banen in 2020 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
cbs economie
Aantal personen in de bijstand vrijwel onveranderd 2 weken
Eind juni 2021 waren er 431 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering, duizend meer dan een jaar eerder en de kleinste jaar-op-jaargroei in vijf kwartalen
cbs economie
Nederland Handelsland 2021 2 weken
Nederland Handelsland 2021 – export, import...
cbs economie
Tabellen Tozo voorlopig juni 2021 3 weken
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
cbs economie
Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020 3 weken
Kwetsbare werknemers naar SBI sector op verzoek van SZW.
cbs economie
Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020 3 weken
Indicatoren thema’s landbouw, wonen, mobiliteit, arbeidsmarkt en demografie 2018 t/m 2020 Provincie Limburg
cbs economie
300 duizend werkende 65-plussers in 2020 3 weken
Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe, maar ook is een groter percentage 65-plussers aan het werk.
cbs economie
AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020 3 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2020 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)
cbs economie
Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020 4 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van TenneT TSO BV, 2020
cbs economie