Nieuws

98 nieuwsberichten gevonden
SRG-uitstroom Fase 3, 2017 4 uur
Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
cbs economie
Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis 5 dagen
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend.
cbs economie
Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017 5 dagen
Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017
cbs economie
Minder deeltijders die meer uren zouden willen werken 5 dagen
Sinds 2014 neemt het aantal personen dat in deeltijd werkt en meer uren zou willen werken af. Waren er in 2014 nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren willen werken, in 2018 was dit teruggelopen tot 382 duizend.
cbs economie
Arbeidsmarkt in cijfers 2018 6 dagen
Voor de arbeidsmarkt was 2018 een jaar van records. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit, het aantal banen steeg naar een nieuwe recordhoogte en aan het einde van het jaar bereikte het aantal werklozen de laagste stand na januari 2009. Deze publicatie blikt terug op een jaar waarin de spanning op de arbeidsmarkt verder opliep. De meeste...
cbs economie
Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017 6 dagen
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
cbs economie
Familiebedrijven in Gelderland 1 week
Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland
cbs economie
Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016 1 week
Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.
cbs economie
Economisch beeld een fractie minder positief 1 week
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.
cbs economie
Statistisch Bulletin nr. 4 1 week
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
cbs economie
Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed 1 week
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken.
cbs economie
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 1 week
In 2018 voerden het CBS en TNO samen de veertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2018 en biedt een overzicht van eerste resultaten.
cbs economie
Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen 2 weken
Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13 700 tegen 9 200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600 euro bruto per jaar. Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.
cbs economie
Cao-lonen stijgen minder hard dan consumentenprijzen 2 weken
In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Anders dan toen is de stijging nu lager dan die van de consumentenprijzen. Deze bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 procent.
cbs economie
Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016 2 weken
Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.
cbs economie
Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3 2 weken
Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.
cbs economie
Arbeidsmigranten in Nederland 2 weken
Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?
cbs economie
Bijna 180 duizend banen vervuld door Polen 2 weken
In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers. Werknemers van Poolse herkomst vormen hiervan de grootste groep. Zij bezetten bijna 180 duizend banen en behoren tot de laagst betaalden.
cbs economie
Bijna 60 procent arbeidsmigranten binnen zes jaar weg 2 weken
In 2011 schreven ruim 31 duizend arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59 procent weer uit ons land vertrokken.
cbs economie
Incassoratio vorderingen algemene bijstand 3 weken
Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.
cbs economie
SRG-uitstroom Fase 1, 2018 3 weken
Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
cbs economie
Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018 3 weken
Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.
cbs economie
Beschrijving Segment van Nederlandse Beroepsbevolking 3 weken
Beschrijving Segment van de Nederlandse Beroepsbevolking, 2003-2018.
cbs economie
Sector vervoer en opslag:aantallen en percentages regio 3 weken
Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017.
cbs economie
Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2019 3 weken
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
cbs economie
Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag 3 weken
Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.
cbs economie
Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag 3 weken
Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.
cbs economie
Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019 3 weken
Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update maart 2019.
cbs economie
Gebruik verlofregelingen vaders vrijwel onveranderd 3 weken
Bijna negen op de tien werkende vaders namen in 2017 bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op.
cbs economie
De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen 3 weken
Werk-privébalans van vaders met kinderen tot 12 jaar.
cbs economie
Economisch beeld weer wat minder positief 4 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.
cbs economie
Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018 4 weken
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.
cbs economie
Belemmerd bij het verkrijgen van werk 4 weken
Hoeveel mensen zonder werk worden door ziekte belemmerd bij verkrijgen van werk? Hoe is hun binding met de arbeidsmarkt?
cbs economie
30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd 4 weken
Bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar hadden in 2018 geen betaald werk. Van alle personen zonder werk voelde ruim 1,2 miljoen zich door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het verkrijgen van werk.
cbs economie
45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep 1 maand
Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog steeds minder van baan of beroep dan mensen jonger dan 45 jaar.
cbs economie
De Staat van Limburg 2019 1 maand
Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.
cbs economie
Inkomen van werkenden 1 maand
Inkomen van werknemers, zzp’ers en zmp’ers in 2017 naar kenmerken.
cbs economie
5 procent werknemers Zuid-Limburg uit buurlanden 1 maand
Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. In 2016 was dat meer dan 5 procent. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van over de grens relatief hoog: 4 procent.
cbs economie
Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016 1 maand
Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader van 2 Interreg-projecten.
cbs economie
Meer werkenden in februari 1 maand
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5 duizend per maand tot 312 duizend.
cbs economie
Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven 1 maand
Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid
cbs economie
Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I 1 maand
Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.
cbs economie
Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten 1 maand
De internationaliseringsmonitor die het CBS vier keer per jaar publiceert is in het eerste kwartaal van 2019 gewijd aan de economische relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten. Naast de Europese Unie is de VS één van onze belangrijkste handelspartners. Dit onderzoek laat in het eerste hoofdstuk zien hoe de VS als land en als...
cbs economie
Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018 1 maand
Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018
cbs economie
Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018 1 maand
In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.
cbs economie
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3 1 maand
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2018.
cbs economie
Statistisch Bulletin nr. 3 1 maand
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
cbs economie
Schending inlichtingenplicht in de bijstand in 2017 1 maand
Wat zijn in 2017 de belangrijkste manieren van het schenden van de inlichtingenplicht en bij welke groepen van personen vindt het relatief vaak plaats.
cbs economie
Tabellen re-integratievoorzieningen, kw4 2018 1 maand
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
cbs economie
AO uitkeringen in verband met leverziekten 2010-2017 1 maand
Tabellen bevatten cijfers over Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ultimo december 2010-2017 naar diagnosecodes
cbs economie

Pagina's