management

78 nieuwsberichten gevonden
Wat kan wél? ‘Positieve Gezondheid’ schept mogelijkheden
2 weken
Positieve Gezondheid wordt steeds breder omarmd. Het is een benadering van gezondheid waarbij de nadruk op de mensen zelf ligt en niet op de klachten of aandoening. En op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Ook Arbo Unie past de principes van Positieve Gezondheid inmiddels toe.
Zo voorkom je zonder extra kosten stress en vermoeidheid bij jonge ouders
2 weken
Een heel ander leven, een nieuw ritme, gebroken nachten. Het is te zien. Bij sommige nieuwe ouders leidt de gezinsuitbreiding tot zoveel stress dat werken onmogelijk wordt. Dat had voorkomen kunnen worden. Maar hoe?Topic: 
Voorwaarden bonus niet goed vastgelegd - Dure les voor werkgever
2 weken
Wil een werkgever een werknemer kunnen houden aan de voorwaarde dat deze nog in dienst is om een bonus te kunnen ontvangen, dan is het essentieel dat deze dit duidelijk vastlegt, aldus mr Marcus Draaisma.8 mei 2024Topic: Loon & belonen
Proeftijdperikelen: regels rondom proeftijd minder makkelijk dan gedacht
2 weken
Je zou denken dat het allemaal niet zo ingewikkeld is. Een proeftijd mag worden overeenkomen als die voor beiden gelijk is en schriftelijk wordt aangegaan. Toch gaat het soms mis.6 mei 2024Topic: Arbeidsvoorwaarden
Ontslagdossier opstellen: doe dit, voordat u een werknemer ontslaat
2 weken
In Nederland zijn werknemers wettelijk beschermd, waardoor de werkgever niet zomaar personeel kan ontslaan. De ontslagregels worden strikt toegepast en als de werkgever fouten maakt, zullen die bij de kantonrechter of het UWV worden afgestraft. Belangrijkste opletpunt is, dat de werkgever een redelijke grond voor het ontslag heeft en die ook met bewijzen kan onderbouwen. Bijna net zo belangrijk is, dat de werknemer voorafgaand aan het ontslag nog een oprechte kans krijgt om zich te verbeteren,...
Utrecht wil ambtenaren met studieschuld helpen bij aflossing
2 weken
Utrecht wil zich profileren als aantrekkelijke werkgever voor jong talent. Om die reden gaat de gemeente ambtenaren helpen met de aflossing van hun studieschuld. 6 mei 2024
Illegale arbeid te winstgevend door lage boetes en pakkans
2 weken
Wie mensen van buiten de EU zonder geldige werkvergunning laat werken, overtreedt de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Als de Arbeidsinspectie daar achter komt, kan de werkgever een boete krijgen. Maar de pakkans is laag en ook de boetes zijn niet meegestegen met de inflatie. Daardoor kunnen kwaadwillende werkgevers het zich permitteren om toch illegale arbeid te gebruiken. Want zelfs met een boete, is dat nog winstgevend.
Sneller en beter herstel met voorspellende data – voorbeelden van herstelpaden en vragenlijsten
2 weken
Door snel en gestructureerd begeleiding in te zetten aan de hand van voorspellende data blijkt het mogelijk het gemiddelde herstel aanzienlijk te bekorten. Door te weten wat er speelt in de praktijk en het signaleren van trends kun je het verloop van verzuim beter in kaart brengen. En er grip op krijgen.
Gemeente Utrecht koploper D&I: 'Inclusie wordt niet meer gezien als een HR-initiatief'
2 weken
Gemeente Utrecht geldt landelijk als een van de koplopers qua inclusie en diversiteit. Wat heeft de gemeente inmiddels bereikt? Een gesprek met programmamanager D&I Jamila Achahchah en Klaske de Jonge, vertrekkend directeur Mens & Organisatie.Topic: ...
Nieuw pensioenstelsel: Overzicht van drie premieovereenkomsten
3 weken
Het Nederlandse pensioenstelsel gaat aanzienlijk veranderen door de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Deze wet verplicht werkgevers om hun bestaande pensioenregelingen vóór 1 januari 2027 te herzien. Afhankelijk van de politieke ontwikkelingen kan deze deadline mogelijk wel worden uitgesteld.
Bureau Integriteit UWV stelt in overleg met medewerkers kader op voor herkenning omgangsvormen en hoe te handelen
3 weken
Bij Bureau Integriteit van UWV merkt men een toenemende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers willen weten wat wel en niet kan. Om duiding te geven aan de verschillende typen van grensoverschrijdend gedrag hebben ze in sessies met medewerkers en experts de vier ‘o’s opgesteld.
Eén op de vijf werknemers ervaart polarisatie, helft verwacht actie van werkgever
3 weken
Een op de vijf werknemers ervaart polarisatie op de werkvloer rondom gevoelige onderwerpen. Iets meer dan de helft van Nederland geeft aan dat zij hun ideeën over gevoelige onderwerpen vrij kunnen delen op het werk. Bijna de helft van de respondenten vindt dat de werkgever een rol heeft bij polarisatie op de werkvloer, maar slechts 28% geeft aan dat de werkgever deze rol ook actief pakt.
Meerderheid HR-professionals vindt de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie noodzakelijk
3 weken
De eerste kamer heeft onlangs het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen verworpen. Daarover heerst bij HR-professionals onbegrip zo blijkt uit onderzoek van Visma Youserve onder meer dan 500 HR-professionals. Ook blijkt een kwart van de bedrijven  zelf geen actief beleid te hebben om discriminatie bij werving tegen te gaan. ...
HR en AI - Tijd voor de volgende stap: toepassing en integratie
3 weken
Iedereen is inmiddels wel op een of andere manier aan de slag gegaan met AI. Maar vaak blijft het bij experimenteren. Van echte integratie is nog lang niet altijd sprake. Hoe kun je de volgende stap zetten en AI binnen HR en je organisatie goed benutten? Topic: 
Hoogste loonstijging, maar ook meeste stakingen in 2023
3 weken
Vorig jaar was een uitzonderlijk jaar op sociaal-economisch gebied. Want het bedrijfsleven werd geconfronteerd met de meeste stakingen sinds 50 jaar. Verder waren er forse loonstijgingen, vooral vanwege hoge inflatiecijfers die het heel moeilijk maakten om de loonstijging enigszins te dempen.
Heb jij al de toekomstige leiders in beeld? 'Ze liggen verborgen in de data van vandaag'
3 weken
Succesvolle leiders lopen in het tijdperk van datagedreven werken niet alleen zelf voorop, maar zijn ook de sleutel tot het identificeren van toekomstige leiders. Waar intuïtie hen kan bedriegen, helpen algoritmes en data-analyse bij het onthullen van verborgen leiderstalent aldus data- en analytics-expert Irma Doze.30 april 2024Topic: HR Analytics
De balans tussen werkdruk en ontspanning hangt aan een zijden draad
3 weken
Veel mensen worstelen met mentale uitdagingen, zowel in het persoonlijk leven als op het werk. In 2023 was bijna één op de vijf ziektedagen stressgerelateerd. Een goede werk-privébalans is cruciaal voor mentale veerkracht, maar met deadlines en verantwoordelijkheden op het werk is dat niet eenvoudig. OneFit, bekend van het flexibele sportabonnement, onderzocht de werk-privébalans en factoren die werkgeluk beïnvloeden onder meer dan tweeduizend...
Hoe verhoog je de toegevoegde waarde van HR?
3 weken
Wat draagt HR precies bij aan de organisatie en hoe verbeter je de resultaten van de HR-functie? Het lastig is de waarde van HR in exacte cijfers uit te drukken. Maar de voortdurende vraag naar HR-adviseurs, opleidingsspecialisten en recruiters geeft wel aan dat bedrijven HRM nodig hebben. De HR-afdeling moet zich blijven bewijzen in een bedrijfslandschap dat snel verandert en steeds weer nieuwe uitdagingen kent. Hoe kan HR zijn toegevoegde waarde dan vergroten, zodat het een wezenlijke...
Arbeidsmarktkrapte: Tinder-aanpak Brabantse gemeente scoort
3 weken
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt miljoenen uit voor pilotprojecten die onder meer bijdragen aan instroom en behoud van personeel. Vijftien gemeenten krijgen elk 250.000 euro voor de uitwerking van experimenten hoe op een innovatieve manier te dealen met de krapte op de arbeidsmarkt. De gemeente Deurne is in een eerder stadium al met succes aan de slag gegaan met een onconventionele aanpak.
Ontwikkelingen deskundigenoordeel en aanvragen second opinion
3 weken
Wat schiet een organisatie op met een deskundigenoordeel? Hoe staat het ervoor bij het UWV? En hoe vraag je een second opinion aan? Een korte uitleg. Topic: 
Regionale Werkcentra moeten arbeidsmarkt in Nederland versterken
3 weken
De Nederlandse arbeidsmarkt blijft kampen met aanhoudende arbeidstekorten. Om de arbeidskrapte aan te pakken, komen er 35 Werkcentra verspreid over het hele land. In een werkcentrum gaan overheidsinstanties samenwerken met, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties om de regionale arbeidsmarkt te versterken.
Hoe het klassieke personeelshandboek helpt bij (on)gewenste omgangsvormen
4 weken
Ongewenste omgangsvormen voorkomen? Zorg voor duidelijke afspraken in het personeelshandboek! Mr Willemijn Jansma legt uit wat de meerwaarde is voor je organisatie en hoe je dit in de praktijk regelt.25 april 2024Topic: Arbeidsvoorwaarden
Vakantiegeld 2024: lagere inkomens krijgen meer, hoge inkomens minder
4 weken
In 2024 zullen Nederlanders met een inkomen beneden modaal, meer vakantiegeld ontvangen dan vorig jaar. Degenen met een bovenmodaal inkomen, ontvangen hetzelfde of minder vakantiegeld dan vorig jaar. Deze veranderingen komen vooral door aanpassingen in de inkomensafhankelijke loonheffingskorting.
Leuke extra’s motiveren je personeel om bij je te blijven
4 weken
Met de krapte op de arbeidsmarkt zie je dat ondernemers steeds nadrukkelijker het belang ervan inzien om personeel voor langere tijd aan zich te binden. Je moet er als werkgever voor zorgen dat je medewerkers zich gezien voelen en een aangenaam gevoel krijgen bij de gedachte dat ze voor jouw organisatie mogen werken. Het komt daarbij lang niet alleen neer op het bieden van een goed salaris (al helpt dat natuurlijk wel mee!). Maar vaak zijn het juist de collega’s, de waardering van de baas en de...
Vier tips om niet-werkgerelateerd verzuim tegen te gaan
4 weken
Slechts 19 procent van de zieke medewerkers wijdt hun verzuim aan werkomstandigheden. Het grootste deel van het verzuim heeft dus niet, of maar voor een deel, te maken met het werk. Dergelijk niet-werkgerelateerd verzuim is niet te beheersen met een reorganisatie of een andere manier van werken. Werkgevers zullen in plaats daarvan meer oog moeten hebben voor de echte achtergronden van dit verzuim. Psycholoog Ellen Botman deelt 4 tips om niet-werkgerelateerd verzuim tegen te gaan.
Concurrentie om personeel verhoogt kosten voor werkgevers
4 weken
De strijd om personeel aan te trekken en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken. Vooral financiële prikkels zijn populair, zoals aanbrengpremies of plaatsing in een hogere salarisschaal. Dat verhoogt de kosten voor werkgevers aanzienlijk. Verder proberen werkgevers mensen te binden met ontwikkelingsmogelijkheden en hybride werken, waarmee ze werk en privé beter kunnen combineren.
HR-talent blijft schaars, werkt graag thuis met flexibele werktijden
1 maand
HR-professionals blijven lastig te werven, want ze zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt. Het salaris blijft een belangrijke factor bij het werven van HR-talent, maar uit recent onderzoek blijkt dat de inhoud van het werk, zelfstandigheid in de functie en de mogelijkheid voor thuiswerken ook belangrijke factoren zijn om HR-professionals te werven. En bij sollicitaties, ontmoet de HR-professional graag het management waarmee zij of hij gaat samenwerken.
Kabinet werkt aan personeelstekort en financiering kinderopvang
1 maand
Het personeelsverloop in de kinderopvang is erg groot en de wachttijden voor ouders blijven te lang. De minister van SZW neemt samen met de sector maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken, huidige medewerkers te behouden en meer uren werken te stimuleren. Het kabinet gaat ook door met het voornemen om de kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper te maken, waardoor meer werken lonender wordt. Daarbij is het de bedoeling om de vergoeding direct uit te keren aan de...
WAB: Flexwerker ontvangt vaak geen transitievergoeding
1 maand
Uitzendkrachten en flexwerkers worden te vaak weggestuurd zonder dat zij een transitievergoeding ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat komt doordat er kennelijk nog steeds onduidelijkheid is over het recht op transitievergoeding en er geen harde sancties op staan als de werkgever de vergoeding niet betaalt. Werknemers moeten zelf in actie komen als zij ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen.
Overwerk zonder premiestijging bij vast contract vanaf gemiddeld 30 uur
1 maand
Vanaf 1 januari 2025 worden de mogelijkheden voor overwerk verruimd. Dan is het mogelijk om werknemers maximaal 30% te laten overwerken zonder WW-premiestijging, als zij een vast contract hebben van gemiddeld 30 uur of meer per week. Die grens ligt nu nog bij vaste contracten van 35 uur en meer. Zo krijgen werkgevers meer flexibiliteit voor werknemers met een vast contract, zonder kostenstijging.

Pagina's

Abonneren op management