hr praktijk

34 nieuwsberichten gevonden
De schadelijke effecten van HRM
3 dagen
HRM heeft meerwaarde voor mens en organisatie. Dat is inmiddels keer op keer uit onderzoek naar voren gekomen. En nog steeds wordt daar onderzoek naar gedaan. Inmiddels is er echter ook aandacht voor de andere kant van de medaille: overdaad aan HRM kan wel degelijk schaden.18 april 2024
Organisaties kritischer op HR-kandidaten - Zo ziet het ideale profiel van de HR-professional anno 2024 eruit
4 dagen
Veel organisaties zijn de laatste maanden strenger geworden met het aannemen van HR-professionals. Welke HR-professionals zijn momenteel veelgevraagd? En naar welke skills en competenties zijn organisaties vooral op zoek?Topic: 
EU-landen eens over soepeler regels voor arbeidsmigranten
6 dagen
Werknemers van buiten de Europese Unie die hier op een werkvisum verblijven, krijgen binnenkort meer speling om van baan te wisselen of een tijdje werkloos te zijn. De EU-lidstaten hebben hierover nieuwe afspraken goedgekeurd en zullen die binnen twee jaar gaan toepassen.
Aanzienlijk deel 55+ ambtenaren ziet zich zonder passende maatregelen voortijdig uitvallen
6 dagen
Het merendeel van de oudere gemeenteambtenaren ziet zichzelf niet doorwerken tot hun 67ste. Bijna twee op de drie 55-plussers wil er eerder mee stoppen, deels omdat ze zich niet in staat achten hun huidige werk tot pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. 
Wijziging van dienstverband met zieke werknemer en gedeeltelijk ontslag: recht op compensatie voor de transitievergoeding?
6 dagen
Als het dienstverband met een zieke werknemer – nadat deze twee jaar ziek is geweest - wordt beëindigd, kan werkgever aanspraak maken op compensatie van het UWV voor de betaalde transitievergoeding. Als het dienstverband al gedurende de wachttijd (wanneer sprake is van een opzegverbod) eindigt, bestaat het recht op compensatie niet.15 april 2024Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
L&D Monitor 2024: ‘Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing’
6 dagen
Steeds meer HR-professionals zijn tevreden over de aandacht voor L&D binnen hun organisatie, blijkt uit de jaarlijkse Studytube L&D Monitor 2024. En dat L&D aan terrein wint lijkt logisch. Door de grote tekorten aan talent is leren en ontwikkelen in 2024 cruciaal voor elke organisatie. Homam Karimi, Founder &...
EY-rapport: diversiteit Europese organisaties blijft achter, mede door AI-tools
6 dagen
Europese bedrijven scoren onvoldoende op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DEI), zo luidt de conclusie van de onderzoekers. Experimenten wijzen op grote winst voor de inzet van arbeidsmigranten en kenniswerkers.11 april 2024...
‘Vitaliteit is eigenlijk niets anders dan aandacht hebben voor de mensen in je bedrijf’
1 week
Vitaliteit is bepalend voor de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Het is daarom essentieel om ook op de werkvloer aandacht te besteden aan vitaliteit. Vitale medewerkers zijn gemotiveerder, fitter en meer stressbestendig, wat zich uit in positieve energie, minder ziekteverzuim en betere prestaties.
Arnoud Raskin, Streetwize, over natuurlijk leiderschap: 'We gooien zoveel talent weg'
1 week
Arnoud Raskin doet maatschappelijk werk wereldwijd, op een ongebruikelijke manier. Hij tekent de levensverhalen op van mensen die aan de rand van de samenleving toch hun talenten weten te ontplooien. Daar kunnen ook leiders veel van leren. Topic: 
De HR Podcast afl. 93 - Hoogleraar Charissa Freese over HR-strategie in technologische veranderingen
1 week
In deze aflevering van de HR Podcast is Charissa Freese te gast. Charissa is Vice Dean van TIAS School for Business en Society, bijzonder Hoogleraar HRM & Sociale Zekerheid aan de Tilburg University, en expert op het gebied van arbeidsrelaties en arbeidsmarkt.Topic: ...
Kun je iemand ontslaan wegens een ernstig alcoholprobleem?
1 week
Alcohol en werken in een ziekenhuis staan op gespannen voet met elkaar. Dat blijkt ook uit de volgende zaak die speelde bij de kantonrechter Tilburg. Werkgever acht een werkneemster ongeschikt voor haar functie door haar alcoholprobleem en ontslaat haar. De kantonrechter gaat daar echter niet in mee.10 april 2024Topic: Ontslag
Met meer aandacht voor vrouwspecifieke gezondheidsklachten is veel winst te behalen. Drie suggesties hoe
1 week
Vrouwspecifieke gezondheidszaken krijgen (en verdienen!) steeds meer aandacht. En dat is ook belangrijk voor de werkvloer, want er zijn 1,9 miljoen werkende vrouwen tussen de 40-65 jaar, waarvan een gedeelte overgangsklachten ervaart. Als we hier gemakkelijker met elkaar over gaan spreken, komen we tot betere oplossingen 'hoe hiermee om te gaan' aldus coach en consultant Melissa Schouman.10 april 2024Topic: 
Tweets ambtenaar op Walcheren worden smakeloos en grof bevonden. Genoeg reden voor ontslag?
1 week
De tweets van een ambtenaar op Walcheren leverden klachten op. De werkgever wil de arbeidsovereenkomst ontbinden. Maar ook ambtenaren hebben vrijheid van meningsuiting. Een beperking daarvan moet niet verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de openbare dienst. Welke factoren neemt de kantonrechter in overweging? 
CEO Top Employers Institute David Plink: 'Doordat ik me kwetsbaar opstelde, gunden mensen me een kans voor verbetering'
1 week
Hij vond zichzelf geen beste leider. En toen zijn medewerkers dat ook te kennen gaven, wist hij zichzelf stap voor stap te verbeteren. Tijdens het Leadership in HR Summit 2024 op 17 april deelt David Plink zijn ervaringen. “Als leider kun je 20 fouten maken en ik maakte er zeker 18 van.”Topic:...
Kennisinstituut: 'Gemeenten aan zet nu wet gelijke kansen is gesneuveld'
2 weken
Nu de Wet gelijke kansen bij werving en selectie is verworpen door de Eerste Kamer, moeten gemeenten de handschoen oppakken. Dat stelt Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken. ‘Objectief werven en selecteren is ook in het voordeel van werkgevers, want zo vinden ze de mensen die het beste voor de functie zijn toegerust.'
Nieuw online dossier met praktische, preventieve maatregelen om gewenst gedrag op de werkplek te stimuleren
2 weken
Te veel werkenden in Nederland hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld, in samenwerking met de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Onboarding: maak de belofte waar - De harde realiteit van slechte onboarding
2 weken
Stel je voor: het is de ochtend van je allereerste werkdag. Bij aankomst zie je dat de parkeerplaats al vol staat, waardoor je verder moet parkeren dan je had verwacht. Terwijl je op hakjes over de keitjes naar het gebouw van je nieuwe werkgever loopt, voel je de warme zon op je gezicht, maar van binnen groeit een kille onzekerheid.
O jee, een 'superkip' in je team. Wat nu? - Ego toptalent ondermijnt kwaliteit meeste teams
2 weken
Jullie hebben vast KPI's opgesteld om resultaten te halen. Maar kijk je ook naar de manier waarop die KPI's worden behaald? Niet? Zou je wel moeten doen want KPI's voor onderlinge samenwerking blijken de prestaties aanzienlijk te verbeteren, schrijft innovatie-expert Simone van Neerven. Ze legt dit weer uit met aansprekende voorbeelden uit de sport en dit keer het kippenhok.2 april 2024Topic: 
Verandermanagement: laten we de onrust benutten om meer ruimte in de organisatie te creëren
2 weken
Een organisatie waar mensen werkplezier hebben, continu leren en betrokken zijn. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat gaat alleen met een duidelijke koers. Onrust is daarvoor een goede voedingsbodem en geen hindernis vindt Jan Tjerk Boonstra, expert in strategisch HRM.2 april 2024Topic: Verandermanagement
Ontslag wegens mismatch nieuwe medewerker: belangrijke juridische overwegingen
2 weken
Een nieuwe werknemer past niet goed binnen de organisatie, wat al snel tot conflicten leidt. Helaas is dit een situatie die vaker voorkomt. Is er tijdens het sollicitatieproces iets over het hoofd gezien? Of liggen de verwachtingen na indiensttreding ineens nogal ver uit elkaar? Hoe kun je als werkgever het beste handelen in zo’n scenario? Is een ontslag mogelijk? Arbeidsrechtadvocaat Maurits van Buren benoemt enkele belangrijke juridische overwegingen.11 april 2024Topic: ...
Opleidingssubsidies aanvragen? Hier moet je aan denken
2 weken
Ieder jaar opnieuw start een grote groep studenten een werkend leren traject. Binnen het mbo of hbo, gecombineerd met werk. Door jouw medewerkers ook een opleiding te bieden worden ze meer waard voor je organisatie en neemt de medewerkerstevredenheid toe. Een goed idee dus! Aan een dergelijke opleiding zijn uiteraard kosten verbonden, gelukkig zijn er diverse opleidingssubsidies waar je voor in aanmerking kunt komen.
Succesvolle bedrijven hebben aandacht voor goede pensioencommunicatie – Aan de slag met een communicatieplan
2 weken
In de kern van elke succesvolle organisatie staan betrokken en bevlogen medewerkers. HR speelt een cruciale rol bij het versterken van deze aspecten. Pensioencommunicatie leent zich hier uitstekend voor. Een pensioenregeling is namelijk niet alleen een financiële toezegging, maar ook een kans om dialoog en vertrouwen bij (nieuwe) medewerkers te stimuleren.
Gemeente Zoetermeer werft kantoormedewerkers via open hiring - VVD-wethouder Jan Iedema (P&O) ‘Had ik het maar eerder gedaan’
2 weken
De gemeente Zoetermeer werft in een pilot op kleine schaal kantoormedewerkers - een inkomensregisseur en twee voor adviseur van het gemeentelijk informatiepuntaan - aan de hand van open hiring: geen cv insturen en geen sollicitatiegesprek. De voorlopige opbrengst is succesvol te noemen: veel kandidaten die direct aan de slag wilden en kennismaking met anders niet aangeboord talent zo meldt
Caroline Tervoort, CHRO KPMG Nederland over de impact en rol van de HR-leider
3 weken
Wat bepaalt in de huidige tijd de rol van de HR-leider en hoe kan deze het beste op de voorgrond treden? En hoe waarborg je inclusie, psychologische en sociale veiligheid nu écht? Voor de HR Podcast spraken Toine Al en Ruud Coumans hierover met Caroline Tervoort, CHRO van KPMG Nederland en CHRO of the Year 2023.
Maaike Tjallingii, Group Director People & Culture NorthC Datacenters: ‘We bouwen aan onze cultuur, waarbij mensen voor processen gaan’
3 weken
Het uitgangspunt ‘mensen gaan voor processen’ is niet altijd even gemakkelijk uit te voeren in een scale-up met internationale groeiambities. Dat Maaike Tjallingii zelf in het leadership-team zit helpt.Topic: 
Juridische aspecten bij werving & selectie
3 weken
Bij de werving en selectie van medewerkers moet je rekening houden met een aantal wettelijke regels. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkebehandelingswetgeving. Welke selectiecriteria mag je gebruiken en welke criteria zijn verboden? Ook de aanstellingskeuring is aan wettelijke regels gebonden. Het is niet toegestaan bij alle functies een aanstellingskeuring uit te voeren. Wanneer mag dat dan wel? En hoe kun je erachter komen of de sollicitant een medische beperking...
Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
3 weken
Op 26 maart stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. In aanloop naar het Eerste Kamerdebat op 27 februari had een aantal stakeholders veel kritiek geuit. Eén van de argumenten om tegen de wet te stemmen was dat de wet (kleinere) bedrijven te veel regeldruk zou geven. Het Netwerk voor HR-professionals (NVP) is verbaasd....
Grensoverschrijdend gedrag: managers onzeker geworden – Steeds meer leidinggevenden volgen een training
3 weken
Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat veel bedrijven managers op cursus sturen. Ze krijgen training in grensoverschrijdend gedrag. Wat kan wel en wat kan niet anno 2024?27 maart 2024
CO2-registratieplicht per 1 juli 2024: bijna 90% van de werkgevers heeft nog geen contact gehad met medewerkers
3 weken
Vanaf 1 juli moeten organisaties met >100 werknemers gegevens aanleveren van woon-werk en zakelijk verkeer van personeel in dienst. Maar er zijn veel onduidelijkheden rondom de CO2-registratieplicht: 90% van de bedrijven heeft nog geen contact gehad hierover met de medewerkers. Dit terwijl een administratie ook veel kansen biedt voor de organisatie zelf.
Arbodiensten: meer langdurig verzuim door stress – TNO en RIVM: integrale aanpak nodig
3 weken
Meer mensen hebben zich het afgelopen jaar langdurig ziek gemeld om stressklachten. Het ging om een groei van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder, melden arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. Ook TNO en RIVM zien een ontwikkeling die nog wel even doorgaat en adviseren een integrale aanpak.

Pagina's

Abonneren op hr praktijk