or

1381 nieuwsberichten gevonden
De mogelijkheden om onderuit een bonus te komen
6 maanden
De bonus wint na het einde van de kredietcrisis rond 2011 rap terrein. In de tijd tussen 2011 en maart 2020 staat het werven en behouden van personeel hoog op de ondernemersagenda. Een bonus kan daarbij helpen. Maar sinds maart jl. is de bonus voor menig werkgever een blok aan het been. Kan je onder het betalen van een bonus uit? Bonus Een bonus is een extra beloning voor prestaties die hebben bijgedragen aan een positief resultaat. Prima in tijden waarin het economisch voor de wind gaat. Maar...
Or Apollo-Vredestein: ‘Eerst businessplan zien, dan advies’
6 maanden
De ondernemingsraad van bandenproducent Apollo-Vredestein in Enschede weigert in te gaan op de adviesaanvraag van de directie, zolang deze vasthoudt aan het ontslag van 686 werknemers. De directie vroeg de or uiterlijk 7 juli een reactie te geven op zijn tweede adviesaanvraag. Maar volgens de or … Het bericht Or Apollo-Vredestein: ‘Eerst businessplan zien, dan advies’ verscheen eerst op ORnet.
De 3 voor- en nadelen van digitaal onboarden
6 maanden
Nu de meeste bedrijven voorzichtig weer beginnen met af en toe een dag op kantoor werken ontstaat de vraag: wat doen we met de onboarding van onze nieuwe medewerkers? Menig bedrijf heeft de onboarding maandenlang opgeschort. Andere bedrijven hebben deze volledig gedigitaliseerd. Wat de voor- en nadelen van digitaal onboarden zijn, staan hier op een rijtje. Voordelen Het is efficiënter Normaal gesproken zie je tijdens een onboardingsdag een aantal managers of zelfs de CEO langskomen voor een...
Verkiezingen voor de or, maar geen kandidaten
6 maanden
Binnenkort zijn er verkiezingen. De leden die in de ondernemingsraad zitten willen niet meer herkozen worden. Ook hebben zich geen nieuwe kandidaat-leden gemeld. Wat is nu eigenlijk verplicht? Het instellen en in stand houden van een ondernemingsraad is een wettelijke verplichting voor … Het bericht Verkiezingen voor de or, maar geen kandidaten verscheen eerst op ORnet.
Wat het pensioenakkoord voor de ondernemingsraad betekent
6 maanden
Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor alle werkgevers en werknemers. Ook als het pensioen door de vakbonden wordt geregeld zijn er belangrijke zaken die je als ondernemingsraad met de werkgever kunt afspreken. Dit is wat de or moet weten. Door Hans Kennis Voor de uitwerking van het in 2019 … Het bericht Wat het pensioenakkoord voor de ondernemingsraad betekent verscheen eerst op ORnet.
Het nieuwe pensioenstelsel: de maatregelen op een rij
6 maanden
Met het akkoord van het FNV-ledenparlement voor de pensioenafspraken kunnen de pensioenfondsen tussen 2022 en 2026 overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De komende twee jaren staan eerst nog in het teken van het wetgevingsproces. Wat betekenen de afspraken voor werknemers? Een overzicht van de … Het bericht Het nieuwe pensioenstelsel: de maatregelen op een rij verscheen eerst op ORnet.
Geen gedwongen ontslagen bij Tata Steel, maar zorgen blijven
6 maanden
Bij de komende reorganisatie bij Tata Steel vallen in IJmuiden geen gedwongen ontslagen. Vakbonden FNV en CNV hebben met Tata Steel Europe overeenstemming bereikt over baanbehoud. Dat succes volgt na wekenlange acties door boze werknemers. Vakbond CNV maakt zich na het uitputtende … Het bericht Geen gedwongen ontslagen bij Tata Steel, maar zorgen blijven verscheen eerst op ORnet.
‘Summertime, when the livin’ is easy …’
6 maanden
Vanmorgen, met het uitlaten van de hond, schoot mij de melodie van ‘Summertime’ door het hoofd. Hoezo, ‘livin’ is easy’? Nog nooit zo’n beroerd begin van de zomer meegemaakt (ik ben dan ook niet van een oorlogsgeneratie). En dan heb ik het niet eens over het weer, hoewel dat op dit moment ook … Het bericht ‘Summertime, when the livin’ is easy …’ verscheen eerst op ORnet.
Onderhandelen is: medestanders inschakelen
6 maanden
De coronacrisis levert de ondernemingsraad in de nabije toekomst tal van onderhandelingsvraagstukken op. Hoe los je die op? Onderzoek van de Harvard Universiteit en de Oosterse krijgskunst Aikido wijzen dezelfde kant op: onderhandelen is medestanders inschakelen. Door Hugo Crul Denk jij bij … Het bericht Onderhandelen is: medestanders inschakelen verscheen eerst op ORnet.
Opschorten 50% salaris door corona
6 maanden
De coronacrisis heeft veel werkgevers in een lastig parket gebracht. Ondanks de NOW-regeling is het voor sommige werkgevers moeilijk het hoofd boven water te houden. Zij moeten soms noodgedwongen keuzes maken. Kleine werkgevers worden en zijn hard geraakt. Zo ook een broodjeszaak in het centrum … Het bericht Opschorten 50% salaris door corona verscheen eerst op ORnet.
Webinar: Reboarding & Employee Experience in tijden van corona
6 maanden
Bij veel organisaties keren medewerkers langzamerhand terug naar de werkvloer. Maar hoe zorg je naast communicatie, veiligheid en gezondheid dat de reboarding zo verwelkomend mogelijk is? En hoe ga je om met medewerkers die niet terug durven naar de werkplek? Employee experience-expert Heleen Mes gaat hierop in tijdens het XpertHR webinar op 9 juli om 10:30 uur. Daarbij deelt ze ontwikkelingen van employee experience tijdens corona, tips voor nog langer thuiswerken en voorbeelden van best...
‘Teamleider met partnerverlof is voorbeeld voor collega’s’
6 maanden
Vijf weken partnerverlof – medewerkers van de Postcode Loterij kunnen die sinds begin dit jaar al opnemen na de geboorte van hun kind. Hun loon wordt volledig doorbetaald. Daarmee gaat de organisatie een stap verder dan de wettelijke regeling die vanaf 1 juli geldt. Vrouwenplatform WOMEN Inc. is de motor achter dit initiatief. Suzan Steeman Een historische doorbraak noemt Suzan Steeman, arbeidsmarktexpert bij WOMEN Inc., de Wet invoering extra  geboorteverlof (WIEG). Nederland stond tot...
AVG-boete: werkgever maakte gebruik van vingerafdrukken
6 maanden
Het gebruik van vingerafdrukken is al lang niet meer alleen een aangelegenheid in het strafrecht. Ook op HR-gebied heeft de vingerafdruk zijn intrede gedaan. Dat dit echter niet zomaar is toegestaan, blijkt wel uit een onlangs gepubliceerd besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit besluit had betrekking op een bedrijf dat vingerafdrukken van zijn werknemers vastlegde bij het in- en uitklokken. Zo kreeg de werkgever inzicht in werktijden, ziekteverzuim en overuren van het personeel. Na...
Fuck you very much
6 maanden
Vorige week stak Rutte’s coalitie alle middelvingers op richting verpleegkundigen en anderen in de zorg toen in de Tweede Kamer werd gestemd over een loonsverhoging voor deze onderbetaalde groepen. Hier, een fooi van € 1000,00 en verder niet meer zeuren. Fuck you very much werd nog net niet hardop … Het bericht Fuck you very much verscheen eerst op ORnet.
Wijziging WOR, voor aantrekkelijker or-werk
6 maanden
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt gewijzigd. Minister Koolmees wil in lijn met adviezen van de SER kiesrechttermijnen voor flexwerkers inkorten. Nieuw is ook dat moet kunnen worden afgeweken van de regel dat een vaste commissie voor de meerderheid uit or-leden moet bestaan. En komen er … Het bericht Wijziging WOR, voor aantrekkelijker or-werk verscheen eerst op ORnet.
Nieuw: snel inzicht krijgen in culturele diversiteit personeel
6 maanden
Werkgevers kunnen voor het eerst inzicht krijgen in de feitelijke culturele diversiteit in hun organisatie. Dat kan vanaf 1 juli met de CBS-barometer Culturele Diversiteit, die eerder als pilot in bedrijven is getest. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben er bij de SER op aangedrongen de … Het bericht Nieuw: snel inzicht krijgen in culturele diversiteit personeel verscheen eerst op ORnet.
Waarom verzuimpreventie nu nog meer aandacht verdient
6 maanden
Langzaam kruipt werkend Nederland uit de coronacrisis. Hoewel steeds meer medewerkers weer de gang naar de werkplek maken, zal thuiswerken meer dan voorheen gemeengoed worden. Anders werken en de terugkeer naar ’normaal’ kunnen voor psychische druk zorgen bij medewerkers, met alle risico’s van dien, … Het bericht Waarom verzuimpreventie nu nog meer aandacht verdient verscheen eerst op ORnet.
Kandidaat or-verkiezingen weigeren wegens ziekteverzuim?
6 maanden
Kan een ondernemingsraad of de bestuurder een nieuwe kandidaat voor (tussentijdse) or-verkiezingen weigeren op grond van een arbeidsverleden met een regelmatig en hoog ziekteverzuim? De wijze waarop kandidaatstelling is geregeld staat in de Wet op de ondernemingsraden en kan worden aangescherpt … Het bericht Kandidaat or-verkiezingen weigeren wegens ziekteverzuim? verscheen eerst op ORnet.
Organiseer het or-secretariaat, er is alle reden toe
6 maanden
Een goed or-secretariaat is essentieel voor het professioneel functioneren van de medezeggenschap. En dat is vooral een kwestie van goed organiseren. De wet biedt de ondernemingsraad er alle ruimte voor, en daar is ook alle reden toe. Door Tineke de Rijk Beroemde vraag bij menige … Het bericht Organiseer het or-secretariaat, er is alle reden toe verscheen eerst op ORnet.
Stijl van leidinggeven
6 maanden
Langzaam lijken we weer over te gaan tot de orde van de dag. Een van de opmerkelijkste voortekenen daartoe is de berichtgeving in de kranten. Als je het - zoals ik - in de afgelopen maanden helemaal had gehad met de berichtgeving over de ellende die een stofje met een diameter van tussen de 20 en … Het bericht Stijl van leidinggeven verscheen eerst op ORnet.
Cliëntenraad staat sterker met vernieuwde Wmcz
6 maanden
Met het van kracht worden van de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (‘Wmcz 2018’) per 1 juli 2020 krijgen de cliëntenraden meer rechten. De rechten komen meer overeen met die van ondernemingsraden. Zo is het ‘verzwaard adviesrecht’ vervangen door instemmingsrecht en is er nu formeel recht op … Het bericht Cliëntenraad staat sterker met vernieuwde Wmcz verscheen eerst op ORnet.
1 juli: Vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners
6 maanden
Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. De partners ontvangen tijdens dit aanvullende verlof een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De uitkering wordt betaald door UWV; de werkgever hoeft het loon gedurende deze verlofweken niet door te betalen. De partner mag het aanvullende geboorteverlof opnemen gedurende 6 maanden na de dag van de geboorte van het kind. Het aanvullende geboorteverlof mag pas worden opgenomen als eerst gebruik is gemaakt van...
De voorwaarden van de nieuwe NOW-regeling
6 maanden
Vanaf 6 juli kunnen werkgevers de verlengde tegemoetkoming in de loonkosten (NOW 2.0) aanvragen. De verlenging geldt voor 1 juni tot 1 oktober. Nog altijd is er de plicht om geen ontslag aan te vragen om bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode, maar de boeteregeling is wel versoepeld. … Het bericht De voorwaarden van de nieuwe NOW-regeling verscheen eerst op ORnet.
Reorganisatie en sociaal plan in coronatijd: wat is de rol van de or?
6 maanden
De coronacrisis heeft ook zijn tol geëist binnen ons bedrijf en we zitten midden in een adviestraject over een reorganisatie, waarbij 20% van onze collega’s zijn baan zal verliezen. Onze bestuurder wil een sociaal plan vaststellen. Wat is de rol van de ondernemingsraad hierin? Door Annette … Het bericht Reorganisatie en sociaal plan in coronatijd: wat is de rol van de or? verscheen eerst op ORnet.
NOW 2.0: nieuwe maatregelen tweede noodpakket
6 maanden
Het kabinet heeft de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september) gepubliceerd. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen.  De maatregelen voor de NOW 2.0 zijn officieel gepubliceerd. De volledige uitwerking verscheen in een kamerbrief. Zo zijn er enkele verschillen vergeleken met de...
Geen beding maar wel ontslag door nevenwerkzaamheden?
7 maanden
Een calculator die naast zijn werk ook berekeningen voor anderen doet, wordt op staande ontslagen als zijn werkgever daar achter komt. Hij heeft geen nevenwerkzaamhedenbeding in zijn contract. Mocht de werkgever hem ontslaan? Wat eraan voorafging Een werkvoorbereider en calculator bij een aannemingsbedrijf is sinds 2015 in dienst. In zijn arbeidsovereenkomst is geen geen nevenwerkzaamheden-, concurrentie-, of geheimhoudingsbeding opgenomen. In december 2019 hoort de werkgever hem aan de...
Recruitmentbureau: ‘Onbeperkt verlof is kwestie van vertrouwen’
7 maanden
Onbeperkt vakantiedagen opnemen, dat klinkt als het walhalla. Toch gaan de werknemers van het Zwolse arbeidsbemiddelingsbureau Target niet vaker weg dan anderen. ‘Ze waarderen het dat ze optimale vrijheid en veel vertrouwen krijgen’, zegt Managing Partner Kees-Jan Vaartjes. Ook door de coronacrisis is de verlofregeling niet veranderd. Kees-Jan Vaartjes Het Zwolse bedrijf Target bestaat uit twee onderdelen: Target Search (executive search) en Target Technology (detachering). Het bureau is actief...
Echte corona-veiligheid: werknemers temperaturen mag niet
7 maanden
In de strijd tegen het coronavirus meten bedrijven de lichaamstemperatuur van hun werknemers. Maar temperaturen mag niet en is zelfs gevaarlijk. Waarom (niet)? Wat mag wel en hoe moet een ondernemingsraad hiermee omgaan? Door Khalid Azougagh en Rik van Steenbergen De temperatuur opnemen is een … Het bericht Echte corona-veiligheid: werknemers temperaturen mag niet verscheen eerst op ORnet.
FNV wil in cao’s oproepcontracten verbieden
7 maanden
Vakbond FNV voert de strijd tegen flexwerk flink op. De bond wil in nieuwe cao-afspraken onzeker flexwerk ‘verbieden’, zoals werk op oproepbasis en nul-urencontracten. De looneis van 5% blijft overeind voor bedrijven waar het goed gaat. Daar waar het slecht gaat kunnen afspraken over loonmatiging … Het bericht FNV wil in cao’s oproepcontracten verbieden verscheen eerst op ORnet.
Corona-advies voor thuiswerken geeft geen recht op thuiswerken
7 maanden
Een werkneemster die aan het begin van de coronacrisis thuiswerkte, wil blijven thuiswerken omdat haar collega’s zich niet aan de afstandsmaatregelen houden. Maar een algemeen advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geeft geen recht op thuiswerken. Wat eraan voorafging Een werknemer werkt als commercieel medewerker binnendienst en service coördinator bij een leverancier van keukenapparatuur voor de horeca. Op 15 maart vraagt de werkgever de medewerkers per e-mail om in...

Pagina's

Abonneren op or