or

1369 nieuwsberichten gevonden
AVG-boete: werkgever maakte gebruik van vingerafdrukken
9 maanden
Het gebruik van vingerafdrukken is al lang niet meer alleen een aangelegenheid in het strafrecht. Ook op HR-gebied heeft de vingerafdruk zijn intrede gedaan. Dat dit echter niet zomaar is toegestaan, blijkt wel uit een onlangs gepubliceerd besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit besluit had betrekking op een bedrijf dat vingerafdrukken van zijn werknemers vastlegde bij het in- en uitklokken. Zo kreeg de werkgever inzicht in werktijden, ziekteverzuim en overuren van het personeel. Na...
Fuck you very much
9 maanden
Vorige week stak Rutte’s coalitie alle middelvingers op richting verpleegkundigen en anderen in de zorg toen in de Tweede Kamer werd gestemd over een loonsverhoging voor deze onderbetaalde groepen. Hier, een fooi van € 1000,00 en verder niet meer zeuren. Fuck you very much werd nog net niet hardop … Het bericht Fuck you very much verscheen eerst op ORnet.
Wijziging WOR, voor aantrekkelijker or-werk
9 maanden
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt gewijzigd. Minister Koolmees wil in lijn met adviezen van de SER kiesrechttermijnen voor flexwerkers inkorten. Nieuw is ook dat moet kunnen worden afgeweken van de regel dat een vaste commissie voor de meerderheid uit or-leden moet bestaan. En komen er … Het bericht Wijziging WOR, voor aantrekkelijker or-werk verscheen eerst op ORnet.
Nieuw: snel inzicht krijgen in culturele diversiteit personeel
9 maanden
Werkgevers kunnen voor het eerst inzicht krijgen in de feitelijke culturele diversiteit in hun organisatie. Dat kan vanaf 1 juli met de CBS-barometer Culturele Diversiteit, die eerder als pilot in bedrijven is getest. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben er bij de SER op aangedrongen de … Het bericht Nieuw: snel inzicht krijgen in culturele diversiteit personeel verscheen eerst op ORnet.
Waarom verzuimpreventie nu nog meer aandacht verdient
9 maanden
Langzaam kruipt werkend Nederland uit de coronacrisis. Hoewel steeds meer medewerkers weer de gang naar de werkplek maken, zal thuiswerken meer dan voorheen gemeengoed worden. Anders werken en de terugkeer naar ’normaal’ kunnen voor psychische druk zorgen bij medewerkers, met alle risico’s van dien, … Het bericht Waarom verzuimpreventie nu nog meer aandacht verdient verscheen eerst op ORnet.
Kandidaat or-verkiezingen weigeren wegens ziekteverzuim?
9 maanden
Kan een ondernemingsraad of de bestuurder een nieuwe kandidaat voor (tussentijdse) or-verkiezingen weigeren op grond van een arbeidsverleden met een regelmatig en hoog ziekteverzuim? De wijze waarop kandidaatstelling is geregeld staat in de Wet op de ondernemingsraden en kan worden aangescherpt … Het bericht Kandidaat or-verkiezingen weigeren wegens ziekteverzuim? verscheen eerst op ORnet.
Organiseer het or-secretariaat, er is alle reden toe
9 maanden
Een goed or-secretariaat is essentieel voor het professioneel functioneren van de medezeggenschap. En dat is vooral een kwestie van goed organiseren. De wet biedt de ondernemingsraad er alle ruimte voor, en daar is ook alle reden toe. Door Tineke de Rijk Beroemde vraag bij menige … Het bericht Organiseer het or-secretariaat, er is alle reden toe verscheen eerst op ORnet.
Stijl van leidinggeven
9 maanden
Langzaam lijken we weer over te gaan tot de orde van de dag. Een van de opmerkelijkste voortekenen daartoe is de berichtgeving in de kranten. Als je het - zoals ik - in de afgelopen maanden helemaal had gehad met de berichtgeving over de ellende die een stofje met een diameter van tussen de 20 en … Het bericht Stijl van leidinggeven verscheen eerst op ORnet.
Cliëntenraad staat sterker met vernieuwde Wmcz
9 maanden
Met het van kracht worden van de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg (‘Wmcz 2018’) per 1 juli 2020 krijgen de cliëntenraden meer rechten. De rechten komen meer overeen met die van ondernemingsraden. Zo is het ‘verzwaard adviesrecht’ vervangen door instemmingsrecht en is er nu formeel recht op … Het bericht Cliëntenraad staat sterker met vernieuwde Wmcz verscheen eerst op ORnet.
1 juli: Vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners
9 maanden
Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. De partners ontvangen tijdens dit aanvullende verlof een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De uitkering wordt betaald door UWV; de werkgever hoeft het loon gedurende deze verlofweken niet door te betalen. De partner mag het aanvullende geboorteverlof opnemen gedurende 6 maanden na de dag van de geboorte van het kind. Het aanvullende geboorteverlof mag pas worden opgenomen als eerst gebruik is gemaakt van...
De voorwaarden van de nieuwe NOW-regeling
9 maanden
Vanaf 6 juli kunnen werkgevers de verlengde tegemoetkoming in de loonkosten (NOW 2.0) aanvragen. De verlenging geldt voor 1 juni tot 1 oktober. Nog altijd is er de plicht om geen ontslag aan te vragen om bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode, maar de boeteregeling is wel versoepeld. … Het bericht De voorwaarden van de nieuwe NOW-regeling verscheen eerst op ORnet.
Reorganisatie en sociaal plan in coronatijd: wat is de rol van de or?
9 maanden
De coronacrisis heeft ook zijn tol geëist binnen ons bedrijf en we zitten midden in een adviestraject over een reorganisatie, waarbij 20% van onze collega’s zijn baan zal verliezen. Onze bestuurder wil een sociaal plan vaststellen. Wat is de rol van de ondernemingsraad hierin? Door Annette … Het bericht Reorganisatie en sociaal plan in coronatijd: wat is de rol van de or? verscheen eerst op ORnet.
NOW 2.0: nieuwe maatregelen tweede noodpakket
9 maanden
Het kabinet heeft de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september) gepubliceerd. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen.  De maatregelen voor de NOW 2.0 zijn officieel gepubliceerd. De volledige uitwerking verscheen in een kamerbrief. Zo zijn er enkele verschillen vergeleken met de...
Geen beding maar wel ontslag door nevenwerkzaamheden?
9 maanden
Een calculator die naast zijn werk ook berekeningen voor anderen doet, wordt op staande ontslagen als zijn werkgever daar achter komt. Hij heeft geen nevenwerkzaamhedenbeding in zijn contract. Mocht de werkgever hem ontslaan? Wat eraan voorafging Een werkvoorbereider en calculator bij een aannemingsbedrijf is sinds 2015 in dienst. In zijn arbeidsovereenkomst is geen geen nevenwerkzaamheden-, concurrentie-, of geheimhoudingsbeding opgenomen. In december 2019 hoort de werkgever hem aan de...
Recruitmentbureau: ‘Onbeperkt verlof is kwestie van vertrouwen’
9 maanden
Onbeperkt vakantiedagen opnemen, dat klinkt als het walhalla. Toch gaan de werknemers van het Zwolse arbeidsbemiddelingsbureau Target niet vaker weg dan anderen. ‘Ze waarderen het dat ze optimale vrijheid en veel vertrouwen krijgen’, zegt Managing Partner Kees-Jan Vaartjes. Ook door de coronacrisis is de verlofregeling niet veranderd. Kees-Jan Vaartjes Het Zwolse bedrijf Target bestaat uit twee onderdelen: Target Search (executive search) en Target Technology (detachering). Het bureau is actief...
Echte corona-veiligheid: werknemers temperaturen mag niet
9 maanden
In de strijd tegen het coronavirus meten bedrijven de lichaamstemperatuur van hun werknemers. Maar temperaturen mag niet en is zelfs gevaarlijk. Waarom (niet)? Wat mag wel en hoe moet een ondernemingsraad hiermee omgaan? Door Khalid Azougagh en Rik van Steenbergen De temperatuur opnemen is een … Het bericht Echte corona-veiligheid: werknemers temperaturen mag niet verscheen eerst op ORnet.
FNV wil in cao’s oproepcontracten verbieden
9 maanden
Vakbond FNV voert de strijd tegen flexwerk flink op. De bond wil in nieuwe cao-afspraken onzeker flexwerk ‘verbieden’, zoals werk op oproepbasis en nul-urencontracten. De looneis van 5% blijft overeind voor bedrijven waar het goed gaat. Daar waar het slecht gaat kunnen afspraken over loonmatiging … Het bericht FNV wil in cao’s oproepcontracten verbieden verscheen eerst op ORnet.
Corona-advies voor thuiswerken geeft geen recht op thuiswerken
9 maanden
Een werkneemster die aan het begin van de coronacrisis thuiswerkte, wil blijven thuiswerken omdat haar collega’s zich niet aan de afstandsmaatregelen houden. Maar een algemeen advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geeft geen recht op thuiswerken. Wat eraan voorafging Een werknemer werkt als commercieel medewerker binnendienst en service coördinator bij een leverancier van keukenapparatuur voor de horeca. Op 15 maart vraagt de werkgever de medewerkers per e-mail om in...
Vervoersbedrijf RET: ‘We komen flexibeler uit de crisis’
9 maanden
Verplichte mondkapjes, opstandige passagiers, leidinggeven op afstand. Voor het Rotterdamse openbaar vervoersbedrijf RET was de lockdown een intensieve periode. ‘De coronacrisis heeft alles op zijn kop gezet,’ zegt manager gezondheidsmanagement Tecla Aerts. ‘Maar we zijn er daadkrachtiger uitgekomen.’ ‘Veilig reizen doen we samen’, staat met grote letters op de website van de RET. Vanaf 1 juni rijden de Rotterdamse trams, bussen en metro’s weer met de normale dienstregeling, al is de maximale...
Zo kom je uit je spagaat tussen or en regulier werk
9 maanden
Als lid van de ondernemingsraad zit je vaak in een enorme spagaat, misschien herken je dat. Aan de ene kant ben je gekozen door je collega’s en heb je een verantwoordelijkheid tegenover hen. Aan de andere kant spreekt je leidinggevende je aan op je dagelijkse werk. Want dat gaat in de meeste … Het bericht Zo kom je uit je spagaat tussen or en regulier werk verscheen eerst op ORnet.
7 redenen waarom culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk is
9 maanden
Ook HR kan niet om de maatschappelijke- en politieke aandacht voor diversiteit en inclusiviteit heen. Die aandacht leidt er ook toe dat het CBS vanaf 1 juli regelmatig gegevens over diversiteit in sectoren gaat publiceren. Hierbij redenen van Rijksoverheid waarom culturele diversiteit op de werkvloer een meerwaarde is voor organisaties. Barometer per 1 juli Het CBS gaat vanaf 1 juli regelmatig bijgewerkte gegevens publiceren over de culturele diversiteit in bedrijfssectoren en in het...
LIFO vs. afspiegelen
9 maanden
‘De grootste Nederlandse vakbond voor cabinepersoneel, de VNC, spant een kort geding aan tegen de KLM. Volgens de VNC wil de noodlijdende luchtvaartmaatschappij zich niet houden aan de regels die gelden voor collectief ontslag.’ Dit bericht las ik 18 juni op de site van de NOS. Het zal niemand … Het bericht LIFO vs. afspiegelen verscheen eerst op ORnet.
Loket aanvragen tegemoetkoming TOFA is geopend
9 maanden
Flexwerkers die nauwelijks tot geen inkomen hebben door de coronacrisis en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is in het leven geroepen voor flexwerkers, die in februari 2020 een sv-loon hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Daarbij mag hun sv-loon in april ook niet hoger zijn geweest dan € 550. Wat...
Gevolgen pensioenakkoord blijven nog lang onbekend
9 maanden
Gepensioneerden en werkenden moeten nog zeker vier jaar wachten voordat duidelijk wordt wat het nieuwe pensioenstelsel precies voor hen inhoudt. Het is ook niet bekend hoe de pensioenen zich in de komende jaren zullen ontwikkelen. Dat blijkt uit stukken over de onlangs gesloten pensioendeal die … Het bericht Gevolgen pensioenakkoord blijven nog lang onbekend verscheen eerst op ORnet.
‘Loonoffer wordt gevraagd aan vele tienduizenden werkenden’
9 maanden
Van de werkgevers die hun werknemers hebben gevraagd loon in te leveren heeft 41% dit zonder overleg aangekondigd. Dat zegt vakbond CNV, die op basis van onderzoek zegt te vrezen dat ‘vele tienduizenden werkenden’ nu om een loonoffer wordt gevraagd. Akkoord gaan met een loonoffer heeft voor de … Het bericht ‘Loonoffer wordt gevraagd aan vele tienduizenden werkenden’ verscheen eerst op ORnet.
5 aandachtspunten voor werkgevers in coronatijd
9 maanden
Werkdagen zien er voor veel werkgevers en medewerkers anders uit. Vooral als de meesten door de coronacrisis thuiswerken. Dit kan vragen oproepen over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen of het faciliteren van thuiswerken. Hierbij vijf aandachtspunten die van belang zijn tijdens de coronacrisis. 1. Verruiming vrije ruimte De vrije ruimte is voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% van het fiscale loon tot en met € 400.000. Werkgevers mogen dit percentage van hun fiscale loon onder...
Krijg meer draagvlak met de wijsheid van de minderheid
9 maanden
We werken het effectiefst samen en nemen de beste besluiten als iedereen op de hoogte is en kan zeggen wat er gezegd moet worden. Hoe bereik je zoveel openheid – en draagvlak? Door de wijsheid van de minderheid te gebruiken, met de methode Deep Democracy. Door Monique Janmaat Komen de volgende … Het bericht Krijg meer draagvlak met de wijsheid van de minderheid verscheen eerst op ORnet.
Or’s in het ov: gezondheid voorop, in een financieel rampjaar
9 maanden
Mondkapjes, spatschermen, desinfectie, plexiglas schotten, gesloten bestuurscabines. Voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers hebben organisaties in het stad- en streekvervoer het nodige uit de kast gehaald om zich aan de corona-crisis aan te passen. Uiteraard hadden ondernemingsraden … Het bericht Or’s in het ov: gezondheid voorop, in een financieel rampjaar verscheen eerst op ORnet.
Cliëntenraad naar rechter? ‘Overleg liever met bestuurder, or en arts’
10 maanden
De cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam dreigt naar de rechter te stappen als het verpleeghuis van zorginstelling Amsta de bezoekregeling niet versoepelt. Maar cliëntenraden kunnen in plaats van een rechtsgang beter samen met bestuurders, de ondernemingsraad en artsen afspraken … Het bericht Cliëntenraad naar rechter? ‘Overleg liever met bestuurder, or en arts’ verscheen eerst op ORnet.
Reorganisatie en boeteregeling volgens NOW 2.0
10 maanden
De tekst van NOW 2.0 is nog niet gepubliceerd. Wel heeft het kabinet de regeling in een aantal brieven toegelicht. Daarin wordt onder meer ingegaan op de wijzigingen van NOW 2.0, zoals de boeteregeling ingeval van bedrijfseconomisch ontslag. Door Carola Meyer Werkgevers mochten tijdens de … Het bericht Reorganisatie en boeteregeling volgens NOW 2.0 verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or