or

10 nieuwsberichten gevonden
Vervallen vakantiedagen automatisch?
1 week
Jazeker mag dat. Bij vakantiedagen is het altijd belangrijk om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, omdat voor beide andere regels gelden. In de wet staat inderdaad dat (alleen) wettelijke vakantiedagen – vier werkweken per jaar waar iedere werknemer recht op heeft – vervallen als ze op 1 juli van het jaar waarna ze zijn opgebouwd, niet opgenomen zijn. Deze regel was bedoeld om werknemers aan te sporen om daadwerkelijk vakantie op te nemen. Maar in de...
Moet je een stagiaire een stagevergoeding betalen?
1 week
De wet verplicht ondernemingen niet om een stagevergoeding aan stagiaires te betalen. In de cao kan wel iets opgenomen zijn over stagevergoedingen. In dat geval moeten die regels worden toegepast. Maar sinds begin dit jaar zijn er wel ontwikkelingen ten aanzien van stagevergoedingen. Zo heeft de overheid zichzelf de verplichting opgelegd om aan stagiaires een stagevergoeding te betalen. En daarnaast is drie weken geleden door een groot aantal partijen het zogenoemde ‘stagepact’ ondertekend...
Hebben stakers recht op loon?
2 weken
In principe hebben werknemers die staken geen recht op loon. Werknemers schorten hun verplichting om te werken tijdens een staking op, waardoor zij hun aanspraak op loon verliezen. Ook op arbeidsvoorwaarden die afhankelijk zijn van het werk, zoals een dertiende maand, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en vakantiedagenopbouw, hebben de stakers over de dagen waarop ze staken geen aanspraak. En recht op een WW- uitkering of op een bijstandsuitkering hebben de stakende werknemers ook niet....
Rotterdamse ziekenhuizen zetten samen regionale werkvorm op als alternatief voor zzp
3 weken
Dat er een tekort aan personeel in de zorg is, mag bekend zijn. In het geval van OK-personeel is dat de overtreffende trap. Jaarlijks moet 9 procent van de OK’s afgezegd worden door personeelstekort, meldde het Erasmus MC. Robert Vossen,de Rotterdamse Zorg Veel zorgmedewerkers verlaten het dienst...
Hoe zorg je dat alle medewerkers de veiligheidsinstructies begrijpen?
4 weken
Het antwoord van Edith van Schie Als het gaat om veiligheidsinstructies volstaat dat waarschijnlijk niet. Als werkgever ben je verplicht om ervoor te zorgen dat je werknemers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Dat is een serieuze en vergaande verantwoordelijkheid. Het betekent bijvoorbeeld dat het neerleggen van veiligheidsinstructies bij een machine niet volstaat. Je zult de werknemers ook op het hart moeten drukken dat ze zich altijd aan de instructies houden, dat zal je regelmatig...
Werknemers controleren gebeurt steeds meer – dit zijn de regels
1 maand
Bij 13% van de werkenden registreert de werkgever welke websites hun medewerkers bezoeken en bij 1 op de 3 hangen camera’s op het werk, zo blijkt uit het CNV-onderzoek onder 2600 werkenden. Bijna een kwart geeft aan dat de monitoring van werkzaamheden de afgelopen jaren toeneemt. De laatste jaren is thuiswerken de standaard geworden. Hierdoor kan je als werkgever gaan twijfelen of jouw werknemers wel echt aan het werk zijn. De vraag is vervolgens of monitoring het...
Nieuwe cao Uitzendkrachten vanaf 1 juli 2023
1 maand
Op 1 juli 2023 wijzigt de cao voor uitzendkrachten. Bovendien werd onlangs bekend dat per 1 juli waarschijnlijk de leeftijd waarop je gaat deelnemen aan een pensioenregeling op 18 jaar wordt gesteld, waar dat voor uitzendkrachten nu nog 21 jaar is. Ook de wachttijd wordt afgeschaft, waar die nu nog 8 weken is. De gevolgen lichten wij hierna toe, maar de belangrijkste consequentie is dat de kostprijsopbouw daardoor wijzigt. De hoofdlijnen van de afspraken:  ...
Abonneren op or