or

1381 nieuwsberichten gevonden
Samenwerken in de zorg, met een sleutelrol voor de or
2 jaar
De (mede-)zeggenschap in de zorg is volop in ontwikkeling. Minder management, meer zelfsturing, nieuwe vormen van medezeggenschap, een eigen governancecode. Hoe de ondernemingsraad van zorginstelling de Lichtenvoorde een sleutelrol speelt in dat krachtenveld. Door Tineke de Rijk Nederland kent … Het bericht Samenwerken in de zorg, met een sleutelrol voor de or verscheen eerst op ORnet.
Flinke toename fusiemeldingen bij de SER
2 jaar
In 2018 is bij de Sociaal-Economische Raad (SER) het hoogste aantal fusies en overnames gemeld in elf jaar. In totaal ging het om 655 fusies en overnames, een toename van ruim 11% ten opzichte van 2017. De flinke groei van het aantal fusies en overnames is een gevolg van de goedlopende economie. … Het bericht Flinke toename fusiemeldingen bij de SER verscheen eerst op ORnet.
Hoe krijgt HR de juiste persoon op de juiste plek?
2 jaar
Veel bedrijven worstelen ermee: strategische personeelsplanning. Oftewel: hoe krijg ik de juiste mensen op de juiste plek zodat zij optimaal kunnen groeien en/of presteren? En inderdaad, het zou reuze fijn zijn wanneer iedere medewerker op de plek zit waar hij of zij het beste tot zijn recht komt. Maar lastig is het zeker wel. Laatst las ik een bericht over een grafisch ontwerper die liever richting de software-ontwikkeling wil. Echter had deze persoon hier niet de juiste opleiding voor,...
Jan de Sukkel betaalt de rekening
2 jaar
Het gezelschap lag schuddebuikend op en onder de tafels. De afwezige Jan de Sukkel ging de exorbitante rekening betalen. Fantastisch! Briljant! Enkele uren eerder Enkele uren eerder was iedereen aangekomen bij Mark’s sterrenrestaurant. Prima tent, prima vent. De Tesla’s, Jaguars, BMW’s en … Het bericht Jan de Sukkel betaalt de rekening verscheen eerst op ORnet.
Voorwaarden voor retentiebonus geschonden?
2 jaar
Een statutair directeur wordt ontslagen maar maakt nog wel aanspraak op twee retentiebonussen. De werkgever meent dat hij de voorwaarden heeft geschonden en het recht op de bonussen is vervallen. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een werknemer bij een groot bedrijf  wordt in 2014 benoemd tot statutair directeur. Vanaf 2015 is hij ook general manager. In 2017 wordt de mogelijkheid voor een aandelenoverdracht onderzocht. De werknemer sluit een retentieovereenkomst met zijn werkgever:...
Werkdruk aanpakken: drie routes voor de or
2 jaar
Al jaren is de werkdruk in Nederland hoog, vooral in de publieke sector. Dat leidt tot een forse uitval. Werkdruk is in het overleg met de werkgever vaak een taai thema voor een ondernemingsraad. Drie mogelijke routes kunnen de or uitkomst bieden. Door Koen Langenhuijsen Stress op het werk is … Het bericht Werkdruk aanpakken: drie routes voor de or verscheen eerst op ORnet.
Zelfsturend team heeft toch vaak leider nodig
2 jaar
De trend van zelfsturing in organisaties is niet op zijn retour, wel is er een hang naar meer leiderschap zichtbaar. Zo is de grote Amsterdamse thuiszorgorganisatie Cordaan per 1 januari op verzoek van het personeel gestopt met zelfsturing. Wel blijven er autonome teams die worden bijgestaan door … Het bericht Zelfsturend team heeft toch vaak leider nodig verscheen eerst op ORnet.
Een nieuw jaar, een nieuwe manier van reageren op elkaar?
2 jaar
Het jaar 2019 was nog geen week oud of Nederland was alweer in rep en roer, in ieder geval bij die media die ik regelmatig lees en zie. De Nashville-verklaring. Ik heb best getwijfeld of ik het hier nu ook over zou gaan hebben. Maar als columnist moet je soms gewoon meevaren op de golven van het … Het bericht Een nieuw jaar, een nieuwe manier van reageren op elkaar? verscheen eerst op ORnet.
Zijn de nieuwe afspraken over loondoorbetaling bij ziekte effectief?
2 jaar
Een pakket aan nieuwe maatregelen moet werkgevers ontlasten als werknemers langdurig ziek worden. Lossen de maatregelen de problemen op? Arbeidsrecht auteur Edith van Schie gaat dieper in op een aantal nieuwe afspraken. Wat is het probleem bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte? Wordt een medewerker ziek dan moet een werkgever het loon van deze medewerker gedurende twee jaar  doorbetalen. Bovendien moet de werkgever zich houden aan de verplichtingen die gelden volgens de Wet verbetering...
Grimmiger strijd rond cao metalektro
2 jaar
De maandenlange strijd tussen vakbonden en werkgevers in de metaalsector neemt grimmiger vormen aan. Vakbonden beschuldigden deze week werkgeversvereniging FME ervan een nieuwe cao ‘te blokkeren.’ Bedrijven in de metalektro luiden intussen de noodklok over de voortdurende stakingsacties. In het … Het bericht Grimmiger strijd rond cao metalektro verscheen eerst op ORnet.
Arbo-maatregelen voldoen niet
2 jaar
Onze cor heeft ingestemd met een aantal overkoepelende Arbo-maatregelen op het gebied van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De or’s en de preventiemedewerkers vinden ze zwaar voor het personeel en niet bijdragen aan het verhogen van veiligheid. Wat kunnen we doen? Het belangrijkst … Het bericht Arbo-maatregelen voldoen niet verscheen eerst op ORnet.
Verplichte pauze na twee uur beeldschermwerk vervalt
2 jaar
Per 1 januari 2019 is de verplichting vervallen om te pauzeren na twee uur beeldschermwerk. Die regel past niet meer in een tijd waarin we meestal met meerdere mobiele apparaten zoals smartphones en tablets bezig zijn. Volgens het ministerie van SZW is de pauze na twee uur beeldschermwerk een … Het bericht Verplichte pauze na twee uur beeldschermwerk vervalt verscheen eerst op ORnet.
Heeft de nieuwe werkgever de normen van gezonde concurrentie overschreden?
2 jaar
Een medewerker kan voor een bijna dubbel salaris voor een concurrent werken en wil van zijn concurrentiebeding af. Zowel de werknemer als de nieuwe werkgever moeten zich verantwoorden voor rechter. Heeft de nieuwe werkgever de normen van gezonde concurrentie overschreden? Wat eraan voorafging In deze rechtszaak zijn twee specialistisch internationale bedrijven in de oliebranche betrokken. Het zijn concurrenten van elkaar. Een werknemer is sinds 1990 in dienst bij bedrijf A als senior...
Slechter af met een avr
2 jaar
Sommige werkgevers vinden een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad beter dan een cao met de vakbonden. De vraag is echter of de or wel over primaire arbeidsvoorwaarden gaat. Zijn ondernemingen en werknemers beter af met een avr? Door Niko Manshanden De wet cao stelt eisen … Het bericht Slechter af met een avr verscheen eerst op ORnet.
Vijf vragen over het (gratis) ontwikkeladvies voor 45-plussers
2 jaar
Eindejaarsverrassing voor medewerkers van 45 jaar en ouder: in 2019 kunnen ze gratis een ‘ontwikkeladvies’ aanvragen. Met een loopbaanadviseur gaan ze dan uitzoeken hoe ze tot hun pensioen verder willen werken. ‘Het lijkt me een (mede)verantwoordelijkheid van HR om ervoor te zorgen dat iedereen dit nieuws meekrijgt’, zegt Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement. Minister Koolmees maakte op 27 december bekend dat hij de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’...
Rooster, bezwaren en de ondernemingsraad
2 jaar
Een ambtenaar maakt bezwaar tegen het tijdstip van de doorgifte van zijn inroostering in reservediensten. Deze diensten worden uiterlijk om 18.00 uur de dag voorafgaand aan de reservedienst bekend. Op grond van de geldende collectieve regeling dienen de begin- en eindtijden van de roosters echter … Het bericht Rooster, bezwaren en de ondernemingsraad verscheen eerst op ORnet.
Nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
2 jaar
In de Staatscourant is begin januari de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Werknemers die vermoeden dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit checken met een speciale app: de Stoffencheck. De bijdrage van aan arbeid gebonden factoren aan het … Het bericht Nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd verscheen eerst op ORnet.
Bullshit-antwoord
2 jaar
‘Wie heeft toestemming gegeven om het vuur aan te steken?’ vroeg de verslaggeefster. ‘Dat is nu precies de reden waarom de veiligheidshekken een stuk verder weg zijn gezet!’ antwoordde de burgemeester in volle ernst. Huh??? Dat werd toch helemaal niet gevraagd? Wat is dit voor een antwoord? Dit … Het bericht Bullshit-antwoord verscheen eerst op ORnet.
Wat staat er in de toelichting op de gezagsverhouding?
2 jaar
Het begrip gezagsverhouding zorgt voor verwarring. Een nieuwe bijlage in het Handboek Loonheffingen moet meer handvatten bieden. Edith van Schie legt uit wat de Belastingdienst verduidelijkt. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als is voldaan aan de criteria arbeid, loon en gezagsverhouding. Het criterium arbeid is over het algemeen vrij goed te definiëren. De werknemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten en de arbeid moet ‘gedurende zekere tijd’ worden verricht. Bij een...
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: tips voor de or
2 jaar
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Er is nog geen trend te zien in volledige cao’s; wel meer maatwerkregelingen als deel van arbeidsvoorwaarden of sociale plannen. Wat vergt dat van een ondernemingsraad? Door Walter van der Ploeg We spraken or-voorzitters en vakgenoten over bedrijven die … Het bericht Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Wensen
2 jaar
Een heel gelukkig…, een voorspoedig…, een gelukkig..., een liefdevol…, een gezond…, een succesvol…, het allerbeste voor…, een goede start…, een vreugdevol…, alle goeds voor…, een prachtig…, een tevreden…, een aangenaam…, een bijzonder…, een vruchtbaar…, een creatief…, een warm en betrokken…, een … Het bericht Wensen verscheen eerst op ORnet.
Arboplatform SER bundelt alle arbo-instrumenten
2 jaar
Een nieuw informatieplatform moet preventiemedewerkers, or-leden, bedrijfshulpverleners en veiligheidsdeskundigen beter toegang geven tot alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid. Arboprofessionals hebben niet altijd snel toegang tot alle arbodocumenten en arbo-afspraken. … Het bericht Arboplatform SER bundelt alle arbo-instrumenten verscheen eerst op ORnet.
Reis- en verblijfkostenregeling niet onredelijk
2 jaar
Een werkgever heeft een reis- en verblijfkostenregeling die in overeenstemming met de ondernemingsraad tot stand is gekomen. Op basis van deze regeling moeten gemaakte kosten binnen drie maanden ingediend worden. Een werknemer dient zijn kosten te laat in. De werkgever weigert de kosten te … Het bericht Reis- en verblijfkostenregeling niet onredelijk verscheen eerst op ORnet.
ASML zinspeelt op eigen cao
2 jaar
Het uitblijven van een cao-akkoord en de opstelling van vakbond FNV is ASML-topman Peter Wennink een doorn in het oog. De chipmachinebouwer overweegt uit het overleg over de metaal-cao te stappen en een eigen bedrijfscao op te zetten. De ondernemingsraad van ASML heeft volgens Wennink verzocht deze … Het bericht ASML zinspeelt op eigen cao verscheen eerst op ORnet.
Ander organogram, wat nu?
2 jaar
Onlangs heeft de bestuurder een e-mail rondgestuurd, waarin een ander organogram staat dan in de door ons goedgekeurde adviesaanvraag. Op onze vragen hierover komt geen antwoord. Wat nu? De ondernemingsraad kan de bestuurder op korte termijn uitnodigen voor een extra overlegvergadering. Hier moet … Het bericht Ander organogram, wat nu? verscheen eerst op ORnet.
Personeelskrapte en aannamebeleid: 9 tips voor de or
2 jaar
Veel organisaties hebben moeite om aan geschikt personeel te komen. De personeelskrapte zal naar verwachting in 2019 verder toenemen. Hoe de ondernemingsraad kan bijdragen aan het aannamebeleid, en welke rechten de or daarvoor kan inzetten. Door Wanne van den Bijllaardt Een kwart van de … Het bericht Personeelskrapte en aannamebeleid: 9 tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Ook ASML wijst bonden de deur?
2 jaar
'Chipmachinemaker ASML overweegt uit het overleg over de metaal-cao te treden en een eigen bedrijfs-cao op te stellen. Het Veldhovense bedrijf is het onder meer zat van de opstelling van vakbond FNV, heeft ASML-topman Peter Wennink laten weten in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).” … Het bericht Ook ASML wijst bonden de deur? verscheen eerst op ORnet.
Overzicht: nieuwe wet- en regelgeving in 2019
2 jaar
Een overzicht van de nieuwe wetten en regels die in 2019 in werking treden, of regels die in de loop van het jaar tot wetgeving worden gevormd.   Uitbreiding bevoegdheden or over beloning Directies van grote ondernemingen moeten verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken … Het bericht Overzicht: nieuwe wet- en regelgeving in 2019 verscheen eerst op ORnet.
Welke rol heeft HR in agile organisaties?
2 jaar
Agile werken heeft gevolgen voor de inrichting van een HR afdeling en het werk van de HR professional in grote en kleine organisaties. In deze blog neemt agile HR coach Willemijn Boskma u mee in de veranderingen in rol(len) van een HR professional in agile organisaties. In organisaties waar agile wordt gewerkt, verschuiven meer HR verantwoordelijkheden naar de zelforganiserende teams in de business. Teams nemen bijvoorbeeld grotendeels de taken rondom instroom-doorstroom-uitstroom over. Tel...
Wat betekent de Wab nog meer voor HR?
2 jaar
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. In een reeks leidt Thijs de Jong, advocaat bij RWV Advocaten, u in vogelvlucht langs de belangrijkste onderdelen van de Wab. Deel 3: de overige aandachtspunten.  Thijs de Jong In het eerste deel van de reeks over deze Wab kwam de transitievergoeding aan de orde, in het tweede deel het ontslagrecht. De paraplu van de Wab is echter heel breed, want er zijn nog meer voorstellen die...

Pagina's

Abonneren op or