or

1369 nieuwsberichten gevonden
Heeft de nieuwe werkgever de normen van gezonde concurrentie overschreden?
2 jaar
Een medewerker kan voor een bijna dubbel salaris voor een concurrent werken en wil van zijn concurrentiebeding af. Zowel de werknemer als de nieuwe werkgever moeten zich verantwoorden voor rechter. Heeft de nieuwe werkgever de normen van gezonde concurrentie overschreden? Wat eraan voorafging In deze rechtszaak zijn twee specialistisch internationale bedrijven in de oliebranche betrokken. Het zijn concurrenten van elkaar. Een werknemer is sinds 1990 in dienst bij bedrijf A als senior...
Slechter af met een avr
2 jaar
Sommige werkgevers vinden een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad beter dan een cao met de vakbonden. De vraag is echter of de or wel over primaire arbeidsvoorwaarden gaat. Zijn ondernemingen en werknemers beter af met een avr? Door Niko Manshanden De wet cao stelt eisen … Het bericht Slechter af met een avr verscheen eerst op ORnet.
Vijf vragen over het (gratis) ontwikkeladvies voor 45-plussers
2 jaar
Eindejaarsverrassing voor medewerkers van 45 jaar en ouder: in 2019 kunnen ze gratis een ‘ontwikkeladvies’ aanvragen. Met een loopbaanadviseur gaan ze dan uitzoeken hoe ze tot hun pensioen verder willen werken. ‘Het lijkt me een (mede)verantwoordelijkheid van HR om ervoor te zorgen dat iedereen dit nieuws meekrijgt’, zegt Judith Semeijn, bijzonder hoogleraar Loopbaanmanagement. Minister Koolmees maakte op 27 december bekend dat hij de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’...
Rooster, bezwaren en de ondernemingsraad
2 jaar
Een ambtenaar maakt bezwaar tegen het tijdstip van de doorgifte van zijn inroostering in reservediensten. Deze diensten worden uiterlijk om 18.00 uur de dag voorafgaand aan de reservedienst bekend. Op grond van de geldende collectieve regeling dienen de begin- en eindtijden van de roosters echter … Het bericht Rooster, bezwaren en de ondernemingsraad verscheen eerst op ORnet.
Nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
2 jaar
In de Staatscourant is begin januari de nieuwe SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd. Werknemers die vermoeden dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit checken met een speciale app: de Stoffencheck. De bijdrage van aan arbeid gebonden factoren aan het … Het bericht Nieuwe lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd verscheen eerst op ORnet.
Bullshit-antwoord
2 jaar
‘Wie heeft toestemming gegeven om het vuur aan te steken?’ vroeg de verslaggeefster. ‘Dat is nu precies de reden waarom de veiligheidshekken een stuk verder weg zijn gezet!’ antwoordde de burgemeester in volle ernst. Huh??? Dat werd toch helemaal niet gevraagd? Wat is dit voor een antwoord? Dit … Het bericht Bullshit-antwoord verscheen eerst op ORnet.
Wat staat er in de toelichting op de gezagsverhouding?
2 jaar
Het begrip gezagsverhouding zorgt voor verwarring. Een nieuwe bijlage in het Handboek Loonheffingen moet meer handvatten bieden. Edith van Schie legt uit wat de Belastingdienst verduidelijkt. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als is voldaan aan de criteria arbeid, loon en gezagsverhouding. Het criterium arbeid is over het algemeen vrij goed te definiëren. De werknemer is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten en de arbeid moet ‘gedurende zekere tijd’ worden verricht. Bij een...
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: tips voor de or
2 jaar
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Er is nog geen trend te zien in volledige cao’s; wel meer maatwerkregelingen als deel van arbeidsvoorwaarden of sociale plannen. Wat vergt dat van een ondernemingsraad? Door Walter van der Ploeg We spraken or-voorzitters en vakgenoten over bedrijven die … Het bericht Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden: tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Wensen
2 jaar
Een heel gelukkig…, een voorspoedig…, een gelukkig..., een liefdevol…, een gezond…, een succesvol…, het allerbeste voor…, een goede start…, een vreugdevol…, alle goeds voor…, een prachtig…, een tevreden…, een aangenaam…, een bijzonder…, een vruchtbaar…, een creatief…, een warm en betrokken…, een … Het bericht Wensen verscheen eerst op ORnet.
Arboplatform SER bundelt alle arbo-instrumenten
2 jaar
Een nieuw informatieplatform moet preventiemedewerkers, or-leden, bedrijfshulpverleners en veiligheidsdeskundigen beter toegang geven tot alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid. Arboprofessionals hebben niet altijd snel toegang tot alle arbodocumenten en arbo-afspraken. … Het bericht Arboplatform SER bundelt alle arbo-instrumenten verscheen eerst op ORnet.
Reis- en verblijfkostenregeling niet onredelijk
2 jaar
Een werkgever heeft een reis- en verblijfkostenregeling die in overeenstemming met de ondernemingsraad tot stand is gekomen. Op basis van deze regeling moeten gemaakte kosten binnen drie maanden ingediend worden. Een werknemer dient zijn kosten te laat in. De werkgever weigert de kosten te … Het bericht Reis- en verblijfkostenregeling niet onredelijk verscheen eerst op ORnet.
ASML zinspeelt op eigen cao
2 jaar
Het uitblijven van een cao-akkoord en de opstelling van vakbond FNV is ASML-topman Peter Wennink een doorn in het oog. De chipmachinebouwer overweegt uit het overleg over de metaal-cao te stappen en een eigen bedrijfscao op te zetten. De ondernemingsraad van ASML heeft volgens Wennink verzocht deze … Het bericht ASML zinspeelt op eigen cao verscheen eerst op ORnet.
Ander organogram, wat nu?
2 jaar
Onlangs heeft de bestuurder een e-mail rondgestuurd, waarin een ander organogram staat dan in de door ons goedgekeurde adviesaanvraag. Op onze vragen hierover komt geen antwoord. Wat nu? De ondernemingsraad kan de bestuurder op korte termijn uitnodigen voor een extra overlegvergadering. Hier moet … Het bericht Ander organogram, wat nu? verscheen eerst op ORnet.
Personeelskrapte en aannamebeleid: 9 tips voor de or
2 jaar
Veel organisaties hebben moeite om aan geschikt personeel te komen. De personeelskrapte zal naar verwachting in 2019 verder toenemen. Hoe de ondernemingsraad kan bijdragen aan het aannamebeleid, en welke rechten de or daarvoor kan inzetten. Door Wanne van den Bijllaardt Een kwart van de … Het bericht Personeelskrapte en aannamebeleid: 9 tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Ook ASML wijst bonden de deur?
2 jaar
'Chipmachinemaker ASML overweegt uit het overleg over de metaal-cao te treden en een eigen bedrijfs-cao op te stellen. Het Veldhovense bedrijf is het onder meer zat van de opstelling van vakbond FNV, heeft ASML-topman Peter Wennink laten weten in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).” … Het bericht Ook ASML wijst bonden de deur? verscheen eerst op ORnet.
Overzicht: nieuwe wet- en regelgeving in 2019
2 jaar
Een overzicht van de nieuwe wetten en regels die in 2019 in werking treden, of regels die in de loop van het jaar tot wetgeving worden gevormd.   Uitbreiding bevoegdheden or over beloning Directies van grote ondernemingen moeten verplicht jaarlijks de beloning van de bestuurders bespreken … Het bericht Overzicht: nieuwe wet- en regelgeving in 2019 verscheen eerst op ORnet.
Welke rol heeft HR in agile organisaties?
2 jaar
Agile werken heeft gevolgen voor de inrichting van een HR afdeling en het werk van de HR professional in grote en kleine organisaties. In deze blog neemt agile HR coach Willemijn Boskma u mee in de veranderingen in rol(len) van een HR professional in agile organisaties. In organisaties waar agile wordt gewerkt, verschuiven meer HR verantwoordelijkheden naar de zelforganiserende teams in de business. Teams nemen bijvoorbeeld grotendeels de taken rondom instroom-doorstroom-uitstroom over. Tel...
Wat betekent de Wab nog meer voor HR?
2 jaar
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. In een reeks leidt Thijs de Jong, advocaat bij RWV Advocaten, u in vogelvlucht langs de belangrijkste onderdelen van de Wab. Deel 3: de overige aandachtspunten.  Thijs de Jong In het eerste deel van de reeks over deze Wab kwam de transitievergoeding aan de orde, in het tweede deel het ontslagrecht. De paraplu van de Wab is echter heel breed, want er zijn nog meer voorstellen die...
De 10 best gelezen artikelen op ORnet in 2018
2 jaar
De privacywet AVG kreeg in 2018 de meeste belangstelling van lezers van ORnet. Wat hield ons nog meer bezig? De tien best gelezen artikelen van 2018.   Met stip op 1: De nieuwe privacywet AVG in 10 stappen Met verwijzingen naar voor de or relevante artikelen. 2: Wie moet een impact … Het bericht De 10 best gelezen artikelen op ORnet in 2018 verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or