or

317 nieuwsberichten gevonden
Wat moet u regelen voor de compensatie transitievergoeding?
1 maand
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie van transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed. Een werkgever heeft de wettelijke verplichting om het loon van een langdurig zieke werknemer gedurende 2 jaar door te betalen. Tijdens deze loondoorbetalingsverplichting geldt een opzegverbod. Dat betekent – kort gezegd – dat een werkgever...
De rol van HR door de ogen van een HR-directeur
1 maand
‘HR draagt bij aan het optimaal laten functioneren van de organisatie, waarbij het HR-team managers en medewerkers het beste uit hunzelf laat halen.’ Is de visie van HR-directeur Ton Broekhuis. Wat is volgens u de rol van HR? Over de rol van HR heeft Broekhuis zich tijdens zijn werkzaam leven het nodige voorbij zien en horen komen. Uiteindelijk komt het er in zijn visie op neer dat HR bijdraagt aan het optimaal laten functioneren van de organisatie, waarbij het HR-team managers en...
Verval arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen
1 maand
Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter om herstel van de arbeidsovereenkomst en wedertewerkstelling in een passende functie. Zij verzoekt … Het bericht Verval arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen verscheen eerst op ORnet.
TNO: Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers
1 maand
Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden. Dat blijkt uit het … Het bericht TNO: Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers verscheen eerst op ORnet.
Transitievergoeding regeling blokkeert pensioen 66-jarige ondernemer
1 maand
Een 66-jarige ondernemer heeft 45 jaar hard gewerkt. Maar met pensioen kan hij niet. De regeling transitievergoeding zit hem daarbij in de weg. Hoe zit dat? En hoe kan dat worden opgelost? Hoe zit dat? Hans heeft een eenmanszaak met vier medewerkers die respectievelijk 29, 26, 6 en 4 jaar bij hem in dienst zijn. Hij zorgt goed voor zijn personeel. Een goed salaris, mooie arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling. Hans huurt het pand waarin hij is gevestigd. Maar ten behoeve van zijn...
Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie
1 maand
Ontevreden distributiemedewerkers van Jumbo hebben een bemiddelingsverzoek ingediend bij de Bedrijfscommissie van de SER. Zij willen een cao en niet de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die volgens hen door de centrale ondernemingsraad van Jumbo is opgedrongen. De werknemers vinden dat de WOR, de Wet … Het bericht Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie verscheen eerst op ORnet.
Werken na de AOW
1 maand
Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken. Is dit instemmingsplichtig? Het verlengen van de arbeidsovereenkomst na de AOW-gerechtigde leeftijd … Het bericht Werken na de AOW verscheen eerst op ORnet.
Luistervoorkeuren: horen wat de bestuurder wérkelijk vertelt
1 maand
Is de ondernemingsraad goed geïnformeerd? Het hangt er niet alleen vanaf of de bestuurder genoeg informatie aandraagt, het vereist ook een actieve rol van de ondernemingsraad als ontvanger. Hoe je tussen de regels door kunt luisteren naar wat de bestuurder wérkelijk vertelt, als je weet hoe … Het bericht Luistervoorkeuren: horen wat de bestuurder wérkelijk vertelt verscheen eerst op ORnet.
Topinkomens beoordelen in de non-profit
1 maand
Sinds 1 januari 2019 is de bestuurder verplicht informatie te bespreken over de topinkomens in de organisatie. Voor ondernemingsraden van overheid, zorg en andere maatschappelijke organisaties is de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2) een goed handvat om deze informatie te beoordelen. Door Agnes … Het bericht Topinkomens beoordelen in de non-profit verscheen eerst op ORnet.
Menselijk gedrag
1 maand
De laatste vijfentwintig jaar ben ik intensief bezig met analyseren van menselijk gedrag. En het plezier zit er voor mij in om de beweegredenen van dat gedrag te ontrafelen. Want hoe kan het dat het algemeen belang hetzelfde kan zijn en dat politieke partijen er zo verschillend tegenaan kunnen … Het bericht Menselijk gedrag verscheen eerst op ORnet.
Or ‘BV Nederland’ adviseert af te zien van CO2-heffing
1 maand
Met een verwijzing naar het adviesrecht in de WOR hebben 17 ondernemingsraden de regering in een brief geadviseerd geen CO2-belasting in te voeren. Ze schrijven ‘als ondernemingsraad van de BV Nederland’ bezorgd te zijn over dit mogelijk ‘beschadigende’ voorgenomen besluit en willen concrete … Het bericht Or ‘BV Nederland’ adviseert af te zien van CO2-heffing verscheen eerst op ORnet.
Download: Het nieuwe ambtenarenrecht – 9 wijzigingen
1 maand
Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Ambtenaren krijgen dan grotendeels dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Met deze checklist weet u of uw organisatie goed is voorbereid op het civiele arbeidsrecht. Op deze poster zet senior advocaat arbeids- en ambtenarenrecht alvast de belangrijkste wijzigingen uit deze nieuwe wet voor u op een rij. Van het tijdig beschikken over nieuwe standaarddocumenten als een personeelsdossier of een...
Slapend dienstverband wel of niet in strijd met goed werkgeverschap?
1 maand
Een langdurig zieke werkneemster vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding. Is het slapend houden van het dienstverband door de werkgever in dit geval ernstig verwijtbaar handelen of nalaten? Lees het oordeel van de rechter. Wat eraan voorafging Een medewerker bij een ziekenhuis valt in 2015 uit vanwege ziekte. In augustus 2016 krijgt ze, op haar verzoek, vervroegd een IVA-uitkering. Ze wil dat haar arbeidsovereenkomst wordt beëindigd onder...
Cor KPN hekelt versoepeling bonusbeleid
1 maand
De centrale ondernemingsraad van KPN uit in een brief aan bestuursvoorzitter Maximo Ibarra kritiek op nieuwe bonusregels van het bedrijf. De criteria voor bonussen lijken te worden versoepeld en dat is volgens de cor ‘een gemiste kans’. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft … Het bericht Cor KPN hekelt versoepeling bonusbeleid verscheen eerst op ORnet.
Ouders krijgen recht op betaald ouderschapsverlof
1 maand
Op dit moment krijgen ouders niets betaald tijdens het ouderschapsverlof. De EU wil dat dat verandert naar twee betaalde maanden en stemt definitief in. Nieuwe ouders hebben momenteel alleen recht op zes maanden onbetaald verlof. Daarin komen dankzij een nieuwe EU-richtlijn twee betaalde maanden voor beide ouders. Het Europese land waar de ouders in wonen mag zelf bepalen hoe hoog die toeslag wordt. Daarbij moet rekening worden gehouden dat gezinnen met die toeslag fatsoenlijk moeten kunnen...
Rolvervuiling
1 maand
In de neo-liberale samenleving lijkt vrijheid het hoogste goed. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gunt iedereen de vrijheid als je maar ondernemer bent. Want dan krijg je echte vrijheid. Daarom worden op het mbo leerlingen geschoold in ondernemersvaardigheden. Het barst tegenwoordig van … Het bericht Rolvervuiling verscheen eerst op ORnet.
Werkgever schendt privacy werkneemster
1 maand
Een werkneemster is als assistente/verkoopster in dienst bij een werkgever. Op zekere dag meldt zij zich ziek, waarna de werkgever haar via een niet-gecertificeerd (onderzoeks)bureau zeven dagen laat volgen. De werkgever verdenkt haar van het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens haar ziekte en … Het bericht Werkgever schendt privacy werkneemster verscheen eerst op ORnet.
Checklist: ondernemingsraad en de RI&E
1 maand
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor alle organisaties verplicht en speelt een grote rol bij de preventie en het arbobeleid in een organisatie. Waar moet je op letten? Door Wanne van den Bijllaardt De ondernemingsraad en de pvt hebben instemmingsrecht bij de RI&E. … Het bericht Checklist: ondernemingsraad en de RI&E verscheen eerst op ORnet.
Or krijgt adviesrecht over beloning bestuurders
1 maand
De ondernemingsraad krijgt meer te zeggen over de beloning bij ondernemingen. Pas als de ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over een voorstel voor beloning bij een vennootschap, mag dat voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De or mag het advies van de or in de algemene vergadering … Het bericht Or krijgt adviesrecht over beloning bestuurders verscheen eerst op ORnet.
Slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap
1 maand
Een zieke werkneemster wil dat haar werkgever haar na twee jaar ziekte ontslaat, onder toekenning van een transitievergoeding van 150.000 euro. De werkgever wil het dienstverband slapend houden. De werkneemster stapt met succes naar de rechter. Lees hoe de rechter tot dit oordeel komt. Wat eraan voorafging Een werkneemster is statutair directeur bij een zorginstelling. Bij haar wordt kanker gediagnosticeerd en na een periode van arbeidsongeschiktheid wordt ze volledig en duurzaam...
Heeft de or antwoordplicht?
1 maand
Mag ik als individuele werknemer en belanghebbende vragen stellen aan de ondernemingsraad en is de or deze verplicht te beantwoorden? Je mag zeker vragen stellen aan de or. De or hecht over het algemeen juist erg veel belang aan contact met collega’s ofwel achterban. Het moet dan natuurlijk wel … Het bericht Heeft de or antwoordplicht? verscheen eerst op ORnet.
#Art28lid4WOR
1 maand
Deze ‘hekjescombinatie’ gebruik ik regelmatig sinds mijn vorige column voor dit medium. ‘De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu.’ Dit typte ik naar aanleiding van de eerste klimaatdemonstraties door scholieren, in de commentaren vaak meewarig besproken … Het bericht #Art28lid4WOR verscheen eerst op ORnet.
Een nieuw HR-strategie: 2020-2025
1 maand
Welke HR-strategie sluit het best aan bij de ambities, het potentieel en de omvang van het personeelsbestand? Tijd om met een meerjarenstrategie aan de slag te gaan en dit agenda-item af te vinken! In veel organisaties staat dit jaar de vorming van een nieuwe meerjarenstrategie op de agenda. En bij een nieuwe strategie voor de organisatie hoort natuurlijk ook een nieuwe HR-strategie, die niet alleen een vertaling vormt van de organisatiestrategie naar HR, maar die ook HR-input levert voor de...
Dit zijn de data voor schoolvakanties in Nederland
1 maand
Wanneer vallen de schoolvakanties in 2019? Wij zetten het voor u op een rij. Niet alle schoolvakanties in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs beginnen op hetzelfde moment. De overheid bepaalt de data voor de schoolvakanties en geeft adviesdata voor bijvoorbeeld de herfstvakantie. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen de vakanties zelf bepalen. Een overzicht van de komende vakanties: Meivakantie 2019 De meivakantie is voor heel Nederland van 27 april tot en met 5...
Zo kan de or meerwaarde hebben als adviseur
1 maand
De ondernemingsraad kan op grond van de WOR de bestuurder over allerlei onderwerpen adviseren. De bestuurder kan zijn adviseurs meestal kiezen, maar om de or kan hij niet heen. Sterker nog, de or kan gevraagd én ongevraagd adviseren. Wat maakt de or tot een goede adviseur? Door Wanne van den … Het bericht Zo kan de or meerwaarde hebben als adviseur verscheen eerst op ORnet.
Waarom werkende moeder vergrootte kans op burn-out heeft
1 maand
Vrouwen houden zich op het werk vaak bezig met allerlei vraagstukken rondom hun kind(eren). Durf als HR buiten werkzaken om ook te vragen naar de thuissituatie. Hierbij alle handvatten voor HR.  De afgelopen maanden stortte ik mij op een project dat een waardevolle bijdrage kan leveren in het voorkomen van een burn-out. Zij interviewde een groep vrouwen die burn-out raakte in de periode dat zij de zorg voor jonge kinderen combineerden met een uitdagende baan. Opvallend Wat opviel is dat elke...
FNV schrapt 250 banen, penningmeester stapt op
1 maand
Vakbond FNV moet vanwege teruglopende inkomsten snoeien in het personeelsbestand. In 2019 en 2020 schrapt de bond in totaal 250 voltijdsbanen. Het gaat niet om gedwongen ontslagen. Het reorganisatieplan ligt nu bij de ondernemingsraad en de vakbond voor het FNV-personeel. FNV-bestuurslid en … Het bericht FNV schrapt 250 banen, penningmeester stapt op verscheen eerst op ORnet.
Inzetten van zzp’er schending van wederindiensttredingsvoorwaarde?
1 maand
Een eigenaar van een restaurant ontslaat een fulltime kok met toestemming van UWV. Hij gaat vanaf nu zelf koken. In de maanden na het ontslag laat hij ook een zzp’er een paar uur per week koken. Hij vindt dat hij daarmee niet wederindiensttredingsvoorwaarde schendt. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een eigenaar van een restaurant vraagt ontslagtoestemming aan UWV voor zijn fulltime kok. Met de toestemming wordt de kok per 1 november 2017 ontslagen. Er geldt wel een...
Krapte op arbeidsmarkt neemt snel toe
1 maand
In twee jaar tijd is de arbeidsmarkt in Nederland in hoog tempo krap geworden. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in acht van de twaalf provincies krap. In 2016 was dat nog in geen enkele provincie het geval. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, dat ook een top 15 'krappe beroepen' samenstelde. Vooral … Het bericht Krapte op arbeidsmarkt neemt snel toe verscheen eerst op ORnet.
‘Wees geen standaard HR, maar een mensenmens’
1 maand
De titel Best Multinational Workplace gaat dit jaar naar software bedrijf Atlassian. Vorig jaar werd werd dit bedrijf ook bekroond met dezelfde titel en gaf HR-manager en mensenmens Nikki Douglas tips voor een succesvol HR-beleid. Nikki Douglas: ‘HR heeft voor mij een diepere betekenis. Daarom noem ik die afdeling People Team en ben ik een People Partner. Geef mensen een belevenis en wees geen strakke HR-medewerker maar een mensenmens.’ 1. Volgens het juryrapport krijgen jullie...

Pagina's

Abonneren op or