or

1381 nieuwsberichten gevonden
Flex ondermijnt organisaties, tenzij …
1 maand
Menige organisatie kent inmiddels een ‘flexibele schil’. Maar dat biedt niet alleen voordelen. Voor de or de taak om dit aan te tonen, en vooral ook te zorgen dat de belangen van flexkrachten worden behartigd. Algemeen overheerst de gedachte dat alleen met een ‘flexibele schil’ van zelfstandigen … Het bericht Flex ondermijnt organisaties, tenzij … verscheen eerst op ORnet.
Cao-onderhandelingen komen laat op stoom
1 maand
Voor het eerst dit jaar zijn er in 1 maand meer cao’s afgesloten dan vorig jaar. Dat gebeurde in november, meldt werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse voortgangsrapportage over het cao-seizoen. Dit jaar werden in november 25 cao’s vernieuwd of nieuw afgesloten. Dat zijn er gemiddeld 22 … Het bericht Cao-onderhandelingen komen laat op stoom verscheen eerst op ORnet.
Communiceren zonder ‘gedoe’
1 maand
Soms heb je dat weleens: groepen met ”gedoe”, waar de onderstroom vrij snel naar boven komt en het gedoe zichtbaar wordt. Vaak blijken onderliggende verwachtingen niet helder uitgesproken. Of zijn rollen en taken niet duidelijk, of is er sprake van wantrouwen. Bij de start van een nieuwe … Het bericht Communiceren zonder ‘gedoe’ verscheen eerst op ORnet.
‘Men weet elkaar hier formeel en informeel te vinden’
1 maand
Zuyderland ziekenhuizen heeft dit jaar de Driehoek 3D-trofee gewonnen. De jury was vooral onder de indruk van het goed verankerde overleg met alle stakeholders. Dat heeft de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) van de Sociaal-Economische Raad (SER) bekendgemaakt. De keuze was niet … Het bericht ‘Men weet elkaar hier formeel en informeel te vinden’ verscheen eerst op ORnet.
Or moet wel degelijk instemmen met keuze arbodienst
1 maand
Een veilige en gezonde werkomgeving is voor elke organisatie essentieel. Dit zal geen enkele or of bestuurder ontkennen. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger en komen or’s en bestuurders rondom arbo-zaken wel eens tegenover elkaar te staan. Zo kreeg de Bedrijfscommissie van de SER een … Het bericht Or moet wel degelijk instemmen met keuze arbodienst verscheen eerst op ORnet.
ABN AMRO schrapt 2700 banen in Nederland
1 maand
ABN AMRO schrapt tot 2025 tot 15 procent van het personeelsbestand. Dat betekent verlies van 2700 banen, grotendeels in Nederland. De bank wil gedwongen ontslagen zo veel mogelijk voorkomen. Ongeveer de helft van de functies moet door natuurlijk verloop of omscholing verdwijnen. Maar er zullen … Het bericht ABN AMRO schrapt 2700 banen in Nederland verscheen eerst op ORnet.
‘De or als contrakracht tegen treitermanagers’
1 maand
Werknemers die last hebben van pesterijen van collega's verdienen meer aandacht en steun van de medezeggenschap.  Pesten is een vorm van agressie. En volgens de Arbowet moeten werkgevers beleid voeren tegen agressie en geweld. Or-voorzitter Jan Gelissen bij chemiebedrijf Sabic in Sittard-Geleen … Het bericht ‘De or als contrakracht tegen treitermanagers’ verscheen eerst op ORnet.
Van diëtist tot adviseur medezeggenschap
1 maand
Hoe maak je als diëtist een heuse carrière in de medezeggenschap? Francisca Tanis deed het. Ze vertelt erover, en over de inzet van onderdeelcommissies. Francisca Tanis begon in 1996 in Máxima Medisch Centrum (MMC) als diëtist. In 2008 werd zij or-lid en vanaf 2010 voorzitter van de or. De brede … Het bericht Van diëtist tot adviseur medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Twee bedrijven in de fout bij temperatuurmetingen
1 maand
Twee grote Nederlandse bedrijven hebben een waarschuwing gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ze hebben de privacyregels overtreden bij het meten van de temperatuur van hun werknemers. Een lichaamstemperatuur is volgens de AP een persoonsgegeven als deze temperatuur te herleiden is … Het bericht Twee bedrijven in de fout bij temperatuurmetingen verscheen eerst op ORnet.
Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen
1 maand
Je zult nu maar in de horeca werken… Of in de reiswereld… Of in de evenementenbranche… Of in de culturele sector… Of in… Vul zelf maar aan, we kunnen de rij van sectoren in problemen nog wel langer maken. Door corona is de omzet van heel wat takken van sport compleet in elkaar gestort, reserves … Het bericht Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen verscheen eerst op ORnet.
Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2021 bekend
1 maand
De SER heeft de richtbedragen voor scholing van de ondernemingsraad voor 2021 bekendgemaakt. De SER stelt de richtbedragen elk jaar vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De bedragen zijn geen wettelijke norm, wel geven ze or en bestuurder een indicatie van wat … Het bericht Richtbedragen scholing ondernemingsraden 2021 bekend verscheen eerst op ORnet.
‘3e NOW verloopt voorspoedig’
1 maand
Sinds het loket opende op maandag 16 november heeft het UWV meer dan 21.000 aanvragen ontvangen voor het eerste tijdvak van de derde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De tweede NOW is ondertussen iets verruimd. Een week na opening van de 3e NOW-regeling zijn al 9781 … Het bericht ‘3e NOW verloopt voorspoedig’ verscheen eerst op ORnet.
‘Discriminatie zwangere vrouwen neemt niet af’
1 maand
Van elke 10 werkende vrouwen die zwanger zijn worden er 4 gediscrimineerd. Dat blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De situatie is niet verbeterd, meldt het College voor de Rechten van de Mens dat deze onderzoeken periodiek houdt. Het … Het bericht ‘Discriminatie zwangere vrouwen neemt niet af’ verscheen eerst op ORnet.
Moeizaam medisch onderzoek informatiebron voor or
1 maand
Vrij weinig bedrijven bieden hun medewerkers een medisch onderzoek aan, terwijl zo’n PAGO wettelijk is voorgeschreven. En de onderzoeken die wel worden uitgevoerd, leveren lang niet altijd bruikbare informatie op. Toch zijn medische onderzoeken niet zelden aanleiding voor preventieve maatregelen. De … Het bericht Moeizaam medisch onderzoek informatiebron voor or verscheen eerst op ORnet.
7 boeken voor een inspirerend 2021
1 maand
ORnet selecteerde 7 inspirerende boeken die je kunnen helpen van 2021 een succes te maken. 1. Zeven skills van moderne medezeggenschap  Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en stijl, … Het bericht 7 boeken voor een inspirerend 2021 verscheen eerst op ORnet.
Moet je je straks verplicht laten vaccineren tegen corona?
1 maand
Werkgevers proberen te anticiperen op de steeds veranderende situaties op de werkvloer door corona. Daarbij dienen zij zich te houden aan bestaande wet- en regelgeving, die eigenlijk niet geschreven is voor een maatschappelijk probleem als dit. Dus komt de vraag op: mogen werkgevers hun mensen … Het bericht Moet je je straks verplicht laten vaccineren tegen corona? verscheen eerst op ORnet.
Adviseren in de taal van de directie
2 maanden
Natuurlijk maak jij als or-lid gebruik van je initiatiefrecht. En dus kom je met ideeën, bijvoorbeeld om je bedrijf ook in tijden van corona beter te laten presteren. Of om het personeel veiliger te laten werken. Maar dat heeft alleen zin als je de directie weet te overtuigen. En dat lukt alleen als … Het bericht Adviseren in de taal van de directie verscheen eerst op ORnet.
Als thuiswerken dan toch blijvend is …
2 maanden
Van elke tien mensen die nu thuiswerkt, willen 7 dat ook na de coronacrisis blijven doen. Dus is het maar goed dat een van elke 3 bedrijfsorganisaties een vergoeding voor thuiswerken overweegt. Het eerste feit komt uit een onderzoek van het CNV onder 3.000 thuiswerkende leden. Het tweede uit een … Het bericht Als thuiswerken dan toch blijvend is … verscheen eerst op ORnet.
Over invloed van de werkvloer gesproken
2 maanden
Vooruitlopend op het eindrapport over de Toeslagenaffaire van de Commissie Uitvoeringsorganisaties, stonden in een ochtendkrant al wat aanbevelingen. Een ervan was dat het voor sommige burgers te ingewikkeld is om zich door de brei aan formulieren te slaan. En dat ‘sommige’ mag u gerust ruim … Het bericht Over invloed van de werkvloer gesproken verscheen eerst op ORnet.
Inspectie blijft het druk houden met corona
2 maanden
De Inspectie SZW heeft zijn handen vol aan klachten en vragen over corona. Tot en met 9 november kreeg de I-SZW 5.874 meldingen gekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een stijging van ruim 2.300 meldingen sinds september. Het totaal aantal klachten, vragen en meldingen ligt dit jaar … Het bericht Inspectie blijft het druk houden met corona verscheen eerst op ORnet.
Komt Tata Steel Nederland eindelijk in rustiger vaarwater?
2 maanden
De fabriek van Tata Steel Nederland in IJmuiden komt mogelijk in Zweedse handen. Svenskt Stal AB (SSAB) zou een niet-verbindend bod hebben uitgebracht. Dat meldt het NRC. Tata Steel denkt dat het boekenonderzoek bij zijn Nederlandse activiteiten eind december al klaar kan zijn. Volgens topman … Het bericht Komt Tata Steel Nederland eindelijk in rustiger vaarwater? verscheen eerst op ORnet.
Cao-seizoen blijft haperen; lonen zakken verder weg
2 maanden
Ook in oktober bleef het aantal afgesloten cao’s achter bij de verwachting. Behalve de coronacrisis is ook het verschil tussen de wensen van vakbonden en de mogelijkheden bij werkgevers een struikelblok. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over de voortgang van de … Het bericht Cao-seizoen blijft haperen; lonen zakken verder weg verscheen eerst op ORnet.
In een reorganisatie staat iedereen stijf van de emotie
2 maanden
Van alle werknemers waren wij natuurlijk de eersten die hoorden dat er een deel van het bedrijf zou worden verkocht en dat de rest flink zou worden gereorganiseerd. Daar zit je dan als gelegenheids-OR, met het voltallig managementteam aan tafel. Je weet, nu gaat het er om spannen, nu komt het erop … Het bericht In een reorganisatie staat iedereen stijf van de emotie verscheen eerst op ORnet.
Hoog ziekteverzuim? Andere arbodienst niet altijd de beste oplossing
2 maanden
Toeval of niet, maar afgelopen twee weken vroegen tegelijkertijd twee ondernemingsraden mij om advies over hun betrokkenheid bij de keuze van een nieuwe arbodienst. De ondernemingsraden kwamen er per toeval achter dat het huidige contract met de arbodienstverlener was opgezegd. Ook waren al … Het bericht Hoog ziekteverzuim? Andere arbodienst niet altijd de beste oplossing verscheen eerst op ORnet.
Vernieuwing bedrijven broodnodig
2 maanden
De coronacrisis begon medio maart 2020 als een gezondheidscrisis. Door het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moest Nederland in een lockdown. De kantoorwerknemer of leerling mocht niet meer naar bedrijf, kantoor of school. Sommige sectoren waren dicht, anderen halfdicht en enkele … Het bericht Vernieuwing bedrijven broodnodig verscheen eerst op ORnet.
Hoe beoordeel je een adviesaanvraag?
2 maanden
Hoe analyseer je een organisatiestructuur, hoe betrek je de achterban, waarover onderhandel je met de directie, hoe ga je om met geheimhouding, wat gebeurt er bij een negatief advies? Het boek HOUVAST BIJ ADVIESAANVRAGEN geeft u antwoord op essentiële vragen bij de behandeling van … Het bericht Hoe beoordeel je een adviesaanvraag? verscheen eerst op ORnet.
Reorganisatie en selectiecriteria: de stoelendans anno 2020
2 maanden
Ondernemers hebben veel vrijheid bij het inrichten van hun onderneming. Maar als ze om bedrijfseconomische redenen afscheid moeten nemen van werknemers zijn ze vaak toch gebonden aan regels. Zoals het afspiegelingsprincipe. Dat geldt als het bij de bepaling van de ontslagvolgorde voor de vervallen … Het bericht Reorganisatie en selectiecriteria: de stoelendans anno 2020 verscheen eerst op ORnet.
Informatierecht en geheimhoudingsplicht: een spanningsveld
2 maanden
Een ondernemingsraad moet weten wat er in de onderneming speelt om zijn functie goed te kunnen vervullen. Soms wordt de informatie onder geheimhouding verstrekt. Soms wordt de informatie niet verstrekt omdat deze geheim of vertrouwelijk zou zijn. Hoe moet een ondernemingsraad omgaan hiermee omgaan? … Het bericht Informatierecht en geheimhoudingsplicht: een spanningsveld verscheen eerst op ORnet.
Democratie is meer dan stemmen tellen
2 maanden
Bij het geven van belangrijke adviezen hecht de ondernemingsraad vaak veel waarde aan de mening van de achterban. Maar moet de or dan elke uiting serieus nemen? In de kantine van een middelgrote metaalfabriek, zaten tientallen medewerkers te luisteren. De meesten in hun blauwe overal. De week … Het bericht Democratie is meer dan stemmen tellen verscheen eerst op ORnet.
Coronacrisis verdringt aanpak schijnzelfstandigheid
2 maanden
Dit kabinet maakt geen concrete plannen meer om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Niet genoeg tijd, vooral door de coronacrisis. Wel komt het kabinet met adviezen. Maar de uitwerking laat het kabinet aan de volgende regering. Vakbonden hebben verontwaardigd gereageerd op deze reactie op de … Het bericht Coronacrisis verdringt aanpak schijnzelfstandigheid verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or