or

317 nieuwsberichten gevonden
Fatsoen
2 weken
‘Gele hesjes weigeren Ruttes hand’, kopte de Volkskrant. Rita van Trots op Nederland fulmineerde ooit over het feit dat haar uitgestoken hand door een moslim werd geweigerd. Volgens haar behoort (behoorde?) het aanreiken van een hand en het aannemen ervan tot de Nederlandse cultuur. Dat er … Het bericht Fatsoen verscheen eerst op ORnet.
Hoe maakt HR het slapende potentieel bij medewerkers wakker?
2 weken
Veel organisaties doen moeite om talent binnen te halen. Toch zijn de meeste organisaties inefficiënt met het optimaal benutten van de potentie hun medewerkers. Hoe boort u het slapende potentieel bij medewerkers aan? Talent in actie Het kennen, ontwikkelen en optimaal inzetten van talenten geeft positieve energie en intrinsieke motivatie. Het versterkt de zelfregie en leidt tot betere prestaties en betrokkenheid bij de organisatie. Door het bewust inzetten van talenten, worden talenten...
Zo krijgt HR medewerkers mee met organisatieveranderingen
2 weken
Sommige medewerkers hebben altijd weerstand bij organisatieveranderingen. En het lukt de leidinggevende moeilijk om ze mee te krijgen met alle ontwikkelingen. Hoe krijgt u medewerkers in een positievere modus? Hierbij tips van bedrijfsmaatschappelijk werkadviseur Tineke den Haan. Casus Tijdens een bespreking met een leidinggevende komt het gedrag van twee medewerkers ter sprake. “Ik word er moedeloos van”, zegt de manager met een zucht, “Inge en Frans reageren altijd negatief. Gisteren...
Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen
2 weken
Onze werkgever heeft een instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad gevraagd vanwege nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de bergingsploeg. De huidige cao is enkele jaren geleden eenzijdig opgezegd door de werkgever. Heeft de or de mogelijkheid hierop in te gaan? Als tussen werkgever en de … Het bericht Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen verscheen eerst op ORnet.
Goed betaalde bestuurder presteert beter
2 weken
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het topmanagement presteren beter dan gemiddeld. Er is een duidelijke samenhang tussen de overall-kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit. Er is ook een verband met beloning: topmanagers die meer betaald krijgen, presteren … Het bericht Goed betaalde bestuurder presteert beter verscheen eerst op ORnet.
Werkgevers investeren minder in scholing ouderen
2 weken
Werkgevers investeren minder in scholing van oudere werknemers. De bereidheid tot investeren in menselijk kapitaal neemt af vanaf de leeftijd van 45 jaar. Een probleem is ook dat áls ouderen trainingen krijgen aangeboden, deze vaak niet passen bij hun situatie. Dat staat in een onderzoeksrapport … Het bericht Werkgevers investeren minder in scholing ouderen verscheen eerst op ORnet.
WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
2 weken
Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de … Het bericht WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD verscheen eerst op ORnet.
Hoe HR met data-analyse de juiste kandidaten aan boord krijgt
2 weken
Een baan kan ook de ideale kandidaat vinden in plaats van andersom. Data-analyse helpt daarbij, zegt Sjoerd van den Heuvel, hoofddocent Arbeid en Organisatie bij Hogeschool Utrecht. Vierde interview met een universitair expert over nieuwe vormen van recruitment. Sjoerd van den Heuvel Bij het werven van nieuwe collega’s is ‘People Analytics’ onontbeerlijk, vindt Sjoerd van den Heuvel. De hoofddocent Arbeid en Organisatie en onderzoeker aan Hogeschool Utrecht gebruikt expres niet de gebruikelijke...
Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid
2 weken
'Door de hoge looneis sluiten vakbonden en werkgevers aanzienlijk minder cao’s af'. Deze kop was recent te lezen in een artikel in Trouw. De reden voor de daling: de vakbonden blijven stug vasthouden aan hun looneis van maar liefst 5%. Een onrealistisch hoge looneis, waar nog geen enkele … Het bericht Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid verscheen eerst op ORnet.
Meer misstanden en ongevallen op de werkvloer
2 weken
Het aantal wanpraktijken en misstanden op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. De meest voorkomende misstanden zijn onderbetaling en het in dienst houden van illegale werknemers uit het buitenland. Werknemers raken ook steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Het aantal … Het bericht Meer misstanden en ongevallen op de werkvloer verscheen eerst op ORnet.
Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad
2 weken
Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 is de rol van de ondernemingsraad versterkt. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de or en adviseert de werkgever over preventieve maatregelen. Medewerkers hebben recht op een spreekuur en een second opinion. Welke aandachtspunten brengt de Arbowet … Het bericht Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad verscheen eerst op ORnet.
Webinar: HR Analytics voor beginners
2 weken
Starten met HR Analytics maar niet weten hoe? Specialist Rob van Dijk legt u de basisprincipes uit tijdens het XpertHR College ‘HR Analytics voor beginners’. HR kan namelijk meer uit de data in de organisatie halen en dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. In dit webinar legt Rob van Dijk u uit wat HR analytics zijn, wanneer het relevant is voor uw organisatie en hoe u de data in de organisatie klaarstoomt voor analyses. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met HR...
Schadevergoeding voor vakbond
2 weken
Een onderneming in de metaalsector heeft personeel ingeleend van een andere onderneming uit de groep. Na het faillissement van de uitlenende onderneming, vordert de FNV betaling van achterstallig loon voor haar leden, van de inlenende onderneming. Aan haar vordering legt de FNV ten grondslag dat … Het bericht Schadevergoeding voor vakbond verscheen eerst op ORnet.
De rol van de ondernemingsraad bij zelfsturing
2 weken
Een groeiend aantal organisaties ontwikkelt zich naar een netwerk van zelfsturende of zelforganiserende teams. Toch blijft er ook een formele structuur nodig. Hoe de ondernemingsraad zich in het proces van zelfsturing kan opstellen. Door drs. Louis Brackel RC, Erasmus OR Centre Organisaties … Het bericht De rol van de ondernemingsraad bij zelfsturing verscheen eerst op ORnet.
Sexting reden voor ontslag op staande voet?
2 weken
Een medewerker die een relatie heeft met een collega, stuurt haar tijdens werktijd een seksueel filmpje van zichzelf. Een half jaar later meldt de collega dat bij haar baas en wordt de man op staande voet ontslagen. Houdt dit ontslag stand bij rechter? Wat eraan voorafging Een uitzendmedewerker heeft een relatie met een collega. Ze sturen elkaar over en weer seksueel- en erotisch getinte berichten. In mei 2016 stuurt de man, tijdens werktijd, via Snapchat een video van hoe hij zichzelf op het...
10 vragen over de stageovereenkomst
3 weken
Waar de stage ophoudt en de arbeidsovereenkomst begint, is een beetje een grijs gebied. Hoe voorkomt u dat een stage als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt? Plus nog negen vragen over de stageovereenkomst. 1. Hoe voorkomt u dat een stage als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt? De wet verschaft daarover geen duidelijkheid. Een stageovereenkomst biedt enig houvast, maar is niet zaligmakend. Belangrijker is de uitvoering: staan het leren en het opdoen van ervaring daadwerkelijk centraal en...
3 tips voor HR: omgaan met medewerksters in de overgang
3 weken
Liesbeth Josiassen, oprichter van Overgangsproof, gaat regelmatig in gesprek over vrouwen in de overgang. Met Overgangsproof organiseert zij campagnes om dit taboe de wereld uit te helpen. Speciaal voor HR zet zij een aantal tips op een rij. Ons land telt bijna twee miljoen vrouwen tussen de 45 en 60 jaar met een veranderend hormoonhuishouding. Hiervan dragen momenteel anderhalf miljoen vrouwen bij aan de arbeidsmarkt. Deze verandering in hun hormoonspiegel kan leiden tot klachten als...
Eerste Kamer blijft kritisch over Wab
3 weken
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) baant zich niet zonder slag of stoot een weg door de senaat. De Eerste Kamerfracties hebben nog tal van kritische vragen; de VVD vraagt zich zelfs af of de wet nog wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde. Naar aanleiding van eerder … Het bericht Eerste Kamer blijft kritisch over Wab verscheen eerst op ORnet.
De vijf succesfactoren van talentontwikkeling
3 weken
Wist u dat 64 procent van de Nederlanders openstaat voor een andere baan of zelfs actief op zoek is naar een nieuwe baan? De arbeidsmarkt is aan het veranderen, en aan HR de taak om daar wat mee te doen. Mensen werken niet meer twintig (of zelfs meer!) jaar voor dezelfde baas. Waarom? We willen allemaal iets bereiken, continu bezig kunnen zijn met talentontwikkeling en het liefst zo hard mogelijk groeien en dat is niet altijd mogelijk bij één bedrijf. We willen onze dromen waarmaken en doelen...
Minder stakingen en verloren arbeidsdagen in 2018
3 weken
Er is vorig jaar 28 keer gestaakt door werknemers. Dat is minder dan in 2017, toen personeelsleden 32 keer de barricaden op gingen. Daardoor zijn er 67.000 arbeidsdagen minder verloren gegaan dan een jaar eerder, bericht het CBS. 2018 staat daarmee in de top 3 van stakingsrijke jaren van de … Het bericht Minder stakingen en verloren arbeidsdagen in 2018 verscheen eerst op ORnet.
HR over duurzame inzetbaarheid: ‘We steken te weinig tijd in actie’
3 weken
Als het gaat om duurzame inzetbaarheid, steken HR-professionals te veel tijd in beleid en te weinig in actie. Dat vindt althans de meerderheid van de stemmers op een poll op XpertHR Actueel. Ruim 75% is het eens met de stelling over duurzame inzetbaarheid ‘HR steekt te veel tijd in beleid en te weinig in actie.’ In totaal gaven zo’n 100 HR-professionals hun mening over de stelling. Het blijft te veel bij praten Onderzoeker en docent Isolde Kolkhuis Tanke is het eens met de stelling. Zij vindt...
Whitepaper: Berekening van de transitievergoeding, hoe zit dat precies
3 weken
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling voor de transitievergoeding. Arbeidsrechtjurist Edith van Schie bespreekt in deze whitepaper wat de regering wil aanpassen en welke gevolgen dit heeft voor de berekening van de transitievergoeding, inclusief rekenvoorbeelden. In de WAB is voorgesteld om de regeling voor de transitievergoeding op diverse punten aan te passen. In de whitepaper vindt u: Een overzicht van de wijzigingen De huidige berekening Rekenvoorbeelden De...
Vertrouwensprobleem rond fusie Tata Steel en ThyssenKrup
3 weken
Een gesprek met topman Chandrasekaran van de Indiase aandeelhouder  heeft de Europese ondernemingsraad (eor) van Tata Steel niet geruster gemaakt op de naderende fusie met ThyssenKrup. "De aandeelhouder heeft een serieus vertrouwensprobleem." De eor ging dinsdag in gesprek met Tata … Het bericht Vertrouwensprobleem rond fusie Tata Steel en ThyssenKrup verscheen eerst op ORnet.
Goede kolfruimtes zijn schaars. Dít zijn de eisen
3 weken
De meerderheid van de werkende vrouwen krijgt geen goede kolfruimte aangeboden. Kan het dan toch zijn dat uw kolfruimte niet aan alle eisen voldoet? Hierbij alle eisen op een rij. Werkneemsters mogen de eerste negen maanden na de bevalling maximaal 25% van hun werktijd besteden aan kolven. Zo moet een organisatie volgens Arbobesluit artikel 3.48 een ruimte beschikbaar stellen voor kolven of voeden. Pollresultaten op XpertHR Actueel laten dan ook zien dat 87 procent van de stemmers is het...
Ontslag op staande voet en toch recht op transitievergoeding?
3 weken
Een afwasser wordt op staande voet ontslagen en stapt naar de rechter om het ontslag te laten vernietigen. De rechter laat het ontslag in stand maar kent wel een transitievergoeding toe. Wat eraan voorafging Een afwasser die sinds 2007 in dienst is bij zijn werkgever, meldt zich in maart 2018 ziek. De bedrijfsarts vindt dat de afwasser vanaf 6 juni in staat is om te re-integreren. Maar in een gesprek met de werkgever geeft de werknemer aan dat hij niet kan werken. De werkgever wijst hem op zijn...
Winstdelingsregeling verworven recht?
3 weken
Een werkgever verzoekt de kantonrechter om vervangende toestemming voor het wijzigen van de bestaande winstdelingsregeling. Verdedigt de ondernemingsraad dit terecht als ‘verworven recht’? De huidige winstdelingsregeling kent een vast percentage van 3% en een variabel deel van maximaal 5% … Het bericht Winstdelingsregeling verworven recht? verscheen eerst op ORnet.
Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2019
3 weken
De bedragen voor wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers per 1 juli 2019 zijn bekend. Het minimumloon en minimumjeugdloon gaan beide omhoog.  Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2019 € 1635,60 per maand, € 377,45 per week en € 75,49 per dag. De bedragen zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in de Staatscourant. Minimumjeugdloon Per 1 juli wordt de leeftijd voor het volwassen...
Lichaamstaal: hoe or en bestuurder écht met elkaar omgaan
3 weken
In vergaderingen met de bestuurder lijken de onderwerpen vaak ondergeschikt aan de onderlinge verhoudingen. Om grip te krijgen op de totale communicatie moet je als lid van de ondernemingsraad niet alleen letten op wat er gezegd wordt, maar ook de lichaamstaal van jezelf én die van de bestuurder in … Het bericht Lichaamstaal: hoe or en bestuurder écht met elkaar omgaan verscheen eerst op ORnet.
Or afgetreden, nieuwe verkiezingen?
1 maand
De hele ondernemingsraad is afgetreden. Voor de nieuwe or hebben zich 5 personen gemeld en er mogen 7 personen totaal in de or zitten. Moeten wij nu verkiezingen houden of kunnen deze 5 aangemelde personen direct plaatsnemen in de or? Dat is afhankelijk van de volgende aspecten: Heeft de … Het bericht Or afgetreden, nieuwe verkiezingen? verscheen eerst op ORnet.
Checklist: medezeggenschap vernieuwen
1 maand
Veel organisaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ze zijn flexibeler, complexer en internationaler geworden. Ook de werknemer is veranderd. Beweegt jullie ondernemingsraad mee? Door Wanne van den Bijllaardt Sommige organisaties bestaan nu voor een groot deel uit flexwerkers. Hier past … Het bericht Checklist: medezeggenschap vernieuwen verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op or