management

3009 nieuwsberichten gevonden
Tips om HR Analytics optimaal toe te passen
3 jaar
Veel organisaties worstelen nog met de toepassing van HR Analytics. Waar zitten de grootste problemen en weerstanden? Irma Doze, een van de docenten van de tweedaagse masterclass 'Aan de slag met HR Analytics', deelt haar ervaringen uit de praktijk.16 mei 2019Topic: HR Analytics
Nieuwe rol voor HR: keuzearchitect om werknemers te beïnvloeden
3 jaar
Omdat we het druk hebben, vallen we voor veel beslissingen terug op onze routine, op de automatische piloot. Door mensen duwtjes in de juiste richting te geven ('nudges'), kunnen ze geholpen worden een goed besluit te nemen. Voorzichtig ontdekken werkgevers en HR-professionals de voordelen van deze manier van gedragsbeïnvloeding, van nudging.
Werven via sociale media: 11 tips
3 jaar
Sociale media inzetten voor het werven van personeel. Dat moet je strategisch aanpakken. Hoe doe je dat? 2 april 2019Topic: Recruitment 2.0
Strategische personeelsplanning: wat doet HR en wat ligt in de lijn?
3 jaar
Strategische Personeelsplanning (SPP) is een zaak van lijnmanagers en HR-managers. Voor elk van de acht bouwstenen SPP is in dit artikel aangegeven wanneer veel moet worden gedaan, moet worden geholpen of geen actie hoeft te worden ondernomen.Topic: Strategische personeelsplanning
De 8 bouwstenen van Strategische Personeelsplanning (SPP)
3 jaar
Feitelijk is SPP een ‘self denying prophecy’. SPP maakt het mogelijk tijdig te anticiperen, in plaats van steeds naderhand op korte termijn brandjes te moeten blussen. Preventief beleid kan op veel manieren worden gedaan. SPP is ook een soort van Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen, als je ergens aan draait, dan bewegen er direct en indirect andere zaken mee. Enkele voorbeelden.Topic: Strategische personeelsplanning
Elsevier: HR handhaaft zich in pikorde
3 jaar
In 2016 zijn de HR-salarissen weinig gestegen. In de salaris-hiërarchie van de verschillende beroepen is weinig veranderd. HR weet zich in deze pikorde redelijk te handhaven. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar beloningen van 257 functies dat weekblad Elsevier heeft gehouden in samenwerking met adviesbureau Berenschot.
Groot onderzoek naar sollicitanten van start
3 jaar
AMSTERDAM, 28 maart 2017 - Search...
Update 2017: 102 online netwerken voor HR en recruitment
3 jaar
Het aantal online netwerken voor recruitment- en HR-professionals begint te dalen. De meeste HR-netwerken hebben inmiddels gekozen voor LinkedIn en Facebook als thuisbasis. Voor het tiende jaar heeft Personeelslog een overzicht gemaakt van Nederlandstalige online HR-netwerken.
De rolbenadering van Ulrich: maak uw HR-afdeling toekomstbestendig
3 jaar
Houdt uw HR-afdeling zich al bezig met strategische bedrijfskeuzes? Of houdt uw HR-afdeling zich nog steeds operationeel en op de korte termijn bezig? Het is dan verstandig een ommezwaai naar strategische bedrijfskeuzes te maken. Dit artikel informeert u hoe u met de rolbenadering van Dave Ulrich (2 modellen - 4 en 6 rollen) een effectief hulpmiddel inzet om de ommezwaai te kunnen realiseren.Topic: HR-afdeling
5 spanningsvelden voor iedere HR-afdeling
3 jaar
Hoe een HR-afdeling acteert hangt sterk af van de manier waarop het HR-beleid is belegd binnen de organisatie. Heeft de lijn een belangrijke functie bij de uitvoering? Is er een verdeling tussen centraal en decentraal beleid? Inrichtingskeuzes brengen doorgaans zowel voordelen als nadelen met zich mee, wat kan leiden tot spanningsvelden voor HR.Topic: HR-afdeling
'Toekomstige HR-manager is datawetenschapper'
3 jaar
Bedrijven zullen steeds meer gebruik maken van technische hulpmiddelen om het gedrag van hun werknemers te observeren. Het verzamelen en vooral interpreteren van de informatie die dit oplevert, wordt in de toekomst een belangrijke taak voor HR. “De toekomstig HR-manager is een datawetenschapper”, voorspelt hoogleraar Sander Klous van de Universiteit van Amsterdam in het FD van dit weekend.
Update Sollicitatiecode: Googlen mag nu zonder toestemming vooraf
3 jaar
Na drie jaar heeft NVP haar Sollicitatiecode weer aangepast. Belangrijkste wijziging: de huidige praktijk waarin HR-professionals kandidaten googlen is nu nadrukkelijk toegestaan. Hiervoor hoeft vooraf géén toestemming te worden gevraagd aan de sollicitant.
In de strijd om vacatures overtroeft Facebook concurrent LinkedIn
3 jaar
Facebook gaat nu echt de strijd aan met LinkedIn. In Amerika en Canada kunnen sinds deze week alle bedrijven met een business page eenvoudig hun vacatures plaatsen in hun nieuwsfeeds op Facebook. En om te solliciteren hoeven de kandidaten niet eens Facebook verlaten. Kan deze nieuwe recruitment-tool het LinkedIn lastig maken?
Agenda: Verloren kantoorkunst
3 jaar
Vanaf het midden van de jaren 80 zijn miljoenen kantoorcomputers voorzien van screen savers. Met nieuwe generaties monitoren is dit bijzondere, digitale medium bijna ongemerkt van onze bureaus verdwenen. Een leuke expositie in Rotterdam maakt deze alledaagse software tot Kunst.
HR Analytics: wat en hoe?
3 jaar
De waarde van HR Analytics zit in het vermogen om te analyseren en te interpreteren en de toepassing daarvan voor de organisatie.20 augustus 2019Topic: HR Analytics
Méér HR-trends voor 2017: Facebook en lean-recruitment
3 jaar
Met de aantrekkende arbeidsmarkt zijn het vooral de recruiters die zich hebben verdiept in de HR- en de recruitment-trends voor 2017. Voor het Chinese jaar van de Haan voorzien zij Facebook-recruitment en een lean recruitmentproces dat de wachttijd voor kandidaten bekort.
Van functies naar toekomstbestendige taken
3 jaar
HR zou huidige en toekomstige vacatures en functies in taken moeten opdelen. Deze aanpak past in het tijdbeeld, waarin organisaties steeds scherper willen sturen op wat ze daadwerkelijk nodig hebben.5 augustus 2019Auteur: Andrew GroeneveldTopic: Strategische personeelsplanning
De HR-trends voor 2017: Booming business in onzekere tijden
3 jaar
In 2017 zet de economische groei door ondanks de grote, internationale onzekerheid. Het wordt booming business. Personeelslog ziet 16 trends die HR flink aan het werk zetten in 2017. Zo komen er steeds meer vacatures die moeilijk vervulbaar blijken. Medewerkers zoeken jobhoppend de weg omhoog. En om investeringen in goede banen te leiden, vraagt de directie aan HR welke teams en welke medewerkers het meeste bijdragen aan de winst. Als HR-afdelingen van andere bedrijven dat kunnen, waarom kan...
HR moet aan functies gaan sleutelen
3 jaar
Job crafting, job carving, job engineering... Functies van medewerkers zijn in toenemende mate aan verandering onderhevig. 'Baaningenieur' Luc Dorenbosch bepleit een gedurfde aanpak, waarbij takenpakketten minutieus worden gefileerd en op de werkplek flink aan banen wordt gesleuteld. Rechtstreeks op de werkvloer ingrijpen dus. Het is niet zo eng als het lijkt en bovendien heel effectief.29 augustus 2019Auteur: Andrew GroeneveldTopic: Loopbaan & opleiding
Eigen regie werknemers op gezondheid: 3 aanbevelingen
3 jaar
Werknemers gezond krijgen en houden. Wat kun je als werkgever doen om de eigen regie bij medewerkers te stimuleren? Uit onderzoek blijken drie factoren het meest van belang.Topic: Duurzame inzetbaarheid
SPP: geen kwestie van aantallen, maar wel van motivatie, waarde en identiteit
3 jaar
Bij strategische personeelsplanning gaat het om het streven naar ‘de juiste mens, op de juiste plaats, op het juiste moment.’ Lekker duidelijk, toch? Maar dan de praktijk. Die lijkt toch nog steeds gericht op aantallen en op de kennis en vaardigheden die horen bij de plek van de medewerker in de organisatie (de boekhouder is goed in boekhouden). En dit terwijl strategische personeelsplanning zoveel meer inhoudt en zoveel meer kansen biedt.20 januari 2020Topic: Strategische...
Employer branding: creëer een aligned workforce in 6 stappen
3 jaar
Werken aan een aligned workforce vraagt het nodige van de professional. Het vraagt bijvoorbeeld om een goed verhaal, dat wordt vertaald naar de verschillende doelgroepen, het vraagt om formuleren van relevante boodschappen en om het communicatiever maken van collega’s. Het vraagt om voorbeeldgedrag van de top en om managers die begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Van weten naar willen, kunnen en uiteindelijk doen.23 april 2019Topic: Recruitment 2.0
Van structureren naar flexibel organiseren: 3 principes
3 jaar
Hoe richt ik mijn organisatie wendbaarder en flexibeler in? Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Wel kunt u de volgende drie principes in acht nemen om tot een oplossing te komen.23 juli 2019Topic: Strategisch HR
Werken met rollen ipv. functies doe je zo
4 jaar
Het inzetten van mensen in rollen naast het werken in functies kan op twee manieren. Als eerste kan een medewerker expertise opbouwen door een groeipad. Via dit groeipad kan de medewerker in haar kennisniveau groeien naar het expertniveau. Indien de organisaties juist experts wendbaar wil inzetten, is het wenselijk om daarvoor een expertrol te bepalen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een afstudeeronderzoek bij de Kamer van Koophandel. Topic: Verandermanagement
‘HR mag meer een pain in the ass zijn’
4 jaar
Een dynamische omgeving vraagt om een wendbare organisatie. HR moet dat mogelijk maken door op een innovatieve manier het werk te organiseren en het veranderproces te faciliteren. Er zijn vier megatrends waar organisaties momenteel mee worstelen en ook HR moet daarop inspelen.5 juni 2019Topic: Strategisch HR
Zo stelt u een HR business case op
4 jaar
Voordat u vanuit HR aan een project begint, moet hiervoor commitment zijn bij het management. En hier stokt het vaak, want het project wordt te duur gevonden of erger: het is onvoldoende financieel onderbouwd of het nut wordt er niet van ingezien. Dit kunt u voorkomen door het opstellen van een doortimmerde HR business case. Dit artikel geeft u tips om hiermee snel van start te gaan.Topic: Strategisch HR
Strategisch talentmanagement: benoem gewenst gedrag
4 jaar
Strategisch talentmanagement moet voldoen aan twee belangrijke voorwaarden: het moet in lijn zijn met de missie, visie en doelstellingen van een organisatie en het moet draaien om de mens en zijn gewenst gedrag. Dit vindt Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit en docent masterclass Strategisch Talentmanagement van HR Academy.14 mei 2019Auteur: Peter BekkeringTopic: Talent management
Prestatiemanagement bij Eneco
4 jaar
Veel organisaties gaan uit van de verkeerde veronderstelling dat prestatiemanagement betekent dat je aan het eind van het jaar via een vaste systematiek beoordeelt en beloont. Eneco Groep gooide in 2014 het roer om. Arnia de Rijk, Programmamanager Prestatiemanagement: “Prestatiemanagement betekent dat je als leidinggevende regelmatig een dialoog met je medewerkers voert en echt leiding geeft: je geeft richting, je waardeert en verbetert prestaties en je ontwikkelt jezelf.” Topic: ...
De drie elementen van talentmanagement
4 jaar
Veel organisaties denken ten onrechte dat strategisch talentmanagement vooral gaat over het ‘in kaart brengen van sterke punten’. Een sterkepuntenanalyse – wie ben ik, waar ben ik goed in, wat kan ik bijdragen – maakt deel uit van strategisch talentmanagement, maar vormt echter maar een derde van het geheel aldus Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. ‘Strategisch talentmanagement gaat weliswaar om kennis en kunde maar vooral om het...

Pagina's

Abonneren op management