management

1623 nieuwsberichten gevonden
Mentaal met pensioen komt voor bij werknemers van alle leeftijden
1 maand
Weinig gemotiveerd hun tijd uitzitten totdat ze met pensioen mogen, komt voor bij werknemers van alle leeftijden. Dit mentale pensioen kan het begin zijn van langdurig ziekteverzuim.
Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?
1 maand
Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een 54-jarige chauffeur start op 27 januari 2019 bij een werkgever op een contract voor bepaalde tijd. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao...
Hoe een werkomgeving vol regels en processen wantrouwen uitstraalt
1 maand
Vertrouwen is een belangrijk element om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven voor een nieuwe generatie werknemers. Maar hoe zorg je ervoor dat het een onderdeel wordt van je bedrijfscultuur? Waarom is vertrouwen zo belangrijk Het realiseren van een cultuur van vertrouwen op de werkvloer is veel meer dan een ‘feel-good ding’. Onderzoek toont aan dat onderling vertrouwen zeer nauw gerelateerd is aan de prestaties van een team. Zo zorgt het voor meer betrokkenheid, hogere...
Leer van de top: de beste recruitmentsites nader bekeken
1 maand
Digitaal-Werven doet al 13 jaar onderzoek naar de beste corporate recruitmentsites van Nederland. Dit onderzoek mondt uit in een award die dit jaar op 29 oktober tijdens het Digitaal-Werven event zal worden uitgereikt. Wie wordt de opvolger van Bol.com (banen.bol.com), die er in 2018 met de award vandoor ging en dus in 2019 uitgesloten is van nominatie? 20 september 2019Topic: Recruitment 2.0
SER: Steviger maatregelen nodig voor meer diversiteit in de top
1 maand
Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat aantal groeit wel, maar het gaat te langzaam. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen. Onderdeel hiervan is een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ voor de RvC’s van beursgenoteerde bedrijven om genderdiversiteit te bevorderen. Alle bijna 5.000 ‘grote’ vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen...
SER: ‘Stel verplicht vrouwenquotum bedrijven in’
1 maand
Nederlandse bedrijven moeten een verplicht quotum krijgen voor het aantal vrouwen in topposities. Dat willen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht. Werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt het voorstel.
De toekomst van productiewerk: samenspel in het groen
1 maand
De werkvloer wordt gepresenteerd als een vindplaats van welbevinden en geluk. Maar werkgeluk lijkt louter voor de diensteneconomie te gelden, en misschien zelfs alleen voor de crème de la crème daarvan. Of is geluk ook weggelegd voor werkenden in de maakindustrie?
Zo breng je je employee journey in kaart
1 maand
Hoe weet je welke momenten cruciaal zijn in de employee journey? Welke verwachtingen schep je bij nieuwe medewerkers en hoe worden deze ingevuld in de eerste paar maanden van het dienstverband? Om dit te achterhalen, moet je de employee journey allereerst 'mappen' door samen met een specifieke groep medewerkers (bijvoorbeeld 'onboarders') hun journey in kaart te brengen.Topic: Arbeidsvoorwaarden
‘Met employee experience zet de organisatie werknemers op één’
1 maand
Welk effect heeft een goede employee experience op een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer dit proces ingericht moet worden? Expert Heleen Mes legt het u uit tijdens het XpertHR College. ‘Haal en houd mensen binnen door medewerkers een betere beleving te geven.’ Heleen Mes, Employee Experience-expert Heleen Mes bereikte als HR-directeur met twee organisaties een top 10-positie als Beste Werkgever NL, geeft Employee Experience...
HR werkt aan dienend en creatief leiderschap bij Allen & Overy
1 maand
Fun, creativiteit, kennis delen. Het zijn niet meteen de eerste dingen waar je aan denkt bij de cultuur van een groot corporate advocatenkantoor. Toch zijn dit essentiële ingrediënten van een nieuw leiderschapsmodel waar Allen & Overy mee gaat werken. Head HR Martine Brouwer-‘t Hart en Senior Partner Brechje van der Velden geven tekst en uitleg. “Het gaat erom dat we samen in alle openheid en in goed vertrouwen zaken bespreekbaar maken.”Topic: Leiderschap & Management Development
3 vragen over het inzetten van HR Analytics
1 maand
Wat kun je als HR doen om data en analyes zo goed mogelijk in te zetten? Hierbij drie vragen én antwoorden over HR Analytics. 1. Hoe kun je gegevens van de medewerkerstevredenheidsonderzoek zonder te koppelen aan een individu meenemen in een model? De methode die we voor deze analyse gebruiken draait om teams. De vuistregel is dat deze teams uit minimaal zeven personen bestaan, zodat je het niet op individueel niveau terug kunt herleiden. Uiteraard heb je hiervoor wel een organisatie nodig van...
Werken onder invloed: een verborgen probleem?
1 maand
Na een iets te gezellig feestje zit er de volgende ochtend waarschijnlijk nog steeds alcohol in je bloed. Cannabis, MDMA, cocaïne en andere drugs kunnen zelfs dagen na gebruik in het lichaam blijven hangen. Hoe signaleer je of medewerkers incidenteel onder invloed werken of mogelijk zelfs problematisch innemen? Is dat jouw zaak en wanneer en hoe grijp je in?Topic: Arbo
Splitsen ‘vitaliteit’ en ‘gezondheid’ dringende noodzaak
1 maand
Als trouwe abonnee volg ik zo goed mogelijk alle publicaties die te maken hebben met mijn vakgebied: vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.
Video: 4 redenen om nu met personeelsplanning aan de slag te gaan
1 maand
Heeft u de juiste medewerkers in huis voor een toekomstbestendige organisatie? In deze video legt Gerard Evers, docent Strategische Personeelsplanning bij HR Academy, uit waarom u nu aan de slag moet met uw bemensing.18 september 2019Topic: Strategische personeelsplanning
De vier platformen van Recruitment Marketing
1 maand
Steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt het steeds lastiger om toptalenten aan uw organisatie te binden. Een sterke Employer Value Proposition (EVP) zorgt ervoor dat u talenten langer kan binden, boeien en tevens effectiever kunt werven.18 september 2019Topic: Werving & selectie
Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2020
1 maand
Nu de kabinetsplannen voor 2020 bekend zijn, kunnen HR-professionals zich gaan voorbereiden op de vele wijzigingen die op stapel staan. Zoals het extra betaalde geboorteverlof, de langere ketenregeling en het nieuwe ontslagrecht. Maar bijvoorbeeld ook de langverwachte compensatie van de transitievergoeding na langdurige ziekte, of de ruimere Werkkostenregeling en de fiets van de zaak. Bent u ook benieuwd naar alle wijzigingen voor de HR-praktijk? Personeelsnet.nl stelde dit uitgebreide...
Prinsjesdag 2019: de highlights voor HR
1 maand
De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Hierbij de highlights voor HR op een rij. Mensen aan het werk krijgen en houden Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie, waardoor ministers extra willen investeren in de arbeidsmarkt. Zo maakt het kabinet voor 2020-2021 53 miljoen euro vrij om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de...
Kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen
1 maand
Het kabinet wil in deze kabinetsperiode inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. Volgens het kabinet is dit van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. 
Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd
1 maand
Een van de belangrijkste problemen in de huidige arbeidsmarkt is volgens het kabinet de aanzienlijke verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen. Onder andere dit verschil verstoort de keuze van werkenden en hun werkgevers en opdrachtgevers bij de vormgeving van het leveren van arbeid.
Prinsjesdag 2019: meer mensen voor langere termijn op de arbeidsmarkt
1 maand
Hoewel de werkloosheid iets stijgt, is de werkgelegenheid op zijn top. Daarom wil het kabinet kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra ondersteunen. Lees hier de maatregelen die eruit zijn gekomen op Prinsjesdag 2019. Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Zoals uit de miljoenennota blijkt, draait de Nederlandse economie nog steeds goed en is dit het moment om te investeren in de...
Belastingplan 2020: werken wordt lonender
1 maand
Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Dit staat in het pakket Belastingplan 2020, dat staatssecretaris Snel van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het pakket Belastingplan bevat verder wetsvoorstellen die bestaande wetten verbeteren en actualiseren.17 september 2019Topic: Loon & belonen
Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden
1 maand
Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen komt extra financiële steun in de vorm van het kindgebonden budget. En in het algemeen gaan Nederlanders meer overhouden van iedere euro die binnenkomt. Daarmee wil het kabinet het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken.17 september 2019Topic:...
Koopkracht stijgt met gemiddeld 2,1 procent
1 maand
Mensen hebben volgend jaar gemiddeld 2,1 procent meer te besteden. Dat blijkt uit de beleidsstukken 2020 van het kabinet die op Prinsjesdag werden gepresenteerd.
Reacties op Troonrede: ‘Kabinet moet meer doen voor werkenden’
1 maand
De aandacht voor middeninkomens tijdens Prinsjesdag is positief, maar het extraatje dat wordt beloofd is een wassen neus zolang Nederland “verslaafd blijft aan flexwerk”. Dat zegt vakbond CNV in een reactie.
HR in de Troonrede van 2019: we gaan erop vooruit, maar garanties zijn er niet
1 maand
De Nederlandse economie groeit door en veel mensen gaan dat in 2020 ook écht merken. Maar individuele garanties zijn er niet, omdat onze levens veelal niet binnen de koopkrachtplaatjes vallen. Deze opvallende ‘disclaimer’ was onderdeel van de Troonrede die Koning Willem Alexander uitsprak op Prinsjesdag 17 september 2019. Personeelsnet selecteerde de punten die van belang zijn voor HR-professionals.
Troonrede: ‘Zorgen dat mensen gezond en werkend pensioen halen’
1 maand
‘De uitvoering van het pensioenakkoord (…) start dit parlementaire jaar’, dat zei koning Willem-Alexander tijdens het uitspreken van de Troonrede. ‘U kunt voorstellen verwachten om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.’
Alles wat HR moet weten over Prinsjesdag
1 maand
Wat betekenen de kabinetsplannen voor HR? Een overzicht van de belangrijkste beleidsvoorstellen van het kabinet en een selectie uit de Troonrede.
Vakbonden vragen minimumtarief zzp en 5% loonsverhoging
1 maand
De vakbonden CNV en FNV hebben in de aanloop naar de presentatie van de begrotingsstukken vandaag hun eisen op tafel gelegd. CNV wil een minimumtarief van 25 euro per uur voor zzp’ers, FNV eist in de cao-onderhandelingen 5% loonsverhoging.

Pagina's

Abonneren op management