management

924 nieuwsberichten gevonden
Klokkenluider meldde vermoeden van een misstand, maar werd toch ontslagen
1 maand
Een werknemer bij een bedrijf dat industriële verpakkingen maakt, meldde vanaf maart 2010 op verschillende niveaus bij zijn werkgever dat de verpakkingen mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar voor de veiligheid of het milieu op kunnen leveren. De werkgever deed onderzoek. Bij de uitkomst daarvan kon de werknemer zich terecht niet neerleggen. Hij werd uiteindelijk ontslagen als gevolg van de melding die hij deed.6 mei 2019Topic: Ontslag
De voordelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering
1 maand
Vanaf 1 januari volgend jaar hebben mkb-bedrijven een nieuwe optie om de risico’s van (langdurig) verzuim af te dekken: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Wat houdt het product in en wat is de meerwaarde voor werkgevers?
Bezorger Deliveroo toch werknemer?
1 maand
De rechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. Op 15 januari 2019 oordeelt de rechtbank Amsterdam echter dat wél sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de overwegingen van deze rechter?6 mei 2019Topic: Ontslag
Sexting reden voor ontslag op staande voet?
1 maand
Een medewerker die een relatie heeft met een collega, stuurt haar tijdens werktijd een seksueel filmpje van zichzelf. Een half jaar later meldt de collega dat bij haar baas en wordt de man op staande voet ontslagen. Houdt dit ontslag stand bij rechter? Wat eraan voorafging Een uitzendmedewerker heeft een relatie met een collega. Ze sturen elkaar over en weer seksueel- en erotisch getinte berichten. In mei 2016 stuurt de man, tijdens werktijd, via Snapchat een video van hoe hij zichzelf op het...
Nudging, ook iets voor HR?
1 maand
Bent u bekend met het fenomeen 'nudging'? Het Engelse woord 'nudge' betekent letterlijk 'duwtje' en is populair als een gedragspsychologische motivatietechniek, waarbij je mensen subtiel kunt stimuleren om zich op een gewenste wijze te gedragen. Wat kun je hiermee vanuit HR-oogpunt?6 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Geven we echt 5 miljard per jaar uit aan recruitment?
1 maand
De economie draait nu zo goed, dat personeel écht schaars wordt. Daardoor lopen bedrijven geld mis: ze zouden meer kunnen produceren en verkopen als ze daarvoor het personeel in huis hadden. De werving van goed personeel mag dus wat kosten. Maar hoeveel geven we eigenlijk uit aan de werving van nieuwe medewerkers en hoe succesvol zijn bedrijven daarmee?
Summercourse HR
1 maand
Deze whitepaper is ontwikkeld in samenwerking met de docenten en hoogleraren van de PW/Nyenrode Summercourse. Zij belichten hierin de laatste inzichten rondom actuele HR thema’s.
‘Laat leren leiden tot positieve ervaringen’
1 maand
Als leren in kleine stapjes gaat en tot positieve ervaringen leidt, blijven medewerkers zich als vanzelfsprekend ontwikkelen. Dat zegt Jos Sanders, lector ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Ziekteverzuim terugdringen met goede gesprekken
1 maand
Iedere organisatie wil een laag verzuimpercentage. Er zijn verschillende gesprekken waarmee leidinggevenden het ziekteverzuim van medewerkers positief kunnen beïnvloeden.
Compliment voor bedrijven: stagiairs tevreden over hun stage en leerbaan
1 maand
De begeleiding van MBO-studenten en stagiairs kost moeite en tijd, maar geeft ook de voldoening een bijdrage te leveren aan de vorming van jonge mensen die op de grens staan van de arbeidsmarkt. En ook de MBO-studenten zijn tevreden, want zij geven hun stages en leerbanen gemiddeld een 8.
10 vragen over de stageovereenkomst
1 maand
Waar de stage ophoudt en de arbeidsovereenkomst begint, is een beetje een grijs gebied. Hoe voorkomt u dat een stage als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt? Plus nog negen vragen over de stageovereenkomst. 1. Hoe voorkomt u dat een stage als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt? De wet verschaft daarover geen duidelijkheid. Een stageovereenkomst biedt enig houvast, maar is niet zaligmakend. Belangrijker is de uitvoering: staan het leren en het opdoen van ervaring daadwerkelijk centraal en...
Stress? Elke dag een ‘nature pill’ helpt
1 maand
Groen kan goed doen. Dat blijkt ook maar weer eens uit een onderzoek door de University of Michigan. Zij adviseren voor stedelingen een dagelijkse dosis natuur van minstens 20 minuten.3 mei 2019Auteur: Foto: Van den Berk BoomkwekerijenTopic: Duurzame inzetbaarheid
Het ideale scholingsbeleid: enkele tips
1 maand
Lijnmanagement en directe collega’s hebben de grootste invloed op de scholingsintentie van medewerkers zo blijkt uit onderzoek. HR krijgt dus steeds meer een strategisch faciliterende rol. Vanuit die rol heeft HR een duidelijk scholingsbeleid neer te zetten, waarin ruimte is voor een individueel budget van rond de € 1.500 en waarin ook wordt geborgd dat medewerkers de tijd hebben om hier invulling aan te geven. Enkele tips.1 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Medewerker besteedt persoonlijk budget graag aan vitaliteit
1 maand
Medewerkers besteden hun persoonlijk budget graag aan sport, beweging en ontspanning, blijkt uit onderzoek. Maar slechts een kwart van de organisaties heeft een budget beschikbaar dat vitaliteit aanmoedigt.
Focus op de growth mindset om leren te stimuleren
1 maand
Digitalisering en robotisering zorgen voor veel veranderingen in ons leven. Dat biedt nieuwe kansen voor werknemers. Iedereen is het erover eens dat dat van mensen vraagt om serieus werk te maken van leren. Organisaties kunnen daarbij helpen door de focus te leggen op de growth mindset.
WAB zwaar bekritiseerd in Eerste Kamer
1 maand
De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog geen gelopen race. Met name de fractie van de VVD vraagt zich openlijk af of de wet wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde.
Werving: succesvolle werkgevers gebruiken meer arbeidsmarktdata
1 maand
In een zeer krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie om talent binnen te halen, is een deel van de werkgevers in staat om voldoende goede mensen aan te nemen en het aantal bad hires te reduceren. Ze doen dat tegen veel lagere kosten en in procedures die bijna twee keer zo snel verlopen. Uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019 van Intelligence Group, in samenwerking met Compagnon, Werf...
Medewerkers spenderen budget liever aan sport, beweging en ontspanning dan aan coaching
1 maand
De behoefte onder de medewerkers om een persoonlijk budget te spenderen aan sport, beweging en ontspanning is groot. Kijkend naar de HR-managers stelt ruim de helft van hen (55%) het persoonlijk budget indien mogelijk het liefst beschikbaar voor sport en beweging van medewerkers. Uit de praktijk blijkt echter dat bij nog geen kwart van de organisaties (24%) een budget beschikbaar is die de vitaliteit aanmoedigt.2 mei 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Denken in taken vermindert toekomstangst
1 maand
Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig én taakgericht met je medewerkers in gesprek gaat over technologische innovaties en de taken van de toekomst die daarbij horen.
3 tips voor HR: omgaan met medewerksters in de overgang
1 maand
Liesbeth Josiassen, oprichter van Overgangsproof, gaat regelmatig in gesprek over vrouwen in de overgang. Met Overgangsproof organiseert zij campagnes om dit taboe de wereld uit te helpen. Speciaal voor HR zet zij een aantal tips op een rij. Ons land telt bijna twee miljoen vrouwen tussen de 45 en 60 jaar met een veranderend hormoonhuishouding. Hiervan dragen momenteel anderhalf miljoen vrouwen bij aan de arbeidsmarkt. Deze verandering in hun hormoonspiegel kan leiden tot klachten als...
Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen
1 maand
Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op de voorgestelde wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.
Ontslag van medewerker gemeente stond los van melding over misstand
1 maand
Een beleidsmedewerker bij een gemeente die in 2005 en 2006 een misstand meldde bij zijn werkgever (de gemeente) over het illegaal storten van grond uit sloten en bermen op een gesloten gemeentelijke stortplaats, is geen 'klokkenluider' volgens de Wet Huis voor klokkenluiders. Zijn ontslag in 2009 was het gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding. Het Huis ziet geen causaal verband met de melding over het storten van de grond.1 mei 2019Topic: Ontslag
PW. collegereeksen in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode, een impressie
1 maand
PW. organiseert in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode verschillende collegereeksen. In deze video lichten de docenten hun college kort toe.
HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers
1 maand
Hoewel 89% van de medewerkers het belangrijk vindt om zichzelf te ontwikkelen door opleidingen, heeft maar 32% de laatste 3 jaar geen enkele opleiding gevolgd. Hoe ga jij daar als HR een rol in spelen, wanneer je invloed op de scholingsintentie zo beperkt is?1 mei 2019
Tijd-voor-tijdregeling is niet altijd meer mogelijk
1 maand
Compensatie van overwerk met tijd is sinds 1 januari 2019 niet meer zomaar mogelijk. Werknemers mogen bij tijd-voor-tijdregelingen niet onder het minimumloon uitkomen behalve als dit in een cao is geregeld. Wat betekent dit voor de werkgever?
Gezondheidsprogramma’s op het werk: werknemers gemiddeld een à twee kilo lichter
1 maand
Om werknemers aan zich te binden en gezond te krijgen en/of te houden, ontplooien steeds meer werkgevers gezondheidsinitiatieven. Maar heeft die ‘bemoeienis’ door de baas zin?1 mei 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Colt Technology Services benoemt Melanie Halsey tot executive vice president HR
1 maand
Colt Technology Services heeft Melanie Halsey benoemd tot executive vice president (EVP) Human Resources. Halsey treedt toe tot het managementteam en rapporteert aan Carl Grivner, de CEO van Colt.1 mei 2019Topic: Strategisch HR
De vijf succesfactoren van talentontwikkeling
1 maand
Wist u dat 64 procent van de Nederlanders openstaat voor een andere baan of zelfs actief op zoek is naar een nieuwe baan? De arbeidsmarkt is aan het veranderen, en aan HR de taak om daar wat mee te doen. Mensen werken niet meer twintig (of zelfs meer!) jaar voor dezelfde baas. Waarom? We willen allemaal iets bereiken, continu bezig kunnen zijn met talentontwikkeling en het liefst zo hard mogelijk groeien en dat is niet altijd mogelijk bij één bedrijf. We willen onze dromen waarmaken en doelen...
‘HR mag mensen best een beetje bang maken’
1 maand
Wat zijn de technologische ontwikkelingen, wat betekenen ze voor de wereld van het werken en hoe kan HR daar op inspelen? Charissa Freese, senior onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, legt uit hoe HR zijn rol pakt in een wereld waarin morgen alles weer anders is.

Pagina's

Abonneren op management