management

3353 nieuwsberichten gevonden
5 aspecten waarmee elke veranderaanpak succesvoller wordt
1 maand
Verandermanagement is vaak uitdagen, en misschien nog wel meer met de toename van thuiswerken. Wat helpt om succesvol te veranderen? Bedrijfsadviseur Uco van Veen geeft vijf tips.
Talentmanagement met People Analytics
1 maand
Talentmanagement. Vroeger dacht je bij die term aan het werven van jonge high potentials. In dit interview door GiTP/Picompany met HR directeur Marco Winkel van Visma | Raet lees je hoe HR zich richt op álle medewerkers: hoe komen die het best tot hun recht? Bovendien maakt het bedrijf bij talentmanagement gebruik van HR Analytics. Al noemen ze dat daar liever People Analytics.Topic: HR Analytics
Topoefeningen om een thuiswerk burn-out onder controle te krijgen
1 maand
Thuiswerken is de status quo geworden sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie. Hoewel thuiswerken zeker zijn voordelen heeft, gaat het ook gepaard met een reeks uitdagingen, waaronder de thuiswerk-burn-out, die met gemiddeld 325.000 zoekopdrachten per maand wereldwijd toeneemt.9 maart 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid
Thuiswerken: wat doet dit met het werkplezier?
1 maand
Al bijna honderd organisaties zetten de afgelopen tijd de Monitor Thuiswerken in. Dit instrument brengt in beeld hoe medewerkers thuis werken ervaren, wat goed gaat en waar ze last van hebben. Welke grote gemene delers tekenen zich af? En hoe kun je daar als werkgever op inspelen?Topic: Arbo
Arbobalans 2020: vier uitkomsten rond werkdruk en verzuim
1 maand
Hoeveel werkdruk medewerkers ervaren is tussen 2014 en 2019 gelijk gebleven, blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO. Dat kun je interpreteren als goed nieuws, zegt Wendela Hooftman, senior onderzoeker werk en arbeid bij TNO. Ze bespreekt vier uitkomsten rond werkdruk en verzuim.
Datagedreven aanpak sleutel tot vitale en veerkrachtige medewerkers
1 maand
Vitale en veerkrachtige medewerkers dragen bij aan succesvolle organisaties. Door te werken vanuit een gezondheids- en vitaliteitsbeleid wordt een duurzame gedragsverandering bereikt waardoor medewerkers gezonder, vitaler en productiever door het leven gaan. De uitdaging hierbij is dat de medewerker wel de toegevoegde waarde voor zichzelf moet zien. Voor werkgevers is dit een kans om met data direct iemand te helpen met de verzamelde uitkomsten.
Netwerk krimpt: vóór corona dagelijks 11 tot 16 koffieautomaat-praatjes
1 maand
Uit recent onderzoek blijkt dat ons zakelijk en persoonlijk netwerk krimpt als gevolg van de coronapandemie. Het gaat om een krimp van ruim 16 procent, oftewel 200 personen. Dit kan flinke negatieve gevolgen hebben. Dat schrijven onderzoekers Marissa King en Balázs Kovács van Yale School of Management op Harvard Business Review.
Boomerang recruitment: wat zijn de voordelen?
1 maand
Zou jij het doen: iemand die de organisatie heeft verlaten weer opnieuw aannemen? Boomerang Recruitment: wat is het en waarom kan het waardevol zijn voor je organisatie?
Waar er twee vechten, geeft de rechter er ook twee de schuld [rechtspraak]
1 maand
Werkgevers en werknemers worden geacht zich ten opzichte van elkaar netjes te gedragen. Wie dat niet doet, krijgt bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst de rekening gepresenteerd. Maar wat nou als beide partijen zich ernstig verwijtbaar gedragen?
SER: Topvrouwen-TV en espressolink voor contact met vrouwelijk toptalent
1 maand
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wil de SER een zetje geven aan het tempo om meer diversiteit te krijgen in de top en subtop van organisaties. Dit gebeurt onder meer door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in de database van SER Topvrouwen.nl, een vernieuwde website waar bestuurders met topvrouwen in contact kunnen komen via een ‘espressolink’.
Minder vrouwen in top HR
1 maand
Het percentage vrouwen in topfuncties van HR loopt gestaag terug. Werd in 2019 nog 43 procent van de meest seniore rollen door vrouwen vervuld, inmiddels is dat teruggelopen tot 38 procent. Op andere topposities in het bedrijfsleven neemt de inbreng van vrouwen wel toe.
Volledige transitievergoeding voor zelfde werk via verschillende uitzendbureaus
1 maand
Zes buschauffeurs krijgen een volledige transitievergoeding toegekend van duizenden euro’s per persoon. Sommigen waren als sinds 2009 aan het werk op de bus, maar steeds via een ander uitzendbureau. Toen ze bij het laatste uitzendbureau werden ontslagen, werd hun transitievergoeding berekend over maar zes maanden. De rechter oordeelt echter, dat ze recht hebben op een vergoeding die gebaseerd is op de gehele gewerkte periode via alle uitzendbureaus.
Joep Langen van Koeckebackers: “Zijn we in staat om mensen te zien? En voelen die mensen zich ook gezien?
1 maand
Lef! Dat is het woord waar ik aan denk na mijn gesprek met Joep Langen, co-founder van Koeckebackers. Zijn maatpak aan de wilgen gehangen en met nul euro, 2 ijslepels en een mengmachine gestart. Waarom denk je misschien? Om mensen wakker te schudden. En een wereld te creëren waarin iedereen (opnieuw) een kans krijgt. Met koek, en hoe lekker die ook is. De Koeck is een smoesje. Wil je weten waarom? Lees dan dit interview.
Daybreaker-feest of een ‘blijf op gewicht bonus’? Helpt dat om medewerkers vitaal te houden?
1 maand
Zes keer inspiratie voor bedrijven om medewerkers fit te houden. Kies er minstens een uit, en kijk of je thuiswerkers zo wat op kunt peppen.
Loondiscriminatie: EU komt met wetgeving om hier einde aan te maken
2 maanden
Een nieuwe Europese richtlijn moet een einde maken aan loondiscriminatie tussen werknemers die in een bedrijf hetzelfde werk doen. Grotere werkgevers worden in een voorstel van de Europese Commissie verplicht looninformatie jaarlijks te publiceren en mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen.
Bijna eenderde van de bedrijven verwacht mensen aan te moeten nemen met andere skills
2 maanden
Bedrijven moeten een eigen visie gaan ontwikkelen op de toekomst van werk. Dat blijkt uit het Future of Work Report waarvan Monsterboard (onderdeel van Monster Global) de resultaten deelt. Het onderzoek toont positieve vooruitzichten voor het aannemen van personeel in 2021, maar toont ook een verscheidenheid aan uitdagingen waarmee recruiters dit jaar geconfronteerd worden, waaronder het oplossen van skill gaps.4 maart 2021Topic: Werving & selectie
Digitaal en hybride werken: 'Blijf mensen betrekken. Ook of juist waar je niet direct mee samenwerkt'
2 maanden
Op kantoor zitten we niet alleen met collega’s uit ons eigen team. Terloops krijg je op een dag ook mee waar de mensen van een andere afdeling mee bezig zijn. Met het thuiswerken is dat opeens weggevallen. Het ‘social intranet’ moet dat vervangen. Mujibor de Graaf van Fellow Digitals: 'Probeer zoveel mogelijk open te stellen voor iedereen.'Topic: HR Tech
Passende functie weigeren? Transitievergoeding kan vervallen
2 maanden
Een werknemer wiens functie vervalt en die meerdere keren een aanbod voor passende arbeid weigert, loopt het risico om het recht op de transitievergoeding te verliezen. In de Wet werk en zekerheid is aangegeven dat dit vervallen van de transitievergoeding terughoudend moet worden toegepast. Toch heeft het Gerechtshof in Den Bosch deze lijn recentelijk gevolgd. In dit blog legt AWVN-advocaat Jop Ringeling deze opmerkelijke uitspraak uit.4 maart 2021Topic: Ontslag
De HR Podcast – Afl. 36 Met aandacht mentaal verzuim de baas
2 maanden
Nu er veel thuis wordt gewerkt , ontbreekt het sociale vangnet van directe collega’s. Dit kan leiden tot mentaal verzuim; je medewerker is er dan met z’n hoofd niet meer bij. En dat heeft mogelijk productiviteits- en rendementsverlies tot gevolg. En als het langer duurt kan de medewerker zelfs uitvallen. Maar hoe herken je nu in de praktijk mentaal verzuim bij medewerkers, zeker als ze op afstand werken? En wat kan je als HR doen om het te voorkomen?4 maart 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid
Verkiezingsprogramma’s: dit zijn de plannen die de HR-professional raken
2 maanden
Wat staat er in de verkiezingsprogramma's van de acht grootste politieke partijen over het moderniseren van het ontslagrecht, de toekomst van het pensioenstelsel en de aanpassingen van het rouw- en calamiteitenverlof? Welke partijen willen het minimumloon verhogen? PW. zette deze en andere onderwerpen op een rij.
News of the HR Trend Institute -updated-
2 maanden
This week in the newsletter In this newsletter we cover: The latest episodes of “Talking HR Trends with Natal & Tom” Webinar Effectory New Recordings Old Recordings Add Tom Haak to your Team Talking HR Trends with Natal and Tom Disrupting Pay and Reward Is this the time to disrupt pay and reward? Have a look at the other episodes Webinar Effectory on March 11 On March 11, at 4 pm CET, I will speak in the Effectory Webinar series, about the “11 HR trends you need to know in...
Disrupting Pay and Reward and other news of the HR Trend Institute
2 maanden
This week in the newsletter In this newsletter we cover: The latest episodes of “Talking HR Trends with Natal & Tom” Webinar Effectory New Recordings Old Recordings Add Tom Haak to your Team Talking HR Trends with Natal and Tom Disrupting Pay and Reward Is this the time to disrupt pay and reward? Have a look at the other episodes Webinar Effectory on March 11 On March 11, at 4 pm CET, I will speak in the Effectory Webinar series, about the “11 HR trends you need to know in...
Onderzoek: employee experience, hoe hoog staat dit thema op de agenda in de organisatie waar jij werkt?
2 maanden
Een lage betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers heeft negatieve gevolgen voor een organisatie. De onderzoekscijfers laten zien dat zo’n organisatie veel verliest door een lage motivatie, hoog verloop, onproductieve bedrijfscultuur en matige reputatie. Wat gebeurt er met de employee experience tijdens de coronacrisis? Krijgt het minder prioriteit of juist meer?
Grote stijging verzuimdagen vanwege psychische beroepsziekten
2 maanden
Werknemers die een beroepsziekte oplopen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die geen beroepsziekte opliepen. De drie werkkenmerken die het meest samenhangen met alle beroepsziekten zijn: ontevredenheid met het werk, hoge taakeisen en herhalende bewegingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO.2 maart 2021Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Is je wervingsstrategie klaar voor AQ?
2 maanden
Bedrijven worden gedwongen zich continu aan te passen. Dat houdt ook in dat medewerkers de juiste mindset moeten hebben om in deze omgeving te presteren. Nadat jarenlang de focus lag op IQ (intelligentiequotiënt) en EQ (emotionele intelligentie) bij het werven van nieuwe medewerkers, zien we daarom nu dat deze wordt verlegd naar AQ. AQ staat voor het aanpassingsvermogen, een vaardigheid die in tijden van verandering goed van pas komt. Hoe test je dit bij toekomstige medewerkers en wat kan je...
Werven in tijden van corona: zo maak je je vacaturetekst coronaproof
2 maanden
Al bijna een jaar passen we ons aan aan het coronavirus. Zoomen, anderhalvemetersamenleving en vaccinaties zijn hele normale termen op de thuiswerkvloer geworden. Met name de HR-afdeling heeft vanwege het virus een aantal noodzakelijke veranderingen doorgevoerd.
Slechts één vijfde Nederlandse bedrijven laat HR-taken buiten de deur doen
2 maanden
Door de coronacrisis zijn HR-afdelingen meer gaan nadenken over hun eigen activiteiten. Een deel denkt aan het (verder) outsourcen van HR-taken, terwijl bij andere bedrijven de HR-taken juist meer intern worden herverdeeld onder de eigen HR-professionals. In Nederland denkt slechts 21 procent van de bedrijven aan het uitbesteden van HR-taken. Persoonlijk contact en HR-advies en houden bedrijven meestal binnenshuis.
Harder werken, maar toch hebben werknemers voordeel van thuiswerken
2 maanden
Ruim de helft van de werknemers ziet in de praktijk voordelen van thuiswerken, hoewel aan de andere kant een kwart gewoonweg lijdt onder de nieuwe werksituatie. Sommigen hebben het idee dat ze moeten blijven doorwerken, soms ondanks medische klachten. Leidinggevenden doen hun best om hun medewerkers te managen, maar missen soms signalen door een verarming van informatiestromen.
Diversiteit en gelijkheid nog ver te zoeken in het bedrijfsleven
2 maanden
Gelijkheid en diversiteit is een mantra geworden voor HR-managers die zoeken naar nieuw talent voor hun bedrijf. Onderzoek laat zien dat het personeelsbestand, met name bij grote, traditionelere bedrijven, nog steeds zeer monotoon is. Ondanks alle pogingen om daar verandering in te brengen is er nog steeds een lange weg te gaan, zo toont een studie van Josh Bersin aan.1 maart 2021Auteur: Redactie HR Tech ReviewTopic: HR Tech
Oprechte dialoog belangrijker dan ooit om verzuim tegen te gaan 
2 maanden
De coronacrisis raakt werkgevers in veel sectoren keihard en zorgt onder andere voor meer verzuim onder medewerkers. Dé oplossing om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is uit te zoeken welke arbeidsmogelijkheden er wél zijn. Alleen via een oprechte dialoog tussen werkgever en -nemer is dit uit te vinden. Dat klinkt eenvoudig, maar is tijdens deze crisis lastiger dan ooit. 

Pagina's

Abonneren op management