management

3255 nieuwsberichten gevonden
Reorganiseren: bezint eer gij begint
1 maand
Reorganisaties zijn momenteel aan de orde van de dag. Overal lees en hoor je dat bedrijven (moeten) reorganiseren. Ik krijg in mijn praktijk weleens de indruk dat veel bedrijven daar zomaar aan beginnen.
Reorganisatie? Een opfriscursus communiceren voor HR
1 maand
Komt er opnieuw een reorganisatie aan? Blijf praten! Een opfriscursus communiceren voor HR ten tijde van een ontslagronde.
Hybrid Henry of Mobile Molly: wat voor type remote werker ben jij?
1 maand
Sinds de corona-uitbraak zijn er vier typen remote werkers te onderscheiden: Hybrid Henry, Mobile Molly, Desktop Dora en Frontline Fred. Wat zijn de onderlinge verschillen en hoe werken zij optimaal?7 oktober 2020Topic: Tomorrow@work
Meer dan 80 procent ziet volledige terugkeer naar kantoor niet zitten
1 maand
Ruim 80 procent van de Nederlandse werknemers wil na de corona-pandemie niet volledig terugkeren naar werken vanuit kantoor, een percentage dat overeenkomt met het wereldwijde gemiddelde. Dit ondanks dat een kwart van de werknemers uit ons land ook aangeeft dat het afgezonderd zijn van het team de grootste belemmering vormde voor de productiviteit de afgelopen periode.7 oktober 2020Topic: Tomorrow@work
Rookruimte op het werk moet vanaf 2022 definitief dicht
1 maand
Alle rookruimtes op het werk moeten vanaf 1 januari 2022 definitief gesloten worden. Een half jaar daarvoor, vanaf 1 juli 2021, gaan de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen op slot. Vanaf 2022 zijn daarmee alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs en overheid volledig rookvrij. Sinds 1 juli 2020 gelden de rookregels (en verboden) overigens ook voor de e-sigaret.
Bloeiende relaties op het werk
1 maand
Fascinerend vind ik vragen over persoonlijke ontwikkeling en de rol die werk daarin speelt. Denk aan; hoe leef ik een leven vol voldoening? Wat maakt mijn leven zinvol en hoe draagt mijn werk daaraan bij? Wanneer ben ik succesvol? Hoe is de fit van organisatiecultuur en mijn persoonlijke waarden? 7 oktober 2020Topic: Arbeidsrelaties
Wat zijn de re-integratieplichten bij een langdurig zieke werknemer?
1 maand
Het doel van de Wet verbetering poortwachter (WVP) is het terugdringen van het aantal langdurig zieke werknemers. Uitgangspunt daarbij is dat snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim verkort. Daarbij horen re-integratieverplichtingen voor de werknemer én voor de werkgever. Dit moet HR weten.
Vergeten risico's: Is jouw RI&E al coronaproof?
1 maand
De coronapandemie grijpt diep in op de manier waarop we ons werk doen. En dat brengt weer gezondheidsrisico’s mee die zich niet beperken tot besmettingsgevaar. Er is geen organisatie die dit niet op het vizier heeft. Maar heb je overal aan gedacht?Topic: Arbo
Doorwerken tijdens Corona - Interview
1 maand
HR-professional Ingmar Torjuul is sinds februari 2020 actief bij landelijke arbodienst Capability. Daar kwam hij in een bijzondere tijd binnen, twee weken voor de Corona-crisis. Dat gaf een hele nieuwe dimensie aan zijn werk. Hoe ga je het beste met de omstandigheden om? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de organisatie, klanten en de medewerkers? En wat is de impact richting de toekomst ook? Hij vertelt: "Hier waren veel organisaties niet op voorbereid, niemand had een draaiboek pandemie...
Inclusiviteit is een werkwoord
1 maand
Het is Diversity Day op 6 oktober. We vieren dat jezelf zijn werkt. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf. Toen ik als homoseksuele jongen in 2008 begon met werken bij Defensie was ik niet mijzelf op het werk. Ik vertelde niet altijd hoe mijn weekend was of voegde mij naar de mores die er was. Ik moest er aan werken om mezelf te zijn. Aan inclusiviteit moet je eveneens werken, zoals een werkwoord.
Thuiswerkbeleid: dit zijn de aandachtspunten
1 maand
Het verdient altijd aanbeveling om afspraken over thuiswerken vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Maar wat zijn de aandachtspunten voor thuiswerkbeleid?
Flexibele cao voor herstel, of is dat ‘herverdelen van onzekerheid’?
1 maand
De arbeidsvoorwaarden die in cao’s zijn afgesproken, staan het herstel van bedrijven in de weg, vindt werkgeversorganisatie AWVN. De werkgevers willen arbeidsvoorwaarden daarom verder flexibiliseren door snel te kunnen op- en afschalen met het vaste personeel. Bijvoorbeeld door werknemers flexibel in te zetten in andere functies, de lonen (tijdelijk) te verlagen en door eenzijdig ploegendiensten te wijzigen. Maar als die regels nu al zouden gelden, ‘waren de inkomens van 2 miljoen werknemers de...
AWVN: starre arbeidsvoorwaarden zorgen voor onnodige ontslagrondes
1 maand
De arbeidsvoorwaarden van veel bedrijven en bedrijfstakken vormen een belangrijke hindernis bij het opvangen van de huidige crisis. Werknemers kunnen niet tijdelijk in een andere functie worden ingezet, loonkosten kunnen alleen worden verlaagd door ontslagrondes, terwijl inhaalslagen in de productie mislukken omdat de ploegendiensten niet mogen worden veranderd. De recente verergering van de pandemie heeft vergroting van de wendbaarheid van bedrijven nog urgenter gemaakt.6 oktober 2020Topic:...
Voordelen van een interne vacaturetekst bij interne werving
1 maand
Wat als je binnen de organisatie eerst een vacature intern online zet? Hoeveel aandacht wordt er dan besteed aan de vacaturetekst? In de praktijk wordt een interne vacaturetekst vaak alleen voor ‘de vorm’ uitgezet.
Werkgeversvereniging AWVN: cao’s moeten flexibeler
1 maand
De cao's van bedrijven moeten veel wendbaarder worden. Dat zegt werkgeversvereniging AWVN, die stelt dat de arbeidsvoorwaarden van veel bedrijven op dit moment niet meehelpen met het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.
Nog weinig ontslagen door coronacrisis, maar minder inzet flexwerkers
1 maand
Meer ondernemers vertrouwden er in september op dat hun bedrijf over een jaar nog bestaat. Alleen in de horeca zijn ondernemers een stuk pessimistischer. Opvallend is dat de coronacrisis tot september nog bij relatief weinig bedrijven heeft geleid tot het ontslag van eigen personeel. Maar de inzet van ZZP’ers, uitzendkrachten, en mensen met flexibele contracten nam wel af.
Werknemers accepteren lager loon voor baanbehoud en solidariteit
1 maand
Wanneer het niet goed gaat met het bedrijf, zijn medewerkers bereid om mee te denken over loonmaatregelen. Vanwege de coronacrisis willen werknemers best solidair zijn met hun werkgever, maar zeker ook met hun collega’s. Vier op de tien is bereid een flinke salarisverlaging te accepteren, maar het loonoffer moet wel tijdelijk zijn en mag niet te lang duren.
'We hebben veel geleerd van de plotselinge noodzaak om met 14.000 mensen thuis te werken'
1 maand
Achmea streeft al sinds midden jaren 90 naar een goede balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Een aantal plannen kwam door de corona-crisis in een stroomversnelling terecht. Wat heeft de organisatie hiervan geleerd? En hoe ziet volgens de verzekeraar de ideale werkomgeving van de toekomst eruit?Topic: Tomorrow@work
Update from the HR Trend Institute 2020/3
1 maand
In this update we cover four issues: New videos on our YouTube channel Collaboration with Tecnológico de Monterrey What will be the trends for 2021? How to create your HR Plan in five minutes New on YouTube This week we added two new videos on YouTube. Confessions (1): Aggression and the Employee Experience The first video in a new series: Confessions. Update on HR Trends On September 24, 2020, Tom Haak of the HR Trend Institute gave a presentation at the Ukrainian HR Trends conference. This...
Eenzijdige wijziging van functie moet ook met wijzigingsbeding voldoen aan voorwaarden [rechtspraak]
1 maand
Na een reorganisatie wordt een storemanager gedegradeerd tot gewone winkelmedewerker. Zij stapt naar de rechter, want zij heeft nooit ingestemd met de wijziging van haar functie. Haar werkgever beroept zich echter op het wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst.
Easy-peasy HR processes
1 maand
HR Processes I never really studied Human Resources Management. In this area I am an autodidact.  At HRM studies they seem to learn a lot about HRM models and processes. When I search for pictures of HR processes, I often end up in papers written by students. And on the sites of consultants. This is probably the last in the series of collections we made in collaboration with The Museum of HR (unless we get new inspiration). The Collection APQC Process Classification Framework Solid and almost...
Exclusieve focus op verzuim: lage instroom in de WGA
2 maanden
TBI heeft relatief veel werknemers in zware beroepen. Actieve inzet op duurzame inzetbaarheid is daarom van groot belang. Met de introductie van TBI Vitaal creëerde de holding een afdeling die zich uitsluitend met vitaliteit en verzuimpreventie bezighoudt. Interview met Marjolein Kamp over het succes van TBI Vitaal, de specifieke uitdagingen en aandachtspunten en de toenemende urgentie van (extra) aandacht voor inzetbaarheid. Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Coronacrisis raakt nu ook werknemer in vaste dienst
2 maanden
In juni, juli en augustus van dit jaar kreeg het UWV bijna 2,7 keer zoveel ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen als diezelfde maanden vorig jaar zo blijkt uit cijfers die de uitkeringsinstantie op verzoek aan NRC heeft verstrekt.2 oktober 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers
2 maanden
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij...
Bedrijven met meer genderdiversiteit in leidinggevende functies zorgen voor een positievere ervaring voor alle medewerkers
2 maanden
Bedrijven met meer genderdiversiteit in leidinggevende functies en bij promoties, en met meer vrouwen in hoog betaalde en inkomsten genererende functies, zorgen voor een positievere ervaring voor alle werknemers in hun hele organisatie. Bovendien worden bedrijven met leiderschapsstructuren die diversiteit ondersteunen, zoals het hebben van een Chief Diversity Officer, door werknemers als inclusiever ervaren.2 oktober 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Hybride werken: hoe voorkom je negatieve effecten?
2 maanden
Voor veel organisaties geldt dat thuiswerken een permanent onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Mede hierdoor onderzoeken bedrijven de mogelijkheid om kosten te besparen door de omvang van hun kantoorruimte terug te brengen. Maar besparen op vierkante meters zonder te investeren in een hybride werkplekstrategie heeft negatieve effecten op het ‘sociaal kapitaal’ van een organisatie.2 oktober 2020Topic: Tomorrow@work
Onderzoek: investeren in leefstijl met collectiviteit rendeert ruimschoots
2 maanden
Elke geïnvesteerde euro in gezondheidsmanagement via bedrijfszorg levert 1,42 euro aan waarde op. Voor werkgevers is dit zelfs 1,70 euro, zo blijkt uit onderzoek naar de Social Return on Investment (SROI) van collectieve zorgverzekeringen.
Corona vraagt om nieuwe leiderschapsstijl
2 maanden
De coronacrisis doet meer dan voorheen een beroep op het inlevingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van leiders. Op deze belangrijke werkgelukdriverspresteren onze leiders echter onder verwachting. De communicatie (53% tevreden), de empathie (55% tevreden) en ook het vertrouwen (58% tevreden) en de hulpvaardigheid (61% tevreden) die ze aan de dag leggen, laten nog veel te wensen over.2 oktober 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Wijzigingen NOW3: 5% korting als u werknemer niet naar ander werk begeleidt
2 maanden
Net als aan het begin van de coronacrisis, trekt het kabinet opnieuw miljarden uit om bedrijven te steunen die omzetverlies hebben. De NOW3 moet levensvatbare bedrijven overeind houden en banen beschermen. Daarom kunnen ondernemers een deel van de loonkosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun omzetverlies. Werkgevers krijgen een inspanningsplicht om mensen die hun baan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Doen ze dat niet, dan worden zij 5 procent gekort op hun loonkostensubsidie.
Werknemer wil loonoffer brengen voor baanbehoud
2 maanden
Werknemers maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun werkgever en daarmee voor hun eigen baan. Maar liefst 40 procent van de werknemers wereldwijd is daarom bereid een loonoffer te brengen in ruil voor baanbehoud. Het offer mag echter niet te zwaar zijn en ook niet te lang duren.

Pagina's

Abonneren op management