management

924 nieuwsberichten gevonden
Launch of the first international State of Agile HR
1 maand
Organize Agile and the HU University of Applied Sciences asked us to ask your attention for the first State of Agile HR survey, and we are happy to do so. Agile is coming more common Agile ways of thinking, working and organizing are becoming more common all over the world. Where in the past mostly IT departments and organizations focused on increasing their agility, other disciplines have been discovering the advantages of organizing agile in recent years. It was first identified as an HR...
Medewerker nu of na 1 januari 2020 ontslaan?
1 maand
Hoe en wanneer laat je een medewerker weten dat de arbeidsovereenkomst wat de werkgever betreft wordt beëindigd? Ontslag vergt vaak vooral een tactisch plan. Maar ook nieuwe wetgeving kan een rol spelen. Iedere situatie en iedere medewerker is anders. Dus ieder ontslag is anders. Een belangrijk aspect daarbij is hoe sterk of zwak het ontslagdossier is. Zal een rechter de arbeidsovereenkomst ontbinden of is die kans klein? Ook de plannen die er zijn om het ontslagrecht te veranderen spelen een...
Normalisering van het ambtenarenrecht
1 maand
De voorbereidingen zijn in volle gang: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.
Burn-out: Wat kunnen medewerkers zélf doen?
1 maand
We raken er niet over uitgepraat. Veel Nederlandse werknemers krijgen te maken met burn-outklachten. Wat kan de medewerker zelf doen om burn-out tegen te gaan?
Tips om dalende motivatie opleiding oudere werknemers tegen te gaan
1 maand
Trainingsparticipatie van Nederlandse werknemers neemt af met toenemende leeftijd. Dit heeft deels te maken met dalende motivatie van oudere werknemers. Maar bedrijven gaan doorgaans ook minder investeren in werknemers vanaf 45 jaar. Mogelijk speelt leeftijdsdiscriminatie hierbij een rol: werkgevers verwachten minder resultaat van oudere werknemers en zien hun investering minder snel terugverdiend. Om het opleidingsbudget optimaal in te zetten, doen werkgevers er goed aan meer te differentiëren...
Openheid over geestelijke gezondheid nog steeds taboe onder werknemers
1 maand
Een groot deel (30%) van de Europese werknemers praat op het werk liever niet over geestelijke gezondheidsklachten of -problemen. Twee derde (65%) denkt dat de werkgever niet of nauwelijks geïnteresseerd is in hun geestelijke gezondheid.9 mei 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Wat bedrijven kunnen leren van Ajax: 6 business-lessen
1 maand
Ajax stond bijna in de finale van de Champions League. Bijna niemand hield dit succes voor mogelijk in het internationale voetbal dat geregeerd wordt door het grote geld. Ajax heeft geen suikeroom uit een oliestaat, maar is met relatief beperkte middelen de grootste Europese clubs de baas. Welke lessen kunnen andere organisaties leren uit deze internationale zegereeks?9 mei 2019Topic: HR Analytics
Webinar: AVG een jaar later. Hoe staat het er voor?
1 maand
Privacybeleid, functionaris voor de gegevensbescherming, register datalekken en verwerkersovereenkomsten. Termen die HR inmiddels kan dromen… of toch niet? Op 25 mei aanstaande is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een jaar van toepassing. Met name de hoge boetes en de onduidelijkheid rondom de AVG zorgden voor veel onrust. Hoe staat het er een jaar later voor? Advocaat Steffie Schepers praat u bij over de volgende zaken: Welke verplichtingen volgen uit de AVG? Welke sancties en...
Hoe zit het met slapende dienstverbanden?
1 maand
Veel werkgevers houden hun zieke werknemers na twee jaar ziekte in dienst, om zo niet de transitievergoeding te hoeven betalen. Vanaf volgend jaar komt er een compensatieregeling voor werkgevers die een streep moet zetten door slapende dienstverbanden.
Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer
1 maand
Hoewel duurzame inzetbaarheid in de meeste bedrijven prominent op de agenda staat, investeren werkgevers over het algemeen toch aanzienlijk minder in training en opleiding van oudere werknemers. En ouder betekent hierbij 45-plus. Overigens ligt dat niet alleen aan de werkgever. Ook de oudere werknemer heeft extra stimulans nodig om weer in de schoolboeken te duiken.
Hoe maakt HR het slapende potentieel bij medewerkers wakker?
1 maand
Veel organisaties doen moeite om talent binnen te halen. Toch zijn de meeste organisaties inefficiënt met het optimaal benutten van de potentie hun medewerkers. Hoe boort u het slapende potentieel bij medewerkers aan? Talent in actie Het kennen, ontwikkelen en optimaal inzetten van talenten geeft positieve energie en intrinsieke motivatie. Het versterkt de zelfregie en leidt tot betere prestaties en betrokkenheid bij de organisatie. Door het bewust inzetten van talenten, worden talenten...
Zo krijgt HR medewerkers mee met organisatieveranderingen
1 maand
Sommige medewerkers hebben altijd weerstand bij organisatieveranderingen. En het lukt de leidinggevende moeilijk om ze mee te krijgen met alle ontwikkelingen. Hoe krijgt u medewerkers in een positievere modus? Hierbij tips van bedrijfsmaatschappelijk werkadviseur Tineke den Haan. Casus Tijdens een bespreking met een leidinggevende komt het gedrag van twee medewerkers ter sprake. “Ik word er moedeloos van”, zegt de manager met een zucht, “Inge en Frans reageren altijd negatief. Gisteren...
De psychologie van verandering
1 maand
Wanneer je verschillende mensen binnen een bedrijf de vraag stelt of zij willen dat het bedrijf waarvoor zij werken groeit, zal hun antwoord meestal positief zijn. Vaak wordt groei bekeken vanuit het perspectief van een hogere nettowinst. Al wordt er in Nederland ook steeds meer belang gehecht aan factoren als werkgeluk en een open bedrijfscultuur. 8 mei 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Optimaal teamwork kan niet zonder psychologische veiligheid
1 maand
Onderzoek naar goed functionerende teams laat zien dat psychologische veiligheid het allerbelangrijkste is. Welke bouwstenen kan een organisatie inzetten om de optimale omstandigheden voor teamwork te creëren?
Flexwerker zegt op omdat werkgever wel flexibiliteit vraagt, maar zelf niet biedt
1 maand
De belangrijkste reden waarom flexwerkers en medewerkers met onregelmatige werktijden en ploegendiensten hun werk opzeggen, is het gebrek aan flexibiliteit (31%). Zo balen ze er bijvoorbeeld van dat ze lastig diensten kunnen ruilen of een vrije dag regelen.
Onderzoek: familiebedrijf niet de beste werkgever
1 maand
Familiebedrijven investeren gemiddeld gezien minder in hun werknemers dan vergelijkbare niet-familiebedrijven. Zo biedt 85% van de familiebedrijven hun medewerkers trainingen en opleidingen tegenover bijna alle (97%) andere bedrijven. Ook is er een groot verschil als het gaat om flexibele werktijden: slechts bij 22% van de familiebedrijven is die mogelijkheid er terwijl veel meer (33%) niet-familiebedrijven hiervoor de ruimte geven.8 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Leren bij één werkgever of ervaring opdoen bij meerdere organisaties?
1 maand
Driekwart van de werkenden gaat liever de diepte in bij één werkgever dan ervaringen op te doen bij meerdere organisaties. Ook zegt 29 procent gerust te willen werken in een bedrijf waar gereorganiseerd wordt. Dat blijkt uit onderzoek van financieel detacheerder FBD onder 1029 in loondienst werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder 8 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
WAB en de ketenbepaling: wat zijn de plannen?
1 maand
De ketenbepaling voor tijdelijke contracten verandert in het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel wordt de periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, verlengd van twee naar drie jaar. Maar er zijn nog meer gevolgen voor de ‘keten’. 
Personeelsbeleid slechter bij bedrijven met lang zittende leiders
1 maand
Bedrijven waar het management van hogere kwaliteit is, presteren beter. Hogere managementsalarissen betekenen beter management, maar boven de zes ton aan salaris neemt de managementkwaliteit niet verder toe. Als CEO’s erg lang een bedrijf leiden, neemt de managementkwaliteit af, vooral op het gebied van personeelsbeleid.
Robot vs. mens
1 maand
Wat als de videogame al was uitgevonden, maar het boek nog niet? En er na die ontdekking steeds meer mensen gingen lezen. Dan zouden we ongetwijfeld zeggen dat de uitvinding van de boekdrukkunst tot asociaal gedrag heeft geleid. Want waar gamers nog samen spelen, is het lezen van een boek een puur individualistische aangelegenheid.
Hoe HR met data-analyse de juiste kandidaten aan boord krijgt
1 maand
Een baan kan ook de ideale kandidaat vinden in plaats van andersom. Data-analyse helpt daarbij, zegt Sjoerd van den Heuvel, hoofddocent Arbeid en Organisatie bij Hogeschool Utrecht. Vierde interview met een universitair expert over nieuwe vormen van recruitment. Sjoerd van den Heuvel Bij het werven van nieuwe collega’s is ‘People Analytics’ onontbeerlijk, vindt Sjoerd van den Heuvel. De hoofddocent Arbeid en Organisatie en onderzoeker aan Hogeschool Utrecht gebruikt expres niet de gebruikelijke...
HR kan niet zonder bedrijfskundige kennis
1 maand
Wat is de invloed van medewerkers op het succes van de organisatie? En hoe kun je individuen, teams en de organisatie zelf zo laten functioneren dat dit het beste aansluit bij de bedrijfsdoelen? Je hebt kennis van bedrijfskunde nodig om deze vragen adequaat te kunnen  beantwoorden.8 mei 2019Topic: Strategisch HR
Ontwikkeling medewerkers: Focus op het positieve met PsyCap
1 maand
HRD focust vaak op fouten en dus op negatieve zaken. Er worden echter steeds meer methoden ontwikkeld die voor een andere benadering kiezen. Eén van deze methoden is die van Psychologisch kapitaal: een methode om positieve krachten van mensen te ontwikkelen en meetbaar te maken.
Inspectie: werkgever speelt vaker vals
1 maand
Werkgevers die door de bloeiende economie niet aan voldoende arbeidskrachten kunnen komen, zijn soms geneigd om het niet al te nauw te nemen met de regels. Het gevolg is dat de Inspectie SZW meer misstanden ziet: mensen die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen, schijnconstructies en onderbetaling nemen toe.
Aantal uitgegeven vaste contracten weer aan het dalen
1 maand
De signalen dat de arbeidsmarkt in Nederland aan het afkoelen is, zijn in het eerste kwartaal van 2019 duidelijker geworden. De laatste cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek uit het eerste kwartaal van 2019 laten zien dat het aantal uitgegeven vaste contracten weer aan het dalen is. Zo krijgt 36% van de nieuwe werknemers een vast contract, ten opzichte van 43% in het kwartaal daarvoor. En het aantal tijdelijke contracten neemt toe.7 mei 2019Topic: Recruitment 2.0
Webinar: HR Analytics voor beginners
1 maand
Starten met HR Analytics maar niet weten hoe? Specialist Rob van Dijk legt u de basisprincipes uit tijdens het XpertHR College ‘HR Analytics voor beginners’. HR kan namelijk meer uit de data in de organisatie halen en dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. In dit webinar legt Rob van Dijk u uit wat HR analytics zijn, wanneer het relevant is voor uw organisatie en hoe u de data in de organisatie klaarstoomt voor analyses. Dit webinar is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met HR...
WNRA en het belang van eerdere aanstellingen
1 maand
De kaders voor de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden steeds duidelijker. Toch bestaan er nog onzekerheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de status van eerdere ambtelijke aanstellingen. Tellen deze wel of niet mee voor de berekening van de transitievergoeding, het bepalen van de wettelijke opzegtermijn, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling?
Doorwerken na AOW-leeftijd: moet werkgever dit toestaan? [rechtspraak]
1 maand
Een secretaresse bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd. Haar werkgever vindt het tijd voor vers bloed in de organisatie en beëindigt de arbeidsovereenkomst. De secretaresse wil doorwerken tot zij de bij het bedrijf geldende pensioenleeftijd heeft bereikt. Als haar werkgever dit weigert, stapt de vrouw naar de rechter.
Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst
1 maand
Een stageovereenkomst wordt door de werkgever aangegaan met een stagiair die als leerling van een onderwijsinstelling praktijkervaring moet of wil opdoen.

Pagina's

Abonneren op management