management

1514 nieuwsberichten gevonden
Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd
1 maand
Een van de belangrijkste problemen in de huidige arbeidsmarkt is volgens het kabinet de aanzienlijke verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen. Onder andere dit verschil verstoort de keuze van werkenden en hun werkgevers en opdrachtgevers bij de vormgeving van het leveren van arbeid.
Prinsjesdag 2019: meer mensen voor langere termijn op de arbeidsmarkt
1 maand
Hoewel de werkloosheid iets stijgt, is de werkgelegenheid op zijn top. Daarom wil het kabinet kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt extra ondersteunen. Lees hier de maatregelen die eruit zijn gekomen op Prinsjesdag 2019. Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Zoals uit de miljoenennota blijkt, draait de Nederlandse economie nog steeds goed en is dit het moment om te investeren in de...
Belastingplan 2020: werken wordt lonender
1 maand
Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Dit staat in het pakket Belastingplan 2020, dat staatssecretaris Snel van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het pakket Belastingplan bevat verder wetsvoorstellen die bestaande wetten verbeteren en actualiseren.17 september 2019Topic: Loon & belonen
Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden
1 maand
Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voor gezinnen met kinderen komt extra financiële steun in de vorm van het kindgebonden budget. En in het algemeen gaan Nederlanders meer overhouden van iedere euro die binnenkomt. Daarmee wil het kabinet het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken.17 september 2019Topic:...
Koopkracht stijgt met gemiddeld 2,1 procent
1 maand
Mensen hebben volgend jaar gemiddeld 2,1 procent meer te besteden. Dat blijkt uit de beleidsstukken 2020 van het kabinet die op Prinsjesdag werden gepresenteerd.
Reacties op Troonrede: ‘Kabinet moet meer doen voor werkenden’
1 maand
De aandacht voor middeninkomens tijdens Prinsjesdag is positief, maar het extraatje dat wordt beloofd is een wassen neus zolang Nederland “verslaafd blijft aan flexwerk”. Dat zegt vakbond CNV in een reactie.
HR in de Troonrede van 2019: we gaan erop vooruit, maar garanties zijn er niet
1 maand
De Nederlandse economie groeit door en veel mensen gaan dat in 2020 ook écht merken. Maar individuele garanties zijn er niet, omdat onze levens veelal niet binnen de koopkrachtplaatjes vallen. Deze opvallende ‘disclaimer’ was onderdeel van de Troonrede die Koning Willem Alexander uitsprak op Prinsjesdag 17 september 2019. Personeelsnet selecteerde de punten die van belang zijn voor HR-professionals.
Troonrede: ‘Zorgen dat mensen gezond en werkend pensioen halen’
1 maand
‘De uitvoering van het pensioenakkoord (…) start dit parlementaire jaar’, dat zei koning Willem-Alexander tijdens het uitspreken van de Troonrede. ‘U kunt voorstellen verwachten om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen.’
Alles wat HR moet weten over Prinsjesdag
1 maand
Wat betekenen de kabinetsplannen voor HR? Een overzicht van de belangrijkste beleidsvoorstellen van het kabinet en een selectie uit de Troonrede.
Vakbonden vragen minimumtarief zzp en 5% loonsverhoging
1 maand
De vakbonden CNV en FNV hebben in de aanloop naar de presentatie van de begrotingsstukken vandaag hun eisen op tafel gelegd. CNV wil een minimumtarief van 25 euro per uur voor zzp’ers, FNV eist in de cao-onderhandelingen 5% loonsverhoging.
Looneis FNV blijft 5 procent; vakbonden willen vaste baan standaard maken
1 maand
De maandag voor Prinsjesdag, publiceert vakbond FNV altijd de cao-inzet voor het komende jaar. Voor 2020 handhaaft Nederland’s grootste vakbond de looneis op 5 procent, terwijl iedereen minstens 14 euro per uur moet gaan verdienen. Zowel de FNV als vakbond CNV vinden dat de vaste baan weer de norm moet worden in ons land.
De Cao Gemeenten en nieuwe wetgeving definitief
1 maand
De CAO Gemeenten 2019-2020 is definitief: van afspraken over de salarisontwikkeling tot verlof. Naast dit akkoord van nieuwe cao-afspraken gaan ambtenaren ook over naar het arbeidsrecht. Een grote meerderheid van de Ledenraad, het VNG en de vakbonden hebben akkoord gegeven op de nieuwe cao-afspraken voor gemeenten. Hierin staan afspraken over de transitievergoeding, de salarisontwikkeling, verlof, vitaliteit en de werkgeversbijdrage. Uiterlijk 22 november wordt de tekst van de nieuwe cao...
Hoe kan HR analyses borgen en inzetten in een organisatie?
1 maand
HR-professionals hebben als vliegende keep in de organisatie meestal inzicht in waar aandacht voor nodig is. Maar hoe vertaal je inzichten naar gerichte acties en projecten vanuit analyses? HR Analytics-specialist Rob van Dijk gaf tips en tricks. Het kan zijn dat jij als HR al ergens nieuwsgierig naar was, omdat het je al een tijd opvalt op de werkvloer. Waarborg de aanwijzingen waar je bepaalde oorzaken of opvallendheden moet gaan zoeken. Hoe begin je aan die zoektocht? Volgens Rob begint de...
Werknemer wil advies van werkgever over financiële gevolgen levensgebeurtenissen
1 maand
Ruim driekwart van de werknemers wil terecht kunnen bij de werkgever, wanneer zich een situatie voordoet met mogelijk financiële gevolgen. Niet alleen als het gaat over meer of minder werken, maar ook over vervroegd pensioen of minder inkomen door ziekte en arbeidsongeschiktheid. De helft van de werknemers weet niet of hun werkgever hier hulp bij aanbiedt.
Prescriptive Analytics in HR
1 maand
Prescriptive Analytics Prescriptive analytics is supposedly the ultimate level you can reach in analytics. Using your data and analysis to prescribe (or suggest, or nudge) possible actions that will lead to the desired result. Of course, the opportunities for prescriptive analytics in the organisational domain are numerous (if the people want to cooperate…). According to Protocol A nice example of the application of predictive analytics (at least of my interpretation of prescriptive...
Salarisprofessionals: nog onduidelijkheid rondom invoering Wet arbeidsmarkt in balans
1 maand
Veel salarisprofessionals vinden het lastig om zich goed voor te bereiden op de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020. Zo vindt 30% van de respondenten dat zij matig geïnformeerd is over de gevolgen van deze nieuwe wet en één op de tien kwalificeert het informatieniveau zelfs als onvoldoende. Goed geïnformeerd of niet: 82% van de salarisprofessionals verwacht dat de Wab hun dagelijkse werk verandert.13 september 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Ontslag op staande voet na twee weken schorsing nog wel mogelijk?
1 maand
Een werkgever schorst een werknemer voor twee weken. De man komt regelmatig fors te laat en de werkgever vermoedt fraude met geregistreerde werkuren. De werkgever doet daar onderzoek naar en ontslaat de man na twaalf dagen op staande voet. De werknemer stapt naar de rechter omdat hij vindt dat er geen dringende voor ontslag was en de werkgever niet voortvarend genoeg heeft gehandeld. Wat eraan voorafging Een winkelmanager is al 19 jaar in dienst bij een grote winkelketen. In de...
Strijd tegen ongewenste uitstroom: week van de onboarding als kickstart
1 maand
Van de nieuw instromende medewerkers in een organisatie weet maar liefst een derde binnen een week of hij/zij voor langere tijd wil blijven. Goede onboarding draagt dus zeker bij aan personeelsbehoud. Een reden voor de Brabantse zorginstelling Amarant om dit proces onder de loep te nemen én te optimaliseren. 'Een warm welkom voorkomt verzuim en voortijdig vertrek.'Topic: Arbeidsvoorwaarden
Geslaagde eerste editie Employee Journey Festival
1 maand
In Buitenplaats Kameryck, vlakbij Utrecht, vond dinsdag 10 september het allereerste Employee Journey Festival plaats. Ruim 250 HR en communicatie-professionals kwamen bijeen voor inspiratie en concrete ideeën.13 september 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
‘Gezonde voeding is niet alleen wát je eet’
1 maand
Voeding heeft effect op stress. Door anders te eten, kun je je stressniveau aanmerkelijk verlagen. Maar stress verlagen gaat niet alleen over wat je eet, zegt psycholoog en specialist in duurzaam gezond leven Albert Sonnevelt. “Als de basis niet goed is, helpen die wortel en die smoothie ook niet.”
Employee Experience: werkgeluk centraal stellen biedt waarde
1 maand
Medewerkers die iedere dag met plezier naar hun werk gaan, zich thuis voelen in de organisatie, hun talenten volop kunnen benutten en bij vertrek ambassadeur blijven van de organisatie. Steeds meer organisaties investeren in het werkgeluk van hun medewerkers omdat dit veel kan opleveren. Denk aan hogere productiviteit, minder verzuim, behoud en het aantrekken van talent. Een nieuwe trend binnen HR die hieraan bijdraagt, overgevlogen uit de marketingwereld, is Employee Experience met daaraan...
NCD Beloningsonderzoek 2019: Enorme loonkloof top en werkvloer blijkt uitzondering
1 maand
De loonkloof tussen top en salarisvloer bij MKB-bedrijven is veel minder extreem dan bij AEX-bedrijven. Opvallend is bovendien dat de houdbaarheidsdatum van een bonus voor directeuren verstreken lijkt. De afgelopen jaren hebben steeds minder directeuren een bonus ontvangen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren).12 september 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Aanpak van de AOW-leeftijd en meer kwesties ligt onbegrijpelijk stil
1 maand
Het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar en om- en bijscholing van werkloze werknemers. Het aanpakken van serieuze maatschappelijke problemen zou volgens Hoogleraar dr. Hoogendoorn met het grote financieringsoverschot van Nederland geen probleem moeten zijn… Over 2018 is een financieringsoverschot berekend van 11,3 miljard euro! Eigenlijk moet je je als Minister van Financiën schamen voor zo’n financieringsoverschot, want dat wijst erop dat je nog niet goed kunt begroten. Maar in...
Hard werken
1 maand
‘Hard werken, daar gaat niemand dood van.’ Hoe vaak worden die woorden niet gebruikt? Ik dacht dat ik begreep wat hard werken betekent.
Wat is regresrecht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?
1 maand
Een werkgever heeft de mogelijkheid schade als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers op derden te verhalen. Dit heet het zogenoemde regresrecht.
Advocaat verwacht ontslagstop tot invoering WAB
1 maand
Wachten met reorganisatie of ontslag tot volgend jaar? In afwachting van de Wet Arbeidsmarkt in Balans zoeken werkgevers al uit wat hun het minst kost, merkt advocaat Maarten van Gelderen. Hij verwacht voor 1 januari 2020 een ontslagstop. In het derde XpertHR College over de WAB geeft de arbeidsrechtexpert uitleg over de aanpassingen van de transitievergoedingen. Maarten van Gelderen In een serie van zes webinars bereidt Maarten van Gelderen HR-professionals voor op de nieuwe regels en de...
De HR Podcast – Afl. 2 Engagement meten met taalanalyse
1 maand
De tweede aflevering van de nieuwe HR Podcast, van de makers van HR Academy en HR Praktijk is verschenen. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Die brengen volop innovaties, ook op het gebied van human resources management. De nieuwe HR Podcast bespreekt elke twee weken met deskundigen en HR-professionals innovaties met impact op HR. Zodat u weet wat er speelt en wat er op u af kan komen.12 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Nog geen derde van nieuwe medewerkers beveelt werkgever aan
1 maand
29 Procent van de medewerkers die net gestart is bij een organisatie, is promotor van hun nieuwe werkgever. 26 Procent praat zelfs negatief tijdens de onboarding-fase over zijn of haar nieuwe werkgever. Dit blijkt uit het eerste onderzoek naar de beleving van 4400 medewerkers in Nederland gedurende de employee journey, uitgevoerd door Integron.12 september 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Dit zijn de spelregels voor een Duurzaam Strategisch Personeelsbeleid
1 maand
De uitspraak 'Ik wens je veel personeel' komt niet helemaal uit de lucht vallen. Medewerkers kunnen nu eenmaal (langdurig) ziek worden of plotseling weggaan. Dan heb je als werkgever een behoorlijk probleem waar je misschien vaak wakker van ligt. Los van alle hoofdbrekens kost het ook een hoop geld. Allemaal gedoe waar je niet op zit te wachten. Gelukkig kan het ook anders! Hoe? Dat lees je in deze blog. 11 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid

Pagina's

Abonneren op management