management

1514 nieuwsberichten gevonden
Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers
3 weken
Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255.000. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.24 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen
3 weken
Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken overwegend mannen, hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100 procent. Hiertoe behoren onder meer beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen, en machinebedieners. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die door het CBS en TNO wordt...
FNV wil rust voor uitwerken pensioenakkoord
3 weken
Vakbond FNV wil dat de pensioenfondsen in Nederland voorlopig niet hoeven te korten. Er zou rust nodig zijn om het pensioenakkoord uit te werken.
10 tips voor meer werkgeluk
3 weken
Werkgeluk is hot! Om het schaarse talent te behouden is het vooral van belang dat je een organisatie bent waar mensen met plezier werken, resultaten kunnen behalen en trots op zijn. Dit betekent dat werkgeluk centraal moet staan. Tien aandachtspunten om meer werkgeluk te creëren. Doe er je voordeel mee zodat je (ook) een ‘great place to work’ wordt.
Update: werkgever moet ontslag verlenen na twee jaar ziekte, maar uitzonderingen mogelijk
3 weken
Nu er een wet komt om de transitievergoeding terug te vragen na langdurige ziekte, is het ‘slapend dienstverband’ niet meer te rijmen met goed werkgeverschap. Als een langdurig zieke werknemer na twee jaar ziekte wil dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, moet de werkgever daarmee instemmen. De werkgever moet dan ook de transitievergoeding betalen. Dit is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, waarin ook staat dat er toch een paar uitzonderingen zijn. Advocaat...
Wat is úw meest recente fout? En heeft u die al gevierd?
3 weken
Een bedrijfscultuur waar iedereen zich vrij voelt om fouten te maken, heeft een ‘geen schuld policy’. Zo ook Huntsman, maar daar moest iemand eerst voor worden ontslagen.23 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Ze bestaan echt: beroepen waarin je niet oud wordt
3 weken
Wie na z’n vijftigste een fysiek zwaar beroep uitoefent kan zich beter laten omscholen. Na deze leeftijd op dezelfde manier doorwerken betekent dat je elk jaar vier tot zes maanden sneller oud wordt. Dat is makkelijk gezegd, zeker voor mensen die nu al de 50 zijn gepasseerd. Hoe kan je langer doorwerken met een fysiek zwaar beroep?
We werken om te leven, maar het werk moet wel betekenis hebben
3 weken
Nederlandse werknemers benaderen hun werk vooral praktisch. Ze werken vooral om in hun levensonderhoud te voorzien. Wel vinden ze het belangrijk dat het werk dat ze doen, betekenis heeft voor henzelf en de maatschappij. Een vijfde is bereid minder te verdienen in ruil voor een meer betekenisvolle baan.
HR: specialist of generalist?
3 weken
Als HR-generalist kun je ervoor kiezen om jezelf te specialiseren. Of je kunt vanuit een HR-specialisme juist je kennis gaan verbreden. Wat is de beste keuze? En wat betekent het voor je carrière?23 september 2019Topic: Loopbaan & opleiding
DNB-president: Pensioenen nu in één keer korten
3 weken
Pensioenfondsen die er slecht voor staan, moeten niet langer treuzelen en de gevreesde pensioenkortingen nu in één keer doorvoeren. Want nog meer uitstel, betekent grotere onzekerheid. Nederland moet het pensioenstelsel zo inrichten dat het kan omgaan met de huidige lage of zelfs negatieve rente. We mogen onze problemen niet makkelijk wegschuiven en op het bordje van jongeren neerleggen. Daarvoor waarschuwt de president van De Nederlandsche Bank (DNB).
Jong talent: Arjen Banach
3 weken
Jonge HR-professionals aan het begin van hun loopbaan. Ze vertellen over hun werk, ambities en de trends die zij zien op HR-gebied. Dit keer Arjen Banach (29).
Mentaal met pensioen komt voor bij werknemers van alle leeftijden
3 weken
Weinig gemotiveerd hun tijd uitzitten totdat ze met pensioen mogen, komt voor bij werknemers van alle leeftijden. Dit mentale pensioen kan het begin zijn van langdurig ziekteverzuim.
Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?
4 weken
Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een 54-jarige chauffeur start op 27 januari 2019 bij een werkgever op een contract voor bepaalde tijd. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao...
Hoe een werkomgeving vol regels en processen wantrouwen uitstraalt
4 weken
Vertrouwen is een belangrijk element om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven voor een nieuwe generatie werknemers. Maar hoe zorg je ervoor dat het een onderdeel wordt van je bedrijfscultuur? Waarom is vertrouwen zo belangrijk Het realiseren van een cultuur van vertrouwen op de werkvloer is veel meer dan een ‘feel-good ding’. Onderzoek toont aan dat onderling vertrouwen zeer nauw gerelateerd is aan de prestaties van een team. Zo zorgt het voor meer betrokkenheid, hogere...
Leer van de top: de beste recruitmentsites nader bekeken
4 weken
Digitaal-Werven doet al 13 jaar onderzoek naar de beste corporate recruitmentsites van Nederland. Dit onderzoek mondt uit in een award die dit jaar op 29 oktober tijdens het Digitaal-Werven event zal worden uitgereikt. Wie wordt de opvolger van Bol.com (banen.bol.com), die er in 2018 met de award vandoor ging en dus in 2019 uitgesloten is van nominatie? 20 september 2019Topic: Recruitment 2.0
SER: Steviger maatregelen nodig voor meer diversiteit in de top
4 weken
Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat aantal groeit wel, maar het gaat te langzaam. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen. Onderdeel hiervan is een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ voor de RvC’s van beursgenoteerde bedrijven om genderdiversiteit te bevorderen. Alle bijna 5.000 ‘grote’ vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen...
SER: ‘Stel verplicht vrouwenquotum bedrijven in’
4 weken
Nederlandse bedrijven moeten een verplicht quotum krijgen voor het aantal vrouwen in topposities. Dat willen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht. Werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt het voorstel.
De toekomst van productiewerk: samenspel in het groen
1 maand
De werkvloer wordt gepresenteerd als een vindplaats van welbevinden en geluk. Maar werkgeluk lijkt louter voor de diensteneconomie te gelden, en misschien zelfs alleen voor de crème de la crème daarvan. Of is geluk ook weggelegd voor werkenden in de maakindustrie?
Zo breng je je employee journey in kaart
1 maand
Hoe weet je welke momenten cruciaal zijn in de employee journey? Welke verwachtingen schep je bij nieuwe medewerkers en hoe worden deze ingevuld in de eerste paar maanden van het dienstverband? Om dit te achterhalen, moet je de employee journey allereerst 'mappen' door samen met een specifieke groep medewerkers (bijvoorbeeld 'onboarders') hun journey in kaart te brengen.Topic: Arbeidsvoorwaarden
‘Met employee experience zet de organisatie werknemers op één’
1 maand
Welk effect heeft een goede employee experience op een organisatie? En welke stappen neemt HR wanneer dit proces ingericht moet worden? Expert Heleen Mes legt het u uit tijdens het XpertHR College. ‘Haal en houd mensen binnen door medewerkers een betere beleving te geven.’ Heleen Mes, Employee Experience-expert Heleen Mes bereikte als HR-directeur met twee organisaties een top 10-positie als Beste Werkgever NL, geeft Employee Experience...
HR werkt aan dienend en creatief leiderschap bij Allen & Overy
1 maand
Fun, creativiteit, kennis delen. Het zijn niet meteen de eerste dingen waar je aan denkt bij de cultuur van een groot corporate advocatenkantoor. Toch zijn dit essentiële ingrediënten van een nieuw leiderschapsmodel waar Allen & Overy mee gaat werken. Head HR Martine Brouwer-‘t Hart en Senior Partner Brechje van der Velden geven tekst en uitleg. “Het gaat erom dat we samen in alle openheid en in goed vertrouwen zaken bespreekbaar maken.”Topic: Leiderschap & Management Development
3 vragen over het inzetten van HR Analytics
1 maand
Wat kun je als HR doen om data en analyes zo goed mogelijk in te zetten? Hierbij drie vragen én antwoorden over HR Analytics. 1. Hoe kun je gegevens van de medewerkerstevredenheidsonderzoek zonder te koppelen aan een individu meenemen in een model? De methode die we voor deze analyse gebruiken draait om teams. De vuistregel is dat deze teams uit minimaal zeven personen bestaan, zodat je het niet op individueel niveau terug kunt herleiden. Uiteraard heb je hiervoor wel een organisatie nodig van...
Werken onder invloed: een verborgen probleem?
1 maand
Na een iets te gezellig feestje zit er de volgende ochtend waarschijnlijk nog steeds alcohol in je bloed. Cannabis, MDMA, cocaïne en andere drugs kunnen zelfs dagen na gebruik in het lichaam blijven hangen. Hoe signaleer je of medewerkers incidenteel onder invloed werken of mogelijk zelfs problematisch innemen? Is dat jouw zaak en wanneer en hoe grijp je in?Topic: Arbo
Splitsen ‘vitaliteit’ en ‘gezondheid’ dringende noodzaak
1 maand
Als trouwe abonnee volg ik zo goed mogelijk alle publicaties die te maken hebben met mijn vakgebied: vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.
Video: 4 redenen om nu met personeelsplanning aan de slag te gaan
1 maand
Heeft u de juiste medewerkers in huis voor een toekomstbestendige organisatie? In deze video legt Gerard Evers, docent Strategische Personeelsplanning bij HR Academy, uit waarom u nu aan de slag moet met uw bemensing.18 september 2019Topic: Strategische personeelsplanning
De vier platformen van Recruitment Marketing
1 maand
Steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt het steeds lastiger om toptalenten aan uw organisatie te binden. Een sterke Employer Value Proposition (EVP) zorgt ervoor dat u talenten langer kan binden, boeien en tevens effectiever kunt werven.18 september 2019Topic: Werving & selectie
Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2020
1 maand
Nu de kabinetsplannen voor 2020 bekend zijn, kunnen HR-professionals zich gaan voorbereiden op de vele wijzigingen die op stapel staan. Zoals het extra betaalde geboorteverlof, de langere ketenregeling en het nieuwe ontslagrecht. Maar bijvoorbeeld ook de langverwachte compensatie van de transitievergoeding na langdurige ziekte, of de ruimere Werkkostenregeling en de fiets van de zaak. Bent u ook benieuwd naar alle wijzigingen voor de HR-praktijk? Personeelsnet.nl stelde dit uitgebreide...
Prinsjesdag 2019: de highlights voor HR
1 maand
De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Hierbij de highlights voor HR op een rij. Mensen aan het werk krijgen en houden Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie, waardoor ministers extra willen investeren in de arbeidsmarkt. Zo maakt het kabinet voor 2020-2021 53 miljoen euro vrij om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de...
Kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen
1 maand
Het kabinet wil in deze kabinetsperiode inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. Volgens het kabinet is dit van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. 

Pagina's

Abonneren op management