management

925 nieuwsberichten gevonden
Zo haal je optimaal resultaat uit detachering
3 weken
Detachering biedt een tijdelijke oplossing voor personeelstekort. Het voordeel dat je snel en flexibel een specialist kunt inhuren, is bekend. Maar er is nog veel meer winst te behalen met detachering. Vijf tips waarmee HR optimaal voordeel haalt uit de samenwerking met een detacheerder.
Onboarding
3 weken
Iedereen die aan een nieuwe baan begint, heeft verwachtingen. Van zijn baan, zijn collega’s, de organisatie waar hij gaat werken.
Zelforganisatie: We vergeten de basis
3 weken
Natuurlijk is het heel belangrijk dat medewerkers gedreven zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat medewerkers zingeving ervaren in hetgeen ze doen, wie wil zich immers nutteloos voelen? (Vraag me alleen niet waarom het ‘purpose’ moet heten.) Natuurlijk is het belangrijk dat medewerkers blijven leren en nadenken over waar ze staan in hun carrière. Natuurlijk is het van onschatbare waarde dat talent bij ons wil werken en zich kan ontwikkelen. Maar...(bij zo’n opening weet je dat er een ‘maar’...
Moties en Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
3 weken
Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans is afgelopen week behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer uitte kritiek op het wetsvoorstel, met name op de wijzigingen omtrent payrolling, het ontslagrecht en de ketenregeling. Ook zijn er twee moties ingediend. Op 28 mei as. wordt gestemd over het wetsvoorstel en de moties die zijn ingediend. 23 mei 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Wet arbeidsmarkt in balans
3 weken
Na de omvangrijke wijziging van het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015, gaat het arbeidsrecht opnieuw op de schop. Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.
‘Als wij ons werk naar eigen inzicht kunnen doen, zijn we gewoon blijer’
3 weken
Continu de zorg verbeteren, door verpleegkundigen te stimuleren om eigen ideeën uit te voeren en verspilling tegen te gaan. Met deze aanpak is in het St. Antonius Ziekenhuis de werkdruk verminderd en zijn zorgmedewerkers weer in hun kracht gezet.
Platformeconomie is niet alleen meer interessant voor pizzabezorgers
3 weken
Flexwerkers en freelancers die werkzaamheden uitvoeren via digitale platformen, hebben lang niet altijd slechtbetaald werk. Want de digitale platformen bieden, naast opdrachten voor bijvoorbeeld klussers en bezorgers, ook goedbetaald werk voor hoogopgeleiden zoals softwareontwikkelaars.
We worden steeds positiever over onze baas
3 weken
Aantrekkelijk wergeverschap is van groot belang. Zeker in deze tijden van schaarste aan talent op de arbeidsmarkt. Gemotiveerde werknemers kunnen helpen om die aantrekkelijkheid te verkopen. Hoe krijg je ze zover?
De transitievergoeding: de belangrijkste wijzigingen samengevat
3 weken
Als de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans binnenkort aanneemt, dan betekent dat een flinke verandering voor de transitievergoeding. Daarnaast krijgen werkgevers in bepaalde gevallen recht op compensatie voor deze vergoeding. Hoe zien de veranderingen eruit?
XpertHR College: ‘Staar je niet blind op cijfers’
3 weken
Gebruik HR Analytics vooral om vooruit te kijken. Onderzoek niet alleen of de verzuimcijfers verschillen van vorig jaar, maar kijk ook naar de belangrijkste voorspellers voor ziektemeldingen. ‘Daar kan opeens iets verrassends uit komen’, vertelt HR Analytics-expert Rob van Dijk in het XpertHR College. Rob van Dijk In het online-college geeft de adviseur HR Analytics en HR-strategie van het bedrijf OrgVision het voorbeeld van een middelgrote verzekeraar. Die ontdekte na het analyseren van de...
‘Zorgpad helpt bij preventie en inzet van interventies’
3 weken
De juiste interventie op het juiste moment voor medewerkers met gezondheidsklachten. Een mooi streven, maar in de praktijk ontbreekt het veel bedrijven aan inzicht in arbeidsgerelateerde zorg. Een zorgpad om per fase effectieve interventies inzichtelijk te maken, biedt uitkomst.
Gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij APG
3 weken
Gelijk werk wordt voortaan gelijk beloond bij APG. Ruim 125 vrouwelijke medewerkers van de pensioenuitvoerder hebben een brief ontvangen waarin staat dat hun salaris per 1 juni wordt verhoogd. Hun beloning wordt op hetzelfde niveau gebracht als dat van mannelijke collega’s met vergelijkbare functies, ervaring en dienstjaren. Tegelijk neemt APG maatregelen om dit thema duurzaam op te lossen.22 mei 2019Topic: Loon & belonen
Vakantiegeld valt dit jaar voor veel Nederlanders iets lager uit
3 weken
HR-adviseurs en de personeelsadministratie kunnen deze week wellicht vragen verwachten van medewerkers over hun vakantiegeld, want dat valt bij veel Nederlanders dit jaar iets lager uit dan in 2018. Want de loonbelasting mag dan wel omlaag zijn gegaan, maar daar staat een hoger belastingtarief op het vakantiegeld tegenover. Vooral mensen met flink een hoger inkomen, zullen dat gaan merken.
Onmisbaar: het ontwikkelen van een visie voor de organisatie
3 weken
Zoals bomen zonlicht nodig hebben om te kunnen groeien en vrucht te dragen, zo hebben organisaties een perspectief nodig waar ze zich op kunnen richten. Een visie is iets wat in iemands gedachten of verbeelding bestaat. Het stelt een organisatie in staat om antwoord te geven op de vragen: waar staan we voor en waar gaan we voor? Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers dit beeld helder voor ogen hebben?22 mei 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Vakantiegeld valt voor veel medewerkers dit jaar (iets) lager uit
3 weken
Een groot deel van de werknemers in Nederland ontvangt eind deze maand netto minder vakantiegeld dan vorig jaar. Terwijl vrijwel alle werkende Nederlanders profiteren van lagere belastingen op loon, staat daar een hoger belastingtarief op het vakantiegeld tegenover voor inkomens vanaf 34.000 euro per jaar. Vooral werknemers met hogere inkomens gaan dit merken.22 mei 2019Topic: Loon & belonen
Nieuwe arbeidsmarktwet WAB bijna door Eerste Kamer
3 weken
De Wet Arbeidsmarkt in Balans kan hoogstwaarschijnlijk rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP staan positief tegenover de nieuwe arbeidsmarktplannen. Op dinsdag 28 mei wordt er gestemd over het wetsvoorstel. De steun van de coalitiepartijen is op voorwaarde dat de minister met een beleid komt waarmee slecht betaalde zzp’ers worden beschermd en schijnzelfstandigheid wordt voorkomen. Hiervoor heeft de VVD een motie ingediend die...
'Diversiteit op de werkvloer zorgt voor verbetering van dagelijkse processen'
3 weken
Iedereen verdient een kans op werk, zegt directeur Operations van de Rabobank Ton van Nimwegen. Hij zet zich dan ook met hart en ziel in voor inclusiviteit bij de bank. Dat is opgevallen; afgelopen maand kreeg zijn afdeling de Diversity Award voor het mooiste diversiteitproject binnen Rabobank. “Daar zijn we heel trots op.”Topic: Strategisch HR
Wat moet je doen bij een arbeidsongeschikte medewerker door een ongeval?
3 weken
Als je in jouw bedrijf te maken krijgt met een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt door een letselschade ongeluk, zit je met een probleem. Naast de fysieke en emotionele schade die ongevallen veroorzaken, vragen ze ook om formele actie van de werkgever. Maar wat moet je allemaal doen als een van jouw personeelsleden niet meer kan werken ten gevolge van een letselschade?21 mei 2019
Eerste Kamer nog steeds kritisch over WAB, maar zegt toe voor te stemmen
3 weken
Na een lang debat op maandagavond over de nieuwe Arbeidsmarktwet heeft de Eerste Kamer toegezegd a.s. dinsdag voor de wet te stemmen. Minister Koolmees moet nog wel nog voor de zomer met voorstellen voor maatregelen komen om slecht betaalde zzp’ers beter te beschermen.21 mei 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Meerderheid Eerste Kamer achter WAB
3 weken
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan.
Wie verdient wat: HR-salarissen stijgen bovengemiddeld verder
3 weken
De krapte op de arbeidsmarkt pakt goed uit voor het salaris van HR-professionals, want zij kregen er in 2018 relatief meer salaris bij dan andere beroepsgroepen. De gemiddelde loonstijging bedroeg 2,20 procent, terwijl alle werknemers er vorig jaar gezamenlijk maar 1,99 procent op vooruit gingen.
De STARR-methodiek in het loopbaancoachingsgesprek
3 weken
Vragen als Wat kan ik? Wie ben ik? en Wat wil ik? zijn voor veel mensen geen dagelijks gespreksonderwerp. Ook gunnen medewerkers zich, door de haast van alledag, niet altijd voldoende tijd om te reflecteren op hun (loop)baan. Een loopbaancoach kan mensen in beweging krijgen. Hoe voer je een loopbaancoachingsgesprek en welke rol kan de STARR-methodiek spelen?
Inschakeling van uitzendkrachten: de driepartijenverhouding
3 weken
Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener.
Payrollbedrijven omzeilen nieuwe arbeidswet met ‘schijnuitzendkracht’
3 weken
Vandaag begint in de Eerste Kamer de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet maakt het onder meer lastiger om menskracht in te huren via payrollconstructies. Maar nog voordat de nieuwe arbeidsregels van kracht worden, hebben payrollbedrijven al een list bedacht. Ze vermommen zich als uitzendbureau, want voor de uitzendsector veranderen de regels namelijk niet.
Werkend Nederland steeds positiever over werkgever
3 weken
Het aantal Nederlandse werknemers dat hun organisatie als werkgever aanbeveelt, is dit jaar opnieuw toegenomen. Het bestaan van gezamenlijke ambities en doelen binnen de organisatie is voor hen het meest bepalend. Dit blijkt uit het eNPS benchmarkrapport ‘Employee Experience in Nederland 2019’, een representatief onderzoek onder 1.200 werkzame personen dat AnalitiQs sinds 2014 jaarlijks uitvoert.20 mei 2019Topic: Arbeidsrelaties
Deze 20 vacatures zijn het moeilijkst te vervullen in het MKB
3 weken
Het blijft voor bedrijven bijzonder lastig om geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. De top 20 met moeilijk te vervullen banen, bestaat voor het grootste deel uit technische functies.
Liegen over opleiding en werkervaring reden voor ontslag?
3 weken
Een werkgever vraagt een werknemer bewijs van zijn afgeronde opleiding en werkervaring maar de werknemer komt alleen met een propedeuse-verklaring op de proppen. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Is dit ontslag terecht? Wat eraan voorafging Een werknemer solliciteert naar een functie als technisch support medewerker en intaker bij een internetbedrijf. Voor deze functie is een afgeronde, relevante hbo- of universitaire opleiding vereist en minimaal vier jaar werkervaring in de ict of...
‘Werken met HR analytics is niet ingewikkeld’
3 weken
HR Analytics prijkt al jaren in de top 5 van lijstjes met HR trends. Vaak wordt ook genoemd dat HR de kansen op het gebied van data nog onvoldoende benut. Niet zo gek, want hoe begin je met het verzamelen van data. En als je die data dan hebt, wat doe je er mee? Rob van Dijk is adviseur HR analytics en strategie. Hij geeft woensdag 22 mei het webinar ‘HR Analytics voor beginners’. Later dit jaar volgen het webinar ‘Data gedreven werken in de praktijk’ en ‘HR Analytics voor gevorderden’....
Zerotolerancebeleid: kleine diefstal heeft grote gevolgen [rechtspraak]
3 weken
Een kassamedewerkster van een bouwmarkt scant haar eigen klantenkaart en gebruikt de korting die ze daardoor krijgt. Een kleine diefstal, die wel grote gevolgen heeft. Ze wordt op staande voet ontslagen. Overdrijft de werkgever met deze sanctie of past deze binnen het zerotolerancebeleid?
Diversity at the top of AEX companies is still poor
3 weken
How is the (gender) diversity at the top of AEX companies? The AEX (Amsterdam Exchange) consists of the 25 companies that trade on Euronext Amsterdam. We looked at the gender diversity at the top of these companies. We looked at the information on the websites of the companies. Supervisory Board/ Board of Directors The Supervisory Boards/ Boards of Directors of these companies are most diverse. We count 198 members, of whom 71 (36%) are women. The size of the boards varies between four and...

Pagina's

Abonneren op management