management

1506 nieuwsberichten gevonden
Opleidingskosten voor andere functie aftrekbaar van transitievergoeding
2 weken
Werkgevers die medewerkers opleiden voor een andere functie binnen het eigen bedrijf, mogen de kosten daarvoor volgend jaar aftrekken van de transitievergoeding. Nu mogen werkgevers in principe ook al opleidingskosten verrekenen, maar de regels daarvoor zijn ingewikkeld.
Zo maak je je organisatie moetenvrij
2 weken
Nederland genezen van het moeten. Dat is de missie van Rick van Asperen, voormalig kuddedier en nu helemaal zichzelf als congresspreker, entertainer, trainer, dagvoorzitter en auteur. “Richt je organisatie in op basis van waarden, niet van normen.”Topic: Duurzame inzetbaarheid
Kroon op het Werk prijs 2019 gaat naar de Kennemer Duincampings
2 weken
Op 26 september 2019 is tijdens het Vitality Event door voorzitter Joke Storm van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid de 19e Kroon op het Werk prijs uitgereikt aan de Kennemer Duincampings. De prijs is bestemd voor organisaties die uitblinken in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.30 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Zó zorg je dat jouw werknemers zich gelukkig voelen op de werkvloer
2 weken
In het kader van ‘International Week of Happiness at Work’ deed uitzendbureau Walters People een onderzoek onder 941 professionals binnen verschillende disciplines, waarin geprobeerd werd te achterhalen wat werknemers nodig hebben om gelukkig te zijn in hun werk. Hieruit bleek dat uitdagend werk de belangrijkste factor was in het werkgeluk dat professionals ervaren. Op de tweede en derde plek stonden een goede werk-privébalans en open en effectief management. Hoog tijd dus, om je hier als...
Werkgever aansprakelijk voor schade na val op ijsbaan?
2 weken
Een docent valt op het ijs tijdens het begeleiden van een activiteit voor studenten. Hij loopt hersenletsel op en stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. De werkgever vindt dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Nadat de kantonrechter de vorderingen van de werknemer heeft toegewezen, is het de beurt aan het hof om deze zaak in hoger beroep te beoordelen. Wat eraan voorafging Een mentor en docent bij een ROC gaat mee als begeleider van een schaatsactiviteit voor...
Voorkom dat werknemers 24/7 ‘aan’ staan: 3 rigoureuze maatregelen
2 weken
Een 5-urige werkdag, een verplicht vrije woensdag met behoud van salaris of het recht op onbereikbaarheid. Steeds meer bedrijven bewaken de balans tussen werk en privé van hun werknemers. Drie rigoureuze maatregelen.
Verzekering bij doorbetalingsplicht ziekte
2 weken
Een werkgever kan een particuliere verzekering afsluiten om zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van de doorbetalingsplicht bij ziekte. Met name voor kleinere werkgevers zal dit noodzakelijk zijn, aangezien het effect van (langdurige) ziekte bij een kleine onderneming relatief veel groter is, dan bij een middelgroot of groot bedrijf.
Mentaal pensioen, wat kan HR ertegen doen?
2 weken
Werknemers die op kantoor hun tijd uitzetten tot aan hun pensioen – ze zijn er bijna bij elk bedrijf. Kwalijk natuurlijk, zeker omdat het ziekteverzuim onder mentaal gepensioneerden hoog is. HR kan via interventies dit tegengaan. Maar het begint met het (h)erkennen van de oorzaken.
Een vitaliteitsprogramma voor iedereen is niet de oplossing
2 weken
Kilian Wawoe, parttime docent HRM aan de Vrije Universiteit Amsterdam, consultant en public speaker, vindt een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker het allerbelangrijkst als het om het verminderen van stress gaat. Hij plaatst daarnaast kanttekeningen bij generieke vitaliteitsprogramma’s. Topic: Duurzame inzetbaarheid
HR-manager kent WAB veel beter dan directeur
2 weken
Hoewel HR-managers over het algemeen goed op de hoogte zijn van de Wet arbeidsmarkt in balans, geldt dit niet voor directeur-eigenaren die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid. Dit najaar start een overheidscampagne die werkgevers op de wijzigingen moet attenderen. De eerste reacties op de teksten zijn grotendeels negatief.
De HR Podcast – Afl. 3 Inzetbaarheid vergroten door organisatieprofilering
2 weken
In de derde aflevering van de HR Podcast gaat het om het vergroten van de inzetbaarheid. Als verantwoordelijk werkgever wil je mensen inzetbaar houden, uitval beperken en blijvend arbeidsperspectief kunnen bieden, zowel binnen als buiten de organisatie. Het fundament voor alle inzetbaarheidsinterventies en preventieve maatregelen is een inzetbaarheidsprofiel van dat organisatie. 26 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Leer van de top: De beste recruitmentsites nader bekeken: NS
3 weken
Digitaal-Werven doet al 13 jaar onderzoek naar de beste corporate recruitmentsites van Nederland. Dit onderzoek mondt uit in een award die dit jaar op 29 oktober tijdens het Digitaal-Werven event zal worden uitgereikt. Voor het tweede jaar op rij is de NS genomineerd. Pakken ze dit jaar wel de prijs? 25 september 2019Topic: Recruitment 2.0
Recessie in aantocht: dit moet HR doen
3 weken
De groei in de eurozone is nagenoeg tot stilstand gekomen. En ook buiten Europa vertoont de wereldeconomie barsten. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China én de chaos rondom de Brexit, doen het sentiment ook al geen goed. Een recessie is in aantocht. Dit moet HR doen.
HR-trends: over sombere vooruitzichten en een gebrek aan ideeën
3 weken
Op 2 september jl. gaf Wopke Hoekstra de HJ Schoo-lezing die elk jaar aan het begin van het politieke seizoen in Den Haag wordt uitgesproken. Een rijtje illustere, Nederlandse politici ging de huidige minister van Financiën voor: Bolkestein, Baudet, Rutte, Timmermans, Aboutaleb, Schippers en Van Haersma Buma. In die volgorde. De titel van zijn verhaal: “Het land van morgen. Naar een nieuw maatschappelijk evenwicht.”
Transitievergoeding: PW. Transitietool geschikt voor oude en nieuwe regels
3 weken
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen vanaf 1 januari 2020 de regels voor de berekening van de transitievergoeding. De PW. Transitietool is hierop aangepast. In sommige situaties zijn vanwege overgangsrecht de oude regels nog van toepassing. Bereken nu voor de oude én de nieuwe situatie de transitievergoeding.
De loopbaan-APK als HR-interventie
3 weken
Om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt is het steeds belangrijker dat werknemers hun eigen arbeidsmarktpositie kennen. Een handig instrument hierbij is de loopbaan-APK. Wat is het precies en hoe kunt u het inzetten als HR-interventie?25 september 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Dit houdt de richtlijn flexwerkers in 
3 weken
Flexwerkers in de EU met een arbeidscontract van meer dan twaalf uur per maand hebben dit jaar meer rechten gekregen. Wat houdt de richtlijn precies in?  
Employee experience: tips voor een wow-ervaring
3 weken
Een functioneringsgesprek in de vorm van een spel, een smaakvol ingerichte werkplek of een survivalpakket voor nieuwe medewerkers. Het zijn allemaal manieren om het werkplezier te vergroten. Veertig procent van de deelnemers aan het XpertHR College over Employee Experience van consultant Heleen Mes is er al actief mee bezig. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de ondervraagden (merendeels HR-professionals) zich aan het oriënteren is of nog geen actie heeft ondernomen. ‘Employee...
Miljoenennota 2020: belangrijke maatregelen voor HR
3 weken
Wat heeft het kabinet voor 2020 in petto voor de arbeidsmarkt? Arbeidsjurist Edith van Schie bekeek de miljoenennota, het belastingplan en de begroting van SZW en selecteerde de belangrijkste zaken voor HR. De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. De meeste plannen voor het nieuwe jaar die interessant zijn voor HR, waren al bekend. Toch is het altijd handig om de belangrijkste wijzigingen bij elkaar te hebben. Lees in deze whitepaper meer over:...
Video: De toekomst van werk is remote
3 weken
De helft van de workforce in de VS werkt in 2020 locatie-onafhankelijk: remote. Wat betekent deze ontwikkeling voor uw strategische personeelsplanning? Wereldreiziger en creatief ondernemer Mark van der Heijden werkt al meer dan vijf jaar vanuit meer dan 50 landen. In deze video laat hij zien wat dit betekent voor de toekomst van werk.24 september 2019Topic: Strategische personeelsplanning
‘Creëer geen volgers maar leiders’
3 weken
Wil je met succes veranderen, geef medewerkers dan ruimte. Zij zoeken immers naar zingeving, en dus naar een omgeving waarin ze ruimte krijgen voor zelfontplooiing en initiatief nemen, stelt managementconsultant Arend Ardon. Maar hoe organiseer je dat?
Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers
3 weken
Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255.000. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.24 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen
3 weken
Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken overwegend mannen, hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100 procent. Hiertoe behoren onder meer beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen, en machinebedieners. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die door het CBS en TNO wordt...
FNV wil rust voor uitwerken pensioenakkoord
3 weken
Vakbond FNV wil dat de pensioenfondsen in Nederland voorlopig niet hoeven te korten. Er zou rust nodig zijn om het pensioenakkoord uit te werken.
10 tips voor meer werkgeluk
3 weken
Werkgeluk is hot! Om het schaarse talent te behouden is het vooral van belang dat je een organisatie bent waar mensen met plezier werken, resultaten kunnen behalen en trots op zijn. Dit betekent dat werkgeluk centraal moet staan. Tien aandachtspunten om meer werkgeluk te creëren. Doe er je voordeel mee zodat je (ook) een ‘great place to work’ wordt.
Update: werkgever moet ontslag verlenen na twee jaar ziekte, maar uitzonderingen mogelijk
3 weken
Nu er een wet komt om de transitievergoeding terug te vragen na langdurige ziekte, is het ‘slapend dienstverband’ niet meer te rijmen met goed werkgeverschap. Als een langdurig zieke werknemer na twee jaar ziekte wil dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, moet de werkgever daarmee instemmen. De werkgever moet dan ook de transitievergoeding betalen. Dit is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, waarin ook staat dat er toch een paar uitzonderingen zijn. Advocaat...
Wat is úw meest recente fout? En heeft u die al gevierd?
3 weken
Een bedrijfscultuur waar iedereen zich vrij voelt om fouten te maken, heeft een ‘geen schuld policy’. Zo ook Huntsman, maar daar moest iemand eerst voor worden ontslagen.23 september 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Ze bestaan echt: beroepen waarin je niet oud wordt
3 weken
Wie na z’n vijftigste een fysiek zwaar beroep uitoefent kan zich beter laten omscholen. Na deze leeftijd op dezelfde manier doorwerken betekent dat je elk jaar vier tot zes maanden sneller oud wordt. Dat is makkelijk gezegd, zeker voor mensen die nu al de 50 zijn gepasseerd. Hoe kan je langer doorwerken met een fysiek zwaar beroep?
We werken om te leven, maar het werk moet wel betekenis hebben
3 weken
Nederlandse werknemers benaderen hun werk vooral praktisch. Ze werken vooral om in hun levensonderhoud te voorzien. Wel vinden ze het belangrijk dat het werk dat ze doen, betekenis heeft voor henzelf en de maatschappij. Een vijfde is bereid minder te verdienen in ruil voor een meer betekenisvolle baan.
HR: specialist of generalist?
3 weken
Als HR-generalist kun je ervoor kiezen om jezelf te specialiseren. Of je kunt vanuit een HR-specialisme juist je kennis gaan verbreden. Wat is de beste keuze? En wat betekent het voor je carrière?23 september 2019Topic: Loopbaan & opleiding

Pagina's

Abonneren op management