management

3008 nieuwsberichten gevonden
Werknemer voelt zich gedwongen naar de werkplek te gaan
3 weken
Veel werknemers ervaren druk van de werkgever om toch fysiek naar de werkplek te komen tijdens de coronapandemie, ondanks de adviezen van overheden om zo veel mogelijk thuis te werken. Slechts één op de vier medewerkers in Europa heeft het gevoel gebruik te mogen maken van de mogelijkheden om vanuit huis te werken.
Ontslag tijdens loonsteun wordt makkelijker
3 weken
Het kabinet werkt aan voorstellen voor nieuwe steunmaatregelen. De derde NOW is een versobering van de eerdere maatregelen. Werkgevers komen minder makkelijk in aanmerking voor de noodsteun en krijgen een kleiner deel van de loonkosten vergoed. Het ontslaan van medewerkers terwijl je noodsteun ontvangt, wordt makkelijker.
HR-dashboard voor data-gedreven besluitvorming bij een Retail organisatie
3 weken
Bij een Retail bedrijf leeft de ambitie om meer waarde uit data te halen. De slag naar een data-gedreven aanpak voor beantwoording van HR- en organisatievraagstukken is echter nog niet gemaakt. Zodoende is besluitvorming nog vaak gebaseerd op opinies. In het beste geval is er data beschikbaar, maar ontbreken de inzichten. 26 augustus 2020Topic: HR Analytics
Werknemers zetten in op ontwikkeling en omscholing
3 weken
26 procent van de werkende Nederlanders maakt zich door de coronacrisis zorgen over zijn of haar baan. Voor 47 procent van de werkende Nederlanders is het een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen of te laten omscholen. Opvallend is dat beneden modaal verdieners zich meer zorgen maken over hun baan maar de coronacrisis minder vaak als extra stimulans tot omscholing en ontwikkeling zien ten opzichte van (boven)modale verdieners.26 augustus 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Hoe ga je om met structureel overwerk?
3 weken
Wat overwerk precies is en hoe je dat aan een werknemer moet betalen, is in de wet niet vastgelegd De wetgever heeft dat overgelaten aan de werkgevers en werknemers via cao’s, afspraken binnen het bedrijf en individuele arbeidscontracten. Waar moet je op letten?
Druk op werknemers om fysiek naar het werk te komen
3 weken
Veel overheden adviseren werknemers wereldwijd zo veel mogelijk thuis te werken. Toch durven werknemers niet altijd gebruik te maken van de mogelijkheden om flexibel te werken. Medewerkers blijven druk vanuit de werkgever ervaren om toch fysiek naar de werkplek te komen. Zelfs tijdens de pandemie heeft slechts één op de vier medewerkers in Europa het gevoel gebruik te mogen maken van de mogelijkheden om flexibel te werken.26 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
Meeste bedrijven houden afgesproken loonsverhogingen in stand
3 weken
De wereldwijde pandemie heeft over het algemeen geen invloed gehad op de loonsverhogingen die Nederlandse bedrijven dit jaar aan hun personeel hebben gegeven, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), hoewel dat niet voor alle sectoren geldt.26 augustus 2020Topic: Loon & belonen
NOW 3 langere looptijd maar wel soberder
3 weken
Vanaf oktober loopt de 2e NOW-regeling af. Er komt dan een 3e regeling die tot de zomer van volgend jaar gaat lopen. Wel wordt het nieuwe steunpakket soberder zo berichten meerdere media op basis van bronnen in Den Haag.26 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Is het aanvullende geboorteverlof wel zo noodzakelijk?
3 weken
De invoering van het aanvullende geboorteverlof (1 juli 2020) heeft relatief weinig aandacht gekregen. Komt dit omdat dit de zoveelste vorm is van een verlof met een verzorgend karakter dat we eigenlijk niet nodig hebben? Of is de invoering hiervan gewoonweg ondergesneeuwd door de coronacrisis?
Het moment is nu: werken aan verbinding
3 weken
Stel je voor dat je leeft in het voorjaar van 2021. Je denkt terug aan een jaar geleden, het moment dat we niet meer naar kantoor en school konden en we zoveel mogelijk binnen moesten blijven. De wereld leek stil te staan. Maar al gebeurde er weinig, terugkijkend was deze tijd toonaangevend voor medewerkers en organisaties.25 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
De verborgen kosten van de periodieke looncyclus
3 weken
62% van de Nederlandse werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Problemen die je via flexibele verloning grotendeels kunt voorkomen aldus Ties Roodhart, general manager Benelux bij Wagestream. 25 augustus 2020Topic: Loon & belonen
NOW en organisatie 3.0
3 weken
De hittegolf is voorbij…de hete zomer ligt waarschijnlijk achter ons. Dus geen Corona (bier) of 0.0 (Radler) meer…, of in ieder geval minder. De voorbereidingen voor de 3e dinsdag in september (Prinsjesdag) zijn in volle gang. Grote vraag is of er een nieuw steunpakket komt, bijvoorbeeld een NOW 3.0. 25 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
CEO’s: ‘talentrisico’ inmiddels de belangrijkste bedreiging voor groei
3 weken
De coronacrisis is van grote invloed op de wijze waarop bedrijven wereldwijd omgaan met hun werknemers en de maatschappij. Het uitbreken van Covid-19 heeft een groot aantal ondernemingen ertoe aangezet om meer aandacht te besteden aan hun werknemers en de rol die de onderneming in de samenleving zouden moeten vervullen. Dit blijkt uit de wereldwijde CEO Outlook van KPMG; een onderzoek onder ruim 1.800 CEO’s.25 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
5 tips om de burn-out voor te blijven
3 weken
Experts verwachten dat de coronapandemie nóg een ziektegolf zal veroorzaken, namelijk een enorme toename van het aantal burn-outs. De spanningen van de lockdown, gekoppeld met het thuiswerken en gecancelde vakanties kunnen veel mensen over de grens duwen. Daarom hier vijf tips om tijdig aan de rem te trekken.
Video: Bernard Marr over de 25 grootste technologie trends 2020 - 2030
3 weken
Bernard Marr is een internationale bestseller auteur, specialist op het gebied van big data én keynote speaker op het Nationaal HR Analytics Congres. In deze video legt hij uit wat de komende 10 jaar de 25 grootste technologische trends zijn.24 augustus 2020Topic: HR Analytics
Meer werkplezier dan vorig jaar, maar dat komt níet door het thuiswerken
3 weken
Tweederde van de Nederlandse werknemers ervaart veel werkplezier en waardeert dat zelfs met een 8 of hoger. Het werkplezier van Nederlandse werknemers is in 2020 hoger dan een jaar geleden, maar dat komt níet omdat we meer vanuit huis werken. Want de meest tevreden werknemers, werken nog steeds het liefst op kantoor. Dat geldt vooral voor werknemers van MKB-bedrijven, want die ervaren de meeste waardering op hun werk.
Ondernemers omarmen vakantiekracht nu het nog extra druk is
3 weken
Veel sectoren ervoor hebben gekozen om nog méér vakantiekrachten te werven dan vorig jaar. Dat geldt vooral voor de horecabranche, maar ook in de schoonmaak was veel meer werk voor vakantiekrachten. In de huidige zomer leunen deze branches zwaarder op de inzet van studenten en scholieren. Ook dit is een effect van de coronacrisis, want na tijden van stilte is het nu extra druk.
Verstoorde arbeidsverhouding door psychische klachten [rechtspraak]
3 weken
In de mannenwereld van de Rotterdamse haven is het moeilijk om toe te geven dat je kampt met psychische problemen. Wat betekent dit voor de ontslagzaak van een werknemer die wegens gedragsproblemen zijn baan verliest?
What does good HR look like? 30 different HR models
3 weken
What does good HR look like? HR is a young profession. The profession loves processes and frameworks. Of course there are also many frameworks that outline what good HR should look like. For this overview we collected around 30 of them. 30+ different HR models AHRI/1 Many models are related to the work of Ulrich and Brockbank. “Credible Activist” is certainly one of the competency areas out of their kitchen. AHRI/2 Most of the models reflect the “rounded HR professional...
Ontwikkelen is maatwerk
4 weken
'Zo ben ik nu eenmaal' Dat was de titel van de theatershow georganiseerd voor alle medewerkers van onze gemeente als aftrap van de organisatieontwikkeling. Een logische ontwikkeling gezien het feit dat de wereld om ons heen razendsnel verandert en het werkterrein van de gemeenteambtenaar zich sterk ontwikkelt. De organisatie zal zich blijvend moeten aanpassen aan de veranderende samenleving.Topic: Loopbaan & opleiding
Voor de rechter: dit zijn de best gelezen rechtspraakberichten deze zomer
4 weken
De zomer is een tijd voor relaxen, vakantie, terrasjes en... ontslag? Het hele jaar door staan werkgever en werknemer tegenover elkaar in de rechtszaal. Dit zijn de best gelezen rechtspraakberichten van deze zomer.
23 procent krijgt door coronacrisis verlofaanvraag moeilijker goedgekeurd
4 weken
Maar liefst 46 procent van de Nederlandse werknemers verwacht dit jaar niet meer op vakantie te gaan. Zo stelt een kwart van de ondervraagden dat hun werkgever momenteel minder snel een verlofaanvraag goedkeurt, dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis.20 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Hoe nu verder met de HR-cyclus?
4 weken
Beoordelen van medewerkers is al jaren in ontwikkeling. En nu komt de Corona-crisis daar doorheen. Hét moment om beoordelen de transformatie te laten maken naar werkelijk performance- en talentmanagement.20 augustus 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Dé manier waarop je echt verbinding creëert bij werken op afstand
4 weken
De grootste uitdagingen waarvoor organisaties staan nu er meer dan ooit op afstand wordt gewerkt is het creëren van verbinding. Remote werken betekent minder sociale interactie op de werkplek. Mensen kunnen zich geïsoleerd voelen, missen collegialiteit en eenzaamheid ligt op de loer. Het is niet verwonderlijk dat bij remote werken verreweg het grootste gemis de sociale interacties zijn, men wil terug naar het kantoor en weer in elkaars fysieke aanwezigheid zijn.
Werkgevers: zelfde fiscale behandeling thuiswerken als werken op kantoor
4 weken
De vraag of werkgevers meer zouden moeten doen voor de thuiswerkende werknemer komt steeds meer naar voren. Zeker nu het dringende advies is om ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken. Werkgevers willen wel, maar dan moeten dezelfde regels gelden als op kantoor zo laat een woordvoerder van AWVN aan Nu.nl weten.19 augustus 2020Topic: Arbo
Beëindiging arbeidsovereenkomst: altijd een getekende beëindigingsovereenkomst nodig?
1 maand
Is voor het rechtsgeldig tot stand komen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst altijd een getekende beëindigingsovereenkomst nodig? Deze vraag stond centraal in een procedure die leidde tot bijgevoegde uitspraak.19 augustus 2020Topic: Ontslag
Vakantieaanvraag vaker afgekeurd door coronacrisis
1 maand
Werkgevers zijn strenger in de beoordeling van een vakantieaanvraag dan in de periode voor de coronacrisis. Bijna de helft van de werknemers verwacht mede daardoor dit jaar niet meer op vakantie te gaan.
Coronacrisis: Thuiswerken blijft ook na 1 september 2020 de regel
1 maand
Het kabinet wil dat werknemers ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk blijven thuiswerken. Dat is nodig omdat het coronavirus weer aan terrein wint. In plaats van aangekondigde versoepelingen vanaf 1 september 2020, trekt het kabinet de teugels nu juist weer strakker aan. ‘We hebben laten zien dat we het virus onder controle kunnen krijgen, nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden’, aldus minister-president mark Rutte.
Corona-uitspraak over eenzijdige loonverlaging
1 maand
Recent boog de Rechtbank Amsterdam zich over een zaak, waarin een door de werkgever eenzijdig opgelegde salarisverlaging speelde. Het ging om een verlaging van 25% die samenhing met de coronacrisis. De uitkomst was, dat de werkgever de verlaging ten opzichte van de werknemer niet had mogen doorvoeren. Maar is een salarisverlaging altijd onmogelijk? Het antwoord is nee.19 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
A collection of Performance Management Cycles
1 maand
We all loved the performance management cycle! Performance management is changing. Almost every HR professional has been involved with performance management cycle design. The HR Trend Institute, in collaboration with The Muesum of HR, is preparing an exhibition of performance management cycles. In this article we present an overview of nearly 50 performance management cycles. The first conclusions: it is a rather boring collection and the similarity between the cycles is big. The variety is...

Pagina's

Abonneren op management