management

78 nieuwsberichten gevonden
Vroegtijdig herkennen van stressfactoren bij medewerkers: waar op te letten?
2 weken
37% van de werknemers geeft werkdruk of werkstress aan als reden voor verzuim, zo blijkt uit de  cijfers van het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Verzuim vanwege hoge werkdruk duurt twee keer zo lang. Dit verzuim kan voorkomen worden als de signalen van stress bij medewerkers eerder worden opgemerkt....
Maak het leven van een werkende mantelzorger een stuk makkelijker - Openheid en zichtbaarheid zijn de eerste stap in je mantelzorgbeleid
2 weken
Als werkgever heb je invloed op het welzijn van een medewerker en kun je het verschil maken voor hem of haar én de persoon voor wie hij of zij zorgt. Maar medewerkers vertellen op het werk meestal niet dat ze mantelzorger zijn en werkgevers vragen er vaak niet naar. Veel werkgevers zijn echter onterecht terughoudend om mantelzorg bespreekbaar te maken.  “Werkende mantelzorgers geven vaak aan dat leidinggevenden het onderwerp vaker ter sprake zouden...
Verbod op praten met de pers in sociale mediaprotocol – Mag dat?
2 weken
Omdat werknemers zich in de pers uitlieten over hun werkgever Big Bazar en het dreigende faillissement heeft de keten besloten een verbod op praten met de pers op te nemen in hun social mediaprotocol. Werknemers vragen zich af of dat zomaar kan. RTL Nieuws vroeg het aan Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS.
Kortere werkweek leidt in VK tot fors minder ziekmeldingen - Kabinet ziet er geen oplossing voor Nederland in
2 weken
Vier in plaats van vijf dagen werken. In het VK leverde deze proef positieve gezondheidseffecten als minder stress en een veel lager ziekteverzuim op. Minister Van Gennip ziet echter weinig in een één-op-één toepassing ervan in Nederland zo bericht Binnenlands
Checklist: onbekende Klokkenluidersregeling verplicht vanaf 17 december 2023
2 weken
Wanneer een medewerker een ernstige misstand op het werk opmerkt, moet er een mogelijkheid zijn om daar melding van te doen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de melder. In Nederland moeten bedrijven met 250 of meer medewerkers sinds 18 februari 2023 al zo'n meldpunt hebben. En voor bedrijven met 50-249 medewerkers is de deadline 17 december 2023. Maar de helft heeft nog geen klokkenluidersregeling, terwijl 1 op de tien niet eens weet of ze zo’n regeling hebben. Driekwart van de...
HR moet proactief zijn vanwege ‘dubbele vergrijzing’
2 weken
De arbeidsmarkt staat voor een aanzienlijke uitdaging die wordt aangeduid als de ‘dubbele vergrijzing’. Vanaf 2025 gaan grote groepen werknemers met pensioen; er is dus sprake van aanzienlijke vergrijzing. Die trend is dubbel, want gepensioneerden worden ook ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld omdat veel meer zorgpersoneel nodig is. Op bedrijfsniveau moet HR verder vooruit kijken, om de behoefte aan arbeidskrachten voor de...
Zeven werkdagen stress per maand, maar manager laat het afweten
3 weken
Nederlandse werkgevers lijken minder oog te hebben voor de werkdruk en stress die medewerkers ervaren. Werknemers vinden vooral dat hun manager het laat afweten, want bijna de helft voelt zich niet gesteund door hun manager in perioden van werkstress. Bij meer dan een kwart van de werknemers gebeurt helemaal niets om de mentale gezondheid op het werk bevorderen.
Werkdruk wordt doorslaggevende factor voor werzoekenden
3 weken
De arbeidsmarkt is dynamisch en werkzoekenden houden nu meer rekening met de werkdruk, salaris en een vast dienstverband, voordat ze solliciteren. Werkgevers en HR-adviseurs moeten daar rekening mee houden, als ze concurrerend willen blijven bij het aantrekken en behouden van talent. Voor HR-adviseurs is het cruciaal om deze verschuivingen te begrijpen om strategieën voor talentwerving en -behoud effectief vorm te geven.
Van Regelgeving tot strategie - Een gids door het freelancelandschap
3 weken
Nederland heeft recent de freelancer regelgeving herzien, wat directe gevolgen heeft voor HR-managers en organisaties die freelancers willen aantrekken. Hoe ontwikkel je een strategie die zowel aan de wet voldoet als een balans vindt tussen flexibiliteit en stabiliteit?
Geldzorgen: 4 manieren hoe HR-professionals de medewerkers kunnen steunen
3 weken
Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over hun financiële situatie. De boodschappenprijzen zijn immers torenhoog, elke maand wordt de hoge energierekening weer afgeschreven en de Nederlandse economie nadert een recessie. HR-afdelingen krijgen signalen dat geldzorgen door de hoofden van hun medewerkers spoken. Hoe zorg je ervoor dat je als HR-professional in gesprek kan gaan met deze medewerkers en hoe weet je wanneer je dit kan?
Begin op tijd met het aanpassen van je pensioenregeling
3 weken
1 juli is de nieuwe pensioenwet ingegaan. Maar welke keuzes moet je als werkgever maken? En wanneer kun je het beste daarmee beginnen?Topic: Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsovereenkomst met AOW-gerechtigde werknemer: de juridische consequenties
3 weken
Een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-leeftijd bereikt, eindigt niet automatisch, tenzij dit in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao is bepaald. Dan is er dus expliciet een pensioenontslagbeding opgenomen. Als de arbeidsovereenkomst, nadat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, wordt voortgezet is het verstandig een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten. Wat zijn daarvan de juridische consequenties en hoe zit het met de...
Hogere loonkosten door minimumuurloon in 2024: tips voor HR-adviseur en werkgever
3 weken
Tot nu toe is het wettelijk minimumloon gelijk voor alle werknemers, of ze nu 36 uur per week werken of 40 uur. Om een einde te maken aan deze ongelijke behandeling, wordt vanaf 2024 het minimumloon in Nederland per uur berekend, in plaats van per dag, week of per maand. Werknemers die 36 uur werken houden hetzelfde minimumloon als nu, maar bij een 40-urige werkweek moet 4 uur per week moet worden bijbetaald. Deze verandering kan de loonkosten voor werkgevers met een 40-urige werkweek dus...
De HR Podcast afl. 88 - De mogelijkheden en onmogelijkheden van ChatGPT voor HR
3 weken
Ook HR-professionals kunnen niet om de nieuwe chatbot heen. Je kunt namelijk bijna al jouw HR-werkzaamheden optimaliseren met deze revolutionaire tool – van recruitment tot vacatureteksten en van onboarding tot arbeidsrecht. Docent van de masterclass ‘ChatGPT en AI voor HR-professionals’ Vincent Roders neemt ons mee langs de mogelijkheden en onmogelijkheden van ChatGPT.
Werknemers krijgen steeds vaker fiets van het werk of fietsregeling aangeboden
3 weken
Vier jaar geleden stimuleerde nog maar 18 procent van de werkgevers de fiets voor woon-werkverkeer. Inmiddels heeft een derde van de werknemers een fietsregeling via het werk, een positieve ontwikkeling die leasemaatschappij ALD Automotive herkent bij de klantgesprekken die het bedrijf voert....
Recruitment: kandidaten gebruiken ChatGPT om hun cv's op te fleuren
3 weken
Recruiters kunnen kandidaten niet meer goed beoordelen op het eerste schriftelijke contact dat zij met hen hebben. Want uit recent onderzoek blijkt namelijk, dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse werkzoekenden gebruik maakt van AI-tools zoals ChatGPT om hun sollicitatiebrieven en cv’s op te peppen. Wat betekent dit voor werving- en selectiemedewerkers? Hoe selecteer je de juiste kandidaat, als je niet zeker kan zijn dat cv’s en sollicitatiebrieven door mensen zijn geschreven?
Een jaar betaald ouderschapsverlofregeling: ruim 120.000 ouders maken er gebruik van
4 weken
Sinds augustus 2022 mogen ouders na de 6 weken geboorteverlof nog eens 9 weken verlof nemen met behoud van 70 procent salaris. In het eerste jaar van deze nieuwe regeling hebben 124.000 ouders daar gebruik van gemaakt zo meldt het Parool op basis van cijfers van het UWV.
Succesvolle mediation voorwaarde voor werkhervatting?
4 weken
Een werkgever diende onlangs een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Het ontbindingsverzoek wordt echter afgewezen en werkgever wordt veroordeeld werknemer zonder voorwaarden per direct toe te laten tot zijn werkzaamheden. Dat laatste doet werkgever niet. Hij wil de gesprekken over terugkeer naar het werk namelijk laten plaats vinden onder begeleiding van een mediator. En de werknemer mag pas terugkeren na een succesvolle mediation. 28 augustus 2023

Pagina's

Abonneren op management