management

73 nieuwsberichten gevonden
Sollicitant wil helderheid vooraf over gebruik AI in selectieprocedure
3 weken
HR-adviseurs en recruiters moeten in hun werving- en selectieproces serieus rekening houden met kunstmatige intelligentie. Want een kwart van de werknemers zet AI al in bij sollicitaties, of is van plan dat te doen. Maar organisaties maken zelf ook gebruik van AI bij het vinden van nieuwe werknemers. Een derde van de organisaties gebruikt een vorm van kunstmatige intelligentie in hun werving- en selectieproces. Sollicitanten willen daar vooraf helderheid over. Een derde vreest namelijk voor...
Bonnen, bloemen, rouwkransen: persoonlijke attentie of belastbaar loon?
3 weken
Er is iets te vieren of gedenken en als goede werkgever markeert u dat met mooie bloemen. Maar voor de belastingdienst zijn die bloemen niet altijd gelijkwaardig. Want als u die geeft om een tienjarig dienstverband te markeren, telt zo'n bos als belastbaar loon. Maar geeft u het zelfde boeket altijd als een medewerker jarig is, dan telt dit als een onbelaste persoonlijke attentie. Een recent besluit, probeert nu nog eens duidelijkheid te geven over de ‘kleinegeschenkenregeling’.
Employer branding is voor mkb’ers belangrijker dan voor corporates – De do’s & don’ts
3 weken
Employer branding is iets waar doorgaans alleen bij grote organisaties aan gedacht wordt. Dit terwijl juist voor de middelgrote organisaties, van 500 tot zeg 2.000 medewerkers, dit de meeste waarde heeft. Maar hoe doe je dat?20 maart 2024Topic: Werving & selectie
10 vragen over controle op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025
3 weken
Wie een freelancer of zzp’er inhuurt, hoeft geen belastingen en premies af te dragen, terwijl dat voor een werknemer wel moet. Daarom moet u van de wetgever goed opletten of de ingehuurde zzp’er toch niet een werknemer is. U moet daarvoor gebruik maken van een goedgekeurde modelovereenkomst en aan allerlei vereisten voldoen. Probleem is alleen, dat de wetgeving in de praktijk onwerkbaar is en de Belastingdienst niet meer controleert op schijnzelfstandigheid. Maar dat gaat vanaf 2025 veranderen.
Kleine bedrijven uitgezonderd in wet voor gelijke kansen bij sollicitaties
1 maand
Al sinds haar aantreden werkt minister Van Gennip (SZW) aan een wet die discriminatie bij sollicitaties tegengaat. De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar de nieuwe Eerste Kamer stribbelt tegen. Daar leven grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet voor kleine bedrijven. Daarom doet de minister nu een handreiking aan de senatoren, want de wet geldt straks niet meer voor werkgevers met minder dan 50 werknemers. Ook wordt wet pas in 2027 ingevoerd, zodat grotere bedrijven tot die...
Cao-lonen weer veel hoger dan inflatie, maar trend lijkt dalend
1 maand
De lonen die in cao’s worden afgesproken, zijn opnieuw veel hoger dan de prijsontwikkeling. In februari 2024 steeg de inflatie met 2,8 procent, terwijl voor nieuwe cao’s afspraken zijn gemaakt over loonstijgingen die gemiddeld op 6,2 procent uitkomen. Dat laatste percentage is weer hoger dan in januari en de loonafspraken zijn ook nog steeds veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar. Wel lijkt de piek van 2023 toch echt voorbij.
Niets doen geen optie: nieuwe handreiking grensoverschrijdend gedrag
1 maand
Er is een nieuwe handreiking voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, die meer aandacht besteedt aan de nodige cultuurverandering in de organisatie. Dit is een verbreding van de aanpak die door regeringscommissaris Mariëtte Hamer wordt bepleit. “Niets doen is geen optie, maak het zichtbaar en bespreekbaar.”
Klokkenluiders melden meer misstanden op de werkvloer
1 maand
In het jaar 2023 namen twee keer zoveel mensen contact op met Huis voor Klokkenluiders, omdat ze een misstand op het werk wilden melden. De meeste meldingen hadden betrekking op bedrijfsgeheimen, fraudevermoedens, overtredingen van veiligheidsvoorschriften en sociale (on)veiligheid op de werkvloer. Bedrijven zijn de melder meestal niet dankbaar, want na hun melding worden klokkenluiders nog vaak gepest, geïntimideerd of zelfs ontslagen.
Binnen twee jaar scherpere regels voor platformwerk in Nederland
1 maand
De Europese Commissie heeft regels vastgelegd waardoor mensen die voor platforms als Uber of online bezorgdiensten werken, beter worden beschermd. Daardoor kunnen platformwerkers straks sneller aantonen dat ze een werknemer zijn en niet een zzp’er. Als de platformbedrijven het daar niet mee eens zijn, moeten ze zelf met bewijs komen om dat te weerleggen. De EU-lidstaten moeten de regels binnen twee jaar invoeren, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor bedrijven.
Toch te vinden: meer vrouwen in bedrijfstop dankzij quotum
1 maand
Het lijkt erop dat het verplichte quotum om meer vrouwen aan te stellen in de Raad van commissarissen effect heeft gehad. Wat ruim acht van de tien beursgenoteerde bedrijven voldoet nu aan het vrouwenquotum. Het argument dat er geen vrouwen te vinden zijn om plaats te nemen in de RvC, dat vroeger veel gebruikt werd, lijkt hiermee achterhaald.
Onbetaald verlof en sabbatical: opletpunten om het goed te regelen
1 maand
Wanneer een werknemer onbetaald verlof op wil nemen, zijn er verschillende opties. De wet kent verschillende vormen van onbetaald verlof waar de werkgever aan mee moet werken, maar het kan ook zijn dat de werknemer er gewoon langer ‘tussenuit wil’, met een sabbatical. In het laatste geval is er geen recht op onbetaald verlof, maar misschien is het toch goed om het toe te staan. Regel het dan wel goed.
CNV: geen concurrentiebeding bij ontslag in proeftijd en faillisement
1 maand
Vakbond CNV heeft grote bezwaren tegen een onderdeel van het wetsvoorstel dat de toepassing van het concurrentiebeding wijzigt. Want bij ontslag tijdens proeftijd, en bij faillissement van het bedrijf, blijft de werknemer volgens het wetsvoorstel gebonden aan het concurrentiebeding. Dat is ‘onnodig duperend’ voor duizenden werknemers, vindt de vakbond.
Zo kunnen HR-adviseurs op de werkvloer omgaan met de Ramadan
1 maand
Met de Ramadan die op 11 maart 2024 begint, kunnen HR-adviseurs te maken krijgen met verschillende uitdagingen op het werk. Zo worden de werkomstandigheden extra zwaar voor medewerkers die niet eten en drinken. Dat vraagt om begrip en aanpassingsbereidheid van managers en collega’s.

Pagina's

Abonneren op management