economie

922 nieuwsberichten gevonden
Leider of Slachtoffer?
7 maanden
Verantwoordelijkheid, of toch niet? Als ondernemer maak je mooie periodes mee en er zijn momenten dat het allemaal even tegen zit. De tegenslagen kunnen elkaar snel opvolgen en dan is het ondernemer zijn niet altijd even leuk. Hoe kan jij nu beter met deze omstandigheden omgaan, er sneller uitkomen en zelfs minder laten voorkomen? Dit heeft alles met 100% verantwoordelijkheid nemen te maken. Nu nemen ondernemers gemiddeld genomen al veel verantwoordelijkheid voor hun business. Toch wil ik jou...
Labour Market Policy Database, 2019
7 maanden
Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.
Gebruik Tozo in juli 2020
7 maanden
Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juli 2020.
Personen met meerdere functies als topfunctionaris
7 maanden
De tabel toont het aantal personen in loondienst van een WNT-instelling als leidinggevende topfunctionaris. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt naar functionarissen die bij één of bij meerdere instellingen functionaris zijn.
Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020
7 maanden
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
Economisch beeld wat minder negatief half september
7 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder negatief. De economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur.
Ondernemen in tijden van corona: Nederlandse ondernemers vrij positief
7 maanden
Hoewel het beeld is dat er in Nederland momenteel een flink aantal ondernemers is dat het moeilijk heeft, laat het onderzoek ‘Ondernemen in tijden van corona’ zien dat het met een groot deel van de Nederlandse ondernemers goed gaat. Uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK) uitgevoerd onder 1695 respondenten in de periode eind juli – begin augustus blijkt dat 4 van de 10 ondernemers de huidige bedrijfssituatie een 8 of hoger geeft. Gemiddeld beoordelen ondernemers hun...
Recordaantal werkenden van eerste op tweede kwartaal zonder werk
7 maanden
Bijna 340 duizend mensen die betaald werk hadden in het eerste kwartaal van 2020 hadden in het tweede kwartaal geen werk meer. Zij werden werkloos of verlieten (tijdelijk) de arbeidsmarkt. Dit is een recordafname.
Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus
7 maanden
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand.
Wisselingen arbeidsmarkt, augustus
7 maanden
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in mei, waren er 330 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 96 duizend gestegen.
Kies en je wordt gekozen. Deze 4 excuses gebruiken ondernemers om niet te kiezen.
7 maanden
Kies en je wordt gekozen! Dat is een ijzeren waarheid waardoor ondernemers veel meer zichtbaar worden en soepel hun klanten binnenhalen. Toch doen veel ondernemers dat niet. En zo maken ze het zichzelf onnodig moeilijk. Deze 4 excuses gebruiken ze Excuus 1: Ik vind heel veel dingen leuk! Veel ondernemers zijn creatief en enthousiast. Ze pakken graag nieuwe dingen op en leren snel. Nadeel: hun dienstverlening wordt een onoverzichtelijk rommeltje en daar houden klanten niet van. Excuus 2: Ik kan...
Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19
7 maanden
Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.
Caribisch Nederland: relatief veel tijdelijke werknemers op Saba
8 maanden
In 2018 had 72 procent van de 15- tot 75-jarigen op Caribisch Nederland betaald werk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba telden in 2018 respectievelijk 11,2 duizend, 1,9 duizend en 1,2 duizend werkenden.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1
8 maanden
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020
Statistisch Bulletin nr. 09
8 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Jaarrekening: verplicht voor jou als zzp’er?
8 maanden
De jaarrekening: wat is het en ben je als zzp’er verplicht om die op te stellen? Veel zelfstandigen stellen die zelf op, anderen laten die opstellen door de boekhouder of accountant. Terwijl je officieel niet verplicht bent om dat te doen, al werkt dat in de praktijk soms net iets anders. We leggen het je uit, aan de hand van de jaarrekening, wat het is, hoe je die als zzp’er opstelt en of je verplicht bent om dat te doen. Zodat je op de juiste manier kunt (laten) boekhouden, waarmee je netjes...
Hoe gaat het met Nederland in coronatijd?
8 maanden
Hoe vergaat het Nederland in de coronaperiode?
Verzilver de trends van de 21e eeuw
8 maanden
Verzilver jij de trends van de 21e eeuw al? De wereld verandert als een malle. Doe je niet mee? Dan ben je gedoemd te verdwijnen. Dat heb ik niet verzonnen. Dat is de realiteit. Leuk? Nee, zeker niet. Heb je keus wanneer je ondernemer bent? Ik ben, heel eerlijk, de ontwikkelingen heel lang uit de weg gegaan. Heb geen verstand van techniek. Word er altijd wat kriegel van. Ik vind het ook niet zo gek. Was pas 19 toen ik voor het eerst achter een computer zat. En daarbij, na mijn 50e werd het niet...
Nederland Handelsland, 2020
8 maanden
Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet. Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse...
Genderscan van ondernemerschap in Nederland
8 maanden
Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.
Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor
8 maanden
Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.
VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018
8 maanden
Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.
Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020
8 maanden
Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in december 2019.
AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, 2017-2020
8 maanden
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020
AZW: grootteklasse en werknemers van bedrijven 2020
8 maanden
Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020
Sociaal domein: cohort 2015, uitstroom 2015/’20
8 maanden
Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020
AZW-verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
8 maanden
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 2010-2020
AZW smal: arbeidsmarkt, veiligheidsregio, maand, 19/’20
8 maanden
Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020
Kleinere groei aantal werknemers zorg en welzijn in eerste kwartaal 2020
8 maanden
De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn was in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd was de uitstroom hoger. Per saldo groeide het aantal werknemers in het eerste kwartaal van 2020 nog steeds, maar minder sterk dan in de laatste jaren.
AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2020
8 maanden
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2020

Pagina's

Abonneren op economie