pw de gids

505 nieuwsberichten gevonden
Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst
4 maanden
Een stageovereenkomst wordt door de werkgever aangegaan met een stagiair die als leerling van een onderwijsinstelling praktijkervaring moet of wil opdoen.
De voordelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering
4 maanden
Vanaf 1 januari volgend jaar hebben mkb-bedrijven een nieuwe optie om de risico’s van (langdurig) verzuim af te dekken: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Wat houdt het product in en wat is de meerwaarde voor werkgevers?
Summercourse HR
4 maanden
Deze whitepaper is ontwikkeld in samenwerking met de docenten en hoogleraren van de PW/Nyenrode Summercourse. Zij belichten hierin de laatste inzichten rondom actuele HR thema’s.
‘Laat leren leiden tot positieve ervaringen’
4 maanden
Als leren in kleine stapjes gaat en tot positieve ervaringen leidt, blijven medewerkers zich als vanzelfsprekend ontwikkelen. Dat zegt Jos Sanders, lector ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Ziekteverzuim terugdringen met goede gesprekken
4 maanden
Iedere organisatie wil een laag verzuimpercentage. Er zijn verschillende gesprekken waarmee leidinggevenden het ziekteverzuim van medewerkers positief kunnen beïnvloeden.
Medewerker besteedt persoonlijk budget graag aan vitaliteit
4 maanden
Medewerkers besteden hun persoonlijk budget graag aan sport, beweging en ontspanning, blijkt uit onderzoek. Maar slechts een kwart van de organisaties heeft een budget beschikbaar dat vitaliteit aanmoedigt.
Focus op de growth mindset om leren te stimuleren
4 maanden
Digitalisering en robotisering zorgen voor veel veranderingen in ons leven. Dat biedt nieuwe kansen voor werknemers. Iedereen is het erover eens dat dat van mensen vraagt om serieus werk te maken van leren. Organisaties kunnen daarbij helpen door de focus te leggen op de growth mindset.
WAB zwaar bekritiseerd in Eerste Kamer
4 maanden
De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog geen gelopen race. Met name de fractie van de VVD vraagt zich openlijk af of de wet wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde.
Denken in taken vermindert toekomstangst
4 maanden
Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig én taakgericht met je medewerkers in gesprek gaat over technologische innovaties en de taken van de toekomst die daarbij horen.
Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen
4 maanden
Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op de voorgestelde wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.
PW. collegereeksen in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode, een impressie
4 maanden
PW. organiseert in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode verschillende collegereeksen. In deze video lichten de docenten hun college kort toe.
Tijd-voor-tijdregeling is niet altijd meer mogelijk
4 maanden
Compensatie van overwerk met tijd is sinds 1 januari 2019 niet meer zomaar mogelijk. Werknemers mogen bij tijd-voor-tijdregelingen niet onder het minimumloon uitkomen behalve als dit in een cao is geregeld. Wat betekent dit voor de werkgever?
‘HR mag mensen best een beetje bang maken’
4 maanden
Wat zijn de technologische ontwikkelingen, wat betekenen ze voor de wereld van het werken en hoe kan HR daar op inspelen? Charissa Freese, senior onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, legt uit hoe HR zijn rol pakt in een wereld waarin morgen alles weer anders is.
De impact van de vierde industriële revolutie op werk en de arbeidsmarkt
4 maanden
Nederland krijgt de komende jaren te maken met een reeks aan technologische vernieuwingen die een enorme impact op de arbeidsmarkt zullen hebben. De arbeidsmarkt en het HR-beleid gaan hierdoor onvermijdelijk sterk veranderen.
Best practice: verzuimpercentage van 0,88%
4 maanden
Van alle bedrijfstakken kende de schoonmaaksector in 2018 het hoogste percentage ziekteverzuim: 5,9% volgens cijfers van het CBS. Met een verzuim van slechts 0,88% laat Schoonzorg zien dat het ook anders kan.
Heb aandacht voor bewegen, akoestiek en licht bij inrichting werkplek
4 maanden
Activity-based werken is de basis voor de werkplek van de toekomst. Alleen kan de uitvoering ervan nog beter. Waarom HR en Facility samen moeten werken aan duurzame inzetbaarheid.
Employee experience: ruim een derde haalt geen voldoening uit werk
4 maanden
Een op de tien Nederlandse werkenden haalt niet of nauwelijks voldoening uit zijn werk. Voor nog eens ruim een kwart is het fiftyfifty: deze groep komt even vaak niet voldaan terug van zijn werk als wel.
Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig
4 maanden
Een werkgever die minder werk voor zijn personeel heeft, mag niet zomaar zijn personeel minder laten werken en minder uitbetalen. Werknemers hebben namelijk in hun arbeidsovereenkomst een bepaald aantal uren afgesproken dat zij zullen werken.
‘Sollicitanten krijgen een vipbehandeling’
4 maanden
Om op de krappe arbeidsmarkt goed opgeleide monteurs te werven, gooide Van Lente Systeemintegratie uit Deventer het roer om. Werving via eigen personeel en zonder recruitmentbureaus bevalt hen beter. Dat vereist goed zicht op de employee experience. Die meten ze met een modern meetplatform.
Kantonrechter: Buitenlandse werkgever moet zich aan de wet houden
4 maanden
In zijn arbeidsovereenkomsten met piloten en cabinepersoneel is de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair duidelijk: zij vallen onder het Ierse arbeidsrecht. De Nederlandse rechter laat zich echter niet negeren. Ryanair moet acht piloten nu ieder tonnen aan vergoedingen betalen.
Millennial wil eigen werkuren bepalen
4 maanden
Meer dan de helft van de millennials vindt de mogelijkheid om de eigen werkuren te kunnen bepalen belangrijk tot zeer belangrijk bij de start van een nieuwe baan.
Powernap op het werk: wie durft?
4 maanden
Slapen op het werk? In veel bedrijven is de powernap nog een ver-van-mijn-bedshow. Maar de interesse groeit, zegt sportarts en powernapspecialist Kasper Janssen. “Doorbreek het laatste taboe rond vitaliteit.”
Arbeidsmarktcommunicatie: een vliegende start als ICT’er
4 maanden
Vraag een willekeurige HR-manager waar de grootste tekorten op de arbeidsmarkt te vinden zijn, dan volgt steevast het antwoord: ICT’ers. Een grote vergaarbak van allerhande functies voor, zoals mijn oma zou zeggen, iets met computers.
Praktijkgericht leiderschap
4 maanden
Modern of nieuw leiderschap, de term valt te pas en te onpas. Maar wat is het eigenlijk? Alles wat u als (HR-)manager moet weten om uzelf én uw collega-managers die extra meerwaarde te geven, leest u in de whitepaper.
Praktijkvoorbeeld: het ontwerpen van een leertraject
4 maanden
Een opleidingstraject kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld kijken we hoe zo’n ontwerpproject eruitziet.
Van Gorp: ‘HR, pak je rol bij duurzame inzetbaarheid’
4 maanden
“De factor mens is de belangrijkste succes- en faalfactor in je organisatie”, zegt Désirée van Gorp, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en docent tijdens de PW-summercourse Duurzame Inzetbaarheid.
Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim
4 maanden
Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover.
Werkdruk begint bij jezelf
4 maanden
Onlangs had ik het voorrecht om vier weken lang in een dorp in Spanje te werken aan mijn boek. Ik begon de dag met het verwerken van mijn e-mails en daar keek ik de rest van de dag niet meer naar om. Ik kon mij verder volledig concentreren op het schrijfwerk. Heerlijk, wat een rust.
Hoe kunt u werknemers met kanker het beste tot steun zijn?
4 maanden
Kanker. Het is een diagnose waar veel werknemers mee te maken krijgen. Natuurlijk proberen leidinggevenden hen zoveel mogelijk te steunen, maar wat is eigenlijk de beste aanpak?
CNV naar de rechter om slapende dienstverbanden
4 maanden
Volgens vakbond CNV is er geen enkele reden meer voor slapende dienstverbanden. De vakbond stapt naar de rechter om te eisen dat werkgevers hun werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, mét een transitievergoeding.

Pagina's

Abonneren op pw de gids