pw de gids

504 nieuwsberichten gevonden
De transitievergoeding: de belangrijkste wijzigingen samengevat
4 maanden
Als de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans binnenkort aanneemt, dan betekent dat een flinke verandering voor de transitievergoeding. Daarnaast krijgen werkgevers in bepaalde gevallen recht op compensatie voor deze vergoeding. Hoe zien de veranderingen eruit?
‘Zorgpad helpt bij preventie en inzet van interventies’
4 maanden
De juiste interventie op het juiste moment voor medewerkers met gezondheidsklachten. Een mooi streven, maar in de praktijk ontbreekt het veel bedrijven aan inzicht in arbeidsgerelateerde zorg. Een zorgpad om per fase effectieve interventies inzichtelijk te maken, biedt uitkomst.
Meerderheid Eerste Kamer achter WAB
4 maanden
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft zich in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Koolmees deed tijdens het debat in de Eerste Kamer over de wet een aantal toezeggingen. Geen enkele daarvan tast de kern van de wet aan.
De STARR-methodiek in het loopbaancoachingsgesprek
4 maanden
Vragen als Wat kan ik? Wie ben ik? en Wat wil ik? zijn voor veel mensen geen dagelijks gespreksonderwerp. Ook gunnen medewerkers zich, door de haast van alledag, niet altijd voldoende tijd om te reflecteren op hun (loop)baan. Een loopbaancoach kan mensen in beweging krijgen. Hoe voer je een loopbaancoachingsgesprek en welke rol kan de STARR-methodiek spelen?
Inschakeling van uitzendkrachten: de driepartijenverhouding
4 maanden
Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener.
Zerotolerancebeleid: kleine diefstal heeft grote gevolgen [rechtspraak]
4 maanden
Een kassamedewerkster van een bouwmarkt scant haar eigen klantenkaart en gebruikt de korting die ze daardoor krijgt. Een kleine diefstal, die wel grote gevolgen heeft. Ze wordt op staande voet ontslagen. Overdrijft de werkgever met deze sanctie of past deze binnen het zerotolerancebeleid?
Ontwikkelmodel ISBW helpt managers op weg naar veelzijdigheid
4 maanden
Opleider ISBW heeft het Manager Ontwikkel Model geïntroduceerd. Daarmee kunnen HR en managers eenvoudig in kaart brengen op welke punten zij zich nog kunnen en willen verbeteren. Het is volgens directeur Rob Rijbroek een onmisbare tool nu de rol van managers in veel organisaties verandert. “Veelzijdigheid is meer dan ooit nodig. Want het is echt een misvatting dat managen alleen bestaat uit leidinggeven.”
Focus op persoonlijke groei: best practice Facilicom
4 maanden
Een vaste baan. Uitzicht op een goed pensioen. Niet eens zo heel lang geleden waren het belangrijke ‘drivers’ voor werknemers. Vandaag de dag zijn dat werkgeluk en persoonlijke groei. Hoe speel je als HR hier op in? Zo pakt Facilicom het aan.
Arbeidsmarktcommunicatie bij de NS
4 maanden
Ik heb al heel wat beloftes tegen het licht gehouden. En de hoop is dat – zeker in deze tijden van gillende tekorten – de arbeidsmarktcommunicatie steeds beter en effectiever wordt. Gelukkig is dat ook zo, maar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan veel sneller dan de communicatie kan bijbenen.
De WAB is geen gelopen race
4 maanden
Bijna twintig jaar hield ik me als journalist rond het Binnenhof op. Ik durf dus wel te beweren dat ik over zoiets als politieke intuïtie beschik. En die vertelt me dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) nog zeker geen gelopen race is, al staat  hij op de rol om voor de zomer in de stemming te worden gebracht in de Eerste Kamer.
Voorkom gezondheidsklachten door beeldschermwerk
4 maanden
Beeldschermwerk kan snel leiden tot gezondheidsklachten bij medewerkers. Vandaar dat de arbowet- en regelgeving eisen aan dit soort werk stellen. Deze gelden zowel voor de werkplek als voor de wijze waarop medewerkers hun beeldschermwerk doen.
Een goede leider is een mild mens
4 maanden
Leiderschap is persoonlijk, maar gaat niet over jezelf, zegt Jesse Segers, hoogleraar Leiderschap aan de Universiteit van Antwerpen. “Het gaat over het collectief waar je bij hoort, en dat als geheel goed leiderschap laat zien. Wie anderen en ook zichzelf met mildheid kan bekijken, is hard op weg een goede leider te worden.”
‘Mentaal kapitaal is cruciaal om duurzaam inzetbaar te blijven’
4 maanden
Bevlogen medewerkers die hard werken, die zich niet laten afleiden door bijzaken en die duurzaam inzetbaar blijven. Die willen we allemáál wel in onze organisatie. Het goede nieuws is: we hebben ze ook al in huis. We moeten alleen leren om het mentale kapitaal in onze organisatie aan te spreken.
Kabinet houdt vast aan snelle invoering WAB
4 maanden
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat er nog steeds vanuit dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 juli 2019 tot wet wordt verheven. Volgens de minister is uitstel niet nodig, ondanks de grote hoeveelheid bezwaren die heersen bij de sociale partners en de politiek.
Inschakeling uitzendkrachten: welke uitzendbureaus en welke beloning?
4 maanden
Kampt een bedrijf met bezettingsproblemen, dan kan het contact opnemen met een uitzendbureau. Het bedrijf geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het soort werk dat verricht moet gaan worden. Het uitzendbureau gaat dan op zoek naar geschikte uitzendkrachten.
Ontslag op staande voet wegens beledigen werkgever [rechtspraak]
4 maanden
Het beledigen van de baas verdient geen prijs voor goed werknemerschap. Maar verdient het ontslag op staande voet?
Aanpak werkstress: hier moet u volgens de Arbowet aan voldoen
4 maanden
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), oftewel werkstress, is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar wat is PSA nu precies en wat moet u volgens de Arbowet doen om PSA te voorkomen?
Werknemer bang voor burn-out, maar praat er liever niet over
4 maanden
Burn-out is het schrikbeeld voor een grote groep Nederlandse werkenden. Een op de zeven denkt op korte termijn uit te zullen vallen door mentale overbelasting. Ondertussen vinden Nederlanders het nog altijd knap moeilijk om te praten over geestelijke gezondheid.
Normalisering van het ambtenarenrecht
4 maanden
De voorbereidingen zijn in volle gang: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.
Burn-out: Wat kunnen medewerkers zélf doen?
4 maanden
We raken er niet over uitgepraat. Veel Nederlandse werknemers krijgen te maken met burn-outklachten. Wat kan de medewerker zelf doen om burn-out tegen te gaan?
Hoe zit het met slapende dienstverbanden?
4 maanden
Veel werkgevers houden hun zieke werknemers na twee jaar ziekte in dienst, om zo niet de transitievergoeding te hoeven betalen. Vanaf volgend jaar komt er een compensatieregeling voor werkgevers die een streep moet zetten door slapende dienstverbanden.
Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer
4 maanden
Hoewel duurzame inzetbaarheid in de meeste bedrijven prominent op de agenda staat, investeren werkgevers over het algemeen toch aanzienlijk minder in training en opleiding van oudere werknemers. En ouder betekent hierbij 45-plus. Overigens ligt dat niet alleen aan de werkgever. Ook de oudere werknemer heeft extra stimulans nodig om weer in de schoolboeken te duiken.
Optimaal teamwork kan niet zonder psychologische veiligheid
4 maanden
Onderzoek naar goed functionerende teams laat zien dat psychologische veiligheid het allerbelangrijkste is. Welke bouwstenen kan een organisatie inzetten om de optimale omstandigheden voor teamwork te creëren?
WAB en de ketenbepaling: wat zijn de plannen?
4 maanden
De ketenbepaling voor tijdelijke contracten verandert in het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel wordt de periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, verlengd van twee naar drie jaar. Maar er zijn nog meer gevolgen voor de ‘keten’. 
Robot vs. mens
4 maanden
Wat als de videogame al was uitgevonden, maar het boek nog niet? En er na die ontdekking steeds meer mensen gingen lezen. Dan zouden we ongetwijfeld zeggen dat de uitvinding van de boekdrukkunst tot asociaal gedrag heeft geleid. Want waar gamers nog samen spelen, is het lezen van een boek een puur individualistische aangelegenheid.
Ontwikkeling medewerkers: Focus op het positieve met PsyCap
4 maanden
HRD focust vaak op fouten en dus op negatieve zaken. Er worden echter steeds meer methoden ontwikkeld die voor een andere benadering kiezen. Eén van deze methoden is die van Psychologisch kapitaal: een methode om positieve krachten van mensen te ontwikkelen en meetbaar te maken.
Inspectie: werkgever speelt vaker vals
4 maanden
Werkgevers die door de bloeiende economie niet aan voldoende arbeidskrachten kunnen komen, zijn soms geneigd om het niet al te nauw te nemen met de regels. Het gevolg is dat de Inspectie SZW meer misstanden ziet: mensen die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen, schijnconstructies en onderbetaling nemen toe.
WNRA en het belang van eerdere aanstellingen
4 maanden
De kaders voor de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden steeds duidelijker. Toch bestaan er nog onzekerheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de status van eerdere ambtelijke aanstellingen. Tellen deze wel of niet mee voor de berekening van de transitievergoeding, het bepalen van de wettelijke opzegtermijn, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling?
Doorwerken na AOW-leeftijd: moet werkgever dit toestaan? [rechtspraak]
4 maanden
Een secretaresse bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd. Haar werkgever vindt het tijd voor vers bloed in de organisatie en beëindigt de arbeidsovereenkomst. De secretaresse wil doorwerken tot zij de bij het bedrijf geldende pensioenleeftijd heeft bereikt. Als haar werkgever dit weigert, stapt de vrouw naar de rechter.

Pagina's

Abonneren op pw de gids