pw de gids

1134 nieuwsberichten gevonden
Minister Koolmees onderzoekt verdere beperking concurrentiebeding
5 maanden
De PvdA en D66 willen het concurrentiebeding aan banden leggen, omdat er sprake zou zijn van een wildgroei van het gebruik van dit soort bedingen. Ondertussen beperkt de wet in bepaalde situaties al de toepassing van concurrentiebedingen.
Toolkit voor herkennen huiselijk geweld gratis tijdens coronacrisis
5 maanden
Voor veel mensen valt de gedwongen thuisisolatie niet mee. Thuiswerken terwijl je met je hele gezin zit opgehokt en ontspanningsmogelijkheden als sportclub of horeca zijn gesloten vanwege het coronagevaar. Het risico op huiselijk geweld neemt daardoor toe. Werkgevers kunnen een rol spelen bij het herkennen van huiselijk geweld en krijgen daar nu hulp bij.
Beloftes in tijden van corona
5 maanden
Hoe ga je om met beloftes in tijden van corona? Alles en iedereen buitelt over elkaar heen om de vitale beroepen een hart onder de riem te steken.
Waar je op moet letten vóórdat je de NOW aanvraagt
5 maanden
Bij een geslaagd beroep op NOW betaalt de overheid maximaal 90 procent van de loonsom aan werkgevers, waarvan 80 procent via een voorschot. De hoogte van deze subsidie wordt gerelateerd aan de verwachte omzetdaling over drie aaneengesloten maanden (‘referteperiode’), die minimaal 20 procent moet bedragen. In de praktijk heeft deze regeling de nodige haken en ogen.
Hoe krijg je grip op coronastress?
5 maanden
Voor veel mensen zijn dit stressvolle tijden. Televisie en internet bestoken ons met meer en meer nieuws over de coronacrisis. En wat het vervelender maakt: het is lastiger om hier live met familie, vrienden of collega’s over te praten, want je zit al weken thuis. Niet fijn voor je sociale leven, en ook niet voor je productiviteit. Hoe kun je hier als werkgever en werknemer zo goed mogelijk mee omgaan?
Onderzoek HR-functie met oog op robotisering en digitalisering
5 maanden
Onderzoekers van Tilburg University starten in april 2020 met onderzoeksproject ‘Van human resource management naar workforce management’. Dit project heeft als doel te achterhalen of en zo ja hoe het HRM-vakgebied zich dient te herdefiniëren nu de samenwerking tussen mens en robot steeds groter wordt.
Rechter stelt hoge eisen aan afwijzing aanpassing arbeidsduur
5 maanden
Een werknemer wil na afloop van haar ouderschapsverlof niet meer uren gaan werken. Ze vraagt daarom aanpassing van haar arbeidsduur. Haar werkgever weigert: haar baan zou een inzet van minimaal 30 uur vergen. De kantonrechter geeft de werkgever gelijk, maar het hof oordeelt anders.
Werkgeluk juist óók belangrijk in crisistijd
5 maanden
“Met deze crisis verdwijnt werkgeluk zeker als eerste van de prioriteitenlijstjes van bedrijven.” Deze opmerking krijg ik sinds het uitbreken van de coronacrisis geregeld te horen. En ik snap het: alles draait nu om het maximaal indammen van de uitbraak. Wie is er dan nog bezig met geluk? Toch is werkgeluk belangrijk, juist óók in tijden van crisis.
‘Laat digitalisering geen robot maken van werkenden’
5 maanden
Digitale hulpmiddelen om de kwaliteit van werk te verbeteren, worden vaak met goede bedoelingen geïntroduceerd. Voor het terugdringen van werkdruk of om ervoor te zorgen dat de juiste sollicitanten worden uitgenodigd. Maar het risico van doorgeschoten monitoring ligt op de loer, met discriminatie, toegenomen werkdruk of verstoorde verhoudingen tot gevolg. "Het gaat nu om het recht om mens te zijn op je werk."
Brexit: de gevolgen voor HR
5 maanden
Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie (EU) per 1 februari verlaten en de brexit is een voldongen feit. Er is nu sprake van een overgangsperiode tot 31 december en er wordt onderhandeld over de afspraken. Wat gaat dit betekenen voor Britse expats in Nederland en Nederlandse werknemers in het Verenigd Koninkrijk?
Vitaliteitsbeleid: met deze rekensom overtuig je ook de CFO
5 maanden
Het generatiepact geeft HR mogelijkheden om oudere werknemers langer vitaal aan het werk te houden, hun verzuim terug te dringen én jongeren een kans te bieden op een vaste en uitdagende baan. Maar als HR sta je vaak alleen in je ‘vitaliteitstrijd’ binnen het managementteam. Met een goede kosten-batenanalyse die de harde en zachte kanten belicht, sta je sterker.
Waarom je niet moet vinden wat je voelt
5 maanden
Ik durf het bijna niet op te schrijven. Gênant is het gewoon. Confronterend ook. Helemaal voor iemand die inclusiviteit promoot aan iedereen die het maar horen wil. En het liefst ook aan mensen die het niet willen horen.
Slapend dienstverband na 104 weken ziekte is niet altijd slecht werkgeverschap [rechtspraak]
5 maanden
Een werknemer is na 104 weken ziek te zijn geweest helemaal klaar met zijn werkgever. Hij wil weg, maar het lukt de partijen niet om tot een minnelijke schikking te komen. Volgens de werknemer maakt zijn werkgever zich schuldig aan slecht werkgeverschap door een slapend dienstverband in stand te houden. De kantonrechter oordeelt anders.
De coronacompetitie: het online nóg beter doen dan een ander
5 maanden
Door het coronavirus dat rondwaart, zijn we in onze schulp gekropen. We gaan niet meer naar buiten, houden afstand en schuwen de onbekende. Online gaan we los. We draaien overuren op onze laptops, computers en andere devices. We maken er het beste van met stemmingswisselingen die horen bij het onverhoopt moeten omgaan met het onbekende en de onzekerheid.
Vertrouwen, een van de drie vitamines V´s van thuiswerken
5 maanden
Door de coronacrisis werken veel medewerkers nu noodgedwongen vanuit huis. Hoe zij dat met aandacht vragende kinderen en een ook thuiswerkende partner het beste kunnen doen, daar is momenteel veel over te lezen. In het FD van 26 maart schreef Naomi Ellemers dat er voor leidinggevenden die op afstand leiding moeten geven minder aandacht is. Volgens haar is voor hen vertrouwen het sleutelwoord voor succes.
Gezondheidsmanagement in coronatijden: zo pakt Jumbo het aan
5 maanden
Het coronavirus zet ook HRM op zijn kop. Zo zet Jumbo alle zeilen bij om te kunnen blijven voorzien in de voedselvoorziening en tegelijkertijd de gezondheid van klanten én medewerkers te waarborgen. “Dit is juist het moment om goed voor jezelf én elkaar te zorgen.”
Salarissen fors omhoog in eerste kwartaal
5 maanden
Waar hadden we het over toen het coronavirus nog niet alles domineerde? Nou, bijvoorbeeld over het salaris. En daarbij kwamen veel werknemers er niet bekaaid vanaf. Het eerste kwartaal van 2020 kende de sterkste loonstijgingen sinds 2009.
Na corona wordt het beter
5 maanden
Voor veel ondernemers brengt corona diepe (financiële) ellende. Wat we nu meemaken in de wereld is ongekend en misschien wel de grootste mondiale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De wereld is na deze pandemie niet meer de oude, maar dat is zeker niet alleen slecht.
Wat betekenen de voorstellen van de commissie-Borstlap?
5 maanden
Eind januari presenteerde de commissie-Borstlap haar eindrapport. De conclusie: er moet een flink aantal zaken anders op de arbeidsmarkt. Inmiddels ligt er een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Wat houden de voorstellen van de commissie verder in? Even opfrissen.
Corona: wat kan HR leren in crisistijd?
5 maanden
De afgelopen weken is er veel thuis gewerkt. De coronacrisis dwingt tot zoveel mogelijk werken op afstand. Ik kreeg van diverse collega’s, vrienden, familie en studenten van Windesheim dan ook de vraag: HR op afstand, hoe doe je dat?
Details Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend
5 maanden
Volgende week kunnen bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Uitvoeringsorganisatie UWV streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
Corona leidt tot waardevol innoveren in de zorg
5 maanden
Plotsklaps zet een onzichtbaar virus de hele wereld op zijn kop. Vanwege de coronacrisis worden beschikbare innovatieve technologische mogelijkheden worden in een sneltreinvaart aangekocht en zonder tegenstribbelen geïmplementeerd.
Coronacrisis: zo vraag je een tegemoetkoming aan bij het noodloket
5 maanden
De eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.
Kan werknemer vast contract afdwingen? [rechtspraak]
5 maanden
Wanneer een nieuwe chauffeur zegt het oneens te zijn met het contract dat hem wordt voorgelegd, besluit een transportbedrijf hem niet aan te nemen. Volgens de werknemer heeft hij echter een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat hij al een dag heeft gewerkt zonder dat er een contract was getekend. Kan de werknemer een vast contract afdwingen?
Werken in de advocatuur: ‘Be a hero’ 
5 maanden
Hoe is het op dit moment in de advocatuur? Jaren geleden was dit al een sector waar stevig werd geïnvesteerd om juristen en fiscalisten te verleiden een carrière in de advocatuur te starten. Voorloper als het gaat om structureel werven op een markt van schaarste. Het fenomeen recruiter werd niet voor niks zo’n beetje uitgevonden in deze sector. Nog altijd is de advocatuur een populaire bedrijfstak, hoewel het enthousiasme om er te starten enigszins afneemt.
Goede offboarding: maak van vertrekkende medewerkers ambassadeurs
6 maanden
Nu de coronacrisis keihard toeslaat en in heel veel sectoren de personeelswerving op een lager pitje staat, zal onboarding minder prominent op het to-dolijstje van de HR-professional staan. Offboarding daarentegen zal juist veel meer aandacht krijgen.
Zo communiceer je met je medewerkers tijdens de coronacrisis
6 maanden
De coronacrisis heeft impact op echt iedereen, dus ook op al jouw medewerkers en daarmee heeft corona impact op HR. Dat betekent dat HR tijdens deze crisis flink moet meeveren met de zichzelf zeer snel opvolgende veranderingen waaronder verzuimregelingen, werktijdverkorting, thuiswerken en engagement.
Corona en privacy: wat mag je vragen?
6 maanden
De coronacrisis roept vele vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van werknemers in de strijd tegen het coronavirus?
Werkgeverschap in tijden van crisis: ‘people first’ belangrijker dan ooit
6 maanden
De coronacrisis zet de hele maatschappij op z’n kop. Werkgevers en HR staan voor enorme opdrachten. In het hier en nu gaat het vooral om verbinding en vertrouwen creëren en behouden, terwijl veel medewerkers een draai proberen te vinden in deze nieuwe realiteit. Directeur René Brouwers van Great Place To Work legt uit hoe de Best Workplaces dat aanpakken.

Pagina's

Abonneren op pw de gids