pw de gids

235 nieuwsberichten gevonden
Talentontwikkeling in de praktijk: veel vrijheid voor medewerkers
2 maanden
Welke organisatie zet zich het meeste in voor talentontwikkeling en mobiliteit? Dat is de vraag die ieder jaar centraal staat bij het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. De nummers één en twee van 2018 vertellen hoe zij in de prijzen vielen.
Hoe wordt een ontbindingsprocedure gestart?
2 maanden
Wanneer een werkgever een ontbindingsverzoek doet voor de werknemer dan begint de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter met de indiening van een verzoekschrift.
Voor de rechter: Hoe deskundig is het deskundigenoordeel?
2 maanden
Een werknemer is volgens een deskundigenoordeel niet in staat haar eigen werkzaamheden uit te voeren. Haar werkgever weigert desondanks haar loon te betalen, omdat de bedrijfsarts geen arbeidsgeschiktheid heeft geconstateerd. Het laatste woord is aan de kantonrechter.
Agile strategie: zo krijgt u medewerkers mee
2 maanden
Om agile werken een succes te maken, moeten medewerkers achter de agile strategie staan. Hoe krijgt u ze mee?
Werkkostenregeling geeft in 2020 meer ruimte voor feestje
2 maanden
Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.
Hoe zorg je ervoor dat talenten zich ontwikkelen?
2 maanden
Een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Maar hoe stimuleer je medewerkers tot een leven lang leren? En welke rol kan het TMA-instrumentarium hierin spelen? In dit artikel bespreken we ervaringen die door twee bedrijven zijn opgedaan met deze methode.
Werkgevers niet blij met schrappen langere proeftijd
2 maanden
MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de voorgestelde verlengde proeftijd eenzijdig van tafel gaat. Zij willen dat in ruil daarvoor ook de hogere kosten voor tijdelijk werk worden gematigd.
Burn-out: Steeds meer werknemers houden het niet vol
2 maanden
Ondanks alle aandacht voor stress en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), neemt het aantal werknemers met burn-outklachten toe. De werkdruk wordt zwaarder en de autonomie in het werk minder. Psychische beroepsziekten kunnen leiden tot langdurig verzuim.
Langere proeftijd in de WAB gaat niet door
2 maanden
De verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden wordt uit de Wet arbeidsmarkt in balans gehaald. Regeringspartijen scharen zich daarmee achter de kritiek dat de verlengde proeftijd misbruik in de hand werkt. Voor werkgevers is dit een domper. Zij zagen de verlengde proeftijd juist een van de positieve punten van de WAB.
Continue dialogen in plaats van traditionele beoordelingsgesprekken
2 maanden
De traditionele beoordelingsgesprekken lijken niet meer van deze tijd. Tijdens een rondetafelgesprek vertellen vijf direct betrokkenen hoe zij de gesprekken in hun organisaties op een andere wijze georganiseerd hebben.
2 maanden
Na de laatste overname wilde bierbrouwer Grolsch zich met nieuw elan presenteren, op de biermarkt én op de arbeidsmarkt. Om het bedrijf een duidelijk en eigenzinnig smoel te geven, besloot HR voor de arbeidsmarktcommunicatie aan te haken bij de merkcampagne die eerder al was ingezet door marketing.
Arbeidsmarktcommunicatie: hoe HR en marketing bij Grolsch samen de wereld veroveren
2 maanden
Na de laatste overname wilde bierbrouwer Grolsch zich met nieuw elan presenteren, op de biermarkt én op de arbeidsmarkt. Om het bedrijf een duidelijk en eigenzinnig smoel te geven, besloot HR voor de arbeidsmarktcommunicatie aan te haken bij de merkcampagne die eerder al was ingezet door marketing.
Learning Agillity voor HR-managers
2 maanden
De wereld waarin we leven is steeds minder voorspelbaar en een stuk complexer geworden. Hierdoor wordt een steeds groter beroep gedaan op het innovatie- en verandervermogen van mensen. Als HR manager is het dus belangrijk om zicht te hebben op het leer- en veranderpotentieel van je medewerkers om zo beter voorbereid te zijn op de toekomst.
Talenten benutten in teams
2 maanden
Bij talentbenutting probeer je om optimaal gebruik te maken van de sterke punten van een medewerker. Binnen teams kun je optimaal gebruik maken van de diversiteit aan talenten. Een mooi streven, maar hoe pak je dat aan?
Assessments inzetten voor loopbaantrajecten
2 maanden
Met assessments wordt het talent en het groeipotentieel van mensen in kaart gebracht. Assessments worden vaak ingezet in het kader van selectie van nieuw personeel, maar kunnen ook goed gebruikt worden bij loopbaanontwikkeling.
Wederindiensttredingsvoorwaarde bij een reorganisatie
2 maanden
Een werkgever moet bij een reorganisatie de wederindiensttredingsvoorwaarde in de gaten houden. Als er binnen het bedrijf een reorganisatie plaatsvindt en er vallen ontslagen dan moet de werkgever opletten dat de vervallen arbeidsplaatsen niet binnen een half jaar weer worden vervuld.
Veilig je werk doen is nog lang niet vanzelfsprekend
2 maanden
Nederlandse werknemers staan nog volop bloot aan intimidatie, geweld en pesten. Vooral werknemers met een zorg- of welzijnsberoep en de mensen die juist moeten zorgen voor andermans veiligheid worden regelmatig belaagd.
Toegewijde doktersassistente wint erfenis, maar verliest baan [Rechtspraak]
2 maanden
Een doktersassistente gaat ver in haar zorg voor een bejaarde patiënt. Zo ver dat haar baas vindt dat zij de professionele gedragsregels overschrijdt. Een eerste verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen, maar de werkgever waagt een nieuwe poging wanneer blijkt dat de assistente een geregistreerd partnerschap is aangegaan met de patiënt om fiscaal voordelig te kunnen erven.
Zonder coachingsvaardigheden geen HR-professional
2 maanden
‘Kennis is goed, kunde is beter!’ Deze opmerking betreft één van mijn stokpaardjes richting deelnemers van bijvoorbeeld mijn eigen Executive MBA-programma aan Nyenrode Business Universiteit.
Zo zet je een assessmentcenter op
2 maanden
De assessmentcentermethode is een goed instrument om talent aan te trekken én te behouden. Maar niet elke assessmentaanpak brengt het talent en potentieel van mensen goed in kaart. “Als ik koffiedik kijk, doe ik ook een assessment, zegt Jeroen Seegers,  de grondlegger van de assessmentcentermethode in ons land.  Vier tips om te starten met een assessmentcenter.
Arbeidsmarktcommunicatie: zo werft ASR
2 maanden
Verzekeraar ASR valt op met zijn commercials door samen te werken met een rapper. Is er ook een koppeling met de arbeidsmarktcommunicatie van de organisatie?
Europa gunt nieuwe vaders langer kraamverlof
2 maanden
Vaders krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof als hun partner is bevallen. Werkgevers zullen over die periode minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.
Werknemer vreest voor veiligheid personeelsdata
3 maanden
Schandalen met gelekte gegevens hakken er in bij werknemers. 64 procent zegt het idee te hebben dat de informatie die hun werkgever heeft verzameld niet veilig is. Ruim de helft (52%) denkt dat het risico toeneemt door het gebruik van nieuwe bronnen van personeelsdata.
Het Jaar van de Wending
3 maanden
Laten we – met elkaar – van 2019 het Jaar van de Wending maken. Het jaar waarin (bijna) alles anders wordt, beter, mooier.
Floor Nobels: ‘Recruitment moet dicht bij mensen blijven’
3 maanden
In een krappe arbeidsmarkt moeten recruiters alle zeilen bijzetten. Floor Nobels, recruitment innovator en headhunter bij Worklife Recruitment, vindt dat bedrijven vooral gebruik moeten maken van hun eigen mensen. Referral is echt het meest krachtige middel in een krappe arbeidsmarkt.”
Top 5 spelfouten in vacatureteksten
3 maanden
De eerste indruk telt, ook in de wereld van HR. Of juist misschien wel in de wereld van HR. En zeg eens eerlijk, als je een cv van een sollicitant opent waar ‘Curicculum Vitea’ bovenaan schittert, staat de sollicitant al 1-0 achter, toch? Of wat als er staat ‘Ik vindt de vacature erg interresant’? De kans dat de sollicitatie de status ‘afwijzen’ krijgt neemt toe.
Top 6 spelfouten in vacatureteksten
3 maanden
De eerste indruk telt, ook in de wereld van HR. Of juist misschien wel in de wereld van HR. En zeg eens eerlijk, als je een cv van een sollicitant opent waar ‘Curicculum Vitea’ bovenaan schittert, staat de sollicitant al 1-0 achter, toch? Of wat als er staat ‘Ik vindt de vacature erg interresant’? De kans dat de sollicitatie de status ‘afwijzen’ krijgt neemt toe.
Pensioenontslag: praktische handvatten
3 maanden
Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, is het pensioenontslag een veel ingewikkelder aangelegenheid geworden dan daarvoor. Met dit artikel trachten we een aantal praktisch handvatten te geven.
Werkgevers willen meer waardering voor ontwikkelingsmogelijkheden.
3 maanden
Te vaak worden investeringen in de ontwikkeling van werknemers gezien als een extraatje. Als het aan werkgevers ligt, worden deze investeringen voortaan gewaardeerd als volwaardige arbeidsvoorwaarde.
Wanneer kan een melding collectief ontslag worden gedaan?
3 maanden
Wanneer er sprake is van een collectief ontslag, kan niet willekeurig een aantal werknemers worden gekozen. Een reorganisatie kan geen aanleiding zijn om werknemers die toch al ‘lastig’ waren eruit te werken.

Pagina's

Abonneren op pw de gids