pw de gids

1126 nieuwsberichten gevonden
HR-professionals ervaren onduidelijkheid over de ‘workforce transformation’
4 maanden
Een meerderheid van de HR professionals (58 procent) geeft aan dat het niet helder is hoe hun organisatie op lange termijn de afstemming van techniek, processen en medewerkers wil vormgeven.
De arboregels op de thuiswerkplek
4 maanden
Veel werknemers werken noodgedwongen langdurig thuis vanwege de coronacrisis. Werkgevers en werknemers realiseren zich echter lang niet altijd dat ook thuis de regels uit de Arbowet gelden. Wat houden de arboregels op de thuiswerkplek in?
Waslijst aan verwijten maakt ontslag op staande voet nog niet rechtsgeldig
4 maanden
Een amusementscentrum ontslaat een vestigingsmanager op staande voet. Volgens de werkgever zijn er maar liefst twaalf ernstige verwijten die de werknemer kunnen worden gemaakt en behoudt zich in de ontslagbrief bovendien het recht voor om de dringende redenen voor ontslag later aan te passen. Maar zo werkt het niet in het arbeidsrecht.
Leer alles over framing op de Nationale Gesprekkendag
4 maanden
Framingexpert Sarah Gagestein is een van de drie keynotesprekers op de Nationale Gesprekkendag voor HR, die 24 september in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam plaatsvindt. Ze gaat uitleggen hoe je meer overtuigingskracht krijgt door framing op de juiste manier in te zetten.
Werken op afstand: het gaat niet om technologie maar om cultuur en leiderschap
4 maanden
Nu werken op afstand van abrupte noodzakelijkheid transformeert naar het begin van ‘het nieuwe normaal’ ontstaat er logischerwijs een toenemende vraag naar technologie. Dat faciliteert immers het werken op afstand. Maar technologie gaat niet voor je werken als je bedrijfscultuur niet op orde is of als er sprake is van onvoldoende leiderschap.
Ellen Coopmans (bol.com): ‘Dit is een marathon, geen sprint’
4 maanden
Hard groeien als bedrijf, terwijl iedereen vanwege het coronavirus thuiswerkt. Ellen Coopmans, Chief People& Officer, legt uit hoe bol.com haar ruim tweeduizend medewerkers gemotiveerd houdt. “Je probeert steeds vooruit te kijken: wat hebben mensen volgende week nodig?”
CPB: ‘Verhogen minimumloon met 10 procent kan pijnloos’
4 maanden
Verhoging van het minimumloon schaadt de werkgelegenheid amper, mits AOW en bijstand niet evenredig meestijgen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau die oude bevindingen weerspreekt.
Vanaf 2022 negen weken betaald ouderschapsverlof
4 maanden
Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen van de 26 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Ze moeten die negen weken wel in het eerste levensjaar van het kind opnemen.
De Ragetlie-regel: hoe een tijdelijk contract zomaar vast blijkt
4 maanden
Door de zogeheten Ragetlie-regel kan je lang niet altijd zomaar een tijdelijk arbeidscontract opzeggen dat je hebt afgesloten met een werknemer die eerder vast voor je werkte. Hoe zit het precies?
Wie staat bij jou op één?
4 maanden
Hoe snel de wereld verandert, zie je terug in wat voor HR plotsklap de dominante onderwerpen zijn. Lag de focus eerst op het behouden en aantrekken van personeel vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, nu zijn ontslag en offboarding dé thema’s. Die omslag heeft zich in ruim zes weken voltrokken. Bizar.
Functionerings- of beoordelingsgesprekken voeren in coronatijd?
4 maanden
Wat doen we met de te houden functionerings- en beoordelingsgesprekken de komende maanden? Niet houden of juist wel. En hoe dan?
Zo voorkom je uitval bij fysiek zwaar werk
4 maanden
Overbelasting is een groot probleem in branches waar mensen fysiek zwaar werk verrichten. Door slim om te gaan met fysieke belasting, kunnen organisaties en werknemers veel klachten voorkomen.
Ontslag op staande voet ingetrokken: wie zal dat betalen?
4 maanden
Een werknemer wordt op staande voet ontslagen. Hij legt zich niet neer bij het ontslag en maakt kosten om dat duidelijk te maken aan zijn werkgever. Wie moet die kosten betalen wanneer het ontslag wordt ingetrokken?
Het leven na corona: online onderwijs blijft
4 maanden
Iedereen wacht vol spanning af hoe de maatschappij er na de coronacrisis uit gaat zien. Dat we voorlopig te maken hebben met een nieuwe werkelijkheid, is wel duidelijk. Wat betekent dit voor het opleiden en ontwikkelen van werkenden?
Basiscontract arbodienstverlening: dit zijn de eisen
4 maanden
Elke werkgever moet volgens de Arbowet een basiscontract met een arbodienstverlener sluiten. Als werkgever ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Aan welke eisen moet dit basiscontract minimaal voldoen?
Wat verdienen projectleiders?
5 maanden
George Orwell schreef in ‘Animal Farm’: “some animals are more equal than others”. Die net ietsje belangrijkere mensen zijn op onze boerderijen vaak de jongens van sales, die bij hoog en laag volhouden dat zonder hun inbreng geen pluimpje rook de fabriekspijp verlaat. Maar er is nog een categorie medewerkers die zich onmisbaar acht voor succes. De projectleider.
Geen recht op transitievergoeding voor inkomensvermindering door lagere functie [rechtspraak]
5 maanden
Na twee jaar ziek te zijn geweest, wordt een lerares ontslagen. Tegelijkertijd wordt ze op dezelfde school benoemd in een minder zware functie met minder uren en een aanmerkelijk lager salaris. Ze maakt aanspraak op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. Maar heeft zij ook recht op een vergoeding voor de inkomensvermindering?
‘Slaapgebrek onderschatte kostenpost’
5 maanden
Meer liefst een op de vijf medewerkers kampt met slaapproblemen. Met diverse gevolgen: verminderde concentratie, minder productiviteit én het leidt tot verzuim. Meer aandacht voor het voorkomen van slaapproblemen is dus van belang. Wat kun je als werkgever doen?
Wat doe je met medewerkers die thuiswerken en creatief óf apathisch worden?
5 maanden
We zien in deze coronatijd dat sommige mensen creatief worden, anderen worden apathisch of gaan thuiswerkend de kinderen begeleiden met hun huiswerk. Wat doe je hier als leidinggevende mee?
Corona: compassie en connectie
5 maanden
Bij inlevering van mijn vorige column had ik niet kunnen denken dat ik een maand later met mijn HR-team de coronacrisis het hoofd zou bieden. Van de ene op de andere dag werken meer dan zesduizend Deloitters thuis en is onze eerste prioriteit het creëren van een stabiele en veilige thuiswerkomgeving.
9 stappen voor betere vitaliteit medewerkers
5 maanden
Vitale medewerkers zijn mensen met de juiste, passende mentaliteit die nodig is voor de dagelijkse topprestatie die werken heet. Alles in de organisatie moet erbij aansluiten: van de bedrijfscultuur tot en met het eten in de kantine. Negen actiepunten waarmee je zelf kunt blijven werken aan betere vitaliteit bij je medewerkers.
HR in én na de crisis: de corona-officer komt eraan
5 maanden
Terug naar de essentie, is het eerste dat in me opkomt. Als er iets is dat corona tot nu toe lijkt te brengen, dan is het back-to-basic. Alleen wat echt nodig is ga je doen. Je ziet veel beelden van onzekerheid en van lijden, van een wereld in verwarring. Hoe kon ons dit gebeuren?
Minister Koolmees onderzoekt verdere beperking concurrentiebeding
5 maanden
De PvdA en D66 willen het concurrentiebeding aan banden leggen, omdat er sprake zou zijn van een wildgroei van het gebruik van dit soort bedingen. Ondertussen beperkt de wet in bepaalde situaties al de toepassing van concurrentiebedingen.
Toolkit voor herkennen huiselijk geweld gratis tijdens coronacrisis
5 maanden
Voor veel mensen valt de gedwongen thuisisolatie niet mee. Thuiswerken terwijl je met je hele gezin zit opgehokt en ontspanningsmogelijkheden als sportclub of horeca zijn gesloten vanwege het coronagevaar. Het risico op huiselijk geweld neemt daardoor toe. Werkgevers kunnen een rol spelen bij het herkennen van huiselijk geweld en krijgen daar nu hulp bij.
Beloftes in tijden van corona
5 maanden
Hoe ga je om met beloftes in tijden van corona? Alles en iedereen buitelt over elkaar heen om de vitale beroepen een hart onder de riem te steken.
Waar je op moet letten vóórdat je de NOW aanvraagt
5 maanden
Bij een geslaagd beroep op NOW betaalt de overheid maximaal 90 procent van de loonsom aan werkgevers, waarvan 80 procent via een voorschot. De hoogte van deze subsidie wordt gerelateerd aan de verwachte omzetdaling over drie aaneengesloten maanden (‘referteperiode’), die minimaal 20 procent moet bedragen. In de praktijk heeft deze regeling de nodige haken en ogen.
Hoe krijg je grip op coronastress?
5 maanden
Voor veel mensen zijn dit stressvolle tijden. Televisie en internet bestoken ons met meer en meer nieuws over de coronacrisis. En wat het vervelender maakt: het is lastiger om hier live met familie, vrienden of collega’s over te praten, want je zit al weken thuis. Niet fijn voor je sociale leven, en ook niet voor je productiviteit. Hoe kun je hier als werkgever en werknemer zo goed mogelijk mee omgaan?
Onderzoek HR-functie met oog op robotisering en digitalisering
5 maanden
Onderzoekers van Tilburg University starten in april 2020 met onderzoeksproject ‘Van human resource management naar workforce management’. Dit project heeft als doel te achterhalen of en zo ja hoe het HRM-vakgebied zich dient te herdefiniëren nu de samenwerking tussen mens en robot steeds groter wordt.
Rechter stelt hoge eisen aan afwijzing aanpassing arbeidsduur
5 maanden
Een werknemer wil na afloop van haar ouderschapsverlof niet meer uren gaan werken. Ze vraagt daarom aanpassing van haar arbeidsduur. Haar werkgever weigert: haar baan zou een inzet van minimaal 30 uur vergen. De kantonrechter geeft de werkgever gelijk, maar het hof oordeelt anders.
Werkgeluk juist óók belangrijk in crisistijd
5 maanden
“Met deze crisis verdwijnt werkgeluk zeker als eerste van de prioriteitenlijstjes van bedrijven.” Deze opmerking krijg ik sinds het uitbreken van de coronacrisis geregeld te horen. En ik snap het: alles draait nu om het maximaal indammen van de uitbraak. Wie is er dan nog bezig met geluk? Toch is werkgeluk belangrijk, juist óók in tijden van crisis.

Pagina's

Abonneren op pw de gids