pw de gids

235 nieuwsberichten gevonden
HR-expert kan identiteit eigen organisatie niet benoemen
2 maanden
Een kwart van de organisaties heeft geen duidelijke boodschap, waardoor het zelfs de HR-experts niet lukt om de identiteit van hun eigen organisatie in enkele zinnen op te noemen. Dit maakt succesvolle employer branding vrijwel onmogelijk.
Loonopschorting of loonstop? Subtiel maar belangrijk verschil
2 maanden
Re-integratie bij ziekte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever moet allerlei acties inzetten, de werknemer moet daar verplicht aan meewerken. Daarbij is het uitgangspunt dat beide het eens zijn over de koers die moet worden gevaren. Maar dat is niet altijd zo. Wanneer kiest u voor loonopschorting of een loonstop?
Stimuleer zelfregie op loopbaangebied
2 maanden
Het is belangrijk dat medewerkers zelf de regie nemen als het gaat om het vergroten van hun arbeidsmarktwaarde, de arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Hoe kun je als werkgever stimuleren dat zij ook zelf aan de slag gaan met hun loopbaan en ontwikkeling?
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers
2 maanden
Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken krijgen vaak te maken met extra kosten, zogenaamde extraterritoriale kosten (ETK).
WAB: wat te doen met het pensioen van de payroller?
2 maanden
Het kabinet wil niet dat payroll kan worden gebruikt als manier om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en wil dit met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aanpakken. Een van de voorgestelde maatregelen, is dat een payroller recht krijgt op een adequate pensioenregeling die gelijkwaardig is aan die van zijn collega’s die in dienst zijn van de opdrachtgever.
Hoe ga je om met werkweigering?
2 maanden
Werkweigering kent vele verschijningsvormen. Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan en wat te doen als werkweigering uitloopt op een arbeidsconflict?
Zo bevordert HR de ontwikkeling van oudere medewerkers
2 maanden
HRM-afdelingen staan voor een flinke uitdaging. Hoe kun je faciliteren dat de oudere medewerker inzetbaar blijft?
Arbeidsongeval treft sollicitant, heeft hij recht op doorbetaling van zijn salaris? [Rechtspraak]
2 maanden
Een sollicitant loopt als onderdeel van de sollicitatieprocedure een dagje mee in een bedrijf. Hem overkomt tijdens die dag een ernstig arbeidsongeval. De sollicitant vindt dat hij op de loonlijst hoort te staan en eist doorbetaling van zijn salaris, dan wel een vergoeding van gederfde inkomsten. Maar heeft hij daar ook recht op?
‘Wendbaarheid door flexibiliteit begint al bij werving en selectie’
2 maanden
Flexibiliteit is geen speeltje van HR en geen doel op zich. Het is een middel om organisaties wendbaar te maken op een manier die past bij goed werkgeverschap, zegt Hanneke Moonen, adviseur op het gebied van strategische personeelsplanning.
Werknemers uit de WGA: publiek en privaat zoeken samen naar succesformule
2 maanden
Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer het erom gaat mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Private verzekeraar Achmea deed samen met het UWV onderzoek naar de succesfactoren.
‘Noem het geen duurzame inzetbaarheid’
2 maanden
Duurzame inzetbaarheid is iets wat door HR vaak ‘erbij’ wordt gedaan. Terwijl het de kern van elk HR-beleid zou moeten zijn, zo vindt Jeroen Kluytmans, manager Employability bij DSM FIT. DSM maakt duurzame inzetbaarheid zelf duurzaam.
Divers personeelsbestand uitdaging voor HRM telecombedrijven
2 maanden
De markt van telecombedrijven zoals internetproviders en telecom- en mobiele telefoonaanbieders is sterk in beweging. Dat zorgt intern voor grote uitdagingen op het gebied van HRM, bijvoorbeeld om de juiste talenten te werven en binden. Het diverse personeelsbestand van telecombedrijven maakt dat extra complex.
Contact met leidinggevende kan tijdsdruk mantelzorger verlichten
2 maanden
400.000 werkenden geven intensief hulp aan een zieke naaste. Zij ervaren meer tijdsdruk en zijn substantieel minder tevreden over hun leven dan mensen die geen of minder zware zorgtaken op zich hebben genomen. Contact met de leidinggevende en flexibel werk kunnen de stress verzachten.
Burn-out voorkomen: zeven tips
2 maanden
Heb jij jezelf ook voorgenomen om dit jaar minder stress te hebben? Dan bent je vast niet de enige. Werkstress is beroepsziekte nummer één in ons land, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Jaarlijks meldt 14% van de Nederlanders zich ziek vanwege een burn-out en zit gemiddeld maar liefst 242 dagen thuis. Dat kost […]
Ontslag van een bestuurder
2 maanden
In de wet is bepaald dat een bestuurder te allen tijde kan worden ontslagen door degenen die bevoegd zijn tot benoeming van de bestuurder. De algemene vergadering van aandeelhouders (of bij een zogenoemde grote of structuurvennootschap: de Raad van Commissarissen – RvC) is bevoegd tot benoeming van een bestuurder en dus ook tot ontslag.
Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans gepubliceerd
2 maanden
Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt de lagere regelgeving aan de Tweede Kamer die is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het betreft (compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie.
‘Werkgeluk is serious business’
2 maanden
Werkgeluk is actueel en binnen veel organisaties legt HR er bewust nadruk op. Niet voor niets: het levert een organisatie in de eerste plaats gelukkigere werknemers op, maar biedt daarnaast ook vele andere voordelen, is de overtuiging van Cynthia Noordoven. “Het is meer dan een nice to have.”
Geen moordverdachte meer, toch je baan kwijt: wie betaalt de schade?
2 maanden
Het leven van een verpleegkundige staat op zijn kop als hij wordt beschuldigd van het moedwillig toedienen van insuline waardoor een patiënt is overleden. Als de aanklachten worden geseponeerd, wil hij geld zien van zijn werkgever. Heeft het ziekenhuis de regels van goed werkgeverschap geschonden?
Vluchtelingen op de werkvloer: is de drempel voor HR te hoog?
2 maanden
“De jonge vluchteling heeft vaak een plusje ten opzichte van zijn Nederlandse leeftijdsgenoot.” Dit zegt Mardjan Seighali, directeur van vluchtelingenorganisatie UAF. Waarom HR de deur wagenwijd open moet zetten voor jonge, hoogopgeleide vluchtelingen.
‘Vluchtelingen aannemen vraagt om lef’
2 maanden
Op zoek naar jonge talenten in de krappe arbeidsmarkt? Er ligt een wereld open voor de HR-manager die wat verder kijkt. De jonge, hoogopgeleide vluchteling is ambitieus, ondernemend en zeer gedreven. Maar is de drempel voor HR nog te hoog?
Arbeidsmarktcommunicatie: werken in de accountancy
2 maanden
De arbeidsmarkt in Nederland begint steeds meer op stoom te raken. Sterker nog, het lijkt meer een snelkookpan te worden. Hoe zit het met de arbeidsmarktcommunicatie in de accountancysector?
Wet arbeidsmarkt in balans [infographic]
2 maanden
Op 5 februari 2019 stemde de Tweede Kamer in met de WAB. Het wetsvoorstel bevat voorstellen tot herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht. Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract te bieden.
Wees zuinig op de 55-plussers
2 maanden
De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer stijgt. Waar de één fysiek en mentaal fit blijft, krijgt een ander te maken met chronische ziekten en arbeidsbeperkingen.
Wet arbeidsmarkt in balans in hoofdlijnen
2 maanden
De belangrijkste wettelijke verandering voor HR in 2019 komt voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans. De WAB bevat voorstellen tot herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht. Wat dit voor u betekent leest u in deze gratis whitepaper.
Onboarding: voorkom dat nieuwe medewerker snel weer vertrekt
2 maanden
Met een goede onboarding van nieuwe medewerkers voorkom je dat zij na een paar weken weer vertrekken. Hoe pak je het hele proces goed aan?
Employer branding via sociale media
2 maanden
Veel werknemers die zoeken naar een nieuwe baan, kijken ook op de socialmediakanalen van een potentiële werkgever. Het belang van sociale media voor employer branding mag dus niet worden onderschat.
Prioriteiten stellen
2 maanden
Och, wat was ik een belangrijke man. Dat wist iedereen, want ik vertelde er graag over. Wat ik deed binnen HR was niet eens zo belangrijk eigenlijk.
Meer reacties op uw vacature? Vergroot uw bereik met social media
2 maanden
Wist u dat ongeveer 75% van potentieel nieuwe werknemers niet actief op zoek is naar een baan? Deze groep ziet uw vacature dus niet eens.
Employer Branding: zo gaat u ermee aan de slag
2 maanden
Nieuwe werknemers vinden is niet gemakkelijk. Wilt u zich als werkgever goed neer zetten in de huidige arbeidsmarkt? Ga dan aan de slag met employer branding.
Onderzoek: Hoe duurzaam werkt Nederland?
2 maanden
Hoewel elke werkgever inmiddels zegt duurzame inzetbaarheid belangrijk te vinden, is de praktijk nog weerbarstig. Zo bleek vorig jaar nog dat flexwerkers nauwelijks worden meegenomen in beleid voor duurzame inzetbaarheid. Hoe staat het er nu voor? Deel uw bevindingen met uw vakgenoten.

Pagina's

Abonneren op pw de gids