pw de gids

405 nieuwsberichten gevonden
De WAB is geen gelopen race
2 maanden
Bijna twintig jaar hield ik me als journalist rond het Binnenhof op. Ik durf dus wel te beweren dat ik over zoiets als politieke intuïtie beschik. En die vertelt me dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) nog zeker geen gelopen race is, al staat  hij op de rol om voor de zomer in de stemming te worden gebracht in de Eerste Kamer.
Voorkom gezondheidsklachten door beeldschermwerk
2 maanden
Beeldschermwerk kan snel leiden tot gezondheidsklachten bij medewerkers. Vandaar dat de arbowet- en regelgeving eisen aan dit soort werk stellen. Deze gelden zowel voor de werkplek als voor de wijze waarop medewerkers hun beeldschermwerk doen.
Een goede leider is een mild mens
2 maanden
Leiderschap is persoonlijk, maar gaat niet over jezelf, zegt Jesse Segers, hoogleraar Leiderschap aan de Universiteit van Antwerpen. “Het gaat over het collectief waar je bij hoort, en dat als geheel goed leiderschap laat zien. Wie anderen en ook zichzelf met mildheid kan bekijken, is hard op weg een goede leider te worden.”
‘Mentaal kapitaal is cruciaal om duurzaam inzetbaar te blijven’
2 maanden
Bevlogen medewerkers die hard werken, die zich niet laten afleiden door bijzaken en die duurzaam inzetbaar blijven. Die willen we allemáál wel in onze organisatie. Het goede nieuws is: we hebben ze ook al in huis. We moeten alleen leren om het mentale kapitaal in onze organisatie aan te spreken.
Kabinet houdt vast aan snelle invoering WAB
2 maanden
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat er nog steeds vanuit dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 juli 2019 tot wet wordt verheven. Volgens de minister is uitstel niet nodig, ondanks de grote hoeveelheid bezwaren die heersen bij de sociale partners en de politiek.
Inschakeling uitzendkrachten: welke uitzendbureaus en welke beloning?
2 maanden
Kampt een bedrijf met bezettingsproblemen, dan kan het contact opnemen met een uitzendbureau. Het bedrijf geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het soort werk dat verricht moet gaan worden. Het uitzendbureau gaat dan op zoek naar geschikte uitzendkrachten.
Ontslag op staande voet wegens beledigen werkgever [rechtspraak]
2 maanden
Het beledigen van de baas verdient geen prijs voor goed werknemerschap. Maar verdient het ontslag op staande voet?
Aanpak werkstress: hier moet u volgens de Arbowet aan voldoen
2 maanden
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), oftewel werkstress, is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar wat is PSA nu precies en wat moet u volgens de Arbowet doen om PSA te voorkomen?
Werknemer bang voor burn-out, maar praat er liever niet over
2 maanden
Burn-out is het schrikbeeld voor een grote groep Nederlandse werkenden. Een op de zeven denkt op korte termijn uit te zullen vallen door mentale overbelasting. Ondertussen vinden Nederlanders het nog altijd knap moeilijk om te praten over geestelijke gezondheid.
Normalisering van het ambtenarenrecht
2 maanden
De voorbereidingen zijn in volle gang: de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.
Burn-out: Wat kunnen medewerkers zélf doen?
2 maanden
We raken er niet over uitgepraat. Veel Nederlandse werknemers krijgen te maken met burn-outklachten. Wat kan de medewerker zelf doen om burn-out tegen te gaan?
Hoe zit het met slapende dienstverbanden?
2 maanden
Veel werkgevers houden hun zieke werknemers na twee jaar ziekte in dienst, om zo niet de transitievergoeding te hoeven betalen. Vanaf volgend jaar komt er een compensatieregeling voor werkgevers die een streep moet zetten door slapende dienstverbanden.
Werkgever investeert nog altijd minder in oudere werknemer
2 maanden
Hoewel duurzame inzetbaarheid in de meeste bedrijven prominent op de agenda staat, investeren werkgevers over het algemeen toch aanzienlijk minder in training en opleiding van oudere werknemers. En ouder betekent hierbij 45-plus. Overigens ligt dat niet alleen aan de werkgever. Ook de oudere werknemer heeft extra stimulans nodig om weer in de schoolboeken te duiken.
Optimaal teamwork kan niet zonder psychologische veiligheid
2 maanden
Onderzoek naar goed functionerende teams laat zien dat psychologische veiligheid het allerbelangrijkste is. Welke bouwstenen kan een organisatie inzetten om de optimale omstandigheden voor teamwork te creëren?
WAB en de ketenbepaling: wat zijn de plannen?
2 maanden
De ketenbepaling voor tijdelijke contracten verandert in het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In het wetsvoorstel wordt de periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, verlengd van twee naar drie jaar. Maar er zijn nog meer gevolgen voor de ‘keten’. 
Robot vs. mens
2 maanden
Wat als de videogame al was uitgevonden, maar het boek nog niet? En er na die ontdekking steeds meer mensen gingen lezen. Dan zouden we ongetwijfeld zeggen dat de uitvinding van de boekdrukkunst tot asociaal gedrag heeft geleid. Want waar gamers nog samen spelen, is het lezen van een boek een puur individualistische aangelegenheid.
Ontwikkeling medewerkers: Focus op het positieve met PsyCap
2 maanden
HRD focust vaak op fouten en dus op negatieve zaken. Er worden echter steeds meer methoden ontwikkeld die voor een andere benadering kiezen. Eén van deze methoden is die van Psychologisch kapitaal: een methode om positieve krachten van mensen te ontwikkelen en meetbaar te maken.
Inspectie: werkgever speelt vaker vals
2 maanden
Werkgevers die door de bloeiende economie niet aan voldoende arbeidskrachten kunnen komen, zijn soms geneigd om het niet al te nauw te nemen met de regels. Het gevolg is dat de Inspectie SZW meer misstanden ziet: mensen die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen, schijnconstructies en onderbetaling nemen toe.
WNRA en het belang van eerdere aanstellingen
2 maanden
De kaders voor de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden steeds duidelijker. Toch bestaan er nog onzekerheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de status van eerdere ambtelijke aanstellingen. Tellen deze wel of niet mee voor de berekening van de transitievergoeding, het bepalen van de wettelijke opzegtermijn, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling?
Doorwerken na AOW-leeftijd: moet werkgever dit toestaan? [rechtspraak]
2 maanden
Een secretaresse bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd. Haar werkgever vindt het tijd voor vers bloed in de organisatie en beëindigt de arbeidsovereenkomst. De secretaresse wil doorwerken tot zij de bij het bedrijf geldende pensioenleeftijd heeft bereikt. Als haar werkgever dit weigert, stapt de vrouw naar de rechter.
Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst
2 maanden
Een stageovereenkomst wordt door de werkgever aangegaan met een stagiair die als leerling van een onderwijsinstelling praktijkervaring moet of wil opdoen.
De voordelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering
2 maanden
Vanaf 1 januari volgend jaar hebben mkb-bedrijven een nieuwe optie om de risico’s van (langdurig) verzuim af te dekken: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Wat houdt het product in en wat is de meerwaarde voor werkgevers?
Summercourse HR
2 maanden
Deze whitepaper is ontwikkeld in samenwerking met de docenten en hoogleraren van de PW/Nyenrode Summercourse. Zij belichten hierin de laatste inzichten rondom actuele HR thema’s.
‘Laat leren leiden tot positieve ervaringen’
2 maanden
Als leren in kleine stapjes gaat en tot positieve ervaringen leidt, blijven medewerkers zich als vanzelfsprekend ontwikkelen. Dat zegt Jos Sanders, lector ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Ziekteverzuim terugdringen met goede gesprekken
2 maanden
Iedere organisatie wil een laag verzuimpercentage. Er zijn verschillende gesprekken waarmee leidinggevenden het ziekteverzuim van medewerkers positief kunnen beïnvloeden.
Medewerker besteedt persoonlijk budget graag aan vitaliteit
2 maanden
Medewerkers besteden hun persoonlijk budget graag aan sport, beweging en ontspanning, blijkt uit onderzoek. Maar slechts een kwart van de organisaties heeft een budget beschikbaar dat vitaliteit aanmoedigt.
Focus op de growth mindset om leren te stimuleren
2 maanden
Digitalisering en robotisering zorgen voor veel veranderingen in ons leven. Dat biedt nieuwe kansen voor werknemers. Iedereen is het erover eens dat dat van mensen vraagt om serieus werk te maken van leren. Organisaties kunnen daarbij helpen door de focus te leggen op de growth mindset.
WAB zwaar bekritiseerd in Eerste Kamer
2 maanden
De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog geen gelopen race. Met name de fractie van de VVD vraagt zich openlijk af of de wet wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde.
Denken in taken vermindert toekomstangst
2 maanden
Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig én taakgericht met je medewerkers in gesprek gaat over technologische innovaties en de taken van de toekomst die daarbij horen.

Pagina's

Abonneren op pw de gids