pw de gids

290 nieuwsberichten gevonden
Slechts een op tien werknemers is tevreden over werkplek
1 maand
Een fijne werkplek zorgt voor meer tevreden, gezonde en productieve werknemers. Waarom is dan slechts 10 procent van de werknemers in ons land tevreden over zijn of haar werkplek? 6 Tips hoe je als werkgever de ideale werkplek voor je mensen creëert.
Flexwerken: 3 tips voor meer productiviteit
1 maand
Altijd en overal kunnen werken, waar en wanneer jij dat wilt. Het klinkt mooi, maar is het ook goed voor de productiviteit? Niet automatisch, je moet er wel wat voor doen. Als het gaat om het verhogen van de productiviteit, is flexwerken op zichzelf is niet het ei van Columbus. Het bied je de mogelijkheden en de middelen. Aan werkgever en werknemer om daar optimaal gebruik van te maken. Hoe je dat doet? Wij geven je 3 tips.
Het belang van meer schoonheid in organisaties
1 maand
In de NRC van zaterdag 6 april jl. schreven Carin Gaemers en Hugo Borst over neoliberale managers die het morele kompas van zorgverleners, leraren en politieagenten ondermijnen. Twee jaar na hun manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ zijn zij nog altijd teleurgesteld en boos.
Versobering van de transitievergoeding onder de WAB
1 maand
Het kabinet maakt haast met de WAB: de Wet arbeidsmarkt in balans. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten van afgelopen maart, zal de zetelverdeling in de Eerste Kamer aanzienlijk wijzigen. Het kabinet loodst de WAB dan ook graag vóór de wissel in juni door de Eerste Kamer. Eén van de wijzigingen onder de WAB is een nieuwe berekening van de transitievergoeding: een versobering voor de werknemer.
Individueel keuzebudget kan nadelig uitpakken
1 maand
Uitkeringsinstantie UWV vindt dat werkgevers hun werknemers moeten waarschuwen voor de mogelijke nadelige gevolgen van het individueel keuzebudget (IKB). Wie gebruik maakt van het IKB loopt het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Een volledig leerproces met de leercyclus van Kolb
1 maand
Om een volledig leerproces te doorlopen, is het belangrijk dat alle fasen van een leercyclus doorlopen worden. Kolb onderscheidt vier verschillende fasen.
Goed werkgeverschap, wat is dat eigenlijk?
1 maand
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Dat staat in de wet. Maar wat betekent dat eigenlijk en wat zijn de consequenties voor wie zich er niet aan houdt?
Overuren zijn in Nederland heel gewoon
1 maand
De balans tussen werk en privé slaat regelmatig door richting werk. Iets meer dan de helft van de Nederlandse werknemers maakt wekelijks overuren zonder daarvoor betaald te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van ADP.
Brexit leidt tot zorgen bij Europese werknemers
1 maand
Een op de vijf Europese werknemers maakt zich zorgen om zijn baan vanwege de dreigende Brexit. In Nederland ligt dat percentage weliswaar veel lager, maar is er ook bezorgdheid.
Best practice: Anticiperen op gevolgen digitalisering
1 maand
Digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat functies veranderen of verdwijnen. Dat staat vast. Tijdens een tournee van kroegbijeenkomsten worden gemeenteambtenaren gestimuleerd om aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling.
Wanneer kan de werknemer calamiteitenverlof opnemen?
1 maand
Kort verzuim of ook wel calamiteitenverlof genoemd is verlof samenhangend met zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Deze vorm van verlof is onderdeel van de Wet arbeid en zorg.
Slapend dienstverband is slecht werkgeverschap [rechtspraak]
1 maand
De directeur van een zorginstelling krijgt kanker waardoor zij haar veeleisende werk niet meer kan uitvoeren. Haar werkgever weigert haar te ontslaan. De directeur beschuldigt haar werkgever ervan het dienstverband slapend te houden om zo onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen. Is dat slecht werkgeverschap?
Flexwerker steeds vaker ongelukkig in het werk
1 maand
Tussen 2005 en 2017 is het aantal oproep- en invalkrachten in Nederland verdubbeld van 4 procent (292.000 werknemers) naar 8 procent (546.000) van de werknemers in Nederland. Dat is slecht nieuws voor wie werkgeluk belangrijk vindt: oproep- en invalkrachten zijn steeds ontevredener over hun werk.
Overtuigen? Laat de ander ontspannen
1 maand
Stel, u presenteert een plan aan de directie. U weet het te onderbouwen met overtuigende statistieken, maar toch… het is lastig om uw toehoorders te overtuigen. Wat er ontbreekt? Misschien is uw publiek niet betrokken, of belangrijker nog… niet ontspannen.
Arbeidsmarktcommunicatie: werken in de bouw
1 maand
De bouwsector dreigt oververhit te raken: schaars personeel, stijgende lonen, materiaal dat niet op tijd komt – er gaapt een enorme kloof tussen wat er gebouwd moét worden en wat er gebouwd kán worden.
Het einde van de motivatiebrief?
1 maand
Iedereen die wel eens op zoek is geweest naar een baan (en laten we eerlijk zijn, wie is dat nou niet) zal de worsteling van het schrijven van een goede motivatiebrief herkennen. Hoe zorg je ervoor dat je opvalt tussen de andere brieven en je onderscheidend bent van de andere kandidaten? Waarbij je ook nog […]
Duurzame inzetbaarheid: veel woorden, weinig concrete maatregelen
1 maand
Het aantal organisaties dat duurzame inzetbaarheid tot prioriteit heeft uitgeroepen, is gestegen van 59 procent in 2018 naar 68 procent in 2019. Tegelijkertijd worden er minder maatwerkafspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en ervaren steeds minder werknemers autonomie in hun werk.
‘Strategische personeelsplanning stimuleert ook de teamvorming’
1 maand
Waar strategische personeelsplanning voor veel gemeenten nieuw terrein is, heeft de gemeente Amsterdam er al vijftien jaar ervaring mee. Liefst tien gespecialiseerde P&O’ers houden zich hiermee bezig. Personeelsadviseur Ellen Heijdra: ‘Dat er in deze gemeente zoveel expertise is, ervaar ik als een luxe.’
Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019
1 maand
Duurzame inzetbaarheid blijkt meer dan ooit een strategisch aandachtspunt. Maar liefst 68 procent van de respondenten in het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019 is het eens met de stelling dat duurzame inzetbaarheid op de strategische agenda van de eigen organisatie staat.
Zo hou je medewerkers vitaal: 6 inspirerende voorbeelden
1 maand
Het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers kan op vele manieren. Van een feest in de vroege ochtend, het joggend opruimen van zwerfafval tot een bonus als medewerkers op gewicht blijven. Zes keer inspiratie voor bedrijven om medewerkers fit te houden.
Vitaal langer doorwerken: drie tips voor HR
1 maand
Het aantal 50-plussers op de werkvloer neemt bij veel bedrijven gestaag toe. Hoe zorg je als HR dat deze groep gezond langer door kan werken en productief blijft? Drie tips
Van Solingen: ‘Agile is geen wondermiddel’
1 maand
Rini van Solingen is deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Daarnaast begeleidt hij als consultant organisaties bij de overgang naar agile werken.
Gezonder leven: zo krijg je de medewerkers mee
1 maand
Gezonde werknemers zorgen voor gezonde organisaties. Voor meer productiviteit en creativiteit. Hoe krijg je je medewerkers zo ver om gezonder te leven? Drie tips.
Is het tijd voor een arbeidsovereenkomst ‘nieuwe stijl’?
1 maand
Al sinds mensenheugenis tekenen we arbeidsovereenkomsten die gênant eenduidig zijn. Bedrijven vervallen allemaal in het overnemen van arbeidscontracten die tekstueel zó saai zijn dat je ogen spontaan beginnen te tranen na drie regels.
Vitaliteit op de werkvloer: zo zet je het in gang
1 maand
Hoe krijg je werknemers zover dat ze aan de slag gaan met hun eigen vitaliteit? Linda Peels is vitaloog en geeft tips hoe je de bewustwording binnen de organisatie op gang brengt.
Mag werkgever zich bemoeien met levensstijl medewerkers?
1 maand
Of het nu gaat om overgewicht, roken of gebruik van alcohol. Meer dan de helft van de werkgevers vindt dat het ook zijn of haar verantwoordelijkheid is om te werken aan een gezondere levensstijl van zijn personeel.
Werkstress verminderen bij personeel: 7 tips voor werkgevers
1 maand
Steeds meer bedrijven erkennen de risico’s van werkstress onder medewerkers. Er op een goede manier mee omgaan is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeven tips hoe werkgevers kunnen bijdragen aan het verminderen van werkstress.
Agile strategie: zo krijgt u medewerkers mee (3)
1 maand
Wanneer is een organisatie maximaal agile? En welke organisatievaardigheden zijn daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal in dit derde en laatste deel over het werken met een agile strategie.
Agile strategie: zo krijgt u medewerkers mee (2)
1 maand
Een Agile strategie is gedoemd te mislukken als de medewerkers van de organisatie er niet achterstaan. In deel twee van deze serie: de vier randvoorwaarden om het personeel mee te krijgen.
Onbeperkt verlof steeds gewoner, maar wat wil de werknemer?
1 maand
Onbeperkt verlof opnemen. Nog niet zo lang geleden was het de arbeidsvoorwaarde waarmee hippe bedrijven zich onderscheidden van traditionele werkgevers. Nu heeft ook ING het in de cao staan. En daar zal het vermoedelijk niet bij blijven. De helft van de leidinggevenden maakt het niet uit hoeveel vakantiedagen hun medewerkers opnemen, zo lang hun werk van goede kwaliteit is.

Pagina's

Abonneren op pw de gids