pw de gids

455 nieuwsberichten gevonden
Burn-out een ziekte. Of toch niet?
1 maand
Is een burn-out nu wel of niet officieel een beroepsziekte? De nieuwe lijst met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel die de wereldorganisatie WHO onlangs bekend maakte, zorgde voor grote verwarring. Een update.
Employer branding: eerlijke reclame voor je bedrijf
1 maand
Hoe vind ik geschikte mensen die bij me willen werken? Anno 2019 is deze vraag niet gemakkelijk te beantwoorden. Maar één ding is duidelijk: je bent als bedrijf afhankelijk van de eerste indruk. En dus kun je maar beter werken aan je employer branding.
Schadevergoeding na schenden NVP Sollicitatiecode [rechtspraak]
1 maand
De Universiteit van Leiden moet een sollicitant een schadevergoeding betalen omdat zij zich niet aan de regels van de NVP Sollicitatiecode heeft gehouden. Zonder dat de kandidaat dit wist, vroeg een lid van de beoordelingscommissie informatie op bij academici die niet als referent waren opgegeven.
Wat zijn de regels voor het geven van referenties?
1 maand
Wie informatie opvraagt over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden. Dat geldt ook voor werkgevers die desgevraagd een boekje open doen over (ex)-werknemers. Wat zijn de regels voor referenten?
Summercourse ism Nyenrode
1 maand
De Summercourse is speciaal voor HR-professionals in korte tijd op actuele onderwerpen de diepte in willen te gaan. Na het succes van 2018 geven onze docenten u ook dit jaar de nieuwste trends en wetenschappelijke inzichten mee. U gaat concreet aan de slag en vertaalt dit naar uw eigen praktijk. 
Leidinggeven is mensen in het licht zetten
1 maand
Leidinggeven is een competentie, een vak. Dat vak wordt beoefend door mensen die andere mensen zodanig beïnvloeden dat de organisatie en haar stakeholders er beter van worden.
Scheefgroei tussen werkenden aanpakken
1 maand
De scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en andere werkenden, zoals zelfstandigen (zzp’ers) en flexwerkers, is inmiddels zo groot dat maatregelen nodig zijn. Het is een sociale en economische kwestie geworden, vindt een commissie die zich over de arbeidsmarkt buigt.
Mentale veerkracht vergroten van álle medewerkers
1 maand
“Veerkrachtige mensen kunnen beter omgaan en herstellen van belasting”, blijkt uit onderzoek van TNO. Voor HR is het dus zaak om aan de slag te gaan met het vergroten van de veerkracht van medewerkers. Sommige groepen medewerkers verdienen echter extra aandacht.
Pensioenakkoord: wat is de doorsneesystematiek en waarom wordt het afgeschaft?
2 maanden
Een van de hoofdpunten van het pensioenakkoord is de afschaffing van de doorsneesystematiek. Wat is dat eigenlijk en waarom moeten we er vanaf?
De WAB en de gevolgen voor het ontslagbeleid
2 maanden
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt onder meer een zogeheten extra cumulatieve ontslaggrond en bevat een wijziging van het concurrentiebeding. Wat betekenen deze wijzigingen voor uw ontslagbeleid?
Pensioenakkoord: hoe nu verder?
2 maanden
Nu ook VCP, de laatste van de vakcentrales die nog een handtekening onder het pensioenakkoord moest zetten, het groene licht heeft gegeven, maken de partijen zich op voor vervolgstappen. Wat moet er nog gebeuren voor het Nederlandse pensioenstelsel daadwerkelijk wordt gewijzigd?
Drie kenmerken van succesvolle e-learning
2 maanden
Met kwalitatief sterke e-learning komen je medewerkers verder. Maar door de wildgroei aan aanbieders is het lastig kiezen welk platform nu het beste is. Waar moet je op letten bij het kiezen van e-learning voor jouw organisatie? Online Academy zet 3 belangrijke punten voor je op een rij.
Open hiring: hoe ga je om met de ontwikkeling van medewerkers
2 maanden
Twee Nederlandse bedrijven begonnen dit voorjaar een pilot met open hiring voor de werving van personeel. De eerste ervaringen zijn positief, maar hoe zorg je voor goede begeleiding en talentontwikkeling van deze vooraf onbekende medewerkers?
Zieke brandweerman staat zonder WNRA met lege handen [rechtspraak]
2 maanden
Als de nood aan de man is, wordt van brandweerlieden verwacht dat ze zich in het gevaar storten om anderen te redden. Maar als een brandweerman ziek wordt, blijkt er voor hem geen redder in nood te zijn. Kan hij een voorschot nemen op de Wet normalisering ambtenarenrecht?
Generieke ontwikkeling voor toptalent niet genoeg
2 maanden
In veel organisaties loopt de ontwikkeling van toptalent niet of nauwelijks synchroon met de strategie van de organisatie. Adviseur talent- en management development Rino Schreuder en organisatieadviseur Simon Noorman pleiten voor een specifieke talentontwikkeling voor topmedewerkers op cruciale posities. Maar hoe pak je dat aan als HR?
De twee pijlers van een winnende verzuimaanpak
2 maanden
Zorginstelling Vincent van Gogh won dit jaar de Vernet Health Ranking Award in de categorie GGZ. Een nieuwe verzuimaanpak, ingegeven door stijgend verzuim na een reorganisatie, ligt volgens HR-manager Joep Janzing aan de basis van deze winst. Een best practice.
Burn-out: Wat kunnen medewerkers zélf doen?
2 maanden
We raken er niet over uitgepraat. Veel Nederlandse werknemers krijgen te maken met burn-outklachten. Wat kan de medewerker zelf doen om burn-out tegen te gaan?
Wees de startmotor voor vernieuwing
2 maanden
Verandermanagement is de laatste jaren zelf sterk in verandering. Er komt steeds meer nadruk op de leer- en ontwikkelkant van veranderen, naast de traditionele geplande veranderaanpak. Tijdens verandertrajecten wordt steeds vaker gesproken over experimenteren, leren en doen.
Vakantiewerk door scholieren en studenten
2 maanden
Met vakantiewerkers worden bedoeld scholieren, studenten en andere studerenden die in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling of in de periode tussen twee opleidingen in tijdelijk werk verrichten.
Vijf alternatieven voor de traditionele HR-gesprekscyclus
2 maanden
Steeds meer organisaties schaffen de traditionele gesprekscyclus, met een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek, af. Maar wat komt hiervoor in de plaats? Arbeids- en organisatiepyscholoog Mirjam Baars bespreekt vijf inspirerende alternatieven.
Onbetrouwbaar leiderschap
2 maanden
Als er één ding is, waardoor personeel hard wegrent, dan is dat wel slecht leiderschap. Als er één reden is, waarom medewerkers gedemotiveerd raken, dan is dat wel de afwezigheid van betrouwbaar leiderschap.
Wees het verzuim voor
2 maanden
Even uit de school klappen. In ‘mijn’ wereld, die van de uitgeverijen, is het ziekteverzuim laag. Het zijn vooral zwangeren (gek eigenlijk dat zij formeel ‘ziek’ zijn) en langdurig zieken die verzuimen. Kortdurende afwezigheid door ziekte komt relatief weinig voor.
De PW.-Monitor: hoe denkt u over de WAB?
2 maanden
Doe mee aan de nulmeting van PW. en Flexmarkt over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De resultaten worden eind deze maand gepubliceerd.
Minimumloongrens naar 21 jaar
2 maanden
Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het minimumloon. Het minimumjeugdloon geldt dan voortaan voor werknemers tussen 15 en 21 jaar.
Aanpak laaggeletterdheid is taak voor werkgever
2 maanden
Werknemers die laaggeletterd of laaggecijferd zijn, ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek, minder productief en hebben waarschijnlijk een grotere kans op arbeidsongevallen. Werkgevers hebben er daarom een groot belang bij om een oplossing voor dit probleem te vinden.
Talentontwikkeling: Mars Nederland kijkt altijd naar de volgende stap
2 maanden
Voortdurende talentontwikkeling houdt medewerkers bij Mars Nederland in beweging, vertelt HR-directeur Auke van Zandbergen. “Al tijdens het selectiegesprek praten we over je volgende rol.”
Zo pas je workforce management succesvol toe
2 maanden
Hoe hou je werknemers langer fit én relevant? Met die vraag worstelt bijna elke werkgever. Want een gezonde, gelukkige en goed presterende workforce willen we allemaal. Nu, maar ook over tien jaar. Zes tips voor effectief workforce management.
Startklaar voor het nieuwe ambtenarenrecht
2 maanden
De normalisering van de rechtpositie van ambtenaren brengt veel veranderingen met zich mee. Hoe kan HR zich nu al goed voorbereiden? Een beknopt overzicht om up-to-date het transitieproces in te gaan.
Hoe je medewerkers sterk op het werk helpt te worden
2 maanden
Werk is tegelijkertijd een bron van voldoening en van stress. Medewerkers kunnen te maken krijgen met pesten op het werk, werkdruk of juist saai en zinloos werk. Of het nu een project is dat misgaat of een organisatieverandering: een individuele medewerker moet hier op de een of andere manier mee omgaan.
WNRA en het belang van eerdere aanstellingen
2 maanden
Met de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) verandert er een hoop. Hoe zit het bijvoorbeeld met de status van eerdere ambtelijke aanstellingen? Tellen deze wel of niet mee voor de berekening van de transitievergoeding, het bepalen van de wettelijke opzegtermijn, de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling?

Pagina's

Abonneren op pw de gids