pw de gids

290 nieuwsberichten gevonden
Ziekteverzuim terugdringen met goede gesprekken
2 weken
Iedere organisatie wil een laag verzuimpercentage. Er zijn verschillende gesprekken waarmee leidinggevenden het ziekteverzuim van medewerkers positief kunnen beïnvloeden.
Medewerker besteedt persoonlijk budget graag aan vitaliteit
2 weken
Medewerkers besteden hun persoonlijk budget graag aan sport, beweging en ontspanning, blijkt uit onderzoek. Maar slechts een kwart van de organisaties heeft een budget beschikbaar dat vitaliteit aanmoedigt.
Focus op de growth mindset om leren te stimuleren
2 weken
Digitalisering en robotisering zorgen voor veel veranderingen in ons leven. Dat biedt nieuwe kansen voor werknemers. Iedereen is het erover eens dat dat van mensen vraagt om serieus werk te maken van leren. Organisaties kunnen daarbij helpen door de focus te leggen op de growth mindset.
WAB zwaar bekritiseerd in Eerste Kamer
2 weken
De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog geen gelopen race. Met name de fractie van de VVD vraagt zich openlijk af of de wet wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde.
Denken in taken vermindert toekomstangst
2 weken
Technologische innovaties zullen in vrijwel alle sectoren en banen menselijke arbeid deels gaan vervangen. Dat kan aanzetten tot toekomstangst. Niet nodig, mits je tijdig én taakgericht met je medewerkers in gesprek gaat over technologische innovaties en de taken van de toekomst die daarbij horen.
Aanpassing Participatiewet en Ziektewet: wie het weet mag het zeggen
2 weken
Minder dan een op de tien werkgevers heeft een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst. Het kabinet wil dat meer mensen die onder de Participatiewet of de Wajong vallen werk krijgen en wil daarvoor de wet aanpassen. Belanghebbenden kunnen via internet reageren op de voorgestelde wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet.
Tijd-voor-tijdregeling is niet altijd meer mogelijk
2 weken
Compensatie van overwerk met tijd is sinds 1 januari 2019 niet meer zomaar mogelijk. Werknemers mogen bij tijd-voor-tijdregelingen niet onder het minimumloon uitkomen behalve als dit in een cao is geregeld. Wat betekent dit voor de werkgever?
‘HR mag mensen best een beetje bang maken’
2 weken
Wat zijn de technologische ontwikkelingen, wat betekenen ze voor de wereld van het werken en hoe kan HR daar op inspelen? Charissa Freese, senior onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, legt uit hoe HR zijn rol pakt in een wereld waarin morgen alles weer anders is.
De impact van de vierde industriële revolutie op werk en de arbeidsmarkt
2 weken
Nederland krijgt de komende jaren te maken met een reeks aan technologische vernieuwingen die een enorme impact op de arbeidsmarkt zullen hebben. De arbeidsmarkt en het HR-beleid gaan hierdoor onvermijdelijk sterk veranderen.
Best practice: verzuimpercentage van 0,88%
2 weken
Van alle bedrijfstakken kende de schoonmaaksector in 2018 het hoogste percentage ziekteverzuim: 5,9% volgens cijfers van het CBS. Met een verzuim van slechts 0,88% laat Schoonzorg zien dat het ook anders kan.
Heb aandacht voor bewegen, akoestiek en licht bij inrichting werkplek
2 weken
Activity-based werken is de basis voor de werkplek van de toekomst. Alleen kan de uitvoering ervan nog beter. Waarom HR en Facility samen moeten werken aan duurzame inzetbaarheid.
Employee experience: ruim een derde haalt geen voldoening uit werk
2 weken
Een op de tien Nederlandse werkenden haalt niet of nauwelijks voldoening uit zijn werk. Voor nog eens ruim een kwart is het fiftyfifty: deze groep komt even vaak niet voldaan terug van zijn werk als wel.
Vergunning voor werktijdverkorting is niet eenvoudig
3 weken
Een werkgever die minder werk voor zijn personeel heeft, mag niet zomaar zijn personeel minder laten werken en minder uitbetalen. Werknemers hebben namelijk in hun arbeidsovereenkomst een bepaald aantal uren afgesproken dat zij zullen werken.
‘Sollicitanten krijgen een vipbehandeling’
3 weken
Om op de krappe arbeidsmarkt goed opgeleide monteurs te werven, gooide Van Lente Systeemintegratie uit Deventer het roer om. Werving via eigen personeel en zonder recruitmentbureaus bevalt hen beter. Dat vereist goed zicht op de employee experience. Die meten ze met een modern meetplatform.
Kantonrechter: Buitenlandse werkgever moet zich aan de wet houden
3 weken
In zijn arbeidsovereenkomsten met piloten en cabinepersoneel is de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair duidelijk: zij vallen onder het Ierse arbeidsrecht. De Nederlandse rechter laat zich echter niet negeren. Ryanair moet acht piloten nu ieder tonnen aan vergoedingen betalen.
Millennial wil eigen werkuren bepalen
3 weken
Meer dan de helft van de millennials vindt de mogelijkheid om de eigen werkuren te kunnen bepalen belangrijk tot zeer belangrijk bij de start van een nieuwe baan.
Powernap op het werk: wie durft?
3 weken
Slapen op het werk? In veel bedrijven is de powernap nog een ver-van-mijn-bedshow. Maar de interesse groeit, zegt sportarts en powernapspecialist Kasper Janssen. “Doorbreek het laatste taboe rond vitaliteit.”
Arbeidsmarktcommunicatie: een vliegende start als ICT’er
3 weken
Vraag een willekeurige HR-manager waar de grootste tekorten op de arbeidsmarkt te vinden zijn, dan volgt steevast het antwoord: ICT’ers. Een grote vergaarbak van allerhande functies voor, zoals mijn oma zou zeggen, iets met computers.
Praktijkgericht leiderschap
3 weken
Modern of nieuw leiderschap, de term valt te pas en te onpas. Maar wat is het eigenlijk? Alles wat u als (HR-)manager moet weten om uzelf én uw collega-managers die extra meerwaarde te geven, leest u in de whitepaper.
Praktijkvoorbeeld: het ontwerpen van een leertraject
3 weken
Een opleidingstraject kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld kijken we hoe zo’n ontwerpproject eruitziet.
Van Gorp: ‘HR, pak je rol bij duurzame inzetbaarheid’
3 weken
“De factor mens is de belangrijkste succes- en faalfactor in je organisatie”, zegt Désirée van Gorp, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en docent tijdens de PW-summercourse Duurzame Inzetbaarheid.
Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim
3 weken
Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover.
Werkdruk begint bij jezelf
3 weken
Onlangs had ik het voorrecht om vier weken lang in een dorp in Spanje te werken aan mijn boek. Ik begon de dag met het verwerken van mijn e-mails en daar keek ik de rest van de dag niet meer naar om. Ik kon mij verder volledig concentreren op het schrijfwerk. Heerlijk, wat een rust.
Hoe kunt u werknemers met kanker het beste tot steun zijn?
3 weken
Kanker. Het is een diagnose waar veel werknemers mee te maken krijgen. Natuurlijk proberen leidinggevenden hen zoveel mogelijk te steunen, maar wat is eigenlijk de beste aanpak?
CNV naar de rechter om slapende dienstverbanden
3 weken
Volgens vakbond CNV is er geen enkele reden meer voor slapende dienstverbanden. De vakbond stapt naar de rechter om te eisen dat werkgevers hun werknemers na twee jaar ziekte ontslaan, mét een transitievergoeding.
Ouderschapsverlof: hoe wordt dit geregeld?
3 weken
Als een werknemer vanaf dag één in dienst is bij een werkgever, heeft de werknemer het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Een werkgever kan het recht op ouderschapsverlof niet weigeren.
Toolkit voor candidate persona’s
3 weken
In onze talentgedreven economie zoekt toptalent op een andere manier naar werk dan vroeger. Veel werkgevers hebben nog steeds het idee dat ze simpelweg een vacature kunnen plaatsen en dat de juiste kandidaten hier dan vanzelf op afkomen.
Nulurencontract, maar fulltime werk? Werkgever moet betalen [Rechtspraak]
3 weken
Wie een werknemer aanneemt op een nulurenconctract, moet zich realiseren dat daar risico’s aan kleven. Wanneer een werknemer structureel veel meer uren werkt, kan hij daar rechten aan ontlenen, zo bleek maar weer voor de kantonrechter.
Talentmanagement als strategie
3 weken
Wie aan de slag wil met talentmanagement, moet eerst de organisatiestructuur afstemmen op de bedoeling van de organisatie, zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement en pleitbezorger van holocratisch leiderschap.
Tips voor de inrichting van flexibel kantoor
3 weken
Wat zijn aandachtspunten bij de inrichting van een flexibel kantoor? Ga niet alleen voor mooi, maar let ook op praktische bruikbaarheid van het meubilair in het kantoor, zo luidt de ervaring bij Aedes in Hilversum.

Pagina's

Abonneren op pw de gids