pw de gids

912 nieuwsberichten gevonden
Slapend dienstverband na 104 weken ziekte is niet altijd slecht werkgeverschap [rechtspraak]
6 uur
Een werknemer is na 104 weken ziek te zijn geweest helemaal klaar met zijn werkgever. Hij wil weg, maar het lukt de partijen niet om tot een minnelijke schikking te komen. Volgens de werknemer maakt zijn werkgever zich schuldig aan slecht werkgeverschap door een slapend dienstverband in stand te houden. De kantonrechter oordeelt anders.
De coronacompetitie: het online nóg beter doen dan een ander
3 dagen
Door het coronavirus dat rondwaart, zijn we in onze schulp gekropen. We gaan niet meer naar buiten, houden afstand en schuwen de onbekende. Online gaan we los. We draaien overuren op onze laptops, computers en andere devices. We maken er het beste van met stemmingswisselingen die horen bij het onverhoopt moeten omgaan met het onbekende en de onzekerheid.
Vertrouwen, een van de drie vitamines V´s van thuiswerken
3 dagen
Door de coronacrisis werken veel medewerkers nu noodgedwongen vanuit huis. Hoe zij dat met aandacht vragende kinderen en een ook thuiswerkende partner het beste kunnen doen, daar is momenteel veel over te lezen. In het FD van 26 maart schreef Naomi Ellemers dat er voor leidinggevenden die op afstand leiding moeten geven minder aandacht is. Volgens haar is voor hen vertrouwen het sleutelwoord voor succes.
Gezondheidsmanagement in coronatijden: zo pakt Jumbo het aan
4 dagen
Het coronavirus zet ook HRM op zijn kop. Zo zet Jumbo alle zeilen bij om te kunnen blijven voorzien in de voedselvoorziening en tegelijkertijd de gezondheid van klanten én medewerkers te waarborgen. “Dit is juist het moment om goed voor jezelf én elkaar te zorgen.”
Salarissen fors omhoog in eerste kwartaal
4 dagen
Waar hadden we het over toen het coronavirus nog niet alles domineerde? Nou, bijvoorbeeld over het salaris. En daarbij kwamen veel werknemers er niet bekaaid vanaf. Het eerste kwartaal van 2020 kende de sterkste loonstijgingen sinds 2009.
Na corona wordt het beter
5 dagen
Voor veel ondernemers brengt corona diepe (financiële) ellende. Wat we nu meemaken in de wereld is ongekend en misschien wel de grootste mondiale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De wereld is na deze pandemie niet meer de oude, maar dat is zeker niet alleen slecht.
Wat betekenen de voorstellen van de commissie-Borstlap?
5 dagen
Eind januari presenteerde de commissie-Borstlap haar eindrapport. De conclusie: er moet een flink aantal zaken anders op de arbeidsmarkt. Inmiddels ligt er een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Wat houden de voorstellen van de commissie verder in? Even opfrissen.
Corona: wat kan HR leren in crisistijd?
6 dagen
De afgelopen weken is er veel thuis gewerkt. De coronacrisis dwingt tot zoveel mogelijk werken op afstand. Ik kreeg van diverse collega’s, vrienden, familie en studenten van Windesheim dan ook de vraag: HR op afstand, hoe doe je dat?
Details Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend
6 dagen
Volgende week kunnen bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, aankloppen bij speciale loketten om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Uitvoeringsorganisatie UWV streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
Corona leidt tot waardevol innoveren in de zorg
6 dagen
Plotsklaps zet een onzichtbaar virus de hele wereld op zijn kop. Vanwege de coronacrisis worden beschikbare innovatieve technologische mogelijkheden worden in een sneltreinvaart aangekocht en zonder tegenstribbelen geïmplementeerd.
Coronacrisis: zo vraag je een tegemoetkoming aan bij het noodloket
1 week
De eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) is geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.
Kan werknemer vast contract afdwingen? [rechtspraak]
1 week
Wanneer een nieuwe chauffeur zegt het oneens te zijn met het contract dat hem wordt voorgelegd, besluit een transportbedrijf hem niet aan te nemen. Volgens de werknemer heeft hij echter een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat hij al een dag heeft gewerkt zonder dat er een contract was getekend. Kan de werknemer een vast contract afdwingen?
Werken in de advocatuur: ‘Be a hero’ 
1 week
Hoe is het op dit moment in de advocatuur? Jaren geleden was dit al een sector waar stevig werd geïnvesteerd om juristen en fiscalisten te verleiden een carrière in de advocatuur te starten. Voorloper als het gaat om structureel werven op een markt van schaarste. Het fenomeen recruiter werd niet voor niks zo’n beetje uitgevonden in deze sector. Nog altijd is de advocatuur een populaire bedrijfstak, hoewel het enthousiasme om er te starten enigszins afneemt.
Goede offboarding: maak van vertrekkende medewerkers ambassadeurs
1 week
Nu de coronacrisis keihard toeslaat en in heel veel sectoren de personeelswerving op een lager pitje staat, zal onboarding minder prominent op het to-dolijstje van de HR-professional staan. Offboarding daarentegen zal juist veel meer aandacht krijgen.
Zo communiceer je met je medewerkers tijdens de coronacrisis
1 week
De coronacrisis heeft impact op echt iedereen, dus ook op al jouw medewerkers en daarmee heeft corona impact op HR. Dat betekent dat HR tijdens deze crisis flink moet meeveren met de zichzelf zeer snel opvolgende veranderingen waaronder verzuimregelingen, werktijdverkorting, thuiswerken en engagement.
Corona en privacy: wat mag je vragen?
1 week
De coronacrisis roept vele vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van werknemers in de strijd tegen het coronavirus?
Werkgeverschap in tijden van crisis: ‘people first’ belangrijker dan ooit
1 week
De coronacrisis zet de hele maatschappij op z’n kop. Werkgevers en HR staan voor enorme opdrachten. In het hier en nu gaat het vooral om verbinding en vertrouwen creëren en behouden, terwijl veel medewerkers een draai proberen te vinden in deze nieuwe realiteit. Directeur René Brouwers van Great Place To Work legt uit hoe de Best Workplaces dat aanpakken.
De klap
1 week
Ik speelde al enige maanden met de gedachte om een column te schrijven met als titel Wanneer komt de klap? Die zou dan moeten gaan over een – mijns inziens onvermijdelijke – omslag in de conjunctuur.
Corona: hoe zit het met het nakomen van contractuele verplichtingen?
1 week
Wanneer mag je een contract opschorten of ontbinden? En in welke situatie kunnen ondernemers zich beroepen op onvoorziene omstandigheden en overmacht? Joost Buur van KZO|013 advocaten geeft uitleg en duidt deze begrippen in de context van de coronacrisis.
Zieke uitzendkracht heeft recht op loondoorbetaling [rechtspraak]
2 weken
Een uitzendkracht komt tijdens het werk met zijn hand in een machine en raakt gewond. Volgens het Uitzendbeding is hij daardoor zijn werk en inkomen kwijt. Volgens de uitzendkracht is dit beding in strijd met de wet. Wat zegt de rechter?
Zes tips voor succesvol digitaal leren
2 weken
Werknemers associëren het volgen van opleidingen vaak met klassikaal onderwijs en zien er tegenop terug de schoolbanken in te moeten. Daarnaast ontbreekt het in veel organisaties aan een goede leercultuur en wordt scholing als een extra belasting ervaren door de medewerker. Met een leermanagementsysteem wordt leren leuker en haal je meer rendement uit je opleidingsprogramma.
Negen aandachtspunten bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
2 weken
Van alle steunmaatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus gaat de meeste aandacht uit naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is bedoeld om werkgevers te compenseren voor hun doorlopende loonkosten ten tijde van de omzetdaling als gevolg van de uitbraak. Arbeidsrechtadvocaat Joost Buur beschrijft negen aandachtspunten bij deze noodmaatregel.
Ben jij een goed werkgever? Zeker weten?
2 weken
Als consultant P&O zie ik steeds fenomenen die me doen afvragen of we hier nu wel met goed werkgeverschap te maken hebben. Zoals een enorme toename van het aantal flexwerkers en een enorme toename van uitval door (werk)stress. Het is interessant om te zien hoe organisaties hiermee omgaan en wat de rol van de P&O-afdeling is of kan zijn.
Coronacrisis: zorg voor effectieve medewerkerscommunicatie
2 weken
In deze onzekere tijden snakken werknemers naar duidelijke communicatie, zegt Gys Kappers, CEO van Wyzetalk. "Ervoor zorgen dat alle medewerkers toegang hebben tot nauwkeurige informatie – bijvoorbeeld via apps – schept vertrouwen, minimaliseert angst en zorgt ervoor dat medewerkers weloverwogen beslissingen kunnen nemen, vooral tijdens een crisis."
Alle hens aan dek door corona? Zo toon je waardering
2 weken
In veel branches, zoals de zorg en de levensmiddelenbranche, werken medewerkers keihard om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat verdient een compliment. Zo toon je je waardering.
NOW: Vragen en antwoorden over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
2 weken
De regeling voor Werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang stopgezet en ondertussen wordt er met man en macht gewerkt om de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) opt te tuigen. Wat houdt deze noodmaatregel in?
Effectieve medewerkerscommunicatie sleutel tot controle coronavirus
2 weken
Vanwege het coronavirus ondernemen veel werkgevers stappen om de verspreiding van het virus binnen hun organisatie te beperken. Cruciaal hierbij is ervoor te zorgen dat de medewerkers snel over de juiste informatie beschikken, ook als ze tijdens het werk niet direct achter hun laptop zitten, maar rondlopen in een winkel, fabriek of op een werf.
Thuiswerken door corona: hier moet je op letten
2 weken
Thuiswerken is het mantra in deze tijden van corona. Maar niet iedereen heeft een professionele thuiswerkplek. Waar moet je op letten bij thuiswerken? En hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever bij de inrichting van de thuiswerkplek?
Regeling voor werktijdverkorting is onbetaalbaar geworden
2 weken
De regeling werktijdverkorting (WTV) is bedoeld om ongeveer tweehonderd bedrijven per jaar overeind te houden. Door de corona-uitbraak hebben al 78000 bedrijven een aanvraag ingediend. WTV is daarmee in een klap onbetaalbaar geworden. In plaats daarvan komt het kabinet nu met Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) . Ook zzp'ers kunnen op steun rekenen.

Pagina's

Abonneren op pw de gids