personeelsnet

129 nieuwsberichten gevonden
Werknemers testen op alcohol, drugs of pillen, mag niet van de wet
5 maanden
Werkgevers mogen niet zomaar van medewerkers eisen dat ze meewerken aan een test op alcohol, drugs of geneesmiddelen. Dat mag alleen als daar een wettelijke uitzondering voor is en die is er nu alleen voor specifieke beroepsgroepen. Werkgevers die werknemers toch willen testen, mogen dat niet doen met het beroep op een 'zwaarwegend belang'. Zij zullen de wetgever moeten vragen om de wettelijke mogelijkheden op dit gebied te verruimen.
HR aan de bak: tienduizenden nieuwe banen door klimaatakkoord
5 maanden
Hoewel er ook mensen hun baan zullen verliezen, zal het klimaatakoord per saldo tienduizenden extra banen opleveren. Berekeningen van TNO wijzen uit dat er volop werk komt voor mensen die huizen energiezuinig gaan maken, bij bedrijven die windparken aanleggen en bij toeleveranciers van de bouw- en installatiebranche. HR-professionals zullen de gevolgen merken doordat zij nieuw personeel zullen werven en investeren in de bij- en omscholing van werknemers.
Een werknemer in scheiding: Werkgever, bemoei je met je eigen zaken?
5 maanden
Leidinggevenden moeten een rol spelen als werknemers kampen met privé-problemen, zoals een scheiding. Dat vindt 59% van de werkgevers volgens het HR Benchmarkonderzoek van HR dienstverlener Visma | Raet.
Sollicitant kan ‘financieel CV’ meenemen bij sollicitatie
5 maanden
Verschillende regelingen kunnen het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om iemand in dienst te nemen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Loonkostenvoordeel bijvoorbeeld, maar ook een no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Omdat werkzoekenden en werkgevers vaak niet weten waar zij recht op hebben, is er nu een online hulpmiddel van de overheid dat de voordelen uitrekent en in een ‘financieel CV’ zet.
Zo vraag je straks transitievergoeding voor zieke werknemer terug
5 maanden
Veel werkgevers houden een werknemer na twee jaar ziekte ‘slapend’ in dienst, omdat ze geen transitievergoeding willen (of kunnen) betalen. Maar vanaf 1 april 2020 treedt een compensatieregeling in werking, waarmee werkgevers de betaalde transitievergoeding kunnen terugvragen. Dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Let wel op, dat u belangrijk bewijsmateriaal moet bewaren om in aanmerking te komen voor terugbetaling!
Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in de top
5 maanden
Voor de jaarlijkse Internationale Vrouwendag, op 8 maart, hebben verschillende organisaties onderzoeksresultaten bekendgemaakt over de positie van vrouwen in Nederlandse organisaties. Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in topposities. Maar er is in Nederland nog veel te doen.
Werkgevers willen lijst met zware beroepen, overheid moet vroegpensioen betalen
5 maanden
In een poging het pensioenoverleg vlot te trekken, hebben de werkgeversorganisaties een oud plan afgestoft. Ze willen een lijst met zware beroepen opstellen waarvoor eerdere pensionering mogelijk moet zijn. Pijnpuntje is wel, dat de overheid de rekening daarvoor moet betalen.
Wat kun je als werkgever doen tegen verzuim na Carnaval?
5 maanden
Het is weer Carnaval! En dat betekent feest! Maar veel werkgevers houden ook al rekening met een groot aantal ziekmeldingen achteraf. Meestal is de reden een flinke kater. Hartstikke leuk al die festiviteiten, maar moet u daar als werkgever de dupe van worden? Advocaat Marise Eckhart beschrijft hier wat u tegen kort ziekteverzuim kunt doen.
Generatiebeleid heeft al effect voordat werknemer faciliteiten benut
5 maanden
Beleid om oudere werknemers te ondersteunen bij hun werk, kan al effectief zijn zonder dat werknemers gebruik maken van de faciliteiten die beschikbaar zijn. Alleen al de bevestiging dat er aandacht voor ze is, en ze gebruik kunnen maken van een regeling als dat nodig is, geeft oudere werknemers rust om door te gaan.
Werkgever vindt diversiteit belangrijk en let er op bij recruitment
5 maanden
Nederlandse bedrijven geven tijdens het werven van nieuwe werknemers vaker prioriteit aan diversiteit. Want diversiteit wordt door bijna de helft van de Nederlandse bedrijven als belangrijk element genoemd van die bedrijfscultuur.
Mag een werknemer stiekem gesprekken met de werkgever opnemen?
5 maanden
Werkgevers krijgen steeds vaker te maken met stiekem opgenomen gesprekken door een werknemer. Maar mag een werknemer zomaar gesprekken met u als werkgever opnemen? Advocaat Marise Eckhart geeft antwoord op die vraag in dit artikel.
Hipster verovert de arbeidsmarkt: werkgever zoekt barista’s
5 maanden
De hipstercultuur heeft voor een stijgende interesse in gerelateerde banen gezorgd. Werkgevers zijn vaker op zoek naar barista’s, bartenders, tattoo-artists en yoga-instructeurs. Daarmee zijn banen die een aantal jaar geleden nog alternatief waren, definitief overgestoken naar de zakenwereld.
Helft scholieren heeft een bijbaan
5 maanden
De kans is groot dat de vakkenvuller of de kassamedewerker in uw supermarkt nog op school zit. Zeker als u op zaterdag de boodschappen doet, want dan zijn de meeste scholieren met een bijbaan aan het werk. In 2018 hadden ruim 236 duizend scholieren (15 tot 20 jaar) in het voortgezet onderwijs betaald werk. Dat is bijna de helft van alle scholieren.
Vijfde week van de RI&E moet beroepsziekten te lijf gaan
6 maanden
Het moet van de wet, een RIenE opstellen. Deze inventarisatie van de risico’s in het bedrijf is de basis voor het Arbobeleid in de organisatie. Nog niet overal is het instument voorhanden. Daarom organiseert het Steunpunt RIenE van 17 tot en met 21 juni de 5e Week van de RIenE.
Spookkandidaten? Gebruik deze tips voor betere werving en selectie
6 maanden
Wat doe je als organisatie verkeerd, wanneer een kersverse werknemer op de eerste werkdag niet op komt dagen? Of als een veelbelovende kandidaat tijdens het recruitmentproces al afhaakt? Een artikel over ‘spookkandidaten’ roept zoveel reacties op, dat je gerust kunt stellen dat de werving- en selectieprocedure bij veel bedrijven niet ideaal verloopt. Uit de honderden reacties selecteert Personeelsnet enkele tips die het verschil kunnen maken.
Automatisering kost wel banen, maar veel minder dan gedacht
6 maanden
De typiste, de baliemedewerker en de postbezorger. Het zijn beroepen die door automatisering verdwenen zijn, of over een aantal jaar misschien niet meer zullen bestaan. Maar wie vreest dat computers en robots alle banen overnemen, kan opgelucht ademhalen. Want in de praktijk blijkt vijf jaar na een groot automatiseringstraject, ‘slechts’ 8 procent van de werknemers verdwenen.
Hoogste loonstijgingen in cao’s sinds 10 jaar
6 maanden
Het lukt vakbonden om hogere lonen af te dwingen in cao’s, zelfs de hoogste cao-loonstijgingen sinds 10 jaar. Juist nu de lonen flink stijgen, lijkt de Nederlandse economie wat af te koelen.
Arbeidsmarkt op zijn krapst, maar toch 3 miljoen flexwerkers
6 maanden
De afgelopen 15 jaar, is het aantal mensen met een flexbaan gegroeid naar bijna 2 miljoen. Daarnaast werkten in 2018 nog eens 1,1 miljoen mensen als zzp’er. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt nu zo krap, dat er 80 vacatures zijn voor elke 100 werklozen.
Strijd om talent: nog geen functie, maar wel alvast een contract
6 maanden
Personeelsplanners en recruiters leven in een nieuwe werkelijkheid, waarin ze op zoek gaan naar talenten die de organisatie pas over enige tijd nodig heeft. Ze werven niet meer voor een openstaande functie, maar selecteren nu op basis van toekomstige vaardigheden. Waardevolle talenten worden zelfs alvast in dienst genomen, zonder dat daar een concrete functie tegenover staat.
Vakbond eist duidelijkheid van minister over slapende dienstverbanden
6 maanden
Wie een werknemer na twee jaar ziekte overdraagt aan het UWV, is verplicht ook nog een transitievergoeding te betalen als de werknemer dan wordt ontslagen. Veel werkgevers zien daarom af van het ontslag en houden het dienstverband ‘slapend’. Er is een compensatieregeling waarmee werkgevers de transitievergoeding met terugwerkende kracht kunnen terugvragen, maar de voorwaarden zijn nog niet bekend. Vakbond CNV roept de minister van SZW op om nu snel duidelijkheid te geven.
Tweede Kamer wil calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer
6 maanden
Wanneer het hard vriest, is het voor mensen in sommige beroepen onmogelijk om door te werken. Zij kunnen dan tijdelijk hun loon doorbetaald krijgen door het UWV. Maar met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans, dreigt de calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer te verdwijnen. De Tweede Kamer wil dat een regeling voor onwerkbaar weer blijft bestaan.
Ruim 16 miljoen vacatureadvertenties, meer kansen voor MBO'ers
6 maanden
In 2018 zijn ruim 16 miljoen Nederlandse vacatureadvertenties online geplaatst, een stijging van 44 procent ten opzichte van 2017. Tweederde van de vacatureplaatsingen betreft een vaste baan. Opvallend is de toename van advertenties voor MBO-functies. De vraag naar personeel voor installatie, reparatie en onderhoud, steeg het snelst.
MKB kan vanaf 2020 hogere vergoedingen geven aan werknemers
6 maanden
Wil je als kleine werkgever een extraatje regelen voor de medewerkers, dan loop je al snel tegen de grenzen op van de Werkkostenregeling. Want met een relatief lage loonsom, is het budget voor vergoedingen en verstrekkingen niet al te hoog. Bovendien moeten kleine werkgevers een uitje meestal buiten de deur vieren. Dat is duurder, terwijl ze de kosten van de beschikbare vrije ruimte voor vergoedingen moeten aftrekken. Vanaf 2020 gaat de vrije ruimte daarom deels omhoog. Dat levert vooral...
Vakbonden woedend nu minister zelf de pensioenen gaat hervormen
6 maanden
Al jaren steggelen vakbonden, werkgevers en de politiek over de noodzakelijke hervorming van het pensioenstelsel. Maar het lukt steeds niet om een akkoord te sluiten waar iedereen tevreden mee kan zijn. Daarom gaat minister Koolmees nu zelf de pensioenen hervormen, maar dat valt bij de vakbonden helemaal verkeerd.
Arbobalans: minder zeggenschap zorgt voor meer burn-out
6 maanden
Ondanks alle aandacht voor betere arbeidsomstandigheden, neemt het aandeel werknemers met psychosociale klachten alleen maar toe. Want werknemers moeten meer doen, terwijl ze daar minder zelf over te zeggen hebben. Het gevolg is een opmerkelijke stijging van de burn-outklachten bij werknemers.
Langere proeftijd in nieuwe arbeidswet alweer van de baan
6 maanden
Het kabinet wil de arbeidsmarkt opnieuw hervormen en heeft daarom de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) bij de Tweede Kamer ingediend. Vandaag begint de kamerbehandeling van het wetsvoorstel, maar vooraf is al duidelijk dat de langere proeftijd van vijf maanden het niet gaat halen.
Helft vacatures is nu moeilijk vervulbaar
6 maanden
De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Bijna de helft van de vacatures is nu moeilijk vervulbaar (46%). De bouwsector (58%) kampt met het hoogste aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Bij de overheid zijn veel minder vacatures lastig in te vullen (31%).
Een werknemer klust erbij, naast haar baan. Mag dat zomaar?
6 maanden
Mag mijn werknemer zomaar nevenwerkzaamheden verrichten? Kan ik nevenwerkzaamheden verbieden? En als de nevenwerkzaamheden leiden tot arbeidsongeschiktheid, moet ik dan nog het loon doorbetalen? Advocaat Linda Jacobs gaat hier in op vragen over nevenwerkzaamheden.
Innoveren? Daar zijn veel werknemers nu wel klaar mee
6 maanden
Veruit de meeste Nederlandse managers (85%) vinden innovatie noodzakelijk voor het voortbestaan van hun organisatie. Maar innovatie zonder de medewerkers gaat niet lukken. En veel medewerkers zijn de innovatiedrang van hun managers helemaal zat.
Arbeidsmarkt krapper dan ooit, maar toch geen passende baan
6 maanden
De werkloosheidscijfers zijn lager dan ooit, maar toch lukt het lang nog niet iedereen om betaald werk te vinden. Iets meer dan de helft van de werkzoekenden vindt het gewoon heel moeilijk om een baan te vinden.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet