personeelsnet

253 nieuwsberichten gevonden
Wisselende reacties op plan voor verruiming alcohol- en drugstest op het werk
4 maanden
Werkgevers zijn blij dat staatssecretaris Tamara van Ark alcohol- en drugstesten wil toestaan in de chemiesector, maar wil ook uitbreiding naar andere sectoren. Vakbond FNV vindt de plannen gebaseerd op ‘borrelpraat’ en vreest dat grondrechten van werknemers worden aangetast.
Kandidaten vragen vooral uw aandacht tijdens het sollicitatiegesprek
4 maanden
Wie kandidaten uitnodigt voor een vacature, wil natuurlijk een goede keus kunnen maken uit verschillende kandidaten. Het is dan wel zo netjes om ook rekening te houden met de mensen aan de andere kant van de tafel. Kandidaten maken tijd vrij, bereiden zich voor en doen hun best om zich optimaal te presenteren. Tijdens het sollicitatiegesprek willen kandidaten graag alle aandacht van hun potentiële werkgever, maar in de praktijk wil dat niet altijd lukken.
Hoe werkt de compensatieregeling voor slapende dienstverbanden?
4 maanden
Op 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling transitievergoeding in werking. Dan kan de werkgever een vergoeding krijgen, wanneer hij afscheid neemt van een langdurig (twee jaar) zieke werknemer waaraan hij een transitievergoeding moet betalen. Bij veel werkgevers roept deze regeling vragen op. Daarom geeft mr. Heleen Veldink, advocaat Arbeidsrecht bij Berntsen Mulder Advocaten hier de nodige uitleg.
Elektronische handtekening onder addendum volstaat voor lage WW-premie
4 maanden
Werkgevers hebben tot april 2020 de tijd om hun administratie op orde te brengen voor de lage WW-premie. Dan moet in de loonadministratie schriftelijk bewijs zitten, waaruit blijkt welke werknemers vòòr 31 december 2019 in vaste dienst waren. Dat bewijs, in de vorm van een addendum, mag nu ook elektronisch ondertekend worden.
Regeling onwerkbaar weer met vast aantal wachtdagen in 2020
5 maanden
Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking met daarin wachtdagen die voor alle sectoren gelijk zijn. Als er extreem weer is, zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval kunnen werkgevers na de wachtdagen vrijgesteld worden van de loondoorbetalingsplicht. De werknemers krijgen dan een WW-uitkering tijdens het onwerkbare weer.
Werknemer krijgt in 2020 tientjes per maand extra loon, koopkracht stijgt
5 maanden
Het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 valt voor alle werknemers tientallen euro’s positiever uit. Dit komt doordat de loonbebelasting en premies omlaag gaan vanaf januari 2020. Dankzij die veranderingen houden werknemers komend jaar meer over in hun portemonnee. De nettoloonstijging staat nog los van salarisverhogingen die werknemers mogelijk krijgen door onderhandelingen over hun cao.
Maximale transitievergoeding gaat in 2020 naar 83 duizend euro
5 maanden
In 2020 gaat het maximumbedrag voor de transitievergoeding omhoog, van 81 duizend naar 83 duizend euro. Vanaf 2020 gaat de opbouw van de transitievergoeding overigens wel omlaag, zodat minder werknemers in aanmerking zullen komen voor de maximale vergoeding na ontslag.
14 HR-trends voor 2020: Werknemers in de watten
5 maanden
Zelfs als de economische groei in 2020 terugvalt, blijven vacatures open staan. Met de pensionering van de babyboomers komt Nederland simpelweg mensen te kort. Bedrijven zullen hun werknemers in de watten leggen, maar ook daarmee verdwijnen de personeelstekorten niet. Personeelslog ziet voor 2020 veertien HR-trends die maken dat de HR-professionals uit een ander, meer strategisch vaatje moeten tappen.
Drie maanden extra tijd om addendum te maken voor lage WW-premie
5 maanden
Werkgevers krijgen tot april 2020 de tijd om hun administratie op orde te brengen voor de lage WW-premie. Dan moet in de loonadministratie schriftelijk bewijs zitten, waaruit blijkt welke werknemers vòòr 31 december 2019 in vaste dienst waren.
OVERZICHT: De belangrijkste wijzigingen door de WAB per 1 januari 2020
5 maanden
Over enkele weken zal de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) de huidige WWZ in één keer vervangen, dus veel tijd om te wennen zal er niet zijn. De WAB moet meer bescherming bieden aan mensen met tijdelijk werk, terwijl werkgevers (iets) eenvoudiger tot ontslag kunnen overgaan van vast personeel. De doorgeslagen flex van oproepkrachten wordt beteugeld, terwijl payrolling ook minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Hier vindt u een overzicht van de veranderingen.
Uitkering van pensioenen met beschikbare premieregeling daalt ook
5 maanden
Dat het niet zo goed gaat met pensioenfondsen, is bekend. Maar ook bij de andere pensioenregeling,  waarbij premies worden ingelegd en in één keer een bedrag vrijkomt voor de aankoop van pensioen, vallen rake klappen. Want in twee jaar tijd is de gemiddelde pensioenuitkering van de beschikbare premieregeling (DC-regeling) bijna 5 procent geslonken. Eén op de zeven werknemers heeft een DC-regeling en dit aantal zal als gevolg van het pensioenakkoord nog verder toenemen.
Kerstpakket populairste extraatje onder werknemers én zzp’ers
5 maanden
Werknemers vinden een kerstpakket het leukste extraatje dat ze van hun werkgever krijgen aan het eind van het jaar. Bijna alle werkenden (87%) ontvangen graag een kerstpakket of kerstcadeau(bon). De meeste werkgevers geven daar ook gehoor aan (82%). Daarnaast zijn een kerstgratificatie en een kerstfeest populair.
Zo wijzigen de ontslagregels door de cumulatiegrond vanaf 2020
5 maanden
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans veranderen per 1 januari 2020 de regels rondom ontslag. Het opvallendst is, dat ontslag straks ook mogelijk wordt door verschillende ontslaggronden te combineren. Hierdoor zou het eenvoudiger zijn om een werknemer te ontslaan. Maar daar staat wel een hogere vergoeding tegenover.
HR Case activatiebeleid: 4 tips om medewerkers zelfstandig te laten leren
5 maanden
In veel organisaties is activatie de belangrijkste oorzaak van lage scholing onder medewerkers. Organisaties stuiten dan ook vaak op dezelfde uitdaging: hoe stimuleren en activeren we scholing en zelfregie onder eigen medewerkers?
Borrels, etentjes en bedrijfsuitjes moeten sollicitant over de streep trekken
5 maanden
Werkgevers adverteren vaker in hun vacatureteksten met sociale activiteiten als borrels, etentjes en bedrijfsuitjes. Dat is helemaal geen gekke strategie, want voor vier op de tien werkenden geven secundaire arbeidsvoorwaarden de doorslag bij het aannemen van een baan.
Overzicht: eenvoudiger regels voor  fiets van de zaak vanaf 2020
6 maanden
De overheid gaat vanaf 2020 het fietsgebruik stimuleren. Dat moet leiden tot betere luchtkwaliteit en minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Momenteel zijn de fiscale regels voor het verstrekken van een (lease)fiets door de werkgever erg ingewikkeld. Zo moet de werknemer nu precies bijhouden hoeveel kilometers voor het werk of privé worden gereden. Ook moeten kosten voor onderhoud en verzekering worden verrekend. Vanaf 2020 wordt het eenvoudiger om een fiets voor woon-werkverkeer...
Nieuwe webmodule: zzp’er blijkt vaker een werknemer
6 maanden
Wanneer is een zelfstandige eigenlijk een werknemer? En in welke gevallen mag werk worden uitgevoerd door een zzp’er? Het kabinet werkt aan een webmodule als opvolger van de afgeschafte VAR-verklaring, waarmee opdrachtgevers hierover duidelijkheid vooraf moeten krijgen. Maar uit eerste proeven blijkt nu vaker sprake van een dienstverband en dus niet van een opdracht voor een zzp’er. Het kabinet wil daarover in gesprek met werkgevers, werknemers, zzp’ers en betrokken organisaties.
Participatiewet is grotendeels mislukt, nauwelijks meer mensen aan het werk
6 maanden
Sinds 2015 zou het voor werkgevers overzichtelijker en makkelijker moeten worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar de praktijk was anders: de Participatiewet is een totale mislukking, omdat bijna geen enkele doelstelling is behaald. Gemeenten werden verantwoordelijk gemaakt, maar kregen veel minder geld beschikbaar van het Rijk. Bovendien mochten ze het budget dat overbleef gebruiken voor andere dingen. Daardoor zijn vrijwel alleen makkelijk (en goedkoop) te bemiddelen...
Korting pensioenen van de baan, maar 2020 wordt jaar van de waarheid
6 maanden
Het was al uitgelekt, maar nu is zeker dat pensioenfondsen langer de tijd krijgen om te voldoen aan de financiële eisen. Daardoor hoeven de meeste fondsen die in financiële problemen zitten, in 2020 toch niet te korten op het pensioen van gepensioneerden en werknemers. Er is wel een grens waar fondsen niet onder mogen raken, want dan zijn kortingen alsnog nodig. Mogelijk worden 600 duizend mensen daardoor nog wel gekort op hun pensioen. Zonder de maatregel, zouden bijna 8 miljoen mensen te...
Dit zijn de uitzonderingen voor transitievergoeding na slapend dienstverband
6 maanden
Met de uitspraak van de Hoge Raad dat het slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap, moet de werkgever instemmen met het verzoek van een werknemer om na langdurige ziekte het dienstverband te beëindigen. De werknemer ontvangt dan een transitievergoeding. Wel heeft de  Hoge Raad uitzonderingen geformuleerd en een grens gesteld aan de hoogte van de transitievergoeding. Advocaat Arbeidsrecht Heleen Veldink, legt hier uit wat de uitspraak precies inhoudt en hoe deze is ontstaan.
Uurtarief interim HR-consultant blijft 96 euro
6 maanden
Organisaties die hoogopgeleide interim consultants inhuren, waren in het eerste half jaar van 2019 iets duurder uit. Veel consultants en interim-managers rekenden een hoger tarief voor hun diensten. Het tarief voor HR-consultants bleef gemiddeld op 96 euro per uur staan.
Meer aandacht voor wensen werknemers bij keuze HR-software
6 maanden
Organisaties geven in 2019 meer geld uit aan HR-technologie dan vorig jaar. Dat geld moet wel terugverdiend worden, want efficiency is voor tweederde de belangrijkste overweging voor deze investering. Iets meer dan de helft, zet meer technologie in voor employer branding en een betere ‘employee experience’. Dat is hard nodig, want de techniek op kantoor loopt nu soms hopeloos achter op de situatie bij werknemers thuis.
‘Altijd bereikbaar zijn’ leidt tot werkstress en hoge kosten voor werkgever
6 maanden
In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Omdat werknemers zich ziek melden door werkdruk en werkstress, lopen de kosten voor werkgevers op tot 2,8 miljard euro per jaar. Altijd maar bereikbaar zijn met een smartphone, ook buiten werktijd, drijft het verzuim nog eens verder op. Werkgevers moeten daarom meer doen, ook uit eigenbelang.
Hoge Raad verbiedt 'slapend dienstverband' na langdurige ziekte
6 maanden
Het is niet meer toegestaan om een werknemer ‘slapend in dienst’ te houden na twee jaar ziekte. Werkgevers doen dit nu nog vaak wel, om daarmee het betalen van een hoge transitievergoeding te ontlopen bij het ontslag van de werknemer. Maar er is nu een wet waarmee werkgevers worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding. Daarom moet de werkgever van de Hoge Raad nu echt een eind maken aan het dienstverband met de werknemer na langdurige ziekte en de wettelijke...
Helft vacatures verloopt via smartphone | vacaturesite belangrijker
6 maanden
Het eigen netwerk is nog steeds de meest effectieve manier om een nieuwe baan te vinden. Een vijfde van de Nederlanders die dit jaar van baan wisselde, vond in het afgelopen jaar via bekenden werk. Maar het belang van vacaturesites neemt toe. De helft van de sollicitaties wordt nu via de smartphone verzonden.
Zo wijzigt de keten van arbeidscontracten vanaf 2020 door de WAB
6 maanden
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werknemers langer in tijdelijke dienst blijven. Zij krijgen dan pas recht op een vast contract, na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in drie jaar tijd. Dat staat in de Wet arbeid in balans (WAB) die volgend jaar ingaat. Zodra de WAB geldt, is er geen noodzaak meer voor de geforceerde 7+8+8-oplossing, die arbeidsjuristen voor werkgevers bedachten.
Met ‘zacht werken’ kun je meer bereiken
6 maanden
Bijna de helft van de werkende Nederlanders (45%) heeft te kampen gehad met een burn-out, of worstelt daar nu mee. Maar werkstress gaat niet altijd over werkomstandigheden, want als werknemer heb je zelf ook regie. In plaats van hard werken, zouden we in moeten zetten op ‘zacht werken’, waardoor je meer bereikt, met meer flow.
AOW-leeftijd blijft ook in 2025 op 67 jaar
6 maanden
In het pensioenakkoord van 5 juni 2019 is afgesproken om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te verhogen en dat deze zal stijgen tot 67 jaar in 2024. Op basis van een nieuwe CBS-prognose over de ontwikkeling van de levensverwachting, blijft de AOW-leeftijd in 2025 ook op 67 jaar.
Wat vindt u van het minimumtarief voor zzp’ers en de zelfstandigenverklaring?
7 maanden
Maatschappelijke organisaties en burgers mogen online hun mening geven over de zelfstandigenverklaring en het minimumtarief voor zelfstandigen. De bedoeling is dat zzp’ers vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur gaan verdienen. Zelfstandigen die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om in een zelfstandigenverklaring af te spreken dat ze daadwerkelijk als zelfstandige hun werk uitvoeren.
HR-professional ziet taken onvermijdelijk veranderen door automatisering
7 maanden
Nederlandse HR-professionals verwachten in meerderheid dat hun functie de komende jaren op de schop gaat. Door de invloed van digitalisering, zullen personeelszaken en salarisadministratie verder wijzigen. Daarbij zullen waarschijnlijk banen gaan verdwijnen én veranderen.

Pagina's

Abonneren op personeelsnet