ornet

896 nieuwsberichten gevonden
Krijg meer draagvlak met de wijsheid van de minderheid
10 maanden
We werken het effectiefst samen en nemen de beste besluiten als iedereen op de hoogte is en kan zeggen wat er gezegd moet worden. Hoe bereik je zoveel openheid – en draagvlak? Door de wijsheid van de minderheid te gebruiken, met de methode Deep Democracy. Door Monique Janmaat Komen de volgende … Het bericht Krijg meer draagvlak met de wijsheid van de minderheid verscheen eerst op ORnet.
Or’s in het ov: gezondheid voorop, in een financieel rampjaar
10 maanden
Mondkapjes, spatschermen, desinfectie, plexiglas schotten, gesloten bestuurscabines. Voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers hebben organisaties in het stad- en streekvervoer het nodige uit de kast gehaald om zich aan de corona-crisis aan te passen. Uiteraard hadden ondernemingsraden … Het bericht Or’s in het ov: gezondheid voorop, in een financieel rampjaar verscheen eerst op ORnet.
Cliëntenraad naar rechter? ‘Overleg liever met bestuurder, or en arts’
10 maanden
De cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam dreigt naar de rechter te stappen als het verpleeghuis van zorginstelling Amsta de bezoekregeling niet versoepelt. Maar cliëntenraden kunnen in plaats van een rechtsgang beter samen met bestuurders, de ondernemingsraad en artsen afspraken … Het bericht Cliëntenraad naar rechter? ‘Overleg liever met bestuurder, or en arts’ verscheen eerst op ORnet.
Reorganisatie en boeteregeling volgens NOW 2.0
10 maanden
De tekst van NOW 2.0 is nog niet gepubliceerd. Wel heeft het kabinet de regeling in een aantal brieven toegelicht. Daarin wordt onder meer ingegaan op de wijzigingen van NOW 2.0, zoals de boeteregeling ingeval van bedrijfseconomisch ontslag. Door Carola Meyer Werkgevers mochten tijdens de … Het bericht Reorganisatie en boeteregeling volgens NOW 2.0 verscheen eerst op ORnet.
De R&B van de Medezeggenschap
10 maanden
R&B is voor mij nog vooral de afkorting van Rythm&Blues, een van de belangrijkste muziekstromingen van de vorige eeuw. De blues, dat ondefinieerbare gevoel van onbehagen maar ook van hoop, over thema’s van alledag, is de basis voor vele mooie songs. De laatste decennia, sinds we meer en meer … Het bericht De R&B van de Medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Werkgevers zetten arbeidsvoorwaarden op de helling
10 maanden
Werkgeversorganisaties voorzien door de coronacrisis een flinke versobering van arbeidsvoorwaarden. Meer bedrijven zullen loonoffers vragen van hun werknemers, bestaande cao-afspraken worden herzien en loonsverhogingen kunnen sneuvelen. De werkgevers hebben hun visie gepresenteerd in een niet mis te … Het bericht Werkgevers zetten arbeidsvoorwaarden op de helling verscheen eerst op ORnet.
NOW-regeling en uitstel van loonsverhoging
10 maanden
Mijn werkgever wil de procentuele en prestatie-gerelateerde loonsverhoging uitstellen (gebaseerd op het voorgaande jaar). Mag dit, en heeft dit effect op de NOW-tegemoetkoming? Indien uw werkgever een overeenkomst (arbeidsovereenkomst, cao of personeelsreglement) heeft waarin staat dat een … Het bericht NOW-regeling en uitstel van loonsverhoging verscheen eerst op ORnet.
Verpleegkundige adviesraden werden niet betrokken in corona-crisisteams
10 maanden
De coronacrisis zorgde voor een extreem hoge druk op zorgpersoneel. Toch zijn veel Adviesraden van Verpleegkundigen en Verzorgenden (VAR) onvoldoende betrokken geweest bij de crisisorganisatie, blijkt uit onderzoek. ‘Bij een volgende crisis moeten we onze rol vanaf dag één formaliseren’. Door … Het bericht Verpleegkundige adviesraden werden niet betrokken in corona-crisisteams verscheen eerst op ORnet.
Ondernemingsraad kan circulaire economie aanjagen
10 maanden
Vanuit het klimaatakkoord moeten bedrijven en instellingen verduurzamen. Door te werken aan een circulaire economie kunnen we de CO2-uitstoot verminderen én uitputting van grondstoffen tegengaan. De ondernemingsraad kan goed bijdragen aan circulair werken: de WOR biedt genoeg gereedschap. Door … Het bericht Ondernemingsraad kan circulaire economie aanjagen verscheen eerst op ORnet.
Adviesaanvraag onder tijdsdruk: coronacrisis als dekmantel
10 maanden
De bestuurder van een bedrijf in nood dringt aan op een snel en positief advies van de ondernemingsraad om bijna de helft van de medewerkers te kunnen ontslaan. Laat de or zich met de (incomplete) adviesaanvraag onder tijdsdruk zetten? Door Hans van den Hurk Stel je GezondWerk voor. Dat is … Het bericht Adviesaanvraag onder tijdsdruk: coronacrisis als dekmantel verscheen eerst op ORnet.
Toch geen minimumtarief zzp’ers: ‘niet uitvoerbaar’
10 maanden
Het kabinet trekt het plan voor een wettelijk minimumtarief voor zzp'ers weer in. Ook de zelfstandigenverklaring voor zzp'ers met een hoog tarief gaat van tafel. Het is niet mogelijk gebleken om er eenvoudig toepasbare regels voor te bedenken, meldt het kabinet. Wel gaat de zzp-webmodule door, een … Het bericht Toch geen minimumtarief zzp’ers: ‘niet uitvoerbaar’ verscheen eerst op ORnet.
Tijd voor de or om de balans op te maken
10 maanden
Na maanden (gedeeltelijk) stilstaan en thuiswerken, wordt er weer rustig opgestart. Op kantoren gaat het licht aan, kinderen gaan weer naar school en voorzichtig ontstaan de eerste files. De wereld lijkt weer op te starten in deze crisis. Alsof er is stil gezeten ... Hoewel voor de meeste … Het bericht Tijd voor de or om de balans op te maken verscheen eerst op ORnet.
‘Pensioendeal dupeert deelnemers bedrijfstakpensioenfondsen’
10 maanden
De vrijdag gesloten pensioendeal dupeert de huidige deelnemers van bedrijfstakpensioenfondsen. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Door de nieuwe premiesystematiek kunnen twee werknemers van dezelfde leeftijd bij dezelfde werkgever een verschillende pensioenpremie krijgen. De meeste … Het bericht ‘Pensioendeal dupeert deelnemers bedrijfstakpensioenfondsen’ verscheen eerst op ORnet.
Hoe de or goed kan samenwerken op afstand
10 maanden
Het coronavirus heeft het werk van de ondernemingsraad op zijn kop gezet. Via Skype, Zoom, Teams of WebEx, veel or’s proberen er het beste van te maken bij het werken op afstand. Het ziet ernaar uit dat thuiswerken er ook na de crisis in blijft. Inzicht in de gedragsvoorkeuren van mensen is dan geen … Het bericht Hoe de or goed kan samenwerken op afstand verscheen eerst op ORnet.
Loonsverhogingen worden uitgesteld
10 maanden
Het voorgenomen uitstel van de loonsverhoging van 3,5% in de metaal- en technieksector kan alleen doorgaan als meer dan de helft van het personeel met het uitstel akkoord gaat. Ook in andere sectoren worden loonsverhogingen mogelijk op de lange baan geschoven, omdat werkgevers zeggen de gemaakte … Het bericht Loonsverhogingen worden uitgesteld verscheen eerst op ORnet.
Extra geboorteverlof per 1 juli kan leiden tot personeelstekort
10 maanden
Het aanvullend geboorteverlof dat per 1 juli ingaat, kan leiden tot personeelstekorten. Dat zegt HR-dienstverlener ADP. Medewerkers in loondienst kunnen vanaf 1 juli tot maximaal vijf weken verlof opnemen na de bevalling van hun partner, maar dat kan voor werkgevers leiden tot problemen, waarschuwt … Het bericht Extra geboorteverlof per 1 juli kan leiden tot personeelstekort verscheen eerst op ORnet.
Tijdelijke loonsverhoging: instemmingsrecht?
10 maanden
Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht? Bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden voor medewerkers die meer willen werken vanwege het opvangen van zomerdrukte. Artikel 27 lid 1 sub c WOR zegt: De ondernemer behoeft de instemming … Het bericht Tijdelijke loonsverhoging: instemmingsrecht? verscheen eerst op ORnet.
Onderwijs-medezeggenschap in coronatijd: een balanceer-act
10 maanden
Toen premier Rutte aankondigde dat de scholen weer gefaseerd en aangepast opengingen, noemde hij daarbij in één adem de belangrijke rol van de medezeggenschapsraad. Mooi, maar: hoe kan de mr dat grote belang waarmaken in tijden van corona? Tips voor een goed gesprek. Door Corinne Theloosen Dat … Het bericht Onderwijs-medezeggenschap in coronatijd: een balanceer-act verscheen eerst op ORnet.
‘Omscholing van werknemers wordt cruciaal’
10 maanden
Ondanks een verwachte ontslaggolf in de tweede helft van dit jaar zal de mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt juist verder toenemen. Er liggen grote sectorale verschuivingen in werkgelegenheid in het verschiet en daarom wordt flexibiliteit op de arbeidsmarkt ‘cruciaal’. Omscholing is daarbij de … Het bericht ‘Omscholing van werknemers wordt cruciaal’ verscheen eerst op ORnet.
Vul de RI&E aan met handreiking Covid-19
10 maanden
Werkgevers en vakbonden hebben een corona-handreiking met adviezen opgesteld waarmee bedrijven hun Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) nader kunnen uitwerken. De vakbonden zien de handreiking als een aanvulling op de coronaprotocollen voor sectoren, waarbij werknemers in de meeste gevallen … Het bericht Vul de RI&E aan met handreiking Covid-19 verscheen eerst op ORnet.
Uitleg or-reglement: zetelverdeling onjuist
10 maanden
In het or-reglement is de situatie niet geregeld dat bij de verkiezingen van de ondernemingsraad geen van de kieslijsten de kiesdeler haalt. De ondernemingsraad besluit één van de twee zetels aan de lijst met de meeste stemmen te geven. De andere zetel komt toe aan de lijst die daarna het hoogste … Het bericht Uitleg or-reglement: zetelverdeling onjuist verscheen eerst op ORnet.
Een ondernemingsraad oprichten en vooroordelen weerleggen
10 maanden
Wat je kan doen als werknemers een ondernemingsraad willen oprichten en het management in de weerstand schiet. Door Tineke de Rijk Er was eens een snelgroeiende organisatie. Met als directeur een dynamische veertiger, hardwerkend, trots op hoe het er allemaal aan toe gaat. Zo’n tien jaar terug … Het bericht Een ondernemingsraad oprichten en vooroordelen weerleggen verscheen eerst op ORnet.
Communicatie en de ondernemingsraad: 7 tips
10 maanden
Heldere communicatie is voor de ondernemingsraad, als vertegenwoordiger van het personeel, van groot belang. De kennisbank OR in de praktijk helpt je met expertartikelen en tips over alle facetten van communicatie bij het werk van de ondernemingsraad. In dit artikel staan 7 wetenswaardige … Het bericht Communicatie en de ondernemingsraad: 7 tips verscheen eerst op ORnet.
Ik ga het niet over Femke Halsema hebben
10 maanden
Laat ik het hier niet over Femke Halsema hebben, er wordt al zoveel over haar geschreven. Femke heeft het al zo moeilijk, elke nacht ligt ze te tobben. ‘Hoeveel coronadoden zou ik hebben veroorzaakt met het toestaan van die opeengepakte mensenmassa op de Dam op 1 juni? Nul, één, drie, vijf, tien, … Het bericht Ik ga het niet over Femke Halsema hebben verscheen eerst op ORnet.
TNO: ‘Noodzaak om interne flexibilisering op te pakken’
10 maanden
Interne flexibiliteit voor werknemers en duurzame inzetbaarheid zijn door de coronacrisis veel belangrijker geworden. Nu veel bedrijven hun flexibele schil hebben verkleind, komt de nadruk te liggen op brede inzetbaarheid van het vaste personeel, met flexibele werktijden, zelf roosteren en … Het bericht TNO: ‘Noodzaak om interne flexibilisering op te pakken’ verscheen eerst op ORnet.
Coronaprotocol kan instemmingsplichtig zijn
10 maanden
Met een coronaprotocol kunnen werkgevers voldoen aan hun zorg- en informatieplicht voor de maatregelen die ze nemen voor hun werknemers om veilig te kunnen werken. Inmiddels is er een groot aantal protocollen en praktijkvoorbeelden beschikbaar voor branches en sectoren. De kans is groot dat het … Het bericht Coronaprotocol kan instemmingsplichtig zijn verscheen eerst op ORnet.
Hogere salarisschaal na opleiding?
10 maanden
Binnen ons bedrijf heeft een groep twee jaar geleden een opleiding gevolgd om zich te specialiseren. Deze groep is daarna een salarisschaal omhooggegaan. Nu is er een tweede groep bezig met dezelfde opleiding, en deze groep wil daarna uiteraard ook een schaal omhoog. Is de werkgever verplicht om dit … Het bericht Hogere salarisschaal na opleiding? verscheen eerst op ORnet.
Corona als kans: goudgeld verdienen met duurzaamheid
10 maanden
Door de corona-consternatie dreigen we te vergeten dat er nog meer zaken spelen die onze dringende aandacht verdienen. Hoogleraar duurzaamheid en transitiekunde Jan Rotmans maakt werk van duurzaamheid en de gevolgen van de klimaatverandering. ‘Zodra het besef echt doorbreekt dat we goudgeld kunnen … Het bericht Corona als kans: goudgeld verdienen met duurzaamheid verscheen eerst op ORnet.
Veel or’s worstelen nu met de verkiezingen
10 maanden
‘De zittingstermijn van onze ondernemingsraad verstrijkt over vier maanden. Normaal gesproken zouden we al voorbereidingen treffen voor de verkiezingen van een nieuwe ondernemingsraad. Door de maatregelen als gevolg van corona denken wij deze verkiezingen niet met de benodigde zorgvuldigheid te … Het bericht Veel or’s worstelen nu met de verkiezingen verscheen eerst op ORnet.
Onderhandeltips voor medezeggenschap in kleine organisaties
10 maanden
Vanaf vijftig werknemers is een ondernemingsraad wettelijk verplicht. Medezeggenschap in kleine organisaties steunt minder sterk op de wet. Tijd voor een personeelsvertegenwoordiging (pvt)! Lees hier welke positie je hebt in je overleg met de bestuurder, en laat je op weg helpen met deze … Het bericht Onderhandeltips voor medezeggenschap in kleine organisaties verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet